Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. akt - osiem
 2. aller niereg - iść
 3. bereh f - brzeg
 4. blona m - kłącze
 5. boroda m - broda
 6. chamlunir - milczeć
 7. chtau - co
 8. chuler - bić
 9. chute m - but
 10. cipet m - ołówek
 11. cron f - kredka
 12. dragon m - smok
 13. dub m - dąb
 14. dupa - po
 15. ester niereg. - być
 16. et - i
 17. eu - ja
 18. fouckau f - kapelusz
 19. foumau f - płomień
 20. gelon m - próba
 21. gelonir niereg - próbować
 22. glut m - klej
 23. guller niereg. - pić
 24. gullist m - pijak
 25. gullisté f - pijaczka
 26. guvné - główny
 27. haber nierg. - mieć
 28. hnizdau f - gniazdo
 29. holova f - głowa
 30. honk m - samochód
 31. honker - jeździć samochodem
 32. honkist m - kierowca (mężczyzna)
 33. honkisté f - kierowca (kobieta)
 34. huju m - koń
 35. hungré - głodny
 36. il - on
 37. illa - ona
 38. ille - oni, one
 39. iran m - żelazo
 40. jadé f - trucizna
 41. jardin f - ogród
 42. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 43. jardiné - ogrodowy
 44. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 45. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 46. jetau - ten, ta, to
 47. jetchir - błyszczeć
 48. kalbea m - język, mowa
 49. kibel f - dom
 50. kouch f - imię
 51. kurwurozjum f - miedź
 52. leger - leżeć
 53. lenir - biegać
 54. lid m - lód
 55. lypea f - lipa
 56. madir - krzyczeć
 57. maistea f - mgła
 58. marta f - śmierć
 59. meja m - granica
 60. melina f - spotkanie
 61. mié - mój
 62. mineta f - minuta
 63. mira f - miara
 64. molokau f - mleko
 65. mongau f - poranek
 66. mortadél f - żywot człowieka poczciwego
 67. mylau f - mydło
 68. ne [nε] - nie
 69. nitch f - noc
 70. noune f - południe (pora dnia)
 71. nous - my
 72. nousè - nasz
 73. odin - jeden
 74. olen m - jeleń
 75. paintea m - słownik
 76. penisir - mówić
 77. pjat - pięć
 78. purdeilla m - oparcie
 79. sabat f - sobota
 80. sadolin f - jezioro
 81. sandyjour f - pocałunek
 82. sáiébut m - burza
 83. seks - sześć
 84. sino m - siano
 85. snih m - śnieg
 86. spairité f - dusza
 87. stolec m - krzesło
 88. svitchka f - świeca
 89. tajé m - dzień, doba
 90. tchetchka m - podróż
 91. tu - ty
 92. tué - twój
 93. tumaque m - borsuk
 94. tupa f - sposób
 95. tusk f - wieszak
 96. tyg - też
 97. ulfourainn f - krewetka
 98. veatrea m - ognisko
 99. verdir niereg - chcieć
 100. viez m - wóz
 101. vous - wy
 102. vousé - wasz
 103. zebiete m - wieczór
 104. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. bić - chuler
 2. biec - lenir
 3. broda - boroda
 4. brzeg - bereh
 5. but - chute
 6. być niereg. ester
 7. chcieć - verdir
 8. co - chto
 9. dąb - dub
 10. dom - kibel
 11. główny guvné
 12. iść niereg. - aller
 13. ja - eu
 14. jego - jegé
 15. jej - jagé
 16. kłącze - blona
 17. koń - huju
 18. kredka - cron
 19. mieć - haber
 20. miedź - kurwurozium
 21. milczeć - chamlunir
 22. minuta - mineta
 23. mój - mié
 24. mówić - penisir
 25. my - nous
 26. nasz - nousé
 27. nie - ne
 28. ołówek - cipet
 29. on - il
 30. ona - illa
 31. one - ille
 32. oni - ille
 33. osiem - akt
 34. pocałunek - sandyjour
 35. podróż - tchetchka
 36. smok - dragon
 37. spotkanie - melina
 38. śmierć - marta
 39. twój - tué
 40. ty - tu
 41. wasz - vousé
 42. wy - vous
 43. żelazo - iran