Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. aerretug f - przysłówek
 2. akt - osiem
 3. aller niereg - iść
 4. antarkté - południowy
 5. arkté - północny
 6. avver - spacerować
 7. bereh f - brzeg
 8. blona n - krącze
 9. boroda m - broda
 10. catchət f - biust
 11. chamlunir - milczeć
 12. chtau - co
 13. chuler - bić
 14. chute m - but
 15. chyder - trenować
 16. cipet m - ołówek
 17. cron f - kredka
 18. crys m - pies
 19. defen m - obrona
 20. digidonges f - włosy z dupy z kawałkami kupy
 21. dragon m - smok
 22. dub m - dąb
 23. dupa - po
 24. ester niereg. - być
 25. et - i
 26. eu - ja
 27. fouckau f - kapelusz
 28. foumau f - płomień
 29. fugu m - najeżka
 30. gae m - stolec, kał
 31. gelon m - próba
 32. gelonir niereg - próbować
 33. glut m - klej
 34. guller niereg. - pić (alkohol)
 35. gullist m - pijak
 36. gullisté f - pijaczka
 37. guterrea - f - przymiotnik
 38. guvné - główny
 39. haber nierg. - mieć
 40. hnizdau f - gniazdo
 41. holova f - głowa
 42. honk m - samochód
 43. honker - jeździć samochodem
 44. honkist m - kierowca (mężczyzna)
 45. honkisté f - kierowca (kobieta)
 46. hůju m - koń
 47. hungréy - głodny
 48. il - on
 49. illa - ona
 50. ille - oni, one
 51. iran m - żelazo
 52. jadé f - trucizna
 53. jardin f - ogród
 54. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 55. jardiné - ogrodowy
 56. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 57. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 58. jetau - ten, ta, to
 59. jetchir - błyszczeć
 60. kalbea m - język, mowa
 61. kibello f - dom
 62. phourdhello f - dom
 63. kouch f - imię
 64. kupre m - tyłek, dupa
 65. kurwurozjum f - miedź
 66. leger - leżeć
 67. lenir - biec
 68. lid m - lód
 69. lypea f - lipa
 70. madir - krzyczeć
 71. maistea f - mgła
 72. marta f - śmierć
 73. zinəbh n - pipka
 74. adbhouth m - pipka
 75. meja m - granica
 76. melina f - spotkanie
 77. mié - mój
 78. mineta f - minuta
 79. mira f - miara
 80. molokau f - mleko
 81. mongau f - poranek
 82. mylau f - mydło
 83. ne [nε] - nie
 84. nitch f - noc
 85. noune f - południe (pora dnia)
 86. nous - my
 87. nousè - nasz
 88. odin - jeden
 89. olen m - jeleń
 90. osté - wschodni
 91. pachidau f - śpiew
 92. paintea m - słownik
 93. penisir - mówić
 94. pfefeir m - pieprz
 95. pjat - pięć
 96. purdeilla m - oparcie
 97. ratatouy f - wymioty
 98. ratouxka m - dinozaur
 99. sabat f - sobota
 100. sadolin f - jezioro
 101. saltau f - sól
 102. sandyjour f - pocałunek
 103. sáiébut m - burza
 104. seks - sześć
 105. sinau m - siano
 106. snih m - śnieg
 107. sonerau f - wzruszenie
 108. spəraité f - dusza
 109. ssałmpitongu n - fisting analny
 110. stolec m - krzesło
 111. svitchka f - świeca
 112. tajé m - dzień, doba
 113. tchetchka m - podróż
 114. tu - ty
 115. tué - twój
 116. tumaque m - borsuk
 117. thupa f - sposób
 118. tusk f - wieszak
 119. tvouystarépyané m - Bóg
 120. tyg - też
 121. ulfourainn f - krewetka
 122. veatrea m - ognisko
 123. verdir niereg - chcieć
 124. viez m - wóz
 125. vous - wy
 126. vousé - wasz
 127. zapadé - zachodni
 128. zəbiete m - wieczór
 129. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. bić - chuler
 2. biec - lenir
 3. błyszczeć - jetchir
 4. borsuk - tumaque
 5. broda - boroda
 6. brzeg - bereh
 7. but - chute
 8. być - niereg. ester
 9. chcieć - verdir
 10. co - chto
 11. dąb - dub
 12. dinozaur - raptouxka6
 13. dom - kibel
 14. dupa - kupre
 15. gniazdo - hnizdau
 16. głowa - holova
 17. główny - guvné
 18. granica - meja
 19. i - et
 20. imię - kouch
 21. iść niereg. - aller
 22. ja - eu
 23. jeden - odin
 24. jego - jegé
 25. jej - jagé
 26. jeleń - olen
 27. język - kalbea (mowa)
 28. kał - gae
 29. kapelusz - fouckau
 30. kierowca - honkist (mężczyzna), honkisté (kobieta)
 31. klej  - glut
 32. kłącze - blona
 33. koń - huju
 34. kredka - cron
 35. krewetka - ulfourainn
 36. krzesło - stolec
 37. krzyczeć - madir
 38. leżeć - leger
 39. lipa - lypea
 40. lód - lid
 41. mgła - maistea
 42. miara - mira
 43. mieć - haber
 44. miedź - kurwurozium
 45. milczeć - chamlunir
 46. minuta - mineta
 47. mleko - molokau
 48. mowa - kalbea
 49. mój - mié
 50. mówić - penisir
 51. my - nous
 52. mydło - mylau
 53. najeżka - fugu
 54. nasz - nousé
 55. nie - ne
 56. noc - nitch
 57. obrona - defen
 58. ognisko - veatrea
 59. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 60. ołówek - cipet
 61. on - il
 62. ona - illa
 63. one - ille
 64. oni - ille
 65. oparcie - purdeilla
 66. osiem - akt
 67. pić - guller (alkohol)
 68. pieprz - pfefeir
 69. pies m crys
 70. pięć - pjat
 71. pijaczka - gullisté
 72. pijak - gullist
 73. płomień - foumau
 74. po - dupa
 75. pocałunek - sandyjour
 76. podróż - tchetchka
 77. południe - noune
 78. poranek - mongau
 79. próba - gellon
 80. próbować - gellonir
 81. przymiotnik - guterrea
 82. przysłówek - aerretug
 83. samochód - honk, honker (jeździć)
 84. słownik - paintea
 85. smok - dragon
 86. sobota - sobota
 87. sól - saltau
 88. spotkanie - melina
 89. stolec - gae
 90. śmierć - marta
 91. ta - jetau
 92. ten - jetau
 93. też - tyg
 94. to - jetau
 95. trenować - chyder
 96. trucizna - jadé
 97. twój - tué
 98. ty - tu
 99. tyłek - kupre
 100. wasz - vousé
 101. wóz - viez
 102. wy - vous
 103. wzruszenie - sonerau
 104. żelazo - iran