Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. aerretug f - przysłówek niereg.
 2. akt - osiem
 3. aller niereg - iść
 4. antarkté - południowy
 5. arkté - północny
 6. avver - spacerować
 7. bereh f - brzeg niereg.
 8. blona m - kłącze
 9. boroda m - broda niereg.
 10. catchet f - biust
 11. chamlunir - milczeć
 12. chtau - co
 13. chuler - bić
 14. chute m - but
 15. chyder - trenować
 16. cipet m - ołówek niereg.
 17. cron f - kredka
 18. crys m - pies
 19. defen m - obrona
 20. dragon m - smok niereg.
 21. dub m - dąb
 22. dupa - po
 23. ester niereg. - być
 24. et - i
 25. eu - ja
 26. fouckau f - kapelusz
 27. foumau f - płomień
 28. fugu m - najeżka
 29. gae m - stolec, kał
 30. gelon m - próba
 31. gelonir niereg - próbować
 32. glut m - klej
 33. guller niereg. - pić (alkohol)
 34. gullist m - pijak
 35. gullisté f - pijaczka
 36. guterrea - f - przymiotnik
 37. guvné - główny
 38. haber nierg. - mieć
 39. hnizdau f - gniazdo
 40. holova f - głowa
 41. honk m - samochód
 42. honker - jeździć samochodem
 43. honkist m - kierowca (mężczyzna) niereg.
 44. honkisté f - kierowca (kobieta)
 45. huju m - koń
 46. hungré - głodny
 47. il - ona
 48. illa - ona
 49. ille - oni, one
 50. iran m - żelazo
 51. jadé f - trucizna
 52. jardin f - ogród
 53. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 54. jardiné - ogrodowy
 55. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 56. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 57. jetau - ten, ta, to
 58. jetchir - błyszczeć
 59. kalbea m - język, mowa
 60. kibel f - dom
 61. kouch f - imię
 62. kupre m - tyłek, dupa
 63. kurwurozjum f - miedź
 64. leger - leżeć
 65. lenir - biec
 66. lid m - lód
 67. lypea f - lipa
 68. madir - krzyczeć
 69. maistea f - mgła
 70. marta f - śmierć
 71. meja m - granica
 72. melina f - spotkanie
 73. mié - mój
 74. mineta f - minuta
 75. mira f - miara
 76. molokau f - mleko
 77. mongau f - poranek
 78. mylau f - mydło niereg.
 79. ne [nε] - nie
 80. nitch f - noc
 81. noune f - południe (pora dnia)
 82. nous - my
 83. nousè - nasz
 84. odin - jeden
 85. olen m - jeleń
 86. osté - wschodni
 87. pachidau f - śpiew
 88. paintea m - słownik
 89. penisir - mówić
 90. pfefeir m - pieprz
 91. pjat - pięć
 92. purdeilla m - oparcie
 93. ratouxka m - dinozaur
 94. sabat f - sobota
 95. sadolin f - jezioro
 96. saltau f - sól
 97. sandyjour f - pocałunek
 98. sáiébut m - burza
 99. seks - sześć
 100. sinau m - siano
 101. snih m - śnieg
 102. sonerau f - wzruszenie
 103. sparaité f - dusza
 104. stolec m - krzesło
 105. svitchka f - świeca
 106. tajé m - dzień, doba
 107. tchetchka m - podróż
 108. tu - ty
 109. tué - twój
 110. tumaque m - borsuk
 111. tupa f - sposób
 112. tusk f - wieszak
 113. tyg - też
 114. ulfourainn f - krewetka
 115. veatrea m - ognisko
 116. verdir niereg - chcieć
 117. viez m - wóz
 118. vous - wy
 119. vousé - wasz
 120. zapadé - zachodni
 121. zebiete m - wieczór
 122. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. bić - chuler
 2. biec - lenir
 3. błyszczeć - jetchir
 4. borsuk - tumaque
 5. broda - boroda niereg.
 6. brzeg - bereh niereg.
 7. but - chute
 8. być - niereg. ester
 9. chcieć - verdir
 10. co - chto
 11. dąb - dub
 12. dinozaur - raptouxka
 13. dom - kibel
 14. dupa - kupre
 15. gniazdo - hnizdau
 16. głowa - holova
 17. główny - guvné
 18. granica - meja
 19. i - et
 20. imię - kouch
 21. iść niereg. - aller
 22. ja - eu
 23. jeden - odin
 24. jego - jegé
 25. jej - jagé
 26. jeleń - olen
 27. język - kalbea niereg (mowa)
 28. kał - gae
 29. kapelusz - fouckau
 30. kierowca - honkist (mężczyzna)niereg, honkisté (kobieta)
 31. klej  - glut
 32. kłącze - blona
 33. koń - huju
 34. kredka - cron
 35. krewetka - ulfourainn
 36. krzesło - stolec
 37. krzyczeć - madir
 38. leżeć - leger
 39. lipa - lypea
 40. lód - lid
 41. mgła - maistea
 42. miara - mira
 43. mieć - haber
 44. miedź - kurwurozium
 45. milczeć - chamlunir
 46. minuta - mineta
 47. mleko - molokau
 48. mowa - kalbea niereg
 49. mój - mié
 50. mówić - penisir
 51. my - nous
 52. mydło - mylau niereg
 53. najeżka - fugu
 54. nasz - nousé
 55. nie - ne
 56. noc - nitch
 57. obrona - defen
 58. ognisko - veatrea
 59. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 60. ołówek - cipet niereg
 61. on - il
 62. ona - illa
 63. one - ille
 64. oni - ille
 65. oparcie - purdeilla
 66. osiem - akt
 67. pić - guller (alkohol)
 68. pieprz - pfefeir
 69. pies m crys
 70. pięć - pjat
 71. pijaczka - gullisté
 72. pijak - gullist
 73. płomień - foumau
 74. po - dupa
 75. pocałunek - sandyjour
 76. podróż - tchetchka
 77. południe - noune
 78. poranek - mongau
 79. próba - gellon niereg
 80. próbować - gellonir
 81. przymiotnik - guterrea
 82. przysłówek - aerretug niereg.
 83. samochód - honk, honker (jeździć)
 84. słownik - paintea
 85. smok - dragon niereg
 86. sobota - sobota
 87. sól - saltau
 88. spotkanie - melina
 89. stolec - gae
 90. śmierć - marta
 91. ta - jetau
 92. ten - jetau
 93. też - tyg
 94. to - jetau
 95. trenować - chyder
 96. trucizna - jadé
 97. twój - tué
 98. ty - tu
 99. tyłek - kupre
 100. wasz - vousé
 101. wóz - viez
 102. wy - vous
 103. wzruszenie - sonerau
 104. żelazo - iran