Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. aerretug f - przysłówek niereg.
 2. akt - osiem
 3. aller niereg - iść
 4. antarkté - południowy
 5. apel m - jabłko
 6. arkté - północny
 7. avver - spacerować
 8. bereh f - brzeg niereg.
 9. blona m - kłącze
 10. boroda m - broda niereg.
 11. catchet f - biust
 12. chamlunir - milczeć
 13. chtau - co
 14. chuler - bić
 15. chute m - but
 16. chyder - trenować
 17. cipet m - ołówek niereg.
 18. cron f - kredka
 19. crys m - pies
 20. defen m - obrona
 21. devi f - bogini
 22. devos m - Bóg, bóstwo
 23. dragon m - smok niereg.
 24. driftar - ślizgać
 25. dub m - dąb
 26. dupa - po
 27. ester niereg. - być
 28. et - i
 29. eu - ja
 30. fouckau f - kapelusz
 31. foumau f - płomień
 32. fugu m - najeżka
 33. gae m - stolec, kał
 34. gelon m - próba
 35. gelonir niereg - próbować
 36. gena f - kobieta
 37. glut m - klej
 38. guller niereg. - pić (alkohol)
 39. gullist m - pijak
 40. gullisté f - pijaczka
 41. guterrea - f - przymiotnik
 42. guvné - główny
 43. haber nierg. - mieć
 44. hnizdau f - gniazdo
 45. holova f - głowa
 46. honk m - samochód
 47. honker - jeździć samochodem
 48. honkist m - kierowca (mężczyzna) niereg.
 49. honkisté f - kierowca (kobieta)
 50. hruxka f - gruszka
 51. huju m - koń
 52. hungré - głodny
 53. il - on
 54. illa - ona
 55. ille - oni, one
 56. iran m - żelazo
 57. jadé f - trucizna
 58. jagé - jej
 59. jardin f - ogród
 60. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 61. jardiné - ogrodowy
 62. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 63. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 64. jegé - jego
 65. jetau - ten, ta, to
 66. jetchir - błyszczeć
 67. kalbea m - język, mowa
 68. kibel f - dom niereg
 69. kouch f - imię
 70. kupre m - tyłek, dupa
 71. kurwurozjum f - miedź
 72. leger - leżeć
 73. lenir - biec
 74. lid m - lód
 75. lypea f - lipa
 76. madir - krzyczeć
 77. maistea f - mgła
 78. marta f - śmierć
 79. mauza f - mysz
 80. meja m - granica
 81. melina f - spotkanie
 82. mié - mój
 83. mineta f - minuta
 84. mira f - miara
 85. molokau f - mleko
 86. mongau f - poranek
 87. mylau f - mydło niereg.
 88. ne [nε] - nie
 89. nitch f - noc
 90. noune f - południe (pora dnia)
 91. nous - my
 92. nousè - nasz
 93. odin - jeden
 94. olen m - jeleń
 95. ollie m - deskorolka
 96. osté - wschodni
 97. pachidau f - śpiew
 98. paintea m - słownik
 99. penisir - mówić
 100. pfefeir m - pieprz
 101. pjat - pięć
 102. pricota f - morela
 103. purdeilla m - oparcie
 104. ratouxka m - dinozaur
 105. sabat f - sobota
 106. sadolin f - jezioro
 107. sakura f - wiśnia
 108. saltau f - sól
 109. sandyjour f - pocałunek
 110. sáiébut m - burza
 111. seks - sześć
 112. sinau m - siano
 113. snih m - śnieg
 114. sonerau f - wzruszenie
 115. sparaité f - dusza
 116. stolec m - krzesło
 117. svitchka f - świeca
 118. tajé m - dzień, doba
 119. tchełavieque m - człowiek
 120. tchesnia m - czereśnia
 121. tchetchka m - podróż
 122. tu - ty
 123. tué - twój
 124. tumaque m - borsuk
 125. tupa f - sposób
 126. tusk f - wieszak
 127. tyg - też
 128. ulfourainn f - krewetka
 129. veatrea m - ognisko
 130. vedraria f - żłobek
 131. verdir niereg - chcieć
 132. viez m - wóz
 133. vir m - mężczyzna
 134. vous - wy
 135. vousé - wasz
 136. zapadé - zachodni
 137. zebiete m - wieczór
 138. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. bić - chuler
 2. biec - lenir
 3. błyszczeć - jetchir
 4. bogini - devi
 5. borsuk - tumaque
 6. Bóg - devos
 7. bóstwo - devos
 8. broda - boroda niereg.
 9. brzeg - bereh niereg.
 10. but - chute
 11. być - niereg. ester
 12. chcieć - verdir
 13. co - chto
 14. czereśnia - tchesnia
 15. człowiek - tchełavieque
 16. dąb - dub
 17. deskorolka - ollie
 18. dinozaur - raptouxka
 19. dom - kibel
 20. dupa - kupre
 21. gniazdo - hnizdau
 22. głowa - holova
 23. główny - guvné
 24. granica - meja
 25. gruszka - hruxka
 26. i - et
 27. imię - kouch
 28. iść niereg. - aller
 29. ja - eu
 30. jabłko - apel
 31. jeden - odin
 32. jego - jegé
 33. jej - jagé
 34. jeleń - olen
 35. język - kalbea niereg (mowa)
 36. kał - gae
 37. kapelusz - fouckau
 38. kierowca - honkist (mężczyzna)niereg, honkisté (kobieta)
 39. klej  - glut
 40. kłącze - blona
 41. kobieta - gena
 42. koń - huju
 43. kredka - cron
 44. krewetka - ulfourainn
 45. krzesło - stolec
 46. krzyczeć - madir
 47. leżeć - leger
 48. lipa - lypea
 49. lód - lid
 50. mężczyzna - vir
 51. mgła - maistea
 52. miara - mira
 53. mieć - haber
 54. miedź - kurwurozium
 55. milczeć - chamlunir
 56. minuta - mineta
 57. mleko - molokau
 58. morela - pricota
 59. mowa - kalbea niereg
 60. mój - mié
 61. mówić - penisir
 62. my - nous
 63. mydło - mylau niereg
 64. mysz - mauza
 65. najeżka - fugu
 66. nasz - nousé
 67. nie - ne
 68. noc - nitch
 69. obrona - defen
 70. ognisko - veatrea
 71. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 72. ołówek - cipet niereg
 73. on - il
 74. ona - illa
 75. one - ille
 76. oni - ille
 77. oparcie - purdeilla
 78. osiem - akt
 79. pić - guller (alkohol)
 80. pieprz - pfefeir
 81. pies m crys
 82. pięć - pjat
 83. pijaczka - gullisté
 84. pijak - gullist
 85. płomień - foumau
 86. po - dupa
 87. pocałunek - sandyjour
 88. podróż - tchetchka
 89. południe - noune
 90. poranek - mongau
 91. próba - gellon niereg
 92. próbować - gellonir
 93. przymiotnik - guterrea
 94. przysłówek - aerretug niereg.
 95. samochód - honk, honker (jeździć)
 96. słownik - paintea
 97. smok - dragon niereg
 98. sobota - sabat
 99. sól - saltau
 100. spotkanie - melina
 101. stolec - gae
 102. ślizgać - driftar
 103. śmierć - marta
 104. ta - jetau
 105. ten - jetau
 106. też - tyg
 107. to - jetau
 108. trenować - chyder
 109. trucizna - jadé
 110. twój - tué
 111. ty - tu
 112. tyłek - kupre
 113. wasz - vousé
 114. wiśnia - sakura
 115. wóz - viez
 116. wy - vous
 117. wzruszenie - sonerau
 118. żelazo - iran
 119. żłobek - vedraria