Słownik nowopołabski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę " Słownik tematyczny języka nowopołabskiego ==O słowniku== Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także w...")
 
Linia 10: Linia 10:
 
|-
 
|-
 
| /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 
| /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /råmą/ || ramię || psł. ormę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 +
|-
 
| /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
 
| /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
Linia 31: Linia 50:
 
|}
 
|}
  
==Jedzenie==
+
==Jedzenie i napoje==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
Linia 37: Linia 56:
 
|-
 
|-
 
| /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 
| /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 71: Linia 92:
 
|-
 
|-
 
| /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
| /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 +
|-
 
| /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
| /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
Linia 98: Linia 120:
 
|-
 
|-
 
| /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 
| /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /jadlă/ || jodła || psł. *jedla || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
| /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
Linia 111: Linia 135:
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| // || || ||  
+
| /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /vådă/ || woda || psł. *voda || słowo poświadczone
 
| /vådă/ || woda || psł. *voda || słowo poświadczone
Linia 118: Linia 144:
 
|-
 
|-
 
| /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
 
| /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Święta i uroczystości==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Zawody==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 132: Linia 174:
 
|-
 
|-
 
| /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /vål/ || wół || psł. *volъ || słowo poświadczone
 
| /vål/ || wół || psł. *volъ || słowo poświadczone

Wersja z 15:16, 26 maj 2020

Słownik tematyczny języka nowopołabskiego

O słowniku

Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimji, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.

Ciało

połabski polski etymologja uzasadnienie
/celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
/plicĕ/ ramię, bark psł. *pleťe słowo poświadczone
/paizdǎ/ dupa psł. *pizda słowo poświadczone
/pinkă/ żeńskie genitalja ??? słowo poświadczone
/potkă/ pochwa por. niem. Fotze słowo poświadczone
/råmą/ ramię psł. ormę słowo poświadczone
/råt/ usta psł. *rъtъ słowo poświadczone
/rebrü/ żebro psł. rebro słowo poświadczone
/pöd/ serce psł. *podъ słowo poświadczone
/pǫp/ pępek psł. *pǫpъ słowo poświadczone
/zǫb/ ząb psł. *zǫbъ słowo poświadczone

Czas

połabski polski etymologja uzasadnienie
/dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
/ľotü/ lato psł. *lěto słowo poświadczone

Dom

połabski polski etymologja uzasadnienie
/våknü/ okno psł. *okъno słowo poświadczone

Jedzenie i napoje

połabski polski etymologja uzasadnienie
/mlåkă/ mleko psł. *melko słowo poświadczone
/paivü/ piwo psł. *pivo słowo poświadczone

Kolory

połabski polski etymologja uzasadnienie
/blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
/cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone

Miesiące

połabski polski etymologja uzasadnienie
/zaimă-mond/ listopad psł. *zima + śdn. mând słowo poświadczone

Narodowości

połabski polski etymologja uzasadnienie
/zaid/ Żyd psł. židъ słowo poświadczone

Pogoda

połabski polski etymologja uzasadnienie
/dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
/morz/ mróz psł. *morzъ słowo poświadczone
/ḿåglă/ mgła psł. *mьgla słowo poświadczone
/sneg/ śnieg psł. *sněgъ słowo poświadczone

Rodzina

połabski polski etymologja uzasadnienie
/aită/ ojciec germanizm, por. sfr. heitha słowo poświadczone
/ząt/ zięć psł. *zętь słowo poświadczone
/zenă/ żona, także kobieta psł. *žena słowo poświadczone

Rośliny

połabski polski etymologja uzasadnienie
/bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone
/båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
/jadlă/ jodła psł. *jedla słowo poświadczone
/laipo/ lipa psł. *lipa słowo poświadczone
/ľån/ len psł. *lьnъ słowo poświadczone
/molainǎ/ malina psł. *malina słowo poświadczone

Substancje

połabski polski etymologja uzasadnienie
/papir/ papier śdn. papîr słowo poświadczone
/ṕosăk/ piasek psł. *pěsъkъ słowo poświadczone
/vådă/ woda psł. *voda słowo poświadczone
/våsk/ wosk psł. *voskъ słowo poświadczone
/zlåtă/ złoto psł. *zolto słowo poświadczone

Święta i uroczystości

połabski polski etymologja uzasadnienie
/rådüst/ ślub psł. *radostь słowo poświadczone

Zawody

połabski polski etymologja uzasadnienie
/püp/ ksiądz, duchowny psł. *popъ słowo poświadczone

Zwierzęta

połabski polski etymologja uzasadnienie
/blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
/daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
/mois/ mysz psł. *myšь słowo poświadczone
/korvo/ krowa psł. *korva słowo poświadczone
/porsą/ prosię psł. *porsę słowo poświadczone
/ṕås/ pies psł. *pьsъ słowo poświadczone
/raibo/ ryba psł. *ryba słowo poświadczone
/vål/ wół psł. *volъ słowo poświadczone
/vås/ wesz psł. *vъšь słowo poświadczone
/våsă/, /våsăk/ osa psł. *osa, *osъkъ słowo poświadczone
/zobo/ żaba psł. *žaba słowo poświadczone
/zojąc/ zając psł. zajęcь słowo poświadczone
/zopkă/ żaba drzewna, rzekotka psł. *žabъka słowo poświadczone