Słownik nowopołabski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: Linia 10:
 
|-
 
|-
 
| /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 
| /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
| /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
Linia 28: Linia 32:
 
|-
 
|-
 
| /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 
| /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /våťü/ || oko || psł. *oko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
 
| /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
Linia 40: Linia 46:
 
|-
 
|-
 
| /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 
| /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /vicer/ || wieczór || psł. *večerъ || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 54: Linia 64:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| /mosko/, /moskǎ/ || masło || psł. *mastъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 
| /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
| /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 68: Linia 90:
 
|-
 
|-
 
| /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
 
| /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Krajobraz==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 98: Linia 130:
 
|-
 
|-
 
| /zaid/ || Żyd || psł. *židъ || słowo poświadczone
 
| /zaid/ || Żyd || psł. *židъ || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Narzędzia==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 106: Linia 146:
 
|-
 
|-
 
| /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
| /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /Moraină zaipă/ || tęcza || psł *Marina župa, dosłownie ubrania Maryi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
| /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
Linia 120: Linia 162:
 
|-
 
|-
 
| /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 
| /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /ząt/ || zięć || psł. *zętь || słowo poświadczone
 
| /ząt/ || zięć || psł. *zętь || słowo poświadczone
Linia 142: Linia 190:
 
|-
 
|-
 
| /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
| /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 184: Linia 234:
 
|-
 
|-
 
| /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
| /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 
| /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
Linia 202: Linia 256:
 
|-
 
|-
 
| /våsă/, /våsăk/ || osa || psł. *osa, *osъkъ || słowo poświadczone
 
| /våsă/, /våsăk/ || osa || psł. *osa, *osъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| /zobo/ || żaba || psł. *žaba || słowo poświadczone
 
| /zobo/ || żaba || psł. *žaba || słowo poświadczone
Linia 208: Linia 264:
 
|-
 
|-
 
| /zopkă/ || żaba drzewna, rzekotka || psł. *žabъka || słowo poświadczone
 
| /zopkă/ || żaba drzewna, rzekotka || psł. *žabъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| /züzaucka/ || kukułka || psł. *zozučьka || słowo poświadczone
 
|}
 
|}

Wersja z 21:03, 26 maj 2020

Słownik tematyczny języka nowopołabskiego

O słowniku

Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimji, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.

Ciało

połabski polski etymologja uzasadnienie
/celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
/mǫdă/ męzkie genitalja psł. *mǫda słowo poświadczone
/müzdin/ mózg psł. *moždženь słowo poświadczone
/plicĕ/ ramię, bark psł. *pleťe słowo poświadczone
/paizdǎ/ dupa psł. *pizda słowo poświadczone
/pinkă/ żeńskie genitalja ??? słowo poświadczone
/potkă/ pochwa por. niem. Fotze słowo poświadczone
/råmą/ ramię psł. ormę słowo poświadczone
/råt/ usta psł. *rъtъ słowo poświadczone
/rebrü/ żebro psł. rebro słowo poświadczone
/pöd/ serce psł. *podъ słowo poświadczone
/pǫp/ pępek psł. *pǫpъ słowo poświadczone
/våťü/ oko psł. *oko słowo poświadczone
/zǫb/ ząb psł. *zǫbъ słowo poświadczone

Czas

połabski polski etymologja uzasadnienie
/dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
/ľotü/ lato psł. *lěto słowo poświadczone
/nideľă/ niedziela; tydzień psł. *neděľa słowo poświadczone
/vicer/ wieczór psł. *večerъ słowo poświadczone

Dom

połabski polski etymologja uzasadnienie
/våknü/ okno psł. *okъno słowo poświadczone

Jedzenie i napoje

połabski polski etymologja uzasadnienie
/mosko/, /moskǎ/ masło psł. *mastъka słowo poświadczone
/moslenă mlåkă/ maślanka psł. *moslenoje melko słowo poświadczone
/moslenĕ/ maślany psł. *maslenъjь słowo poświadczone
/mǫkă/ mąka psł. *mǫka słowo poświadczone
/mlåkă/ mleko psł. *melko słowo poświadczone
/paivü/ piwo psł. *pivo słowo poświadczone
/viceră/ kolacja psł. *večeřa słowo poświadczone
/zaitü/ zboże psł. *žito słowo poświadczone

Kolory

połabski polski etymologja uzasadnienie
/blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
/cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone

Krajobraz

połabski polski etymologja uzasadnienie
/ľǫdü/ pole, ziemia rolna psł. *lędo słowo poświadczone
/ziḿă/ ziemia psł. *zemьja słowo poświadczone

Miesiące

połabski polski etymologja uzasadnienie
/zaimă-mond/ listopad psł. *zima + śdn. mând słowo poświadczone

Narodowości

połabski polski etymologja uzasadnienie
/cex/ Czech cz. Čech zapożyczenie z czeskiego
/den/ Duńczyk śdn. dêne zapożyczenie ze średnio-dolno-niemieckiego
/fris/ Fryzyjczyk śdn. vrêsch słowo poświadczone
/slüv́onĕk/ Słowianin psł. *slověnъkъ z /slüvensťĕ/ - słowiański
/pülăk/ Polak püli + -ăk odbitka, złożenie pole + -ak
/śos/ Niemiec śdn. sasse z /śosťĕ/ - niemiecki
/vend/ Wend, Połabianin niem. Wend? z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
/zaid/ Żyd psł. *židъ słowo poświadczone

Narzędzia

połabski polski etymologja uzasadnienie
/nüz/ nóż psł. *nožь słowo poświadczone

Pogoda

połabski polski etymologja uzasadnienie
/dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
/Moraină zaipă/ tęcza psł *Marina župa, dosłownie ubrania Maryi słowo poświadczone
/morz/ mróz psł. *morzъ słowo poświadczone
/ḿåglă/ mgła psł. *mьgla słowo poświadczone
/sneg/ śnieg psł. *sněgъ słowo poświadczone

Rodzina

połabski polski etymologja uzasadnienie
/aită/ ojciec germanizm, por. sfr. heitha słowo poświadczone
/ľoľă/ tata prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego słowo poświadczone
/motai/ matka psł. *mati słowo poświadczone
/motex́ă/ macocha psł. *matexa słowo poświadczone
/ząt/ zięć psł. *zętь słowo poświadczone
/zenă/ żona, także kobieta psł. *žena słowo poświadczone

Rośliny

połabski polski etymologja uzasadnienie
/bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone
/båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
/jadlă/ jodła psł. *jedla słowo poświadczone
/laipo/ lipa psł. *lipa słowo poświadczone
/ľån/ len psł. *lьnъ słowo poświadczone
/molainǎ/ malina psł. *malina słowo poświadczone
/źornü/ ziarno psł. *zьrno słowo poświadczone

Substancje

połabski polski etymologja uzasadnienie
/papir/ papier śdn. papîr słowo poświadczone
/ṕosăk/ piasek psł. *pěsъkъ słowo poświadczone
/vådă/ woda psł. *voda słowo poświadczone
/våsk/ wosk psł. *voskъ słowo poświadczone
/zlåtă/ złoto psł. *zolto słowo poświadczone

Święta i uroczystości

połabski polski etymologja uzasadnienie
/rådüst/ ślub psł. *radostь słowo poświadczone

Zawody

połabski polski etymologja uzasadnienie
/püp/ ksiądz, duchowny psł. *popъ słowo poświadczone

Zwierzęta

połabski polski etymologja uzasadnienie
/blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
/daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
/ľåv/ lew psł. *lьvъ słowo poświadczone
/mois/ mysz psł. *myšь słowo poświadczone
/netüpard/ motyl psł. *netopyřь, -d nieregularne słowo poświadczone
/korvo/ krowa psł. *korva słowo poświadczone
/porsą/ prosię psł. *porsę słowo poświadczone
/ṕås/ pies psł. *pьsъ słowo poświadczone
/raibo/ ryba psł. *ryba słowo poświadczone
/stiną/ szczenię psł. *ščenę słowo poświadczone
/vål/ wół psł. *volъ słowo poświadczone
/vås/ wesz psł. *vъšь słowo poświadczone
/våsă/, /våsăk/ osa psł. *osa, *osъkъ słowo poświadczone
/vićă/ owca psł. *ovьca słowo poświadczone
/zobo/ żaba psł. *žaba słowo poświadczone
/zojąc/ zając psł. zajęcь słowo poświadczone
/zopkă/ żaba drzewna, rzekotka psł. *žabъka słowo poświadczone
/züzaucka/ kukułka psł. *zozučьka słowo poświadczone