Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 67 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
==A==
+
'''WENSKIE-PULSKIE SLUWESNEK'''<br>
{| class="wikitable" width="100%"
+
'''SŁOWNIK (NOWO)POŁABSKO-POLSKI'''
 +
==O słowniku==
 +
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimji, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
 +
 
 +
Za literacki został wzięty djalekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
 +
 
 +
==Wymowa i ortografja==
 +
W "/.../" podano zapis według transkrypcji Polańskiego, po środku według Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, a następnie z prawej zapis według proponowanej przeze mnie ortografji.
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski pełne
 +
| align=center |/i/ = {{IPA|i&nbsp;&nbsp;}} = '''i'''
 +
| align=center |/ü/ = {{IPA|&nbsp;y&nbsp;}} = '''u'''
 +
|
 +
| align=center |/u/ = {{IPA|&nbsp;u&nbsp;}} = '''u̇'''
 +
|-
 +
| align=center |/ė/ = {{IPA|&nbsp;e&nbsp;}} = '''ė'''
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| align=center |/e/ = {{IPA|&nbsp;ɛ&nbsp;}} = '''e''', '''é'''
 +
| align=center |/ö/ = {{IPA|&nbsp;œ&nbsp;}} = '''o'''
 +
|
 +
| align=center |/o/  = {{IPA|&nbsp;ɔ&nbsp;}} = '''a''', '''á'''
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
|
 +
|
 +
| align=center |/a/ = {{IPA|&nbsp;a&nbsp;}}  = '''ȧ'''
 +
| align=center |/å/ = {{IPA|&nbsp;ɒ&nbsp;}} = '''å'''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski zredukowane
 +
| align=center |/ĕ/ = {{IPA|&nbsp;ə&nbsp;}} = '''è''', '''e'''
 
|-
 
|-
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
+
| align=center |/ă/ = {{IPA|&nbsp;ɐ&nbsp;}} = '''à''', '''a'''
 +
|}
 +
Znaki '''é''' oraz '''á''' oznaczają samogłoskę pełną i są stawiane wyłącznie w ostatniej sylabie, także w słowach jednosylabowych z wyjątkiem przyimków. Znaki '''à''' oraz '''è''' oznaczają samogłoskę zredukowaną i stawiane są wyłącznie na innej sylabie niż ostatnia. Jeśli na przedostatniej sylabie jest samogłoska zredukowana, to na ostatniej jest pełna i nie ma potrzeby oznaczania tego akutem. Znaki '''a''' oraz '''e''' na ostatniej sylabie oznaczają samogłoskę zredukowaną, a na pozostałych – pełną.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Dyftongi
 +
| align=center |/ai/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ai&nbsp;&nbsp;}} = '''î'''
 +
| align=center |/åi/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɒi&nbsp;&nbsp;}} = '''ŷ'''
 +
| align=center |/oi/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;oi&nbsp;&nbsp;}} = '''ŷ'''
 +
| align=center |/au/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;au&nbsp;&nbsp;}} = '''û'''
 +
| align=center |/åu/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɒu&nbsp;&nbsp;}} = '''ů'''
 +
|}
 +
Dyftong /oi/ jest alofonem /åi/ po spółgłoskach wargowych.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski nosowe
 +
| align=center | /ą/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ã&nbsp;&nbsp;}} = '''ą'''
 +
| align=center |/ǫ/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɔ̃&nbsp;&nbsp;}} = '''ǫ'''
 
|}
 
|}
  
==Ȧ==
+
 
{| class="wikitable" width="100%"
+
{| class="wikitable"
 +
|+ Spółgłoski
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
!colspan="1"|
 +
!colspan="2"|Wargowe
 +
!colspan="1"|Dziąsłowe
 +
!colspan="2"|Zadziąsłowe
 +
!colspan="1"|Palatalne
 +
!colspan="1"|Postpalatalne
 +
!colspan="1"|Miękko-<br />podniebienne
 +
!colspan="1"|Krtaniowe
 
|-
 
|-
| ȧgat /agot/ || chronić, oszczędzać || śdn. hegen, heien || słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
+
!colspan="1" rowspan="2" |Zwarte
 +
| align=center | /p/ = {{IPA|p}} = '''p'''
 +
| align=center | /ṕ/ = {{IPA|pʲ}} = '''pi'''
 +
| align=center | /t/ = {{IPA|t}} = '''t'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ť/ = {{IPA|tʲ}} = '''ti''', '''ki'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /k/ = {{IPA|k}} = '''k'''
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| ȧchter /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
+
| align=center | /b/ = {{IPA|b}} = '''b'''
 +
| align=center | /b́/ = {{IPA|bʲ}} = '''bi'''
 +
| align=center | /d/ = {{IPA|d}} = '''d'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ď/ = {{IPA|dʲ}} = '''di''', '''gi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /g/ = {{IPA|ɡ}} = '''g'''
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
+
!colspan="1" rowspan="2"|Afrykaty
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /c/ = {{IPA|t͡s}} = '''c'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ć/ = {{IPA|t͡sʲ}} = '''ci'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
+
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ʒ/ = {{IPA|d͡z}} = '''dz'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ʒ́/ = {{IPA|d͡zʲ}} = '''dzi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| ȧltitŷ /altitåi/ || zawsze || śdn. alletiden || słowo poświadczone
+
!colspan="1" rowspan="2" |Szczelinowe
 +
| align=center | /f/ = {{IPA|f}} = '''f'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /s/ = {{IPA|s}} = '''s'''
 +
| align=center | /š/ = {{IPA|ʃ}} = '''š'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ś/ = {{IPA|sʲ}} = '''ś'''
 +
| align=center | /x́/ = {{IPA|xʲ}} = '''chi'''
 +
| align=center | /x/ = {{IPA|x}} = '''ch'''
 +
| align=center | /h/ = {{IPA|h}} = '''h'''
 
|-
 
|-
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
+
| align=center | /v/ = {{IPA|v}} = '''w'''
|}
+
| align=center | /v́/ = {{IPA|vʲ}} = '''wi'''
 
+
| align=center | /z/ = {{IPA|z}} = '''z'''
==Å==
+
| align=center |
{| class="wikitable" width="100%"
+
| align=center |
 +
| align=center | /ź/ = {{IPA|zʲ}} = '''zi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
!colspan="1" rowspan="1" |Nosowe
 +
| align=center | /m/ = {{IPA|m}} = '''m'''
 +
| align=center | /ḿ/ = {{IPA|mʲ}} = '''mi'''
 +
| align=center | /n/ = {{IPA|n}} = '''n'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ń/ = {{IPA|nʲ}} = '''ni'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| åberhîd /åberhaid/ || dzierżawca rządowy || śdn. overheit || słowo poświadczone
+
!colspan="1" rowspan="1" |Boczne
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /l/ = {{IPA|l}} = '''l'''
 +
| align=center | /ľ/ = {{IPA|lʲ}} = '''li'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone
+
!colspan="1" rowspan="1" |Drżące
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /r/ = {{IPA|r}} = '''r'''
 +
| align=center | /ŕ/ = {{IPA|rʲ}} = '''ri'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|-
 
|-
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone
+
!colspan="1"|Półsamogłoski
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /j/ = {{IPA|j}} = '''j'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 
|}
 
|}
 +
Docelowa ortografja ma zapisywać spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne zgodnie z etymologją, czyli np. /defkă/ = '''dewka'''.
 +
 +
Rozróżnienie '''di'''/'''gi''' oraz '''ti'''/'''ki''' ma podłoże etymologiczne. Piszemy /ďöră/ = '''giora''', /ďolü/ = '''dialu''', /ťostü/ = '''tiastu''', /ťölü/ = '''kiolu'''.
 +
 +
Z uwagi na istniejące oboczności /kj/:/kv/ i podobne, piszemy '''w''' tam, gdzie są one etymologiczne, np. /sjot/ = '''swiat''' - świat, /no svăte/ = '''na swàte''' - na świecie.
  
==B==
+
==A==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| babá /bobo/ || baba, stara kobieta || psł. *baba || słowo poświadczone
+
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| babka /bopkă/ || akuszerka, położna || psł. *babъka || słowo poświadczone
+
| aberhîd /oberhaid/ || dzierżawca rządowy || śdn. overheit || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimji: Bonnein
+
| agát sa /ogot să/ || podobać się || śdn. hagen || poświadczone w 3Sg: ogăji-să
 
|-
 
|-
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
+
| akî /oťai/ || szydełko? || śdn. hake + -åi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
+
| alȧja /olajă/ || olej || śdn. oli(g)e || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bardzia /borʒ́ă/ || brózda || psł. *borzda || słowo poświadczone
+
| alȧnt /olant/ || głowacz (ryba) || śdn. âlant || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Barlen /borlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
+
| aliat /oľăt/ || iść po coś, brać coś || śdn. holen || poświadczone w 3Sg: oľă
 
|-
 
|-
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
+
| amår /omår/ || młot || śdn. hamer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| barš /borš/ || okoń || por. niem. Barsch || słowo poświadczone
+
| amél /omel/ || skop (wykastrowany baran) || śdn. hamel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bȧba /babă/ || babka, babcia || słownictwo dziecięce || słowo poświadczone  
+
| apá /opo/ || małpa || śdn. âpe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bȧdål /badål/ || kat, oprawca || śdn. bodel || słowo poświadczone
+
| apat /opăt/ || mieć nadzieję, ufać || śdn. happen~hoppen || poświadczone w 1Sg: opăm
 
|-
 
|-
| bȧdån /badån/ || kadź, zbiornik|| śdn. boden || słowo poświadczone
+
| ará /oro/ || prostytutka, dziwka || śdn. hore || poświadczone w ASg: orǫ
 
|-
 
|-
| bȧlȧja /balajă/ || miednica || śdn. balleie || słowo poświadczone
+
| ás /os/ || padlina, ścierwo, przynęta?? || śdn. âs || poświadczone w GSg: oso, Lehr-Spławiński uważa za femininum
 
|-
 
|-
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone  
+
| atát /otot/ || nienawidzić || śdn. haten || poświadczone w 3Sg: otăji-mĕ
 
|-
 
|-
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
+
| awka /ofkă/ || jastrząb || lüneb. håfk(e) || słowo poświadczone, być może afka
 
|-
 
|-
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
+
| azŷ /ozåi/ || uszko, eska (do haczyka), spinka?, klamra? || śdn. ose + -åi || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Ȧ==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
+
| ȧgát /agot/ || chronić, oszczędzać || śdn. hegen, heien || słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
 
|-
 
|-
| bek /bek/ || strumień || śdn. beke || słowo poświadczone
+
| ȧchtér /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
 
|-
 
|-
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
+
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 
|-
 
|-
| bet sa /bet să/ || bać się || psł. *bojati sę || słowo poświadczone
+
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| betrat /betrăt/ || ulepszyć || śdn. beteren || słowo poświadczone
+
| ȧltitŷ /altitåi/ || zawsze || śdn. alletiden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
+
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Å==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
+
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
+
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==B==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| bialáru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
+
| babá /bobo/ || baba, stara kobieta || psł. *baba || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
+
| babka /bopkă/ || akuszerka, położna || psł. *babъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
+
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimji: Bonnein
 
|-
 
|-
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
+
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
 
|-
 
|-
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
+
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blij /blij/ || ołów || śdn. bli(g) || poświadczone w dopełniaczu /blijau/
+
| bardzia /borʒ́ă/ || brózda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blijuwe /blijüvĕ/ || ołowiany, ołowiowy || śdn. bli(g) + psł. *-ovъjь || złożenie
+
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blinskat /blinskăt/ || kołysać || ??? || słowo poświadczone
+
| barnu /bornü/ || ił, glina || psł. *bъrno || poświadczone w toponimji: Barneitz (<*bъrnišče)
 
|-
 
|-
| blîzą /blaizą/ || bliźnię (chłopiec) || psł. *bližę || słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
+
| bart /bort/ || barć || psł. *bъrtь || poświadczone w toponimji w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
 
|-
 
|-
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
+
| bartnek /bortnĕk/ || bartnik || bort + -nĕk || z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
 
|-
 
|-
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
+
| barš /borš/ || okoń || por. niem. Barsch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
+
| bȧba /babă/ || babka, babcia || słownictwo dziecięce || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blîzek /blaizĕk/ || znajomy || psł. *blizokъ || poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
+
| bȧdål /badål/ || kat, oprawca || śdn. bodel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
+
| bȧdån /badån/ || kadź, zbiornik|| śdn. boden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bose /bösĕ/ || bosy || psł. bosъjь || słowo poświadczone
+
| bȧdiane /baďonĕ/ || modlitwa || baďot + 'onĕ || gerundium od poświadczonego baďot
 
|-
 
|-
| boze /bözĕ/ || zły || śdn. böse || dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
+
| bȧdiannek /baďonĕk || modlitewnik || baďonĕ + -nĕk || formacja z -nĕk tworzącym nazwy narzędzi
 
|-
 
|-
| bǫbån /bǫbån/ || bęben || psł. *bǫbъnъ || słowo poświadczone
+
| bȧdiát /baďot/ || modlić się || beden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bǫcet /bǫcĕt/ || ryczeć || psł. bǫčiti || słowo poświadczone
+
| bȧlȧja /balajă/ || miednica || śdn. balleie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bǫkar /bǫkăr/ || bączek (ptak) || psł. *bǫkařь || słowo poświadczone
+
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| brak /brok/ || nieużytek, odłóg || śdn. brake || słowo poświadczone
+
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brat /brot/ || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
+
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brȧdá /brado/ || pieczeń || śdn. brade || słowo poświadczone
+
| Bȧrlen /barlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| bråwŷ /bråvoi/ || brwi || psł. *brъvi || słowo poświadczone
+
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brącet /brącět/ || brzęczeć || psł. *bręčěti || poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
+
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brącîka /brącaikă/ || harfa (żydowska?) || psł. *bręčika || słowo poświadczone
+
| bek /bek/ || strumień || śdn. beke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
+
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
+
| bet sa /bet să/ || bać się || psł. *bojati sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brîtka /braitkă/ || czapka || śdn. breit?? || słowo poświadczone
+
| betrat /betrăt/ || ulepszyć || śdn. beteren || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
+
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
+
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
+
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brodawîcia /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
+
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brudegȧm /brüdegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
+
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruder /brüdĕr/ || żebrak || śdn. broder || słowo poświadczone
+
| bialáru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
 
|-
 
|-
| bruderînka /brüderainkă/ || żebrak || śdn. broder + -ainkă || słowo poświadczone
+
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruderska /brüderskă/ || żebraczka || śdn. broder + -skă || słowo poświadczone
+
| blȧntia zûzàlîcia /blanťă zauzălaićă/ || robaczek świętojański || blanťă + psł. *žužalica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruga /brügă/ || most || śdn. brügge || słowo poświadczone
+
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruk /brük/ || użycie || śdn. brük || słowo poświadczone
+
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brukaza /brükoză/ || spodnie || śdn. brôkhôse || słowo poświadczone
+
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
 
|-
 
|-
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
+
| blij /blij/ || ołów || śdn. bli(g) || poświadczone w dopełniaczu /blijau/
 
|-
 
|-
| brut /brüt/ || panna młoda || śdn. brüt || słowo poświadczone
+
| blijene /blijenĕ/ || ołowiany, ołowiowy || śdn. bli(g) + -enĕ || złożenie
 
|-
 
|-
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
+
| blinskat /blinskăt/ || kołysać || ??? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bub /büb/ || fasola || psł. *bobъ || słowo poświadczone
+
| blîzą /blaizą/ || bliźnię (chłopiec) || psł. *bližę || słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
 
|-
 
|-
| bucka /bückă/ || leń, próżniak || ? || słowo poświadczone
+
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| budąca mûchá /büdącă mauxo/ || bąk, giez || psł. *bodǫťaja muxa || słowo poświadczone
+
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
 
|-
 
|-
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
+
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
 
|-
 
|-
| bukwŷ /bükvoi/ || książka || śdn. bôk || słowo poświadczone
+
| blîzek /blaizĕk/ || znajomy || psł. *blizokъ || poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
 
|-
 
|-
| bulet /bülĕt/ || boleć || psł. *bolěti || poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
+
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
 
|-
 
|-
| bust /büst/ || kłuć, przebijać; żądlić || psł. *bosti || słowo poświadczone  
+
| bose /bösĕ/ || bosy || psł. bosъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| buwát /büvot/ || budować || śdn. buwen || słowo poświadczone
+
| boze /bözĕ/ || zły || śdn. böse || dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
 
|-
 
|-
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
+
| bǫbån /bǫbån/ || bęben || psł. *bǫbъnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
+
| bǫcet /bǫcĕt/ || ryczeć || psł. bǫčiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
+
| bǫkar /bǫkăr/ || bączek (ptak) || psł. *bǫkařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
+
| brak /brok/ || nieużytek, odłóg || śdn. brake || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buze /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
+
| brat /brot/ || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
+
| brȧdá /brado/ || pieczeń || śdn. brade || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buźǫtkiu /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
+
| bråwŷ /bråvoi/ || brwi || psł. *brъvi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
+
| brącet /brącět/ || brzęczeć || psł. *bręčěti || poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
 
|-
 
|-
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
+
| brącîka /brącaikă/ || harfa (żydowska?) || psł. *bręčika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
+
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
+
| brést /brest/ || wiąz || psł. *brest || poświadczone w toponimji: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
 
|-
 
|-
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
+
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bŷt /boit/ || być || psł. *byti || słowo poświadczone
+
| brîtka /braitkă/ || czapka || śdn. breit?? || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==C==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
 
|-
 
|-
| cád /cod/ || dym; sadza; kopeć || psł. *čadъ || słowo poświadczone
+
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cadet /codĕt/ || kurzyć, dymić || psł. *čadъ || słowo poświadczone
+
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
 
|-
 
|-
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
+
| brodawîcia /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| casá /coso/ || miska, czasza || psł. *čaša || słowo poświadczone
+
| brudegȧm /brüdegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| cȧbår /cabår/ || ceber || psł. *čьbъrъ || słowo poświadczone
+
| bruder /brüdĕr/ || żebrak || śdn. broder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrkî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
+
| bruderŷnka /brüderåinkă/ || żebrak || śdn. broder + -åinkă || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje brüderainkă
 
|-
 
|-
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
+
| bruderska /brüderskă/ || żebraczka || śdn. broder + -skă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrmak /carmăk/ || żółtko jaja || psł. *čьrmakъ || słowo poświadczone
+
| bruga /brügă/ || most || śdn. brügge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrnîcia /carnaićă/ || jeżyna || psł. *čьrnica || słowo poświadczone
+
| bruk /brük/ || użycie || śdn. brük || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
+
| brukaza /brükoză/ || spodnie || śdn. brôkhôse || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
+
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
+
| brut /brüt/ || panna młoda || śdn. brüt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Céch /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
+
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
 
|-
 
|-
| cele /celĕ/ || pszczeli || psł. *bьčelьjь || słowo poświadczone
+
| bub /büb/ || fasola || psł. *bobъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cela /celă/ || pszczoła || psł. *bьčela || słowo poświadczone
+
| bucka /bückă/ || leń, próżniak || ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
+
| budąca mûchá /büdącă mauxo/ || bąk, giez || psł. *bodǫťaja muxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cepak /cepăk/ || kij, kijak || psł. *cěpakъ || słowo poświadczone
+
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cepŷ /cepoi/ || cep || psł. *cěpy || słowo poświadczone
+
| bukwŷ /bükvoi/ || książka || śdn. bôk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
+
| bulet /bülĕt/ || boleć || psł. *bolěti || poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
 
|-
 
|-
| cesat /cesăt/ || czesać || psł. *česati || słowo poświadczone
+
| bust /büst/ || kłuć, przebijać; żądlić || psł. *bosti || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| ce // || czy, lub || psł. *či || słowo poświadczone
+
| buwát /büvot/ || budować || śdn. buwen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| céw /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
+
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cikánîcia /cikanaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
+
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
+
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
+
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
+
| Buze /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cirkát /cirkot/ || ćwierkać? || onomatopeja, patrz pol. ćwierkać || rozkład złożenia cirkoc
+
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
+
| Buźǫtkiu /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
+
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnacti /citĕrnocti || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnádist /citĕrnădist/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
+
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citwáru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
+
| bŷstre /boistrĕ/ || szybki, bystry || psł. *bystrъjь || poświadczone w toponimji: Wisstreitzen, Wüstereitz (<*bystrica), Fistrein (<*bystrina)
 
|-
 
|-
| citwiarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
+
| bŷt /boit/ || być || psł. *byti || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==C==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| cîpål /caipål/ || cebula || szlez-holszt zippel || słowo poświaczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| cîst /caist/ || liczyć || psł. *čisti || poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
+
| cád /cod/ || dym; sadza; kopeć || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîste /caistĕ/ || czysty || psł. *čistъjь || słowo poświadczone
+
| cadet /codĕt/ || kurzyć, dymić || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîsté /caiste/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
+
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîstet /caistĕt/ || czyścić || psł. *čistiti || poświadczone w 3Sg: caistĕ
+
| casá /coso/ || miska, czasza || psł. *čaša || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîstu /caistü/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
+
| caska /coskă/ || miseczka || coso + -kă || zdrobnienie z przyrostkiem -kă
 
|-
 
|-
| clåwácene /clåvăcenĕ/ || człowieczy, ludzki || psł. *čelvěčenъjь || słowo poświadczone
+
| cȧbår /cabår/ || ceber || psł. *čьbъrъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| clåwak /clåvăk/ || człowiek || psł. *čelvěk || słowo poświadczone
+
| cȧrkî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| crewu /crevü/ || trzewo || psł. červo || słowo poświadczone
+
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| criw /criv/ || but, trzewik || psł. *červь || słowo poświadczone
+
| cȧrmak /carmăk/ || żółtko jaja || psł. *čьrmakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| criwnek /crivnĕk/ || szewc || criv + -nĕk || słowo poświadczone
+
| cȧrnet /carnĕt/ || czernieć || psł. *čьrněti || formacja wzorem zåuknĕt, belĕt
 
|-
 
|-
| cu // || co || psł. *čьso || słowo poświadczone
+
| cȧrnîcia /carnaićă/ || czarna jagoda || psł. *čьrnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cûdze /cauʒĕ/ || cudzy, obcy, nieprzyjaciel || psł. *ťuďь || słowo poświadczone
+
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 
|-
 
|-
| cût /caut/ || czuć || psł. *čuti || poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
+
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cůn /cåun/ || czółno, łódka || psł. *čьlnъ || słowo poświadczone
+
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cůnak /cåunăk/ || czółenko tkackie || psł. *čьlnъkъ || słowo poświadczone
+
| Céch /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
|}
 
 
 
==D==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| ceskie /cesťĕ/ || czeski || Cex + -sťĕ || Cex-cesťĕ jak Wénd-wensťĕ
 
|-
 
|-
| dalekie /doleťĕ/? || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
+
| cela /celă/ || pszczoła || psł. *bьčela || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dát /dot/ || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone
+
| celar /celăr/ || pszczelarz || celă + -ăr || formacja wzorem ťönăr, gǫśăr
 
|-
 
|-
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || słowo poświadczone
+
| cele /celĕ/ || pszczeli || psł. *bьčelьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧglitie /dagliťĕ/ || powszedni || śdn. daglik || słowo poświadczone
+
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧliá /daľo/ || długość || psł. *dьľa || poświadczone w ASg: dalą
+
| cepak /cepăk/ || kij, kijak || psł. *cěpakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧlna /dalnă/ || osnowa || psł. *dьľьna? -oje? || słowo poświadczone
+
| cepŷ /cepoi/ || cep || psł. *cěpy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧn /dan/ || dzień || psł. *dьnь || słowo poświadczone
+
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧnac /danăc/ || dzień || psł. *dьnьcь || słowo poświadczone
+
| cerajse /cerojsĕ/ || wczorajszy || psł. *vьčerajьšьjь || formacja analogiczna do dans - dansejsĕ
 
|-
 
|-
| dȧncká /dancko/ || dzięki || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone
+
| cesat /cesăt/ || czesać || psł. *česati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧnesne /danesnĕ/ || codzienny, dzienny || psł. *dьnešьnъjь || słowo poświadczone
+
| ce // || czy, lub || psł. *či || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
+
| céw /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧnsejse /danseisĕ/ || dzisiejszy || psł. *dьnь || słowo poświadczone
+
| cikànîcia /cikănaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧra /dară/ || dziura || psł. *dira || słowo poświadczone
+
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧrgnǫt /dargnǫt/ || dzierga, wyczesywać (len) || psł. *dьrgnǫti || słowo poświadczone
+
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧršår /daršår/ || młóckarz || śdn. derscher || słowo poświadczone
+
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåné /dåne/ || wewnątrz, w środku || psł. *dъně || słowo poświadczone
+
| cirkát /cirkot/ || ćwierkać? || onomatopeja, patrz pol. ćwierkać || rozkład złożenia cirkoc
 
|-
 
|-
| dånu /dånü/ || dno || psł. *dъno || słowo poświadczone
+
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dånû /dånau/ || do wewnątrz, do środka || psł. *dъnu || słowo poświadczone
+
| citèrdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåwá /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
+
| citèrnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåwáj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
+
| citèrnacti /citĕrnocti || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
+
| citèrnàdist /citĕrnădist/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| degne /degnĕ/ || odpowiedni, warty || lüneb. dägen || słowo poświadczone
+
| citèrnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
+
| citwàru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dék /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
+
| citwiarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
+
| cîpål /caipål/ || cebula || szlez-holszt zippel || słowo poświaczone
 
|-
 
|-
| demutichie /demütix́ĕ/ || pokorny, uległy || śdn. dêmödich || słowo poświadczone  
+
| cîst /caist/ || liczyć || psł. *čisti || poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
 
|-
 
|-
| den /den/ || Duńczyk || śdn. Dêne || zapożyczenie ze śdn.
+
| cîste /caistĕ/ || czysty || psł. *čistъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| denkát /denkot/ || myśleć || śdn. denken || słowo poświadczone
+
| cîsté /caiste/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| deta /detă/ || dziecko || psł. *dětę || słowo poświadczone, obocznie detą
+
| cîstet /caistĕt/ || czyścić || psł. *čistiti || poświadczone w 3Sg: caistĕ
 
|-
 
|-
| detîne /detainĕ/ || dziecinny || psł. *dětinъjь || słowo poświadczone
+
| cîstu /caistü/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dewa /devă/ || dziewczyna; służąca || psł. *děva || słowo poświadczone
+
| clåwácene /clåvăcenĕ/ || człowieczy, ludzki || psł. *čelvěčenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dewka /defkă/ || dziewczyna; córka || psł. *děvъka || słowo poświadczone
+
| clåwak /clåvăk/ || człowiek || psł. *čelvěk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dif /dif/ || złodziej || śdn. dief || słowo poświadczone
+
| crewu /crevü/ || trzewia, wnętrzności || psł. červo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dik /dik/ || staw || śdn. dîk || słowo poświadczone
+
| criw /criv/ || but, trzewik || psł. *červь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dikie /diťĕ/ || gruby || lüneb. dick || słowo poświadczone
+
| criwnek /crivnĕk/ || szewc || criv + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| din /din/ || także, też || śdn. den || słowo poświadczone
+
| cu // || co; że || psł. *čьso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dingat /dingăt/ || wynajmować || śdn. dingen || słowo poświadczone
+
| cûdze /cauʒĕ/ || cudzy, obcy, nieprzyjaciel || psł. *ťuďь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dirzet /dirzĕt/ || trzymać, powztrzymywać || psł. *dьržiti || słowo poświadczone
+
| cût /caut/ || czuć || psł. *čuti || poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
 
|-
 
|-
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
+
| cůn /cåun/ || czółno, łódka || psł. *čьlnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disątáru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
+
| cůnak /cåunăk/ || czółenko tkackie || psł. *čьlnъkъ || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==D==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| disątdiśǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| disąt pątstigie /disąt pątstiďĕ/ || tysiąc || psł. *desętь + *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| dade /dodĕ/ || zmarły || śdn. lüneb. dode || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
+
| dagat /dogăt/ || być wartym || śdn. dogen || poświadczone w 3Sg: dogă
 
|-
 
|-
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
+
| dách /dox/ || przecież || śdn. doch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwątáru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
+
| dalek /dolĕk/ || daleko || psł. *daleko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
+
| dalekie /doleťĕ/ || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 
|-
 
|-
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
+
| dát /dot/ I || dać || psł. *dati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
+
| dát /dot/ II || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone, być może dod
 
|-
 
|-
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
+
| dawek /dovĕk/ || jastrząb || psł. *davikъ || słowo poświadczone, niepewne
 
|-
 
|-
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
+
| dawet /dovĕt/ || cisnąć, dławić || psł. *daviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîpaste /daipostĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupastъjь || słowo poświadczone
+
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || poświadczone w 3Sg: dovĕ
 
|-
 
|-
| dîpawe /daipovĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupavъjь || słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
+
| dȧglitie /dagliťĕ/ || powszedni || śdn. daglik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîská /daisko/ || stół || śdn. disk || słowo poświadczone
+
| dȧliá /daľo/ || długość || psł. *dьľa || poświadczone w ASg: dalą
 
|-
 
|-
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
+
| dȧlna /dalnă/ || osnowa || psł. *dьľьna? -oje? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîwe /daivĕ/ || dziki || psł. *divъjь || słowo poświadczone
+
| dȧn /dan/ || dzień || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dlån /dlån/ || dłoń || psł. *dolnь || słowo poświadczone
+
| dȧnac /danăc/ || dzień || psł. *dьnьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
+
| dȧncká /dancko/ || dzięki || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫt /dǫt/ || dąć, dmuchać || psł. *dǫti || poświadczone w 3Sg: dåmĕ
+
| dȧnesne /danesnĕ/ || codzienny, dzienny || psł. *dьnešьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| drét /dret/ || drzeć || psł. *derti || poświadczone w 3Sg: derĕ
+
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| drûgie /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
+
| dȧnsejse /danseisĕ/ || dzisiejszy || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
+
| dȧra /dară/ || dziura || psł. *dira || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
+
| dȧrgnǫt /dargnǫt/ || dzierga, wyczesywać (len) || psł. *dьrgnǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || psł. dobrъjь dьnь || zwrot poświadczony
+
| dȧršår /daršår/ || młóckarz || śdn. derscher || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || psł. *dobrъjь večerъ || zwrot poświadczony
+
| dåné /dåne/ || wewnątrz, w środku || psł. *dъně || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
+
| dånu /dånü/ || dno || psł. *dъno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dûsne /dausnĕ/ || zaduszny || psł. *dušьnъjь || słowo poświadczone
+
| dånû /dånau/ || do wewnątrz, do środka || psł. *dъnu || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
+
| dåwá /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
+
| dåwáj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgiéråt /dåuďĕråt/ || długodziób || psł. *dъlg-o-rъtъ || słowo poświadczone
+
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgiu /dåuďü/ || długo || psł. *dъlgo || słowo poświadczone
+
| dedîcia /dedaićă/ || ojcowizna || psł. *dědica || poświadczone w toponimji: Tideitz, Tiedeitzen, Taddeis
 
|-
 
|-
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
+
| dedîcia /dedaićă/ || dziedzina, spadek, dziedzictwo || psł. *dědina || poświadczone w toponimji: Deetjein, Detschön
 
|-
 
|-
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
+
| degne /degnĕ/ || odpowiedni, warty || lüneb. dägen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwîgát /dvaigot/ || dźwigać, podnosić || psł. *dvigati || iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
+
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwîgnǫt /dvaignǫt/ || dźwignąć, podnieść || psł. *dvignǫti || słowo poświadczone
+
| dék /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dŷchat /dåixăt/ || chuchać || psł. *dyxati || poświadczone w 3Sg: dåixă
+
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
 
|-
 
|-
| dŷm /dåim/ || dym || psł. *dymъ || słowo poświadczone
+
| demutichie /demütix́ĕ/ || pokorny, uległy || śdn. dêmödich || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| dŷmat /dåimăt/ || dmuchać || psł. *dymati || poświadczone w 3Sg: dåimă
+
| den /den/ || Duńczyk || śdn. Dêne || zapożyczenie ze śdn.
|}
 
 
 
==E==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| denkát /denkot/ || myśleć || śdn. denken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ele /elĕ/ || cały czas, zawsze || śdn. hêl || słowo poświadczone
+
| deta /detă/ || dziecko || psł. *dětę || słowo poświadczone, obocznie detą
 
|-
 
|-
| eluwe /elüvĕ/ || cały || śdn. hêl + -üvĕ || słowo poświadczone
+
| detîne /detainĕ/ || dziecinny || psł. *dětinъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| emerika /emerikă/ || królewstwo niebieskie || śdn. hemmelrîke || słowo poświadczone
+
| dewa /devă/ || dziewczyna; służąca || psł. *děva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dewka /defkă/ || dziewczyna; córka || psł. *děvъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| enep /enĕp/ || konopia || śdn. hennep || słowo poświadczone
+
| diada /ďodă/ || dziadek, ojciec matki || psł. *děda || poświadczone w toponimji: Thiedken (<*děd(k)in?), Tideitz, Tiedeitzen (<*dědica)
 
|-
 
|-
| engiėl /enďėl/ || anioł || śdn. engel || słowo poświadczone
+
| dialat /ďolăt/ || pracować, działać || psł. *dělati || poświadczone 3Sg: ďolă, ale także ďolojĕ
 
|-
 
|-
| engiwår /enďivår/ || imbir || śdn. engewer || słowo poświadczone
+
| dialàtuwne /ďolătüvnĕ/ || pracowity || psł. *dělatovьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| erá /ero/ || cześć, honor || śdn. êre || poświadczone w bierniku /erǫ/
+
| dialu /ďolü/ || dzieło, praca, wysiłek || psł. *dělo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| erlikie /erliťĕ/ || uczciwy || śdn. êrlik || słowo poświadczone
+
| diatka /ďotkă/ || dziecko || psł. *dětъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| erste /erstĕ/ || pierwszy || śdn. erste || słowo poświadczone
+
| dif /dif/ || złodziej || śdn. dief || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ewål /evål/ || hebel || dn. hewel || słowo poświadczone  
+
| dik /dik/ || staw || śdn. dîk || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==F==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| dikie /diťĕ/ || gruby || lüneb. dick || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| fȧrbia /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
+
| din /din/ || także, też || śdn. den || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
+
| dingat /dingăt/ || wynajmować || śdn. dingen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| flîtac /flaităc/ || piegża || flaito + -ac || słowo poświadczone
+
| diǫsna /ďǫsnă/ || dziąsło || psł. *dęsna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| flîtát /flaitot/ || grać na flecie || flaito + -ot || słowo poświadczone
+
| dirzet /dirzĕt/ || trzymać, powztrzymywać || psł. *dьržiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Francoz /froncöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dolno-niemieckiego
+
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
+
| disątàru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==G==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| disątdisiǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gabel /gobel/? || widelec || śdn gåb(e)l || słowo poświadczone, ale niepewne
+
| disąt pątstig /disąt pątstig/ || tysiąc || disąt + pątstig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje disąt pątstiďĕ
 
|-
 
|-
| gád /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
+
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gade /godĕ/ || gadzi, węży || psł. *gadьjь || słowo poświadczone
+
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
+
| diwątàru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gáj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
+
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| galǫz /golǫz/ || gałąź || psł. *galǫzь || słowo poświadczone
+
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gárd /gord/ I || stajnia, obora || psł. *gordь || słowo poświadczone
+
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gárd /gord/ II || zamek, gród; sąd || psł. *gordъ || słowo poświadczone
+
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
+
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 
|-
 
|-
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja
+
| dîpaste /daipostĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupastъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gárch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
+
| dîpawe /daipovĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupavъjь || słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
 
|-
 
|-
| garnak /gornăk/ || garnek (na mleko) || psł. *gъrnъkъ || słowo poświadczone
+
| dîská /daisko/ || stół || śdn. disk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| garnet /gornĕt/ || mówić, gadać || psł. *gorniti || słowo poświadczone
+
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| garsle /gorslĕ/ || garść || psł. *gъrstlьje || słowo poświadczone
+
| dîwe /daivĕ/ || dziki || psł. *divъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gaset /gosĕt/ || gasić || psł. *gasiti || poświadczone w 3Sg: gosĕ
+
| dlån /dlån/ || dłoń || psł. *dolnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gát /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatъ~gatь || poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
+
| dobål /döbål/ || djabeł || śdn. duvel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimji: Kadieck
+
| dol /döl/ || dół, dolina || psł. *dolъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧklår /gaklår/ || kuglarz || gôkeler || słowo poświadczone
+
| dolda /döldă/ || (duży) garnek || śdn. dulte || poświadczone jako dölde, dodatkowo zasymilowane
 
|-
 
|-
| gȧlá /galo/ || strój odświętny, urzędowy || por. niem. Gala || słowo poświadczone
+
| dor /dör/ I || dwór || psł. *dvorъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
+
| dor /dör/ II || prze-, przez, (durch) || śdn. dor || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧlgvŷ /galgvoi/ || szubienica; wieszak || śdn. galge || słowo poświadczone
+
| dorstiat /dörsťăt/ || być spragnionym || śdn. dörsten || poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
 
|-
 
|-
| gȧnat /ganăt/ || być życzliwym || śdn. gannen || poświadczone 1Sg: ganăm, 2Sg: ganăs
+
| dorianak /döŕonăk/ || dzierżawca || dör + -'onăk || formacja wzorem dör-döŕonkă
 
|-
 
|-
| gȧnc /ganc/ || cały || niem. ganz || słowo poświadczone
+
| dorianka /döŕonkă/ || dzierżawczyni || psł. *dvořanъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧng /gang/ || przejście, korytarz || śdn. gank || słowo poświadczone
+
| dost /döst/ || dość || psł. *dostъ || słowo poświadczone, obocznie düst
 
|-
 
|-
| gåzîwe /gåzaivĕ/ || prędki, szybki || psł. *gъzivъjь || słowo poświadczone
+
| dǫb /dǫb/ || dąb; drzewo || psł. *dǫbъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gåzet /gåzĕt/ || gzić się, wzciekać się (o bydle) || psł. *gъzъ + -iti || poświadczone w 3Sg: gåzĕ
+
| dǫbak /dǫbăk/ || drzewko || dǫb + -ăk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
+
| dǫbîcia /dǫbaićă/ || sad, dąbrowa || dǫb + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåwa /glåvă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| dǫbrianka /dǫbŕonkă/ || galas, dębianka || psł. *dǫbřanъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Glîne /Glainĕ/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
+
| dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe || słowo poświadczone, obocznie dǫpă
 
|-
 
|-
| giolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
+
| dǫpiat /dǫṕăt/ || chrzcić || śdn. dôpen || poświadczone w czasie przeszłym: dǫṕălai-jĕg
 
|-
 
|-
| giolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/ || chrzcielnica || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| giora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
+
| dǫt /dǫt/ || dąć, dmuchać || psł. *dǫti || poświadczone w 3Sg: dåmĕ
 
|-
 
|-
| giorka /ďörkă/ || górka, pagórek || psł. *gorъka || słowo poświadczone
+
| drȧle /dralĕ/ || prędki, szybki || śdn. dral || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone
+
| drȧmeta /drametă/ || fujarka || śdn. drummete || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gladkie /glotťĕ/ || gładki; ładny || psł. *gladъkъjь || słowo poświadczone
+
| dråwa /dråvă/ || drwa|| psł. *drъva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glazá /glozo/ || szkło; szklanka || śdn. glas || słowo poświadczone
+
| dråwene /dråvenĕ/ || drewniany || dråvă + -enĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glaznek /gloznĕk/ || szklarz || glozo + -nĕk || słowo poświadczone
+
| dråwnu /dråvnü/ || drewno || psł. *drъvьno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåd /glåd/ || głód || psł. *goldъ || słowo poświadczone
+
| dråzet /dråzĕt/ || drżeć || psł. *drъžiti || poświadczone w 3Sg: dråzĕ
 
|-
 
|-
| glådet /glådĕt/ || głodować, biedować || psł. *golděti || poświadczone w 3Sg: glådĕ i gerundium glådenĕ
+
| dremat /dremăt/ || śnić, marzyć we śnie || psł. *drěmati || poświadczone w 2Sg: dremĕs
 
|-
 
|-
| glåduwat /glådüvăt/ || głodować, biedować || psł. *goldovati || poświadczone gerundium: glådüvenĕ, ale patrz glådĕt
+
| drén /dren/ || cierń || psł. *dernъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåduwate /glådüvotĕ/ || głodny || psł. *goldovatъjь || słowo poświadczone
+
| drene /drenĕ/ || ciernie || psł. *dernьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåduwne /glådüvnĕ/ || biedny || psł. *goldovьnъjь || słowo poświadczone
+
| drenuwate /drenüvotĕ/ || cierniowy || dren + -üvotĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåduwnote /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
+
| drét /dret/ || drzeć || psł. *derti || poświadczone w 3Sg: derĕ
 
|-
 
|-
| glåwa /glåwă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåwénene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvenenъjь || słowo poświadczone
+
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
 
|-
 
|-
| glåwîna /glåwaină/ || główka lnu || psł. *golvina || słowo poświadczone
+
| drewu /drevü/ || drzewo || psł. *dervo || rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
 
|-
 
|-
| glåwka /glåfkă/ || główka lnu || psł. *golvъka || słowo poświadczone
+
| driste /dristĕ/ || odważny, mężny || śdn. drîst || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
+
| driwene /drivenĕ/ || drzewny || psł. *dervenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
+
| drizȧl /drizal/ || pas do przepasywania czy podciągania odzieży || psł. *dьržalь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
+
| druwa /drüvă/ || winogrono || śdn. drûve || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
+
| drûde /draudĕ/ || niekiedy || psł. *drugdy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glîpe /glaipĕ/ || młody || psł. *glupъjь || słowo poświadczone
+
| drûg /draug/ || inny, drugi, jeden || psł. *drugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glîsta /glaistă/ || glista, robak || psł. *glista || słowo poświadczone, być może glaist
+
| drûg drûgû /draug draugau/ || jeden drugiemu || psł. *drugъ drugu || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
+
| drûg gegén drûga /draug gegen draugă/ || jeden przeciw drugiemu || psł. *drugъ + śdn. gegen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glǫbek /glǫbĕk/ || głęboko || psł. *glǫboko || słowo poświadczone
+
| drûgie /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glǫbukie /glǫbüťĕ/ || głęboki || psł. *glǫbokъjь || słowo poświadczone
+
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| gluene /glüenĕ/ || żarzący się || por. płn.-wzch.-brand. glönich || słowo poświadczone
+
| drûzet /drauzĕt/ || pomagać || psł. *družiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glu̇pse /glupsĕ/ || zdradliwy, podstępny || śdn. glupesch || słowo poświadczone
+
| du // || do || psł. *do  || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glûchie /glaux́ĕ/ || głuchy || psł. *gluxъjь || słowo poświadczone
+
| duble /düblĕ/ || podwójny || śdn. dubbel || słowo poświadczone, obocznie dubbelt?
 
|-
 
|-
| gnát /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
+
| dublér /dübler/ || rodzaj monety, dytki || śdn. dubler || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
+
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnést /gnest/ || gnieść || psł. *gnesti || poświadczone w 3Sg: gnitĕ
+
| dubré /dübre/ || dobrze || psł. *dobrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnéw /gnev/ || gruczoł? || psł. *gněv || poświadczone w l. mn.: gnevoi
+
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || psł. dobrъjь dьnь || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| gnezdît sa /gnezdait-să/ || gnieździć się || psł. *gnězditi sę || słowo poświadczone
+
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || psł. *dobrъjь večerъ || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| gnîdá /gnaido/ || gnida || psł. *gňida || poświadczono w l. mn.: gnaidåi/-ĕ
+
| dubru /dübrü/ || dobro || psł. *dobro || słowo poświadczone, znaczenie niepewne
 
|-
 
|-
| gnît /gnait/ || gnić || psł. *gniti || poświadczono pochodne gnålĕ (zgniły)
+
| dujet /düjĕt/ || doić || psł. *dojiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnuj /gnüj/ || gnój || psł. *gnojь || słowo poświadczone
+
| dujokie /düjoťĕ/ || dwojaki || psł. *dъvojakъjь || słowo poświadczone jako düjocĕ, niepewne
 
|-
 
|-
| gnujene /gnüjenĕ/ || gnojowy || psł. *gnojenъjь || słowo poświadczone
+
| dukiuncet /düťüncĕt/ || dokończyć || psł. *dokončiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
+
| dum /düm/ || dom, posiadłość || psł. *domъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
+
| dumá /dümo/ || do domu || psł. *doma || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gǫse /gǫsĕ/ || gęsi || psł. *gǫsьjь || słowo poświadczone
+
| Dumas /Dümăs/ || Tomasz || śdn. Domas || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gǫsiar /gǫśăr/ || gąsior || psł. *gǫsьjařь || słowo poświadczone
+
| Dumaska /Dümoskă/ || Tomek || Dümăs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
 
|-
 
|-
| gǫska /gǫskă/ || biały chleb, bułka || psł. *gǫsъka || słowo poświadczone
+
| dupîte /düpaitĕ/ || pijany || psł. *dopitъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gǫste /gǫstĕ/ || gęsty || psł. *gǫstъjь || słowo poświadczone
+
| dust /düst/ || dość || psł. *dostь || słowo poświadczone, obocznie döst
 
|-
 
|-
| gráb /grob/ || grab || psł. *grabъ || poświadczone w ASg: groboi
+
| duzȧdát sa /düzadot să/ || doczekać się || psł. *dožьdati sę || formacja wzteczna od poświadczonego düzaidăt
 
|-
 
|-
| grabȧlnek /grobalnĕk/ || świder ciesielski (do grabi) || psł. *grabьlьnikъ || słowo poświadczone
+
| duzîdat /düzaidăt/ || oczekiwać || psł. *dožidati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grablé /groble/ || grabie || psł. *grabľě || słowo poświadczone
+
| du̇dȧja /dudajă/ || dudy || śdn. dûdey || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| greblu /greblü/ || ożóg, pogrzebacz || psł. *greblo || słowo poświadczone
+
| du̇ldichie /duldix́ĕ/ || cierpliwy || śdn. duldich || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grád /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
+
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gratewár /grotevor/ || dziadek || dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
+
| dûsne /dausnĕ/ || zaduszny || psł. *dušьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
+
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gratiát /groťot/ || chwalić || śdn. groten || słowo poświadczone
+
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grawá /grovo/ || rów || śdn. grave || słowo poświadczone  
+
| důgiéråt /dåuďĕråt/ || długodziób || psł. *dъlg-o-rъtъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grawena /grovenă/ || starzec, siwy mężczyzna || śdn. grawe + -enă || słowo poświadczone
+
| důgiu /dåuďü/ || długo || psł. *dъlgo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
+
| důzne /dåuznĕ/ || dłużny, winny || dåug + -nĕ || złożenie wzorem pl. dłużny
 
|-
 
|-
| gréch /grex/ || grzech || psł. *grěxъ || słowo poświadczone
+
| důznek /dåuznĕk/ || dłużnik, winowajca || dåug + -nĕk || poświadczone w NSg: dåuznaicĕ
 
|-
 
|-
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
+
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gresît sa /gresait-să/ || grzeszyć || psł. *grěšiti + să || słowo poświadczone
+
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gresnar /gresnăr/? || grzesznik || psł. *grešьnařь || poświadczone w DPl: gresnărüm
+
| dwenàcté /dvenăcte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
+
| dwenacté /dvenocte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grėbiåt /grėb́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone
+
| dwenàcti /dvenăcti/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
+
| dwenàdist /dvenădist/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gribinátîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
+
| dwîgát /dvaigot/ || dźwigać, podnosić || psł. *dvigati || iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
 
|-
 
|-
| griját /grijot/ || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
+
| dwîgnǫt /dvaignǫt/ || dźwignąć, podnieść || psł. *dvignǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
+
| dŷchat /dåixăt/ || chuchać || psł. *dyxati || poświadczone w 3Sg: dåixă
 
|-
 
|-
| griǫda /gŕǫdă/ II || grzęda || psł. *gręda || słowo poświadczone  
+
| dŷm /dåim/ || dym || psł. *dymъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grîba /graibă/ || drobne pieniądze, grosze || psł. *grubyjě || słowo poświadczone, ale niepewne
+
| dŷmat /dåimăt/ || dmuchać || psł. *dymati || poświadczone w 3Sg: dåimă
 +
|}
 +
 
 +
==E==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| grîp /graip/ || kupa, stos || być może śdn. grîpe || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| grodling /grödling/ || kiełb || dn. grödeling || słowo poświadczone
+
| ele /elĕ/ || cały czas, zawsze || śdn. hêl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
+
| eluwe /elüvĕ/ || cały || śdn. hêl + -üvĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grulikie /grüliťĕ/ || okrutny, okropny || śdn. grülik || słowo poświadczone
+
| emerika /emerikă/ || królewstwo niebieskie || śdn. hemmelrîke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gruzne /grüznĕ/ || brzydki, szpetny || psł. *grozьnъjь || słowo poświadczone
+
| enep /enĕp/ || konopia || śdn. hennep || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grûk /grauk/ || grusza || psł. *gruša skontaminowana z *buk || słowo poświadczone
+
| engiėl /enďėl/ || anioł || śdn. engel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grûsŷ /grausåi/ || grusza || psł. *gruš-y || słowo poświadczone
+
| engiwår /enďivår/ || imbir || śdn. engewer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| guld /güld/ || złoto; gulden (pieniądz) || śdn. güld || słowo poświadczone
+
| erá /ero/ || cześć, honor || śdn. êre || poświadczone w bierniku /erǫ/
 
|-
 
|-
| guldån /güldån/ || gulden (pieniądz) || śdn. gülden || słowo poświadczone
+
| erlikie /erliťĕ/ || uczciwy || śdn. êrlik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| guldione /gülďonĕ/ || pozłacany || śdn. güld + -'onĕ || słowo poświadczone
+
| erste /erstĕ/ || pierwszy || śdn. erste || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gu̇rkî /gurťai/ || ogurek || śdn. gurke || słowo poświadczone
+
| ewål /evål/ || hebel || dn. hewel || słowo poświadczone  
|-
 
| gu̇t || dobrze || niem. gut || słowo poświadczone
 
|-
 
| gwiazda /gjozdă/ || gwiazda || psł. *gvězda || słowo poświadczone
 
|-
 
| gwiazdka /gjoz(d)kă/ || gwiazdka || psł. *gvězdъka || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
  
==Ch==
+
==F==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| chȧrwat /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
+
| fȧrbia /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
+
| flîtac /flaităc/ || piegża || flaito + -ac || słowo poświadczone
|}
+
|-
 +
| flîtát /flaitot/ || grać na flecie || flaito + -ot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Francoz /froncöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dolno-niemieckiego
 +
|-
 +
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 +
|}
  
==Î==
+
==G==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| î /ai/ || u, przy || psł. *u || słowo poświadczone
+
| gabel /gobel/? || widelec || śdn gåb(e)l || słowo poświadczone, ale niepewne
 
|-
 
|-
| îbezat /aibezăt/ || uciec || psł. uběžati || słowo poświadczone
+
| gád /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbet /aibĕt/ || zabić, ubić || psł. ubiti || słowo poświadczone
+
| gade /godĕ/ || gadzi, węży || psł. *gadьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbrukát /aibrükot/ || ukłuć, ubóść || î- + brükot || słowo poświadczone
+
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbust /aibüst/ || ukłuć, ubóść || psł. ubosti || słowo poświadczone
+
| gáj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
 
|-
 
|-
| îdawet /aidovĕt/ || udusić, zadusić || psł. udaviti || słowo poświadczone
+
| galǫz /golǫz/ || gałąź || psł. *galǫzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdialat /aiďolăt/ || zrobić || psł. udělati || poświadczony imiesłów: aiďălonă
+
| gárd /gord/ I || stajnia, obora || psł. *gordь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdelet /aidelĕt/ || oddzielić || psł. uděliti || słowo poświadczone
+
| gárd /gord/ II || zamek, gród; sąd || psł. *gordъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdrûzet /aidrauzĕt/ || pomóc || psł. udružiti || poświadczone w cz. przeszłym: aidrauzål
+
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îkǫset /aikǫsĕt/ || ugryźć, ukąsić || psł. *ukǫsiti || poświadczony imiesłów: aikǫsenĕ
+
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| îlumet /ailümĕt/ || ułamać || psł. *ulomiti || słowo poświadczone
+
| gárch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îlûcet /ailaucĕt/ || utrafić  || psł. *ulučiti || słowo poświadczone
+
| garnak /gornăk/ || garnek (na mleko) || psł. *gъrnъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
+
| garnet /gornĕt/ || mówić, gadać || psł. *gorniti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
+
| garsle /gorslĕ/ || garść || psł. *gъrstlьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
+
| gaset /gosĕt/ || gasić || psł. *gasiti || poświadczone w 3Sg: gosĕ
|}
 
 
 
==J==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| gát /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatъ~gatь || poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
 
|-
 
|-
| jabkju /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
+
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimji: Kadieck
 
|-
 
|-
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
+
| gȧklår /gaklår/ || kuglarz || gôkeler || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
+
| gȧlá /galo/ || strój odświętny, urzędowy || por. niem. Gala || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
+
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
 
|-
 
|-
| jedna /jednă/, jedzna /jeʒdnă/ || jedzenie || psł. *jedьna(ja), *jeďьna(ja) || słowo poświadczone
+
| gȧlèrepá /galĕrepo/ || marchew || galĕ + repo || słowo poświadczone, Polański uznaje je za dwa osobne: gale repo
 
|-
 
|-
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
+
| gȧlgvŷ /galgvoi/ || szubienica; wieszak || śdn. galge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
+
| gȧnat /ganăt/ || być życzliwym || śdn. gannen || poświadczone 1Sg: ganăm, 2Sg: ganăs
 
|-
 
|-
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
+
| gȧnc /ganc/ || cały || niem. ganz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
+
| gȧng /gang/ || przejście, korytarz || śdn. gank || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jǫzek /jǫzĕk/ || język || psł. *językъ || słowo poświadczone
+
| gåzîwe /gåzaivĕ/ || prędki, szybki || psł. *gъzivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
+
| gåzet /gåzĕt/ || gzić się, wzciekać się (o bydle) || psł. *gъzъ + -iti || poświadczone w 3Sg: gåzĕ
 
|-
 
|-
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
+
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==K==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| giole /ďölĕ/ || goły || psł. *golъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kabált /kobolt/ || krasnoludek, chochlik, kobold || śdn. kobolt || słowo poświadczone
+
| giolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kád /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
+
| giolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kák, kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
+
| giora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kaká /koko/ || pręgierz || śdn. kâk || słowo poświadczone
+
| giorcanek /ďörconĕk/ || stwór górski, górzanin || psł. *gorьčanikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kakát /kokot/ || kakać, robić kupę || psł. *kakati || słowo poświadczone
+
| giorét sa /ďöret să/ || palić się || psł. *gorěti sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kál /kol/ || kapusta || śdn. kôl || słowo poświadczone
+
| giorka /ďörkă/ || górka, pagórek || psł. *gorъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kám /kom/ || dokąd || psł. *kamo || słowo poświadczone
+
| giorkie /ďörťĕ/ || gorzki || psł. *gorьkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone
+
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
+
| giujek /ďüjĕk/ || uzdrowiciel || psł. *gojikъ || słowo poświadczone, Polański tłumaczy "lekarz, cyrulik"
 
|-
 
|-
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
+
| giujet /ďüjĕt/ || leczyć, goić || psł. *gojiti || poświadczone w 3Sg: ďüjĕ
 
|-
 
|-
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
+
| giujît sa /ďüjait să/ || goić się || psł. *gojiti sę || poświadczone w 3Sg: ďüji-să
 
|-
 
|-
| kárk || noga (u zwierzęcia)? || psł. *korkъ || rozkład złożenia korťĕtüc
+
| giulia /ďüľă/ || pustkowie, wrzosowisko || psł. *golьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| karkiétuc /korťĕtüc/ || kret || psł. *korkъ + -točь || słowo poświadczone
+
| giune /ďünĕ/ || gówno || psł. *govьno || poświadczone w GSg: ďünă
 
|-
 
|-
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
+
| giust /ďüst/ || gość || psł. *gostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
+
| giustnîcia /ďüstnaićă/ || kawał ziemi, z którego sołtys może ugościć wójta || psł. *gostьnica || słowo poświadczone, ale znaczenie być może dużo szersze
 
|-
 
|-
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
+
| giuzd /ďüzd/ || gwóźdź; kołek || psł. *gvozdь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
+
| giûster /ďaustĕr/ || jaszczur || psł. *guščerъ || poświadczone nazwisko rodowe: Gauster, por. sch. gušter, także w toponimji: Güstrow, Guzstrowe
 
|-
 
|-
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
+
| gîmne /ďaimnĕ/ || gumno, zabudowa gospodarska || psł. *gumьno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
+
| gladkie /glotťĕ/ || gładki; ładny || psł. *gladъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
+
| glazá /glozo/ || szkło; szklanka || śdn. glas || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
+
| glaznek /gloznĕk/ || szklarz || glozo + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
+
| glåd /glåd/ || głód || psł. *goldъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| // || ku || psł. *|| słowo poświadczone
+
| glådet /glådĕt/ || głodować, biedować || psł. *golděti || poświadczone w 3Sg: glådĕ i gerundium glådenĕ
 
|-
 
|-
| kål /kål/ || kieł || psł. *kъlъ || niepewne poświadczenie w l. mn.: klåi, niejasny brak -å-
+
| glåduwat /glådüvăt/ || głodować, biedować || psł. *goldovati || poświadczone gerundium: glådüvenĕ, ale patrz glådĕt
 
|-
 
|-
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
+
| glåduwate /glådüvotĕ/ || głodny || psł. *goldovatъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kliǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
+
| glåduwne /glådüvnĕ/ || biedny || psł. *goldovьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
+
| glåduwnote /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
 
|-
 
|-
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| glåwa /glåwă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
+
| glåwénene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvenenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
+
| glåwîna /glåwaină/ || główka lnu || psł. *golvina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
+
| glåwka /glåfkă/ || główka lnu || psł. *golvъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
+
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
+
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
 
|-
 
|-
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
+
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
+
| Glîne /Glainĕ/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
 
|-
 
|-
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
+
| glîpe /glaipĕ/ || młody || psł. *glupъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
+
| glîpîna /glaipaină/ || młodzież || glaipĕ + -aină || utworzone wzorem sch. omladina
 
|-
 
|-
| klást /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
+
| glîpust /glaipüst/ || młodość || psł. *glupostь || utworzone wzorem råd-rådüst
 
|-
 
|-
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
+
| glîsta /glaistă/ || glista, robak || psł. *glista || słowo poświadczone, być może glaist
 
|-
 
|-
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
+
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
 
|-
 
|-
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
+
| glǫbek /glǫbĕk/ || głęboko || psł. *glǫboko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
+
| glǫbukie /glǫbüťĕ/ || głęboki || psł. *glǫbokъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
+
| gluene /glüenĕ/ || żarzący się || por. płn.-wzch.-brand. glönich || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
+
| glu̇pse /glupsĕ/ || zdradliwy, podstępny || śdn. glupesch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiol /klåťöl/ || dzwon; zegar || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
+
| glûchie /glaux́ĕ/ || głuchy || psł. *gluxъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
+
| gnát /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
 
|-
 
|-
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
+
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
+
| gnést /gnest/ || gnieść || psł. *gnesti || poświadczone w 3Sg: gnitĕ
 
|-
 
|-
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
+
| gnéw /gnev/ || gruczoł? || psł. *gněv || poświadczone w l. mn.: gnevoi
 
|-
 
|-
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
+
| gnezdît sa /gnezdait-să/ || gnieździć się || psł. *gnězditi sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
+
| gnîdá /gnaido/ || gnida || psł. *gňida || poświadczono w l. mn.: gnaidåi/-ĕ
 
|-
 
|-
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
+
| gnît /gnait/ || gnić || psł. *gniti || poświadczono pochodne gnålĕ (zgniły)
 
|-
 
|-
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
+
| gnuj /gnüj/ || gnój || psł. *gnojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
+
| gnujene /gnüjenĕ/ || gnojowy || psł. *gnojenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone
+
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
+
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
+
| gǫse /gǫsĕ/ || gęsi || psł. *gǫsьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
+
| gǫsiar /gǫśăr/ || gąsior || psł. *gǫsьjařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
+
| gǫska /gǫskă/ || biały chleb, bułka || psł. *gǫsъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
+
| gǫste /gǫstĕ/ || gęsty || psł. *gǫstъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| gráb /grob/ || grab || psł. *grabъ || poświadczone w ASg: groboi
 
|-
 
|-
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
+
| grabȧlnek /grobalnĕk/ || świder ciesielski (do grabi) || psł. *grabьlьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
+
| grablé /groble/ || grabie || psł. *grabľě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
+
| greblu /greblü/ || ożóg, pogrzebacz || psł. *greblo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
+
| grád /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone
+
| gratewár /grotevor/ || dziadek || dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
+
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
+
| gratiát /groťot/ || chwalić || śdn. groten || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
+
| grawá /grovo/ || rów || śdn. grave || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| kwiát /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
+
| grawena /grovenă/ || starzec, siwy mężczyzna || śdn. grawe + -enă || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==L==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
+
| gréch /grex/ || grzech || psł. *grěxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone
+
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ || ławka || psł. *lavъka, *lavica || poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
+
| gresît sa /gresait-să/ || grzeszyć || psł. *grěšiti + să || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
+
| gresnar /gresnăr/? || grzesznik || psł. *grešьnařь || poświadczone w DPl: gresnărüm
 
|-
 
|-
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
+
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
 
|-
 
|-
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
+
| grėbiåt /grėb́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
+
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
+
| gribinátîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
+
| griját /grijot/ || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
 
|-
 
|-
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
+
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone  
+
| griǫda /gŕǫdă/ II || grzęda || psł. *gręda || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
+
| grîb /graib/ || grzyb || psł. *gribъ || poświadczone nazwisko rodowe: Greibke, Griepke, a także w toponimji: Greibkens feld
 
|-
 
|-
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
+
| grîba /graibă/ || drobne pieniądze, grosze || psł. *grubyjě || słowo poświadczone, ale niepewne
 
|-
 
|-
| Låbu /Låbü/ || Łaba || psł. *olbo || słowo poświadczone
+
| grîp /graip/ || kupa, stos || być może śdn. grîpe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lågát /lågot/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
+
| grodling /grödling/ || kiełb || dn. grödeling || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
+
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
+
| grulikie /grüliťĕ/ || okrutny, okropny || śdn. grülik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
+
| gruzne /grüznĕ/ || brzydki, szpetny || psł. *grozьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lągnǫt /lągnǫt/ || kładnąć się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
+
| grûk /grauk/ || grusza || psł. *gruša skontaminowana z *buk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
+
| grûsŷ /grausåi/ || grusza || psł. *gruš-y || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| le // || tylko, chyba, no; -że || psł. *li || słowo poświadczone
+
| guld /güld/ || złoto; gulden (pieniądz) || śdn. güld || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| léd /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
+
| guldån /güldån/ || gulden (pieniądz) || śdn. gülden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lekánîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
+
| guldione /gülďonĕ/ || pozłacany || śdn. güld + -'onĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
+
| gu̇rkî /gurťai/ || ogurek || śdn. gurke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
+
| gu̇t || dobrze || niem. gut || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
+
| gwiazda /gjozdă/ || gwiazda || psł. *gvězda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
+
| gwiazdka /gjoz(d)kă/ || gwiazdka || psł. *gvězdъka || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Ch==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
+
| chala /xolă/ || chwała, sława || psł. *xvala || derywat od poświadczonego xolĕ - chwali
 
|-
 
|-
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
+
| chalet /xolĕt/ || chwalić || psł. *xvaliti || poświadczone w 3Sg: xolĕ
 
|-
 
|-
| lestéwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
+
| charna /xornă/ || pokarm, pożywienie || psł. *xorna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
+
| charnet /xornĕt/ || karmić, żywić || psł. *xorniti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
+
| charstîwe /xorstaivĕ/ || parszywy, pokryty krostami, świerzbowaty || psł. *xorstivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
+
| charstŷ /xorståi/ || krosta, parch; świerzb || psł. *xorsty || poświadczone w l. mn.: xorstvoi
 
|-
 
|-
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
+
| chȧrwat /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
 
|-
 
|-
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone  
+
| chėmil /x́ėmil/ || chmiel || psł. *xъmělь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
+
| chiorac /x́örăc/ || zły duch, djabeł || psł. *x(v)orьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liját /lijot/? || lać || psł. *lěti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ
+
| chiore /x́örĕ/ || zły, niedobry; brzydki || psł. *x(v)orъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lizt /list/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
+
| chiost /x́öst/ || miotła, pomiotło || psł. *xvostъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
+
| chiudet /x́üdĕt/ || iść || psł. *choditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
+
| chiutá /x́üto/ || chata, chałupa || niem. Hütte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
+
| chîzá /x́aizo/ || chałupa, chata || psł. *xyža || rozkład poświadczonego x́aiznĕ, por. dł. chyža
 
|-
 
|-
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
+
| chîzne /x́aiznĕ/ || chałupne, około chałupy || psł. *xyžьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
+
| chlåd /xlåd/ || chłód || psł. *xoldъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
+
| chlådene /xlådenĕ/ || chłodny || psł. *xoldenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
+
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
+
| chlǫd /xlǫd/ || laska, kij || psł. *xlǫdъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone  
+
| chrąst /xrąst/ || chrząszcz, chrabąszcz || psł. *xręščь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
+
| chrián /xŕon/ || chrzan || psł. *xrěnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
+
| chriûd /xŕaud/ || bicz, bat || psł. *xřudъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| chriûdek /xŕaudĕk/ || smyczek || psł. *xřudikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
+
| chrume /xrümĕ/ || kaleki, chromy || psł. *xromъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
+
| chrumene /chrümenĕ/ || obrażenie, skaleczenie || psł. *xromenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
+
| chûdac /x́audăc/ || zły duch, djabeł, szatan || psł. *xudьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lias /ľos/ || las || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
+
| chûde /x́audĕ/ || marny, lichy; zły, niedobry; brzydki || psł. *xudъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liatu /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
+
| chûdîcia /x́audaićă/ || marność, coś złego || psł. *xudica || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Î==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
+
| î /ai/ || u, przy || psł. *u || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
+
| îbezat /aibezăt/ || uciec || psł. uběžati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
+
| îbet /aibĕt/ || zabić, ubić || psł. ubiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
+
| îbrukát /aibrükot/ || ukłuć, ubóść || î- + brükot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
+
| îbust /aibüst/ || ukłuć, ubóść || psł. ubosti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
+
| îdawet /aidovĕt/ || udusić, zadusić || psł. udaviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
+
| îdialat /aiďolăt/ || zrobić || psł. udělati || poświadczony imiesłów: aiďălonă
 
|-
 
|-
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
+
| îdelet /aidelĕt/ || oddzielić || psł. uděliti || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==M==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| îdrûzet /aidrauzĕt/ || pomóc || psł. udružiti || poświadczone w cz. przeszłym: aidrauzål
 
|-
 
|-
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
+
| îkǫset /aikǫsĕt/ || ugryźć, ukąsić || psł. *ukǫsiti || poświadczony imiesłów: aikǫsenĕ
 
|-
 
|-
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
+
| îlumet /ailümĕt/ || ułamać || psł. *ulomiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
+
| îlûcet /ailaucĕt/ || utrafić  || psł. *ulučiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
+
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ || masło || psł. *mastъka || słowo poświadczone
+
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
+
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==J==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| matechia /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
+
| jabkju /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
+
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
 
|-
 
|-
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
+
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
+
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
+
| jedzna /jeʒdnă/ || jedzenie || psł. *jeďьna(ja) || słowo poświadczone, obocznie jednă
 
|-
 
|-
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
+
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| murskie pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
+
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
+
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
 
|-
 
|-
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
+
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
 
|-
 
|-
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
+
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==N==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| jǫzek /jǫzĕk/ || język || psł. *językъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| netupȧrd /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
+
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
+
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
|-
 
| nîzkie /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
  
==P==
+
==K==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
+
| kabált /kobolt/ || krasnoludek, chochlik, kobold || śdn. kobolt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
+
| kád /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
+
| kák, kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
+
| kaká /koko/ || pręgierz || śdn. kâk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
+
| kakát /kokot/ || kakać, robić kupę || psł. *kakati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
+
| kál /kol/ || kapusta || śdn. kôl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| patka /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
+
| kám /kom/ || dokąd || psł. *kamo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
+
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąpil /pąpil/ || bak || psł. pępelь || słowo poświadczone
+
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
+
| kapår /kopår/ || miedź || śdn. kopper || zapożyczenie ze śdn., podobnie w łużyckich
 
|-
 
|-
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
+
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
 
|-
 
|-
| pątáru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
+
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
+
| kárk /kork/ || noga (u zwierzęcia)? || psł. *korkъ || rozkład złożenia korťĕtüc
 
|-
 
|-
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| karkiétuc /korťĕtüc/ || kret || psł. *korkъ + -točь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkiuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
+
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
 
|-
 
|-
| pątstigie /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
+
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekárnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pénidelia/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
+
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
+
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
+
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| picȧn /pican/ || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
+
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
+
| // || ku || psł. *|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
+
| kål /kål/ || kieł || psł. *kъlъ || niepewne poświadczenie w l. mn.: klåi, niejasny brak -å-
 
|-
 
|-
| pinka /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
+
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
+
| Kliǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
+
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Piana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| kiun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
+
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
+
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pod /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
+
| kiusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
+
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
+
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
+
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pulak /pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak
+
| klást /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
 
|-
 
|-
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
+
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==R==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rådust /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
+
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
+
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
+
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
+
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ru̇s /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
+
| klåkiol /klåťöl/ || dzwon; zegar || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rŷbá /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
+
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==S==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
 
|-
 
|-
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
+
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sias /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
+
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sîdlu /saidlü/ || szydło || psł. *šidlo || słowo poświadczone
+
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
+
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
 
|-
 
|-
| sluwianek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
+
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
 
|-
 
|-
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
+
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
 
|-
 
|-
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
+
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
+
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sreda /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
+
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
+
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sták /stok/ || kij || śdn. stock || słowo poświadczone
+
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stará /storo/ || ostatnia kwadra księżyca || psł. *stara || słowo poświadczone
+
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stare /storĕ/ || stary || psł. *starъjь || słowo poświadczone
+
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| starek /storĕk/ || zakwas, zaczyn || psł. *starikъ || słowo poświadczone
+
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| starust /storüst/ || startość || storĕ + -üst || złożenie
+
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| starusta /storüstă/ || sołtys || psł. *starosta || słowo poświadczone
+
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stát /stot/ || stać || psł. *stati || słowo poświadczone
+
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stawet /stovĕt/ || postawić; podstawić || psł. *staviti || poświadczone w 3Sg: stovĕ
+
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stawîdle /stovaidlĕ/ || ogrodzone pastwisko; kopka lnu || psł. *stavidlo || słowo poświadczone
+
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stilet /stilĕt/ || słać (łóżko) || psł. *stьlati, steľǫ || poświadczone w 3Sg: stilĕ; bezokolicznik wyrównany do tematu cz. teraź.
+
| Kristu̇s /Kristus/ || Chrystus || śdn. Kristus || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
+
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| storét sa /störet să/ || podpierać się || śdn. stüren || poświadczone w 3Sg: störi-să
+
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
 
|-
 
|-
| stǫpet /stǫpĕt/ || stąpnąć, wejść || psł. *stǫpiti || słowo poświadczone
+
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stǫpá /stǫpo/ || stępa || psł. *stǫpa || słowo poświadczone
+
| kwiát /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==L==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| strȧfá /strafo/ || kara, mandat || śdn. strâfe || słowo poświadczone w ASg: strafǫ, ~ą
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| strȧfát /strafot/ || karać || śdn. strâfen || słowo poświadczone w 3Sg: strafojĕ
+
| ladá /lodo/ || skrzynia; trumna; kałamarz || śdn. lade || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| strȧk /strak/ || osełka || śdn. strâk || słowo poświadczone
+
| ladka /lotkă/ || skrzynka, szufladka || lodo + -kă || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| strelet /strelĕt/ || strzelić || psł. *strěliti || słowo poświadczone
+
| ladát /lodot/ || ładować || śdn. laden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| striala /stŕolă/ || strzała || psł. *strěla || derywat od strelĕt
+
| lame /lomĕ/ || kulawy, chromy || śdn. lam || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| strîct /straict/ || strzyc || psł. *striťi || poświadczone w 3Sg: straizĕ
+
| lastawîcia /lostovaićă/ || jaskółka || psł. *lastavica || słowo poświadczone, obocznie lostĕvaićă
 
|-
 
|-
| strîp /straip/ || strup || psł. *strupъ || rozkład poświadczonego straipovă
+
| latwa /lotvă/ || łata (dachowa) || śdn. latte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| strîpave /straipovĕ/ || strupowaty || psł. *strupavъjь || słowo poświadczone w r. ż. straipovă
+
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
 
|-
 
|-
| strîzwŷ /straizvoi/ || nożyce || psł. *strižьvy || słowo poświadczone
+
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sukol /süköl/ || sokół || psł. sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
+
| lawîća /lovaićă/ || ławka || psł. *lavica || poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
 
|-
 
|-
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| lazet /lozĕt/ || łazić, włazić || psł. *laziti || poświadczone w 3Sg: lozĕ
 
|-
 
|-
| sukiår /süťår/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
+
| lazîka /lozaikă/ || ropucha || psł. *lazika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swiǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
+
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swiǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
+
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swiǫte Tåri Kiėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
+
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swiǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
+
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
|}
 
 
 
==T==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ták /tok/ || tak, w taki sposób || psł. *tako || słowo poświadczone
+
| lȧnene /lanenĕ/ || lniany || ľån + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 
|-
 
|-
| tám /tom/ || tam || psł. *tamo || słowo poświadczone
+
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tárn /torn/ || wieża; więzienie || śdn. torn || słowo poświadczone
+
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tárk /tork/ || Turek || śdn. Torke || słowo poświadczone
+
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| tarkuwe /torťüvĕ/ || tureckie || tork + -üvĕ || słowo poświadczone
+
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tågie /tåďĕ/ || więc, zatem || psł. *tъgdy || słowo poświadczone
+
| lȧwe /lavĕ/ || lwi || ľåv + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ, gǫs-gǫsĕ
 
|-
 
|-
| tåkac /tåkăc/ || tkacz || psł. *tъkačь || słowo poświadczone
+
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåkat /tåkăt/ || tkać || psł. *tъkati || słowo poświadczone
+
| Låbi /Låbi/ || Łaba || psł. *olbe || słowo poświadczone, rekonstruuje się także Låbü, ale cz. Labe i głuż. Łobjo sugerują psł. *olbe, nie *olbo
 
|-
 
|-
| tål /tål/ || kark || psł. *tylъ || słowo poświadczone
+
| lågát /lågot/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
 
|-
 
|-
| tåna /tånă/ || tona || por. niem. Tonne || słowo poświadczone
+
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåri /tåri/ || trzy || psł. *tri || słowo poświadczone
+
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåraj /tåroj/ || troje || psł. *trojь || słowo poświadczone
+
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| teple /teplĕ/ || ciepły || psł. *teplъjь || słowo poświadczone
+
| lągnǫt /lągnǫt/ || kładnąć się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
 
|-
 
|-
| tét /tet/ || chcieć || psł. *xъtěti || poświadczone liczne formy: cą, cis, cimĕ, citĕ, tex, texǫ,  
+
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
 
|-
 
|-
| trebe /trebĕ/ || Boże Narodzenie || psł. *terby || słowo poświadczone
+
| le // || tylko, chyba, no; -że || psł. *li || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trepŷ /trepoi/ || schody || śdn treppe || słowo poświadczone
+
| léd /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tribne /tribnĕ/ || bożonarodzeniowy || psł. *terbьnъjь || słowo poświadczone
+
| ledene /ledenĕ/ || wykonany z lodu || led + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 
|-
 
|-
| tribne-mánd /tribnĕ-mond/ || grudzień || tribnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| lekánîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trite /tritĕ/ || trzeci || psł. *tretьjь || słowo poświadczone
+
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ || trzynaście || psł. *tri na desęte || słowo poświadczone
+
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tore /törĕ/ || wtorek || psł. vъtorъjь || słowo poświadczone
+
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tǫcá /tǫco/ || chmura || psł. tǫča || słowo poświadczone
+
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tǫcnu /tǫcnü/ || pochmurno || psł. *tǫčьno || słowo poświadczone
+
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tůct /tåuct/ || tłuc || psł. tьlťi || słowo poświadczone
+
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tůk /tåuk/ || tłuszcz || psł. *tukъ || słowo poświadczone
+
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
 
|-
 
|-
| tůknǫt /tåknǫt/ || uderzyć || psł. *tьlknǫti || poświadczone w 3Sg: tåuknĕ
+
| lestéwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tůste /tåstĕ/ || gruby; gęsty (o chmurze) || psł. *tъlstъjь || słowo poświadczone
+
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| twiarde /tjordĕ/ || twardy || psł. *tvьrdъjь || słowo poświadczone
+
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /tåi/ || ty || psł. *ty || słowo poświadczone
+
| lewîcia /levaićă/ || lewica, lewa ręka || levĕ + -aićă || formacja wzorem pl. lewica, głuż. lěwica
 
|-
 
|-
| tŷkat /tåikăt/ || sadzić || psł. *tykati || poświadczone w 3Sg: tåicĕ
+
| lialen /ľolĕn/ || bratni, bratowy|| ľoľă + -ĕn || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==U̇==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| u̇n /un/ || i; a || śdn. un || słowo poświadczone
+
| lias /ľos/ || las; drzewo, drewno || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| u̇ndega /undegă/ || przywara, nałóg || śdn. undege || słowo poświadczone
+
| liatát /ľotot/ || latać || psł. *lětati || poświadczone w 3Pl: ľotoją
 
|-
 
|-
| u̇nnunte /unnütĕ/ || zbyteczny || śdn. unnutte || słowo poświadczone
+
| liatu /ľotü/ || rok; lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| u̇tkȧpu̇nte /utkapuntĕ/ || wykastrowany || śdn. ûtkapûnt || dodatkowo zasymilowane poświadczone /utkapunt/
+
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==W==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| liåtkie /ľåtťĕ/ || legki || psł. *lьgъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| warta /vortă/ || wrota, brama || psł. *vorta || słowo poświadczone
+
| liåtkiu /ľåtťü/ || legko || psł. *lьgъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| waret /vorĕt/ || gotować, warzyć || psł. *variti || słowo poświadczone
+
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧdika /vadikă/ || serwatka || śdn. waddike || dodatkowo zasymilowane poświadczone /vadike/
+
| liîbaj /ľaibăj/ || raczej, lepiej || psł. *ľuběji || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧchtuwat /vaxtüvăt/ || czuwać, czyhać || śdn. wachten || poświadczone w 3Sg /vaxtojĕ
+
| liîbe /ľaibĕ/ || miły, przyjemny || psł. *ľubъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧs /vas/ || wieś || psł. *vьsь || słowo poświadczone
+
| liîbet /ľaibĕt/ || kochać, lubić || psł. *ľubiti || poświadczone w 3Sg: ľaibĕ
 
|-
 
|-
| wåda /vådă/ || woda || psł. *voda || słowo poświadczone
+
| liîbėw /ľaibėv/ || miłość || psł. *ľubъvь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåkju /våťü/ || oko || psł. *oko || słowo poświadczone
+
| liîbėwne /ľaibėvnĕ/ || miłosny || ľaibėv + -nĕ || przymiotnik z -nĕ jak plaug-plauznĕ, bükvait-bükvaitnĕ
 
|-
 
|-
| wåkninek /våkninĕk/ || szklarz || psł. *okъnenikъ || słowo poświadczone
+
| liîbu /ľaibü/ || żartobliwie, dla żartu || psł. *ľubo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåknu /våknü/ || okno || psł. *okъno || słowo poświadczone
+
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
 
|-
 
|-
| wål /vål/ || wół || psł. *volъ || słowo poświadczone
+
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wås /vås/ || wesz || psł. *vъšь || słowo poświadczone
+
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| wåsa /våsă/ || osa || psł. *osa || słowo poświadczone
+
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåsak /våsăk/ || osa || psł. *osъkъ || słowo poświadczone
+
| liját /lijot/? || lać || psł. *lěti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ
 
|-
 
|-
| wåsk /våsk/ || wosk || psł. *voskъ || słowo poświadczone
+
| likát /likot/ || równać, zrównać, wyrównywać || śdn. liken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wåstruw /Våstrüv/ || Wüstrow || psł. *ostrovъ || słowo poświadczone
+
| likåm /likåm/ || równie, równo || śdn. lîk w narzędniku || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwåda /våvådă/ || książę || psł. *vojevoda || słowo poświadczone
+
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwet /våvĕt/ || owinąć, zawinąć || psł. *vъviti || słowo poświadczone
+
| lipia /liṕă/ || warga || śdn. lippe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwidća /våvićă/ || księżna || psł. *vojevodьca || słowo poświadczone
+
| litet /litĕt/ || lecieć || psł. *letěti || poświadczone w 3Sg: litĕ
 
|-
 
|-
| wåwlåct /våvlåct/ || nawlec || psł. *vъvelťi || słowo poświadczone
+
| liûdi /ľaudi/ || ludzie || psł. *ľudьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwûzdet /våvauzdĕt/ || okiełznać || psł. *vъ(v)uzditi || poświadczone gerundium /våvauzdenĕ/
+
| liûdskie /ľaucťĕ/ || ludzki || ľaudi + -sťĕ || złożenie wzorem ogólnosłowiańskiego ludzki
 
|-
 
|-
| wåz /våz/ || wóz, fura || psł. *vozъ || słowo poświadczone
+
| lizet /lizĕt/ || leżeć || psł. *ležeti || poświadczone w 3Sg: lizĕ
 
|-
 
|-
| wåzbet /våzbĕt/ || przybić || psł. *vъzbiti || słowo poświadczone
+
| lezt /lest/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
 
|-
 
|-
| wåzbust /våzbüst/ || przekłuć, otworzyć || psł. *vъzbosti || słowo poświadczone
+
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdǫt /våzdǫt/ || rozdmuchać, nadmuchać || psł. *vъzdǫti || poświadczone w 3Sg: /våzdåmĕ/
+
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdene /våzdenĕ/ || ubranie || psł. *vъzdenьje || słowo poświadczone
+
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdét sa /våzdet să/ || ubrać się || psł. *vъzděti sę || słowo poświadczone
+
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdewát sa /våzdevot să/ || ubierać się || psł. *vъzděvati sę || słowo poświadczone
+
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdráz /våzdroz/ || głos, śpiew; melodia || psł. *vъz(d)razъ || słowo poświadczone
+
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdrizȧl /våzdrizal/ || pas, pasek; rzemień || psł. *vъzdьržьlь || słowo poświadczone
+
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdwîgnǫt /våzdvaignǫt/ || podnieść || psł. *vъzdvignǫti || słowo poświadczone
+
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzlet /våzlĕt/ || nalać, polać || psł. *vъzliti || słowo poświadczone
+
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| wåzbûdet /våzbaudĕt/ || obudzić || psł. *vъzbuditi || słowo poświadczone
+
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
 
|-
 
|-
| Wend /vend/ || Wend, Połabianin || niem. Wend? || z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
+
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wicér /vicer/ || wieczór || psł. *večerъ || słowo poświadczone
+
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wicera /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
+
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wicia /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
+
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
 
|-
 
|-
| wîdét /vaidet/ || widzieć || psł. *viděti || poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
+
| lonu /lönü/ || łono, objęcia || psł. *lono || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîdlŷ /vaidlåi/ || widły || psł. *vidly || słowo poświadczone
+
| lozát /lözot/ || wybawić || śdn. losen || poświadczone w rozkaźniku: lözoj
 
|-
 
|-
| wîchår /vaixår/ || wicher || psł. *vixrъ || słowo poświadczone
+
| lǫp /lǫp/ || lump, szmata, łachman || śdn. lump || słowo poświadczone w l. mn.: lǫpoi, wybrany zasymilowany warjant
 
|-
 
|-
| wîka /vaikă/ || miasto || śdn. wîk || słowo poświadczone
+
| luchtår /lüxtår/ || latarnia, latarka || śdn. luchter || słowo poświadczone, obocznie löchtår
 
|-
 
|-
| wînîća /vainaićă/ || winnica || psł. *vinьnica || słowo poświadczone  
+
| luder /lüdĕr/ || pijak, nicpoń, obdartus || śdn. luder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîne /vainĕ/ || winien || psł. *vinьnъjь || słowo poświadczone  
+
| ludia /lüďă/ || łódź || psł. *oldьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîne /vainĕ/ || wino || psł. *vino || poświadczone w partytywie /vaină/
+
| luj /lüj/ || łój || psł. *lojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîne-mand /vainĕ-mond/ || październik || psł. *vino + śdn. mônd || słowo poświadczone
+
| lujene /lüjenĕ/ || łojowy || psł. *lojenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wînek /vainĕk/ || winowajca, dłużnik || psł. *vinьnikъ || słowo poświadczone  
+
| luk /lük/ || szczęście || psł. *glücke || słowo poświadczone, obocznie glük, ale to może pomyłka
 
|-
 
|-
| wîsenia /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ || wiśnia (drzewo) || psł. *višeňa, višiňa || słowo poświadczone
+
| lumet /lümĕt/ || łamać || psł. *lomiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîsét /vaiset/ || wisieć || psł. *visěti || poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
+
| lupátîcia /lüpătaićă/ || łopata do pieca, do chleba || psł. *lopatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîsná /vaisno/ || wiśnia (owoc) || psł. *višьňa || poświadczone w NPl: /vaisnåi/
+
| lupata /lüpotă/ || kość łopatkowa || psł. *lopata || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wiater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone  
+
| lukiėt /lüťėt/ || łokieć || psł. *olkъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫgiėl /vǫďėl/ || węgiel || psł. *ǫglь || słowo poświadczone
+
| lu̇ft /luft/ || powietrze || śdn. luft || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫgior /vǫďör/ || węgorz || psł. ǫgořь || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wǫgioriǫta /Vǫďöŕǫtă/ || Seehausen || psł. *ǫgoręta || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫs /vǫs/ || broda || psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
+
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫzkie /vǫsťě/ || wązki || psł. *ǫzъkъjь || poświadczone w toponimji: Wunski
+
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
 
|-
 
|-
| wréch /vrex/ || orzech || psł. *orěxъ || słowo poświadczone
+
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wůcka /vauckă/ || wilk || psł. *vьlkъ + -ka || słowo poświadczone
+
| Lûzîcia /Lauzaićă/ || Łużyce || laug + -aićă || zaadaptowanie łuż. Łužica
 
|-
 
|-
| wůná /vauno/ || wełna || psł. *vьlna || słowo poświadczone
+
| lûzîckie /lauzaicťĕ/ || łużycki || Lauzaićă + -sťĕ || przymiotnik geograficzny
 
|-
 
|-
| wůnene /vaunenĕ/ || wełniany || psł. *vьlněnъjь || słowo poświadczone
+
| lŷse /låisĕ/ || łysy || psł. *lysъjь || rozkład poświadczone låisaină
 
|-
 
|-
| wŷsukie /voisüťĕ/ || wysoki || psł. *vysokъjь || słowo poświadczone
+
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
 
|}
 
|}
  
==Z==
+
==M==
{| class="wikitable" width="100%"  
+
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| zabá /zobo/ || żaba || psł. *žaba || słowo poświadczone
+
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zabka /zopkă/ || żaba drzewna, rzekotka || psł. *žabъka || słowo poświadczone
+
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zając /zojąc/ || zając || psł. zajęcь || słowo poświadczone
+
| Margata /Morgotă/ || Małgorzata || śdn. Margate || zapożyczenie zaadaptowanej do śdn. formy imienia
 
|-
 
|-
| zającak /zojącăk/ || zajączek || psł. zajęčьkъ || słowo poświadczone
+
| Margatka /Morgotkă/ || Małgosia || śdn. Morgotă + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
 
|-
 
|-
| zaká /zoko/ || rzecz || śdn. sâke || słowo poświadczone
+
| Marîja /Moraja/ || Maryja, Marja || śdn. Marie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zát /zot/ || nasienie || śdn. sât || słowo poświadczone
+
| Marîka /Moraikă/ || Marysia || Moraja + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zåwat /zåvăt/ || wołać, przywoływać || psł. *zъvati || poświadczone w 3Sg: züvĕ
+
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł. *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ząt /ząt/ || zięć || psł. *zętь || słowo poświadczone
+
| Márk /Mork/ || Marek || śdn.  
 
|-
 
|-
| zena /zenă/ || żona, także kobieta || psł. *žena || słowo poświadczone
+
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ziliazu /ziľozü/ || żelazo || psł. *želězo || słowo poświadczone
+
| mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ || masło || psł. *mastъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zimia /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
+
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| matechia /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧdiá /maďo/ || miód pitny || śdn. mêde || poświadczone w ASg: madą
 
|-
 
|-
| zîbår /zaibår/ || żubr || psł. *zǫbr, odnosowione || poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
+
| mȧde-dát /made-dot/ || dać coś komuś w drogę, wyposażyć || śdn. mede + dot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîd /zaid/ || Żyd || psł. *židъ || słowo poświadczone
+
| mȧde-jést /made-jest/ || jeść z kimś || śdn. mede + jest || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîma-mand /zaimă-mond/ || listopad || psł. *zima + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| mȧdgit /madgit/ || posag || śdn. medegift || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîtu /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
+
| mȧl /mal/ || żerdź, tyka, drążek || śdn. mol || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ziarnu /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
+
| mȧlnek /malnĕ/ || młynarz || śdn. malen + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zlåta /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
+
| mȧlnîcia /malnaićă/ || młyn || śdn. malen + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zlåtene /zlåtenĕ/ || złoty, złocony || psł. *zoltenъjь || słowo poświadczone
+
| mȧlnîkiuw /malnaiťüv/ || młynarski || malnĕk + -üv || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zǫb /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
+
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
 +
|-
 +
| Mîchal /Maixăl/ || Michał || śdn. Michel || poświadczone w przymiotniku Maixălevĕ~üvĕ
 
|-
 
|-
| zǫdlu /zǫdlü/ || żądło || psł. *žędlo || słowo poświadczone
+
| Mîchelka /Maixelkă/ || Michaś || Maixăl + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zriba /zribǎ/ || źrebię || psł. *žerbę || słowo poświadczone
+
| mîliá /maiľo/ || mila || śdn. mile || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zribac /zribǎc/ || młody (roczny) koń || psł. *žerbьcь || słowo poświadczone
+
| mîlnîcia /mailnaićă/ || mączniak (grzyb pasożytniczy) || śdn. mel + -naićă || słowo poświadczone, obocznie mailaićă
 
|-
 
|-
| zribîcia /zribaićǎ/ || młoda (roczna) klacz || psł. *žerbica || słowo poświadczone
+
| mîmu /maimü/ || mimo, obok || psł. *mimo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zunet /zünĕt/ || dzwonić || psł. *zvoniti || poświadczone w 3Sg: zünĕ
+
| mînåk /mainåk/ || wykastrowany samiec konia, wałach || por. śdn. meidem || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zuzûcka /züzaucka/ || kukułka || psł. *zozučьka || słowo poświadczone
+
| mîrán /mairon/ || majeranek || śdn. meiran || słowo poświadczone, być może mairån
 
|-
 
|-
| zûk /zauk/ || żuk || psł. *žukъ || słowo poświadczone
+
| mîska /maiskă/ || targ; jarmark || maiso + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zůknǫt /zauknǫt/ || żółknąć || psł. *žьlknǫti || poświadczone w 3Sg: zauknĕ
+
| mîsá /maiso/ || msza || śdn misse || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| zwȧnet /zvanĕt/ || dźwięczeć, dzwonić || psł. zvьniti || poświadczone w 3Sg: zvanĕ
+
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zwån /zvån/ || dźwięk || psł. *zvonъ || słowo poświadczone (Schleicher)
+
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| murskie piås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
 +
|-
 +
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==N==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| na /no/ || na || psł. *na || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nabår /nobår/ || sąsiad || śdn. naber || słowo poświadczone, wybrano warjant zasymilowany
 +
|-
 +
| nabiartkie /nob́ortťĕ/ || rama z przybijaczką (w krosnach) || psł. *nabьrdъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nacąt /nocąt/ || rozpocząć, zacząć || psł. *načęti || poświadczone w czasie przeszłym: nocǫl
 +
|-
 +
| nadǫt /nodǫt/ || nadmuchać || psł. *nadǫti || poświadczone w 3Sg: nodåmĕ
 +
|-
 +
| nagie /noďĕ/ || nagi, goły || psł. *nagъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nàpuwadet /năpüvodĕt/ || zaprzęgać || psł. *napowaditi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧckî /nacťai/ || niecki; opałka || psł. *nьťьky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧpȧrad /naparăd/ || najpierw || psł. *naperdъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧra /nară/ || głupiec || śdn. narre || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧwŷsne /navoisnĕ/ || zwierzchni, naczelny || psł. *navyšьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧzduk /nazdük/ || chusteczka do nosa || śdn. nase-dôk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nebu /nebü/ || niebo; podniebienie || psł. *nebo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nebudziår /nebüʒ́år/ || świder || swn. *nebagēr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nedånuw /nedånüv/ || bezdenny || psł. *nedъnovъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nednaza /nednoză/ || pończocha || śdn. nedden-hase || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| negelka /negelkă/ || goździk || śdn. negelken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nech /nex/ || niech || psł. *nexaji || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nechat /nexăt/ || zostawić, zaniechać || psł. *nexati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nèkåtu /nĕkåtü/ || nikt || psł. *nekъto || słowo poświadczone, odczyt niepewny
 +
|-
 +
| nemac /nemăc/ || młodzieniec, chłopiec (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nemkînka /nemťainkă/ || dziewczyna, panna (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němъkynъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nenka /nenkă/ || panna młoda; synowa || prawdopodobnie słownictwo dziecięce || słowo poświadczone, obocznie ninkă
 +
|-
 +
| neret sa /neret să/ || żywić się || śdn. neren || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nerezac /nerezăc/ || nie trzebiony samiec świni, kiernoz; dzik || psł. *nerěžьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| netupard /netüpărd/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ni /ni/ || nie || psł. *ne || słowo poświadczone, obocznie w niektórych pozycjach także /ne/
 +
|-
 +
| nibisne /nibisnĕ/ || niebiański || nebü + -nĕ || przymiotnik utworzony z przyrostkiem -nĕ, wzorem ros. небесный
 +
|-
 +
| nic /nic/ || nic; wcale nie || psł. *nečьso || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nidet /nidĕt/ || nienawidzieć; zazdrościć || śdn. niden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nijȧdån /nijadån/ || żaden || psł. *nejedъnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nikiėde /niťėdĕ/ || nigdzie || psł. *nekъde || słowo poświadczone, być może niťėd
 +
|-
 +
| nina /nină/ || teraz || psł. *nyně, nieregularnie || słowo poświadczone, obocznie także nenă, nånă
 +
|-
 +
| nincera /ninceră/ || przedwczoraj || śdn. nên + ceră || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ninjûtra /ninjautră/ || pojutrze || śdn. nên + jautră || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nislé /nisle/ || nosze || psł. *neslě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| niwiǫzana réc /niv́ǫzonă rec/ || niewiązana mowa, proza || psł. *nevęzanaja rěčь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nizît /nizait/ || ropień, wrzód || psł. *nežitъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nît /nait/ || nić || psł. *nitь || słowo poświadczone, być może rodzaju męzkiego
 +
|-
 +
| nîwa /naivă/ || pole; rola; niwa || psł. *niva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nîzkie /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nîzkiu /naisťü/ || nizko || psł. *nizъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==О==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| opát /öpot/ || pocałować || śdn. open || poświadczony derywat: öpåk
 +
|-
 +
| opåk /öpåk/ || pocałunek || śdn. open + -åk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ovål /övål/ || strug, hebel || śdn. hovel || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==P==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
 +
|-
 +
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pastwîste /postvaistĕ/ || pastwisko || psł. *pastvišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pające /pojącĕ/ || pajęczy || psł. *pajǫčьjь || formacja analogiczna do god-godĕ, korvo-korvĕ
 +
|-
 +
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pającîna /pojącainǎ/ || pajęczyna || psł. *pajǫčina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| palȧcak /polacăk/ || paluszek || polăc + -ăk || zdrobnienie, jak Büzăc-Büzacăk
 +
|-
 +
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| patka /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧpirene /papirenĕ/ || papierowy || papir + -enĕ || formacja z typowym przyrostkiem do rzeczownik ozn. materjała
 +
|-
 +
| pąpil /pąpil/ || bak || psł. *pępelь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątàru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątnàdist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątkiuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątstig /pątstig/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuja pątstiďĕ
 +
|-
 +
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pekárnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pènidelia/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perèndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| picȧn /pican/  || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pinka /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîlą /pailą/ || gąsię, kaczę || psł. *pilę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîwnîcia /paivnaićă/ || pub, miejsce picia piwa || paivü + -naićă || kalka cz. pivnice, por vaină-vainaićă
 +
|-
 +
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Piana /Ṕonă/ || Peene, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
 +
|-
 +
| piana /ṕonă/ || piana || psł. *pěna || poświadczone w toponimji: Peene
 +
|-
 +
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Plotus /Plötüs/ || Piłat || śdn. ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plûca /plaucă/ || płuca || psł. *pluťa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plûzet /plauzĕt/ || płużyć, orać || psł. *plužiti || poświadczone w 3Sg: plauzĕ
 +
|-
 +
| plûzne /plauznĕ/ || pługowy, płużny || psł. *plužьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pod /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pǫtewe /pǫtevĕ/ || drogowy || pǫt + -evĕ || przymiotnik utworzony z miękkotematowym przyrostkiem -evĕ
 +
|-
 +
| pǫtnîcia /pǫtnaićă/ || napiwek || pǫt + -naićă || poświadczone zapożyczenie w dn: Punkeneitz
 +
|-
 +
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prawe /provĕ/ || prawy || psł. *pravъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prawîcia /provaićă/ || prawica, prawa ręka || provĕ + -aićă || formacja wzorem pl., głuż. prawica
 +
|-
 +
| prawnek /provnĕk/ || prawnik || provü + -nĕk || formacja z przyrostkiem -nĕk tworzącym zawody
 +
|-
 +
| prawu /provü/ || prawo || psł. *pravo || formacja wzorem pl., głuż. prawo, cz. právo
 +
|-
 +
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pucǫtak /pücǫtăk/ || początek || psł. *počętъkъ || formacja wzorem pol. początek, kasz. pòczątk, głuż. započatk
 +
|-
 +
| puli /püli/ || pole || psł. *poľe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Pulak /Pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe Polack
 +
|-
 +
| pulskie /pülsťĕ/ || polski || Pülăk + -sťĕ || Pülăk-pülsťĕ jak Wénd-wensťĕ
 +
|-
 +
| pumost /pümöst/ || strych || psł. *pomostъ || poświadczone zapożyczenie do dn.:  Pomöhs
 +
|-
 +
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==R==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| rådust /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| recka /reckă/ || potok, strumyk || rekă + -kă || poświadczone zapożyczenie w dn.: Retsch
 +
|-
 +
| reka /rekă/ || rzeka || psł. *rěka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ru̇s /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
 +
|-
 +
| rŷbá /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==S==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
 +
|-
 +
| såklinek /såklinĕk/ || szklarz || *såklü + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såklu /såklü/ || szkło || psł. *stьklo, nieregularnie || rozkład poświadczonego såklinĕk
 +
|-
 +
| sekànîcia /sekănaićă/ || siekane mięso || psł. *sěkanica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sekiȧra /seťară/ || siekiera || psł. *sěkyra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sekiàrnîcia /seťărnaićă/ || toporek || seťară + -naićă || poświadczone zapożyczenie do dn.: Zinterneitz (topór)
 +
|-
 +
| sias /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
 +
|-
 +
| sîdlu /saidlü/ || szydło || psł. *šidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sît /sait/ || szyć || psł. *šiti || poświadczone w 3Sg: sajĕ
 +
|-
 +
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiukànîcia /sťükănaićă/ || zając || psł. *skokanica || poświadczone zapożyczenie do dn.: Zickaneitz
 +
|-
 +
| sluweskiu /slüvesťü/ || słówko || slüvü + -ťü || zdrobnienie poświadczonego slüvü
 +
|-
 +
| sluwisne /slüvisnĕ/ || związany ze słowem, filologiczny || slüvü + -nĕ || złożenie wzorem ros. словесный
 +
|-
 +
| sluwisnek /slüvisnĕk/ || słownik || slüvü + -nĕk || złożenie wzorem pl. słownik
 +
|-
 +
| sluwianek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnikъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
 +
|-
 +
| sluwu /slüvü/ || słowo || psł. *slovo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
 +
|-
 +
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sreda /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stade /stodĕ/ || stado || psł. *stado || poświadczone w toponimji: Staddin, Stadin, Stadineitz
 +
|-
 +
| stadnîcia /stodnaićă/ || stadnina || stodĕ + -naićă || poświadczone w toponimji: Stadineitz
 +
|-
 +
| sták /stok/ || kij || śdn. stock || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stanîcia /stonaićă/ || osiedle, kolonja || psł. *stanica || poświadczone w toponimji: Stans, Stameitz, Stoinsch-weg
 +
|-
 +
| stanîste /stonaistĕ/ || obóz, obozowisko || psł. *stanišče || poświadczone w toponimji: Stameist
 +
|-
 +
| stará /storo/ || ostatnia kwadra księżyca || psł. *stara || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stare /storĕ/ || stary || psł. *starъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| starek /storĕk/ || zakwas, zaczyn || psł. *starikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| starîcia /storaićă/ || wyschnięty potok || psł. *starica || poświadczone w toponimji: Storeitz, Starreitz, por. cz. stařice
 +
|-
 +
| starust /storüst/ || starość || storĕ + -üst || złożenie
 +
|-
 +
| starusta /storüstă/ || sołtys || psł. *starosta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stát /stot/ || stać || psł. *stati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stawet /stovĕt/ || postawić; podstawić || psł. *staviti || poświadczone w 3Sg: stovĕ
 +
|-
 +
| stawîdle /stovaidlĕ/ || ogrodzone pastwisko; kopka lnu || psł. *stavidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stȧdzia /staʒ́ă/ || ścieżka || psł. *stьʒa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stȧmil /stamil/ || czmiel || psł. *(š)čьmelь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stilet /stilĕt/ || słać (łóżko) || psł. *stьlati, steľǫ || poświadczone w 3Sg: stilĕ; bezokolicznik wyrównany do tematu cz. teraź.
 +
|-
 +
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| storét sa /störet să/ || podpierać się || śdn. stüren || poświadczone w 3Sg: störi-să
 +
|-
 +
| stǫpet /stǫpĕt/ || stąpnąć, wejść || psł. *stǫpiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stǫpá /stǫpo/ || stępa || psł. *stǫpa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strȧfá /strafo/ || kara, mandat || śdn. strâfe || słowo poświadczone w ASg: strafǫ, ~ą
 +
|-
 +
| strȧfát /strafot/ || karać || śdn. strâfen || słowo poświadczone w 3Sg: strafojĕ
 +
|-
 +
| strȧk /strak/ || osełka || śdn. strâk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strelet /strelĕt/ || strzelić || psł. *strěliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| striala /stŕolă/ || strzała || psł. *strěla || derywat od strelĕt
 +
|-
 +
| strîct /straict/ || strzyc || psł. *striťi || poświadczone w 3Sg: straizĕ
 +
|-
 +
| strîp /straip/ || strup || psł. *strupъ || rozkład poświadczonego straipovă
 +
|-
 +
| strîpave /straipovĕ/ || strupowaty || psł. *strupavъjь || słowo poświadczone w r. ż. straipovă
 +
|-
 +
| strîzwŷ /straizvoi/ || nożyce || psł. *strižьvy || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stuber /stübĕr/? || ogrodzenie || psł. *stoborъ || poświadczone w toponimji: Stabber, por dłuż. Stobrice, pl. Stobrawa
 +
|-
 +
| stûdinac /staudinăc/ || studnia || psł. *studenьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| subota /sübötă/ || sobota || psł. *sobota || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| suj /süj/ || swój || psł. *svojь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sukol /süköl/ || sokół || psł. *sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
 +
|-
 +
| sul /sül/ || sól || psł. *solь || poświadczone w GSg: süle
 +
|-
 +
| sum /süm/ || sum || psł. *somъ || poświadczone nazwisko rodowe: Sohm, Suhm oraz w toponimji: Sohms-feld
 +
|-
 +
| supål /süpål/ || smark || psł. *sopъlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sukiėr /süťėr/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -ėr w zasadzie typowe
 +
|-
 +
| sûchie /saux́ĕ/ || suchy || psł. *suxъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sûchiu /saux́ü/ || sucho || psł. *suxo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sûká /sauko/ || suka, dziwka || psł. *suka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sûkiėr /sauťėr/ || dziwkarz || sauko + -ėr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sûkne /sauknĕ/ || sukno || psł. *sukъno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sûnîcia /saunaićă/ || poziomka || psł. * || poświadczone w l. mn.: saunaică
 +
|-
 +
| sûr /saur/ || ocet || psł. *sûr || poświadczone w GSg: saurau
 +
|-
 +
| sûset /sausĕt/ || suszyć || psł. *sušiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swiǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Swiǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Swiǫte Tåri Kiėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swiǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swîną /svainą/ || świnia, wieprz || psł. *svinę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swîne /svainĕ/ || świński || psł. *svinьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swînewe /svainevĕ/ || wieprzowy || psł. *svinevъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| swînewîna /svainevainǎ/ || wieprzowina || psł. sviňevina || formacja wzorem wieprzowina-wieprzowy z poświadczonego svainevĕ
 +
|}
 +
 
 +
==T==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| ták /tok/ || tak, w taki sposób || psł. *tako || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tám /tom/ || tam || psł. *tamo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tárn /torn/ || wieża; więzienie || śdn. torn || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tárk /tork/ || Turek || śdn. Torke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tarkuwe /torťüvĕ/ || tureckie || tork + -üvĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tȧbȧkî /tabaťai/ || tabaka || niem. Tabak + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåcîka /tåcaikă/ || tkacz || tåkăt + -aikă || słowo poświadczone, zob. tåkăc
 +
|-
 +
| tåde /tådĕ/ || oto || psł. tъde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tågie /tåďĕ/ || więc, zatem || psł. *tъgdy || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåkac /tåkăc/ || tkacz || psł. *tъkačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåkat /tåkăt/ || tkać || psł. *tъkati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tål /tål/ || kark || psł. *tylъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåna /tånă/ || tona || por. niem. Tonne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåri /tåri/ || trzy || psł. *tri || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåraj /tåroj/ || troje || psł. *trojь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tåslîwe /tåslaivĕ/ || popędliwy, drażliwy || psł. tъsklivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| teple /teplĕ/ || ciepły || psł. *teplъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tét /tet/ || chcieć || psł. *xъtěti || poświadczone liczne formy: cą, cis, cimĕ, citĕ, tex, texǫ,
 +
|-
 +
| tiåma /ťåmă/ || ciemność || psł. *tьma || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tin /tin/ || cyna || śdn. tinn || zapożyczenie niepoświadczonego słowa ze śdn., tak jak ołów (blij)
 +
|-
 +
| tîd /taid/ || czas || śdn. tîd || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tîchåm /taixåm/ || cicho, powoli || psł. *tixъmъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tîchie /taix́ĕ/ || cichy || psł. *tixъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tîsîna /taisaină/ || cisza || taix́ĕ + -aină || wzorem głuż. ćišina, ros. тишина, z produktywnym -aină
 +
|-
 +
| toternîcia /töternaićă/ || trąbka || dźwiękonaśladowcze || poświadczone zapożyczenie do dn.: Töterneitz
 +
|-
 +
| trebe /trebĕ/ || Boże Narodzenie || psł. *terby || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| trepŷ /trepoi/ || schody || śdn treppe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tribne /tribnĕ/ || bożonarodzeniowy || psł. *terbьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tribne-mánd /tribnĕ-mond/ || grudzień || tribnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| trite /tritĕ/ || trzeci || psł. *tretьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ || trzynaście || psł. *tri na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tore /törĕ/ || wtorek || psł. vъtorъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tǫcá /tǫco/ || chmura || psł. tǫča || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tǫcne /tǫcnĕ/ || pochmurny || psł. *tǫčьnъjь || z poświadczonego tǫcnü
 +
|-
 +
| tǫcnu /tǫcnü/ || pochmurno || psł. *tǫčьno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tufål /tüfål/ || ziemniak || lüneb. tüffel(ken) || zapożyczenie z lokalnego dn., -el>-ål typowe
 +
|-
 +
| tuflek /tüflĕ/ || ziemniaczek || tüfål + -ĕk || zdrobnienie wzorem lüneb. tüffelken
 +
|-
 +
| tûcet /taucĕt/ || tuczyć || psł. tučiti || poświadczone w 3Sg: taucĕ
 +
|-
 +
| tûcne /taucnĕ/ || tłusty, tuczny || psł. *tučьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tûk /tauk/ || tłuszcz || psł. *tukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tůct /tåuct/ || tłuc || psł. tьlťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tůk /tåuk/ || tłuszcz || psł. *tukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tůknǫt /tåuknǫt/ || uderzyć || psł. *tьlknǫti || poświadczone w 3Sg: tåuknĕ
 +
|-
 +
| tůste /tåustĕ/ || gruby; gęsty (o chmurze) || psł. *tъlstъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| twiarde /tjordĕ/ || twardy || psł. *tvьrdъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tŷ /tåi/ || ty || psł. *ty || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| tŷkat /tåikăt/ || sadzić || psł. *tykati || poświadczone w 3Sg: tåicĕ
 +
|}
 +
 
 +
==U̇==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| u̇n /un/ || i; a || śdn. un || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| u̇ndega /undegă/ || przywara, nałóg || śdn. undege || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| u̇nnunte /unnütĕ/ || zbyteczny || śdn. unnutte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| u̇tkȧpu̇nte /utkapuntĕ/ || wykastrowany || śdn. ûtkapûnt || dodatkowo zasymilowane poświadczone /utkapunt/
 +
|}
 +
 
 +
==W==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| warta /vortă/ || wrota, brama || psł. *vorta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| waret /vorĕt/ || gotować, warzyć || psł. *variti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧdika /vadikă/ || serwatka || śdn. waddike || dodatkowo zasymilowane poświadczone: vadike
 +
|-
 +
| wȧchtuwat /vaxtüvăt/ || czuwać, czyhać || śdn. wachten || poświadczone w 3Sg: vaxtojĕ
 +
|-
 +
| wȧrá /varo/ || szpada || śdn. were || słowo poświadczone, być może vaŕo
 +
|-
 +
| wȧrba /varbă/ || wierzba || psł. *vьrba || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrch /varx/ || kupa, górka || psł. *vьrxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrchne /varxnĕ/ || najwyższy || psł. *vьrxъnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrchuwate /varxüvotĕ/ || napełniony po wierzch, kopiasty || psł. *vьrxovatъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧriát sa /vaŕot să/ || bronić się || śdn. weren || poświadczone w rozkaźniku: vaŕoj să
 +
|-
 +
| wȧrk /vark/ || plaster miodu || śdn. werk/wark || poświadczone w GSg: varťau
 +
|-
 +
| wȧrsak /varsăk/ || wierzch, wierzchołek, szczyt || psł. *vьršьkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrt /vart/ || gospodarz || śdn. wert || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrtet /vartĕt/ || wiercić, obracać || psł. *vьrtiti || poświadczone w 3Sg: vartĕ
 +
|-
 +
| wȧrtît sa /vartait să/ || wiercić się, obracać się, wirować || psł. *vьrtiti sę || poświadczone w 3Sg: varti să
 +
|-
 +
| wȧrtuwa /vartüvă/ || gospodarzowa, gospodyni || vart + -üvă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧrtuwat /vartüvăt/ || gospodarować, gospodarzyć || vart + -üvot || poświadczone gerundium: vartüvonĕ
 +
|-
 +
| wȧs /vas/ || wieś || psł. *vьsь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wȧsne /vasnĕ/ || wiejski || vas + -nĕ|| przymiotnik utworzony podobnie jak plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| wåda /vådă/ || woda || psł. *voda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåkiėnkiu /våťėnťü/ || okienko || våknü + -ťü || zdrobnienie poświadczonego våknü
 +
|-
 +
| wåkiu /våťü/ || oko || psł. *oko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåkninek /våkninĕk/ || szklarz || psł. *okъnenikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåknu /våknü/ || okno || psł. *okъno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wål /vål/ || wół || psł. *volъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåluwe /vålüvĕ/ || wołowy || psł. *volovъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåluwîna /vålüvaină/ || wołowina || psł. *volovina || formacja wzorem wołowina-wołowy z poświadczonego vålüvĕ
 +
|-
 +
| wårdát /vårdot/ || stać się, zostać || śdn. werden || słowo poświadczone, Polański sugeruje oboczność va-:vå-
 +
|-
 +
| wås /vås/ || wesz || psł. *vъšь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåsa /våsă/ || osa || psł. *osa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåsak /våsăk/ || osa || psł. *osъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåsk /våsk/ || wosk || psł. *voskъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Wåstruw /Våstrüv/ || Wüstrow || psł. *ostrovъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwåda /våvådă/ || książę || psł. *vojevoda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwet /våvĕt/ || owinąć, zawinąć || psł. *vъviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwidća /våvićă/ || księżna || psł. *vojevodьca || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwlåct /våvlåct/ || nawlec || psł. *vъvelťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwûzdet /våvauzdĕt/ || okiełznać || psł. *vъ(v)uzditi || poświadczone gerundium: våvauzdenĕ
 +
|-
 +
| wåz /våz/ || wóz, fura || psł. *vozъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbet /våzbĕt/ || przybić || psł. *vъzbiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbust /våzbüst/ || przekłuć, otworzyć || psł. *vъzbosti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdǫt /våzdǫt/ || rozdmuchać, nadmuchać || psł. *vъzdǫti || poświadczone w 3Sg: våzdåmĕ
 +
|-
 +
| wåzdene /våzdenĕ/ || ubranie || psł. *vъzdenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdét sa /våzdet să/ || ubrać się || psł. *vъzděti sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdewát sa /våzdevot să/ || ubierać się || psł. *vъzděvati sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdráz /våzdroz/ || głos, śpiew; melodia || psł. *vъz(d)razъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdrizȧl /våzdrizal/ || pas, pasek; rzemień || psł. *vъzdьržьlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdwîgnǫt /våzdvaignǫt/ || podnieść || psł. *vъzdvignǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzlet /våzlĕt/ || nalać, polać || psł. *vъzliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbûdet /våzbaudĕt/ || obudzić || psł. *vъzbuditi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzwîme /våzvaimĕ/ || rozum || psł. *vъz(v)umьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzwîmet /våzvaimĕt/ || zrozumieć || psł. *vъz(v)uměti || rekonstrukcja czasownika, od którego derywowano våzvaimĕ
 +
|-
 +
| we /vĕ/ || w ciągu, przez, podczas || psł. *o(b) || poświadczone w wyrażeniu vĕ nüc (w ciągu nocy)
 +
|-
 +
| wecet /vecĕt/ || krzyczeć || psł. *věťiti || poświadczone w 3Sg: vecĕ
 +
|-
 +
| wecnek /vecnĕk/ || niższy urzędnik wiejski, goniec || psł. *věťьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wedet /vedĕt/ || wiedzieć || psł. *věděti || poświadczony imiesłów: vedącĕ
 +
|-
 +
| wedru /vedrü/ || pogoda; słońce || psł. *vedro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wecha /vexă/? || wiązki chróstu, faszyny (u płotu) || psł. *věxa || poświadczone w l. mn.: vexvĕ
 +
|-
 +
| wèbriazat /vĕbŕozăt/ || obciąć || psł. *obrězati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wèkrupet /vĕkrüpĕt/ || okropić || psł. *okropiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wèplist /vĕplist/ || opleść || psł. *oplesti || poświadczony imiesłow: vĕplitenă
 +
|-
 +
| wèrǫbet /vĕrǫbĕt/ || obrębić || psł. *orǫbiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Wend /vend/ || Wend, Połabianin || niem. Wend? || z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
 +
|-
 +
| wenskie /vensťĕ/ || wendzki, połabski || vend + -sťĕ || z poświadczone vensťĕ < *vendьsky
 +
|-
 +
| werne /vernĕ/ || prawdziwy || psł. *věrьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| weslu /veslü/ || wiosło || psł. *veslo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wetàrnîcia /vetărnaićă/ || młyn wietrzny, wiatrak || v́otăr + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiará /v́oro/ || prawda || psł. *věra || rozkład poświadczonego vernă - prawdziwa
 +
|-
 +
| wiater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wib /vib/ || o, w || psł. *ob || poświadczone w wyrażeniu: vib nidelă
 +
|-
 +
| wibàdî /vibădai/ || resztki słomy, resztki jedzenia(?) || psł. *ob-jědi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wibartat /vibortăt/ || obrócić, odwrócić || psł. *obortěti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wibawet /vibovĕt/ || objawić, odsłonić || psł. *ob(j)aviti || poświadczone w rozkaźniku: vibov
 +
|-
 +
| wibeset /vibesĕt/ || zawiesić; powiesić || psł. *ob(v)ěsiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wibet /vibĕt/ || ociosać || psł. *obiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wibiád /vib́od/ || śniadanie || psł. *obědъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wibmŷtet /vibmoitĕt/ || wynagrodzić || psł. *ob-mytiti || poświadczony imiesłów: vibmoitenă
 +
|-
 +
| wibrŷt /vibråit/ || skopać, przekopać || psł. *obryti || poświadczone w 3Sg: vibråjĕ
 +
|-
 +
| wicą /vicą/ || owca (jagnię?) || psł. *ovьčę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| vice /vicĕ/ || owczy (chlew, ser, mleko) || psł. *ovьčьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| vicene /vicenĕ/ || owczy (o mięsie) || psł. *ovьčenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wicér /vicer/ || wieczór || psł. *večerъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wicera /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wicia /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| widene /videnĕ/ || odzież, ubranie || psł. *oděnьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wigiėn /viďėn/ || ogień || psł. *ogňь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wignena klesta /vignenă klestă/ || szczypce kowalskie || vignenă + klestă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wignene /vignenĕ/ || ogniowy || psł. *ogňenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wignene kamŷ /vignenĕ komoi/ || krzemień || vignenĕ + komoi || słowo poświadczone, ale w przeciwnym szyku, pewnie przez kalkę
 +
|-
 +
| wiját /vijot/ || wiać || psł. *vějati || poświadczony imiesłów: vijąćă
 +
|-
 +
| wiklip /viklip/ || snop wymłóconej słomy || psł. *oklepъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wikǫset /vikǫsĕt/ || ogryźć || psł. *okǫsiti || poświadczone w 3Sg: vikǫsĕ
 +
|-
 +
| wile /vilĕ/ || wiele, dużo || psł. *velьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wilia /viľă/ || wola || psł. voľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wilkamet /vilkomĕt/ || witać || dn. willkamen || poświadczone w czasie przeszłym: vilkăḿol
 +
|-
 +
| wilkie /vilťĕ/ I || wielki, duży || psł. *velikъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wilkie /vilťĕ/ II || wielce, bardzo || psł. *veliko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wilsa /vilsă/ || olsza, olcha || psł. *olьša || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wimûriát /vimauŕot/ || omurować || vib- + mauren || poświadczone w imiesłowie: vimauŕonă
 +
|-
 +
| winia /vińă/ || woń, zapach || psł. *voňa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| winiat /vińăt/ || wygrywać, zyskiwać || śdn. winnen || poświadczone w 2Sg: vińăs
 +
|-
 +
| winiát /vińot/ || pachnieć (ładnie) || psł. *voněti || poświadczone w 3Sg: vińojĕ
 +
|-
 +
| winîcia /vinaićă/ || dyszel || psł. *ojьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiǫzat /v́ǫzăt/ || wiązać || psł. *vęzati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiper /vipĕr/ || wieprz || psł. *veprь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiprawet /viprovĕt/ || oporządzać gospodarstwo domowe || psł. *opraviti || poświadczone gerundium: viprovenĕ
 +
|-
 +
| wirgiat /virďăt/ || chłostać || psł. *vьrgati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wirgnǫt /virgnǫt/ || rzucić || psł. *vьrgnǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiriål /viŕål/ || orzeł || psł. *orьlъ || poświadczone, ale w znaczeniu "sęp zajęczy", co jest wątpliwe
 +
|-
 +
| wis /vis/ I || oś || psł. *osь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wis /vis/ II || wszystek || psł. *vьšь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wis tîd /vis taid/ || zawsze, cały czas || vis + śdn. tîd || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisakie /visoťĕ/ || wszelki || psł. *vьšakъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wise /visĕ/ || na pewno || śdn. wisse || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisedȧnisne /visedanisnĕ/ || powszedni, codzienny || psł. *vьšedьnešьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisem /visĕm/ || osiem || psł. *osmь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisèmdisiǫt /visĕmdiśǫt/ || osiemdziesiąt || psł. *osmь desętъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisèmnàdist /visĕmnădist/ || osiemnaście || psł. *osmь na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisèmnacti /visĕmnocti/ || osiemnaście || psł. *osmь na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisîna /visaină/ || osina || psł. *osina || poświadczone w l. mn.: visainĕ
 +
|-
 +
| vismàru /vismărü/ || ośmioro || psł. *osmero || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wist /vist/ || wieść || psł. *vesti || poświadczone w 3Sg: vedĕ
 +
|-
 +
| wit /vit/ || od || psł. *otъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wizsact /vissăct/ || posiekać, pociąć || psł. *jьz-sěťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiz /viz/ || z (kogo, czego) || psł. *jьz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wiz dali /viz doli/ || z daleka || psł. *jьz dali || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wisŷpet /visåpĕt/ || pocałować || psł. *osypiti || poświadczone w rozkaźniku: visåip
 +
|-
 +
| wisŷpît sa /visåipait să/ || pocałować się || psł. *osypiti sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîdét /vaidet/ || widzieć || psł. *viděti || poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
 +
|-
 +
| wîdlŷ /vaidlåi/ || widły || psł. *vidly || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîchår /vaixår/ || wicher || psł. *vixrъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîjàlîcia /vajălaićă/ || sznur, powróz || psł. *vijalica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîka /vaikă/ || miasto || śdn. wîk || słowo poświadczone, ale niepewny rodzaj
 +
|-
 +
| wîcne /vaicnĕ/ || miejski || vaikă + -nĕ || przymiotnik utworzony wzorem plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| wînîća /vainaićă/ || winnica || psł. *vinьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîne /vainĕ/ I || winien || psł. *vinьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîne /vainĕ/ II || wino || psł. *vino || poświadczone w partytywie /vaină/
 +
|-
 +
| wîne-mand /vainĕ-mond/ || październik || psł. *vino + śdn. mônd || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wînek /vainĕk/ || winowajca, dłużnik || psł. *vinьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wînene /vainenĕ/ || winny, związany z winem || vainĕ + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîsenia /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ || wiśnia (drzewo) || psł. *višeňa, višiňa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wîsét /vaiset/? || wisieć || psł. *visěti || poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
 +
|-
 +
| wîsát /vaisot/ || zwisać? || psł. *visati || poświadczone w 3Sg: /vaisojĕ/
 +
|-
 +
| wîsná /vaisno/ || wiśnia (owoc) || psł. *višьňa || poświadczone w NPl: /vaisnåi/
 +
|-
 +
| wît sa /vait să/ || wić się || psł. *viti sę || poświadczony derywat: vajălaićă
 +
|-
 +
| wǫgiėl /vǫďėl/ I || węgiel || psł. *ǫglь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wǫgiėl /vǫďėl/ II || węgieł, kąt, róg || psł. *ǫglъ || poświadczone w toponimji: Fungal, Wungahl
 +
|-
 +
| wǫgiėlnîste /vǫďėlnaistĕ/ || węglowisko, miejsce na węgiel || psł. *ǫglьnišče || poświadczone w toponimji: Winkeleitz, Fangeleitz, Wankneitzen
 +
|-
 +
| wǫgior /vǫďör/ || węgorz || psł. ǫgořь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Wǫgioriǫta /Vǫďöŕǫtă/ || Seehausen || psł. *ǫgoręta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wǫs /vǫs/ || broda || psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wǫsate /vǫsotĕ/ || brodaty || vǫs + -otĕ || formacja podobna do nügă-nügotĕ
 +
|-
 +
| wǫsèpu̇c /vǫsĕpuc/ || golibroda || psł. *ǫs + niem. putzen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wǫzål /vǫzål/ || węzeł || psł. *ǫzъlъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wǫzkie /vǫsťě/ || wązki || psł. *ǫzъkъjь || poświadczone w toponimji: Wunski
 +
|-
 +
| wǫzla /vǫzlă/ || kolanko źdźbła || psł. *vǫzъlę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wréch /vrex/ || orzech || psł. *orěxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wrisîka /vrisaikă/ || borówka, czarna jagoda || psł. *versika || poświadczone w l. mn.: v
 +
|-
 +
| writene /vritenĕ/ || wrzeciono || psł. *verteno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wu̇nkȧr /vunkar/ || kosz wozowy, półkoszki || śdn. woen-kar || słowo poświadczone, może vǫkar?
 +
|-
 +
| wûcet /vaucĕt/ || uczyć, przyzwyczajać || psł. *učiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûcîka /vaucaikă/ || nauczyciel || vauc- od vaucĕt + -aikă || złożenie wzorem bezaika, låzaika
 +
|-
 +
| wûcnek /vaucnĕk/ || uczeń || vauc- od vaucĕt + -nĕk || złożenie wzorem ros. ученикъ
 +
|-
 +
| wûchiu /waux́ü/ || ucho || psł. *uxo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûja /vaujă/ || wuj, brat matki || psł. *uja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûjewka /vaujefkă/ || ciotka, siostra matki || psł. *ujevъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûl /vaul/ || ul || psł. *ulь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûsne /vausnĕ/ || skóra || psł. *usno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûsnene /vausnenĕ/ || skórzany || vausnĕ + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûsta /vaustă/ || usta || psł. *usta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wûzda /vauzdă/ || uzda || psł. *uzda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůcka /våuckă/ || wilk, wilczek || psł. *vьlkъ + -ka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůk /våuk/ || wilk || psł. *vьlkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůná /våuno/ || wełna || psł. *vьlna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůnene /våunenĕ/ || wełniany || psł. *vьlněnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wŷsukie /voisüťĕ/ || wysoki || psł. *vysokъjь || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Z==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| za /zo/ || za, dla || psł. *za || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zabá /zobo/ || żaba || psł. *žaba || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zabet /zobĕt/ || zapomnieć || psł. *zabyti || rozkład poświadczonego zobåit să
 +
|-
 +
| zabŷt sa /zobåit să/ || zapomnieć się || psł. *zabyti sę || poświadczone w czasie przeszłym: zobål-să
 +
|-
 +
| zabka /zopkă/ || żaba drzewna, rzekotka || psł. *žabъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zablǫdet /zoblǫdĕt/ || zabłądzić || psł. *zablǫditi || poświadczone w czasie przeszłym: zoblǫdål
 +
|-
 +
| zadȧrát /zodarot/ || zadzierać || psł. *zadirati || poświadczony imiesłów: zadarăjącĕ
 +
|-
 +
| zadewát /zodevot/ || przeszkadzać || psł. *zaděvati || poświadczone gerundium: zodevonĕ
 +
|-
 +
| zadust /zodüst/ || nieuprzejmość, niegrzeczność || psł. *žadostь || rozkład poświadczone zodüstaivĕ, por. dł. žadosć
 +
|-
 +
| zadustîwe /zadüstaivĕ/ || nieuprzejmy, niegrzeczny || psł. *žadostivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zagàwîcia /zogăvaićă/ || pokrzywa || psł. *žagavica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zagî /zoďai/ || piła || śdn. sâge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zając /zojąc/ || zając || psł. zajęcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zającak /zojącăk/ || zajączek || psł. zajęčьkъ || poświadczone w l. mn.: zojącťĕ
 +
|-
 +
| zajûtȧrne /zojautarnĕ/ || poranny || psł. *zajutrьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zajûtra /zojautră/ || rano, z rana || psł. *za jutra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zaká /zoko/ || rzecz || śdn. sâke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zawicera /zoviceră/ || wieczorem, pod wieczór || psł. *za večera || formacja analogiczna do zojautră
 +
|-
 +
| zaká /zoko/ || rzecz || śdn. sâke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zát /zot/ || nasienie || śdn. sât || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧlą /zalą/ || wyka || psł. zьlę?? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧlwȧja /zalvajă/ || szałwia || śdn. salwie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧn /zan/ || żniwo || psł. *žьnь || poświadczone w l. mn.: zanai
 +
|-
 +
| zȧne /zanĕ/ || żyła || śdn. sane + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧnîsne /zanaisnĕ/ || żniwny || psł. *žьnьšьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧnîsne-mánd /zanaisnĕ-mond/ || sierpień || zȧnîsne + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧrat /zarăt/ || patrzeć || psł. *zьrěti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧriadle /zaŕodlĕ/ || lustro || psł. *zьrědlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧwat /zavăt/ || żuć || psł. *žьvati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zȧzat /zazăt/ || palić, opalać, spalać || psł. *žьžati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zågle /zåglĕ/ || zły, rozgniewany || psł. *žьglъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zåmela /zåmelă/ || bułka || śdn. sêmele || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zåwat /zåvăt/ || wołać, przywoływać || psł. *zъvati || poświadczone w 3Sg: züvĕ
 +
|-
 +
| ząt /ząt/ || zięć || psł. *zętь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zątek /zątĕk/ || pan młody || psł. *zętikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zelǫd /zelǫd/ || żołądź || psł. *želǫdь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zena /zenă/ || żona, także kobieta || psł. *žena || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zerawac /zerovăc/ || żarzący się popiół || psł. *žeravьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zewarnak /zevornăk/ || skowronek || psł. *ževornъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zewat /zevăt/ || ziewać || psł. *zěvati || poświadczone w 3Sg: zevă (albo zevĕ)
 +
|-
 +
| ziarnu /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zil /zil/ || lina || śdn. sîl || poświadczone w l. mn.: zilåi
 +
|-
 +
| zile /zilĕ/ || trawa || psł. *zelьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ziliazene /ziľozenĕ/ || żelazny || ziľozü + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ziliazu /ziľozü/ || żelazo || psł. *želězo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zimia /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zimne /zimnĕ/ || ziemny, z ziemi || psł. *zemьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zimnek /zimnĕk/ || duch ziemny, podziemny duszek || psł. *zemьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zip /zip/ || mydło || śdn. sêpe || poświadczone w GSg: ziṕau
 +
|-
 +
| zizîcka /zizaicka/ || kukułka || psł. *žežičьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîbår /zaibår/ || żubr || psł. *zǫbr, odnosowione || poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
 +
|-
 +
| zîd /zaid/ || Żyd || psł. *židъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîdé /zaide/ || struny (skrzypcowe) || śdn. seide || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîma /zaimă/ || zima || psł. *zima || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîma-mand /zaimă-mond/ || listopad || psł. *zima + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîmiana /zaiḿonă/ || gorączka, dreszcze || psł. *ziměna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîmne /zaimnĕ/ || zimny || zaimă + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîmnu /zaimnü/ || zimno || zaimă + -nü || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zît /zait/ || żyć || psł. *žiti || poświadczone w 3Sg: zaivĕ
 +
|-
 +
| zîtkiu /zaitťü/ || ziarnko zboża || zaitü + -ťü || poświadczone w l. mn.: zaitkă
 +
|-
 +
| zîtne /zaitnĕ/ || zbożowy, na zboże || zaitü + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîtu /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîwat /zaivăt/ || życie; ciało; brzuch || psł. *životъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîwåtak /zaivåtăk/ || serce || psł. *životъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zîwe /zaivĕ/ || żywy || psł. *živъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zlåd /zlåd/ || grad || psł. *želdь? *želdъ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zlåta /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zlåtene /zlåtenĕ/ || złoty, złocony || psł. *zoltenъjь || słowo poświadczone, Polański się waha, być może zlåtnĕ
 +
|-
 +
| zmėjek /zmėjĕk/ || padalec || psł. *zmijikъ || słowo poświadczone, choć niepewne
 +
|-
 +
| znajemne /znojemnĕ/ || znany || psł. *znajemьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| znát /znot/ || znać || psł. *znati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zǫb /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zǫdlu /zǫdlü/ || żądło || psł. *žędlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zriba /zribǎ/ || źrebię || psł. *žerbę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zribac /zribǎc/ || młody (roczny) koń || psł. *žerbьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zribîcia /zribaićǎ/ || młoda (roczna) klacz || psł. *žerbica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zunet /zünĕt/ || dzwonić || psł. *zvoniti || poświadczone w 3Sg: zünĕ
 +
|-
 +
| zûk /zauk/ || żuk || psł. *žukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zůknǫt /zauknǫt/ || żółknąć || psł. *žьlknǫti || poświadczone w 3Sg: zauknĕ
 +
|-
 +
| zwȧnet /zvanĕt/ || dźwięczeć, dzwonić || psł. zvьniti || poświadczone w 3Sg: zvanĕ
 +
|-
 +
| zwån /zvån/ || dźwięk || psł. *zvonъ || słowo poświadczone (Schleicher)
 
|-
 
|-
 
| zwenu /zvenü/ || dzwono || psł. *zveno || słowo poświadczone
 
| zwenu /zvenü/ || dzwono || psł. *zveno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| zŷbat /zåibăt/ || kołysać || psł. *zybati || poświadczone w rozkaźniku: zåib
 +
|-
 +
| zŷbát sa /zåibot să/ || bujać się || psł. *zybati sę || poświadczone w 3Sg: zåibi-să
 +
|-
 +
| zŷbka /zåipkă/ || kołyska || psł. *zybъka || słowo poświadczone
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 21:24, 3 sie 2020

WENSKIE-PULSKIE SLUWESNEK
SŁOWNIK (NOWO)POŁABSKO-POLSKI

O słowniku

Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimji, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.

Za literacki został wzięty djalekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.

Wymowa i ortografja

W "/.../" podano zapis według transkrypcji Polańskiego, po środku według Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, a następnie z prawej zapis według proponowanej przeze mnie ortografji.

Samogłoski pełne
/i/ = i   = i /ü/ =  y  = u /u/ =  u  =
/ė/ =  e  = ė
/e/ =  ɛ  = e, é /ö/ =  œ  = o /o/ =  ɔ  = a, á
/a/ =  a  = ȧ /å/ =  ɒ  = å


Samogłoski zredukowane
/ĕ/ =  ə  = è, e
/ă/ =  ɐ  = à, a

Znaki é oraz á oznaczają samogłoskę pełną i są stawiane wyłącznie w ostatniej sylabie, także w słowach jednosylabowych z wyjątkiem przyimków. Znaki à oraz è oznaczają samogłoskę zredukowaną i stawiane są wyłącznie na innej sylabie niż ostatnia. Jeśli na przedostatniej sylabie jest samogłoska zredukowana, to na ostatniej jest pełna i nie ma potrzeby oznaczania tego akutem. Znaki a oraz e na ostatniej sylabie oznaczają samogłoskę zredukowaną, a na pozostałych – pełną.

Dyftongi
/ai/ =   ai   = î /åi/ =   ɒi   = ŷ /oi/ =   oi   = ŷ /au/ =   au   = û /åu/ =   ɒu   = ů

Dyftong /oi/ jest alofonem /åi/ po spółgłoskach wargowych.

Samogłoski nosowe
/ą/ =   ã   = ą /ǫ/ =   ɔ̃   = ǫ


Spółgłoski
Wargowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Postpalatalne Miękko-
podniebienne
Krtaniowe
Zwarte /p/ = p = p /ṕ/ = = pi /t/ = t = t /ť/ = = ti, ki /k/ = k = k
/b/ = b = b /b́/ = = bi /d/ = d = d /ď/ = = di, gi /g/ = ɡ = g
Afrykaty /c/ = t͡s = c /ć/ = t͡sʲ = ci
/ʒ/ = d͡z = dz /ʒ́/ = d͡zʲ = dzi
Szczelinowe /f/ = f = f /s/ = s = s /š/ = ʃ = š /ś/ = = ś /x́/ = = chi /x/ = x = ch /h/ = h = h
/v/ = v = w /v́/ = = wi /z/ = z = z /ź/ = = zi
Nosowe /m/ = m = m /ḿ/ = = mi /n/ = n = n /ń/ = = ni
Boczne /l/ = l = l /ľ/ = = li
Drżące /r/ = r = r /ŕ/ = = ri
Półsamogłoski /j/ = j = j

Docelowa ortografja ma zapisywać spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne zgodnie z etymologją, czyli np. /defkă/ = dewka.

Rozróżnienie di/gi oraz ti/ki ma podłoże etymologiczne. Piszemy /ďöră/ = giora, /ďolü/ = dialu, /ťostü/ = tiastu, /ťölü/ = kiolu.

Z uwagi na istniejące oboczności /kj/:/kv/ i podobne, piszemy w tam, gdzie są one etymologiczne, np. /sjot/ = swiat - świat, /no svăte/ = na swàte - na świecie.

A

połabski polski etymologja uzasadnienie
a /ă/ a, lecz psł. *a słowo poświadczone
aberhîd /oberhaid/ dzierżawca rządowy śdn. overheit słowo poświadczone
agát sa /ogot să/ podobać się śdn. hagen poświadczone w 3Sg: ogăji-să
akî /oťai/ szydełko? śdn. hake + -åi słowo poświadczone
alȧja /olajă/ olej śdn. oli(g)e słowo poświadczone
alȧnt /olant/ głowacz (ryba) śdn. âlant słowo poświadczone
aliat /oľăt/ iść po coś, brać coś śdn. holen poświadczone w 3Sg: oľă
amår /omår/ młot śdn. hamer słowo poświadczone
amél /omel/ skop (wykastrowany baran) śdn. hamel słowo poświadczone
apá /opo/ małpa śdn. âpe słowo poświadczone
apat /opăt/ mieć nadzieję, ufać śdn. happen~hoppen poświadczone w 1Sg: opăm
ará /oro/ prostytutka, dziwka śdn. hore poświadczone w ASg: orǫ
ás /os/ padlina, ścierwo, przynęta?? śdn. âs poświadczone w GSg: oso, Lehr-Spławiński uważa za femininum
atát /otot/ nienawidzić śdn. haten poświadczone w 3Sg: otăji-mĕ
awka /ofkă/ jastrząb lüneb. håfk(e) słowo poświadczone, być może afka
azŷ /ozåi/ uszko, eska (do haczyka), spinka?, klamra? śdn. ose + -åi słowo poświadczone

Ȧ

połabski polski etymologja uzasadnienie
ȧgát /agot/ chronić, oszczędzać śdn. hegen, heien słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
ȧchtér /axter/ tył śdn. achter rozkład złożenia /axterskă/
ȧchterskie /axtersťĕ/ tylny śdn. achter + psł. *-ьskъjь słowo poświadczone w r. żeńskim
ȧlbȧrga /albargă/ oberża, gospoda śdn. herberge słowo poświadczone
ȧltitŷ /altitåi/ zawsze śdn. alletiden słowo poświadczone
ȧmén /amen/ amen śdn. amen słowo poświadczone

Å

połabski polski etymologja uzasadnienie
Åns, Ånsa /Åns(ă)/ Jan śdn. Hans słowo poświadczone
Ånska /Ånskă/ Janek śdn. Hans + psł. *-ъka słowo poświadczone

B

połabski polski etymologja uzasadnienie
babá /bobo/ baba, stara kobieta psł. *baba słowo poświadczone
babka /bopkă/ akuszerka, położna psł. *babъka słowo poświadczone
bagnîna /bognaină/ bagnisko psł. *bagnina poświadczone w toponimji: Bonnein
bagne /bognĕ/ bagno psł. *bagno poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
bardŷnia /bordåińă/ siekiera psł. *bordyňa słowo poświadczone
bardzia /borʒ́ă/ brózda psł. *borzda słowo poświadczone
barna /bornă/ brona psł. *borna słowo poświadczone
barnu /bornü/ ił, glina psł. *bъrno poświadczone w toponimji: Barneitz (<*bъrnišče)
bart /bort/ barć psł. *bъrtь poświadczone w toponimji w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
bartnek /bortnĕk/ bartnik bort + -nĕk z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
barš /borš/ okoń por. niem. Barsch słowo poświadczone
bȧba /babă/ babka, babcia słownictwo dziecięce słowo poświadczone
bȧdål /badål/ kat, oprawca śdn. bodel słowo poświadczone
bȧdån /badån/ kadź, zbiornik śdn. boden słowo poświadczone
bȧdiane /baďonĕ/ modlitwa baďot + 'onĕ gerundium od poświadczonego baďot
bȧdiannek /baďonĕk modlitewnik baďonĕ + -nĕk formacja z -nĕk tworzącym nazwy narzędzi
bȧdiát /baďot/ modlić się beden słowo poświadczone
bȧlȧja /balajă/ miednica śdn. balleie słowo poświadczone
bȧn /ban/ strych śdn. bon słowo poświadczone
bȧnkî /banťai/ ławka śdn. banke słowo poświadczone
bȧrgiėr /barďėr/ mieszczuch śdn. borger słowo poświadczone
Bȧrlen /barlĕn/? Berlin psł. *bъrlinъ? rekonstrukcja
båla /bålă/ byk śdn. bulle słowo poświadczone
båz /båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
bek /bek/ strumień śdn. beke słowo poświadczone
belet /belĕt/ bielić ubrania psł. *běliti słowo poświadczone
bet sa /bet să/ bać się psł. *bojati sę słowo poświadczone
betrat /betrăt/ ulepszyć śdn. beteren słowo poświadczone
bezat /bezăt/ biec, biegać psł. *běžati słowo poświadczone
bezîka /bezaikă/ goniec, biegacz psł. *běžika słowo poświadczone
bikac /bikăc/ dzięcioł śdn bicken + psł. *-ačь słowo poświadczone
bît /bait/ bić psł. *biti słowo poświadczone
biale /b́olĕ/ biały psł. *bělъjь słowo poświadczone
bialáru̇s /b́olărus/ Białorusin b́olĕ + rus por. biał. беларус, cz. Bělorus
blave /blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
blȧntia zûzàlîcia /blanťă zauzălaićă/ robaczek świętojański blanťă + psł. *žužalica słowo poświadczone
blåcha /blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
blåne /blånĕ/ błonie psł. *bolnьje słowo poświadczone
blåtu /blåtü/ błoto psł. *bolto poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
blij /blij/ ołów śdn. bli(g) poświadczone w dopełniaczu /blijau/
blijene /blijenĕ/ ołowiany, ołowiowy śdn. bli(g) + -enĕ złożenie
blinskat /blinskăt/ kołysać ??? słowo poświadczone
blîzą /blaizą/ bliźnię (chłopiec) psł. *bližę słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
blîzek /blaizĕk/ blizko psł. *blizъko słowo poświadczone
blîzîcia /blaizaićă/ bliźnię (dziewczę) psł. *bližica słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
blîzkje /blaisťĕ/ blizki psł. *blizъkъjь według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
blîzek /blaizĕk/ znajomy psł. *blizokъ poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
bober /böbĕr/ bóbr psł. *bobrъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
bose /bösĕ/ bosy psł. bosъjь słowo poświadczone
boze /bözĕ/ zły śdn. böse dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
bǫbån /bǫbån/ bęben psł. *bǫbъnъ słowo poświadczone
bǫcet /bǫcĕt/ ryczeć psł. bǫčiti słowo poświadczone
bǫkar /bǫkăr/ bączek (ptak) psł. *bǫkařь słowo poświadczone
brak /brok/ nieużytek, odłóg śdn. brake słowo poświadczone
brat /brot/ brat psł. *bratъ słowo poświadczone
brȧdá /brado/ pieczeń śdn. brade słowo poświadczone
bråwŷ /bråvoi/ brwi psł. *brъvi słowo poświadczone
brącet /brącět/ brzęczeć psł. *bręčěti poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
brącîka /brącaikă/ harfa (żydowska?) psł. *bręčika słowo poświadczone
breza /breză/ brzoza psł. *berza słowo poświadczone
brést /brest/ wiąz psł. *brest poświadczone w toponimji: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
brig /brig/ brzeg psł. *bergъ słowo poświadczone
brîtka /braitkă/ czapka śdn. breit?? słowo poświadczone
brod /bröd/ bród psł. *brodъ poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
broda /brödă/ podbródek psł. *borda słowo poświadczone
brodak /brödăk/ brodzik psł. *brodъkъ poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
brodawîcia /brödavaićă/ brodawka psł. *bordavica słowo poświadczone
brudegȧm /brüdegam/ małżonek, mąż śdn. brüdegam słowo poświadczone
bruder /brüdĕr/ żebrak śdn. broder słowo poświadczone
bruderŷnka /brüderåinkă/ żebrak śdn. broder + -åinkă słowo poświadczone, Polański rekonstruuje brüderainkă
bruderska /brüderskă/ żebraczka śdn. broder + -skă słowo poświadczone
bruga /brügă/ most śdn. brügge słowo poświadczone
bruk /brük/ użycie śdn. brük słowo poświadczone
brukaza /brükoză/ spodnie śdn. brôkhôse słowo poświadczone
brukát /brükot/ używać śdn. brüken słowo poświadczone
brut /brüt/ panna młoda śdn. brüt słowo poświadczone
brûd /braud/ brud psł. *brudъ poświadczony w toponimji: Braud, Braude
bub /büb/ fasola psł. *bobъ słowo poświadczone
bucka /bückă/ leń, próżniak ? słowo poświadczone
budąca mûchá /büdącă mauxo/ bąk, giez psł. *bodǫťaja muxa słowo poświadczone
Bug /Büg/ Bóg psł. *bogъ słowo poświadczone
bukwŷ /bükvoi/ książka śdn. bôk słowo poświadczone
bulet /bülĕt/ boleć psł. *bolěti poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
bust /büst/ kłuć, przebijać; żądlić psł. *bosti słowo poświadczone
buwát /büvot/ budować śdn. buwen słowo poświadczone
Buzac /Büzăc/ Bóg psł. *božьcь słowo poświadczone
Buzȧcak /Büzacăk/ Bóg psł. *božьčьkъ słowo poświadczone
Buza Matî /büză motai/ Matka Boża psł. *božьja mati słowo poświadczone
buzą /büzą/ obraz święty psł. *božę słowo poświadczone
Buze /Büzĕ/ Boży psł. Božьjь słowo poświadczone
Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ Syn Boży psł. Božьjь Otrokъ słowo poświadczone
Buźǫtkiu /büźǫtťü obrazek święty psł. *božętъko słowo poświadczone
bu̇k /buk/ piasta śdn. bûk słowo poświadczone
bu̇ntie /bunťĕ/ kolorowy, pstrokaty śdn. bunt słowo poświadczone
bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ pstrąg bunťă + råibo słowo poświadczone
bûd /baud/ szyling śdn. butken słowo poświadczone
bûk /bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone
bŷstre /boistrĕ/ szybki, bystry psł. *bystrъjь poświadczone w toponimji: Wisstreitzen, Wüstereitz (<*bystrica), Fistrein (<*bystrina)
bŷt /boit/ być psł. *byti słowo poświadczone

C

połabski polski etymologja uzasadnienie
cád /cod/ dym; sadza; kopeć psł. *čadъ słowo poświadczone
cadet /codĕt/ kurzyć, dymić psł. *čadъ słowo poświadczone
carne /cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone
casá /coso/ miska, czasza psł. *čaša słowo poświadczone
caska /coskă/ miseczka coso + -kă zdrobnienie z przyrostkiem -kă
cȧbår /cabår/ ceber psł. *čьbъrъ słowo poświadczone
cȧrkî /carťai/ kościół, także cmentarz przykościelny psł. *cьrky słowo poświadczone
cȧrkwîcia /carkvaićă/ kaplica psł. *cьrkъvica słowo poświadczone
cȧrmak /carmăk/ żółtko jaja psł. *čьrmakъ słowo poświadczone
cȧrnet /carnĕt/ czernieć psł. *čьrněti formacja wzorem zåuknĕt, belĕt
cȧrnîcia /carnaićă/ czarna jagoda psł. *čьrnica słowo poświadczone
cȧrw /carv/ robak? psł. *čьrvь poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
cȧrw lezące /carv lezącĕ/ ślimak psł. *čьrvь lězęťьjь słowo poświadczone
cȧrwene /carvenĕ/ czerwony psł. *čьrvenъjь słowo poświadczone
Céch /cex/ Czech cz. Čech zapożyczenie z czeskiego
ceskie /cesťĕ/ czeski Cex + -sťĕ Cex-cesťĕ jak Wénd-wensťĕ
cela /celă/ pszczoła psł. *bьčela słowo poświadczone
celar /celăr/ pszczelarz celă + -ăr formacja wzorem ťönăr, gǫśăr
cele /celĕ/ pszczeli psł. *bьčelьjь słowo poświadczone
celu /celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
cepak /cepăk/ kij, kijak psł. *cěpakъ słowo poświadczone
cepŷ /cepoi/ cep psł. *cěpy słowo poświadczone
cera /ceră/ wczoraj psł. *vьčera słowo poświadczone
cerajse /cerojsĕ/ wczorajszy psł. *vьčerajьšьjь formacja analogiczna do dans - dansejsĕ
cesat /cesăt/ czesać psł. *česati słowo poświadczone
ce /cĕ/ czy, lub psł. *či słowo poświadczone
céw /cev/ cewka tkacka psł. *cěvъ słowo poświadczone
cikànîcia /cikănaićă/ kózka? niem. Zike + -naićă słowo poświadczone
ciliûst /ciľaust/ szczęka dolna psł. *čeľustь słowo poświadczone
cial /ćol/ na zdrowie! psł. *cělъ słowo poświadczone
cirkác /cirkoc/ świerszcz onomatopeja + psł. *-ačь słowo poświadczone
cirkát /cirkot/ ćwierkać? onomatopeja, patrz pol. ćwierkać rozkład złożenia cirkoc
citer /citĕr/ cztery psł. *četyre słowo poświadczone
citèrdiśǫt /citĕrdiśǫt/ czterdzieści psł. *četyre desętъ słowo poświadczone
citèrnacte /citĕrnoctĕ/ czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citèrnacti /citĕrnocti czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citèrnàdist /citĕrnădist/ czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citèrnarde /citĕrnordĕ/ czworokątny psł. *četyre + śdn. nôrd słowo poświadczone
citwàru /citvărü/ czworo psł. *četvoro słowo poświadczone
citwiarte /ciťortĕ/ czwarty psł. *četvьrtъjь słowo poświadczone
cîpål /caipål/ cebula szlez-holszt zippel słowo poświaczone
cîst /caist/ liczyć psł. *čisti poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
cîste /caistĕ/ czysty psł. *čistъjь słowo poświadczone
cîsté /caiste/ czysto psł. *čistě słowo poświadczone
cîstet /caistĕt/ czyścić psł. *čistiti poświadczone w 3Sg: caistĕ
cîstu /caistü/ czysto psł. *čistě słowo poświadczone
clåwácene /clåvăcenĕ/ człowieczy, ludzki psł. *čelvěčenъjь słowo poświadczone
clåwak /clåvăk/ człowiek psł. *čelvěk słowo poświadczone
crewu /crevü/ trzewia, wnętrzności psł. červo słowo poświadczone
criw /criv/ but, trzewik psł. *červь słowo poświadczone
criwnek /crivnĕk/ szewc criv + -nĕk słowo poświadczone
cu /cü/ co; że psł. *čьso słowo poświadczone
cûdze /cauʒĕ/ cudzy, obcy, nieprzyjaciel psł. *ťuďь słowo poświadczone
cût /caut/ czuć psł. *čuti poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
cůn /cåun/ czółno, łódka psł. *čьlnъ słowo poświadczone
cůnak /cåunăk/ czółenko tkackie psł. *čьlnъkъ słowo poświadczone

D

połabski polski etymologja uzasadnienie
dade /dodĕ/ zmarły śdn. lüneb. dode słowo poświadczone
dagat /dogăt/ być wartym śdn. dogen poświadczone w 3Sg: dogă
dách /dox/ przecież śdn. doch słowo poświadczone
dalek /dolĕk/ daleko psł. *daleko słowo poświadczone
dalekie /doleťĕ/ daleki psł. *dalekъjь według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
dát /dot/ I dać psł. *dati słowo poświadczone
dát /dot/ II śmierć śdn. dôt słowo poświadczone, być może dod
dawek /dovĕk/ jastrząb psł. *davikъ słowo poświadczone, niepewne
dawet /dovĕt/ cisnąć, dławić psł. *daviti słowo poświadczone
dȧgiėl /daďėl/ tygiel śdn. degel poświadczone w 3Sg: dovĕ
dȧglitie /dagliťĕ/ powszedni śdn. daglik słowo poświadczone
dȧliá /daľo/ długość psł. *dьľa poświadczone w ASg: dalą
dȧlna /dalnă/ osnowa psł. *dьľьna? -oje? słowo poświadczone
dȧn /dan/ dzień psł. *dьnь słowo poświadczone
dȧnac /danăc/ dzień psł. *dьnьcь słowo poświadczone
dȧncká /dancko/ dzięki śdn. dank + -ăk słowo poświadczone
dȧnesne /danesnĕ/ codzienny, dzienny psł. *dьnešьnъjь słowo poświadczone
dȧns /dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
dȧnsejse /danseisĕ/ dzisiejszy psł. *dьnь słowo poświadczone
dȧra /dară/ dziura psł. *dira słowo poświadczone
dȧrgnǫt /dargnǫt/ dzierga, wyczesywać (len) psł. *dьrgnǫti słowo poświadczone
dȧršår /daršår/ młóckarz śdn. derscher słowo poświadczone
dåné /dåne/ wewnątrz, w środku psł. *dъně słowo poświadczone
dånu /dånü/ dno psł. *dъno słowo poświadczone
dånû /dånau/ do wewnątrz, do środka psł. *dъnu słowo poświadczone
dåwá /dåvo/ dwa psł. *dъva słowo poświadczone
dåwáj /dåvoj/ dwoje psł. *dъvojь słowo poświadczone
dåzd /dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
dedîcia /dedaićă/ ojcowizna psł. *dědica poświadczone w toponimji: Tideitz, Tiedeitzen, Taddeis
dedîcia /dedaićă/ dziedzina, spadek, dziedzictwo psł. *dědina poświadczone w toponimji: Deetjein, Detschön
degne /degnĕ/ odpowiedni, warty lüneb. dägen słowo poświadczone
degá /dego/ szpada śdn. dege słowo poświadczone
dék /dek/ dach śdn. dâk słowo poświadczone
delet /delĕt/ dzielić psł. *děliti poświadczone w 3Sg: delĕ
demutichie /demütix́ĕ/ pokorny, uległy śdn. dêmödich słowo poświadczone
den /den/ Duńczyk śdn. Dêne zapożyczenie ze śdn.
denkát /denkot/ myśleć śdn. denken słowo poświadczone
deta /detă/ dziecko psł. *dětę słowo poświadczone, obocznie detą
detîne /detainĕ/ dziecinny psł. *dětinъjь słowo poświadczone
dewa /devă/ dziewczyna; służąca psł. *děva słowo poświadczone
dewka /defkă/ dziewczyna; córka psł. *děvъka słowo poświadczone
diada /ďodă/ dziadek, ojciec matki psł. *děda poświadczone w toponimji: Thiedken (<*děd(k)in?), Tideitz, Tiedeitzen (<*dědica)
dialat /ďolăt/ pracować, działać psł. *dělati poświadczone 3Sg: ďolă, ale także ďolojĕ
dialàtuwne /ďolătüvnĕ/ pracowity psł. *dělatovьnъjь słowo poświadczone
dialu /ďolü/ dzieło, praca, wysiłek psł. *dělo słowo poświadczone
diatka /ďotkă/ dziecko psł. *dětъka słowo poświadczone
dif /dif/ złodziej śdn. dief słowo poświadczone
dik /dik/ staw śdn. dîk słowo poświadczone
dikie /diťĕ/ gruby lüneb. dick słowo poświadczone
din /din/ także, też śdn. den słowo poświadczone
dingat /dingăt/ wynajmować śdn. dingen słowo poświadczone
diǫsna /ďǫsnă/ dziąsło psł. *dęsna słowo poświadczone
dirzet /dirzĕt/ trzymać, powztrzymywać psł. *dьržiti słowo poświadczone
disąt /disąt/ dziesięć psł. *desętь słowo poświadczone
disątàru /disątărü/ dziesięcioro psł. *desętero słowo poświadczone
disątdisiǫt /disątdiśǫt/ sto psł. *desętь desętъ słowo poświadczone
disąt pątstig /disąt pątstig/ tysiąc disąt + pątstig słowo poświadczone, ale Polański odczytuje disąt pątstiďĕ
disiǫte /diśǫtĕ/ dziesiąty psł. *desętъjь słowo poświadczone
diwąt /divąt/ dziewięć psł. *devętь słowo poświadczone
diwątàru /divątărü/ dziewięcioro psł. *devętero słowo poświadczone
diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ dziewiętnaście psł. *devętь na desęte słowo poświadczone
disątnacti /disątnocti/ dwadzieścia psł. *desętь na desęte słowo poświadczone
diwątdisiǫt /divądiśǫt/ dziewięćdziesiąt psł. *devętь desętъ słowo poświadczone
diwiǫte /div́ǫtĕ/ dziewiąty psł. *devętъjь słowo poświadczone
dîpá /daipo/ jama, jaskinia psł. *dupa poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
dîpaste /daipostĕ/ głupi, naiwny psł. *dupastъjь słowo poświadczone
dîpawe /daipovĕ/ głupi, naiwny psł. *dupavъjь słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
dîská /daisko/ stół śdn. disk słowo poświadczone
dîwak /daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
dîwe /daivĕ/ dziki psł. *divъjь słowo poświadczone
dlån /dlån/ dłoń psł. *dolnь słowo poświadczone
dobål /döbål/ djabeł śdn. duvel słowo poświadczone
dol /döl/ dół, dolina psł. *dolъ słowo poświadczone
dolda /döldă/ (duży) garnek śdn. dulte poświadczone jako dölde, dodatkowo zasymilowane
dor /dör/ I dwór psł. *dvorъ słowo poświadczone
dor /dör/ II prze-, przez, (durch) śdn. dor słowo poświadczone
dorstiat /dörsťăt/ być spragnionym śdn. dörsten poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
dorianak /döŕonăk/ dzierżawca dör + -'onăk formacja wzorem dör-döŕonkă
dorianka /döŕonkă/ dzierżawczyni psł. *dvořanъka słowo poświadczone
dost /döst/ dość psł. *dostъ słowo poświadczone, obocznie düst
dǫb /dǫb/ dąb; drzewo psł. *dǫbъ słowo poświadczone
dǫbak /dǫbăk/ drzewko dǫb + -ăk słowo poświadczone
dǫbîcia /dǫbaićă/ sad, dąbrowa dǫb + -aićă słowo poświadczone
dǫbrianka /dǫbŕonkă/ galas, dębianka psł. *dǫbřanъka słowo poświadczone
dǫpá /dǫpo/ chrzest śdn. dôpe słowo poświadczone, obocznie dǫpă
dǫpiat /dǫṕăt/ chrzcić śdn. dôpen poświadczone w czasie przeszłym: dǫṕălai-jĕg
dǫpnîcia /dǫpnaićă/ chrzcielnica śdn. dôpe + psł. *-ьnica słowo poświadczone
dǫt /dǫt/ dąć, dmuchać psł. *dǫti poświadczone w 3Sg: dåmĕ
drȧle /dralĕ/ prędki, szybki śdn. dral słowo poświadczone
drȧmeta /drametă/ fujarka śdn. drummete słowo poświadczone
dråwa /dråvă/ drwa psł. *drъva słowo poświadczone
dråwene /dråvenĕ/ drewniany dråvă + -enĕ słowo poświadczone
dråwnu /dråvnü/ drewno psł. *drъvьno słowo poświadczone
dråzet /dråzĕt/ drżeć psł. *drъžiti poświadczone w 3Sg: dråzĕ
dremat /dremăt/ śnić, marzyć we śnie psł. *drěmati poświadczone w 2Sg: dremĕs
drén /dren/ cierń psł. *dernъ słowo poświadczone
drene /drenĕ/ ciernie psł. *dernьje słowo poświadczone
drenuwate /drenüvotĕ/ cierniowy dren + -üvotĕ słowo poświadczone
drét /dret/ drzeć psł. *derti poświadczone w 3Sg: derĕ
Drewes /Drevĕs/ Andrzej śdn. Drêwes słowo poświadczone
Dreweska /Dreveskă/ Andrzejek Drevĕs + -kă zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
drewu /drevü/ drzewo psł. *dervo rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
driste /dristĕ/ odważny, mężny śdn. drîst słowo poświadczone
driwene /drivenĕ/ drzewny psł. *dervenъjь słowo poświadczone
drizȧl /drizal/ pas do przepasywania czy podciągania odzieży psł. *dьržalь słowo poświadczone
druwa /drüvă/ winogrono śdn. drûve słowo poświadczone
drûde /draudĕ/ niekiedy psł. *drugdy słowo poświadczone
drûg /draug/ inny, drugi, jeden psł. *drugъ słowo poświadczone
drûg drûgû /draug draugau/ jeden drugiemu psł. *drugъ drugu słowo poświadczone
drûg gegén drûga /draug gegen draugă/ jeden przeciw drugiemu psł. *drugъ + śdn. gegen słowo poświadczone
drûgie /drauďĕ/ drugi psł. *drugъjь słowo poświadczone
drûz Bug /drauz Büg/ szczęść Boże, dopomóż Boże psł. *druži bogъ zwrot poświadczony
drûzet /drauzĕt/ pomagać psł. *družiti słowo poświadczone
du /dü/ do psł. *do słowo poświadczone
duble /düblĕ/ podwójny śdn. dubbel słowo poświadczone, obocznie dubbelt?
dublér /dübler/ rodzaj monety, dytki śdn. dubler słowo poświadczone
dubre /dübrĕ/ dobry psł. *dobrъjь słowo poświadczone
dubré /dübre/ dobrze psł. *dobrě słowo poświadczone
dubre dȧn /dübrĕ dan/ dzień dobry psł. dobrъjь dьnь zwrot poświadczony
dubre vicér /dübrĕ vicer/ dobry wieczór psł. *dobrъjь večerъ zwrot poświadczony
dubru /dübrü/ dobro psł. *dobro słowo poświadczone, znaczenie niepewne
dujet /düjĕt/ doić psł. *dojiti słowo poświadczone
dujokie /düjoťĕ/ dwojaki psł. *dъvojakъjь słowo poświadczone jako düjocĕ, niepewne
dukiuncet /düťüncĕt/ dokończyć psł. *dokončiti słowo poświadczone
dum /düm/ dom, posiadłość psł. *domъ słowo poświadczone
dumá /dümo/ do domu psł. *doma słowo poświadczone
Dumas /Dümăs/ Tomasz śdn. Domas słowo poświadczone
Dumaska /Dümoskă/ Tomek Dümăs + -kă zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
dupîte /düpaitĕ/ pijany psł. *dopitъjь słowo poświadczone
dust /düst/ dość psł. *dostь słowo poświadczone, obocznie döst
duzȧdát sa /düzadot să/ doczekać się psł. *dožьdati sę formacja wzteczna od poświadczonego düzaidăt
duzîdat /düzaidăt/ oczekiwać psł. *dožidati słowo poświadczone
du̇dȧja /dudajă/ dudy śdn. dûdey słowo poświadczone
du̇ldichie /duldix́ĕ/ cierpliwy śdn. duldich słowo poświadczone
dûsa /dausă/ dusza psł. *duša słowo poświadczone
dûsne /dausnĕ/ zaduszny psł. *dušьnъjь słowo poświadczone
důg /dåug/ dług psł. *dъlgъ słowo poświadczone
důgie /dåuďĕ/ długi psł. *dъlgъjь słowo poświadczone
důgiéråt /dåuďĕråt/ długodziób psł. *dъlg-o-rъtъ słowo poświadczone
důgiu /dåuďü/ długo psł. *dъlgo słowo poświadczone
důzne /dåuznĕ/ dłużny, winny dåug + -nĕ złożenie wzorem pl. dłużny
důznek /dåuznĕk/ dłużnik, winowajca dåug + -nĕk poświadczone w NSg: dåuznaicĕ
dwȧr /dvar/ drzwi psł. *dvьrь słowo poświadczone
dwȧrnîcia /dvarnaićă/ pokój psł. *dvьrьnica słowo poświadczone
dwenàcté /dvenăcte/ dwanaście psł. *dъvě na desęte słowo poświadczone
dwenacté /dvenocte/ dwanaście psł. *dъvě na desęte słowo poświadczone
dwenàcti /dvenăcti/ dwanaście psł. *dъvě na desęte słowo poświadczone
dwenàdist /dvenădist/ dwanaście psł. *dъvě na desęte słowo poświadczone
dwîgát /dvaigot/ dźwigać, podnosić psł. *dvigati iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
dwîgnǫt /dvaignǫt/ dźwignąć, podnieść psł. *dvignǫti słowo poświadczone
dŷchat /dåixăt/ chuchać psł. *dyxati poświadczone w 3Sg: dåixă
dŷm /dåim/ dym psł. *dymъ słowo poświadczone
dŷmat /dåimăt/ dmuchać psł. *dymati poświadczone w 3Sg: dåimă

E

połabski polski etymologja uzasadnienie
ele /elĕ/ cały czas, zawsze śdn. hêl słowo poświadczone
eluwe /elüvĕ/ cały śdn. hêl + -üvĕ słowo poświadczone
emerika /emerikă/ królewstwo niebieskie śdn. hemmelrîke słowo poświadczone
enep /enĕp/ konopia śdn. hennep słowo poświadczone
engiėl /enďėl/ anioł śdn. engel słowo poświadczone
engiwår /enďivår/ imbir śdn. engewer słowo poświadczone
erá /ero/ cześć, honor śdn. êre poświadczone w bierniku /erǫ/
erlikie /erliťĕ/ uczciwy śdn. êrlik słowo poświadczone
erste /erstĕ/ pierwszy śdn. erste słowo poświadczone
ewål /evål/ hebel dn. hewel słowo poświadczone

F

połabski polski etymologja uzasadnienie
fȧrbia /farb́ă/ kolor por. niem. Farbe słowo poświadczone
flîtá /flaito/ flet śdn. floite słowo poświadczone
flîtac /flaităc/ piegża flaito + -ac słowo poświadczone
flîtát /flaitot/ grać na flecie flaito + -ot słowo poświadczone
Francoz /froncöz/? Francuz dn. Franzoos zapożyczenie z dolno-niemieckiego
Fris /fris/ Fryzyjczyk śdn. Vrêsch słowo poświadczone

G

połabski polski etymologja uzasadnienie
gabel /gobel/? widelec śdn gåb(e)l słowo poświadczone, ale niepewne
gád /god/ wąż psł. *gadъ słowo poświadczone
gade /godĕ/ gadzi, węży psł. *gadьjь słowo poświadczone
gadek /godĕk/ robak psł. *gadikъ słowo poświadczone
gáj /goj/ gaj, lasek psł. *gajь poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
galǫz /golǫz/ gałąź psł. *galǫzь słowo poświadczone
gárd /gord/ I stajnia, obora psł. *gordь słowo poświadczone
gárd /gord/ II zamek, gród; sąd psł. *gordъ słowo poświadczone
gardîste /gordaistĕ/ grodzisko, plac grodowy psł. *gordišče słowo poświadczone
Garduw /Gordüv/? Gartow psł. *gordovъ? rekonstrukcja
gárch /gorx/ groch; wyka psł. *gorxъ słowo poświadczone
garnak /gornăk/ garnek (na mleko) psł. *gъrnъkъ słowo poświadczone
garnet /gornĕt/ mówić, gadać psł. *gorniti</