Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 50 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
 
Dla ułatwienia wyszukiwania i dotarcia do szerszych mas, cały artykuł jest pisany w [[Conlanger:Leksykon#R|języku radopolskim]].
 
Dla ułatwienia wyszukiwania i dotarcia do szerszych mas, cały artykuł jest pisany w [[Conlanger:Leksykon#R|języku radopolskim]].
 
==O słowniku==
 
==O słowniku==
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimii, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
+
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich, drzewiańskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimii, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
  
 
Za literacki został wzięty dialekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
 
Za literacki został wzięty dialekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
Linia 186: Linia 186:
  
 
== Szczegółowa fonologia ==
 
== Szczegółowa fonologia ==
 +
 +
=== Samogłoski ===
 +
 +
=== Spółgłoski ===
 +
 +
=== Asymilacje ===
 +
Przy połączeniach dwóch i więcej spółgłosek dochodziło do asymilacji dźwięczności, tzn. spółgłoski ulegały ubezdźwięcznieniu, np. dewka=/defkă/, wǫzkie=/vǫsťĕ/. Co ważne, w odróżnieniu od języka polskiego, w języku połabskim udźwięcznienie nie zachodziło na końcu wyrazu, np. Bug=/büg/, dǫb=/dǫb/, led=/led/, nie ulegały ubezdźwięcznieniu także połączenia typu bezdźwięczna+w, np. råkwîcia=/råkvaićă/, šwadá=/švodo/, swecia=/svećă/, citwàru=/citvărü/.
 +
 +
=== Fonologia dialektalna ===
 +
{| class="wikitable" width="100%" style=text-align:center
 +
|-
 +
! stan prasłowiański !! Ostrów (Wustrow), Klonów (Klennow) - Hennig !! Życin (Süthen) - Schultze !!  Łuchów (Lüchow) - Mithoff!! Łuchów (Lüchow) - Pfeffinger !! wariant literacki
 +
|-
 +
| * ||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
|  *||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
| *ьl, *ъl || au? || u ||colspan="2"| åu || åu = ů
 +
|-
 +
| *š, *č, *ž ||colspan="3"|  s, c, z || š, č, ž || s, c, z
 +
|-
 +
| *u<sup>1</sup> || au ||colspan="2"| oi? åi?  || ai? || au = û
 +
|}
 +
<sup>1</sup> - w pozycji innej niż przed spółgłoskami wargowymi
  
 
==A==
 
==A==
Linia 237: Linia 261:
 
|-
 
|-
 
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 +
|-
 +
| ȧl /al/ || już || śdn. al || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Ȧlbȧnîja /Albanajă/ || Albania || por. niem. Albanien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
 
| Ȧlbȧnîja /Albanajă/ || Albania || por. niem. Albanien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
Linia 247: Linia 273:
 
|-
 
|-
 
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧnîz /anaiz/ || anyż || por. niem. Aneis, hol. anijs || zapożyczenie z -i->-ai-
 +
|-
 +
| ȧr /ar/ I || albo || por. dn. or || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧr /ar/ II || tutaj || por. lüneb. hēr || słowo poświadczone, obocznie er
 +
|-
 +
| ȧrdál /ardol/ || w dół, na dół || dn. herdāl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| ȧrde-mand /ardĕ-mond/ || styczeń || śdn. harde + śdn. mând || poświadczone jako grudzień, ale 1) hardemând = styczeń, 2) brakuje stycznia
 
| ȧrde-mand /ardĕ-mond/ || styczeń || śdn. harde + śdn. mând || poświadczone jako grudzień, ale 1) hardemând = styczeń, 2) brakuje stycznia
Linia 254: Linia 288:
 
| ȧrmenskie /armensťĕ/ || ormiański, armeński || Armenajă + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 
| ȧrmenskie /armensťĕ/ || ormiański, armeński || Armenajă + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| ȧsål /asål/ || dupa || śdn. esel || słowo poświadczone
+
| ȧsål /asål/ || osioł || śdn. esel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| ȧste /astĕ/ || szybki || śdn. haste || słowo poświadczone
 
| ȧste /astĕ/ || szybki || śdn. haste || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧkiėr /aťėr/ || kramarz || śdn. haker || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| ȧwén /aven/ || właśnie || śdn. even || słowo poświadczone
 
| ȧwén /aven/ || właśnie || śdn. even || słowo poświadczone
Linia 266: Linia 302:
 
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone
+
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone
+
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone, imię
 
|}
 
|}
  
Linia 292: Linia 328:
 
| bardzia /borʒ́ă/ || bruzda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 
| bardzia /borʒ́ă/ || bruzda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Barlen /borlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
+
| Barlen /borlĕn/ || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
 
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
 
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
Linia 298: Linia 334:
 
| barnu /bornü/ || ił, glina || psł. *bъrno || poświadczone w toponimii: Barneitz (<*bъrnišče)
 
| barnu /bornü/ || ił, glina || psł. *bъrno || poświadczone w toponimii: Barneitz (<*bъrnišče)
 
|-
 
|-
| bart /bort/ || barć || psł. *bъrtь || poświadczone w toponimji w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
+
| bart /bort/ || barć || psł. *bъrtь || poświadczone w toponimii w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
 
|-
 
|-
 
| bartnek /bortnĕk/ || bartnik || bort + -nĕk || z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
 
| bartnek /bortnĕk/ || bartnik || bort + -nĕk || z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
Linia 323: Linia 359:
 
|-
 
|-
 
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone  
 
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone  
 +
|-
 +
| bȧnȧna /banană/ || banan || niem. Banane || zapożyczenie z niem., por. łuż. banana
 
|-
 
|-
 
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
Linia 343: Linia 381:
 
|-
 
|-
 
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
 
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Belgiėr /belďėr/ || Belg || niem. Belgier || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| Belgiėrska /belďėrskă/ || Belgijka || belďėr + -skă || typowa forma żeńska na -skă w słowach na -ėr
 +
|-
 +
| belgise /belďisĕ/ || belgijski || śdn. belgische? || co do -sĕ por. ingelsĕ
 +
|-
 +
| Belgîja /Belgajă/ || Belgia || niem. Belgien || zapożyczenie z zaadaptowanym sufiksem
 
|-
 
|-
 
| ber /ber/ || niedźwiedź || śdn. bâr || słowo poświadczone
 
| ber /ber/ || niedźwiedź || śdn. bâr || słowo poświadczone
Linia 353: Linia 399:
 
|-
 
|-
 
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
 
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bezat dor /bezăt dör/ || przepływać, przebiegać || bezăt  + dör || poświadczone w 3Sg: bezĕ dör
 +
|-
 +
| bezat pusliád /bezăt püsľod/ || ścigać, biec za kimś || bezăt + püsľod || poświadczone w 3Sg: bezĕ püsľod
 +
|-
 +
| bezat wånû /bezăt vånau/ || wybiegać, wypływać || bezăt + vånau || poświadczone w 3Sg: bezĕ vånau
 +
|-
 +
| bezat wåkårst /bezăt våkårst/ || obiegać, opływać || bezăt + våkårst|| poświadczone w 3Sg: bezĕ våkårst
 +
|-
 +
| bezat wech /bezăt vex/ || odbiegać, odpływać || bezăt + vex || poświadczone w 3Sg: bezĕ vex
 
|-
 
|-
 
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
 
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| biala zȧne /b́olă zanĕ/ || ścięgno || b́olĕ + zanĕ || złożenie wzorem dłuż. běła žyłka
 
|-
 
|-
 
| bialak /b́olăk/ || białko jajka; białko || psł. *bělъkъ || słowo poświadczone
 
| bialak /b́olăk/ || białko jajka; białko || psł. *bělъkъ || słowo poświadczone
Linia 364: Linia 422:
 
| bialèrûskie /B́olĕrausťĕ/ || białoruski || b́olĕraus + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu na -sťĕ
 
| bialèrûskie /B́olĕrausťĕ/ || białoruski || b́olĕraus + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu na -sťĕ
 
|-
 
|-
| Bialèrûs /b́olĕraus/ || Białorusin || b́olĕ + raus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
+
| Bialèrûskie /b́olĕrausťĕ/ || Białorusin || b́olĕ + Rausťĕ|| por. biał. беларус, cz. Bělorus
 
|-
 
|-
 
| biardu /b́ordü/ || klepaczka do lnu, przybijaczka, płocha || psł. *bьrdo || słowo poświadczone
 
| biardu /b́ordü/ || klepaczka do lnu, przybijaczka, płocha || psł. *bьrdo || słowo poświadczone
Linia 371: Linia 429:
 
|-
 
|-
 
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bilikie /biliťĕ/ || tani || śdn. billik || zasymilowane zapożyczenie jak sch. jeftin, -iťĕ regularnie zasymilowane
 
|-
 
|-
 
| biûcet /b́aucĕt/ || szczekać || dźwiękonaśladowcze? || poświadczone w 3Sg: b́aucĕ
 
| biûcet /b́aucĕt/ || szczekać || dźwiękonaśladowcze? || poświadczone w 3Sg: b́aucĕ
Linia 472: Linia 532:
 
| brede /bredĕ/ || szeroki || śdn. brêt || słowo poświadczone
 
| brede /bredĕ/ || szeroki || śdn. brêt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brést /brest/ || wiąz || psł. *brest || poświadczone w toponimii: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
+
| Bremŷ /Bremoi/ || Brema || niem. Bremen || adaptacja końcówki -en jako l.mn., por. cz. Brémy
 +
|-
 +
| brest /brest/ || wiąz || psł. *brest || poświadczone w toponimii: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
 
|-
 
|-
 
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
 
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
Linia 481: Linia 543:
 
|-
 
|-
 
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Brit /Brit/ || Brytyjczyk || niem. Brite || zapożyczenie, por. cz. Brit
 +
|-
 +
| Britȧnîja /Britanajă/ || Brytania || niem. Britannien || adaptacja niemieckiego słowa
 +
|-
 +
| Britka /Britkă/ || Brytyjka || Brit + -kă || typowa forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| britskie /bricťĕ/ || brytyjski || brit + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
 
| brizîna /brizaină/ || brzezina, las brzozowy || breză + -aină || poświadczone w LSg: brizaină
 
| brizîna /brizaină/ || brzezina, las brzozowy || breză + -aină || poświadczone w LSg: brizaină
Linia 492: Linia 562:
 
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brodawîcia /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
+
| brodàwîcia /brödăvaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| brodegȧm /brödegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
 
| brodegȧm /brödegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
Linia 513: Linia 583:
 
|-
 
|-
 
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
 
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Brusel /Brüsĕl/ || Bruksela || niem. Brüssel || zapożyczenie toponimu
 
|-
 
|-
 
| brut /brüt/ || narzeczona || śdn. brüt || słowo poświadczone
 
| brut /brüt/ || narzeczona || śdn. brüt || słowo poświadczone
Linia 565: Linia 637:
 
|-
 
|-
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Buzen /Büzĕn/ || Bösen || psł. *Božinъ || rekonstrukcja, por. XIV Bozene, Bosen, toponim
 
|-
 
|-
 
| Buziǫtkiu /büźǫtťü/ || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
| Buziǫtkiu /büźǫtťü/ || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bu̇nkiėr /bunťėr/ || bunkier || niem. bunker || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
 
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
 
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
 
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Bûcî /Baucai/ || Boitze || psł. *buci, NPl od *bukъ || rekonstrukcja/adaptacja i adideacja nazwy niemieckiej, toponim
 
|-
 
|-
 
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
 
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bûdet /baudĕt/ || budzić || psł. *buditi || aspekt ndk. do poświadczonego våzbaudĕt
 
|-
 
|-
 
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
 
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
Linia 604: Linia 684:
 
| cȧrkiėwne /carťėvnĕ/ || kościelny || carťai + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 
| cȧrkiėwne /carťėvnĕ/ || kościelny || carťai + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 
|-
 
|-
| cȧrkî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
+
| cȧrkî /carťai/ || kościół; cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
 
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
Linia 617: Linia 697:
 
|-
 
|-
 
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrwena repá /carvenă repo/ || burak || carvenă + repo || kalka niem. Rote Beete, Rote Rübe, por. galĕrepo, dłuż. cerwjena rěpa
 
|-
 
|-
 
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧtîdle /cataidlĕ/ || komputer; liczydło || caist + -aidlĕ || kalka niem. Rechner, por. głuż. ličadło, cz. počítač, sch. računar
 
|-
 
|-
 
| cąst /cąst/ || część || psł. *čęstь || brak poświadczonych słów na część, słowo ogólnosłowiańskie
 
| cąst /cąst/ || część || psł. *čęstь || brak poświadczonych słów na część, słowo ogólnosłowiańskie
Linia 651: Linia 735:
 
|-
 
|-
 
| cew /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
 
| cew /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| cikànîcia /cikănaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
 
| cikànîcia /cikănaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
Linia 656: Linia 742:
 
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
 
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
+
| cink /cink/ || cynk || niem. Zink || zapożyczenie, por. łuż. cynk, internacjonalizm pochodzi ze słowa górnoniemieckiego
 
|-
 
|-
 
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
Linia 673: Linia 759:
 
|-
 
|-
 
| citèrnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
 
| citèrnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| citrana /citronă/ || cytryny || niem. Zitrone, dn. Zitroon || por. łuż. citrona
 
|-
 
|-
 
| citwàru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 
| citwàru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
Linia 725: Linia 813:
 
|-
 
|-
 
| dalekie /doleťĕ/ || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 
| dalekie /doleťĕ/ || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 +
|-
 +
| dargie /dorďĕ/ || drogi || psł. *dorgъjь || rekonstrukcja, por. nazwę miejscową Neu-Darchau (*novaja dorgava)
 +
|-
 +
| darm /dorm/ || jelito || por. śdn. darm, dn. Doarm || zapożyczenie jak np. ströta 'tchawica'
 
|-
 
|-
 
| dat /dot/ I || dać || psł. *dati || słowo poświadczone
 
| dat /dot/ I || dać || psł. *dati || słowo poświadczone
Linia 730: Linia 822:
 
| dat /dot/ II || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone, być może dod
 
| dat /dot/ II || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone, być może dod
 
|-
 
|-
| dawek /dovĕk/ || jastrząb || psł. *davikъ || słowo poświadczone, niepewne
+
| dawek /dovĕk/ I || azot || dovĕt + -ĕk || kalka niem. Stickstoff, por. głuż. dusyk, cz. dusík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 
|-
 
|-
| dawet /dovĕt/ || cisnąć, dławić || psł. *daviti || słowo poświadczone
+
| dawek /dovĕk/ II || jastrząb || psł. *davikъ || słowo poświadczone, niepewne
 +
|-
 +
| dawet /dovĕt/ || cisnąć, dławić, dusić || psł. *daviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || poświadczone w 3Sg: dovĕ
 
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || poświadczone w 3Sg: dovĕ
Linia 773: Linia 867:
 
|-
 
|-
 
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dåzdinek /dåzdinĕk/ || parasol (na deszcz) || dåzd + -inĕk || por. niem. Regenschirm, cz. deštník, głuż. předešćnik
 
|-
 
|-
 
| dącká /dącko/ || dzięki, dziękuję || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone, Polański odczytuje /dancko/, ale jest to raczej stara pożyczka
 
| dącká /dącko/ || dzięki, dziękuję || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone, Polański odczytuje /dancko/, ale jest to raczej stara pożyczka
Linia 786: Linia 882:
 
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
 
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dék /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
+
| dek /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
 
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
Linia 887: Linia 983:
 
|-
 
|-
 
| dor /dör/ II || prze-, przez, (durch) || śdn. dor || słowo poświadczone
 
| dor /dör/ II || prze-, przez, (durch) || śdn. dor || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dornîste /dörnaistĕ/ || dworzec || dör + -n- + -aistĕ || kalka niem. Bahnhof, por. dłuż. dwórnišćo
 
|-
 
|-
 
| dorstiat /dörsťăt/ || być spragnionym || śdn. dörsten || poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
 
| dorstiat /dörsťăt/ || być spragnionym || śdn. dörsten || poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
 
|-
 
|-
| Dorta /Dörtă/ || Dorota || śdn. Dorthe || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
+
| Dorta /Dörtă/ || Dorota || śdn. Dorthe || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
| Dortka /Dörtkă/ || Dorotka || Dörtă + -kă || zdrobnienie, por. Morajă-Moraikă
+
| Dortka /Dörtkă/ || Dorotka || Dörtă + -kă || zdrobnienie, por. Morajă-Moraikă, imię
 
|-
 
|-
 
| dorianek /döŕonĕk/ || dzierżawca || dör + -'onĕk || formacja wzorem dör-döŕonkă
 
| dorianek /döŕonĕk/ || dzierżawca || dör + -'onĕk || formacja wzorem dör-döŕonkă
Linia 903: Linia 1001:
 
|-
 
|-
 
| dǫbak /dǫbăk/ || drzewko || psł. *dǫbъkъ || słowo poświadczone
 
| dǫbak /dǫbăk/ || drzewko || psł. *dǫbъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫbèwůná /dǫbĕvåuno/ || bawełna || dǫb + våuno || kalka niem. Baumwolle, por. pośw. jopťĕdǫb na Apfelbaum
 
|-
 
|-
 
| dǫbîcia /dǫbaićă/ || sad, dąbrowa || dǫb + -aićă || słowo poświadczone
 
| dǫbîcia /dǫbaićă/ || sad, dąbrowa || dǫb + -aićă || słowo poświadczone
Linia 936: Linia 1036:
 
| drenuwate /drenüvotĕ/ || cierniowy || dren + -üvotĕ || słowo poświadczone
 
| drenuwate /drenüvotĕ/ || cierniowy || dren + -üvotĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone
+
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
+
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă, imię
 
|-
 
|-
 
| drewu /drevü/ || drzewo || psł. *dervo || rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
 
| drewu /drevü/ || drzewo || psł. *dervo || rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
Linia 988: Linia 1088:
 
| dujet /düjĕt/ || doić || psł. *dojiti || słowo poświadczone
 
| dujet /düjĕt/ || doić || psł. *dojiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dujokie /düjoťĕ/ || dwojaki || psł. *dъvojakъjь || słowo poświadczone jako düjocĕ, niepewne
+
| dujoce /düjocĕ/ || dwojaki || psł. *dъvojačьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dukiuncet /düťüncĕt/ || dokończyć || psł. *dokončiti || słowo poświadczone
 
| dukiuncet /düťüncĕt/ || dokończyć || psł. *dokončiti || słowo poświadczone
Linia 1011: Linia 1111:
 
|-
 
|-
 
| du̇ldichie /duldix́ĕ/ || cierpliwy || śdn. duldich || słowo poświadczone
 
| du̇ldichie /duldix́ĕ/ || cierpliwy || śdn. duldich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dûre /daurĕ/ || drogi || śdn. dûr || uzupełnienie braków semantycznych, -ûr- > -aur- jak w saur
 
|-
 
|-
 
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
 
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
Linia 1035: Linia 1137:
 
|-
 
|-
 
| dwenacté /dvenocte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
| dwenacté /dvenocte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwenactèpȧlcnîcia /dvenoctĕpolcnaićă/ || dwunastnica || dvenoctĕ + polăc + -naićă || kalka niem. Zwölffingerdarm, por. dłuż. dwanasćopalcnik
 
|-
 
|-
 
| dwenàcti /dvenăcti/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
| dwenàcti /dvenăcti/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
Linia 1109: Linia 1213:
 
|-
 
|-
 
| fȧlgát /falgot/ || następować, postępować || śdn. volgen || poświadczone w 3Sg: falgojĕ
 
| fȧlgát /falgot/ || następować, postępować || śdn. volgen || poświadczone w 3Sg: falgojĕ
 +
|-
 +
| fȧná /fano/ || flaga || niem. fahne || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
 
| fȧrbȧt /farbat/ || zakaz || śdn. vorbot || słowo poświadczone
 
| fȧrbȧt /farbat/ || zakaz || śdn. vorbot || słowo poświadczone
Linia 1143: Linia 1249:
 
|-
 
|-
 
| fidera /fideră/ || kuma, matka chrzestna || śdn. vedere || słowo poświadczone
 
| fidera /fideră/ || kuma, matka chrzestna || śdn. vedere || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Fin /Fin/ || Fin || niem. Finne || zapożyczenie z niemieckiego, por. łuż. Fin
 +
|-
 +
| Finka /Finkă/ || Finka || Fin + -kă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| finskie /finsťĕ/ || fiński || fin + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
 
| find /find/ || nieprzyjaciel, wróg || dn. Find || słowo poświadczone
 
| find /find/ || nieprzyjaciel, wróg || dn. Find || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fîgá /faigo/ || figa || niem. Feige? || zapożyczenie, por. łuż., pl. figa
 +
|-
 +
| fîgiuwe /faiďüvĕ/ || figowy || faigo + -üvĕ || przymiotnik na -üvĕ, żeby nie wywoływać I palatalizacji
 +
|-
 +
| fîgiuwe lîst /faiďüvĕ laist/ || listek figowy || faiďüvĕ + laist || kalka niem. Feigenblatt
 
|-
 
|-
 
| flȧša /flašă/ || butla || niem. Flasche || formacja wsteczna wzgl. poświadczonego flaškă
 
| flȧša /flašă/ || butla || niem. Flasche || formacja wsteczna wzgl. poświadczonego flaškă
Linia 1166: Linia 1284:
 
| Frącoz /frącöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dn., zasymilowane, por. głuż. jendźelski 'angielski'
 
| Frącoz /frącöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dn., zasymilowane, por. głuż. jendźelski 'angielski'
 
|-
 
|-
| frącozkie /frązösťĕ/ || francuski || frązöz + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu
+
| Frącozka /frącöskă/ || Francuzka || Frącöz + -kă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| frącozkie /frązösťĕ/ || francuski || frązöz + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu, może frącözisĕ jak ingelsĕ?
 
|-
 
|-
 
| Frąkrika /frąkrikă/ || Francja || kalka niem. Frankreich || por. emerikă ze śdn. hemmelrîke
 
| Frąkrika /frąkrikă/ || Francja || kalka niem. Frankreich || por. emerikă ze śdn. hemmelrîke
Linia 1185: Linia 1305:
 
|-
 
|-
 
| fris /fris/ || ser fryzyjski || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
| fris /fris/ || ser fryzyjski || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Friska /friskă/ || Fryzyjka || fris + -kă || forma żeńska na -kă
 
|-
 
|-
 
| friše /frišĕ/ || świeży || niem. frisch || słowo poświadczone, obocznie frišťĕ??
 
| friše /frišĕ/ || świeży || niem. frisch || słowo poświadczone, obocznie frišťĕ??
Linia 1226: Linia 1348:
 
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
 
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja
+
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
 
| garch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
 
| garch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
Linia 1270: Linia 1392:
 
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
 
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Gieska /Ďeskă/ || Gertruda, Gierka || śdn. Geske || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
+
| Gieska /Ďeskă/ || Gertruda, Gierka || śdn. Geske || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
 
| giole /ďölĕ/ || goły || psł. *golъjь || słowo poświadczone
 
| giole /ďölĕ/ || goły || psł. *golъjь || słowo poświadczone
Linia 1288: Linia 1410:
 
| giorkie /ďörťĕ/ || gorzki || psł. *gorьkъjь || słowo poświadczone
 
| giorkie /ďörťĕ/ || gorzki || psł. *gorьkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone
+
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone, toponim
 
|-
 
|-
 
| giujek /ďüjĕk/ || uzdrowiciel || psł. *gojikъ || słowo poświadczone, Polański tłumaczy "lekarz, cyrulik"
 
| giujek /ďüjĕk/ || uzdrowiciel || psł. *gojikъ || słowo poświadczone, Polański tłumaczy "lekarz, cyrulik"
Linia 1328: Linia 1450:
 
| glåduwnate /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
 
| glåduwnate /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
 
|-
 
|-
| glåwa /glåwă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| glåwa /glåwă/ || głowa; rozum, umysł; czaszka  || psł. *golva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| glåwènene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvinenъjь || słowo poświadczone
 
| glåwènene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvinenъjь || słowo poświadczone
Linia 1337: Linia 1459:
 
|-
 
|-
 
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
 
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwne kiusån /glåvnĕ ťüsån/ || poduszka do spania || śdn
 
|-
 
|-
 
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
 
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
Linia 1342: Linia 1466:
 
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
 
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Glîne /Glainĕ/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
+
| Glîn /Glain/ || Lüneburg || psł. *glinь || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/ świadczy chyba o r. żeńskim, toponim
 
|-
 
|-
 
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
 
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
Linia 1366: Linia 1490:
 
| gmîna /gmaină/ || gmina, || niem. arch. Gemeine, śdn. gemeine, gemêne || por. pl. gmina, dłuż. gmejna
 
| gmîna /gmaină/ || gmina, || niem. arch. Gemeine, śdn. gemeine, gemêne || por. pl. gmina, dłuż. gmejna
 
|-
 
|-
| gnát /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
+
| gnat /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
 
|-
 
|-
 
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
 
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
Linia 1387: Linia 1511:
 
|-
 
|-
 
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
 
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫgièlnîcia /gǫďĕlnaićă/ || skrzypce || psł. *golgol-? + -naićă || zapożyczenie do dn. Gungelneitz ’Geige, Violine’
 
|-
 
|-
 
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
 
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
Linia 1408: Linia 1534:
 
| grad /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
 
| grad /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gratewár /grotevor/ || dziadek || dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
+
| gratewár /grotevor/ || dziadek, ojciec ojca|| dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
 
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
Linia 1419: Linia 1545:
 
|-
 
|-
 
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
 
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grȧnȧta /gramată/ || granat || niem. Granate || zapożyczenie z niemieckiego, por. dłuż. granata
 
|-
 
|-
 
| Grecka /greckă/ || Grecja || Grek + -skă || por. dłuż. Grichiska, cz. Řecko
 
| Grecka /greckă/ || Grecja || Grek + -skă || por. dłuż. Grichiska, cz. Řecko
Linia 1427: Linia 1555:
 
|-
 
|-
 
| Grek /grek/ || Grek || śdn. Greke || por. dłuż Grich z niem. Grieche  
 
| Grek /grek/ || Grek || śdn. Greke || por. dłuż Grich z niem. Grieche  
 +
|-
 +
| Grekînka /Greťainkă/ || Greczynka || Grek + -åinkă || forma żeńska jak nemăc-nemťainkă
 
|-
 
|-
 
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
 
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
Linia 1436: Linia 1566:
 
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
 
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
 
|-
 
|-
| grėbiåt /grėb́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone
+
| gribiåt /grib́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone, Polański transkrybuje grėb́åt
 
|-
 
|-
 
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
 
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
Linia 1442: Linia 1572:
 
| gribinàtîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
 
| gribinàtîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| griját /grijot/ || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
+
| griját sa /grijot / || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
 
|-
 
|-
 
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
 
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
Linia 1533: Linia 1663:
 
|-
 
|-
 
| chėmil /x́ėmil/ || chmiel || psł. *xъmělь || słowo poświadczone
 
| chėmil /x́ėmil/ || chmiel || psł. *xъmělь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| China /x́ină/ || Chiny || niem. China || por. głuż. China, niem. /ˈçiːna/ (na południu także /ˈkiːna/)
 +
|-
 +
| Chinianek /x́ińonĕk/ || Chińczyk || x́ină  + -'onĕk || etnonim na -onĕk, por. głuż. Chinjan
 +
|-
 +
| Chinianka /x́ińonkă/ || Chinka || x́ină + -'onkă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| chinskie /x́insťĕ/ || chiński || x́ină + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
 
| chiorac /x́örăc/ || zły duch, djabeł || psł. *x(v)orьcь || słowo poświadczone
 
| chiorac /x́örăc/ || zły duch, djabeł || psł. *x(v)orьcь || słowo poświadczone
Linia 1542: Linia 1680:
 
| chiost /x́öst/ || miotła, pomiotło || psł. *xvostъ || słowo poświadczone
 
| chiost /x́öst/ || miotła, pomiotło || psł. *xvostъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chiudet /x́üdĕt/ || iść || psł. *choditi || słowo poświadczone
+
| chiudet /x́üdĕt/ || iść, chodzić || psł. *choditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| chiutá /x́üto/ || chata, chałupa || niem. Hütte || słowo poświadczone
 
| chiutá /x́üto/ || chata, chałupa || niem. Hütte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûdac /x́audăc/ || zły duch, djabeł, szatan || psł. *xudьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûde /x́audĕ/ || marny, lichy; zły, niedobry; brzydki || psł. *xudъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûde-mand /x́audĕ-mond/ || kwiecień || x́audĕ + mond || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûdîcia /x́audaićă/ || marność, coś złego || psł. *xudica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| chîzá /x́aizo/ || chałupa, chata || psł. *xyža || rozkład poświadczonego x́aiznĕ, por. dł. chyža
 
| chîzá /x́aizo/ || chałupa, chata || psł. *xyža || rozkład poświadczonego x́aiznĕ, por. dł. chyža
Linia 1551: Linia 1697:
 
|-
 
|-
 
| chîzne /x́aiznĕ/ || chałupne, około chałupy || psł. *xyžьnъjь || słowo poświadczone
 
| chîzne /x́aiznĕ/ || chałupne, około chałupy || psł. *xyžьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chlar /xlor/ || chlor || niem. Chlor || zapożyczenie, por. cz., łuż., pl. chlor
 
|-
 
|-
 
| chlåd /xlåd/ || chłód || psł. *xoldъ || słowo poświadczone
 
| chlåd /xlåd/ || chłód || psł. *xoldъ || słowo poświadczone
Linia 1556: Linia 1704:
 
| chlådene /xlådenĕ/ || chłodny || psł. *xoldenъjь || słowo poświadczone
 
| chlådene /xlådenĕ/ || chłodny || psł. *xoldenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
+
| chlew /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| chlǫd /xlǫd/ || laska, kij || psł. *xlǫdъ || słowo poświadczone
 
| chlǫd /xlǫd/ || laska, kij || psł. *xlǫdъ || słowo poświadczone
Linia 1562: Linia 1710:
 
| chrąst /xrąst/ || chrząszcz, chrabąszcz || psł. *xręščь || słowo poświadczone
 
| chrąst /xrąst/ || chrząszcz, chrabąszcz || psł. *xręščь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chrián /xŕon/ || chrzan || psł. *xrěnъ || słowo poświadczone
+
| chrian /xŕon/ || chrzan || psł. *xrěnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| chriûd /xŕaud/ || bicz, bat || psł. *xřudъ || słowo poświadczone
 
| chriûd /xŕaud/ || bicz, bat || psł. *xřudъ || słowo poświadczone
Linia 1569: Linia 1717:
 
|-
 
|-
 
| chrume /xrümĕ/ || kaleki, chromy || psł. *xromъjь || słowo poświadczone
 
| chrume /xrümĕ/ || kaleki, chromy || psł. *xromъjь || słowo poświadczone
|-
 
| chrumîcia /xrümaićă/ || kalectwo || xrümĕ + -aićă || złożenie wzorem x́audĕ-x́audaićă
 
 
|-
 
|-
 
| chrumene /chrümenĕ/ || obrażenie, skaleczenie || psł. *xromenьje || słowo poświadczone
 
| chrumene /chrümenĕ/ || obrażenie, skaleczenie || psł. *xromenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chûdac /x́audăc/ || zły duch, djabeł, szatan || psł. *xudьcь || słowo poświadczone
+
| chrumîcia /xrümaićă/ || kalectwo || xrümĕ + -aićă || złożenie wzorem x́audĕ-x́audaićă
 
|-
 
|-
| chûde /x́audĕ/ || marny, lichy; zły, niedobry; brzydki || psł. *xudъjь || słowo poświadczone
+
| chrumota /xrümötă/ || kaleka || xrümĕ + -ötă || złożenie jak pröstĕ-pröstötă
|-
 
| chûdîcia /x́audaićă/ || marność, coś złego || psł. *xudica || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
  
Linia 1661: Linia 1805:
 
|-
 
|-
 
| îkrast /aikrăst/ || ukraść || psł. *ukrasti || poświadczone gerundium: aikrădinĕ
 
| îkrast /aikrăst/ || ukraść || psł. *ukrasti || poświadczone gerundium: aikrădinĕ
 +
|-
 +
| îkràdine /aikrădinĕ/ || kradzież || psł. *ukradenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| îkrujet /aikrüjĕt/ || ukroić, odciąć || psł. *ukrojiti || słowo poświadczone
 
| îkrujet /aikrüjĕt/ || ukroić, odciąć || psł. *ukrojiti || słowo poświadczone
Linia 1669: Linia 1815:
 
|-
 
|-
 
| îmarzat /aimorzăt/ || zmarznąć || psł. *umoržati || poświadczony imiesłów : aimărzonĕ
 
| îmarzat /aimorzăt/ || zmarznąć || psł. *umoržati || poświadczony imiesłów : aimărzonĕ
 +
|-
 +
| îmiarte /aiḿortĕ/ || zmarły, umarły  || psł. *umьrtъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| îmret /aimrĕt/ || umrzeć || psł. *umerti || poświadczony imiesłów: aiḿortĕ
 
| îmret /aimrĕt/ || umrzeć || psł. *umerti || poświadczony imiesłów: aiḿortĕ
 
|-
 
|-
 
| îmûdît sa /aimaudait să/ || opóźnić się || psł. *umuditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: aimaudål să
 
| îmûdît sa /aimaudait să/ || opóźnić się || psł. *umuditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: aimaudål să
 +
|-
 +
| îpast /aipăst/ || odpaść || psł. *upasti || poświadczone gerundium: aipădenĕ
 
|-
 
|-
 
| îplatet /aiplotĕt/ || zapłacić, opłacić || psł. *uplatiti || poświadczone w 3Sg: aiplotĕ
 
| îplatet /aiplotĕt/ || zapłacić, opłacić || psł. *uplatiti || poświadczone w 3Sg: aiplotĕ
Linia 1680: Linia 1830:
 
| îpûstet /aipaustĕt/ || upuścić || psł. *upustiti || poświadczone czasy przeszłe: aipaustål, aipaustaix, aipaustăs
 
| îpûstet /aipaustĕt/ || upuścić || psł. *upustiti || poświadczone czasy przeszłe: aipaustål, aipaustaix, aipaustăs
 
|-
 
|-
| îrezat /airezăt/ || uciąć, odciąć || psł. *urězati || poświadczone w 3Sg: airezĕ
+
| îriazat /aiŕozăt/ || uciąć, odciąć || psł. *urězati || poświadczone w 3Sg: airezĕ
 +
|-
 +
| îrudene /airüdenĕ/ || urodzony || psł. *urodenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| îrudît sa /airüdait să/ || urodzić się || psł. *uroditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: airüdål să
 
| îrudît sa /airüdait să/ || urodzić się || psł. *uroditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: airüdål să
Linia 1686: Linia 1838:
 
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
 
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îsȧgat /aisagăt/ || oszlifować || ai- + śdn. sagen || poświadczony imiesłów: aisăgonĕ, być może aisogăt
+
| îsȧgát /aisagot/ || oszlifować, wygładzić || ai- + śdn. sagen || poświadczony imiesłów: aisăgonĕ, być może aisogot
 
|-
 
|-
 
| îstrîzat /aistraizăt/ || ostrzyc || psł. *ustrižati || poświadczony imiesłów: aistraizonĕ
 
| îstrîzat /aistraizăt/ || ostrzyc || psł. *ustrižati || poświadczony imiesłów: aistraizonĕ
Linia 1693: Linia 1845:
 
|-
 
|-
 
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
 
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ît dånû /ait dånau/ || wchodzić, wstępować || ait + dånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ dånau
 +
|-
 +
| ît del /ait del/ || odchodzić || ait + del || poświadczone w 3Sg: aidĕ del
 +
|-
 +
| ît sa /ait să/ || powodzić się, wieść się || ait + să || poświadczone w 3Sg: aidi să
 +
|-
 +
| ît wåkårst /ait våkårst/ || obchodzić || ait + våkårst || poświadczone w 3Sg: aidĕ våkårst
 +
|-
 +
| ît wånû /ait vånau/ || wychodzić || ait + vånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ vånau
 
|-
 
|-
 
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| îtąt /aitąt/ || uciąć || psł. *utęti || poświadczone w 3Sg: aitnĕ
 
| îtąt /aitąt/ || uciąć || psł. *utęti || poświadczone w 3Sg: aitnĕ
 +
|-
 +
| îtîne liǫdu /aitainĕ ľǫdü/ || ojczyzna || aită + -aină + ľǫdü || kalka głuż. wótčny kraj
 
|-
 
|-
 
| îtupît sa /aitüpait să/ || utopić się || psł. *utopiti sę || poświadczone w 3Sg: aitüpi să
 
| îtupît sa /aitüpait să/ || utopić się || psł. *utopiti sę || poświadczone w 3Sg: aitüpi să
 
|-
 
|-
 
| îwiǫzat /aiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *uvęzati || poświadczone w 3Sg: aivązĕ i imiesłów: aiv́ǫzonĕ
 
| îwiǫzat /aiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *uvęzati || poświadczone w 3Sg: aivązĕ i imiesłów: aiv́ǫzonĕ
 +
|-
 +
| îwlåcat /aivlåcăt/ || zbronować || psł. *uvolčati || poświadczony imiesłów: aivlåconĕ
 +
|-
 +
| îzaset /aizosĕt/ || przestraszyć || psł. *užasiti || poświadczone w czasie przeszłym: aizăsål-jĕg, aizăsålai-jĕg
 
|}
 
|}
  
Linia 1706: Linia 1874:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
 
| jabkiu /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
 
| jabkiu /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
Linia 1751: Linia 1919:
 
|-
 
|-
 
| jȧcht /jaxt/ || polowanie || śdn. jacht || słowo poświadczone
 
| jȧcht /jaxt/ || polowanie || śdn. jacht || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jȧka /jakă/ || kurtka || niem. Jacke || zapożyczenie, por. łuż. jaka
 
|-
 
|-
 
| jȧnác /janoc/ || jedynak || psł. *jedьnačь || słowo poświadczone
 
| jȧnác /janoc/ || jedynak || psł. *jedьnačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jȧnace /janocĕ/ || jednakowy || psł. *jedьnačьjь || rozkład poświadczonego tårüjjanocĕ, por. düjocĕ
 
|-
 
|-
 
| jågla /jåglă/ || igła || psł. *jьgla || słowo poświadczone
 
| jågla /jåglă/ || igła || psł. *jьgla || słowo poświadczone
Linia 1789: Linia 1961:
 
|-
 
|-
 
| jedzna /jeʒnă/ || jedzenie || psł. *jěďьna(ja) || słowo poświadczone
 
| jedzna /jeʒnă/ || jedzenie || psł. *jěďьna(ja) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jechat /jexăt/ || jechać || psł. *jěxati || para do poświadczone jezdĕt, por. głuż. jěchać, słi. jãxac
 
|-
 
|-
 
| jesera /jeseră/ || ości u kłosa, wąsy, kolce || psł. *jesera || słowo poświadczone
 
| jesera /jeseră/ || ości u kłosa, wąsy, kolce || psł. *jesera || słowo poświadczone
Linia 1794: Linia 1968:
 
| jest /jest/ || jeść || psł. *jěsti || słowo poświadczone
 
| jest /jest/ || jeść || psł. *jěsti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jezdet /jezdĕt/ || jeździć || psł. *jězditi || słowo poświadczone
+
| jezdet /jezdĕt/ || jeździć (na koniu, pojazdem) || psł. *jězditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone
+
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
 
| jėgrîcia /jėgraićă/ || zabawa || psł. *jьgrica || słowo poświadczone, obocznie wtórne postaci: jaigraićă, jågraićă
 
| jėgrîcia /jėgraićă/ || zabawa || psł. *jьgrica || słowo poświadczone, obocznie wtórne postaci: jaigraićă, jågraićă
 
|-
 
|-
 
| jėlma /jėlmă/ || wiąz, brzost || psł. *jьlьma || słowo poświadczone
 
| jėlma /jėlmă/ || wiąz, brzost || psł. *jьlьma || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Jėlmenawa /jėlmenovă/ || Ilmenawa, Ilmenau || psł. *jьlьmenava || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
 
| jėlmuwe /jėlmüvĕ/ || wiązowe, z wiązu || jėlmă + -üvĕ || słowo poświadczone
 
| jėlmuwe /jėlmüvĕ/ || wiązowe, z wiązu || jėlmă + -üvĕ || słowo poświadczone
Linia 1829: Linia 2005:
 
|-
 
|-
 
| jîgrát /jaigrot/ || bawić się, grać || psł. *jьgrati || poświadczone w 3Pl: jaigroją
 
| jîgrát /jaigrot/ || bawić się, grać || psł. *jьgrati || poświadczone w 3Pl: jaigroją
|-
 
| jînam /jainăm/ || gdzie indziej || psł. *jьnamъ || słowo poświadczone
 
 
|-
 
|-
 
| jîminne /jaiminĕ/ || imienny, związany z imieniem || jaimą + -nĕ || przymiotnik na -nĕ od poświadczonego jaimą
 
| jîminne /jaiminĕ/ || imienny, związany z imieniem || jaimą + -nĕ || przymiotnik na -nĕ od poświadczonego jaimą
Linia 1839: Linia 2013:
 
|-
 
|-
 
| jîmu /jaimü/ || imię || psł. *jьmę, zmiana deklinacji || słowo poświadczone, obocznie do jaimą
 
| jîmu /jaimü/ || imię || psł. *jьmę, zmiana deklinacji || słowo poświadczone, obocznie do jaimą
 +
|-
 +
| jînam /jainăm/ || gdzie indziej || psł. *jьnamъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| jînde /jaindĕ/ || kiedyś, pewnego razu || psł. *jьngdy || wzorem poświadczone draudĕ
 
| jînde /jaindĕ/ || kiedyś, pewnego razu || psł. *jьngdy || wzorem poświadczone draudĕ
Linia 1845: Linia 2021:
 
|-
 
|-
 
| jîstu /jaistü/ || nerka || psł. *jьsto || poświadczone w l.mn.: jaistă
 
| jîstu /jaistü/ || nerka || psł. *jьsto || poświadczone w l.mn.: jaistă
 +
|-
 +
| Jorga /Jörgă/ || Jerzy, Jurek || śdn. Jurge(n) || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, -ör- jak bör, imię
 
|-
 
|-
 
| jǫdre /jǫdrĕ/ || jądro, ziarno orzecha || psł. *jędro || słowo poświadczone
 
| jǫdre /jǫdrĕ/ || jądro, ziarno orzecha || psł. *jędro || słowo poświadczone
Linia 1850: Linia 2028:
 
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
 
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jǫzek /jǫzĕk/ || język || psł. *językъ || słowo poświadczone
+
| jǫzek /jǫzĕk/ || język (narząd) || psł. *językъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Jurga /Jürgă/ || Jerzy, Jurek || śdn. Jurge(n) || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
+
| Juta /Jütă/ || Judyta || śdn. Jutte ||  zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
|-
 
| Juta /Jütă/ || Judyta || śdn. Jutte ||  zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
 
 
|-
 
|-
 
| ju̇nge /jungĕ/ || młody || śdn. junk || słowo poświadczone
 
| ju̇nge /jungĕ/ || młody || śdn. junk || słowo poświadczone
Linia 1877: Linia 2053:
 
|-
 
|-
 
| kad /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
 
| kad /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kafij /kofij/ || kawa || dn., dsas. Koffie || końcowe -j jak w dłuż. kafej, głuż. kofej, por. także blij
 
|-
 
|-
 
| kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
 
| kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
Linia 1909: Linia 2087:
 
|-
 
|-
 
| kaminene /kominenĕ/ || kamienny || komoi + -enĕ || słowo poświadczone
 
| kaminene /kominenĕ/ || kamienny || komoi + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kampiu̇ter /kompiutĕr/ || komputer || niem. Computer || zapożyczenie, por. łuż. kompjuter
 
|-
 
|-
 
| kamŷ /komoi/ || kamień || psł. kamy || słowo poświadczone, najpewniej rodzaju żeńskiego
 
| kamŷ /komoi/ || kamień || psł. kamy || słowo poświadczone, najpewniej rodzaju żeńskiego
Linia 1938: Linia 2118:
 
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartwilia /kortwiľă/ || rozrywka, zabawa || śdn. kort(e)wile
+
| kartwilia /kortwiľă/ || rozrywka, zabawa || śdn. kort(e)wile || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
Linia 1946: Linia 2126:
 
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
 
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
+
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
 
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
Linia 1971: Linia 2151:
 
|-
 
|-
 
| kȧlądår /kalądår/ || kalendarz || niem. Kalender || słowo poświadczone, Polański zapisuje kalandår
 
| kȧlądår /kalądår/ || kalendarz || niem. Kalender || słowo poświadczone, Polański zapisuje kalandår
 +
|-
 +
| kȧnél /kanel/ || cynamon || dn. Kaneel || zapożyczenie z dn., słowo Zimt południowoniemieckie
 
|-
 
|-
 
| kȧnta /kantă/ || kąt, róg || śdn. kante || słowo poświadczone
 
| kȧnta /kantă/ || kąt, róg || śdn. kante || słowo poświadczone
Linia 1992: Linia 2174:
 
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
 
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kliǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
+
| Klǫcka /Klǫckă/? || Clenze || psł. *klanьčьka?? || słowo poświadczone, odczyt Kľǫskă nieprawdopodobny, toponim
 
|-
 
|-
| kiȧrl /ťarl/ || mąż; mężczyzna || śdn. kerle || słowo poświadczone
+
| kiȧba /ťabă/ || duch || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧdål /ťadål/ || kitel, bluza || śdn. kedel || słowo poświadczone, obocznie ťetål
 +
|-
 +
| kiȧdiá /ťaďo/ || łańcuch || śdn. kêde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧgiėl /ťaďėl/ || kręgiel || śdn. kegel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧgle /ťaglĕ/ || kręgle (gra) || ťaďėl + -ĕ || poświadczone chyba jako biernik: ťagli
 +
|-
 +
| kiȧjàncînia /ťajăncaińă/ || kij pasterski, palica || psł. *kyjanьčinьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧjànîcia /ťajănaićă/ || tłuczek do lnu || psł. kyjanica || słowo poświadczone, Polański obocznie rekonstruuje kiėjănaićă
 +
|-
 +
| kiȧrl /ťarl/ || mąż; mężczyzna || śdn. kerle || słowo poświadczone, obocznie ťaŕål
 +
|-
 +
| kiȧsŷ /ťasåi/ || dom || śdn. kese + -åi || słowo poświadczone, obocznie ťesåi
 
|-
 
|-
 
| kiȧtrek /ťatrĕk/ || piesek || śdn. koter || słowo poświadczone
 
| kiȧtrek /ťatrĕk/ || piesek || śdn. koter || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kicér /ťicer/ || kosz; więcierz, kaszerz (do łowienia ryb) || por. śdn. Kesser || słowo poświadczone
+
| kicår /ťicår/ || kosz; więcierz, kaszerz (do łowienia ryb) || por. śdn. Kesser || słowo poświadczone, obocznie ťicer
 +
|-
 +
| kicårak /ťicerăk/ || koszyczek || ťicår + -ăk || słowo poświadczone jako ťicerak, ale por. ťicår
 +
|-
 +
| kicårnek /ťicernĕk/ || koszykarz, łubiankarz || ťicår + -nĕk || formacja wzorem criv-crivnĕk, klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| kicerak /ťicerăk/ || koszyczek || ťicer + -ăk || słowo poświadczone
+
| kieler /ťelĕr/ || piwnica || dn. Keller || słowo poświadczone, Polański pisze ťeler
 
|-
 
|-
| kicernek /ťicernĕk/ || koszykarz, łubiankarz || ťicer + -nĕk || formacja wzorem criv-crivnĕk, klübĕk-klübaucnĕk
+
| kiėcînia /ťėcaińă/ || udo, udziec || psł. *kъčinьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| kiėde /ťėdĕ/ || gdzie || psł. *kъde || słowo poświadczone, być może /ťėd/
 
| kiėde /ťėdĕ/ || gdzie || psł. *kъde || słowo poświadczone, być może /ťėd/
Linia 2013: Linia 2215:
 
|-
 
|-
 
| kiėnądz /ťėnąʒ/ II || księżyc || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone
 
| kiėnądz /ťėnąʒ/ II || księżyc || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėnągînia /ťėnąďaińă/ || szlachcianka, królowa || psł. *kъnęgyni || słowo poświadczone, znaczenie "królowa" w analogii do ťėnąʒ
 +
|-
 +
| kiėnąze /ťėnązĕ/ || królewskie, szlacheckie || ťėnąʒ + -ĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėnąze liǫdu /ťėnązĕ ľǫdü/ || królestwo || ťėnązĕ + ľǫdü || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| kiėsin /ťėsin/ || żołądek || psł. *kъsenь || słowo poświadczone
 
| kiėsin /ťėsin/ || żołądek || psł. *kъsenь || słowo poświadczone
Linia 2062: Linia 2270:
 
| kirnia /ťirńă/ || maślnica, kierznia || śdn. kerne || słowo poświadczone, obocznie ťirnă, ale raczej to niedokładność zapisu
 
| kirnia /ťirńă/ || maślnica, kierznia || śdn. kerne || słowo poświadczone, obocznie ťirnă, ale raczej to niedokładność zapisu
 
|-
 
|-
| kiulèsî /ťülĕsai/ || rower || psł. *kolesi || dualis tantum od poświadczonego tölü, por. celü-cilĕsai
+
| kiubar /ťübăr/ || łóżko; pościel?; poduszka? || psł. *kobьrь || słowo poświadczone, obocznie ťübĕr
 
|-
 
|-
| kiun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
+
| kiubåla /ťübålă/ || kobyła || psł. *kobyla || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
+
| kiubålka /ťübålkă/ || kobyłka || psł. *kobylъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiuset /ťüsĕt/ || kosić || ťösă + -ĕt || czasownik od poświadczonego ťösă
+
| kiulȧc /ťülac/ || kołek || psł. *kolьcь|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
+
| kiulcet /ťülcĕt/ || wbijać kołki || psł. *kolьčiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
+
| kiulèsî /ťülĕsai/ || rower || psł. *kolesi || dualis tantum od poświadczonego tölü, por. celü-cilĕsai
 
|-
 
|-
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| kiuliane /ťüľonĕ/ || kolano || psł. *kolěno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiûrá /ťauro/ || kura || psł. *kura || poświadczone w l.mn.: ťauråi
+
| kiulne /ťülnĕ/ || wozowy, dotyczący wozu || ťölü + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiûrą /ťaurą/ || kurczę, kurczątko || psł. *kurę || słowo poświadczone
+
| kiumål /ťümål/ || kminek || śdn. kömen, kömel || zapożyczenie z dn. jak engevår albo mairon
 
|-
 
|-
| kiûrèpatka /ťaurĕpotkă/ || kuropatwa || psł. *kuropatъka || słowo poświadczone
+
| kiun /ťün/ || koń; wałach || psł. *koňь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiûrîcé /ťauraice/ || przedmieście, przysiółek || ťauro + -aice || słowo poświadczone
+
| kiunac /ťünăc/ || koniec || psł. *konьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiûsát /ťausot/ || kosztować, próbować, smakować || psł. *kušati || słowo poświadczone
+
| kiuncet /ťüncĕt/ || kończyć || psł. *konьčiti || czasownik od poświadczonego ťünăc
 
|-
 
|-
| kiûtît /ťautait/ || robić, czynić || psł. *kutiti || słowo poświadczone
+
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiwit /ťivit/ || czajka || śdn. kiwit || słowo poświadczone
+
| kiunskie /ťünsťĕ/ || koński, dla koni || psł. *koňьskъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| kiupa /ťüpă/ || kopa, sześćdziesiąt sztuk || psł. *kopa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kîpet /ťaipĕt/ || kupić || psł. *kupiti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
+
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klagat /klogăt/ || skarżyć, oskarżać || śdn. klagen || poświadczone w 3Sg: klogă
+
| kiupîcia /ťüpaićă/ || sterta siana || psł. *kopica||słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
+
| kiuprîwa /ťüpraivă/ || pokrzywa || psł. *kopriva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
+
| kiusån /ťüsån/ || poduszka (pod głowę i do siedzenia) || śdn. küssen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klast /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
+
| kiuset /ťüsĕt/ || kosić || ťösă + -ĕt || czasownik od poświadczonego ťösă
 
|-
 
|-
| klȧbåt /klabåt/ || kłoda, kloc || dn. klōve, klave || słowo poświadczone
+
| kiusîste /ťüsaistĕ/ || drzewce kosy, kosisko || psł. *kosišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
+
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
+
| Kiustne /ťüstnĕ/ || Küsten || psł. *kostьno? || rekonstrukcja, być może *xvostьno?; toponim
 
|-
 
|-
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
+
| kiustrîwa /ťüstrîvă/ || stokłosa || psł. *kostriva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
+
| kiutàlnîcia /ťütălnaićă/ || hak do zawieszenia kotła (nad paleniskiem) || ťüťål + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
+
| kiutiål /ťüťål/ || kocioł || psł. *kotьlъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
+
| kiutlek /ťütlĕk/ || kociołek || psł. *kotьlikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiol /klåťöl/ || zegar; dzwon || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
+
| kiuzån /ťüzån/ || kożuch || psł. *kožьnъ|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
+
| kiuza /ťüză/ || skóra || psł. *koža || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiolnek /klåťölnĕk/ || zegarmistrz || klåťöl + -nĕk || złożenie, por. criv-crivnĕk
+
| kiuzac /ťüzăc/ || kwałek chleba, kromka || śdn. kûse + -ăc || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
+
| kiuze /ťüzĕ/ || kozi || ťöză + -ĕ|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
+
| kiuzka /ťüskă/ || skórka || psł. kožьka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
+
| kiûchár /ťauxor/ || kucharz || psł. *kuxařь || słowo poświadczone, obocznie ťaux́or
 
|-
 
|-
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
+
| kiûchàrnîcia /ťauxărnaićă/ || kuchnia || ťauxor + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klącet /klącĕt/ || utykać na nogę, kuleć || psł. klęčiti || poświadczone w 3Sg: klącĕ
+
| kiûrá /ťauro/ || kura || psł. *kura || poświadczone w l.mn.: ťauråi
 
|-
 
|-
| klącî /klącai/ || tylne podwórze || psł. *klęči? || słowo poświadczone
+
| kiûrą /ťaurą/ || kurczę, kurczątko || psł. *kurę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kląkî /kląťai/ || zastrzał || psł. *klęky? || słowo poświadczone
+
| kiûrèpatka /ťaurĕpotkă/ || kuropatwa || psł. *kuropatъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
+
| kiûrîcé /ťauraice/ || przedmieście, przysiółek || ťauro + -aice || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klediat /kleďăt/ || ubrać, odziać || śdn. kleden || słowo poświadczone
+
| kiûsát /ťausot/ || kosztować, próbować, smakować || psł. *kušati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klediát sa /kleďot să/ || ubrać się || śdn. kleden || poświadczone w czasie przeszłym: kleďol să
+
| kiûtît /ťautait/ || robić, czynić || psł. *kutiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
+
| kiwit /ťivit/ || czajka || śdn. kiwit || słowo poświadczoneą
 
|-
 
|-
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
+
| kizat /ťizăt/ || wybrać || śdn. kesen || poświadczone jako: ťizen, ale por. voiťizăt
 
|-
 
|-
| klesta /klestă/ || kleszcze || psł. *klěščě || słowo poświadczone
+
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec, handlarz || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klestet /klestĕt/ || ściskać || psł. *klěščiti || rozkład poświadczonego imiesłowu aiklăstenĕ
+
| kîpet /ťaipĕt/ I || kupić || psł. *kupiti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 
|-
 
|-
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
+
| kîpet /ťaipĕt/ II || kipieć || psł. *kypěti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 
|-
 
|-
| klijé /klije/ || otręby || śdn. klîe || słowo poświadczone
+
| kîsèlîna /ťaisĕlaină/ || kwas || ťaiśolĕ + -aină || poświadczone w toponimii: Keisslein, por. głuż. kisalina
 
|-
 
|-
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone, obocznie też klinkă
+
| kîselek /ťaiselĕk/ || tlen || ťaiśolĕ + -nĕk || kalka niem. Sauerstoff, por. głuż. kislik, cz. kyslík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 
|-
 
|-
| klinkàrnîcia || kościelny woreczek na pieniądze || por. szlez.-holszt. klinkers + -naićă || słowo poświadczone, Polański pisze klinkernaićă
+
| kîsiale /ťaiśolĕ/ || kwaśny, kisły || psł. *kisělъjь || poświadczone w toponimii: Keisslein, Kuseleitzen, por. głuż. kisały
 
|-
 
|-
| klipår /klipår/ || ogier || śdn. klepper, klöpper || słowo poświadczone jako kliper, dodatkowo zasymilowane
+
| kîzår /ťaizår/ || cesarz || śdn. keyser || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
+
| klagat /klogăt/ || skarżyć, oskarżać || śdn. klagen || poświadczone w 3Sg: klogă
 
|-
 
|-
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
+
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
+
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kliûdát /kľaudot/ || myśleć, dumać || kľaud + -ot || czasownik utworzony wzorem brük-brükot
+
| klast /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
 
|-
 
|-
| kliûdîka /kľaudaikă/ || myśliciel || kľaud- + -aikă || formacja z utworzonego kľaudot wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
+
| klȧbåt /klabåt/ || kłoda, kloc || dn. klōve, klave || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
+
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbenàtîcia /klaibenătaićă/ || szpilka || klaibenĕ + -taićă || słowo poświadczone, patrz: klaib́ăstaićă
+
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbene /klaibenĕ/ || posiadający główkę, z główką || klaibo + -enĕ || słowo poświadczone, patrz: klaib́ostĕ
+
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbiaste /klaib́ostĕ/ || posiadający główkę, głowę || klaibo + -ostĕ || słowo poświadczone, patrz: klaibenĕ
+
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbiàstîcia /klaib́ăstaićă/ || szpilka || klaib́ostĕ + -aićă || słowo poświadczone, patrz: klaibenătaićă
+
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbka /klaipkă/ || pączek || klaibo + -kă || słowo poświadczone, zapisane Kleipken
+
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
+
| Klådce /Klåtcĕ/ || Klötze || psł. *Koldьcě || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| klǫbne /klǫbnĕ/ || biodrowy || klǫb + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
+
| klåkiol /klåťöl/ || zegar; dzwon || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
+
| klåkiolnek /klåťölnĕk/ || zegarmistrz || klåťöl + -nĕk || złożenie, por. criv-crivnĕk
 
|-
 
|-
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
+
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
 
|-
 
|-
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
+
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
+
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knȧpát /knapot/ || trzaskać z bicza || dn. knappen || poświadczone w 3Sg: knapojĕ
+
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knȧpsȧk /knapsak/ || torba pasterska || śdn. knapsak || słowo poświadczone
+
| klącet /klącĕt/ || utykać na nogę, kuleć || psł. klęčiti || poświadczone w 3Sg: klącĕ
 
|-
 
|-
| knȧwål /knavål/ || knebel || śdn. knevel || słowo poświadczone
+
| klącî /klącai/ || tylne podwórze || psł. *klęči? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knecht /knext/ || parobek, sługa; młodzieniec || śdn. knecht || słowo poświadczone
+
| kląkî /kląťai/ || zastrzał || psł. *klęky? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone, obocznie knüp
+
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
 
|-
 
|-
| koká /köko/ || kuchnia || śdn. köke || słowo poświadczone
+
| klediat /kleďăt/ || ubrać, odziać || śdn. kleden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kǫdilia /kǫdiľă/ || kądziel, zwój lnu || psł. kǫděľь || słowo poświadczone
+
| klediát sa /kleďot să/ || ubrać się || śdn. kleden || poświadczone w czasie przeszłym: kleďol să
 
|-
 
|-
| kǫkiul /kǫťül/ ||kąkol|| psł. *kǫkoľь || słowo poświadczone
+
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
 
|-
 
|-
| kǫkiulene /kǫťülenĕ/ ||kąkolowe, do kąkolu|| psł. *kǫkolenъjь || słowo poświadczone
+
| Klenuw /klenüv/ || Klennow || psł. *Klenovъ || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| kǫpat /kǫpăt/ || kąpać || psł. *kǫpati || słowo poświadczone
+
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
 
|-
 
|-
| kǫpát sa /kǫpot să/ || kąpać się || psł. *kǫpati sę || słowo poświadczone
+
| klesta /klestă/ || kleszcze || psł. *klěščě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kǫs /kǫs/ || kęs, kawałek || psł. *kǫsъ || słowo poświadczone
+
| klestet /klestĕt/ || ściskać || psł. *klěščiti || rozkład poświadczonego imiesłowu aiklăstenĕ
 
|-
 
|-
| kǫsát /kǫsot/ || kąsać, gryźć || psł. *kǫsati || słowo poświadczone
+
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kǫsàwîcia /kǫsăvaićă/ || pokawałkowanie? || kǫs + -ăvaićă || słowo poświadczone
+
| klijé /klije/ || otręby || śdn. klîe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kǫset /kǫsĕt/ || ukąsić, ugryźć || psł. *kǫsiti || słowo poświadczone
+
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone, obocznie też klinkă
 
|-
 
|-
| kradîka /krodaikă/ || złodziej || psł. *kradika || formacja z rekonstruowanego /krost/ wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
+
| klinkàrnîcia || kościelny woreczek na pieniądze || por. szlez.-holszt. klinkers + -naićă || słowo poświadczone, Polański pisze klinkernaićă
 
|-
 
|-
| kragá /krogo/ || kołnierzyk || śdn. krage || słowo poświadczone
+
| klipår /klipår/ || ogier || śdn. klepper, klöpper || słowo poświadczone jako kliper, dodatkowo zasymilowane
 
|-
 
|-
| kraját /krojot/ || odcinać || psł. *krajati || słowo poświadczone
+
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krakadil /krokodil/ || krokodyl || niem. Krokodil || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. krokodil
+
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krakwîcia /krokvaićă/ || kawka || psł. krakъvica || słowo poświadczone
+
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kram /krom/ || sklep, kram || śdn. krâm || słowo poświadczone
+
| kliûdát /kľaudot/ || myśleć, dumać || kľaud + -ot || czasownik utworzony wzorem brük-brükot
 
|-
 
|-
| kramnek /kromnĕk/ || sklepikarz, sprzedawca w sklepie || krom + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
+
| kliûdîka /kľaudaikă/ || myśliciel || kľaud- + -aikă || formacja z utworzonego kľaudot wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 
|-
 
|-
| krapîna /kropaină/ || odpadki drzewne || śdn. kröppen? || słowo poświadczone
+
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krasån /krosån/ || naszyjnik? || psł. krasьnъ || słowo poświadczone, oryginalnie "krzyżyk na szyi kobiet"
+
| klîbena jågla /klaibenă jåglă/ || szpilka || klaibenă + jåglă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krasne /krosnĕ/ || piękny, ładny; dzielny?; uczciwy? || psł. *krasьnъjь || słowo poświadczone
+
| klîbenàtîcia /klaibenătaićă/ || szpilka || klaibenĕ + -taićă || słowo poświadczone, patrz: klaib́ăstaićă
 
|-
 
|-
| krast /krost/ || kraść || psł. *krasti || poświadczone w 2Sg: krodĕs, 3Sg: krodnĕ
+
| klîbene /klaibenĕ/ || posiadający główkę, z główką || klaibo + -enĕ || słowo poświadczone, patrz: klaib́ostĕ
 
|-
 
|-
| krąs /krąs/ || wieniec, korona || śdn. kranz || słowo poświadczone
+
| klîbiaste /klaib́ostĕ/ || posiadający główkę, głowę || klaibo + -ostĕ || słowo poświadczone, patrz: klaibenĕ
 
|-
 
|-
| krȧngiėl /kranďėl/ || obwarzanek, precel || śdn. kringel || słowo poświadczone
+
| klîbiàstîcia /klaib́ăstaićă/ || szpilka || klaib́ostĕ + -aićă || słowo poświadczone, patrz: klaibenătaićă
 
|-
 
|-
| krȧnkie /kranťĕ/ || chory || śdn. krank || słowo poświadczone
+
| klîbka /klaipkă/ || pączek || klaibo + -kă || słowo poświadczone, zapisane Kleipken
 
|-
 
|-
| krȧpål /krapål/ || kaleka || śdn. kroppel || słowo poświadczone
+
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krȧwåd /kravåd/ || rak || śdn. krewed || słowo poświadczone
+
| klǫbne /klǫbnĕ/ || biodrowy || klǫb + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 
|-
 
|-
| kråsîna /kråsaina/ || okruszek || psł. *krъšina || słowo poświadczone
+
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kremin /kremin/ || krzemień || psł. *krěmy || słowo poświadczone, być może mianownik to kremoi jak kamoi
+
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kreweta /krevetă/ || krewetka || niem. Krevette || regularne zapożyczenie z niem., por. cz. kreveta
+
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krid /krid/ || kreda || szlez-holszt. kried || poświadczone w GSg: kriďau
+
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krig /krig/ || wojna || niem. Krieg || słowo poświadczone
+
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krigát sa /krigot-să/ || walczyć, wojować, bić się || niem. kriegen || poświadczone w czasie przeszłym: krigălai-să
+
| knȧpát /knapot/ || trzaskać z bicza || dn. knappen || poświadczone w 3Sg: knapojĕ
 
|-
 
|-
| krigiėr /kriďėr/ || wojownik; kawalerzysta || niem. Krieger || słowo poświadczone
+
| knȧpsȧk /knapsak/ || torba pasterska || śdn. knapsak || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kriját /krijot/ || dostać, otrzymać || lüneb. krī’n || słowo poświadczone
+
| knȧwål /knavål/ || knebel || śdn. knevel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kristu̇s /Kristus/ || Chrystus || śdn. Kristus || słowo poświadczone
+
| knecht /knext/ || parobek, sługa; młodzieniec || śdn. knecht || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîdlate /kraidlotĕ/ || skrzydlaty || psł. *kridlatъjь || słowo poświadczone
+
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone, obocznie knüp
 
|-
 
|-
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
+
| koká /köko/ || kuchnia || śdn. köke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîwe /kraivĕ/ || krzywy, ukośny || psł. *krivъjь || słowo poświadczone
+
| kǫdilia /kǫdiľă/ || kądziel, zwój lnu || psł. kǫděľь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîwîcia /kraivaićă/ || zakrzywienie, zagięcie, krzywizna || psł. *krivica || słowo poświadczone
+
| kǫkiul /kǫťül/ ||kąkol|| psł. *kǫkoľь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîwu /kraivü/ || krzywo, ukośnie; niechętnie || psł. *krivo || słowo poświadczone
+
| kǫkiulene /kǫťülenĕ/ ||kąkolowe, do kąkolu|| psł. *kǫkolenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krosnu /krösnü/ || krosno (tkackie) || psł. *krosno || poświadczone w NPl: krösna
+
| kǫpat /kǫpăt/ || kąpać || psł. *kǫpati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krǫg /krǫg/ || okrąg; obwód || psł. *krǫgъ || poświadczone w toponimii: Krung, Krungen, leksem ogólnosłowiański
+
| kǫpát sa /kǫpot să/ || kąpać się || psł. *kǫpati sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krǫgiuwîste /krǫďüvaistĕ/ || skrzyżowanie, rondo || krǫg + -üv- + -aistĕ || poświadczone w toponimii: Krunkfeiz
+
| kǫs /kǫs/ || kęs, kawałek || psł. *kǫsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krǫpá /krǫpo/ || zamek (u drzwi lub skrzyni) || śdn. krampe || słowo poświadczone
+
| kǫsát /kǫsot/ || kąsać, gryźć || psł. *kǫsati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krǫpåt /krǫpåt/ || dratwa || psł. *krǫpъtь || słowo poświadczone
+
| kǫsàwîcia /kǫsăvaićă/ || pokawałkowanie? || kǫs + -ăvaićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krǫpe /krǫpĕ/ || krępy, gruby || psł. *krǫpъjь || poświadczone w toponimii: Krummaseleitz, Krumpeitzen
+
| kǫset /kǫsĕt/ || ukąsić, ugryźć || psł. *kǫsiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krud /krüd/ || przyprawa || dn. krüd || słowo poświadczone, GSg: krüďau
+
| kradîka /krodaikă/ || złodziej || psł. *kradika || formacja z rekonstruowanego /krost/ wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 
|-
 
|-
| krudiát /krüďot/ || przyprawiać || dn. krüden || poświadczone w 3Sg: krüďojĕ
+
| kragá /krogo/ || kołnierzyk || śdn. krage || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krujet /krüjĕt/ || kroić, odcinać || psł. *krojiti || poświadczone w 3Sg: krüjĕ
+
| kraját /krojot/ || odcinać || psł. *krajati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krumka /krümka/ || piętka, końcówka chleba || psł. *kromъka || słowo poświadczone
+
| krakadil /krokodil/ || krokodyl || niem. Krokodil || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. krokodil
 
|-
 
|-
| kruzaste /krüzostĕ/ || kędzierzawy || śdn. krûs + -ostĕ || słowo poświadczone
+
| Krakiuw /Kroťüv/ || Kraków || pl. Kraków || adaptacja morfologiczna
 
|-
 
|-
| krûcá /krauco/ || krzyż, krzyżyk; drzewo krzyżowe || śdn. krûze || słowo poświadczone
+
| krakwîcia /krokvaićă/ || kawka || psł. krakъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krûckate /krauckotĕ/ || krzyżowy || krauco + -kă + -otĕ || słowo poświadczone, być może ’rozstajny’
+
| kram /krom/ || sklep, kram || śdn. krâm || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krûk /krauk/ || gospoda, karczma, oberża || por. śdn. krôg || słowo poświadczone
+
| kramnek /kromnĕk/ || sklepikarz, sprzedawca w sklepie || krom + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| krûz /krauskă/ || dzban || śdn. *krûse || słowo poświadczone jako kraiz
+
| krapîna /kropaină/ || odpadki drzewne || śdn. kröppen? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krûzka /krauskă/ || dzban, bańka ||krauz + -kă|| słowo poświadczone  
+
| krasån /krosån/ || naszyjnik? || psł. krasьnъ || słowo poświadczone, oryginalnie "krzyżyk na szyi kobiet"
 
|-
 
|-
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
+
| krasne /krosnĕ/ || piękny, ładny; dzielny?; uczciwy? || psł. *krasьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krŷt /kråit/ || kryć, chować || psł. *kryti || poświadczone w 3Sg: kråjĕ
+
| krast /krost/ || kraść || psł. *krasti || poświadczone w 2Sg: krodĕs, 3Sg: krodnĕ
 
|-
 
|-
| kuc? /küc?/ || chustka na szyję || por. śwn. kütze || poświadczone jako kücai
+
| krąs /krąs/ || wieniec, korona || śdn. kranz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ku̇cka /kuckă/ || powóz, bryczka, kareta || śdn. kutze + -kă || słowo poświadczone
+
| krȧngiėl /kranďėl/ || obwarzanek, precel || śdn. kringel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ku̇nstlikie /kunstliťĕ/ || kunsztowny, wymyślny || śdn. kunstlik || słowo poświadczone
+
| krȧnkie /kranťĕ/ || chory || śdn. krank || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ku̇sa /kusă/ || chatka, chałupa || por. śdn. kote || słowo poświadczone, obocznie kuso
+
| krȧpål /krapål/ || kaleka || śdn. kroppel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ku̇wål /kuvål/ || kula || por. prus.-niem. kûl, kaul || słowo poświadczone
+
| krȧwåd /kravåd/ || rak || śdn. krewed || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ku̇wlek /kuvlĕk/ || kulka, kuleczka || kuvål + -ĕk || słowo poświadczone
+
| kråsîna /kråsaina/ || okruszek || psł. *krъšina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kûna /Kaună/ || Kowno || niem. Kauen || toponim z niemieckiego
+
| kremin /kremin/ || krzemień || psł. *krěmy || słowo poświadczone, być może mianownik to kremoi jak kamoi
 
|-
 
|-
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
+
| kreweta /krevetă/ || krewetka || niem. Krevette || regularne zapożyczenie z niem., por. cz. kreveta
 
|-
 
|-
| kwȧpia /kvaṕă/ || miętus || niem. Quappe || słowo poświadczone jako niezasymilowane Quappi
+
| krid /krid/ || kreda || szlez-holszt. kried || poświadczone w GSg: kriďau
 
|-
 
|-
| kwetîste /kvetaistĕ/ || kwietnik, łąka kwiatowa || kjot + -aistĕ || formacja wzorem gord-gordaistĕ i wielu innych
+
| krig /krig/ || wojna || niem. Krieg || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kwetene /kvetenĕ/ || kwiecisty || kjot + -enĕ || przymiotnik wzorem clåvak-clåvecenĕ i wielu innych
+
| krigát sa /krigot-să/ || walczyć, wojować, bić się || niem. kriegen || poświadczone w czasie przeszłym: krigălai-
 
|-
 
|-
| kwetnek /kvetnĕk/ || kwiaciarz || kjot + -nĕk || złożenie wzorem criv-crivnĕk
+
| krigiėr /kriďėr/ || wojownik; kawalerzysta || niem. Krieger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kwiat /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
+
| kriját /krijot/ || dostać, otrzymać || lüneb. krī’n || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kwîlet /kvailĕt/ || kwilić, płakać (o dziecku) || psł. *kviliti || poświadczone w 3Sg: kvailĕ
+
| Kristu̇s /Kristus/ || Chrystus || śdn. Kristus || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==L==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| krîdlate /kraidlotĕ/ || skrzydlaty || psł. *kridlatъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| la // || tylko, chyba, no; -że || psł. *|| słowo poświadczone
+
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ladá /lodo/ || skrzynia; trumna; kałamarz || śdn. lade || słowo poświadczone
+
| krîwe /kraivĕ/ || krzywy, ukośny || psł. *krivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ladka /lotkă/ || skrzynka, szufladka || lodo + -kă || słowo poświadczone  
+
| krîwîcia /kraivaićă/ || zakrzywienie, zagięcie, krzywizna || psł. *krivica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ladát /lodot/ || ładować || śdn. laden || słowo poświadczone
+
| krîwu /kraivü/ || krzywo, ukośnie; niechętnie || psł. *krivo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lame /lomĕ/ || kulawy, chromy || śdn. lam || słowo poświadczone
+
| krosnu /krösnü/ || krosno (tkackie) || psł. *krosno || poświadczone w NPl: krösna
 
|-
 
|-
| lastawîcia /lostovaićă/ || jaskółka || psł. *lastavica || słowo poświadczone, obocznie lostĕvaićă
+
| krǫg /krǫg/ || okrąg; obwód || psł. *krǫgъ || poświadczone w toponimii: Krung, Krungen, leksem ogólnosłowiański
 
|-
 
|-
| latwa /lotvă/ || łata (dachowa) || śdn. latte || słowo poświadczone
+
| krǫgiuwîste /krǫďüvaistĕ/ || skrzyżowanie, rondo || krǫg + -üv- + -aistĕ || poświadczone w toponimii: Krunkfeiz
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimii: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
+
| krǫpá /krǫpo/ || zamek (u drzwi lub skrzyni) || śdn. krampe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone
+
| krǫpåt /krǫpåt/ || dratwa || psł. *krǫpъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawîća /lovaićă/ || ławka || psł. *lavica || poświadczone w toponimii: Lappke, Loweitz, Lowitz
+
| krǫpe /krǫpĕ/ || krępy, gruby || psł. *krǫpъjь || poświadczone w toponimii: Krummaseleitz, Krumpeitzen
 
|-
 
|-
| lazet /lozĕt/ || łazić, włazić || psł. *laziti || poświadczone w 3Sg: lozĕ
+
| krud /krüd/ || przyprawa || dn. krüd || słowo poświadczone, GSg: krüďau
 
|-
 
|-
| lazîka /lozaikă/ || ropucha || psł. *lazika || słowo poświadczone
+
| krudiát /krüďot/ || przyprawiać || dn. krüden || poświadczone w 3Sg: krüďojĕ
 
|-
 
|-
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
+
| krujet /krüjĕt/ || kroić, odcinać || psł. *krojiti || poświadczone w 3Sg: krüjĕ
 
|-
 
|-
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
+
| krumka /krümka/ || piętka, końcówka chleba || psł. *kromъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
+
| kruzaste /krüzostĕ/ || kędzierzawy || śdn. krûs + -ostĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
+
| krûcá /krauco/ || krzyż, krzyżyk; drzewo krzyżowe || śdn. krûze || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
+
| krûckate /krauckotĕ/ || krzyżowy || krauco + -kă + -otĕ || słowo poświadczone, być może ’rozstajny’
 
|-
 
|-
| lȧnene /lanenĕ/ || lniany || ľån + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
+
| krûk /krauk/ || gospoda, karczma, oberża || por. śdn. krôg || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧnîste /lanaistĕ/ || pole lnu || psł. *lьnišče || poświadczone w toponimii: Lanneitz, Lannisch, Lehneitzen
+
| krûz /krauskă/ || dzban || śdn. *krûse || słowo poświadczone jako kraiz
 
|-
 
|-
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
+
| krûzka /krauskă/ || dzban, bańka ||krauz + -kă|| słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
+
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
 
|-
 
|-
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone  
+
| krŷt /kråit/ || kryć, chować || psł. *kryti || poświadczone w 3Sg: kråjĕ
 
|-
 
|-
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
+
| kuc? /küc?/ || chustka na szyję || por. śwn. kütze || poświadczone jako kücai
 
|-
 
|-
| lȧwe /lavĕ/ || lwi || ľåv + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ, gǫs-gǫsĕ
+
| ku̇cka /kuckă/ || powóz, bryczka, kareta || śdn. kutze + -|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
+
| ku̇nstlikie /kunstliťĕ/ || kunsztowny, wymyślny || śdn. kunstlik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Låbi /Låbi/ || Łaba || psł. *olbe || słowo poświadczone, rekonstruuje się także Låbü, ale cz. Labe i głuż. Łobjo sugerują psł. *olbe, nie *olbo
+
| ku̇sa /kusă/ || chatka, chałupa || por. śdn. kote || słowo poświadczone, obocznie kuso
 
|-
 
|-
| lågat /lågăt/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
+
| ku̇wål /kuvål/ || kula || por. prus.-niem. kûl, kaul || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
+
| ku̇wlek /kuvlĕk/ || kulka, kuleczka || kuvål + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîcak /låzaicăk/ || łyżeczka || låzaic + -ăk || zdrobnienie od poświadczonego słowa
+
| Kûna /Kaună/ || Kowno || niem. Kauen || toponim z niemieckiego
 
|-
 
|-
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
+
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
+
| kůp /kåup/ || łabędź || psł. *kъlpь~kъlpъ || por. słi. kålp, łuż. kołṕ
 
|-
 
|-
| lądîna /lądaină/ || niezabudowany teren || psł. *lędina || poświadczone w toponimii: Ladein-weide
+
| kwȧpia /kvaṕă/ || miętus || niem. Quappe || słowo poświadczone jako niezasymilowane Quappi
 
|-
 
|-
| lągnǫt /lągnǫt/ || kłaść się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
+
| kwetîste /kvetaistĕ/ || kwietnik, łąka kwiatowa || kjot + -aistĕ || formacja wzorem gord-gordaistĕ i wielu innych
 
|-
 
|-
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
+
| kwetene /kvetenĕ/ || kwiecisty || kjot + -enĕ || przymiotnik wzorem clåvak-clåvecenĕ i wielu innych
 
|-
 
|-
| led /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
+
| kwetnek /kvetnĕk/ || kwiaciarz || kjot + -nĕk || złożenie wzorem criv-crivnĕk
 
|-
 
|-
| ledene /ledenĕ/ || wykonany z lodu || led + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
+
| kwiat /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lekànîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
+
| kwîlet /kvailĕt/ || kwilić, płakać (o dziecku) || psł. *kviliti || poświadczone w 3Sg: kvailĕ
 +
|}
 +
 
 +
==L==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
+
| la // || tylko, chyba, no; -że || psł. *|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
+
| ladá /lodo/ || skrzynia; trumna; kałamarz || śdn. lade || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
+
| ladka /lotkă/ || skrzynka, szufladka || lodo + -kă || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
+
| ladát /lodot/ || ładować || śdn. laden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
+
| lame /lomĕ/ || kulawy, chromy || śdn. lam || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
+
| lastawîcia /lostovaićă/ || jaskółka || psł. *lastavica || słowo poświadczone, obocznie lostĕvaićă
 
|-
 
|-
| lestèwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
+
| Lastuw /Lostüv/ || Salzwedel || psł. lastovъ || słowo poświadczone, postuluje się także ľosťüv, ľostťüv, toponim
 
|-
 
|-
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
+
| latwa /lotvă/ || łata (dachowa) || śdn. latte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
+
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimii: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
 
|-
 
|-
| lewîcia /levaićă/ || lewica, lewa ręka || levĕ + -aićă || formacja wzorem pl. lewica, głuż. lěwica
+
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone, obocznie glovo
 
|-
 
|-
| lezt /lest/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
+
| lawîcia /lovaićă/ || ławka || psł. *lavica || poświadczone w toponimii: Lappke, Loweitz, Lowitz
 
|-
 
|-
| lialen /ľolĕn/ || ojcowy || ľoľă + -ĕn || słowo poświadczone
+
| lazet /lozĕt/ || łazić, włazić || psł. *laziti || poświadczone w 3Sg: lozĕ
 
|-
 
|-
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
+
| lazîka /lozaikă/ || ropucha || psł. *lazika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lias /ľos/ || las; drzewo, drewno || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
+
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liatát /ľotot/ || latać || psł. *lětati || poświadczone w 3Pl: ľotoją
+
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liatu /ľotü/ || rok; lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
+
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
+
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
 
|-
 
|-
| liåtkie /ľåtťĕ/ || lekki || psł. *lьgъkъjь || słowo poświadczone
+
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liåtkiu /ľåtťü/ || lekko || psł. *lьgъko || słowo poświadczone
+
| lȧnene /lanenĕ/ || lniany || ľån + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 
|-
 
|-
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
+
| lȧnîste /lanaistĕ/ || pole lnu || psł. *lьnišče || poświadczone w toponimii: Lanneitz, Lannisch, Lehneitzen
 
|-
 
|-
| liîbaj /ľaibăj/ || raczej, lepiej || psł. *ľuběji || słowo poświadczone
+
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbe /ľaibĕ/ || miły, przyjemny || psł. *ľubъjь || słowo poświadczone
+
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbet /ľaibĕt/ || kochać, lubić || psł. *ľubiti || poświadczone w 3Sg: ľaibĕ
+
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| liîbėw /ľaibėv/ || miłość || psł. *ľubъvь || słowo poświadczone
+
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbėwne /ľaibėvnĕ/ || miłosny || ľaibėv + -|| przymiotnik z -nĕ jak plaug-plauznĕ, bükvait-bükvaitnĕ
+
| lȧwe /lavĕ/ || lwi || ľåv + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ, gǫs-gǫsĕ
 
|-
 
|-
| liîbu /ľaibü/ || żartobliwie, dla żartu || psł. *ľubo || słowo poświadczone
+
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
+
| Låbi /Låbi/ || Łaba || psł. *olbe || słowo poświadczone, rekonstruuje się także Låbü, ale cz. Labe i głuż. Łobjo sugerują psł. *olbe, nie *olbo, hydronim
 
|-
 
|-
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
+
| lågat /lågăt/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
 
|-
 
|-
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone  
+
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
+
| låzîcak /låzaicăk/ || łyżeczka || låzaic + -ăk || zdrobnienie od poświadczonego słowa
 
|-
 
|-
| likát /likot/ || równać, zrównać, wyrównywać || śdn. liken || słowo poświadczone
+
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| likåm /likåm/ || równie, równo || śdn. lîk w narzędniku || słowo poświadczone
+
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
+
| lądîna /lądaină/ || niezabudowany teren || psł. *lędina || poświadczone w toponimii: Ladein-weide
 
|-
 
|-
| lipia /liṕă/ || warga || śdn. lippe || słowo poświadczone
+
| lągnǫt /lągnǫt/ || kłaść się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
 
|-
 
|-
| litet /litĕt/ || lecieć || psł. *letěti || poświadczone w 3Sg: litĕ
+
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
 
|-
 
|-
| liûdi /ľaudi/ || ludzie || psł. *ľudьje || słowo poświadczone
+
| led /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liûdskie /ľaucťĕ/ || ludzki || ľaudi + -sťĕ || złożenie wzorem ogólnosłowiańskiego ludzki
+
| ledene /ledenĕ/ || wykonany z lodu || led + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 
|-
 
|-
| lizet /lizĕt/ || leżeć || psł. *ležeti || poświadczone w 3Sg: lizĕ
+
| lekànîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
+
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
+
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
+
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
+
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
+
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
+
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
+
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
 
|-
 
|-
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
+
| lestèwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone  
+
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
+
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
+
| lewîcia /levaićă/ || lewica, lewa ręka || levĕ + -aićă || formacja wzorem pl. lewica, głuż. lěwica
 
|-
 
|-
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| lezt /lest/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
 
|-
 
|-
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
+
| lialen /ľolĕn/ || ojcowy || ľoľă + -ĕn || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lît /lait/? || lać || psł. *liti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ, pochodne na -lĕt
+
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîtåwskie /laitåfsťĕ/ || litewski || Laitvă + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ
+
| lias /ľos/ || las; drzewo, drewno || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Lîtwa /Laitvă/ || Litwa || pl. Litwa || por. pl. Litwa, cz. Litva
+
| liat /ľot/ || lot, rejs || deryw. od ľotot || por. niem. fliegen-Flug, dłuż. lět
 
|-
 
|-
| Lîtwianek /Laitv́onĕk/ || Litwin || Laitvă + -'onĕk || regularna nazwa mieszkańca na -'onĕk
+
| liatát /ľotot/ || latać || psł. *lětati || poświadczone w 3Pl: ľotoją
 
|-
 
|-
| Lîtwianka /Laitv́onkă/ || Litwinka || Laitvă + -'onkă || regularna nazwa mieszkanki na -'onkă
+
| liatu /ľotü/ || rok; lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
+
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lonu /lönü/ || łono, objęcia || psł. *lono || słowo poświadczone
+
| liåtkie /ľåtťĕ/ || lekki || psł. *lьgъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lozát /lözot/ || wybawić || śdn. losen || poświadczone w rozkaźniku: lözoj
+
| liåtkiu /ľåtťü/ || lekko || psł. *lьgъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lǫp /lǫp/ || lump, szmata, łachman || śdn. lump || słowo poświadczone w l. mn.: lǫpoi, wybrany zasymilowany warjant
+
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| luchtår /lüxtår/ || latarnia, latarka || śdn. luchter || słowo poświadczone, obocznie löchtår
+
| liîbaj /ľaibăj/ || raczej, lepiej || psł. *ľuběji || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| luder /lüdĕr/ || pijak, nicpoń, obdartus || śdn. luder || słowo poświadczone
+
| liîbe /ľaibĕ/ || miły, przyjemny || psł. *ľubъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ludia /lüďă/ || łódź || psł. *oldьja || słowo poświadczone
+
| liîbet /ľaibĕt/ || kochać, lubić || psł. *ľubiti || poświadczone w 3Sg: ľaibĕ
 
|-
 
|-
| luj /lüj/ || łój || psł. *lojь || słowo poświadczone
+
| liîbėw /ľaibėv/ || miłość || psł. *ľubъvь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lujene /lüjenĕ/ || łojowy || psł. *lojenъjь || słowo poświadczone
+
| liîbėwne /ľaibėvnĕ/ || miłosny || ľaibėv + -nĕ || przymiotnik z -nĕ jak plaug-plauznĕ, bükvait-bükvaitnĕ
 
|-
 
|-
| luk /lük/ || szczęście || psł. *glücke || słowo poświadczone, obocznie glük, ale to może pomyłka
+
| liîbu /ľaibü/ || żartobliwie, dla żartu || psł. *ľubo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lumet /lümĕt/ || łamać || psł. *lomiti || słowo poświadczone
+
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
 
|-
 
|-
| lupàtîcia /lüpătaićă/ || łopata do pieca, do chleba || psł. *lopatica || słowo poświadczone
+
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lupata /lüpotă/ || kość łopatkowa || psł. *lopata || słowo poświadczone
+
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lukiėt /lüťėt/ || łokieć || psł. *olkъtь || słowo poświadczone
+
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lu̇ft /luft/ || powietrze || śdn. luft || słowo poświadczone
+
| likát /likot/ || równać, zrównać, wyrównywać || śdn. liken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
+
| likåm /likåm/ || równie, równo || śdn. lîk w narzędniku || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
+
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
+
| lipia /liṕă/ || warga || śdn. lippe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
+
| litet /litĕt/ || lecieć || psł. *letěti || poświadczone w 3Sg: litĕ
 
|-
 
|-
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
+
| litîdle /litaidlĕ/ || samolot || litĕt + -aidlĕ || por. niem. Flugzeug, łuż. lětadło, cz. letadlo
 
|-
 
|-
| lûza /lauză/ || kałuża || psł. *łuža || poświadczone w toponimii: Lausch-feld, Lausche, Lausch-weide
+
| litîste /litaistĕ/ || lotnisko, port lotniczy || litĕt + -aistĕ || por. niem. Flughafen, Flugplatz, cz. letiště, dłuż. lětanišćo
 
|-
 
|-
| Lûzîcia /Lauzaićă/ || Łużyce || laug + -aićă || zaadaptowanie łuż. Łužica
+
| litnek /litnĕk/ || lotnik || litĕt + -nĕk || por. niem. Flieger, dłuż. lětaŕ
 
|-
 
|-
| lûzîckie /lauzaicťĕ/ || łużycki || Lauzaićă + -sťĕ || przymiotnik geograficzny
+
| liûdi /ľaudi/ || ludzie || psł. *ľudьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lŷse /låisĕ/ || łysy || psł. *lysъjь || rozkład poświadczone låisaină
+
| liûdskie /ľaucťĕ/ || ludzki || ľaudi + -sťĕ || złożenie wzorem ogólnosłowiańskiego ludzki
 
|-
 
|-
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
+
| Liûchiuw /Ľaux́üv/ || Lüchow || psł. *ľuxovъ || słowo poświadczone, toponim
|}
 
 
 
==M==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| Liûtkiuw /Ľautťüv/ || Hitzacker || psł. ľudъkovъ? ľutъkovъ? || słowo poświadczone, toponim
 
|-
 
|-
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
+
| lizet /lizĕt/ || leżeć || psł. *ležeti || poświadczone w 3Sg: lizĕ
 
|-
 
|-
| madŷ /modåi/ || mól || śdn. made || słowo poświadczone
+
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mácht /moxt/ || moc, siła, potęga || śdn. macht || słowo poświadczone
+
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mál /mol/ || znak, piętno, znamię || śdn. mâl || słowo poświadczone
+
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| male /molĕ/ || mały || psł. *malъjь || słowo poświadczone
+
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| maliat /moľăt/ || malować || śdn. malen || poświadczone w 3Sg: moľă
+
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
+
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| maltit /moltit/ || posiłek, danie || śdn. mâl-tît || słowo poświadczone
+
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mán /mon/ || księżyc || śdn. mân || słowo poświadczone
+
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mánd /mond/ || miesiąc || śdn. mând || słowo poświadczone w nazwach miesięcy
+
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| Margata /Morgotă/ || Małgorzata || śdn. Margate || zapożyczenie zaadaptowanej do śdn. formy imienia
+
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
 
|-
 
|-
| Margatka /Morgotkă/ || Małgosia || śdn. Morgotă + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
+
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîja /Moraja/ || Maryja, Maria || śdn. Marie || słowo poświadczone
+
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîjen dȧnac /Morajĕn danăc/ || święto Matki Boskiej || Morajĕn + danăc || słowo poświadczone
+
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîka /Moraikă/ || Marysia || Moraja + -kă || słowo poświadczone
+
| lît /lait/? || lać || psł. *liti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ, pochodne na -lĕt
 
|-
 
|-
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł. *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
+
| lîtåwskie /laitåfsťĕ/ || litewski || Laitvă + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| Mark /Mork/ || Marek || śdn. Mark || imię zapożyczone z śdn., zasymilowane jak inne
+
| Lîtwa /Laitvă/ || Litwa || pl. Litwa || por. pl. Litwa, cz. Litva
 
|-
 
|-
| marwa /morvă/? || mrówka || psł. *morva || poświadczone w l.mn.: morvĕ
+
| Lîtwianek /Laitv́onĕk/ || Litwin || Laitvă + -'onĕk || regularna nazwa mieszkańca na -'onĕk
 
|-
 
|-
| marwîste /morvaistĕ/ || mrowisko || psł. *morvišče || poświadczone w toponimii: Moorfeitz, Morfeitzen
+
| Lîtwianka /Laitv́onkă/ || Litwinka || Laitvă + -'onkă || regularna nazwa mieszkanki na -'onkă
 
|-
 
|-
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
+
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
 
|-
 
|-
| masketår /mosketår/ || żołnierz || niem. Musketier || słowo poświadczone, niejasna pierwsza (o? u?) i trzecia (e? i?) samogłoska, wybrano -år z uwagi na NPl: /musketri/
+
| lonu /lönü/ || łono, objęcia || psł. *lono || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Maskwá /Moskvo/ || Moskwa || ros. Москва || zapożyczenie, pozostawiony akcent oksytoniczny
+
| lozát /lözot/ || wybawić || śdn. losen || poświadczone w rozkaźniku: lözoj
 
|-
 
|-
| mastkiu /mosťü/ || masło || psł. *maslъko || słowo poświadczone, ale obocznie mosťĕ
+
| lǫp /lǫp/ || lump, szmata, łachman || śdn. lump || słowo poświadczone w l. mn.: lǫpoi, wybrany zasymilowany warjant
 
|-
 
|-
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
+
| luchtår /lüxtår/ || latarnia, latarka || śdn. luchter || słowo poświadczone, obocznie löchtår
 
|-
 
|-
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
+
| luder /lüdĕr/ || pijak, nicpoń, obdartus || śdn. luder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matá /moto/ || wymiar, rozmiar || śdn. mate || poświadczone w ASg: motǫ
+
| ludia /lüďă/ || łódź || psł. *oldьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matecha /motexă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
+
| luj /lüj/ || łój || psł. *lojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Mates /Motĕs/ || Mateusz, Maciej || śdn. Mathies || zapożyczenie z śdn., zasymilowane jak inne imiona
+
| lujene /lüjenĕ/ || łojowy || psł. *lojenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| materen /moterĕn/ || matczyny || psł. *materinъ || słowo poświadczone
+
| luk /lük/ || szczęście || psł. *glücke || słowo poświadczone, obocznie glük, ale to może pomyłka
 
|-
 
|-
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
+
| lumet /lümĕt/ || łamać || psł. *lomiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matîcia /motaićă/ || królowa pszczół || psł. *matica || słowo poświadczone
+
| lupàtîcia /lüpătaićă/ || łopata do pieca, do chleba || psł. *lopatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matka /motkă/ || suka || psł. *matъka || słowo poświadczone
+
| lupata /lüpotă/ || kość łopatkowa || psł. *lopata || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mazat /mozăt/ || mazać, smarować || psł. *mazati || poświadczone w 3Sg: mozĕ
+
| lukiėt /lüťėt/ || łokieć || psł. *olkъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧdiá /maďo/ || miód pitny || śdn. mêde || poświadczone w ASg: madą
+
| lu̇ft /luft/ || powietrze || śdn. luft || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧde-dát /made-dot/ || dać coś komuś w drogę, wyposażyć || śdn. mede + dot || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧde-jést /made-jest/ || jeść z kimś || śdn. mede + jest || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧdgit /madgit/ || posag || śdn. medegift || słowo poświadczone
+
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧl /mal/ || żerdź, tyka, drążek || śdn. mol || słowo poświadczone
+
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
 
|-
 
|-
| mȧlnek /malnĕk/ || młynarz || śdn. malen + -ĕk || słowo poświadczone
+
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧlnîcia /malnaićă/ || młyn || śdn. malen + -naićă || słowo poświadczone
+
| lûza /lauză/ || kałuża || psł. *łuža || poświadczone w toponimii: Lausch-feld, Lausche, Lausch-weide
 
|-
 
|-
| mȧlnîkiuw /malnaiťüv/ || młynarski || malnĕk + -üv || słowo poświadczone
+
| Lûzîcia /Lauzaićă/ || Łużyce || laug + -aićă || zaadaptowanie łuż. Łužica
 
|-
 
|-
| mȧma /mamă/ || mama || mowa dziecięca || słowo poświadczone
+
| lûzîckie /lauzaicťĕ/ || łużycki || Lauzaićă + -sťĕ || przymiotnik geograficzny
 
|-
 
|-
| mȧn /man/ || ale, lecz || śdn. man || słowo poświadczone
+
| lŷse /låisĕ/ || łysy || psł. *lysъjь || rozkład poświadczone låisaină
 
|-
 
|-
| mȧnaj /manăj/ || mniej || psł. *mьněje || słowo poświadczone
+
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
 +
|}
 +
 
 +
==M==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| mȧnese /manesĕ/ || mniejszy || psł. *mьnějьšьjь || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| mȧrene /marenĕ/ || śmierć || psł. *mьrěnьje || poświadczone w celowniku: mareńĕ
+
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧrkát /markot/ || znaczyć, oznaczać || śdn. marken || słowo poświadczone
+
| madŷ /modåi/ || mól || śdn. made || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧrznǫt /marznǫt/ || marznąć, zamarzać || psł. *mьrznǫti || poświadczone w 3Sg: marznĕ
+
| macht /moxt/ || moc, siła, potęga || śdn. macht || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧzet /mazĕt/ I || mży, siąpi (o legkim deszczu) || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazĕ
+
| mal /mol/ || znak, piętno, znamię || śdn. mâl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mȧzet /mazĕt/ II || mrużyć, puszczać oczko, dawać znak || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazi-mĕ
+
| male /molĕ/ || mały || psł. *malъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| måch /måx/ || mech || psł. *mъxъ || poświadczone w toponimii: Maach, Machunike (<*mъxovьnikъ), Maschein (<*mъšina)
+
| male palac /molĕ polăc/ || mały palec || molĕ + polăc || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| måswîcia /måsvaićă/ || komar || psł. *mъšьvica || słowo poświadczone
+
| maliat /moľăt/ || malować || śdn. malen || poświadczone w 3Sg: moľă
 
|-
 
|-
| mąc /mąc/ || piłka, balon || psł. *męčь || słowo poświadczone
+
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mąciat /mąćăt/ || dotykać, macać || psł. *macati || poświadczone w 3Sg: mąćă
+
| maltit /moltit/ || posiłek, danie || śdn. mâl-tît || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mącnǫt /mącnǫt/ || dotknąć, macnąć || psł. *macnǫti || poświadczone w 3Sg: mącnĕ
+
| man /mon/ || księżyc || śdn. mân || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mąsi /mąsi/ || mięso || psł. *męse (!) || słowo poświadczone, obocznie /mąse/, Polański rekonstruuje praformę *męsьje
+
| mand /mond/ || miesiąc || śdn. mând || słowo poświadczone w nazwach miesięcy
 
|-
 
|-
| mąsnene /mąsnenĕ/ || mięsny, z mięsa || psł. *męsьnenъjь || słowo poświadczone
+
| Margata /Morgotă/ || Małgorzata || śdn. Margate || zapożyczenie zaadaptowanej do śdn. formy imienia, imię
 
|-
 
|-
| mątkie /mąťĕ/ || miękki || psł. *mękъkъjь || słowo poświadczone
+
| Margatka /Morgotkă/ || Małgosia || śdn. Morgotă + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă, imię
 
|-
 
|-
| med /med/ || miód || psł. *medъ || słowo poświadczone
+
| Marîja /Moraja/ || Maryja, Maria || śdn. Marie || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| medene /medenĕ/ || miodowy || med + -enĕ || typowy przymiotnik na -enĕ
+
| Marîjen dȧnac /Morajĕn danăc/ || święto Matki Boskiej || Morajĕn + danăc || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| méch /mex/ || worek, torba || psł. *měxъ || słowo poświadczone
+
| Marîka /Moraikă/ || Marysia || Moraja + -kă || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| mejėr /mejėr/ || kosiarz || śdn. meier || słowo poświadczone
+
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł. *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| menet /menĕt/ || mniemać, sądzić || psł. *měniti || poświadczone w 1Sg: meną, 2Sg: menăs wg Polańskiego niepewne
+
| Mark /Mork/ || Marek || śdn. Mark || imię zapożyczone z śdn., zasymilowane jak inne, imię
 
|-
 
|-
| menza /menză/ || stołówka || niem. Mensa || por. głuż. mensa
+
| marwa /morvă/? || mrówka || psł. *morva || poświadczone w l.mn.: morvĕ
 
|-
 
|-
| merek /merĕk/ || dziki chrzan || śdn. marreik || słowo poświadczone
+
| marwîste /morvaistĕ/ || mrowisko || psł. *morvišče || poświadczone w toponimii: Moorfeitz, Morfeitzen
 
|-
 
|-
| meret /merĕt/ || mierzyć || psł. *měriti || poświadczone w 3Sg: merĕ
+
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mesak /mesăk/ || torba, worek || psł. *měšьkъ || słowo poświadczone
+
| masketår /mosketår/ || żołnierz || niem. Musketier || słowo poświadczone, niejasna pierwsza (o? u?) i trzecia (e? i?) samogłoska, wybrano -år z uwagi na NPl: /musketri/
 
|-
 
|-
| mesȧcak /mesacăk/ || woreczek || mesak + -ăk || zdrobnienie, wzorem ros. мѣшочекъ
+
| maskiu /mosťü/ || masło || psł. *maslъko || słowo poświadczone, ale obocznie mosťĕ
 
|-
 
|-
| mesat /mesăt/ || mieszać || psł. *měšati || słowo poświadczone
+
| Maskwá /Moskvo/ || Moskwa || ros. Москва || zapożyczenie, pozostawiony akcent oksytoniczny, toponim
 
|-
 
|-
| mesîste /mesaistĕ/ || wór || psł. *měšišče || słowo poświadczone
+
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mestiår /mesťår/ || mistrz || śdn. mêster || słowo poświadczone
+
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| met /met/ || mieć || psł. *(jь)měti || słowo poświadczone
+
| maslu /moslü/ || masło || psł. maslo || poświadczone w GSg: moslo, ale niepewne, por. mosťü
 
|-
 
|-
| metat /metăt/ || miotać || psł. *metati || poświadczone w 3Sg: micĕ
+
| matá /moto/ || wymiar, rozmiar || śdn. mate || poświadczone w ASg: motǫ
 
|-
 
|-
| metla /metlă/ || miotła || psł. *metla || słowo poświadczone
+
| matecha /motexă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| miale /ḿolĕ/ || malutki || psł. *mělъjь || słowo poświadczone
+
| Mates /Motĕs/ || Mateusz, Maciej || śdn. Mathies || zapożyczenie z śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
| miará /ḿoro/ || miara || psł. *měra || słowo poświadczone
+
| materen /moterĕn/ || matczyny || psł. *materinъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| miart /ḿort/ || szpik kostny || śdn. mark, nieregularnie || słowo poświadczone
+
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| miastu /ḿostü/ || miejsce || psł. *město || poświadczone w miejscowniku: meste
+
| matîcia /motaićă/ || królowa pszczół || psł. *matica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| miågát /ḿågot/ || mrugać || psł. *migati, pod wpływem *mьgnǫti || słowo poświadczone
+
| matka /motkă/ || suka || psł. *matъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| miågnǫt /ḿågnǫt/ || mrugnąć || psł. *mьgnǫti || rekonstrukcja słowa, którego wpływ zniekształcił *maigot>ḿågot
+
| mazat /mozăt/ || mazać, smarować || psł. *mazati || poświadczone w 3Sg: mozĕ
 
|-
 
|-
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone
+
| Mȧcedanac /Macedonăc/ || Macedończyk || macedon- + -ăc || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem, por. mac. Македонец
 
|-
 
|-
| midzia /miʒ́ă/ || miedza || psł. *meďa || słowo poświadczone
+
| Mȧcedanîja /Macedonajă/ || Macedonia || niem. Mazedonien || zapożyczenie być może z -k-, ale w niem. Makedonien oznacza historyczny region
 
|-
 
|-
| mildichie /mildix́ĕ/ || łagodny || śdn. mildich || słowo poświadczone
+
| Mȧcedanka /Macedonkă/ || Macedonka || macedon- + -kă || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem, por. mac. Македонка
 
|-
 
|-
| milta /miltă/ || śledziona || śdn. milte || słowo poświadczone
+
| mȧcedanskie /macedonsťĕ/ || macedoński || macedon- + -sťĕ || typowy przymiotnik
 
|-
 
|-
| Mîchal /Maixăl/ || Michał || śdn. Michel || poświadczone w przymiotniku Maixălevĕ~üvĕ
+
| mȧdiá /maďo/ || miód pitny || śdn. mêde || poświadczone w ASg: madą
 
|-
 
|-
| Mîchelka /Maixelkă/ || Michaś || Maixăl + -kă || słowo poświadczone
+
| mȧde dat /made-dot/ || dać coś komuś w drogę, wyposażyć || śdn. mede + dot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîliá /maiľo/ || mila || śdn. mile || słowo poświadczone
+
| mȧde jest /made-jest/ || jeść z kimś || śdn. mede + jest || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîlnîcia /mailnaićă/ || mączniak (grzyb pasożytniczy) || śdn. mel + -naićă || słowo poświadczone, obocznie mailaićă
+
| mȧdgit /madgit/ || posag || śdn. medegift || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîmu /maimü/ || mimo, obok || psł. *mimo || słowo poświadczone
+
| mȧkȧrelia /makareľă/ || makrela || śdn. makkerēle || zapożyczenie, -le>-ľă jak w kortviľă, -ere->-are- jak varo, por. pl., łuż. makrela
 
|-
 
|-
| mînåk /mainåk/ || wykastrowany samiec konia, wałach || por. śdn. meidem || słowo poświadczone
+
| mȧl /mal/ || żerdź, tyka, drążek || śdn. mol || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîrán /mairon/ || majeranek || śdn. meiran || słowo poświadczone, być może mairån
+
| mȧlnek /malnĕk/ || młynarz || śdn. malen + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîska /maiskă/ || targ; jarmark || maiso + -|| słowo poświadczone
+
| mȧlnîcia /malnaićă/ || młyn || śdn. malen + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîsá /maiso/ || msza || śdn misse || słowo poświadczone  
+
| mȧlnîkiuw /malnaiťüv/ || młynarski || malnĕk + -üv || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mîsåcne /maisåcnĕ/ || targowy, jarmarczny || maiskă + -nĕ || przymiotnik od poświadczonego maiskă
+
| mȧma /mamă/ || mama || mowa dziecięca || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåcene /mlåcenĕ/ || mleczny || psł. *melčenъjь || słowo poświadczone
+
| mȧn /man/ || ale, lecz || śdn. man || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåcenek /mlåcenĕk/ || mlecz, rybie nasienie || psł. *melčenikъ || słowo poświadczone
+
| mȧnaj /manăj/ || mniej || psł. *mьněje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåde /mlådĕ/ || młody || psł. *moldъjь || słowo poświadczone
+
| mȧndȧrina /mandarină/ || mandarynka || niem. Mandarine || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. mandarina
 
|-
 
|-
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
+
| mȧnese /manesĕ/ || mniejszy || psł. *mьnějьšьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåt /mlåt/ || mleć, mielić || psł. *melti || słowo poświadczone
+
| mȧrene /marenĕ/ || śmierć || psł. *mьrěnьje || poświadczone w celowniku: mareńĕ
 
|-
 
|-
| mode /mödĕ/ || zmęczony || śdn. mode || słowo poświadczone
+
| mȧrkát /markot/ || znaczyć, oznaczać || śdn. marken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mord /mörd/ || mord, morderstwo || śdn. mord || poświadczone jako /mord/, ale por. /mördål/
+
| mȧrznǫt /marznǫt/ || marznąć, zamarzać || psł. *mьrznǫti || poświadczone w 3Sg: marznĕ
 
|-
 
|-
| mordål /mördål/ || morderca || śdn. morder || słowo poświadczone
+
| mȧzet /mazĕt/ I || mży, siąpi (o legkim deszczu) || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazĕ
 
|-
 
|-
| mori /möri/ || morze || psł. *moře || poświadczony miejscownik: no mărai, por. püli-vå pülai
+
| mȧzet /mazĕt/ II || mrużyć, puszczać oczko, dawać znak || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazi-
 
|-
 
|-
| mornek /mörnĕk/ || marynarz || möri + -nĕk || kalka niem. Seemann, por. głuż. namórnik, ros. морякъ
+
| måch /måx/ || mech || psł. *mъxъ || poświadczone w toponimii: Maach, Machunike (<*mъxovьnikъ), Maschein (<*mъšina)
 
|-
 
|-
| morska pasîcia /mörskă pasaićă/ || psioszka, zdrobniale o żeńskich genitaliach || mörskă + ṕås + -aićă || por. pl. psiocha, psioszka
+
| måswîcia /måsvaićă/ || komar || psł. *mъšьvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| morskie /mörsťĕ/ || morski || möri + -sťĕ || por. pol. morze-morski, ros. море-морской, głuż. morjo-mórski
+
| mąc /mąc/ || piłka, balon || psł. *męčь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| morskie piås /mörsťĕ ṕås/ || foka || mörsťĕ + ṕås || kalka niem. Seehund, por. głuż. mórski pos
+
| mąciat /mąćăt/ || dotykać, macać || psł. *macati || poświadczone w 3Sg: mąćă
 
|-
 
|-
| most /möst/ || grobla, wał || psł. *mostъ || słowo poświadczone, w węższym znaczeniu "droga na grobli"
+
| mącnǫt /mącnǫt/ || dotknąć, macnąć || psł. *macnǫti || poświadczone w 3Sg: mącnĕ
 
|-
 
|-
| motát /mötot/ || motać || psł. *motati || poświadczone w 3Sg: mötojĕ
+
| mąsi /mąsi/ || mięso || psł. *męse (!) || słowo poświadczone, obocznie /mąse/, Polański rekonstruuje praformę *męsьje
 
|-
 
|-
| motuwîdle /mötüvaidlĕ/ || motowidło || psł. *motovidlo || słowo poświadczone
+
| mąsnene /mąsnenĕ/ || mięsny, z mięsa || psł. *męsьnenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫcåne /mǫcånĕ/ || mączny, związany z mąką || psł. *mǫčьnъjь || słowo poświadczone
+
| mątkie /mąťĕ/ || miękki || psł. *mękъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
+
| med /med/ || miód || psł. *medъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫde /mǫdĕ/ || męskie genitalia || psł. *mǫdo || słowo poświadczone w NDu: mǫdă
+
| medena melana /medenă melonă/ || melon, melon miodowy || medenĕ + melonă || kalka niem. Honigmelone, por. łuż. mjodowa melona
 
|-
 
|-
| mucet /mücĕt/ || moczyć || psł. *močiti || poświadczone w 3Sg: mücĕ, mücålă
+
| medene /medenĕ/ || miodowy || med + -enĕ || typowy przymiotnik na -enĕ
 
|-
 
|-
| mucia /müćă/ || suczka || niem. Mutz || słowo poświadczone
+
| mech /mex/ || worek, torba || psł. *měxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| muciá /müćo/ || nietoperz || por. śdn. vledder mûs || słowo poświadczone, obocznie müćă
+
| mejėr /mejėr/ || kosiarz || śdn. meier || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mucîdle /mücaidlĕ/ || moczydło (do moczenia lnu) || psł. *močidlo || słowo poświadczone
+
| melana /melonă/ || melon || niem. Melone || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. melona
 
|-
 
|-
| muct /müct/ || móc || psł. *moťi || poświadczone formy osobowe: müg, müzĕs, müzĕ…
+
| menet /menĕt/ || mniemać, sądzić || psł. *měniti || poświadczone w 1Sg: meną, 2Sg: menăs wg Polańskiego niepewne
 
|-
 
|-
| mugiåla /müďålă/ || mogiła || psł. *mogyla || słowo poświadczone
+
| menza /menză/ || stołówka || niem. Mensa || por. głuż. mensa
 
|-
 
|-
| muj /müj/ || mój || psł. *mojь || słowo poświadczone
+
| merek /merĕk/ || dziki chrzan || śdn. marreik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mukre /mükrĕ/ || mokry || psł. *mokrъjь || słowo poświadczone
+
| meret /merĕt/ || mierzyć || psł. *měriti || poświadczone w 3Sg: merĕ
 
|-
 
|-
| mukret /mükrĕt/ || zwilżać || psł. *mokriti || słowo poświadczone
+
| mesak /mesăk/ || torba, worek || psł. *měšьkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mukru /mükrü/ || mokro || psł. *mokro || słowo poświadczone
+
| mesȧcak /mesacăk/ || woreczek || mesak + -ăk || zdrobnienie, wzorem ros. мѣшочекъ
 
|-
 
|-
| mumîstu /mümaistü/ || korale (koral?) || psł. *momisto || słowo poświadczone
+
| mesat /mesăt/ || mieszać || psł. *měšati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| muzgie /müzďĕ/ || szpik kostny || psł. *mozgy || słowo poświadczone
+
| mesîste /mesaistĕ/ || wór || psł. *měšišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
+
| mestiår /mesťår/ || mistrz || śdn. mêster || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûdîka /maudaikă/ || zatyczka w dyszlu u radła || psł. *mudika || słowo poświadczone
+
| met /met/ || mieć; musieć || psł. *(jь)měti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûdît sa /maudait să/ || opóźniać się || psł. *muditi sę || poświadczone w 3Sg: maudi-să
+
| met tedane /met tedonĕ/ || mieć do czynienia || met + tedonĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûchá /mauxo/ || mucha || psł. *muxa || słowo poświadczone
+
| metat /metăt/ || miotać || psł. *metati || poświadczone w 3Sg: micĕ
 
|-
 
|-
| mûriá /mauŕo/ || mur || mure || słowo poświadczone
+
| metla /metlă/ || miotła || psł. *metla || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûriát /mauŕot/ || murować || muren || poświadczone w 3Sg: mauŕojĕ
+
| miale /ḿolĕ/ || malutki || psł. *mělъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûrnek /maurnĕk/ || murarz || mauŕo + -nĕk || słowo poświadczone
+
| miará /ḿoro/ || miara || psł. *měra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mûsîcia /mausaićă/ || położnica, sześćniedziałka || niejasne || słowo poświadczone
+
| miart /ḿort/ || szpik kostny || śdn. mark, nieregularnie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| můcące skǫpe /måucącĕ skǫpĕ/ || Wielki Piątek || måucącĕ + skǫpĕ || słowo poświadczone
+
| miastu /ḿostü/ || miejsce || psł. *město || poświadczone w miejscowniku: meste
 
|-
 
|-
| můcet /måucet/ || milczeć || psł. *mьlčiti || poświadczony imiesłów: måucącĕ
+
| miågát /ḿågot/ || mrugać || psł. *migati, pod wpływem *mьgnǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| můckǫ /måuckǫ/ || potajemnie, po kryjomu || psł. mьlčьkojǫ || słowo poświadczone
+
| miågnǫt /ḿågnǫt/ || mrugnąć || psł. *mьgnǫti || rekonstrukcja słowa, którego wpływ zniekształcił *maigot>ḿågot
 
|-
 
|-
| můnia /måuńă/ || błyskawica || psł. *mъlnьja || słowo poświadczone
+
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| můz /måuz/ || ślimak || psł. *mъlžь || słowo poświadczone
+
| midzia /miʒ́ă/ || miedza || psł. *meďa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /moi/ || my || psł. *my || słowo poświadczone
+
| mildichie /mildix́ĕ/ || łagodny || śdn. mildich || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mŷn /moin/ || cześć, czołem, siema || dn. moin || pożyczna z dolnoniemieckiego, por. kasz. mòjn
+
| milta /miltă/ || śledziona || śdn. milte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
+
| Minsk /Minsk/ || Mińsk (Litewski) || brus. Мінск || zapożyczenie toponimu bez potrzeby adaptacji, toponim
 
|-
 
|-
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
+
| Mîchal /Maixăl/ || Michał || śdn. Michel || poświadczone w przymiotniku Maixălevĕ~üvĕ, imię
 
|-
 
|-
| mŷt /moit/ || myć || psł. *myti || słowo poświadczone
+
| Mîchelka /Maixelkă/ || Michaś || Maixăl + -kă || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| mŷte /moitĕ/ || wynagrodzenie, zapłata || psł. *myto || słowo poświadczone
+
| mîliá /maiľo/ || mila || śdn. mile || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==N==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| mîlnîcia /mailnaićă/ || mączniak (grzyb pasożytniczy) || śdn. mel + -naićă || słowo poświadczone, obocznie mailaićă
 
|-
 
|-
| na /no/ || na || psł. *na || słowo poświadczone
+
| mîmu /maimü/ || mimo, obok || psł. *mimo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| na-jûtre /nojautrĕ/ || wschodni || na + jautrü || analogicznie do no-pĕlni
+
| mînåk /mainåk/ || wykastrowany samiec konia, wałach || por. śdn. meidem || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| na-pèlni /nopĕlni/ || południowy || na + pölni || poświadczone w wyrażeniu na pèlni votĕr
+
| mîrán /mairon/ || majeranek || śdn. meiran || słowo poświadczone, być może mairån
 
|-
 
|-
| na-pèlnuc /nopĕlnüc/ || północny || na + pölnüc || analogicznie do no-pĕlni
+
| mîska /maiskă/ || targ; jarmark || maiso + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| na-wèlcer /novĕcer/ || zachodni || na + wicer || analogicznie do no-pĕlni
+
| mîsá /maiso/ || msza || śdn misse || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nabår /nobår/ || sąsiad || śdn. naber || słowo poświadczone, wybrano warjant zasymilowany
+
| mîsåcne /maisåcnĕ/ || targowy, jarmarczny || maiskă + -nĕ || przymiotnik od poświadczonego maiskă
 
|-
 
|-
| nabiartkie /nob́ortťĕ/ || rama z przybijaczką (w krosnach) || psł. *nabьrdъko || słowo poświadczone
+
| mîz /maiz/ || kukurydza || niem. Mais || por. łuż. majs, nie z Kukuruz ani Türken, bo to słowa południowoniemieckie
 
|-
 
|-
| nacąt /nocąt/ || rozpocząć, zacząć || psł. *načęti || poświadczone w czasie przeszłym: nocǫl
+
| mlåcene /mlåcenĕ/ || mleczny || psł. *melčenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nacǫtak /nocǫtăk/ || początek || psł. *načętъkъ || słowo wzorem głuż. započeć-započatk
+
| mlåcenek /mlåcenĕk/ || mlecz, rybie nasienie || psł. *melčenikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nadǫt /nodǫt/ || nadmuchać || psł. *nadǫti || poświadczone w 3Sg: nodåmĕ
+
| mlåde /mlådĕ/ || młody || psł. *moldъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nagie /noďĕ/ || nagi, goły || psł. *nagъjь || słowo poświadczone
+
| mlåde dȧn /mlådĕ dan/ || sąd ostateczny || mlådĕ + dan || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| najt /nojt/ || znaleźć; wygrać, zwyciężyć (w grze) || psł. *najьti || słowo poświadczone
+
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nalet /nolĕt/ || nalać || psł. *naliti || poświadczone w 3Sg: nolėjĕ
+
| mlåt /mlåt/ || mleć, mielić || psł. *melti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| naluzene /nolüzenĕ/ || przyzwyczajenie, nawyk || psł. *naloženьje || słowo poświadczone
+
| mode /mödĕ/ || zmęczony || śdn. mode || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nanuset /nonüsĕt/ || nanosić || psł. *nanositi || poświadczone w 3Sg: nonüsĕ
+
| mord /mörd/ || mord, morderstwo || śdn. mord || poświadczone jako /mord/, ale por. /mördål/
 
|-
 
|-
| na pàlŷ /no pălåi/ || na poły, ani dobra ani zły, obojętny || psł. *na poly || słowo poświadczone
+
| mordål /mördål/ || morderca || śdn. morder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| napet /nopĕt/ || napoić || psł. *napiti || słowo poświadczone
+
| mori /möri/ || morze || psł. *moře || poświadczony miejscownik: no mărai, por. püli-vå pülai
 
|-
 
|-
| napucąt /nopücąt/ || zacząć, rozpocząć || psł. *napočęti || słowo poświadczone
+
| mornek /mörnĕk/ || marynarz || möri + -nĕk || kalka niem. Seemann, por. głuż. namórnik, ros. морякъ
 
|-
 
|-
| nàpuwadet /năpüvodĕt/ || zaprzęgać || psł. *napowaditi || słowo poświadczone
+
| morska pasîcia /mörskă pasaićă/ || psioszka, zdrobniale o żeńskich genitaliach || mörskă + ṕås + -aićă || por. pl. psiocha, psioszka
 
|-
 
|-
| narmȧlne /normalnĕ/ || normalny || niem. normal + -|| zapożyczenie z niem., por. głuż., pl. normalny
+
| morskie /mörsťĕ/ || morski || möri + -sťĕ || por. pol. morze-morski, ros. море-морской, głuż. morjo-mórski
 
|-
 
|-
| nás /nos/ || nasz || psł. *našь || słowo poświadczone
+
| morskie piås /mörsťĕ ṕås/ || foka || mörsťĕ + ṕås || kalka niem. Seehund, por. głuż. mórski pos
 
|-
 
|-
| nasȧrat /nosaråt/ || nasrać || psł. *nasьrati || słowo poświadczone
+
| most /möst/ || grobla, wał || psł. *mostъ || słowo poświadczone, w węższym znaczeniu "droga na grobli"
 
|-
 
|-
| natucet /notücĕt/ || natoczyć (wino, piwo) || psł. *natočiti || poświadczone w 3Sg: notücĕ
+
| motát /mötot/ || motać || psł. *motati || poświadczone w 3Sg: mötojĕ
 
|-
 
|-
| nawartît sa /novortait să/ || wrócić || psł. *navortiti sę || poświadczone w rozkaźniku: navărtai-să
+
| motuwîdle /mötüvaidlĕ/ || motowidło || psł. *motovidlo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nawet /novĕt/ || nawinąć || psł. *naviti || słowo poświadczone
+
| mǫcåne /mǫcånĕ/ || mączny, związany z mąką || psł. *mǫčьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nawûcat /novaucăt/ || przyzwyczajać, nauczać || psł. *naučati || poświadczone w 3Sg: novaucă
+
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
|nawûcet /novaucĕt/ || przyzwyczaić, nauczyć || psł. *naučiti || poświadczone w 3Sg: novaucĕ
+
| mǫde /mǫdĕ/ || męskie genitalia || psł. *mǫdo || słowo poświadczone w NDu: mǫdă
 
|-
 
|-
| nȧckî /nacťai/ || niecki; opałka || psł. *nьťьky || słowo poświadczone
+
| mucet /mücĕt/ || moczyć || psł. *močiti || poświadczone w 3Sg: mücĕ, mücålă
 
|-
 
|-
| nȧpȧrad /naparăd/ || najpierw || psł. *naperdъ || słowo poświadczone
+
| mucia /müćă/ || suczka || niem. Mutz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧra /nară/ || głupiec || śdn. narre || słowo poświadczone
+
| muciá /müćo/ || nietoperz || por. śdn. vledder mûs || słowo poświadczone, obocznie müćă
 
|-
 
|-
| nȧwŷsne /navoisnĕ/ || zwierzchni, naczelny || psł. *navyšьnъjь || słowo poświadczone
+
| mucîdle /mücaidlĕ/ || moczydło (do moczenia lnu) || psł. *močidlo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧzduk /nazdük/ || chusteczka do nosa || śdn. nase-dôk || słowo poświadczone
+
| muct /müct/ || móc || psł. *moťi || poświadczone formy osobowe: müg, müzĕs, müzĕ…
 
|-
 
|-
| nebu /nebü/ || niebo; podniebienie || psł. *nebo || słowo poświadczone
+
| mugiåla /müďålă/ || mogiła || psł. *mogyla || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nebudziår /nebüʒ́år/ || świder || swn. *nebagēr || słowo poświadczone
+
| muj /müj/ || mój || psł. *mojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nedånuw /nedånüv/ || bezdenny || psł. *nedъnovъ || słowo poświadczone
+
| mukre /mükrĕ/ || mokry || psł. *mokrъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nednaza /nednoză/ || pończocha || śdn. nedden-hase || słowo poświadczone
+
| mukret /mükrĕt/ || zwilżać || psł. *mokriti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| negelka /negelkă/ || goździk || śdn. negelken || słowo poświadczone
+
| mukru /mükrü/ || mokro || psł. *mokro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nech /nex/ || niech || psł. *nexaji || słowo poświadczone
+
| mumîstu /mümaistü/ || korale (koral?) || psł. *momisto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nechat /nexăt/ || zostawić, zaniechać || psł. *nexati || słowo poświadczone
+
| muzgie /müzďĕ/ || szpik kostny || psł. *mozgy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nekåtu /nekåtü/ || nikt || psł. *nekъto || słowo poświadczone, Polański odczytuje nĕkåtü, ne- zamiast ni- bo k- jest twarde
+
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nemac /nemăc/ || młodzieniec, chłopiec (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němьcь || słowo poświadczone
+
| mûdîka /maudaikă/ || zatyczka w dyszlu u radła || psł. *mudika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nemkînka /nemťainkă/ || dziewczyna, panna (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němъkynъka || słowo poświadczone
+
| mûdît sa /maudait să/ || opóźniać się || psł. *muditi sę || poświadczone w 3Sg: maudi-să
 
|-
 
|-
| nenka /nenkă/ || panna młoda; synowa || prawdopodobnie słownictwo dziecięce || słowo poświadczone, obocznie ninkă
+
| mûchá /mauxo/ || mucha || psł. *muxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| neret sa /neret să/ || żywić się || śdn. neren || słowo poświadczone
+
| mûriá /mauŕo/ || mur || mure || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nerezac /nerezăc/ || nietrzebiony samiec świni, kiernoz; dzik || psł. *nerěžьcь || słowo poświadczone
+
| mûriát /mauŕot/ || murować || muren || poświadczone w 3Sg: mauŕojĕ
 
|-
 
|-
| netupard /netüpărd/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
+
| mûrnek /maurnĕk/ || murarz || mauŕo + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ni /ni/ || nie || psł. *ne || słowo poświadczone, obocznie w niektórych pozycjach także /ne/
+
| mûsîcia /mausaićă/ || położnica, sześćniedziałka || niejasne || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nibisne /nibisnĕ/ || niebiański || nebü + -nĕ || przymiotnik utworzony z przyrostkiem -nĕ, wzorem ros. небесный
+
| můcące skǫpe /måucącĕ skǫpĕ/ || Wielki Piątek || måucącĕ + skǫpĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nic /nic/ || nic; wcale nie || psł. *nečьso || słowo poświadczone
+
| můcet /måucet/ || milczeć || psł. *mьlčiti || poświadczony imiesłów: måucącĕ
 
|-
 
|-
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
+
| můckǫ /måuckǫ/ || potajemnie, po kryjomu || psł. mьlčьkojǫ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidelne /nidelnĕ/ || niedzielny || nideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ, por. *sredületĕ-sredületnĕ
+
| můnia /måuńă/ || błyskawica || psł. *mъlnьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidet /nidĕt/ || nienawidzić; zazdrościć || śdn. niden || słowo poświadczone
+
| můz /måuz/ || ślimak || psł. *mъlžь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nijȧdån /nijadån/ || żaden || psł. *nejedъnъ || słowo poświadczone
+
| /moi/ || my || psł. *my || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nikiėde /niťėdĕ/ || nigdzie || psł. *nekъde || słowo poświadczone, być może niťėd
+
| mŷn /moin/ || cześć, czołem, siema || dn. moin || pożyczna z dolnoniemieckiego, por. kasz. mòjn
 
|-
 
|-
| nina /nină/ || teraz || psł. *nyně, nieregularnie || słowo poświadczone, obocznie także nenă, nånă
+
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nincera /ninceră/ || przedwczoraj || śdn. nên + ceră || słowo poświadczone
+
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ninesne /ninesnĕ/ || teraźniejszy, obecny || nină + -esnĕ || formacja jak dan-danesnĕ
+
| mŷt /moit/ || myć || psł. *myti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ninjûtra /ninjautră/ || pojutrze || śdn. nên + jautră || słowo poświadczone
+
| mŷt del /moit del/ || zmywać || moit + del || poświadczone w 3Sg: mojĕ del
 
|-
 
|-
| nislé /nisle/ || nosze || psł. *neslě || słowo poświadczone
+
| mŷt sa /moit să/ || myć się || psł. *myti sę || poświadczone w 3Sg: moji-să
 
|-
 
|-
| niwiǫzana réc /niv́ǫzonă rec/ || niewiązana mowa, proza || psł. *nevęzanaja rěčь || słowo poświadczone
+
| mŷte /moitĕ/ || wynagrodzenie, zapłata || psł. *myto || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==N==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| nizît /nizait/ || ropień, wrzód || psł. *nežitъ || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| nît /nait/ || nić || psł. *nitь || słowo poświadczone, być może rodzaju męzkiego
+
| na /no/ || na || psł. *na || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîwa /naivă/ || pole; rola; niwa || psł. *niva || słowo poświadczone
+
| na jûtra /no jautră/ || na jutro || psł. *na jutrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîzkie /naisťĕ/ || niski || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
+
| na lewaj /no levăj/ || z lewa, po lewej || no + levĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîzkiu /naisťü/ || nisko || psł. *nizъko || słowo poświadczone
+
| na lewu /no levü/ || na lewo, do lewa || no + levü || w analogii do: no levăj
 
|-
 
|-
| nos /nös/ || nos || psł. *nosъ || słowo poświadczone
+
| na prawaj /no provăj/ || z prawa, po prawej || no + provĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nǫta /nǫtă/ || stado bydła || psł. *nuta || poświadczone w ASg: nǫtǫ, por. słe. núta
+
| na prawu /no provü/ || na prawo, do prawa || no + provü || w analogii do: no provăj
 
|-
 
|-
| nǫtar /nǫtăr/ || pasterz bydła rogatego || nǫtă + -ăr || słowo poświadczone
+
| na-jûtre /nojautrĕ/ || wschodni || na + jautrü || analogicznie do no-pĕlni
 
|-
 
|-
| nuc /nüc/ || noc || psł. *noťь || słowo poświadczone
+
| na-pèlni /nopĕlni/ || południowy || na + pölni || poświadczone w wyrażeniu na pèlni votĕr
 
|-
 
|-
| nuciåne /nüćånĕ/ I || nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
+
| na-pèlnuc /nopĕlnüc/ || północny || na + pölnüc || analogicznie do no-pĕlni
 
|-
 
|-
| nuciåne /nüćånĕ/ II || wartownik, stróż nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
+
| na-wècer /novĕcer/ || zachodni || na + wicer || analogicznie do no-pĕlni
 
|-
 
|-
| nuga /nügă/ || noga, stopa || psł. *noga || słowo poświadczone
+
| nabår /nobår/ || sąsiad || śdn. naber || słowo poświadczone, wybrano warjant zasymilowany
 
|-
 
|-
| nugate /nügotĕ/ || posiadający nogi || psł. *nogatъjь || słowo poświadczone
+
| nabiartkie /nob́ortťĕ/ || rama z przybijaczką (w krosnach) || psł. *nabьrdъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nugàwîcia /nügăvaićă/ || nogawka || nügă + -vaićă || formacja jak rǫkăv-rǫkăvaićă, por. cz. nohavice, dłuż. i głuż. nohajca
+
| nacąt /nocąt/ || rozpocząć, zacząć || psł. *načęti || poświadczone w czasie przeszłym: nocǫl
 
|-
 
|-
| nugiėt /nüďėt/ || paznokieć || psł. *nogъtь || słowo poświadczone, w przypadkach zależnych temat nüxť-
+
| nacǫtak /nocǫtăk/ || początek || psł. *načętъkъ || słowo wzorem głuż. započeć-započatk
 
|-
 
|-
| nuchtak /nüxtăk/ ?? || paznokietek ||| psł. nogъtъkъ || poświadczone w APl: nüxťai
+
| nadǫt /nodǫt/ || nadmuchać || psł. *nadǫti || poświadczone w 3Sg: nodåmĕ
 
|-
 
|-
| nuset /nüsĕt/ || nosić || psł. *nositi || słowo poświadczone
+
| nagie /noďĕ/ || nagi, goły || psł. *nagъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nuwá /nüvo/ || nów || psł. *nova || słowo poświadczone
+
| najt /nojt/ || znaleźć; wygrać, zwyciężyć (w grze) || psł. *najьti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nuwe /nüvĕ/ || nowy || psł. *novъjь || słowo poświadczone
+
| nalet /nolĕt/ || nalać || psł. *naliti || poświadczone w 3Sg: nolėjĕ
 
|-
 
|-
| nuwîna /nüwaină/ || ugór zaorany od nowa, nowa ziemia uprawna || psł. *novina || słowo poświadczone
+
| naluzene /nolüzenĕ/ || przyzwyczajenie, nawyk || psł. *naloženьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nuwîne /nüvainĕ/ || wiadomości, gazeta || psł. *noviny || formacja wzorem głuż. nowiny, cz. noviny, sch. novine
+
| nanuset /nonüsĕt/ || nanosić || psł. *nanositi || poświadczone w 3Sg: nonüsĕ
 
|-
 
|-
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
+
| na pàlŷ /no pălåi/ || na poły, ani dobra ani zły, obojętny || psł. *na poly || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nuzîcé /nüzaice/ || nożyce || psł. *nožicĕ || słowo poświadczone
+
| napet /nopĕt/ || napoić || psł. *napiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nuznŷ /nüznåi/ || pochwa na nóż || psł. *nožьny || słowo poświadczone
+
| napucąt /nopücąt/ || zacząć, rozpocząć || psł. *napočęti || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==О==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| nàpuwadet /năpüvodĕt/ || zaprzęgać || psł. *napowaditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| opát /öpot/ || pocałować || śdn. open || poświadczony derywat: öpåk
+
| narmȧlne /normalnĕ/ || normalny || niem. normal + -nĕ || zapożyczenie z niem., por. głuż., pl. normalny
 
|-
 
|-
| opåk /öpåk/ || pocałunek || śdn. open + -åk || słowo poświadczone
+
| nas /nos/ || nasz || psł. *našь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| osterickie /östericťĕ/ || austriacki || Österikă + -cťĕ || przymiotnik na -sťĕ
+
| nasȧrat /nosarăt/ || nasrać || psł. *nasьrati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Osterika /Österikă/ || Austria || por. dn. Öösteriek || Österikă na Österreich tak jak Emerika na Himmelreich
+
| natore /notörĕ/ || innym razem, na drugi raz || psł. *na vъtoroje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Osterikiėr /Österiťėr/ ||Austriak || Österikă + -år || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem -år
+
| natucet /notücĕt/ || natoczyć (wino, piwo) || psł. *natočiti || poświadczone w 3Sg: notücĕ
 
|-
 
|-
|Osterikiėrska /Österiťėrskă/ ||Austriaczka || Österikiėr + -skă|| nazwa mieszkanki z produktywnym sufiksem -skă po -år
+
| nawartît sa /novortait să/ || wrócić || psł. *navortiti sę || poświadczone w rozkaźniku: navărtai-
 
|-
 
|-
| owål /övål/ || strug, hebel || śdn. hovel || słowo poświadczone, por. evål
+
| nawet /novĕt/ || nawinąć || psł. *naviti || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==P==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| nawûcat /novaucăt/ || przyzwyczajać, nauczać || psł. *naučati || poświadczone w 3Sg: novaucă
 
|-
 
|-
| padát sa /podot să/ || padać (o deszczu) || psł. *padati sę || poświadczone w 3Sg: podăji-să
+
| nawûcet /novaucĕt/ || przyzwyczaić, nauczyć || psł. *naučiti || poświadczone w 3Sg: novaucĕ
 
|-
 
|-
| pagîbne /poďaibnĕ || mądry || psł. *pagubьnъjь || słowo poświadczone
+
| nȧckî /nacťai/ || niecki; opałka || psł. *nьťьky || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pające /pojącĕ/ || pajęczy || psł. *pajǫčьjь || formacja analogiczna do god-godĕ, korvo-korvĕ
+
| nȧpȧrad /naparăd/ || najpierw || psł. *naperdъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
+
| nȧra /nară/ || głupiec || śdn. narre || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pającîna /pojącainǎ/ || pajęczyna || psł. *pajǫčina || słowo poświadczone
+
| nȧwŷsne /navoisnĕ/ || zwierzchni, naczelny || psł. *navyšьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pak /păk/ || ale, lecz || psł. *pakъ || słowo poświadczone
+
| nȧzduk /nazdük/ || chusteczka do nosa || śdn. nase-dôk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pal /pol/ || pal, kołek || śdn. pâl || słowo poświadczone
+
| nebu /nebü/ || niebo; podniebienie || psł. *nebo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
+
| nebudziår /nebüʒ́år/ || świder || swn. *nebagēr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palcą /polcą/ || paluszek || polăc + -ą || słowo poświadczone
+
| nedånuw /nedånüv/ || bezdenny || psł. *nedъnovъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palek /polĕk/ || kołek, drewniany gwóźdź || pol + -ĕk || słowo poświadczone
+
| nednaza /nednoză/ || pończocha || śdn. nedden-hase || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pará /poro/ || błoto, brud, kał || psł. *para || słowo poświadczone
+
| nefá /nefo/ || bratanek || śdn. nêve || por. głuż. nefa
 
|-
 
|-
| parene /porenĕ/ || brudny, ubłocony || psł. *parenъjь || słowo poświadczone
+
| nefka /nefkă/ || bratanica || nefo + -kă || nazwa żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| paret /porĕt/ || brudzić || psł. *pariti || poświadczony zleksykalizowany imiesłów: porenĕ, por. poro
+
| negelka /negelkă/ || goździk || śdn. negelken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parg /porg/ || próg || psł. *porgъ || słowo poświadczone
+
| nech /nex/ || niech || psł. *nexaji || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parch /porx/ || purchawka, purchatka || psł. *porxъ || słowo poświadczone
+
| nechat /nexăt/ || zostawić, zaniechać || psł. *nexati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parîna /poraină/ || huba, hubka, żagiew || psł. *parina || słowo poświadczone
+
| nekåtu /nekåtü/ || nikt || psł. *nekъto || słowo poświadczone, Polański odczytuje nĕkåtü, ne- zamiast ni- bo k- jest twarde
 
|-
 
|-
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
+
| nemac /nemăc/ || młodzieniec, chłopiec (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimii: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
+
| nemkînka /nemťainkă/ || dziewczyna, panna (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němъkynъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parsnene /porsnenĕ/ || prochowy, dotyczący prochu || porx + -nenĕ || słowo poświadczone
+
| nenka /nenkă/ || panna młoda; synowa || prawdopodobnie słownictwo dziecięce || słowo poświadczone, obocznie ninkă
 
|-
 
|-
| pasék /pasek/ || pasieka || psł. *pasěkъ || poświadczone w toponimii: Pasacken, Paask, Passek, Patschak, por. pośw. persek
+
| neret sa /neret să/ || żywić się || śdn. neren || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pasmą /posmą/ || pasmo nici || psł. *pasmo || słowo poświadczone
+
| nerezac /nerezăc/ || nietrzebiony samiec świni, kiernoz; dzik || psł. *nerěžьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
+
| nerw /nerv/ || nerw || niem. Nerv || zapożyczenie, por. łuż. nerw
 
|-
 
|-
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
+
| nerwozne /nervöznĕ || nerwowy || niem. nervös + -nĕ || por. łuż. nerwozny, cz. nervózní
 
|-
 
|-
| pastwîste /postvaistĕ/ || pastwisko || psł. *pastvišče || słowo poświadczone
+
| netupard /netüpărd/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pat /pot/ || kopyto nierozdwojone || por. szlez.-holszt. poot || słowo poświadczone
+
| ni /ni/ || nie || psł. *ne || słowo poświadczone, obocznie w niektórych pozycjach także /ne/
 
|-
 
|-
| patát /potot/ || szczepić, zaszczepiać || śdn. poten, paten || słowo poświadczone
+
| nibisne /nibisnĕ/ || niebiański || nebü + -nĕ || przymiotnik utworzony z przyrostkiem -nĕ, wzorem ros. небесный
 
|-
 
|-
| patŷ /potåi/ || kopyto rozdwojone, racica || por. szlez.-holszt. poot + -åi || słowo poświadczone
+
| nic /nic/ || nic; wcale nie || psł. *nečьso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧgàlîcia /pagălaićă/ || rogalik, bułka w kształcie podkowy || dn. paggeln  + -aićă || słowo poświadczone
+
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧjane /pajonĕ/ || pijany || psł. *pijanъjь || słowo poświadczone
+
| nidelne /nidelnĕ/ || niedzielny || nideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ, por. *sredületĕ-sredületnĕ
 
|-
 
|-
| pȧjàwîcia /pajăvaićă/ || pijawka || psł. *pijavica || słowo poświadczone
+
| nidet /nidĕt/ || nienawidzić; zazdrościć || śdn. niden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧjîka /pajaikă/ || pijak || pait + -aikă || słowo poświadczone
+
| nichtia /nixťă/ || siostrzeniec || śdn. nichte || por. głuż. nichta, śdn. -te > -ťă częste
 
|-
 
|-
| pȧn /pan/ || pień || psł. *pьnь || słowo poświadczone
+
| nichtka /nichtkă/ || siostrzenica || nixťă + -kă || forma żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| pȧnkiuk /panťük/ || omlet || dn. pannkōk || słowo poświadczone
+
| nijȧdån /nijadån/ || żaden || psł. *nejedъnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧpàrnîcia /papărnaićă/ ||młynek do pieprzu || paṕår + -naićă || słowo poświadczone
+
| nikiėde /niťėdĕ/ || nigdzie || psł. *nekъde || słowo poświadczone, być może niťėd
 
|-
 
|-
| pȧpiår /paṕår/ || pieprz || psł. *pьpьrъ || słowo poświadczone
+
| nina /nină/ || teraz || psł. *nyně, nieregularnie || słowo poświadczone, obocznie także nenă, nånă
 
|-
 
|-
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
+
| nincera /ninceră/ || przedwczoraj || śdn. nên + ceră || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧpirene /papirenĕ/ || papierowy || papir + -enĕ || formacja z typowym przyrostkiem do rzeczownik ozn. materiały
+
| ninesne /ninesnĕ/ || teraźniejszy, obecny || nină + -esnĕ || formacja jak dan-danesnĕ
 
|-
 
|-
| pȧradle /parodlĕ/ || miejsce do prania, pralnia || psł. pьradlo || słowo poświadczone
+
| ninjûtra /ninjautră/ || pojutrze || śdn. nên + jautră || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧrànîcia /parănaićă/ || kijanka do prania || psł. *pьranica || słowo poświadczone
+
| nislé /nisle/ || nosze || psł. *neslě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧrdet /pardĕt/ || pierdzieć || psł. *pьrděti || poświadczone w 3Sg: pardĕ
+
| niwiǫzana réc /niv́ǫzonă rec/ || niewiązana mowa, proza || psł. *nevęzanaja rěčь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧre /parĕ/ || pierwszy || psł. *pьrvъjь, nieregularnie || słowo poświadczone
+
| nizît /nizait/ || ropień, wrzód || psł. *nežitъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧréd /pared/ || przedtem, dawniej || psł. *perdъ, z nieregularnym -a- || słowo poświadczone
+
| nît /nait/ || nić || psł. *nitь || słowo poświadczone, być może rodzaju męzkiego
 
|-
 
|-
| pȧrstin /parstin/ || pierścionek, obrączka ślubna || psł. *pьrstenь || słowo poświadczone
+
| nîwa /naivă/ || pole; rola; niwa || psł. *niva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧrtîa /partajă/ I || partia towaru; partia w grze || niem. Partie || zapożyczenie, słowo dość międzynarodowe
+
| nîzkie /naisťĕ/ || niski || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧrtîa /partajă/ || partia polityczna || niem. Partei || zapożyczenie, internacjonalizm
+
| nîzkiu /naisťü/ || nisko || psł. *nizъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧse /pasĕ/ || psi || ṕås + -ĕ || typowa formacja jak korvo-korvĕ, dodatkowo cofnięty przegłos
+
| nîzne /naiznĕ/ || dolny || psł. nižьnъjь ||poświadczone w toponimii: Niesen-Deich, Niesen-Wiese, Naisdöhl
 
|-
 
|-
| pȧsinne /pasinĕ/ || pszenny || psł. *pьšenьnъjь || derywat od poświadczone pasinaićă, por. jącmin-jącånĕ
+
| nos /nös/ || nos || psł. *nosъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧsinîcia /pasinaićă/ || pszenica || psł. *pьšenica || słowo poświadczone
+
| nǫta /nǫtă/ || stado bydła || psł. *nuta || poświadczone w ASg: nǫtǫ, por. słe. núta
 
|-
 
|-
| pȧstèlîcia /pastĕlaićă/ || piec, otwór piecowy || psł. *pьščelica?? || słowo poświadczone, niepewne
+
| nǫtar /nǫtăr/ || pasterz bydła rogatego || nǫtă + -ăr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧstrîcia /pastraićă/ || żmija || *ṕåstrĕ + -aićă || słowo poświadczone
+
| nuc /nüc/ || noc || psł. *noťь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧt /pat/ || naczynie || por. śdn. pot/put || poświadczone w liczbie mnogiej: pate
+
| nuciåne /nüćånĕ/ I || nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påknǫt /påknǫt/ || upaść, spaść || psł. *pъknǫti || słowo poświadczone
+
| nuciåne /nüćånĕ/ II || wartownik, stróż nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påtinac /påtinăc/ || ptak || psł. *pъtenьcь || słowo poświadczone
+
| nuga /nügă/ || noga, stopa || psł. *noga || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påtinȧcka /påtinackă/ || ptaszek || psł. *pъtenьčьka || słowo poświadczone
+
| nugate /nügotĕ/ || posiadający nogi || psł. *nogatъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påtince /påtincĕ/ || ptasi || psł. pъtenьčьjь || słowo poświadczone
+
| nugàwîcia /nügăvaićă/ || nogawka || nügă + -vaićă || formacja jak rǫkăv-rǫkăvaićă, por. cz. nohavice, dłuż. i głuż. nohajca
 
|-
 
|-
| påtince garch /påtincĕ gorx/ || ptasi groch, ptasia wyka (rodzaj chwastu) || påtince + gorx || słowo poświadczone
+
| nugiėt /nüďėt/ || paznokieć || psł. *nogъtь || słowo poświadczone, w przypadkach zależnych temat nüxť-
 
|-
 
|-
| påtince mlåka /påtincĕ mlåkă/ || ptasie mleko || påtince + mlåkă || słowo poświadczone
+
| nuchtak /nüxtăk/ ?? || paznokietek ||| psł. nogъtъkъ || poświadczone w APl: nüxťai
 
|-
 
|-
| påtince zȧlą /påtincĕ zalą/ || ptasia wyka || påtince + zalą || słowo poświadczone
+
| nuset /nüsĕt/ || nosić || psł. *nositi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påtincnîcia /påtincnaićă/ || klatka na ptaki || patinăc + -naićă || słowo poświadczone
+
| nuwá /nüvo/ || nów || psł. *nova || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| påtka /påtkă/ || genitalja || psł. pъtka? || słowo poświadczone, Polański waha się pomiędzy potkă i påtkă
+
| nuwe /nüvĕ/ || nowy || psł. *novъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąpil /pąpil/ || bąk, trzmiel || dźwiękonaśladowcze? || słowo poświadczone
+
| nuwîna /nüwaină/ || ugór zaorany od nowa, nowa ziemia uprawna || psł. *novina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąska /pąskă/ || kiełbasa, kiszka || śdn. panse + -kă || słowo poświadczone
+
| nuwîne /nüvainĕ/ || wiadomości, gazeta || psł. *noviny || formacja wzorem głuż. nowiny, cz. noviny, sch. novine
 
|-
 
|-
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
+
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
+
| nuzîcé /nüzaice/ || nożyce || psł. *nožicĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątàru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
+
| nuznŷ /nüznåi/ || pochwa na nóż || psł. *nožьny || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==О==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| pątnàdist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| opát /öpot/ || pocałować || śdn. open || poświadczony derywat: öpåk
 
|-
 
|-
| pątkiuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętь kostьje || słowo poświadczone
+
| opåk /öpåk/ || pocałunek || śdn. open + -åk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkiustne /pątťüstnĕ/ || zielonoświątkowy || pątťüstĕ + -|| słowo poświadczone
+
| osterickie /östericťĕ/ || austriacki || Österikă + -cťĕ || przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| Osterika /Österikă/ || Austria || por. dn. Öösteriek || Österikă na Österreich tak jak Emerika na Himmelreich
 
|-
 
|-
| pątstig /pątstig/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje pątstiďĕ
+
| Osterikiėr /Österiťėr/ || Austriak || Österikă + -år || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem -år
 
|-
 
|-
| pegá /pego/ || pieg || psł. *pěga || słowo ogólno zach.- i płd.-słow., por. sch. pega, cz. piha, głuż. piha, dłuż. pěga, sła. peha
+
| Osterikiėrska /Österiťėrskă/ ||Austriaczka || Österikiėr + -skă || nazwa mieszkanki z produktywnym sufiksem -skă po -år
 
|-
 
|-
| pegate /pegotĕ/ || piegaty || pego + -otĕ || pego-pegotĕ tak jak nügă-nügotĕ
+
| owål /övål/ || strug, hebel || śdn. hovel || słowo poświadczone, por. evål
 +
|}
 +
 
 +
==P==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| pek /pek/ || smoła || śdn. pek || poświadczone w GSg: peťai
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
+
| padát sa /podot să/ || padać (o deszczu) || psł. *padati sę || poświadczone w 3Sg: podăji-să
 
|-
 
|-
| pekàrnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| pagîbne /poďaibnĕ || mądry || psł. *pagubьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pelen /pelĕn/ || piołun || psł. *pelynъ || poświadczone w GSg: pelåinĕ
+
| pające /pojącĕ/ || pajęczy || psł. *pajǫčьjь || formacja analogiczna do god-godĕ, korvo-korvĕ
 
|-
 
|-
| pènidelia/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
+
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pènidelne /pĕnidelnĕ/ || poniedziałkowy || pĕnideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
+
| pającîna /pojącainǎ/ || pajęczyna || psł. *pajǫčina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| penît sa /penait să/ || pienić się || ṕonă + -ait să || czasownik od zrekonstruowanego ṕonă
+
| pak /păk/ || ale, lecz || psł. *pakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perdaja /perdojă/ || sprzedaż || psł. *perdaja || słowo poświadczone
+
| pal /pol/ || pal, kołek || śdn. pâl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perdajîka /perdojaikă/ || sprzedawca || perdot + -aikă || słowo poświadczone
+
| palac /polăc/ || palec (u rąk i u nóg) || psł. *palьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perdát /perdot/ || sprzedawać || psł. perdavati || słowo poświadczone
+
| palcą /polcą/ || paluszek || psł. palьčę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pere /perĕ/ || pierze || psł. *perьje || słowo poświadczone
+
| palek /polĕk/ || kołek, drewniany gwóźdź || śdn. pâl + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perèndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
+
| pará /poro/ || błoto, brud, kał || psł. *para || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perèndȧne /perĕndanĕ/ || poniedziałkowy || perĕndan + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
+
| parene /porenĕ/ || brudny, ubłocony || psł. *parenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| peret /perĕt/ || prać || psł. periti || słowo poświadczone
+
| paret /porĕt/ || brudzić || psł. *pariti || poświadczony zleksykalizowany imiesłów: porenĕ, por. poro
 
|-
 
|-
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
+
| parîna /poraină/ || huba, hubka, żagiew || psł. *parina || słowo poświadczone (jako nazwa terenowa)
 
|-
 
|-
| perjadat /perjodăt/ || przejadać; przegrywać || psł. *per-jědati || poświadczone w 3Sg: perjodă
+
| parg /porg/ || próg || psł. *porgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perjést /perjest/ || przejeść; przegryźć || psł. *per-jěsti || poświadczone w 3Sg: perjedĕ i rozkaźniku: perjeʒ
+
| parch /porx/ || purchawka, purchatka || psł. *porxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perlît /perlait/ || przelać || psł. *perliti || poświadczone w 3Sg: perlajĕ
+
| parîna /poraină/ || huba, hubka, żagiew || psł. *parina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| permesat /permesăt/ || przemieszać, pomieszać, zamieszać || psł. *perměšati || słowo poświadczone
+
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perrŷt /perråit/ || przekopać, przeryć || psł. *perryti || poświadczone w 3Sg: perråjĕ
+
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimii: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
 
|-
 
|-
| pers /pers/ || brzoskwinia || dn. pers || poświadczone w l.mn.: persai
+
| parsnene /porsnenĕ/ || prochowy, dotyczący prochu || porx + -nenĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perstrelet /perstrelĕt/ || przestrzelić || psł. *perstrěliti || słowo poświadczone
+
| pasék /pasek/ || pasieka || psł. *pasěkъ || poświadczone w toponimii: Pasacken, Paask, Passek, Patschak, por. pośw. persek
 
|-
 
|-
| peru /perü/ || pióro (ptasie) || psł. pero || słowo poświadczone
+
| pasmą /posmą/ || pasmo nici || psł. *pasmo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pesen /pesĕn/ || pieśń || psł. *pěsnь || słowo poświadczone
+
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Piana /Ṕonă/ || Peene, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piana /ṕonă/ || piana || psł. *pěna || poświadczone w toponimii: Peene
+
| pastwîste /postvaistĕ/ || pastwisko || psł. *pastvišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| pat /pot/ || kopyto nierozdwojone || por. szlez.-holszt. poot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| patát /potot/ || szczepić, zaszczepiać || śdn. poten, paten || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piåstre /ṕåstrĕ/ || pstry, pstrokaty || psł. *pьstrъjь || poświadczony derywat: pastraićă
+
| patŷ /potåi/ || kopyto rozdwojone, racica || por. szlez.-holszt. poot + -åi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pic /pic/ || piec piekarski || psł. *peťь || słowo poświadczone
+
| pawes /povĕs/ || papież || śdn. pâwes || słowo zasymilowane jak łuż. bamž, por. Drevĕs
 
|-
 
|-
| picȧn /pican/ || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
+
| pazá /pozo/ || pacha || psł. *paža || por. łuż. paža
 
|-
 
|-
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
+
| pȧda /padă/ || ropucha || śdn. padde || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| picne /picnĕ/ || służący do pieczenia || psł. *pečьnъjь || słowo poświadczone
+
| pȧgàlîcia /pagălaićă/ || rogalik, bułka w kształcie podkowy || dn. paggeln  + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
+
| pȧjane /pajonĕ/ || pijany || psł. *pijanъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pija /pijă/ || ciepła koszula, kabacik || por. szlez.-holszt. pie || słowo poświadczone
+
| pȧjàwîcia /pajăvaićă/ || pijawka || psł. *pijavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pilenka /pilenkă/ || pieluszka, pielucha || psł. *pelenъka || słowo poświadczone
+
| pȧjîka /pajaikă/ || pijak || pait + -aikă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pinka /pinkă/ || srom kobiecy || ??? || słowo poświadczone
+
| pȧn /pan/ || pień || psł. *pьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piniat /pińăt/ || katować, męczyć || śdn. pinigen || poświadczone w czasie przeszłym: pińol, pińălai-jĕg
+
| pȧnkiuk /panťük/ || omlet || dn. pannkōk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
| pȧpàrnîcia /papărnaićă/ ||młynek do pieprzu || paṕår + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| pȧpiår /paṕår/ || pieprz || psł. *pьpьrъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pipȧną || przepiórka || ??? || słowo poświadczone, być może pipalą
+
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pipat /pipăt/ || całować || dn. pīpen || poświadczone w 3Sg: pipă
+
| pȧpirene /papirenĕ/ || papierowy || papir + -enĕ || formacja z typowym przyrostkiem do rzeczownik ozn. materiały
 
|-
 
|-
| pipsȧk /pipsak/ || dudy || śdn. pip-sak || słowo poświadczone
+
| pȧprika /paprikă/ || papryka || niem. Paprika || zapożyczenie, dodatkowo może być reanalizowane jako papr- od paṕår i -ikă jak w ťönikă
 
|-
 
|-
| pirdat /pirdăt/ || sprzedać || psł. *perdati || poświadczony imiesłów: pirdonĕ
+
| pȧradle /parodlĕ/ || miejsce do prania, pralnia || psł. pьradlo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pir /pir/ || dla || psł. *perъ || słowo poświadczone, obocznie Polański rekonstruuje pir
+
| pȧrànîcia /parănaićă/ || kijanka do prania || psł. *pьranica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pirbas /pirbăs/ || na bose nogi || psł. *perъ + bosъ || słowo poświadczone
+
| pȧrdet /pardĕt/ || pierdzieć || psł. *pьrděti || poświadczone w 3Sg: pardĕ
 
|-
 
|-
| pircu /pircü/ || dlaczego || pir + cü || w analogii do poświadczonego pirtü
+
| pȧre /parĕ/ || pierwszy || psł. *pьrvъjь, nieregularnie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pirtu /pirtü/ || dlatego || pir + tü || słowo poświadczone
+
| pȧréd /pared/ || przedtem, dawniej || psł. *perdъ, z nieregularnym -a- || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pirtągnǫt sa /pirtągnǫt să/ || wyciągnąć się, przeciągnąć się || psł. *pertęgnǫti sę || poświadczone w 3Sg: pirtągni-
+
| Pȧriz /Pariz/ || Paryż || niem. Paris || zapożyczenie z niem., por. łuż. Paris (/-z-/), toponim
 
|-
 
|-
| pirwȧrtet /pirvartĕt/ || przewiercić || psł. *pervьrtiti || poświadczone w 3Sg: pirvartĕ
+
| pȧrstin /parstin/ || pierścionek, obrączka ślubna || psł. *pьrstenь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pisát /pisot/ || oddawać mocz, sikać || śdn. pissen || słowo poświadczone
+
| pȧrtîja /partajă/ I || partia towaru; partia w grze || niem. Partie || zapożyczenie, słowo dość międzynarodowe
 
|-
 
|-
| pisîna /pisaină/ || mocz || pisot + -aină || słowo poświadczone
+
| pȧrtîja /partajă/ || partia polityczna || niem. Partei || zapożyczenie, internacjonalizm
 
|-
 
|-
| Pitår /Pitår/ || Piotr || śdn. Peter || imię mocno zasymilowane, ale por. dłuż. Pětš, pol. Piotr
+
| pȧse /pasĕ/ || psi || ṕås + -ĕ || typowa formacja jak korvo-korvĕ, dodatkowo cofnięty przegłos
 
|-
 
|-
| Pitrègard /Pitrĕgord/ || Piotrogród, Petersburg || Pitår + -gárd || kalka niem. Petersburg, por. cz. Petrohrad, głuż. Pětrohród
+
| pȧsinne /pasinĕ/ || pszenny || psł. *pьšenьnъjь || derywat od poświadczone pasinaićă, por. jącmin-jącånĕ
 
|-
 
|-
| pîlą /pailą/ || gąsię, kaczę || psł. *pilę || słowo poświadczone
+
| pȧsinîcia /pasinaićă/ || pszenica || psł. *pьšenica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîstat /paistăt/ || gwizdać || psł. *piščati || poświadczone w 3Sg: paistĕ
+
| pȧstèlîcia /pastĕlaićă/ || piec, otwór piecowy || psł. *pьščelica?? || słowo poświadczone, niepewne
 
|-
 
|-
| pîstialka /paisťolkă/ || piszczałka, fujarka || psł. *piščalъka || słowo poświadczone
+
| pȧstrîcia /pastraićă/ || żmija || *ṕåstrĕ + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pît /pait/ || pić || psł. *piti || słowo poświadczone
+
| pȧt /pat/ || naczynie || por. śdn. pot/put || poświadczone w liczbie mnogiej: pate
 
|-
 
|-
| pîte /paitĕ/ || picie, napój || psł. *pitьje || poświadczone w celowniku: kå paiťĕ
+
| påknǫt /påknǫt/ || upaść, spaść || psł. *pъknǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîwene /paivenĕ/ || piwny || paivü + -enĕ || por. mlåkă-mlåcenĕ
+
| påknǫt dånû /påknǫt dånau/ || wpaść || påknǫt + dånau || poświadczone w 3Sg: dånau påknĕ
 
|-
 
|-
| pîwnîcia /paivnaićă/ || pub, miejsce picia piwa || paivü + -naićă || kalka cz. pivnice, por vaină-vainaićă
+
| påknǫt del /påknǫt del/ || odpaść || påknǫt + del || poświadczone w aoryście: påci del
 
|-
 
|-
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
+
| påknǫt wånû /påknǫt vånau/ || wypaść || påknǫt + vånau || w analogii do poświadczonego dånau påknĕ
 
|-
 
|-
| pîza /paizǎ/ || dupa? || por. prus.-niem. puse || poświadczone w ASg: paizǫ
+
| påtinac /påtinăc/ || ptak || psł. *pъtenьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
+
| påtinȧcka /påtinackă/ || ptaszek || psł. *pъtenьčьka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîzdia /paizďǎ/ || dupa, tyłek? || psł. *pizda, zmiękczony temat || słowo poświadczone
+
| påtince /påtincĕ/ || ptasi || psł. pъtenьčьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plagá /plogo/ || plaga, klęska || śdn. plâge || słowo poświadczone
+
| påtince garch /påtincĕ gorx/ || ptasi groch, ptasia wyka (rodzaj chwastu) || påtince + gorx || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plagát /plogot/ || męczyć, dręczyć || śdn. plagen || poświadczone w czasie przeszłym: plogol
+
| påtince mlåka /påtincĕ mlåkă/ || ptasie mleko || påtince + mlåkă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plachta /ploxtă/ || płachta, prześcieradło, obrus, serweta || psł. *plaxъta || słowo poświadczone
+
| påtince zȧlą /påtincĕ zalą/ || ptasia wyka || påtince + zalą || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plachtwîcia /ploxtvaićă/ || chusta, chustka || ploxtă + -vaićă || słowo poświadczone
+
| påtincnîcia /påtincnaićă/ || klatka na ptaki || patinăc + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plakat /plokăt/ || płakać || psł. *plakati || słowo poświadczone
+
| påtka /påtkă/ || genitalja || psł. pъtka? || słowo poświadczone, Polański waha się pomiędzy potkă i påtkă
 
|-
 
|-
| plast /plost/ || włóka (jednostka powierzchni) || psł. plastъ || poświadczone w nazwie terenowej såvlåknĕ plast, co do znaczenia p. plostnĕk
+
| pądz /pąʒ/ || pieniądz; fening || psł. *pěnęʒь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plastnek /plos(t)nĕk/ || właściciel jednej włóki pola || plost + -nĕk || słowo poświadczone
+
| pąpil /pąpil/ || bąk, trzmiel || dźwiękonaśladowcze? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| platet /plotĕt/ || kosztować, być wartym || psł. *platiti || poświadczone w 3Sg: plotĕ
+
| pąska /pąskă/ || kiełbasa, kiszka || śdn. panse + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plȧmazé /plamoze/ || pióropusz || śdn. plumasie || słowo poświadczone, liczba mnoga
+
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plȧnta /plantă/ || roślina || śdn. plante || słowo poświadczone
+
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plȧntát /plantot/ || sadzić || plantă + -ot || poświadczone gerundium: plantonĕ
+
| pątàru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plȧtér /plater/ || miska, półmisek || śdn. plattêr || słowo poświadczone
+
| pątnàdist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plȧterek /platerĕk/ || miseczka || plater + -ĕk || poświadczone w liczbie mnogiej: plateraiťĕ
+
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plåtne /plåtnĕ/ || płótno || psł. *poltьno || słowo poświadczone
+
| pątkiusté /pątťüste/ || Zielone Świątki || śdn. pinkesten, etymologia ludowa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plåtnene /plåtnenĕ/ || płócienny || plåtnĕ + -enĕ || słowo poświadczone
+
| pątkiustne /pątťüstnĕ/ || zielonoświątkowy || pątťüstĕ + -|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plåtninek /plåtninĕk/ || handlarz płótnem || plåtnĕ + -inĕk || słowo poświadczone
+
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plåwet /plåvĕt/ || pleć, plewić, przesiewać, oddzielać plewy od ziarna || psł. *pelviti || poświadczone w 3Sg: plåvĕ
+
| pątstig /pątstig/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje pątstiďĕ
 
|-
 
|-
| plåwŷ /plåvoi/ || plewy || psł. *pelvy || słowo poświadczone
+
| pegá /pego/ || pieg || psł. *pěga || słowo ogólno zach.- i płd.-słow., por. sch. pega, cz. piha, głuż. piha, dłuż. pěga, sła. peha
 
|-
 
|-
| plekièpîzde /pleťĕpaizdĕ/ || sarnię, sarenka || dn. pleckig + paizdă + -ĕ || słowo poświadczone, zapewne substantywizowany przymiotnik
+
| pegate /pegotĕ/ || piegaty || pego + -otĕ || pego-pegotĕ tak jak nügă-nügotĕ
 
|-
 
|-
| plesen /plesĕn/ || pleśń || psł. *plěsnь || poświadczone złożenie plesnaivĕ, co do -ĕn, por. pesĕn<*pěsnь
+
| pek /pek/ || smoła || śdn. pek || poświadczone w GSg: peťai
 
|-
 
|-
| plesnîwe /plesnaivĕ/ || spleśniały || psł. *plěsnivъjь || słowo poświadczone
+
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plestȧn /plestan/ || placek, płaskie ciasto || psł. *plěščьnь || słowo poświadczone
+
| pekàrnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plewá /plevo/ || błonka na oku || psł. *plěva || słowo poświadczone
+
| Peking /Peking/ || Pekin || niem. Peking || zapożyczenie, por. łuż., cz. Peking, toponim
 
|-
 
|-
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
+
| pelen /pelĕn/ || piołun || psł. *pelynъ || poświadczone w GSg: pelåinĕ
 
|-
 
|-
| pliǫsat /pľǫsăt/ || tańczyć || psł. *plęsati || słowo poświadczone
+
| pènidelia /pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plist /plist/ || pleść || psł. *plesti || poświadczone w 3Sg: plitĕ
+
| pènidelne /pĕnidelnĕ/ || poniedziałkowy || pĕnideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
 
|-
 
|-
| plitát /plitot/ || splatać, pleść || psł. *pletati || słowo poświadczone
+
| penît sa /penait să/ || pienić się || ṕonă + -ait să || czasownik od zrekonstruowanego ṕonă
 
|-
 
|-
| plitene /plitenĕ/ || grodzenie płotem || psł. *pletenьje || słowo poświadczone
+
| perdaja /perdojă/ || sprzedaż || psł. *perdaja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pliûst /pľaust/ || bluszcz || psł. *pljuščь || poświadczone w GSg: pľausťă
+
| perdajîka /perdojaikă/ || sprzedawca || perdot + -aikă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Plotus /Plötüs/ || Piłat || śdn. ? || słowo poświadczone
+
| perdát /perdot/ || sprzedawać || psł. perdavati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plutwîcia /plütvaićă/ || płotka || psł. *plotъvica || słowo poświadczone
+
| pere /perĕ/ || pierze || psł. *perьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûce /plaucĕ/ || płuca || psł. *pluťa || poświadczone w l.mn.: plaucă
+
| perèndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
+
| perèndȧnne /perĕndanĕ/ || czwartkowy|| perĕndan + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
 
|-
 
|-
| plût /plaut/ || pływać || psł. *pluti || poświadczone w 3Sg: plajĕ
+
| peret /perĕt/ || prać || psł. periti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûzet /plauzĕt/ || płużyć, orać || psł. *plužiti || poświadczone w 3Sg: plauzĕ
+
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûzne /plauznĕ/ || pługowy, płużny || psł. *plužьnъjь || słowo poświadczone
+
| perjadat /perjodăt/ || przejadać; przegrywać || psł. *per-jědati || poświadczone w 3Sg: perjodă
 
|-
 
|-
| pod /pöd/ || palenisko || psł. *podъ || słowo poświadczone
+
| perjést /perjest/ || przejeść; przegryźć || psł. *per-jěsti || poświadczone w 3Sg: perjedĕ i rozkaźniku: perjeʒ
 
|-
 
|-
| poddane /pöddonĕ/ || oddany || psł. podъdanъjь || słowo poświadczone
+
| perlet /perlĕt/ || przelać || psł. *perliti || poświadczone w 3Sg: perlajĕ, może perlait?
 
|-
 
|-
| podrûg /pödraug/ || towarzysz, pomocnik || psł. *podrugъ || słowo poświadczone
+
| permesat /permesăt/ || przemieszać, pomieszać, zamieszać || psł. *perměšati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pol /pöl/ || pół, połowa || psł. *polъ || słowo poświadczone
+
| perprasane /perprosone/ || egzamin, test || perprosot + -nĕ || por. dłuż. pśespytowanje
 
|-
 
|-
| pol kiupe /pöl ťüpĕ/ || trzydzieści, pół kopy || pöl + ťüpă || słowo poświadczone
+
| perprasát /perprosot/ || przepytywać, egzaminować || per- + prosot || złożenie wzorem dłuż. pśepšašaś, pśepšašowaś
 
|-
 
|-
| polåt /pölåt/ || połeć, duży kawał mięsa || psł. *polъtь || słowo poświadczone
+
| perret /perrĕt/ || przekopać, przeryć || psł. *perryti || poświadczone w 3Sg: perråjĕ, może perråit?
 
|-
 
|-
| polni /pölni/ || południe (pora dnia), południe (kierunek) || psł. polъdьne? || słowo poświadczone
+
| pers /pers/ || brzoskwinia || dn. pers || poświadczone w l.mn.: persai
 
|-
 
|-
| polnuc /pölnüc/ || północ (pora dnia), północ (kierunek) || psł. polъnoťь || w analogii do poświadczonego pölni
+
| Persår /Persår/ I || Pers || niem. Perser || zapożyczenie z niem., por. dłuż. Persaŕ
 
|-
 
|-
| polskiorné /pölsťörne/ || półbuty, trzewiki || pöl + sťörne || słowo poświadczone
+
| persår /persår/ II || dywan perski || niem. Perser || por. dłuż. perser, niem. słowo również jest dwuznaczne
 
|-
 
|-
| poltîste /pöltaistĕ/ || stłuczka, kawałki tłuczonego naczynia || śdn. polt + -aistĕ? || słowo poświadczone
+
| Persîja /Persajă/ || Persja || niem. Persien || zapożyczenie z adaptowaniem -ajă
 
|-
 
|-
| poluwnek /pölüvnĕk/ || rolnik posiadający połowę włoki pola || *pölüvă + -nĕk || słowo poświadczone
+
| perskie /persťĕ/ || perski || Pers- + -sťĕ || por. niem. Persisch
 
|-
 
|-
| poluzet /pölüzĕt/ || położyć || psł. *položiti || słowo poświadczone
+
| perstrelet /perstrelĕt/ || przestrzelić || psł. *perstrěliti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| popást sa /pöpost să/ || spaść, upaść || psł. *popasti sę || poświadczone w 3Sg: pöpădi-să, p
+
| peru /perü/ || pióro (ptasie) || psł. pero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| porudene /pörüdenĕ/ || urodzony || psł. *porodenъjь || słowo poświadczone
+
| pesen /pesĕn/ || pieśń || psł. *pěsnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| porudet /pörüdĕt/ || urodzić || psł. *poroditi || poświadczony imiesłów: pörüdenĕ
+
| Piana /Ṕonă/ || Peene, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja, hydronim
 
|-
 
|-
| poslûsat /pöslausăt/ || posłuchać, być posłusznym || psł. *poslušati || słowo poświadczone
+
| piana /ṕonă/ || piana || psł. *pěna || poświadczone w toponimii: Peene
 
|-
 
|-
| powǫz /pövǫz/ || drąg służący do przyciskania siana || psł. *povǫzъ || słowo poświadczone
+
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫkàwîcia /pǫkăvaićă/ || ropucha || psł. *pǫkavica || słowo poświadczone
+
| piasåcnĕ /ṕosåcnĕ/ || piaszczysty || ṕosăk + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
+
| piat /ṕot/ || śpiewać; piać || psł. *pěti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
+
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫtewe /pǫtevĕ/ || drogowy || pǫt + -evĕ || przymiotnik utworzony z miękkotematowym przyrostkiem -evĕ
+
| piåstre /ṕåstrĕ/ || pstry, pstrokaty || psł. *pьstrъjь || poświadczony derywat: pastraićă
 
|-
 
|-
| pǫtnîcia /pǫtnaićă/ || napiwek || pǫt + -naićă || poświadczone zapożyczenie w dn: Punkeneitz
+
| pic /pic/ || piec piekarski || psł. *peťь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prafeta /profetă/ || prorok || śdn. prophête || słowo poświadczone
+
| picȧn /pican/ || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pram /prom/ || prom || śdn. prâm || zasymilowane zapożyczenie, por. dłuż. prama
+
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prasat /prosăt/ || pytać || psł. *prašati || poświadczone w czasie przeszłym: prosăl, w teraźniejszym niepewnie
+
| picne /picnĕ/ || służący do pieczenia || psł. *pečьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prawe /provĕ/ || prawy || psł. *pravъjь || słowo poświadczone
+
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prawîcia /provaićă/ || prawica, prawa ręka || provĕ + -aićă || formacja wzorem pl., głuż. prawica
+
| pija /pijă/ || ciepła koszula, kabacik || por. szlez.-holszt. pie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prawnek /provnĕk/ || prawnik || provü + -nĕk || formacja z przyrostkiem -nĕk tworzącym zawody
+
| pilenka /pilenkă/ || pieluszka, pielucha || psł. *pelenъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prawu /provü/ || prawo || psł. *pravo || formacja wzorem pl., głuż. prawo, cz. právo, kalka niem. Recht, fr. droit
+
| pinka /pinkă/ || srom kobiecy || ??? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prȧding /prading/ || kazanie || śdn. predinge || słowo poświadczone
+
| piniat /pińăt/ || katować, męczyć || śdn. pinigen || poświadczone w czasie przeszłym: pińol, pińălai-jĕg
 
|-
 
|-
| prȧchstîl /praxstail/ || ambona, kazalnica || por. dn. prēgestaul || słowo poświadczone
+
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prądȧn /prądan/ || pełne wrzeciono, szpula? || psł. *prędьnь || słowo poświadczone
+
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prądene /prądenĕ/ || motek, pasmo przędzy || psł. *prędenьje || słowo poświadczone
+
| pipȧną || przepiórka || ??? || słowo poświadczone, być może pipalą
 
|-
 
|-
| prądia /prąďă/ || prządka || psł. *prędьja || słowo poświadczone
+
| pipat /pipăt/ || całować || dn. pīpen || poświadczone w 3Sg: pipă
 
|-
 
|-
| prąslén /prąslen/ || przęślik, ciężarek obciążający wrzeciono || psł. *pręslenь? || słowo poświadczone
+
| pipsȧk /pipsak/ || dudy || śdn. pip-sak || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prąst /prąst/ || prząść || psł. *pręsti || poświadczone w 3Sg: prądĕ
+
| pirdat /pirdăt/ || sprzedać || psł. *perdati || poświadczony imiesłów: pirdonĕ
 
|-
 
|-
| prene /prenĕ/ || przedni; wczesny; pierwszy || psł. *perdnьjь || poświadczone w r.ż.: preńă
+
| pir /pir/ || dla || psł. *perъ || słowo poświadczone, obocznie Polański rekonstruuje pir
 
|-
 
|-
| prenia zîma /preńă zaimă/ || jesień || preńă + zaimă || słowo poświadczone
+
| pirbas /pirbăs/ || na bose nogi || psł. *perъ + bosъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prenia zîma-mand /preńă zaimă mond/ || wrzesień || preńă zaimă + mond || słowo poświadczone
+
| pircu /pircü/ || dlaczego || pir + || w analogii do poświadczonego pirtü
 
|-
 
|-
| prepict /prepict/ || smażyć, przysmażać || psł. *perpeťi || słowo poświadczone
+
| pirtu /pirtü/ || dlatego || pir + tü || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| presék /presek/ || sad owocowy, ogród za domem || psł. *persěkъ || słowo poświadczone
+
| pirtągnǫt sa /pirtągnǫt să/ || wyciągnąć się, przeciągnąć się || psł. *pertęgnǫti sę || poświadczone w 3Sg: pirtągni-să
 
|-
 
|-
| prestor /prestör/ || kazalnica, ambona || psł. *perstorъ || poświadczone w miejscowniku: no prăstöră
+
| pirwȧrtet /pirvartĕt/ || przewiercić || psł. *pervьrtiti || poświadczone w 3Sg: pirvartĕ
 
|-
 
|-
| pricne /pricnĕ/ || poprzeczny || psł. *perčьnъjь || słowo poświadczone
+
| pisát /pisot/ || oddawać mocz, sikać || śdn. pissen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pricne pǫt /pricnĕ pǫt/ || skrzyżowanie, rozstajna droga || pricnĕ + pǫt || słowo poświadczone
+
| pisîna /pisaină/ || mocz || pisot + -aină || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prid /prid/ || przed || psł. *perdъ || słowo poświadczone
+
| Pitår /Pitår/ || Piotr || śdn. Peter || imię mocno zasymilowane, ale por. dłuż. Pětš, pol. Piotr, imię
 
|-
 
|-
| pridcerak /pridcerăk/ || podwieczorek || prid- + ceră + -ăk || słowo poświadczone
+
| Pitrègard /Pitrĕgord/ || Piotrogród, Petersburg || Pitår + -gárd || kalka niem. Petersburg, por. cz. Petrohrad, głuż. Pětrohród, toponim
 
|-
 
|-
| pridèbede /pridĕbedĕ/ || śniadanie || psł. *perdobědьje || słowo poświadczone
+
| pîla /pailă/ || kaczka || por. szlez.-holszt. Piele || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pridjîmą /pridjaimą/ || imię || prid- + -jaimą || kalka niem. Vorname, por. głuż předmjeno
+
| pîlą /pailą/ || gąsię, kaczę || psł. *pilę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pridjûzînauk /pridjauzainăk/ || przedobiadek, posiłek przed obiadem || psł. *perdъjužinъkъ || słowo poświadczone
+
| pîlia /paiľă/ || pożyteczność, użyteczność, korzyść || psł. *pilьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pridmét /pridmet/ || przedmiot, objekt, rzecz || prid- + met || -met z metăt, por. voimetăt, co do kalki por. pl. przedmiot, głuż. předmjet, cz. předmět
+
| pîlne /pailnĕ/ || pożyteczny, korzystny || paiľă + -|| przymiotnik od pośw. rzeczownika, por. pl., łuż. pilny, sła. pilný
 
|-
 
|-
| prichel /prixĕl/ || chór kościelny || por. fryz. Prichel || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje prixel
+
| pîstat /paistăt/ || gwizdać || psł. *piščati || poświadczone w 3Sg: paistĕ
 
|-
 
|-
| prikie /priťĕ/ || przeciw, za?, na? || psł. *perko || słowo poświadczone
+
| pîstialka /paisťolkă/ || piszczałka, fujarka || psł. *piščalъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prikî /priťai/ || wpoprzek, naprzeciwko || psł. *perky || słowo poświadczone  
+
| pît /pait/ || pić || psł. *piti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prilidiát /priliďot/ || przecierpieć, wycierpieć || pri- + liďot || słowo poświadczone
+
| pîte /paitĕ/ || picie, napój || psł. *pitьje || poświadczone w celowniku: kå paiťĕ
 
|-
 
|-
| priǫdka /pŕǫtkă/ || prządka || psł. *prędъka || słowo poświadczone
+
| pîwene /paivenĕ/ || piwny || paivü + -enĕ || por. mlåkă-mlåcenĕ
 
|-
 
|-
| priǫtru /pŕǫtrü/ || strych domu lub stodoły służący na siano || psł. *prętro || słowo poświadczone
+
| pîwnîcia /paivnaićă/ || pub, miejsce picia piwa || paivü + -naićă || kalka cz. pivnice, por vaină-vainaićă
 
|-
 
|-
| pripék /pripek/ || przepieczone miejsce na chlebie || psł. *perpekъ || słowo poświadczone
+
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| priwizt /privist/ || przewieźć || psł. *pervesti || słowo poświadczone
+
| pîza /paizǎ/ || dupa? || por. prus.-niem. puse || poświadczone w ASg: paizǫ
 
|-
 
|-
| priz /priz/ || bez || psł. *perzъ || słowo poświadczone
+
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prî /prai/ || przy, obok || psł. *pri || słowo poświadczone
+
| pîzdia /paizďǎ/ || dupa, tyłek? || psł. *pizda, zmiękczony temat || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîbet /praibĕt/ || przybić || psł. *pribiti || słowo poświadczone
+
| plagá /plogo/ || plaga, klęska || śdn. plâge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîbuwat /praibüvăt/ || dobudować || prai- + büvot || słowo poświadczone
+
| plagát /plogot/ || męczyć, dręczyć || śdn. plagen || poświadczone w czasie przeszłym: plogol
 
|-
 
|-
| prîdat /praidăt/ || przydać, dodać || psł. *pridati || słowo poświadczone, obocznie praidot
+
| plachta /ploxtă/ || płachta, prześcieradło, obrus, serweta || psł. *plaxъta || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîlåbe /prailåbĕ/ || jarzmo przyrożne || psł. *prilъbьje || słowo poświadczone
+
| plachtwîcia /ploxtvaićă/ || chusta, chustka || ploxtă + -vaićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîluzît sa /prailüzait să/ || przywyknąć, przyzwyczaić się || psł. *priložiti sę || poświadczone w czasie przeszłym: prailüzål să
+
| plakat /plokăt/ || płakać || psł. *plakati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîmȧrtîna /praimartaină/ || spadek || praiḿortĕ + -aină || formacja z -aină, por. *låisĕ-låisaină
+
| plast /plost/ || włóka (jednostka powierzchni) || psł. plastъ || poświadczone w nazwie terenowej såvlåknĕ plast, co do znaczenia p. plostnĕk
 
|-
 
|-
| prîmiarte /praiḿortĕ/ || odziedziczony po czyjejś śmierci || psł. *primьrtъjь || słowo poświadczone
+
| plastnek /plos(t)nĕk/ || właściciel jednej włóki pola || plost + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîrest /prairĕst/ || przyrosnąć || prai + rüst || poświadczone w 3Sg: prairüstĕ
+
| platet /plotĕt/ || kosztować, być wartym || psł. *platiti || poświadczone w 3Sg: plotĕ
 
|-
 
|-
| prîskat /praiskăt/ || przywiązać, zawiązać || psł. *prisъkati || słowo poświadczone
+
| plȧmazé /plamoze/ || pióropusz || śdn. plumasie || słowo poświadczone, liczba mnoga
 
|-
 
|-
| prîstawet /praistovĕt/ || wynająć || psł. *pristaviti || słowo poświadczone
+
| plȧnta /plantă/ || roślina || śdn. plante || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîtoret /praitörĕt/ || przymknąć || psł. *pritvoriti || słowo poświadczone
+
| plȧntát /plantot/ || sadzić || plantă + -ot || poświadczone gerundium: plantonĕ
 
|-
 
|-
| prîwabet /praivobĕt/ || przywabić || psł. *privabiti || słowo poświadczone
+
| plȧtér /plater/ || miska, półmisek || śdn. plattêr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîwåst || wzrosnąć, przybrać || psł. privъzęti || poświadczone w 3Sg: praivåmĕ, por. våst
+
| plȧterek /platerĕk/ || miseczka || plater + -ĕk || poświadczone w liczbie mnogiej: plateraiťĕ
 
|-
 
|-
| prîwiǫzat /praiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *privęzati || poświadczone w 1Sg: praivązą
+
| plåtne /plåtnĕ/ || płótno || psł. *poltьno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prîzȧdat /praizadăt/ || zaczekać, poczekać || psł. *prižьdati || poświadczone w rozkaźniku: praizad
+
| plåtnene /plåtnenĕ/ || płócienny || plåtnĕ + -enĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
+
| plåtninek /plåtninĕk/ || handlarz płótnem || plåtnĕ + -inĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| proste /pröstĕ/ || niedorzeczny, szalony || psł. *prostъjь || słowo poświadczone
+
| plåwet /plåvĕt/ || pleć, plewić, przesiewać, oddzielać plewy od ziarna || psł. *pelviti || poświadczone w 3Sg: plåvĕ
 
|-
 
|-
| prostota /pröstötă/ || dziwak, cudak || psł. *prostota || słowo poświadczone
+
| plåwŷ /plåvoi/ || plewy || psł. *pelvy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prǫt /prǫt/ || rózga, pręt || psł. *prǫtъ || słowo poświadczone
+
| pląsîka /pląsaikă/ || tancerz || psł. *plęs-ika || nazwa zawodu od pľǫsăt na -aikă, pląs- zamiast pľǫs- jak w pląsą
 
|-
 
|-
| pruliatu /prüľotü/ || wiosna || psł. *prolěto || słowo poświadczone
+
| plekièpîzde /pleťĕpaizdĕ/ || sarnię, sarenka || dn. pleckig + paizdă + -ĕ || słowo poświadczone, zapewne substantywizowany przymiotnik
 
|-
 
|-
| prupél /prüpel/ || śniadanie || por. dn. pröpel || słowo poświadczone
+
| plesen /plesĕn/ || pleśń || psł. *plěsnь || poświadczone złożenie plesnaivĕ, co do -ĕn, por. pesĕn<*pěsnь
 
|-
 
|-
| prusak /prüsăk/ || popiół, perzyna || niejasne || poświadczone w GSg: prüsťau
+
| plesnîwe /plesnaivĕ/ || spleśniały || psł. *plěsnivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prusene /prüsenĕ/ || jaglany || psł. prosenъjь || słowo poświadczone
+
| plestȧn /plestan/ || placek, płaskie ciasto || psł. *plěščьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prusene kiosària /prüsenĕ ťösăŕo/ || kasza jaglana || prüsenĕ + ťösör
+
| plewá /plevo/ || błonka na oku || psł. *plěva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pruset /prüsĕt/ || żebrać, prosić || psł. *prositi || słowo poświadczone
+
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prusinek /prüsinĕk/ || kasza jaglana || psł. *prosenьnikъ || słowo poświadczone
+
| pliǫsat /pľǫsăt/ || tańczyć || psł. *plęsati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pruwesle /prüveslĕ/ || powrósło || psł. *proveslo || słowo poświadczone
+
| plist /plist/ || pleść || psł. *plesti || poświadczone w 3Sg: plitĕ
 
|-
 
|-
| pu // || po || psł. *po || słowo poświadczone
+
| plitát /plitot/ || splatać, pleść || psł. *pletati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pucąt /pücąt/ || odpocząć || psł. *počęti || aspekt dokonany od: pücaivăt
+
| plitene /plitenĕ/ || grodzenie płotem || psł. *pletenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pucîwat /pücaivăt/ || odpoczywać || psł. *počivati || poświadczone w 3Sg: pücaivă
+
| pliûst /pľaust/ || bluszcz || psł. *pljuščь || poświadczone w GSg: pľausťă
 
|-
 
|-
| pucréd /pücred/ || najemny pastuch || psł. *počerdъ || słowo poświadczone
+
| Plotus /Plötüs/ || Piłat || śdn. ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pud /püd/ I || pod || psł. *podъ || słowo poświadczone, obocznie pöd
+
| plutwîcia /plütvaićă/ || płotka || psł. *plotъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pudåptat /püdåptăt/ || podeptać || psł. *podъpъtati || poświadczone w 3Sg: püdåpcĕ
+
| plûce /plaucĕ/ || płuca || psł. *pluťa || poświadczone w l.mn.: plaucă
 
|-
 
|-
| pudûsa /püdaisă/ || podeszwa || psł. *poduša || słowo poświadczone
+
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| puli /püli/ || pole || psł. *poľe || słowo poświadczone
+
| plût /plaut/ || pływać || psł. *pluti || poświadczone w 3Sg: plajĕ
 
|-
 
|-
| Puliak /Püľăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe Polack
+
| plûzet /plauzĕt/ || płużyć, orać || psł. *plužiti || poświadczone w 3Sg: plauzĕ
 
|-
 
|-
| Puliacka /Püľockă/ || Polska || Pülăk + -kă || por. toblăc-toblockă
+
| plûzne /plauznĕ/ || pługowy, płużny || psł. *plužьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pulne /pülnĕ/ || polny || püli + -nĕ || przymiotnik jak plaug-plauznĕ
+
| pod /pöd/ || palenisko || psł. *podъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Pulska /Pülskă/ || Polska || Pülăk + -skă || kalka pol. Polska, por. także inne państwa na -skă
+
| poddane /pöddonĕ/ || oddany || psł. podъdanъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pulskie /pülsťĕ/ || polski || Pülăk + -sťĕ || Pülăk-pülsťĕ jak Vend-vensťĕ
+
| podrûg /pödraug/ || towarzysz, pomocnik || psł. *podrugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pumost /pümöst/ || strych || psł. *pomostъ || poświadczone zapożyczenie do dn.:  Pomöhs
+
| pol /pöl/ || pół, połowa || psł. *polъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
+
| pol kiupe /pöl ťüpĕ/ || trzydzieści, pół kopy || pöl + ťüpă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pustil /püstil/ || łóżko || psł. *posteľь || słowo poświadczone, ale w formie dialektalnej /pöstil/, obocznie püstiľă
+
| polåt /pölåt/ || połeć, duży kawał mięsa || psł. *polъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| put /püt/ || pójść || psł. *pojьti || poświadczone w rozkaźniku: püd, 3Sg: püdĕ
+
| polni /pölni/ || południe (pora dnia), południe (kierunek) || psł. polъdьne? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| putipst /pütipst/ || zmiędlić (len) || psł. potipsti || słowo poświadczone, być może pütist
+
| polnuc /pölnüc/ || północ (pora dnia), północ (kierunek) || psł. polъnoťь || w analogii do poświadczonego pölni
 
|-
 
|-
| pu̇ciår /pućår/ || fryzjer || dn. putzer || poświadczone w wyrażeniu: pućår vǫsüv
+
| polskiorné /pölsťörne/ || półbuty, trzewiki || pöl + sťörne || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pu̇ciår wǫsuw /pućår vǫsüv/ || golibroda || dn. putzer + psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
+
| poltîste /pöltaistĕ/ || stłuczka, kawałki tłuczonego naczynia || śdn. polt + -aistĕ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pu̇ckat /puckăt/ || golić || dn. putzen || słowo poświadczone
+
| poluwnek /pölüvnĕk/ || rolnik posiadający połowę włoki pola || *pölüvă + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pu̇lwér /pulver/ || proch strzelniczy || śdn. pulver || słowo poświadczone
+
| poluzet /pölüzĕt/ || położyć || psł. *položiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pûcene /paucenĕ/ || nadziewany || niejasne || słowo poświadczone
+
| popást sa /pöpost să/ || spaść, upaść || psł. *popasti sę || poświadczone w 3Sg: pöpădi-să, p
 
|-
 
|-
| pûcet /paucĕt/ || nadziewać || niejasne || czasownik, od którego derywowano poświadczony imiesłów: paucenĕ
+
| porudene /pörüdenĕ/ || urodzony || psł. *porodenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pûn /paun/ || funt || śdn. punt || słowo poświadczone
+
| porudet /pörüdĕt/ || urodzić || psł. *poroditi || poświadczony imiesłów: pörüdenĕ
 
|-
 
|-
| pûstet /paustĕt/ || puścić || psł. *pustiti || poświadczone w 3Sg: paustĕ
+
| poslát /pöslot/ || posłać, wysłać || psł. *posъlati || poświadczone w czasie przeszłym pöslol
 
|-
 
|-
| půn /påuno/ || pełnia || psł. *pьlnъ || słowo poświadczone
+
| poslát wån /pöslot vån/ || wysłać, odesłać || pöslot + vån || poświadczono w czasie przeszłym: pöslol vån
 
|-
 
|-
| půne /påunĕ/ || pełny || psł. *pьlnъjь || słowo poświadczone
+
| poslûsat /pöslausăt/ || posłuchać, być posłusznym || psł. *poslušati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| půnu /påunü/ || pełno || psł. *pьlno || słowo poświadczone
+
| powǫz /pövǫz/ || drąg służący do przyciskania siana || psł. *povǫzъ || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==R==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
+
| pǫkàwîcia /pǫkăvaićă/ || ropucha || psł. *pǫkavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rad /rod/ || radca || śdn. rât || słowo poświadczone
+
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| radát /rodot/ || rządzić || śdn. raden || poświadczone w 3Sg: rodojĕ
+
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| radet /rodĕt/ || radzić, naradzać się? || psł. *raditi pod wpływem /rod/ || poświadczone w 3Sg: rodĕ
+
| pǫtewe /pǫtevĕ/ || drogowy || pǫt + -evĕ || przymiotnik utworzony z miękkotematowym przyrostkiem -evĕ
 
|-
 
|-
| radnek /rodnĕk/ || radca || rod + -nĕk || słowo poświadczone
+
| pǫtnîcia /pǫtnaićă/ || napiwek || pǫt + -naićă || poświadczone zapożyczenie w dn: Punkeneitz
 
|-
 
|-
| rak /rok/ || surdut, tużurek || śdn. rok || słowo poświadczone
+
| prafeta /profetă/ || prorok || śdn. prophête || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ratšȧra /rotšară/ || sztokfisz, wątłusz (ryba) || śdn. rôt-scher || słowo poświadczone
+
| pram /prom/ || prom || śdn. prâm || zasymilowane zapożyczenie, por. dłuż. prama
 
|-
 
|-
| rawát /rovot/ || rabować, łupić, grabić || śdn. roven || poświadczone w czasie przeszłym: rovol, rovălai-jĕg
+
| prasát /prosot/ || pytać || psł. *prašati || poświadczone w czasie przeszłym: prosăl, obok tego prosojĕ lub prosoj
 
|-
 
|-
| rawån /rovån/ || kruk || śdn. raven || słowo poświadczone
+
| prawe /provĕ/ || prawy || psł. *pravъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rawną /rovną/ || wrona, wronię || rovån + -ą || słowo poświadczone
+
| prawîcia /provaićă/ || prawica, prawa ręka || provĕ + -aićă || formacja wzorem pl., głuż. prawica
 
|-
 
|-
| razát /rozot/ || bawić się; szaleć, hałasować || śdn. rasen || słowo poświadczone
+
| prawnek /provnĕk/ || prawnik || provü + -nĕk || formacja z przyrostkiem -nĕk tworzącym zawody
 
|-
 
|-
| razet /rozĕt/ || ciąć, kaleczyć, (bić?) || psł. *raziti || poświadczone w 3Sg: rozĕ
+
| prawu /provü/ || prawo || psł. *pravo || formacja wzorem pl., głuż. prawo, cz. právo, kalka niem. Recht, fr. droit
 
|-
 
|-
| razinak /rozinăk/ || rodzynek || por. niem. Rosine + -ăk || poświadczone w l.mn.: rozinťai
+
| prȧding /prading/ || kazanie || śdn. predinge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rȧdlikie /radliťĕ/ || uczciwy, rzetelny || śdn. redelik || słowo poświadczone
+
| prȧchstîl /praxstail/ || ambona, kazalnica || por. dn. prēgestaul || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rȧgnǫt sa /ragnǫt să/ || ruszać się, poruszać się || śdn. regnen || poświadczone w 3Sg: ragni să
+
| prądȧn /prądan/ || pełne wrzeciono, szpula? || psł. *prędьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rȧchî /rax́ai/ || zemsta || niem. Rache + -åi || słowo poświadczone
+
| prądene /prądenĕ/ || motek, pasmo przędzy || psł. *prędenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rȧmka /ramkă/ || baran (?); cap, kozioł || śdn. ram || słowo poświadczone
+
| prądia /prąďă/ || prządka || psł. *prędьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rådá /rådo/ || chętnie || psł. *rada || słowo poświadczone, najpewniej nieodmienne
+
| prąslén /prąslen/ || przęślik, ciężarek obciążający wrzeciono || psł. *pręslenь? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rådá met /rådo met/ || lubić || rådo + met || słowo poświadczone
+
| prąst /prąst/ || prząść || psł. *pręsti || poświadczone w 3Sg: prądĕ
 
|-
 
|-
| rådlîcia /rådlaićă/ || radlica || rådlü + -aićă || słowo poświadczone
+
| prene /prenĕ/ || przedni; wczesny; pierwszy || psł. *perdnьjь || poświadczone w r.ż.: preńă
 
|-
 
|-
| rådlîcîste /rådlaicaistĕ/ || radliczysko (część w radle, na której osadzona jest radlica) || rådlaićă + -aistĕ || słowo poświadczone
+
| prenia zîma /preńă zaimă/ || jesień || preńă + zaimă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rådlu /rådlü/ || radło || psł. *ordlo || słowo poświadczone
+
| prenia zîma-mand /preńă zaimă mond/ || wrzesień || preńă zaimă + mond || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rådust /rådüst/ || wesele || psł. *radostь || słowo poświadczone
+
| prepicle /prepiclĕ/ || przypalony, przypieczony || psł. *perpečьlъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råkî /råťai/ || skrzynia || psł. *orky || słowo poświadczone
+
| prepict /prepict/ || smażyć, przysmażać || psł. *perpeťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råkwîcia /råkvaićă/ || skrzynka || psł. *orkъvica || słowo poświadczone
+
| presék /presek/ || sad owocowy, ogród za domem || psł. *persěkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
+
| pricne /pricnĕ/ || poprzeczny || psł. *perčьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råna /rånă/ || poranek? || psł. *ranoje? *raně? || słowo poświadczone, niejasny sposób odmiany
+
| pricne pǫt /pricnĕ pǫt/ || skrzyżowanie, rozstajna droga || pricnĕ + pǫt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råná /råno/ || rana || psł. *rana || słowo poświadczone
+
| prid /prid/ || przed || psł. *perdъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rånene /rånenĕ/ || ranny || *ranenъjь || imiesłów od utworzonego rånĕt, por. ros. раненный, pl. raniony
+
| pridcerak /pridcerăk/ || podwieczorek || prid- + ceră + -ăk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rånet /rånĕt/ || ranić || råno + -ĕt || czasownik wzorem bel-belĕt
+
| pridèbede /pridĕbedĕ/ || śniadanie || psł. *perdobědьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rånu /rånü/ || wcześnie, rano || psł. *rano || słowo poświadczone
+
| pridjîmą /pridjaimą/ || imię || prid- + -jaimą || kalka niem. Vorname, por. głuż předmjeno
 
|-
 
|-
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
+
| pridjûzînak /pridjauzainăk/ || przedobiadek, posiłek przed obiadem || psł. *perdъjužinъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råtáj /råtoj/ || rataj, oracz || psł. *ortajь || słowo poświadczone
+
| pridmét /pridmet/ || przedmiot, objekt, rzecz || prid- + met || -met z metăt, por. voimetăt, co do kalki por. pl. przedmiot, głuż. předmjet, cz. předmět
 +
|-
 +
| prichel /prixĕl/ || chór kościelny || por. fryz. Prichel || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje prixel
 
|-
 
|-
| råwat /råvăt/ || rwać || psł. *rъvati || słowo poświadczone
+
| prikie /priťĕ/ || przeciw, za?, na? || psł. *perko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råz /råz/ || żyto || psł. *rъžь || słowo poświadczone
+
| prikî /priťai/ || wpoprzek, naprzeciwko || psł. *perky || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| råzene /råzenĕ/ || żytni || råz + -enĕ || przymiotnik wzorem mlåkă - mlåcenĕ
+
| prilidiát /priliďot/ || przecierpieć, wycierpieć || pri- + liďot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
+
| priǫdka /pŕǫtkă/ || prządka || psł. *prędъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rec /rec/ || mowa, język || psł. *rěčь || słowo poświadczone
+
| priǫtru /pŕǫtrü/ || strych domu lub stodoły służący na siano || psł. *prętro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| recka /reckă/ || potok, strumyk || rekă + -kă || poświadczone zapożyczenie w dn.: Retsch
+
| pripék /pripek/ || przepieczone miejsce na chlebie || psł. *perpekъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| reka /rekă/ || rzeka || psł. *rěka || słowo poświadczone
+
| priwizt /privist/ || przewieźć || psł. *pervesti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| renia /reńă/ || rynna || śdn. renne || słowo poświadczone
+
| priz /priz/ || bez || psł. *perzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| repá /repo/ I || rzepa || psł. *rěpa || słowo poświadczone
+
| prî /prai/ || przy, obok || psł. *pri || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| repá /repo/ II || skrobaczka || śdn. rêpe || słowo poświadczone, por. rif
+
| prîbet /praibĕt/ || przybić || psł. *pribiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| resene /resenĕ/ || rozwiązywanie (snopów) || psł. *rěšenьje || słowo poświadczone
+
| prîbuwat /praibüvăt/ || dobudować || prai- + büvot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| reset /resĕt/ || rozwiązywać || psł. *rěšiti || rekonstrukcja czasownika z poświadczonego gerundium
+
| prîdát /praidot/ || przydać, dodać || psł. *pridati || słowo poświadczone, obocznie praidăt
 
|-
 
|-
| rewát /revot/ || ruszać, poruszać || śdn. reppen || poświadczone formy osobowe i rozkaźniki: revojĕ, revăji-să, revoj-să
+
| prîlåbe /prailåbĕ/ || jarzmo przyrożne || psł. *prilъbьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| reze /rezĕ/ || szybciej, prędzej || psł. *rěžeji || słowo poświadczone
+
| prîluzît sa /prailüzait să/ || przywyknąć, przyzwyczaić się || psł. *priložiti sę || poświadczone w czasie przeszłym: prailüzål să
 
|-
 
|-
| rezek /rezĕk/ || szybko, prędko || psł. *rězokъ || słowo poświadczone
+
| prîmȧrtîna /praimartaină/ || spadek || praiḿortĕ + -aină || formacja z -aină, por. *låisĕ-låisaină
 
|-
 
|-
| rezna /reznă/ || trzcina || psł. *rězьna || słowo poświadczone  
+
| prîmiarte /praiḿortĕ/ || odziedziczony po czyjejś śmierci || psł. *primьrtъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| riazat /ŕozăt/ || rżnąć, piłować || psł. *rězati || poświadczone formy 1Sg: rezą, 3Sg: rezĕ
+
| prîrest /prairĕst/ || przyrosnąć || prai + rüst || poświadczone w 3Sg: prairüstĕ
 
|-
 
|-
| ribre /ribrĕ/ || drabina || psł. *rebrьje || słowo poświadczone
+
| prîroda /prairödă/ || przyroda, natura || prai- + röd + -ă || formacja ogólnosłowiańska, por. głuż. přiroda, cz. příroda
 
|-
 
|-
| rict /rict/ || rzec, powiedzieć || psł. *reťi || słowo poświadczone
+
| prîskat /praiskăt/ || przywiązać, zawiązać || psł. *prisъkati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rif /rif/ || skrobaczka, tarka || lüneb. Rîf || słowo poświadczone, być może riv, por. repo II
+
| prîstawet /praistovĕt/ || wynająć || psł. *pristaviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| riká /riko/ || królestwo || śdn. rîke || słowo poświadczone
+
| prîtoret /praitörĕt/ || przymknąć || psł. *pritvoriti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rikate /rikotĕ/ || bogaty || riko + -otĕ || słowo poświadczone
+
| prîwabet /praivobĕt/ || przywabić || psł. *privabiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| risa /risă/ || kłos || por. stmarch. ress || słowo poświadczone
+
| prîwåst || wzrosnąć, przybrać || psł. privъzęti || poświadczone w 3Sg: praivåmĕ, por. våst
 
|-
 
|-
| risete /risetĕ/ || rzeszoto, sito || psł. *rešeto || słowo poświadczone
+
| prîwiǫzat /praiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *privęzati || poświadczone w 1Sg: praivązą
 
|-
 
|-
| rîgeriat /raigeŕăt/ || kierować, rządzić, panować || śdn. regêren || poświadczone w 3Sg: raigeŕă
+
| prîzȧdat /praizadăt/ || zaczekać, poczekać || psł. *prižьdati || poświadczone w rozkaźniku: praizad
 
|-
 
|-
| rîz /raiz/ || ryż || śdn. rîs || zapożyczenie ze śdn., alternatywnie z niem. Reis
+
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rîzá /raizo/ || podróż; raz || śdn. reise || słowo poświadczone
+
| proste /pröstĕ/ || niedorzeczny, szalony || psł. *prostъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rîzat /raizăt/ || podróżować || śdn. reisen || słowo poświadczone
+
| prostor /pröstör/ || kazalnica, ambona || psł. *prostorъ || poświadczone w miejscowniku: no prăstöră
 
|-
 
|-
| rîzene /raizenĕ/ || żytni || raiz + -enĕ || przymiotnik wzorem mlåkă - mlåcenĕ
+
| prostota /pröstötă/ || dziwak, cudak || psł. *prostota || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rodér /röder/ || wiosło sterowe, ster || śdn. roder || słowo poświadczone
+
| prǫt /prǫt/ || rózga, pręt || psł. *prǫtъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rosa /rösă/ || rosa || psł. *rosa || słowo poświadczone
+
| pruliatu /prüľotü/ || wiosna || psł. *prolěto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rozga /rözgă/ || rózga || psł. *rozga || słowo poświadczone, obocznie /rozgo/
+
| prupél /prüpel/ || śniadanie || por. dn. pröpel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rozkîdat /rösťaidăt/ || rozrzucić || psł. *orzkidati || poświadczone w imiesłowie: rösťaidĕl
+
| prusak /prüsăk/ || popiół, perzyna || niejasne || poświadczone w GSg: prüsťau
 
|-
 
|-
| rozznat /rözznăt/ || rozeznać, rozpoznać || psł. *orz-znati || słowo poświadczone
+
| prusene /prüsenĕ/ || jaglany || psł. prosenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫb /rǫb/ || szew, brzeg (materjału, ubrania) || psł. *rǫbъ || słowo poświadczone
+
| prusene kiosària /prüsenĕ ťösăŕo/ || kasza jaglana || prüsenĕ + ťösör
 
|-
 
|-
| rǫbet /rǫbĕt/ || obrębiać || psł. *rǫbiti || słowo poświadczone
+
| pruset /prüsĕt/ || żebrać, prosić || psł. *prositi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫcne /rǫcnĕ/ || ręczny || rǫkă + -nĕ || słowo poświadczone
+
| prusinek /prüsinĕk/ || kasza jaglana || psł. *prosenьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫcnek /rǫcnĕk/ || ręcznik || rǫkă + -nĕk || słowo poświadczone
+
| pruwesle /prüveslĕ/ || powrósło || psł. *proveslo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫka /rǫkă/ || ręka || psł. *rǫka || słowo poświadczone
+
| pu // || po || psł. *po || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫkaw /rǫkăv/ || rękaw || psł. *rǫkavъ || słowo poświadczone
+
| pucąt /pücąt/ || odpocząć || psł. *počęti || aspekt dokonany od: pücaivăt
 
|-
 
|-
| rǫkawa /rǫkovă/ || koszula || psł. *rǫkova (dualis tantum) || słowo poświadczone
+
| pucîwane /pücaivonĕ/ || odpoczynek || psł. počivanьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rǫkàwîcia /rǫkăvaićă/ || rękawica || psł. *rǫkavica || słowo poświadczone
+
| pucîwat /pücaivăt/ || odpoczywać || psł. *počivati || poświadczone w 3Sg: pücaivă
 
|-
 
|-
| rǫp /rǫp/ || kosz, lej (w młynie) || śdn. rump || słowo poświadczone, być może: rump
+
| pucréd /pücred/ || najemny pastuch || psł. *počerdъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rudene /rüdenĕ/ || urodzony || psł. *rodenъjь || słowo poświadczone
+
| pud /püd/ || pod || psł. *podъ || słowo poświadczone, obocznie pöd
 
|-
 
|-
| rudet /rüdĕt/ || rodzić || psł. *roditi || poświadczono jedynie w stronie zwrotnej
+
| pudåptat /püdåptăt/ || podeptać || psł. *podъpъtati || poświadczone w 3Sg: püdåpcĕ
 
|-
 
|-
| rudia /rüďă/ || ruta (roślina) || śdn. rude || słowo poświadczone, obocznie rüdo
+
| pudklást /pütklodĕ/ || podkłaść, podłożyć || psł. *podъklasti || poświadczone w 3Sg: pütklodĕ
 
|-
 
|-
| rug /rüg/ || róg (u zwierzęcia); róg (instrument) || psł. *rogъ || słowo poświadczone
+
| pudkiuw /pütťüv/ || podkowa || psł. podъkovь || słowo poświadczoen
 
|-
 
|-
| rugiuza /rüďüză/ || rogoża (roślina) || psł. *rogoža || słowo poświadczone
+
| pudluzet /püdlüzĕt/ || podłożyć || psł. *podъložiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rugiuznek /rüďüznĕk/ || rogoża, pałka || psł. *rogožьnikъ || słowo poświadczone
+
| pudret /püdrĕt/ || podkopać || psł. *podъryti || poświadczone w 3Sg: püdråjĕ, może püdråit
 
|-
 
|-
| rudît sa /rüdait să/ || rodzić się || psł. *roditi sę || poświadczone w 3Sg: rüdi-să
+
| pudûsa /püdausă/ || podeszwa || psł. *poduša || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ruj /rüj/ || rój || psł. *rojь || formacja wsteczna od poświadczonego /rüji să/
+
| pugiore /püďörĕ/ || pogórze, zagórze || psł. *pogorьje ||  słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rujît sa /rüjait să/ || roić się (o pszczołach) || psł. *rojiti sę || poświadczone w 3Sg: rüji să
+
| pugribst /pügripst/ || pogrzebać, pogrzeć || psł. *pogrebsti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rukat /rükăt/ || pachnieć, wonieć || śdn. ruken || poświadczone w 3Sg: rükă
+
| pukînǫt /püťainĕ/ || potrącić, nadepnąć || psł. *pokydnǫti || poświadczone w 3Sg: püťainĕ
 
|-
 
|-
| rukelbu̇ska /rükelbuskă/ || bukiecik kwiatów || śdn. rükelbusk || słowo poświadczone
+
| pukret /pükrĕt/ || pokryć || psł. *pokryti || słowo poświadczone, obocznie pökrĕt
 
|-
 
|-
| rulia /rüľă/ || zaorane pole || psł. *orľa || słowo poświadczone
+
| puli /püli/ || pole || psł. *poľe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Rum /Rüm/ || Rzym || por. niem. Rom, römisch || zapożyczenie z niemieckiego, ö>ü typowe, por. łuż. Rom
+
| Puliak /Püľăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe Polack
 
|-
 
|-
| rumá /rümo/ || przestrzeń, obszar, plac || śdn. rûm || słowo poświadczone
+
| Puliacka /Püľockă/ || Polska || Pülăk + -kă || por. toblăc-toblockă
 
|-
 
|-
| rumiån /rüḿån/ || bławatek || psł. *rumьnъ || słowo poświadczone
+
| pulne /pülnĕ/ || polny || püli + -nĕ || przymiotnik jak plaug-plauznĕ
 
|-
 
|-
| ruzac /rüzăc/ || luty || psł. rožьcь || słowo poświadczone
+
| Pulska /Pülskă/ || Polska || Pülăk + -skă || kalka pol. Polska, por. także inne państwa na -skă
 
|-
 
|-
| Ru̇mén /Rumen/ || Rumun || niem. Rumäne || zapożyczenie z niemieckiego
+
| pulskie /pülsťĕ/ || polski || Pülăk + -sťĕ || Pülăk-pülsťĕ jak Vend-vensťĕ
 
|-
 
|-
| Ru̇menîja /Rumenajă/ || Rumunja || por. niem. Rumänien || nazwa kraju wzorowana na niemieckiej
+
| pumazat /pümozăt/ || pomazać, posmarować || psł. *pomazati || poświadczony imiesłów: pümăzonĕ
 
|-
 
|-
| ru̇menskie /rumensťĕ/ || rumuński || rumen + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy narodu
+
| pumåja /pümojă/ || pomyje || psł. *pomyjě || słowo poświadczone, najpewniej liczba mnoga
 
|-
 
|-
| ru̇nte /runtĕ/ || okrągły || śdn. runt || słowo poświadczone
+
| pumąciat /pümąćăt/ || pomacać, podotykać || psł. *pomacati || poświadczone w czasie przeszłym: pümąćăl, także przyszłe pümącnĕ
 
|-
 
|-
| Rûska /Rauskă/ || Rosja || Raus + -skă || por. głuż. Ruska, cz. Rusko
+
| pumost /pümöst/ || strych |