Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 318 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 +
{{AM}}
 +
'''WENSKIE-PULSKIE SLUWESNEK'''<br>
 +
'''SŁOWNIK (NOWO)POŁABSKO-POLSKI'''
 +
 +
Dla ułatwienia wyszukiwania i dotarcia do szerszych mas, cały artykuł jest pisany w [[Conlanger:Leksykon#R|języku radopolskim]].
 +
==O słowniku==
 +
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich, drzewiańskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimii, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
 +
 +
Za literacki został wzięty dialekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
 +
 +
==Wymowa i ortografia==
 +
W "/.../" podano zapis według transkrypcji Polańskiego, po środku według Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, a następnie z prawej zapis według proponowanej przeze mnie ortografii.
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski pełne
 +
| align=center |/i/ = {{IPA|i&nbsp;&nbsp;}} = '''i'''
 +
| align=center |/ü/ = {{IPA|&nbsp;y&nbsp;}} = '''u'''
 +
|
 +
| align=center |/u/ = {{IPA|&nbsp;u&nbsp;}} = '''u̇'''
 +
|-
 +
| align=center |/ė/ = {{IPA|&nbsp;e&nbsp;}} = '''ė'''
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| align=center |/e/ = {{IPA|&nbsp;ɛ&nbsp;}} = '''e''', '''é'''
 +
| align=center |/ö/ = {{IPA|&nbsp;œ&nbsp;}} = '''o'''
 +
|
 +
| align=center |/o/  = {{IPA|&nbsp;ɔ&nbsp;}} = '''a''', '''á'''
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
| align=center |/a/ = {{IPA|&nbsp;a&nbsp;}}  = '''ȧ'''
 +
| align=center |/å/ = {{IPA|&nbsp;ɒ&nbsp;}} = '''å'''
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski zredukowane
 +
| align=center |/ĕ/ = {{IPA|&nbsp;ə&nbsp;}} = '''è''', '''e'''
 +
|-
 +
| align=center |/ă/ = {{IPA|&nbsp;ɐ&nbsp;}} = '''à''', '''a'''
 +
|}
 +
Znaki '''é''' oraz '''á''' oznaczają samogłoskę pełną i są stawiane wyłącznie w ostatniej sylabie, także w słowach jednosylabowych z wyjątkiem przyimków. Znaki '''à''' oraz '''è''' oznaczają samogłoskę zredukowaną i stawiane są wyłącznie na innej sylabie niż ostatnia. Jeśli na przedostatniej sylabie jest samogłoska zredukowana, to na ostatniej jest pełna i nie ma potrzeby oznaczania tego akutem. Znaki '''a''' oraz '''e''' na ostatniej sylabie oznaczają samogłoskę zredukowaną, a na pozostałych – pełną.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Dyftongi
 +
| align=center |/ai/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ai&nbsp;&nbsp;}} = '''î'''
 +
| align=center |/åi/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɒi&nbsp;&nbsp;}} = '''ŷ'''
 +
| align=center |/oi/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;oi&nbsp;&nbsp;}} = '''ŷ'''
 +
| align=center |/au/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;au&nbsp;&nbsp;}} = '''û'''
 +
| align=center |/åu/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɒu&nbsp;&nbsp;}} = '''ů'''
 +
|}
 +
Dyftong /oi/ jest alofonem /åi/ po spółgłoskach wargowych.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Samogłoski nosowe
 +
| align=center | /ą/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ã&nbsp;&nbsp;}} = '''ą'''
 +
| align=center |/ǫ/ = {{IPA|&nbsp;&nbsp;ɔ̃&nbsp;&nbsp;}} = '''ǫ'''
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Spółgłoski
 +
|-
 +
!colspan="1"|
 +
!colspan="2"|Wargowe
 +
!colspan="1"|Dziąsłowe
 +
!colspan="2"|Zadziąsłowe
 +
!colspan="1"|Palatalne
 +
!colspan="1"|Postpalatalne
 +
!colspan="1"|Miękko-<br />podniebienne
 +
!colspan="1"|Krtaniowe
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="2" |Zwarte
 +
| align=center | /p/ = {{IPA|p}} = '''p'''
 +
| align=center | /ṕ/ = {{IPA|pʲ}} = '''pi'''
 +
| align=center | /t/ = {{IPA|t}} = '''t'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ť/ = {{IPA|tʲ}} = '''ti''', '''ki'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /k/ = {{IPA|k}} = '''k'''
 +
| align=center |
 +
|-
 +
| align=center | /b/ = {{IPA|b}} = '''b'''
 +
| align=center | /b́/ = {{IPA|bʲ}} = '''bi'''
 +
| align=center | /d/ = {{IPA|d}} = '''d'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ď/ = {{IPA|dʲ}} = '''di''', '''gi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /g/ = {{IPA|ɡ}} = '''g'''
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="2"|Afrykaty
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /c/ = {{IPA|t͡s}} = '''c'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ć/ = {{IPA|t͡sʲ}} = '''ci'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ʒ/ = {{IPA|d͡z}} = '''dz'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ʒ́/ = {{IPA|d͡zʲ}} = '''dzi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="2" |Szczelinowe
 +
| align=center | /f/ = {{IPA|f}} = '''f'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /s/ = {{IPA|s}} = '''s'''
 +
| align=center | /š/ = {{IPA|ʃ}} = '''š'''
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ś/ = {{IPA|sʲ}} = '''si'''
 +
| align=center | /x́/ = {{IPA|xʲ}} = '''chi'''
 +
| align=center | /x/ = {{IPA|x}} = '''ch'''
 +
| align=center | /h/ = {{IPA|h}} = '''h'''
 +
|-
 +
| align=center | /v/ = {{IPA|v}} = '''w'''
 +
| align=center | /v́/ = {{IPA|vʲ}} = '''wi'''
 +
| align=center | /z/ = {{IPA|z}} = '''z'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ź/ = {{IPA|zʲ}} = '''zi'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="1" |Nosowe
 +
| align=center | /m/ = {{IPA|m}} = '''m'''
 +
| align=center | /ḿ/ = {{IPA|mʲ}} = '''mi'''
 +
| align=center | /n/ = {{IPA|n}} = '''n'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /ń/ = {{IPA|nʲ}} = '''ni'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="1" |Boczne
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /l/ = {{IPA|l}} = '''l'''
 +
| align=center | /ľ/ = {{IPA|lʲ}} = '''li'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1" rowspan="1" |Drżące
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /r/ = {{IPA|r}} = '''r'''
 +
| align=center | /ŕ/ = {{IPA|rʲ}} = '''ri'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|-
 +
!colspan="1"|Półsamogłoski
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center | /j/ = {{IPA|j}} = '''j'''
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
| align=center |
 +
|}
 +
Docelowa ortografia ma zapisywać spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne zgodnie z etymologią, czyli np. /defkă/ = '''dewka'''.
 +
 +
Rozróżnienie '''di'''/'''gi''' oraz '''ti'''/'''ki''' ma podłoże etymologiczne. Piszemy /ďöră/ = '''giora''', /ďolü/ = '''dialu''', /ťostü/ = '''tiastu''', /ťölü/ = '''kiolu'''.
 +
 +
Z uwagi na istniejące oboczności /kj/:/kv/ i podobne, piszemy '''w''' tam, gdzie są one etymologiczne, np. /sjot/ = '''swiat''' - świat, /no svăte/ = '''na swàte''' - na świecie.
 +
 +
== Szczegółowa fonologia ==
 +
 +
=== Samogłoski ===
 +
 +
=== Spółgłoski ===
 +
 +
=== Asymilacje ===
 +
Przy połączeniach dwóch i więcej spółgłosek dochodziło do asymilacji dźwięczności, tzn. spółgłoski ulegały ubezdźwięcznieniu, np. dewka=/defkă/, wǫzkie=/vǫsťĕ/. Co ważne, w odróżnieniu od języka polskiego, w języku połabskim udźwięcznienie nie zachodziło na końcu wyrazu, np. Bug=/büg/, dǫb=/dǫb/, led=/led/, nie ulegały ubezdźwięcznieniu także połączenia typu bezdźwięczna+w, np. råkwîcia=/råkvaićă/, šwadá=/švodo/, swecia=/svećă/, citwàru=/citvărü/.
 +
 +
=== Fonologia dialektalna ===
 +
{| class="wikitable" width="100%" style=text-align:center
 +
|-
 +
! stan prasłowiański !! Ostrów (Wustrow), Klonów (Klennow) - Hennig !! Życin (Süthen) - Schultze !!  Łuchów (Lüchow) - Mithoff!! Łuchów (Lüchow) - Pfeffinger !! wariant literacki
 +
|-
 +
| * ||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
|  *||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
| *ьl, *ъl || au? || u ||colspan="2"| åu || åu = ů
 +
|-
 +
| *š, *č, *ž ||colspan="3"|  s, c, z || š, č, ž || s, c, z
 +
|-
 +
| *u<sup>1</sup> || au ||colspan="2"| oi? åi?  || ai? || au = û
 +
|}
 +
<sup>1</sup> - w pozycji innej niż przed spółgłoskami wargowymi
 +
 
==A==
 
==A==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
 
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
 
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| aberhîd /oberhaid/ || dzierżawca rządowy || śdn. overheit || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| agát sa /ogot să/ || podobać się || śdn. hagen || poświadczone w 3Sg: ogăji-să
 +
|-
 +
| akî /oťai/ || szydełko? || śdn. hake + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| alȧja /olajă/ || olej || śdn. oli(g)e || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| alȧnt /olant/ || głowacz (ryba) || śdn. âlant || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| aliat /oľăt/ || iść po coś, brać coś || śdn. holen || poświadczone w 3Sg: oľă
 +
|-
 +
| amår /omår/ || młot || śdn. hamer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| amél /omel/ || skop (wykastrowany baran) || śdn. hamel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| apá /opo/ || małpa || śdn. âpe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| apat /opăt/ || mieć nadzieję, ufać || śdn. happen~hoppen || poświadczone w 1Sg: opăm
 +
|-
 +
| ar /ăr/ || lub, albo || śdn. oder || słowo poświadczone, Polański transkrybuje ar
 +
|-
 +
| ará /oro/ || prostytutka, dziwka || śdn. hore || poświadczone w ASg: orǫ
 +
|-
 +
| ás /os/ || padlina, ścierwo, przynęta?? || śdn. âs || poświadczone w GSg: oso, Lehr-Spławiński uważa za femininum
 +
|-
 +
| atát /otot/ || nienawidzić || śdn. haten || poświadczone w 3Sg: otăji-mĕ
 +
|-
 +
| awka /ofkă/ || jastrząb || lüneb. håfk(e) || słowo poświadczone, być może afka
 +
|-
 +
| azŷ /ozåi/ || uszko, eska (do haczyka), spinka?, klamra? || śdn. ose + -åi || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Ȧ==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| ȧgát /agot/ || chronić, oszczędzać || śdn. hegen, heien || słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
 +
|-
 +
| ȧchtér /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
 +
|-
 +
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 +
|-
 +
| ȧl /al/ || już || śdn. al || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Ȧlbȧnîja /Albanajă/ || Albania || por. niem. Albanien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| ȧlbȧnskie /albansťĕ/ || albański || Albanajă + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy państwa
 +
|-
 +
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧltitŷ /altitåi/ || zawsze || śdn. alletiden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧnîz /anaiz/ || anyż || por. niem. Aneis, hol. anijs || zapożyczenie z -i->-ai-
 +
|-
 +
| ȧr /ar/ I || albo || por. dn. or || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧr /ar/ II || tutaj || por. lüneb. hēr || słowo poświadczone, obocznie er
 +
|-
 +
| ȧrdál /ardol/ || w dół, na dół || dn. herdāl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧrde-mand /ardĕ-mond/ || styczeń || śdn. harde + śdn. mând || poświadczone jako grudzień, ale 1) hardemând = styczeń, 2) brakuje stycznia
 +
|-
 +
| Ȧrmenîja /Armenajă/ || Armenia || por. niem. Armenien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| ȧrmenskie /armensťĕ/ || ormiański, armeński || Armenajă + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| ȧsål /asål/ || osioł || śdn. esel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧste /astĕ/ || szybki || śdn. haste || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧkiėr /aťėr/ || kramarz || śdn. haker || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ȧwén /aven/ || właśnie || śdn. even || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==Å==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone, imię
 
|}
 
|}
  
Linia 10: Linia 310:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| babá /bobo/ || baba, stara kobieta || psł. *baba || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| babka /bopkă/ || akuszerka, położna || psł. *babъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimii: Bonnein
 +
|-
 +
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimii w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
 +
|-
 +
| barane /boronĕ/ || obrona || gerundium od /borot/ || słowo utworzone wzorem: aikrădinĕ (kradzież), vobenĕ (pokusa), vecenĕ (krzyk)
 +
|-
 +
| barát /borot/ || bronić || psł. *ob-varati, reanalizowane || poświadczone w rozkaźniku: boroj
 +
|-
 +
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bardzia /borʒ́ă/ || bruzda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Barlen /borlĕn/ || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| barnu /bornü/ || ił, glina || psł. *bъrno || poświadczone w toponimii: Barneitz (<*bъrnišče)
 +
|-
 +
| bart /bort/ || barć || psł. *bъrtь || poświadczone w toponimii w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
 +
|-
 +
| bartnek /bortnĕk/ || bartnik || bort + -nĕk || z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
 +
|-
 +
| barš /borš/ || okoń || por. niem. Barsch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧba /babă/ || babka, babcia || słownictwo dziecięce || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧckie /baťĕ/ || troszkę || zdrobnienie od baťĕ? || słowo poświadczone, ale Polański widzi jako zwykłą oboczność do baťĕ
 +
|-
 +
| bȧdål /badål/ || kat, oprawca || śdn. bodel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧdån /badån/ || kadź, zbiornik|| śdn. boden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧdiane /baďonĕ/ || modlitwa || baďot + 'onĕ || gerundium od poświadczonego baďot
 +
|-
 +
| bȧdiannek /baďonĕk || modlitewnik || baďonĕ + -nĕk || formacja z -nĕk tworzącym nazwy narzędzi
 +
|-
 +
| bȧdiát /baďot/ || modlić się || beden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧkie /baťĕ/ || trochę || por. szlez.-holszt. betken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧlȧja /balajă/ || miednica, balia, ceber || śdn. balleie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bȧnȧna /banană/ || banan || niem. Banane || zapożyczenie z niem., por. łuż. banana
 +
|-
 +
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimji: Bonnein
+
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
+
| bȧrwin /barvin/ || wódka || śdn. brannewîn || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Bårlen? /bårlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
+
| bȧt /bat/ || przykazanie || śdn. bot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bjale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
+
| bedet /bedĕt/ || prosić, błagać || śdn. beden || poświadczone w 1Sg: bedą, w 3Sg: bedĕ
 +
|-
 +
| bek /bek/ || strumień || śdn. beke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bel /bel/ || biel || psł. *bělь || rozkład poświadczonego belĕt
 +
|-
 +
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Belgiėr /belďėr/ || Belg || niem. Belgier || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| Belgiėrska /belďėrskă/ || Belgijka || belďėr + -skă || typowa forma żeńska na -skă w słowach na -ėr
 +
|-
 +
| belgise /belďisĕ/ || belgijski || śdn. belgische? || co do -sĕ por. ingelsĕ
 +
|-
 +
| Belgîja /Belgajă/ || Belgia || niem. Belgien || zapożyczenie z zaadaptowanym sufiksem
 +
|-
 +
| ber /ber/ || niedźwiedź || śdn. bâr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bet sa /bet să/ || bać się || psł. *bojati sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| betán /beton/ || beton || niem. Beton || por. głuż., pl. beton
 +
|-
 +
| betrat /betrăt/ || ulepszyć || śdn. beteren || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bezat dor /bezăt dör/ || przepływać, przebiegać || bezăt  + dör || poświadczone w 3Sg: bezĕ dör
 +
|-
 +
| bezat pusliád /bezăt püsľod/ || ścigać, biec za kimś || bezăt + püsľod || poświadczone w 3Sg: bezĕ püsľod
 +
|-
 +
| bezat wånû /bezăt vånau/ || wybiegać, wypływać || bezăt + vånau || poświadczone w 3Sg: bezĕ vånau
 +
|-
 +
| bezat wåkårst /bezăt våkårst/ || obiegać, opływać || bezăt + våkårst|| poświadczone w 3Sg: bezĕ våkårst
 +
|-
 +
| bezat wech /bezăt vex/ || odbiegać, odpływać || bezăt + vex || poświadczone w 3Sg: bezĕ vex
 +
|-
 +
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| biala zȧne /b́olă zanĕ/ || ścięgno || b́olĕ + zanĕ || złożenie wzorem dłuż. běła žyłka
 +
|-
 +
| bialak /b́olăk/ || białko jajka; białko || psł. *bělъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Bialèrûska /B́olĕrauskă/ || Białoruś || b́olĕraus + -skă || por. głuż. Běłoruska, cz. Bělorusko
 +
|-
 +
| bialèrûskie /B́olĕrausťĕ/ || białoruski || b́olĕraus + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu na -sťĕ
 +
|-
 +
| Bialèrûskie /b́olĕrausťĕ/ || Białorusin || b́olĕ + Rausťĕ|| por. biał. беларус, cz. Bělorus
 +
|-
 +
| biardu /b́ordü/ || klepaczka do lnu, przybijaczka, płocha || psł. *bьrdo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bigrȧft /bigraft/ || pogrzeb || śdn. bîgraft || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bilikie /biliťĕ/ || tani || śdn. billik || zasymilowane zapożyczenie jak sch. jeftin, -iťĕ regularnie zasymilowane
 +
|-
 +
| biûcet /b́aucĕt/ || szczekać || dźwiękonaśladowcze? || poświadczone w 3Sg: b́aucĕ
 +
|-
 +
| biûcîka /b́aucaikă/ || szczekacz || b́aucĕt + -aikă || formacja z produktywnym -aikă, por. brącĕt-brącaikă
 +
|-
 +
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bjaláru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
+
| blawe /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
+
| blazat /blozǎt/ || dąć, wiać || śdn. blasen || poświadczone w 3Sg: blozǎ
 +
|-
 +
| blȧntia zûzàlîcia /blanťă zauzălaićă/ || robaczek świętojański || blanťă + psł. *žužalica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| blågiota /blåďötă/ || wesołość, szczęście || psł. *bolgota || rozkład poświadczonego blåďütnĕ, por. pośw. pröstötă
 +
|-
 +
| blågiutne /blåďütnĕ/ || wesoły, szczęśliwy || psł. *bolgotьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
 
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
Linia 30: Linia 452:
 
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
 
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
+
| blåse /blåsĕ/ || pchli || blåxă + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ i podob.
 +
|-
 +
| blåsa mîska /blåsă maiskă/ || pchli targ || blåsĕ + maiskă || kalka niem. Flohmarkt, por. korvĕ rög jako niem. Kuhhorn
 +
|-
 +
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimii: Platjei, Plaut
 +
|-
 +
| bledîcia /bledaićǎ/ || bladość || psł. *blědica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bliade /bľodĕ/ || blady || psł. *blědъjь || poświadczone w pochodnej: bledaićǎ
 +
|-
 +
| bliåwat /bľåvǎt/ || wymiotować (pluć?) || psł. *blьvati || poświadczone w 3Sg: bľåvǎ
 +
|-
 +
| blij /blij/ || ołów || śdn. bli(g) || poświadczone w dopełniaczu /blijau/
 +
|-
 +
| blijene /blijenĕ/ || ołowiany, ołowiowy || śdn. bli(g) + -enĕ ||  złożenie
 +
|-
 +
| blinskat /blinskăt/ || kołysać, huśtać || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| blinskànîcia /blinskǎnaićǎ/ || huśtawka || blinskǎt + -naićǎ || słowo poświadczone, obocznie blinskǎvaićǎ
 +
|-
 +
| bliǫdat /bľǫdăt/ || śnić || psł. *blędati || poświadczone w 3Sg: bľǫdă
 +
|-
 +
| blîzą /blaizą/ || bliźnię (chłopiec) || psł. *bližę || słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
 +
|-
 +
| blîzek /blaizĕk/ I || blisko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| blîzek /blaizĕk/ II || znajomy || psł. *blizokъ || poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
 +
|-
 +
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
 
|-
 
|-
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
+
| blîzkie /blaisťĕ/ || bliski || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blisko
 
|-
 
|-
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
+
| blǫdet /blǫdĕt/ || błądzić || psł. *blǫditi || poświadczone w czasie przeszłym: blǫdål
 
|-
 
|-
 
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
 
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
 
|-
 
|-
| brat /brot/ || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
+
| bobre /böbrĕ/ || bobrzy || böbĕr + -ĕ || poświadczone w toponimji: Bobra (<*bobŕaja)
 +
|-
 +
| bogát /bögot/ || skręcać || śdn. bögen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bogiėl /böďėl/ || strzemię || śdn. bögel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bor /bör/ || chłop, rolnik || śdn. bûr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| boret /börĕt/ || szczekać || psł. *boriti? || poświadczone w 3Sg: börĕ, 3Pl: börą, być może od *borti, wtedy /bort/
 +
|-
 +
| borstia /börsťă/ || pierś || śdn. borst || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bose /bösĕ/ || bosy || psł. bosъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| breza /breză || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
+
| boze /bözĕ/ || zły || śdn. böse || dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
 +
|-
 +
| bǫbån /bǫbån/ || bęben || psł. *bǫbъnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bǫcet /bǫcĕt/ || ryczeć || psł. bǫčiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bǫkar /bǫkăr/ || bączek (ptak) || psł. *bǫkařь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brak /brok/ || nieużytek, odłóg || śdn. brake || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brat /brot/ I || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brat /brot/ II || brać || psł. *bьrati || poświadczone w 3Sg: berĕ
 +
|-
 +
| bratac /brotăc/ || brat, braciszek || brot + -ăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bratȧcak /brotacăk/ || braciszek || brot + -acăk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brȧdá /brado/ || pieczeń || śdn. brade || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bråwŷ /bråvoi/ || brwi || psł. *brъvi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brącet /brącět/ || brzęczeć || psł. *bręčěti || poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
 +
|-
 +
| brącîka /brącaikă/ || harfa (żydowska?) || psł. *bręčika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bredål /bredål/ || nieznany bliżej instrument || fryz. bred? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brede /bredĕ/ || szeroki || śdn. brêt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Bremŷ /Bremoi/ || Brema || niem. Bremen || adaptacja końcówki -en jako l.mn., por. cz. Brémy
 +
|-
 +
| brest /brest/ || wiąz || psł. *brest || poświadczone w toponimii: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
 +
|-
 +
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brezdiát /brezďot/ || dnieć, świtać || psł. *brěždžati || poświadczone w 3Sg: brezďojĕ
 +
|-
 +
| brezuwe /brezüvĕ/ || brzozowy || breză + -üvĕ || złożenie z poświadczonego /breză/, por. jėlmă-jėlmüvĕ, kol-kolüvĕ
 
|-
 
|-
 
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Brit /Brit/ || Brytyjczyk || niem. Brite || zapożyczenie, por. cz. Brit
 +
|-
 +
| Britȧnîja /Britanajă/ || Brytania || niem. Britannien || adaptacja niemieckiego słowa
 +
|-
 +
| Britka /Britkă/ || Brytyjka || Brit + -kă || typowa forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| britskie /bricťĕ/ || brytyjski || brit + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| brizîna /brizaină/ || brzezina, las brzozowy || breză + -aină || poświadczone w LSg: brizaină
 +
|-
 +
| brizne /briznĕ/ || brzegowy || brig + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| brîtka /braitkă/ || czapka || śdn. breit?? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
 
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
Linia 48: Linia 562:
 
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
+
| brodàwîcia /brödăvaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brodegȧm /brödegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brozgiėl /brözďėl/ || klin w radle lub pługu || psł. *brozgъlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brudek /brüdĕk/ || brodzik || psł. *brodikъ? || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
 +
|-
 +
| bruder /brüdĕr/ || żebrak || śdn. broder || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bruderînka /brüderainkă/ || głóg || śdn. broder + -ain- + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bruderska /brüderskă/ || żebraczka || śdn. broder + -skă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bruga /brügă/ || most || śdn. brügge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bruk /brük/ || użycie || śdn. brük || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brukaza /brükoză/ || spodnie || śdn. brôkhôse || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Brusel /Brüsĕl/ || Bruksela || niem. Brüssel || zapożyczenie toponimu
 +
|-
 +
| brut /brüt/ || narzeczona || śdn. brüt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimii: Braud, Braude
 +
|-
 +
| brûne /braunĕ/ || brązowy || śdn. brûn || zapożyczenie z dn., dyftongizacja wynika ze starości zapożyczenia, o czym świadczą łuż. bruny
 +
|-
 +
| brŷsat /bråisăt/ || skrobać (rybę) || psł. *brysati || poświadczone w 3Sg: brăisĕ
 +
|-
 +
| bub /büb/ || fasola || psł. *bobъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bucka /bückă/ || leń, próżniak || ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
+
| budąca mûchá /büdącă mauxo/ || bąk, giez || psł. *bodǫťaja muxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
 
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bukî /büťai/ || litera || śdn. bôk + -åi || singulativum od poświadczonego plóralnego bükvoi
 +
|-
 +
| bukwît /bükvait/ || gryka, tatarka || śdn. bouk-weit || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bukwîtne /bükvaitnĕ/ || gryczany, tatarczany || bükvait + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bukwŷ /bükvoi/ || książka || śdn. bôk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bul /bül/ || ból || psł. *bolь || poświadczony czasownik pochodny: bülĕ
 +
|-
 +
| bulet /bülĕt/ || boleć || psł. *bolěti || poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
 +
|-
 +
| busa /büsă/ || strzelba, karabnin || śdn. büsse || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bust /büst/ || kłuć, przebijać; żądlić || psł. *bosti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| butia /büťă/ || zdobycz, łup || śdn. büte || poświadczone w ASg: bütą
 +
|-
 +
| butian /büťăn/ || bocian || psł. *botěnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| buwát /büvot/ || budować || śdn. buwen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Buza Dîská /Büză Daisko/ || Komunja Święta || büză + daisko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
 
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
 
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
|-
 
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
 
 
|-
 
|-
 
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
 
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
Linia 66: Linia 638:
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buźǫtkju /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
+
| Buzen /Büzĕn/ || Bösen || psł. *Božinъ || rekonstrukcja, por. XIV Bozene, Bosen, toponim
 +
|-
 +
| Buziǫtkiu /büźǫtťü/ || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bu̇nkiėr /bunťėr/ || bunkier || niem. bunker || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Bûcî /Baucai/ || Boitze || psł. *buci, NPl od *bukъ || rekonstrukcja/adaptacja i adideacja nazwy niemieckiej, toponim
 +
|-
 +
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bûdet /baudĕt/ || budzić || psł. *buditi || aspekt ndk. do poświadczonego våzbaudĕt
 
|-
 
|-
 
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
 
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| bûkiuwe /bauťüvĕ/ || bukowy || bauk + -üvĕ || złożenie z poświadczonego /bauk/, por. jėlmă-jėlmüvĕ, kol-kolüvĕ
 +
|-
 +
| bŷstre /boistrĕ/ || szybki, bystry || psł. *bystrъjь || poświadczone w toponimii: Wisstreitzen, Wüstereitz (<*bystrica), Fistrein (<*bystrina)
 +
|-
 +
| bŷt /boit/ || być || psł. *byti || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 74: Linia 668:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| cád /cod/ || dym; sadza; kopeć || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cadet /codĕt/ || kurzyć, dymić || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| casá /coso/ || miska, czasza || psł. *čaša || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| caska /coskă/ || miseczka || coso + -kă || zdrobnienie z przyrostkiem -kă
 +
|-
 +
| cȧbår /cabår/ || ceber || psł. *čьbъrъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrkiėwne /carťėvnĕ/ || kościelny || carťai + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| cȧrkî /carťai/ || kościół; cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrmak /carmăk/ || żółtko jaja || psł. *čьrmakъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrnet /carnĕt/ || czernieć || psł. *čьrněti || formacja wzorem zåuknĕt, belĕt
 
|-
 
|-
| cȧrkjî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
+
| cȧrnîcia /carnaićă/ || czarna jagoda || psł. *čьrnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 
|-
 
|-
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || wąż || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
+
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrwena repá /carvenă repo/ || burak || carvenă + repo || kalka niem. Rote Beete, Rote Rübe, por. galĕrepo, dłuż. cerwjena rěpa
 
|-
 
|-
 
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧtîdle /cataidlĕ/ || komputer; liczydło || caist + -aidlĕ || kalka niem. Rechner, por. głuż. ličadło, cz. počítač, sch. računar
 +
|-
 +
| cąst /cąst/ || część || psł. *čęstь || brak poświadczonych słów na część, słowo ogólnosłowiańskie
 +
|-
 +
| cąste /cąstĕ/ || częsty || psł. *čęstъjь || brak poświadczonych słów na częsty, słowo ogólnosłowiańskie
 +
|-
 +
| ce /cĕ/ || czy, lub || psł. *či || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Cech /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
 
| Cech /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
 +
|-
 +
| cela /celă/ || pszczoła || psł. *bьčela || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| celar /celăr/ || pszczelarz || celă + -ăr || formacja wzorem ťönăr, gǫśăr
 +
|-
 +
| cele /celĕ/ || pszczeli || psł. *bьčelьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cele wåsk /celĕ våsk/ || wosk pszczeli || celĕ + våsk || por. niem. Bienenwachs, por. także poświadczone korvĕ rög (niem. Kuhhorn)
 
|-
 
|-
 
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cepak /cepăk/ || kij, kijak || psł. *cěpakъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cepŷ /cepoi/ || cep || psł. *cěpy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
 
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
+
| cerajse /cerojsĕ/ || wczorajszy || psł. *vьčerajьšьjь || formacja analogiczna do dans - dansejsĕ
 +
|-
 +
| cesat /cesăt/ || czesać || psł. *česati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ceskie /cesťĕ/ || czeski || Cex + -sťĕ || Cex-cesťĕ jak Wénd-wensťĕ
 +
|-
 +
| cew /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cikànîcia /cikănaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cink /cink/ || cynk || niem. Zink || zapożyczenie, por. łuż. cynk, internacjonalizm pochodzi ze słowa górnoniemieckiego
 +
|-
 +
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cirkát /cirkot/ || ćwierkać? || onomatopeja, patrz pol. ćwierkać || rozkład złożenia cirkoc
 
|-
 
|-
 
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
 
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citváru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
+
| citèrdisiǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citvjarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
+
| citèrnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| citèrnacti /citĕrnocti || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
+
| citèrnàdist /citĕrnădist/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| citèrnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| citrana /citronă/ || cytryny || niem. Zitrone, dn. Zitroon || por. łuż. citrona
 +
|-
 +
| citwàru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| citwiarte /citjortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone, Polański pisze ciťortĕ
 +
|-
 +
| cîpål /caipål/ || cebula || szlez-holszt. zippel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cîst /caist/ || liczyć || psł. *čisti || poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
 +
|-
 +
| cîste /caistĕ/ || czysty || psł. *čistъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cîsté /caiste/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cîstet /caistĕt/ || czyścić || psł. *čistiti || poświadczone w 3Sg: caistĕ
 +
|-
 +
| cîstu /caistü/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| clåwàcene /clåvăcenĕ/ || człowieczy, ludzki || psł. *čelvěčenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| clåwak /clåvăk/ || człowiek || psł. *čelvěk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| crewu /crevü/ || trzewia, wnętrzności || psł. červo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| criw /criv/ || but, trzewik || psł. *červь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| criwnek /crivnĕk/ || szewc || criv + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cu /cü/ || co; że || psł. *čьso || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cûdze /cauʒĕ/ || cudzy, obcy, nieprzyjaciel || psł. *ťuďь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cût /caut/ || czuć || psł. *čuti || poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
 +
|-
 +
| cůn /cåun/ || czółno, łódka || psł. *čьlnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cůnak /cåunăk/ || czółenko tkackie || psł. *čьlnъkъ || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 106: Linia 802:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| dade /dodĕ/ || zmarły || śdn. lüneb. dode || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dagat /dogăt/ || być wartym || śdn. dogen || poświadczone w 3Sg: dogă
 +
|-
 +
| dach /dox/ || przecież || śdn. doch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dalek /dolĕk/ || daleko || psł. *daleko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dalekie /doleťĕ/ || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 +
|-
 +
| dargie /dorďĕ/ || drogi || psł. *dorgъjь || rekonstrukcja, por. nazwę miejscową Neu-Darchau (*novaja dorgava)
 +
|-
 +
| darm /dorm/ || jelito || por. śdn. darm, dn. Doarm || zapożyczenie jak np. ströta 'tchawica'
 +
|-
 +
| dat /dot/ I || dać || psł. *dati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dat /dot/ II || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone, być może dod
 +
|-
 +
| dawek /dovĕk/ I || azot || dovĕt + -ĕk || kalka niem. Stickstoff, por. głuż. dusyk, cz. dusík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 +
|-
 +
| dawek /dovĕk/ II || jastrząb || psł. *davikъ || słowo poświadczone, niepewne
 +
|-
 +
| dawet /dovĕt/ || cisnąć, dławić, dusić || psł. *daviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || poświadczone w 3Sg: dovĕ
 +
|-
 +
| dȧglitie /dagliťĕ/ || powszedni || śdn. daglik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧliá /daľo/ || długość || psł. *dьľa || poświadczone w ASg: dalą
 
|-
 
|-
| dalekje /doleťĕ/? || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
+
| dȧlna /dalnă/ || osnowa || psł. *dьľьna? -oje? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧmá /damo/ || dama, pani || niem. Dame || zapożyczenie z typowym -e>-o, por. niem. Gale>galo
 +
|-
 +
| dȧn /dan/ || dzień || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧnac /danăc/ || dzień || psł. *dьnьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧnesne /danesnĕ/ || codzienny, dzienny || psł. *dьnešьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧnnek /dȧn(n)ĕk/ || dziennik, żurnal || dan + -nĕk || złożenie wzorem pl. dziennik, głuż. dźenik, por. niem. Tageszeitung
 
|-
 
|-
 
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
 
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåwa /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
+
| dȧnsejse /danseisĕ/ || dzisiejszy || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧra /dară/ || dziura || psł. *dira || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåwaj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
+
| dȧrgnǫt /dargnǫt/ || dziergać, wyczesywać (len) || psł. *dьrgnǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dȧršår /daršår/ || młóckarz || śdn. derscher || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dåné /dåne/ || wewnątrz, w środku || psł. *dъně || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dånu /dånü/ || dno || psł. *dъno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dånû /dånau/ || do wewnątrz, do środka || psł. *dъnu || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dåwá /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dåwáj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| den /den/ || Duńczyk || śdn. Dêne || zapożyczenie ze śdn.
+
| dåzdinek /dåzdinĕk/ || parasol (na deszcz) || dåzd + -inĕk || por. niem. Regenschirm, cz. deštník, głuż. předešćnik
 +
|-
 +
| dącká /dącko/ || dzięki, dziękuję || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone, Polański odczytuje /dancko/, ale jest to raczej stara pożyczka
 +
|-
 +
| dąkát /dąkot/ || dziękować || śdn. danken || czasownik związany z poświadczonym /dącko/, por. pol. dziękować, głuż. dźakować, ukr. дякувати
 +
|-
 +
| dedîcia /dedaićă/ || ojcowizna || psł. *dědica || poświadczone w toponimii: Tideitz, Tiedeitzen, Taddeis
 +
|-
 +
| dedîna /dedană/ || dziedzina, spadek, dziedzictwo || psł. *dědina || poświadczone w toponimii: Deetjein, Detschön
 +
|-
 +
| degne /degnĕ/ || odpowiedni, warty || lüneb. dägen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dek /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
 +
|-
 +
| demutichie /demütix́ĕ/ || pokorny, uległy || śdn. dêmödich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| denkát /denkot/ || myśleć || śdn. denken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| deret /derĕt/ || drzeć || psł. *derti || poświadczone w 3Sg: derĕ, por. perĕ-perĕt
 +
|-
 +
| deta /detă/ || dziecko || psł. *dětę || słowo poświadczone, obocznie detą
 +
|-
 +
| detîne /detainĕ/ || dziecinny || psł. *dětinъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dewa /devă/ || dziewczyna; służąca || psł. *děva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dewîcia /dewaićă/ || dziewica || devă + -aićă || złożenie wzorem pol. dziewica, sch. devica, por. niem. Jungfrau
 +
|-
 +
| dewka /defkă/ || dziewczyna; córka || psł. *děvъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| diada /ďodă/ || dziadek, ojciec matki || psł. *děda || poświadczone w toponimii: Thiedken (<*děd(k)in?), Tideitz, Tiedeitzen (<*dědica)
 +
|-
 +
| dialat /ďolăt/ || pracować, działać || psł. *dělati || poświadczone 3Sg: ďolă, ale także ďolojĕ
 +
|-
 +
| dialàtuwne /ďolătüvnĕ/ || pracowity || psł. *dělatovьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dialu /ďolü/ || dzieło, praca, wysiłek || psł. *dělo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Dianèmarka /Ďonĕmorkă/ || Dania || Ďon + -morkă z niem. Mark || por. dłuż. mroka 'granica' z niem. Marke 
 +
|-
 +
| Dianska /Ďonskă/ || Dunka || śdn. Dêne + -skă || zapożyczenie ze śdn., por. Śoskă 'Niemka'
 +
|-
 +
| Dianskie /Ďonsťĕ/ || Duńczyk || śdn. Dêne + -sťĕ || zapożyczenie ze śdn., por. Śosťĕ 'Niemiec'
 +
|-
 +
| dianskie /ďonsťĕ/ || duński || śdn. Dêne + -sťĕ || por. śosťĕ 'niemiecki'
 +
|-
 +
| diatka /ďotkă/ || dziecko || psł. *dětъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dif /dif/ || złodziej || śdn. dief || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dik /dik/ || staw || śdn. dîk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dikie /diťĕ/ || gruby || lüneb. dick || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| din /din/ || także, też || śdn. den || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dingat /dingăt/ || wynajmować || śdn. dingen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| diǫsna /ďǫsnă/ || dziąsło || psł. *dęsna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dirzet /dirzĕt/ || trzymać, powztrzymywać || psł. *dьržiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
 
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disątáru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
+
| disątàru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disątdiśǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
+
| disątdisiǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disąt pątstigje /disąt pątstiďĕ/ || tysiąc || psł. *desętь + *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| disąt pątstig /disąt pątstig/ || tysiąc || disąt + pątstig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje disąt pątstiďĕ
 
|-
 
|-
| diśǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
+
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| disiǫtka /diśǫtkă/ || dziesiątka, dziesięć || desąt + -kă || (Rost) poświadczone zapożyczenie do niem.: Dischschonke(n)
 
|-
 
|-
 
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
 
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| diwątàru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
 
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
Linia 136: Linia 954:
 
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwątdiśǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
+
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimii: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 
|-
 
|-
| diwątáru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
+
| dîpaste /daipostĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupastъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwjǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
+
| dîpawe /daipovĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupavъjь || słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
 
|-
 
|-
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
+
| dîská /daisko/ || stół || śdn. disk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
+
| dîwe /daivĕ/ || dziki || psł. *divъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dîwîna /daivaină/ || zwierzyna łowna; dziczyzna || daivĕ + -aină || złożenie wzorem głuż. dźiwina
 +
|-
 +
| dlån /dlån/ || dłoń || psł. *dolnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dobål /döbål/ || djabeł || śdn. duvel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| drûgje /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
+
| dol /döl/ || dół, dolina || psł. *dolъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dolda /döldă/ || (duży) garnek || śdn. dulte || poświadczone jako dölde, dodatkowo zasymilowane
 +
|-
 +
| dor /dör/ I || dwór || psł. *dvorъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dor /dör/ II || prze-, przez, (durch) || śdn. dor || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dornîste /dörnaistĕ/ || dworzec || dör + -n- + -aistĕ || kalka niem. Bahnhof, por. dłuż. dwórnišćo
 +
|-
 +
| dorstiat /dörsťăt/ || być spragnionym || śdn. dörsten || poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
 +
|-
 +
| Dorta /Dörtă/ || Dorota || śdn. Dorthe || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 +
|-
 +
| Dortka /Dörtkă/ || Dorotka || Dörtă + -kă || zdrobnienie, por. Morajă-Moraikă, imię
 +
|-
 +
| dorianek /döŕonĕk/ || dzierżawca || dör + -'onĕk || formacja wzorem dör-döŕonkă
 +
|-
 +
| dorianka /döŕonkă/ || dzierżawczyni || psł. *dvořanъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dost /döst/ || dość || psł. *dostъ || słowo poświadczone, obocznie düst
 +
|-
 +
| dǫb /dǫb/ || dąb; drzewo || psł. *dǫbъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫbak /dǫbăk/ || drzewko || psł. *dǫbъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫbèwůná /dǫbĕvåuno/ || bawełna || dǫb + våuno || kalka niem. Baumwolle, por. pośw. jopťĕdǫb na Apfelbaum
 +
|-
 +
| dǫbîcia /dǫbaićă/ || sad, dąbrowa || dǫb + -aićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫbrianka /dǫbŕonkă/ || galas, dębianka || psł. *dǫbřanъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe || słowo poświadczone, obocznie dǫpă
 +
|-
 +
| dǫpiat /dǫṕăt/ || chrzcić || śdn. dôpen || poświadczone w czasie przeszłym: dǫṕălai-jĕg
 +
|-
 +
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/ || chrzcielnica || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dǫt /dǫt/ || dąć, dmuchać || psł. *dǫti || poświadczone w 3Sg: dåmĕ
 +
|-
 +
| drȧle /dralĕ/ || prędki, szybki || śdn. dral || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drȧmeta /drametă/ || fujarka || śdn. drummete || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dråwa /dråvă/ || drwa|| psł. *drъva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dråwene /dråvenĕ/ || drewniany || dråvă + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dråwnu /dråvnü/ || drewno || psł. *drъvьno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dråzet /dråzĕt/ || drżeć || psł. *drъžiti || poświadczone w 3Sg: dråzĕ
 +
|-
 +
| dremat /dremăt/ || śnić, marzyć we śnie || psł. *drěmati || poświadczone w 2Sg: dremĕs
 +
|-
 +
| dren /dren/ || cierń || psł. *dernъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drene /drenĕ/ || ciernie || psł. *dernьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drenuwate /drenüvotĕ/ || cierniowy || dren + -üvotĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă, imię
 +
|-
 +
| drewu /drevü/ || drzewo || psł. *dervo || rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
 +
|-
 +
| driste /dristĕ/ || odważny, mężny || śdn. drîst || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| driwene /drivenĕ/ || drzewny || psł. *dervenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drizȧl /drizal/ || pas do przepasywania czy podciągania odzieży || psł. *dьržalь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| druwa /drüvă/ || winogrono || śdn. drûve || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drûde /draudĕ/ || niekiedy || psł. *drugdy || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drûg /draug/ || inny, drugi, jeden || psł. *drugъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drûg drûgû /draug draugau/ || jeden drugiemu || psł. *drugъ drugu || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drûg gegén drûga /draug gegen draugă/ || jeden przeciw drugiemu || psł. *drugъ + śdn. gegen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| drûgie /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
 
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| drûzet /drauzĕt/ || pomagać || psł. *družiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| du /dü/ || do || psł. *do  || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| du wåpàkwîdzenia /dü våpăkvaiʒeńă/ || do zobaczenia || dü + våpăk + vaiʒenĕ || zwrot kalkujący niem. Auf wiedersehen, por. dłuż. na zasejwiźenje
 +
|-
 +
| duble /düblĕ/ || podwójny || śdn. dubbel || słowo poświadczone, obocznie dubbelt?
 +
|-
 +
| dublér /dübler/ || rodzaj monety, dytki || śdn. dubler || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dubra jûtru /dübră jautrü/ || dobre rano || dübrĕ + jautrü || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| dubra nuc /dübră nüc/ || dobranoc || dübră + nüc || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
 
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
 
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || psł. dobrъjь dьnь || zwrot poświadczony
+
| dubré /dübre/ || dobrze || psł. *dobrě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || dübrĕ + dan || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || dübrĕ + vicer || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| dubru /dübrü/ || dobro || psł. *dobro || słowo poświadczone, znaczenie niepewne, por. niem. Gutes
 +
|-
 +
| dujet /düjĕt/ || doić || psł. *dojiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dujoce /düjocĕ/ || dwojaki || psł. *dъvojačьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dukiuncet /düťüncĕt/ || dokończyć || psł. *dokončiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dum /düm/ || dom, posiadłość || psł. *domъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dumá /dümo/ || do domu || psł. *doma || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Dumas /Dümăs/ || Tomasz || śdn. Domas || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Dumaska /Dümoskă/ || Tomek || Dümăs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
 +
|-
 +
| dupîte /düpaitĕ/ || pijany || psł. *dopitъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dust /düst/ || dość || psł. *dostь || słowo poświadczone, obocznie döst
 +
|-
 +
| duzȧdát sa /düzadot să/ || doczekać się || psł. *dožьdati sę || formacja wsteczna od poświadczonego düzaidăt
 +
|-
 +
| duzîdat /düzaidăt/ || oczekiwać || psł. *dožidati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| du̇dȧja /dudajă/ || dudy || śdn. dûdey || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || psł. *dobrъjь večerъ || zwrot poświadczony
+
| du̇ldichie /duldix́ĕ/ || cierpliwy || śdn. duldich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dûre /daurĕ/ || drogi || śdn. dûr || uzupełnienie braków semantycznych, -ûr- > -aur- jak w saur
 +
|-
 +
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dûsne /dausnĕ/ || zaduszny || psł. *dušьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgje /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
+
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| důgièråt /dåuďĕråt/ || długodziób || psł. *dъlg-o-rъtъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| důgiu /dåuďü/ || długo || psł. *dъlgo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| důzne /dåuznĕ/ || dłużny, winny || dåug + -nĕ || złożenie wzorem pl. dłużny
 +
|-
 +
| důznek /dåuznĕk/ || dłużnik, winowajca || dåug + -nĕk || poświadczone w NSg: dåuznaicĕ
 
|-
 
|-
 
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwȧrnîća /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
+
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwenàcte /dvenăcte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwenacté /dvenocte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwenactèpȧlcnîcia /dvenoctĕpolcnaićă/ || dwunastnica || dvenoctĕ + polăc + -naićă || kalka niem. Zwölffingerdarm, por. dłuż. dwanasćopalcnik
 +
|-
 +
| dwenàcti /dvenăcti/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwenàdist /dvenădist/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dwîgát /dvaigot/ || dźwigać, podnosić || psł. *dvigati || iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
 +
|-
 +
| dwîgnǫt /dvaignǫt/ || dźwignąć, podnieść || psł. *dvignǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dŷchat /dåixăt/ || chuchać || psł. *dyxati || poświadczone w 3Sg: dåixă
 +
|-
 +
| dŷm /dåim/ || dym || psł. *dymъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| dŷmat /dåimăt/ || dmuchać || psł. *dymati || poświadczone w 3Sg: dåimă
 
|}
 
|}
  
Linia 170: Linia 1158:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| ele /elĕ/ || cały czas, zawsze || śdn. hêl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Elska /Elskă/ || Elżbieta, Ela || śdn. Elske ||  zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
 +
|-
 +
| eluwe /elüvĕ/ || cały || ele + -üvĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| emerika /emerikă/ || królestwo niebieskie || śdn. hemmelrîke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| enep /enĕp/ || konopia || śdn. hennep || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| engiėl /enďėl/ || anioł || śdn. engel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| || || || słowo poświadczone
+
| engiwår /enďivår/ || imbir || śdn. engewer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Enka /Enkă/ || Henryk, Henio || śdn. Hencke || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
 +
|-
 +
| enkst /enkst/ || ogier || niem. Hengst || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| er /er/ || pan || śdn. er || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| erá /ero/ || cześć, honor || śdn. êre || poświadczone w bierniku /erǫ/
 +
|-
 +
| eriát /eŕot/ || szanować, czcić || śdn. êren || poświadczone w 3Sg: eŕojĕ
 +
|-
 +
| erlikie /erliťĕ/ || uczciwy || śdn. êrlik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| erska /erskă/ || pani || er + -skă || poświadczone u Mithoffa w formie cytatu 'Ehrsske'
 +
|-
 +
| erste /erstĕ/ || pierwszy || śdn. erste || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ewål /evål/ || hebel || dn. hewel || słowo poświadczone, por. övål
 
|}
 
|}
  
Linia 178: Linia 1196:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| fȧrbja /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
+
| faliaste /foľostĕ/ || płowy || śdn. vâl + -'ostĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Francoz /froncöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dolno-niemieckiego
+
| falná /folno/ || fałda || dn. Foul, Foul’n? || słowo poświadczone w NSg: folne
 +
|-
 +
| folnene /folnenĕ/ || pofałdowany || folno + -enĕ lub imiesłów od *folnĕt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fat /fot/ || beczka, naczynie || śdn. fat, fât || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fatnek /fotnĕk/ || bednarz || fot + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 +
|-
 +
| fȧdår /fadår/ || ojciec chrzestny, kum; ojciec || dn. Vadder || słowo poświadczone, dodatkowo zasymilowane
 +
|-
 +
| fȧgȧla /fagală/ || ptaszek || dn. vāgel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fȧlgát /falgot/ || następować, postępować || śdn. volgen || poświadczone w 3Sg: falgojĕ
 +
|-
 +
| fȧná /fano/ || flaga || niem. fahne || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| fȧrbȧt /farbat/ || zakaz || śdn. vorbot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fȧrbia /farb́ă/ || barwa, kolor; farba || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fȧrbidiát /farbiďot/ || zakazać || śdn. vorbiden || poświadczone w czasie przeszłym: farbiďol
 +
|-
 +
| fȧrdål /fardål/ || kwadra księżyca || śdn. vêrdel || słowo poświadczone, obocznie fardil
 +
|-
 +
| fȧrforát /farförot/ || prowadzić, wieść || śdn. vorvoren || poświadczone w rozkaźniku: farförüj-năs
 +
|-
 +
| fȧrklàgane /farklăgonĕ/ || oskarżony ||śdn. vorklagen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fȧrstát /farstot/ || rozumieć || śdn. vorstân || poświadczone w 3Sg: farstojĕ
 +
|-
 +
| fȧrtȧriat /fartaŕăt/ || zniszczyć || śdn. vorteren || poświadczone w czasie przeszłym: fartaŕăl
 +
|-
 +
| fȧrzakat /farzokăt/ || zapierać się, wypierać się || śdn. vorsāken || poświadczone w 3Sg: farzokă
 +
|-
 +
| fȧstèlawén /fastĕloven/ || zapusty || śdn. vastel-avent || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje bez redukcji, ale jeden z zapisów Wastlówen
 +
|-
 +
| fålšîtia /fålšaiťă/ || fałsz || śdn. valsch(h)eit || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fålšuwate /fålšüvotĕ/ || fałszywy || śdn. valsch + -otĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fåtzȧk /fåtzak/ || tornister, plecak(?) || dn. Vat-Sakk || słowo poświadczone, Polański pisze fatzak, ale to chyba literówka
 +
|-
 +
| ferdediát /ferdeďot/ || bronić || dn. verdädig’n || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fertfȧk /fertfak/ || ćwierć, ćwiartka || dn. vērt(e) + Fack || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ferzŷka /ferzåikă/ ||pokusa, pokuszenie || dn. versöking || poświadczone w ASg: ferzoikǫ, niejasne co zrobić z -oi-
 +
|-
 +
| fidera /fideră/ || kuma, matka chrzestna || śdn. vedere || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Fin /Fin/ || Fin || niem. Finne || zapożyczenie z niemieckiego, por. łuż. Fin
 +
|-
 +
| Finka /Finkă/ || Finka || Fin + -kă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| finskie /finsťĕ/ || fiński || fin + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| find /find/ || nieprzyjaciel, wróg || dn. Find || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fîgá /faigo/ || figa || niem. Feige? || zapożyczenie, por. łuż., pl. figa
 +
|-
 +
| fîgiuwe /faiďüvĕ/ || figowy || faigo + -üvĕ || przymiotnik na -üvĕ, żeby nie wywoływać I palatalizacji
 +
|-
 +
| fîgiuwe lîst /faiďüvĕ laist/ || listek figowy || faiďüvĕ + laist || kalka niem. Feigenblatt
 +
|-
 +
| flȧša /flašă/ || butla || niem. Flasche || formacja wsteczna wzgl. poświadczonego flaškă
 +
|-
 +
| flȧška /flaškă/ || butelka || niem. Flasche + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flitichie /flitix́ĕ/ || pilny || dn. flītich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flîtac /flaităc/ || piegża || flaito + -ac || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flîtát /flaitot/ || grać na flecie || flaito + -ot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| flote /flötĕ/ || płaski || śdn. vlôt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| for /för/ ||wy- || śdn. vör || słowo poświadczone, odpowiada niem. für, herfür
 +
|-
 +
| frame /fromĕ/ || pobożny || śdn. vrâm || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Frącoz /frącöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dn., zasymilowane, por. głuż. jendźelski 'angielski'
 +
|-
 +
| Frącozka /frącöskă/ || Francuzka || Frącöz + -kă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| frącozkie /frązösťĕ/ || francuski || frązöz + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu, może frącözisĕ jak ingelsĕ?
 +
|-
 +
| Frąkrika /frąkrikă/ || Francja || kalka niem. Frankreich || por. emerikă ze śdn. hemmelrîke
 +
|-
 +
| frefelàjące /frefelăjącĕ/ || hardy, przekorny || śdn. vrevelen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| frefelát /frefelot/ || być hardym, przekornym || śdn. vrevelen || rekonstrukcja czasownika, od którego powstał zleksykalizowany imiesłów
 +
|-
 +
| fri /fri/ || swobodnie || śdn. fri || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| frijá /frijo/ || małżeństwo ||dn. Frie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| friját /frijot/ || wziąć ślub || dn. frīn || poświadczone w 3Sg: frijol
 +
|-
 +
| frijane /frijonĕ/ || ożenek, ślub || gerundium od: frijat || poświadczone w celowniku: kå frijońĕ
 
|-
 
|-
 
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fris /fris/ || ser fryzyjski || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Friska /friskă/ || Fryzyjka || fris + -kă || forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| friše /frišĕ/ || świeży || niem. frisch || słowo poświadczone, obocznie frišťĕ??
 +
|-
 +
| frîdichie /fraidix́ĕ/ || radosny, wesoły || śdn. vreidich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| frund /fründ/ || przyjaciel, krewny || śdn. vrünt || poświadczone w ASg: fründi
 +
|-
 +
| frundlikie /fründliťĕ/ || uprzejmy, życzliwy || vrüntlik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fudår /füdår/ || pasza, karma; pokarm || śdn. vôder || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fudrat /füdrăt/ || karmić (zwierzęta) || śdn. vôderen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fule /fülĕ/ || leniwy || dn. fūl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| fule piås /fülĕ ṕås/ || leń, próżniak || fülĕ + ṕås || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 190: Linia 1328:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| gabel /gobel/? || widelec || śdn gåb(e)l || słowo poświadczone, ale niepewne
 
|-
 
|-
 
| gad /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
 
| gad /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gade /godĕ/ || gadzi, węży || psł. *gadьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
 
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gaj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
+
| gaj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimii: Gei, Gei-wiesen
 
|-
 
|-
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja
+
| galǫz /golǫz/ || gałąź || psł. *galǫzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gat /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatъ~gatь || poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
+
| gard /gord/ I || stajnia, obora || psł. *gordь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimji: Kadieck
+
| gard /gord/ II || zamek, gród; sąd || psł. *gordъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| garch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| garnak /gornăk/ || garnek (na mleko) || psł. *gъrnъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| garnet /gornĕt/ || mówić, gadać || psł. *gorniti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| garsle /gorslĕ/ || garść || psł. *gъrstlьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gaset /gosĕt/ || gasić || psł. *gasiti || poświadczone w 3Sg: gosĕ
 +
|-
 +
| gat /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatь || poświadczone w toponimii: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
 +
|-
 +
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimii: Kadieck
 +
|-
 +
| gȧklår /gaklår/ || kuglarz || śdn. gôkeler || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gȧlá /galo/ || strój odświętny, urzędowy || por. niem. Gala || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
 
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
 
|-
 
|-
| glåwa /glåvă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| gȧlèrepá /galĕrepo/ || marchew || galĕ + repo || słowo poświadczone, Polański uznaje je za dwa osobne: gale repo
 +
|-
 +
| gȧlgvŷ /galgvoi/ || szubienica; wieszak || śdn. galge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gȧnat /ganăt/ || być życzliwym || śdn. gannen || poświadczone 1Sg: ganăm, 2Sg: ganăs
 +
|-
 +
| gȧnc /ganc/ || cały || niem. ganz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gȧng /gang/ || przejście, korytarz || śdn. gank || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gȧngrena /gangrenă/ || gangrena || niem. (die!) Gangrän || zapożyczenie, por. głuż. gangrena
 +
|-
 +
| gȧz /gaz/ || gaz || niem. Gas || zapożyczenie, por. pol. gaz
 +
|-
 +
| gȧzene /gazenĕ/ || gazowy || gaz + -enĕ || typowy przymiotnik od nazwy substancji
 +
|-
 +
| gåzîwe /gåzaivĕ/ || prędki, szybki || psł. *gъzivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gåzet /gåzĕt/ || gzić się, wściekać się (o bydle) || psł. *gъzъ + -iti || poświadczone w 3Sg: gåzĕ
 +
|-
 +
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Gieska /Ďeskă/ || Gertruda, Gierka || śdn. Geske || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 +
|-
 +
| giole /ďölĕ/ || goły || psł. *golъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giorcanek /ďörconĕk/ || stwór górski, górzanin || psł. *gorьčanikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giorét sa /ďöret să/ || palić się || psł. *gorěti sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giorka /ďörkă/ || górka, pagórek || psł. *gorъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giorkie /ďörťĕ/ || gorzki || psł. *gorьkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone, toponim
 +
|-
 +
| giujek /ďüjĕk/ || uzdrowiciel || psł. *gojikъ || słowo poświadczone, Polański tłumaczy "lekarz, cyrulik"
 +
|-
 +
| giujet /ďüjĕt/ || leczyć, goić || psł. *gojiti || poświadczone w 3Sg: ďüjĕ
 +
|-
 +
| giujît sa /ďüjait să/ || goić się || psł. *gojiti sę || poświadczone w 3Sg: ďüji-să
 +
|-
 +
| giulia /ďüľă/ || pustkowie, wrzosowisko || psł. *golьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giune /ďünĕ/ || gówno || psł. *govьno || poświadczone w GSg: ďünă
 +
|-
 +
| giust /ďüst/ || gość || psł. *gostь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giustnîcia /ďüstnaićă/ || kawał ziemi, z którego sołtys może ugościć wójta || psł. *gostьnica || słowo poświadczone, ale znaczenie być może dużo szersze
 +
|-
 +
| giuzd /ďüzd/ || gwóźdź; kołek || psł. *gvozdь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| giûster /ďaustĕr/ || jaszczur || psł. *guščerъ || poświadczone nazwisko rodowe: Gauster, por. sch. gušter, także w toponimii: Güstrow, Guzstrowe
 +
|-
 +
| gîmne /ďaimnĕ/ || gumno, zabudowa gospodarska || psł. *gumьno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gladkie /glotťĕ/ || gładki; ładny || psł. *gladъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glazá /glozo/ || szkło; szklanka || śdn. glas || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glaznek /gloznĕk/ || szklarz || glozo + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåd /glåd/ || głód || psł. *goldъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glådet /glådĕt/ || głodzić? || psł. *golděti || poświadczone w 3Sg: glådĕ i gerundium glådenĕ, ale znaczenie 'głodować, biedować'
 +
|-
 +
| glåduwat /glådüvăt/ || głodować, biedować || psł. *goldovati || poświadczone gerundium: glådüvenĕ, ale patrz glådĕt
 +
|-
 +
| glåduwate /glådüvotĕ/ || głodny || psł. *goldovatъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåduwne /glådüvnĕ/ || biedny || psł. *goldovьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåduwnate /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
 +
|-
 +
| glåwa /glåwă/ || głowa; rozum, umysł; czaszka  || psł. *golva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwènene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvinenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwîna /glåwaină/ || główka lnu || psł. *golvina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwka /glåfkă/ || główka || psł. *golvъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glåwne kiusån /glåvnĕ ťüsån/ || poduszka do spania || śdn
 +
|-
 +
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
 +
|-
 +
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Glîn /Glain/ || Lüneburg || psł. *glinь || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/ świadczy chyba o r. żeńskim, toponim
 
|-
 
|-
| Glîni /Glaini/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
+
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gjolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
+
| glîpe /glaipĕ/ || młody || psł. *glupъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gjolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| glîpîna /glaipaină/ || młodzież || glaipĕ + -aină || utworzone wzorem sch. omladina
 
|-
 
|-
| gjora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
+
| glîpust /glaipüst/ || młodość || psł. *glupostь || utworzone wzorem råd-rådüst
 
|-
 
|-
| Gjorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone
+
| glîsta /glaistă/ || glista, robak || psł. *glista || słowo poświadczone, być może glaist
 
|-
 
|-
 
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
 
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
 +
|-
 +
| glǫbek /glǫbĕk/ || głęboko || psł. *glǫboko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glǫbukie /glǫbüťĕ/ || głęboki || psł. *glǫbokъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glu̇pse /glupsĕ/ || zdradliwy, podstępny || śdn. glupesch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| glûchie /glaux́ĕ/ || głuchy || psł. *gluxъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gmîna /gmaină/ || gmina, || niem. arch. Gemeine, śdn. gemeine, gemêne || por. pl. gmina, dłuż. gmejna
 +
|-
 +
| gnat /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
 +
|-
 +
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gnålîcia /gnålaićă/ || zgnilizna || gnålĕ + -aićă || rzeczownik od przymiotnika jak x́audĕ-x́audaićă
 +
|-
 +
| gnew /gnev/ || gruczoł? || psł. *gněvъ || poświadczone w l. mn.: gnevoi
 +
|-
 +
| gnezdît sa /gnezdait-să/ || gnieździć się || psł. *gnězditi sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gnist /gnist/ || gnieść || psł. *gnesti || poświadczone w 3Sg: gnitĕ
 +
|-
 +
| gnîdá /gnaido/ || gnida || psł. *gňida || poświadczono w l. mn.: gnaidåi/-ĕ
 +
|-
 +
| gnît /gnait/ || gnić || psł. *gniti || poświadczono pochodne gnålĕ (zgniły)
 +
|-
 +
| gnuj /gnüj/ || gnój || psł. *gnojь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gnujene /gnüjenĕ/ || gnojowy || psł. *gnojenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫgièlnîcia /gǫďĕlnaićă/ || skrzypce || psł. *golgol-? + -naićă || zapożyczenie do dn. Gungelneitz ’Geige, Violine’
 +
|-
 +
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫse /gǫsĕ/ || gęsi || psł. *gǫsьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫsiar /gǫśăr/ || gąsior || psł. *gǫsьjařь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫska /gǫskă/ || biały chleb, bułka || psł. *gǫsъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gǫste /gǫstĕ/ || gęsty || psł. *gǫstъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grab /grob/ || grab || psł. *grabъ || poświadczone w ASg: groboi
 +
|-
 +
| grabȧlnek /grobalnĕk/ || świder ciesielski (do grabi) || psł. *grabьlьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grablé /groble/ || grabie || psł. *grabľě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| greblu /greblü/ || ożóg, pogrzebacz || psł. *greblo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grad /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gratewár /grotevor/ || dziadek, ojciec ojca|| dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gratiát /groťot/ || chwalić || śdn. groten || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grawá /grovo/ || rów || śdn. grave || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grawena /grovenă/ || starzec, siwy mężczyzna || śdn. grawe + -enă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grȧnȧta /gramată/ || granat || niem. Granate || zapożyczenie z niemieckiego, por. dłuż. granata
 +
|-
 +
| Grecka /greckă/ || Grecja || Grek + -skă || por. dłuż. Grichiska, cz. Řecko
 +
|-
 +
| greckie /grecťĕ/ || grecki || Grek + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| grech /grex/ || grzech || psł. *grěxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Grek /grek/ || Grek || śdn. Greke || por. dłuż Grich z niem. Grieche
 +
|-
 +
| Grekînka /Greťainkă/ || Greczynka || Grek + -åinkă || forma żeńska jak nemăc-nemťainkă
 +
|-
 +
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gresît sa /gresait-să/ || grzeszyć || psł. *grěšiti + să || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gresnar /gresnăr/? || grzesznik || psł. *grešьnařь || poświadczone w DPl: gresnărüm
 +
|-
 +
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
 +
|-
 +
| gribiåt /grib́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone, Polański transkrybuje grėb́åt
 +
|-
 +
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gribinàtîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| griját sa /grijot să/ || grzać || psł. grějati sę || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
 +
|-
 +
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| griǫda /gŕǫdă/ II || grzęda || psł. *gręda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grîb /graib/ || grzyb || psł. *gribъ || poświadczone nazwisko rodowe: Greibke, Griepke, a także w toponimji: Greibkens feld
 +
|-
 +
| grîba /graibă/ || drobne pieniądze, grosze || psł. *grubyjě || słowo poświadczone, ale niepewne
 +
|-
 +
| grîf /graif/ || gryf || niem. Greif || zapożyczenie z niem., do rozważenia także z śdn. grip
 +
|-
 +
| grîp /graip/ || kupa, stos || być może śdn. grîpe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grodling /grödling/ || kiełb || dn. grödeling || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gronlądskie /grönlącťĕ/ || grenlandzki || Grönľǫdü + -sťĕ || przymiotnik od utworzonej nazwy państwa
 +
|-
 +
| Gronliǫdu /Grönľǫdü/ || Grenlandja || grönĕ + -ľǫdü || kalka niem. Grönland
 +
|-
 +
| grulikie /grüliťĕ/ || okrutny, okropny || śdn. grülik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gruzne /grüznĕ/ || brzydki, szpetny || psł. *grozьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grûk /grauk/ || grusza || psł. *gruša skontaminowana z *buk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| grûsŷ /grausåi/ || grusza || psł. *gruš-y || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| guld /güld/ || złoto; gulden (pieniądz) || śdn. güld || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| guldån /güldån/ || gulden (pieniądz) || śdn. gülden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| guldione /gülďonĕ/ || pozłacany || śdn. güld + -'onĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gu̇rkî /gurťai/ || ogurek || śdn. gurke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gu̇t /gut/ || dobrze || niem. gut || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gwiazda /gjozdă/ || gwiazda || psł. *gvězda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gwiazdka /gjoz(d)kă/ || gwiazdka || psł. *gvězdъka || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==H==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| hatnu /hotnü/ || hetta, hejta, w prawo || dn. hot + -nü || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| hȧj /haj/ || siano || śdn. hoi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| hȧj-mand /haj-mond/ || sierpień || haj +  mond || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| hȧka /hakă/ || motyka || niem. Hacke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| her rict /her rict/ || rzec, powiedzieć || niem. her + rict || poświadczone w rozkaźniku: her-ric, odpowiada niem. her-
 +
|-
 +
| histarîja /historajă/ || historia || niem. Historie || zapożyczenie, por. dłuż. historija, pl. historia
 +
|-
 +
| hîliane /haiľonĕ/ || uświęcony, poświęcony || śdn. heilen || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 226: Linia 1640:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| chala /xolă/ || chwała, sława || psł. *xvala || derywat od poświadczonego xolĕ - chwali
 +
|-
 +
| chalet /xolĕt/ || chwalić || psł. *xvaliti || poświadczone w 3Sg: xolĕ
 +
|-
 +
| charna /xornă/ || pokarm, pożywienie || psł. *xorna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| charnet /xornĕt/ || karmić, żywić || psł. *xorniti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| charstîwe /xorstaivĕ/ || parszywy, pokryty krostami, świerzbowaty || psł. *xorstivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| charstŷ /xorståi/ || krosta, parch; świerzb || psł. *xorsty || poświadczone w l. mn.: xorstvoi
 +
|-
 +
| Charwat /xorvăt/ || Chorwat || sch. Hrvat || zaadaptowane zapożyczenie, dop. -otă
 +
|-
 +
| Charwatka /xorvotkă/ || Chorwatka || xorvăt + -kă || typowa forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| Charwatska /xorvockă/ || Chorwacja || xorvăt + -skă || odbitka sch. Hrvatska
 +
|-
 +
| charwatskie /xorvocťĕ/ || chorwacki || xorvăt + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy narodu
 +
|-
 +
| chėmil /x́ėmil/ || chmiel || psł. *xъmělь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| China /x́ină/ || Chiny || niem. China || por. głuż. China, niem. /ˈçiːna/ (na południu także /ˈkiːna/)
 +
|-
 +
| Chinianek /x́ińonĕk/ || Chińczyk || x́ină  + -'onĕk || etnonim na -onĕk, por. głuż. Chinjan
 +
|-
 +
| Chinianka /x́ińonkă/ || Chinka || x́ină + -'onkă || regularna forma żeńska
 +
|-
 +
| chinskie /x́insťĕ/ || chiński || x́ină + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| chiorac /x́örăc/ || zły duch, djabeł || psł. *x(v)orьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiore /x́örĕ/ || zły, niedobry; brzydki || psł. *x(v)orъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiorîcia /x́öraićă/ || zło || x́örĕ + -aićă || rzeczownik odprzymiotnikowy wzorem x́audĕ-x́audaićă
 +
|-
 +
| chiost /x́öst/ || miotła, pomiotło || psł. *xvostъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiudet /x́üdĕt/ || iść, chodzić || psł. *choditi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiutá /x́üto/ || chata, chałupa || niem. Hütte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûdac /x́audăc/ || zły duch, djabeł, szatan || psł. *xudьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûde /x́audĕ/ || marny, lichy; zły, niedobry; brzydki || psł. *xudъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûde-mand /x́audĕ-mond/ || kwiecień || x́audĕ + mond || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chiûdîcia /x́audaićă/ || marność, coś złego || psł. *xudica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chîzá /x́aizo/ || chałupa, chata || psł. *xyža || rozkład poświadczonego x́aiznĕ, por. dł. chyža
 +
|-
 +
| chîzka /x́aiskă/ || chałupka, chatka || x́aizo + -kă || zdrobnienie od rekonstruowanego x́aizo
 +
|-
 +
| chîzne /x́aiznĕ/ || chałupne, około chałupy || psł. *xyžьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chlar /xlor/ || chlor || niem. Chlor || zapożyczenie, por. cz., łuż., pl. chlor
 +
|-
 +
| chlåd /xlåd/ || chłód || psł. *xoldъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chlådene /xlådenĕ/ || chłodny || psł. *xoldenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chlew /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chlǫd /xlǫd/ || laska, kij || psł. *xlǫdъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chrąst /xrąst/ || chrząszcz, chrabąszcz || psł. *xręščь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chrian /xŕon/ || chrzan || psł. *xrěnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chriûd /xŕaud/ || bicz, bat || psł. *xřudъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chriûdek /xŕaudĕk/ || smyczek || psł. *xřudikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chrume /xrümĕ/ || kaleki, chromy || psł. *xromъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chrumene /chrümenĕ/ || obrażenie, skaleczenie || psł. *xromenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| chrumîcia /xrümaićă/ || kalectwo || xrümĕ + -aićă || złożenie wzorem x́audĕ-x́audaićă
 +
|-
 +
| chrumota /xrümötă/ || kaleka || xrümĕ + -ötă || złożenie jak pröstĕ-pröstötă
 +
|}
 +
 
 +
==I==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| ilek /ilĕk/ || tchórz, fretka || śdn. ilk || słowo poświadczone, obocznie ilkă
 +
|-
 +
| ilka /ilkă/ || tchórz, fretka || śdn. ilke || słowo poświadczone, obocznie ilĕk
 +
|-
 +
| ingelse /ingelsĕ/ || angielski || śdn. engelsch || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ingiėl /inďėl/ || anioł || śdn. engel || formacja wsteczna od poświadczonego inglĕk
 +
|-
 +
| inglek /inglĕk/ || anioł, aniołek || śdn. engel + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Ingliǫdår /ingľǫdår/ || Anglik || por. niem. Engländer lub Ingľǫdü + -år || kalka niem. Engländer
 +
|-
 +
| Ingliǫdårska /ingľǫdårskă/ ||Angielka || ingľǫdår + -skă || forma żeńska jak toblår-toblårskă
 +
|-
 +
| Ingliǫdu /ingľǫdü/ || Anglia || śdn. England + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy, por. poświadczone ingelsĕ
 +
|-
 +
| Ir /ir/ || Irlandczyk || por. niem. Ire || zapożyczenie tak jak cz. Ir
 +
|-
 +
| Irska /irskă/ || Irlandka || ir + -skă || forma żeńska jak er-erskă
 +
|-
 +
| irlądskie /irlącťĕ/ || irlandzki || irľǫdü + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, przegłos nosówek
 +
|-
 +
| Irliǫdu /irľǫdü/ || Irlandia || por. niem. Irland + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy
 +
|-
 +
| islądskie /islącťĕ/ || islandzki || isľǫdü + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, przegłos nosówek
 +
|-
 +
| Isliǫdår /isľǫdår/ || Islandczyk || isľǫdü + -år || kalka niem. Islander
 +
|-
 +
| Isliǫdårska /isľǫdårskă/ || Islandka || isľǫdår + -skă ||forma żeńska jak toblår-toblårskă
 +
|-
 +
| Isliǫdu /isľǫdü/ || Islandia || por. niem. Island + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy
 +
|-
 +
| Itȧlianek /Itaľonĕk/ || Włoch || Italajă + -onĕk ||typowa nazwa mieszkańca na -onĕk
 +
|-
 +
| Itȧlianka /Itaľonkă/ || Włoszka || Italajă + -onkă || typowa nazwa mieszkanki na -onkă
 +
|-
 +
| itȧlenskie /italensťĕ/ || włoski || por. niem. italienisch || przymiotnik na -sťĕ, do rozważenia itaľensťĕ
 +
|-
 +
| Itȧlîja /Italajă/ || Włochy || por. niem. Italien || regularna pożyczka z niemieckiego
 +
|-
 +
| itiat /iťăt/ || nazywać; nazywać się; nakazywać || śdn. hêten || poświadczone w 3Sg: iťă, być może z nagłosowym h-
 +
|-
 +
| izáp /izop/ || józefek (roślina) || śdn. isop || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Î==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| î /ai/ I || u, przy || psł. *u || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| î /ai/ II || ej, hej || psł. *aj || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îbezat /aibezăt/ || uciec || psł. *uběžati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îbet /aibĕt/ || zabić, ubić || psł. *ubiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îbrukát /aibrükot/ || zużyć || ai- + brükot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îbust /aibüst/ || ukłuć, ubóść || psł. *ubosti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îdawet /aidovĕt/ || udusić, zadusić || psł. *udaviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îdialat /aiďolăt/ || zrobić || psł. *udělati || poświadczony imiesłów: aiďălonă
 +
|-
 +
| îdelet /aidelĕt/ || oddzielić || psł. *uděliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îdrûzet /aidrauzĕt/ || pomóc || psł. *udružiti || poświadczone w cz. przeszłym: aidrauzål
 +
|-
 +
| îklestet /aiklestĕ/ || ścisnąć || psł. *uklěščiti || poświadczony imiesłów: aiklăstenĕ
 +
|-
 +
| îkǫset /aikǫsĕt/ || ugryźć, ukąsić || psł. *ukǫsiti || poświadczony imiesłów: aikǫsenĕ
 +
|-
 +
| îkrast /aikrăst/ || ukraść || psł. *ukrasti || poświadczone gerundium: aikrădinĕ
 +
|-
 +
| îkràdine /aikrădinĕ/ || kradzież || psł. *ukradenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îkrujet /aikrüjĕt/ || ukroić, odciąć || psł. *ukrojiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îlumet /ailümĕt/ || ułamać || psł. *ulomiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îlûcet /ailaucĕt/ || utrafić  || psł. *ulučiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îmarzat /aimorzăt/ || zmarznąć || psł. *umoržati || poświadczony imiesłów : aimărzonĕ
 +
|-
 +
| îmiarte /aiḿortĕ/ || zmarły, umarły  || psł. *umьrtъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îmret /aimrĕt/ || umrzeć || psł. *umerti || poświadczony imiesłów: aiḿortĕ
 +
|-
 +
| îmûdît sa /aimaudait să/ || opóźnić się || psł. *umuditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: aimaudål să
 +
|-
 +
| îpast /aipăst/ || odpaść || psł. *upasti || poświadczone gerundium: aipădenĕ
 +
|-
 +
| îplatet /aiplotĕt/ || zapłacić, opłacić || psł. *uplatiti || poświadczone w 3Sg: aiplotĕ
 +
|-
 +
| îprąst /aiprąst/ || uprząść || psł. *upręsti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îpûstet /aipaustĕt/ || upuścić || psł. *upustiti || poświadczone czasy przeszłe: aipaustål, aipaustaix, aipaustăs
 +
|-
 +
| îriazat /aiŕozăt/ || uciąć, odciąć || psł. *urězati || poświadczone w 3Sg: airezĕ
 +
|-
 +
| îrudene /airüdenĕ/ || urodzony || psł. *urodenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îrudît sa /airüdait să/ || urodzić się || psł. *uroditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: airüdål să
 +
|-
 +
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îsȧgát /aisagot/ || oszlifować, wygładzić || ai- + śdn. sagen || poświadczony imiesłów: aisăgonĕ, być może aisogot
 +
|-
 +
| îstrîzat /aistraizăt/ || ostrzyc || psł. *ustrižati || poświadczony imiesłów: aistraizonĕ
 +
|-
 +
| îšapat /aišopăt/ || stwarzać || ai- + šopăt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ît dånû /ait dånau/ || wchodzić, wstępować || ait + dånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ dånau
 +
|-
 +
| ît del /ait del/ || odchodzić || ait + del || poświadczone w 3Sg: aidĕ del
 +
|-
 +
| ît sa /ait să/ || powodzić się, wieść się || ait + să || poświadczone w 3Sg: aidi să
 +
|-
 +
| ît wåkårst /ait våkårst/ || obchodzić || ait + våkårst || poświadczone w 3Sg: aidĕ våkårst
 +
|-
 +
| ît wånû /ait vånau/ || wychodzić || ait + vånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ vånau
 +
|-
 +
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| îtąt /aitąt/ || uciąć || psł. *utęti || poświadczone w 3Sg: aitnĕ
 +
|-
 +
| îtîne liǫdu /aitainĕ ľǫdü/ || ojczyzna || aită + -aină + ľǫdü || kalka głuż. wótčny kraj
 
|-
 
|-
| chȧrwat /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
+
| îtupît sa /aitüpait să/ || utopić się || psł. *utopiti sę || poświadczone w 3Sg: aitüpi să
 
|-
 
|-
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
+
| îwiǫzat /aiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *uvęzati || poświadczone w 3Sg: aivązĕ i imiesłów: aiv́ǫzonĕ
 +
|-
 +
| îwlåcat /aivlåcăt/ || zbronować || psł. *uvolčati || poświadczony imiesłów: aivlåconĕ
 +
|-
 +
| îzaset /aizosĕt/ || przestraszyć || psł. *užasiti || poświadczone w czasie przeszłym: aizăsål-jĕg, aizăsålai-jĕg
 
|}
 
|}
  
Linia 236: Linia 1874:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| jabkju /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
+
| jabkiu /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jablun /joblün/ || jabłoń || psł. *jablonь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jagièda /joďĕdo/ || wysypka? || psł. *jagody || słowo poświadczone, znaczenie niejasne
 +
|-
 +
| jagną /jogną/ || jagnię || psł. *jagnę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jaji /joji/ || jajko; jądro || psł. *jaje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jajkiu /jojťü/ || jajeczko || joji + -ťü || zdrobnienie wzorem büźǫtťü
 +
|-
 +
| jaluwe /jolüvĕ/ || jałowy, niepłodny || psł. *jalovъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jaluwîcia /jolüvaićă/ || jałówka || psł. *jalovica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jamá /jomo/ || jama; dół na grób || psł. jama || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jasne /josnĕ/ || jasny || psł. *jasnъjь || podobne słowo niepoświadczone, por. cz. jasný, głuż. jasny, słi. jasnï
 
|-
 
|-
 
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
 
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
 +
|-
 +
| jarmic /jormic/ || szpada || psł. *jarъ měčь? niepewne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jasènîna /josĕnaină/ || las jesionowy || psł. *jasenina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jasin /josin/ || jesion || psł. *jasenь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jastȧrne /jostarnĕ/ || wielkanocny || jostråi + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak trebĕ-tribnĕ, por. srebrü-sribarnĕ
 +
|-
 +
| Jastrŷ /jostråi/ || Wielkanoc || psł. *jastry || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jawar /javăr/ || jawor || psł. *javorъ || poświadczone w l.mn.: javårĕ
 +
|-
 +
| jáz /joz/ || ja || psł. *jazъ || słowo poświadczone, obocznie: jo
 
|-
 
|-
 
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
 
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
Linia 246: Linia 1916:
 
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
 
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jedna /jednă/, jedzna /jeʒdnă/ || jedzenie || psł. *jedьna(ja), *jeďьna(ja) || słowo poświadczone
+
| jȧgiėr /jaďėr/ || myśliwy || śdn. jeger || słowo poświadczone, obocznie jagår
 +
|-
 +
| jȧcht /jaxt/ || polowanie || śdn. jacht || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jȧka /jakă/ || kurtka || niem. Jacke || zapożyczenie, por. łuż. jaka
 +
|-
 +
| jȧnác /janoc/ || jedynak || psł. *jedьnačь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jȧnace /janocĕ/ || jednakowy || psł. *jedьnačьjь || rozkład poświadczonego tårüjjanocĕ, por. düjocĕ
 +
|-
 +
| jågla /jåglă/ || igła || psł. *jьgla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jågra /jågră/ || gra || psł. *jьgra || rekonstruowane z jågraićă, które jest wyrównaniem jėgraićă do pierwotnego jågră
 +
|-
 +
| jåkra /jåkră/ || ikra || psł. *jьkra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jåskra /jåskră/ || iskra || psł. *jьkra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jåzba /jåzbă/ || izba, świetlica || psł. *jьstъba || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jąc /jąc/ || przełyk || psł. *jěťь, nieregularnie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jącåne /jącånĕ/ || jęczmienny || psł. *jęčьnьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jącånek /jącånĕk/ || trznadel || psł. *jęčьnьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jącmin /jącmin/ || jęczmień || psł. *jęčьmenь || słowo poświadczone, być może istniał pierwotny mianownik: jącmoi
 +
|-
 +
| jącmine /jącminĕ/ || jęczmienny || psł. *jęčьmenьnъjь || słowo poświadczone, wtórne wobec jącånĕ
 +
|-
 +
| jąt /jąt/ || chwytać, łapać, brąć || psł. *jęti || poświadczone formy osobowe: jėmĕ, jėmăto-să i imiesłów: jǫtĕ
 +
|-
 +
| jątrènîcia /jątrĕnaićă/ || jątrznica, kiszka || psł. *jętrenica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| je /je/ || tak (potwierdzenie) || śdn. je || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jed /jed/ || jedzenie, jadło || psł. *jědь || poświadczone w wyrażeniu: ai jădai
 +
|-
 +
| jedące kamår /jedącĕ komår/ || jadalnia, pokój jadalny || jest + komår || formacja analogiczna do såpące komår, por. niem. Esszimmer
 +
|-
 +
| jedna /jednă/ || potrawa || psł. *jědьna(ja) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jednîcia /jednaićă/ || jadalnia || jed + -naićă || formacja analogiczna do pekărnaićă, ťauxărnaićă
 +
|-
 +
| jedzna /jeʒnă/ || jedzenie || psł. *jěďьna(ja) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jechat /jexăt/ || jechać || psł. *jěxati || para do poświadczone jezdĕt, por. głuż. jěchać, słi. jãxac
 +
|-
 +
| jesera /jeseră/ || ości u kłosa, wąsy, kolce || psł. *jesera || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jest /jest/ || jeść || psł. *jěsti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jezdet /jezdĕt/ || jeździć (na koniu, pojazdem) || psł. *jězditi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| jėgrîcia /jėgraićă/ || zabawa || psł. *jьgrica || słowo poświadczone, obocznie wtórne postaci: jaigraićă, jågraićă
 +
|-
 +
| jėlma /jėlmă/ || wiąz, brzost || psł. *jьlьma || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Jėlmenawa /jėlmenovă/ || Ilmenawa, Ilmenau || psł. *jьlьmenava || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| jėlmuwe /jėlmüvĕ/ || wiązowe, z wiązu || jėlmă + -üvĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jėskrît sa /jėskrait să/ || iskrzyć się || psł. *jьskriti sę || z poświadczonego jåskră; jå->jė- por. jågră>jėgraićă
 +
|-
 +
| jėwér /jėver/ || wiór, trzaska || psł. *jьverъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
 
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jisin /jisin/ || jesień || psł. *jesenь || poświadczone w złożeniu jisin-mond
 +
|-
 +
| jisin-mand /jisin-mond/ || wrzesień || psł. *jesenь + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jist /jist/ || jeszcze || psł. *ješče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jiz /jiz/ || jeż || psł. *ježь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
 
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
 
|-
 
|-
 
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
 
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
 +
|-
 +
| jî /jai/ || wy || śdn. jî || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jîgiu /jaiďü/ || jarzmo || psł. *jьgo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jîgrác /jaigroc/ || gracz || jaigr- + -oc || złożenie wzorem: cirkoc
 +
|-
 +
| jîgrát /jaigrot/ || bawić się, grać || psł. *jьgrati || poświadczone w 3Pl: jaigroją
 +
|-
 +
| jîminne /jaiminĕ/ || imienny, związany z imieniem || jaimą + -nĕ || przymiotnik na -nĕ od poświadczonego jaimą
 +
|-
 +
| jîmat /jaimăt/ || łapać, łowić || psł. *jьmati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jîmą /jaimą/ || imię; nazwisko; rzeczownik || psł. *jьmę || słowo poświadczone, znaczenia wzorem niem. Name
 +
|-
 +
| jîmu /jaimü/ || imię || psł. *jьmę, zmiana deklinacji || słowo poświadczone, obocznie do jaimą
 +
|-
 +
| jînam /jainăm/ || gdzie indziej || psł. *jьnamъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jînde /jaindĕ/ || kiedyś, pewnego razu || psł. *jьngdy || wzorem poświadczone draudĕ
 +
|-
 +
| jîne /jainĕ/ || inny || psł. *jьnъjь || poświadczono zaimek z rdzeniem jain-
 +
|-
 +
| jîstu /jaistü/ || nerka || psł. *jьsto || poświadczone w l.mn.: jaistă
 +
|-
 +
| Jorga /Jörgă/ || Jerzy, Jurek || śdn. Jurge(n) || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, -ör- jak bör, imię
 +
|-
 +
| jǫdre /jǫdrĕ/ || jądro, ziarno orzecha || psł. *jędro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
 
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jǫzek /jǫzĕk/ || język || psł. *językъ || słowo poświadczone
+
| jǫzek /jǫzĕk/ || język (narząd) || psł. *językъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Juta /Jütă/ || Judyta || śdn. Jutte ||  zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 +
|-
 +
| ju̇nge /jungĕ/ || młody || śdn. junk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jûnac /jaunăc/ || młody byk || psł. *junьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
 
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
+
| jûtru /jautrü/ || poranek; wschód || psł. *jutro || słowo poświadczone, "wzchód" por. vicer
 +
|-
 +
| jûz /jauz/ || już || psł. *juže || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| jûzîna /jauzaină/ || obiad || psł. *južina || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 266: Linia 2048:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| kabált /kobolt/ || krasnoludek, chochlik, kobold || śdn. kobolt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kad /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kafij /kofij/ || kawa || dn., dsas. Koffie || końcowe -j jak w dłuż. kafej, głuż. kofej, por. także blij
 +
|-
 +
| kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kak îdi sa? /kok aidi-să?/ || co tam? jak się masz? || kok + ait să || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| kak wile /kok vilĕ/ || ile || kok + vilĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kaká /koko/ || pręgierz || śdn. kâk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kakát /kokot/ || kakać, robić kupę || psł. *kakati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kakie /koťĕ/ || jaki, który || psł. kakъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kal /kol/ || kapusta || śdn. kôl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kalinîcia /kolinaićă/ || kałuża, bajoro || psł. kalenica || słowo poświadczone, być może kolĕnaićă
 +
|-
 +
| kaluwe /kolüvĕ/ || kapuściany || kol + -üvĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kam /kom/ || dokąd || psł. *kamo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kamànŷ /kamănåi/ || piec pokojowy || psł. *kameny || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone, zapewne obocznie także komăt
 +
|-
 +
| kamát tape /komot topĕ/ || schodzić się || komot + topĕ || poświadczone w 3Pl: komoją topĕ
 +
|-
 +
| kamát wånû /komot vånau/ || wychodzić || komot + vånau || poświadczone w 3Sg: komă vånau
 
|-
 
|-
 
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kaminene /kominenĕ/ || kamienny || komoi + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kampiu̇ter /kompiutĕr/ || komputer || niem. Computer || zapożyczenie, por. łuż. kompjuter
 +
|-
 +
| kamŷ /komoi/ || kamień || psł. kamy || słowo poświadczone, najpewniej rodzaju żeńskiego
 +
|-
 +
| kamŷka /komoikă/ || kamyk; pestka || komoi + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kapat /kopăt/ || kapać || psł. *kapati || poświadczone w 3Sg: kopĕ
 +
|-
 +
| kapår /kopår/ || miedź || śdn. kopper || zapożyczenie ze śdn., podobnie w łużyckich
 +
|-
 +
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
 +
|-
 +
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kaprene /koprenĕ/ || miedziany || kopår + -enĕ || formacja wzorem dråvă-dråvenĕ
 +
|-
 +
| karia /koŕă/ || taczka || śdn. karre || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kark /kork/ || noga (u zwierzęcia)? || psł. *korkъ || rozkład złożenia korťĕtüc
 +
|-
 +
| karkiétuc /korťĕtüc/ || kret || psł. *korkъ + -točь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
 +
|-
 +
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartwilia /kortwiľă/ || rozrywka, zabawa || śdn. kort(e)wile || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Karwîća /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
+
| karwar /korvăr/ || krowiarz, hodowca bydła || korvo + -ăr || nazwa hodowcy jak ťün-ťünăr
 +
|-
 +
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kasȧl /kosal/ || kaszel || psł. kašьľь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kaset /kasĕt/ || zapraszać na przyjęcie || psł. *kvasiti || poświadczone jako gerundium: kosenĕ
 +
|-
 +
| kaslet /koslĕt/ || kaszleć || psł. kašľati || poświadczone w 3Sg: koslĕ
 +
|-
 +
| katér /koter/ || kot, kocur || śdn. kâter || słowo poświadczone, może zasymilować do kotår?
 +
|-
 +
| kazde /kozdĕ/ || każdy || psł. *kъžьdo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kȧchiėl /kax́ėl/ || kafel || śdn. kachel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kȧchiėlnek /kax́ėlnĕk/ || kafelkarz || kax́ėl + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 +
|-
 +
| kȧchlek /kaxlĕk/ || kafelek || kax́ėl + -ĕk || zdrobnienie wzorem kuvål-kuvlĕk
 +
|-
 +
| kȧkû /kakau/ || kakao || niem. Kakao || por. niem. Kakao [kaˈkaʊ̯], a także -au jako partytyw
 +
|-
 +
| kȧlądår /kalądår/ || kalendarz || niem. Kalender || słowo poświadczone, Polański zapisuje kalandår
 +
|-
 +
| kȧnél /kanel/ || cynamon || dn. Kaneel || zapożyczenie z dn., słowo Zimt południowoniemieckie
 +
|-
 +
| kȧnta /kantă/ || kąt, róg || śdn. kante || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kȧpu̇z /kapuz/ || kaptur (dla ochrony przed pszczołami?) || śdn. kabütze || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kȧrpa /karpă/ || karp || śdn. karpe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kȧzȧch /Kazax/ || Kazach || por. niem. Kasache || zapożyczenie z niem., por. ros. казахъ
 +
|-
 +
| Kȧzȧchstȧn /Kazaxstan/ || Kazachstan || por. niem. Kasachstan || zapożyczenie z niemieckiego, por. ros. Казахстанъ
 +
|-
 +
| Kȧzȧska /Kazaskă/ || Kazaszka || Kazax + -kă || typowa nazwa żeńska na -kă
 +
|-
 +
| kȧzȧskie /kazasťĕ/ || kazaski || Kazax + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, nie -stansťĕ, bo niem. kasachisch
 +
|-
 +
| kå /kå/ || ku, do || psł. *kъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kål /kål/ || kieł || psł. *kъlъ || niepewne poświadczenie w l. mn.: klåi, niejasny brak -å-
 +
|-
 +
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Klǫcka /Klǫckă/? || Clenze || psł. *klanьčьka?? || słowo poświadczone, odczyt Kľǫskă nieprawdopodobny, toponim
 +
|-
 +
| kiȧba /ťabă/ || duch || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧdål /ťadål/ || kitel, bluza || śdn. kedel || słowo poświadczone, obocznie ťetål
 +
|-
 +
| kiȧdiá /ťaďo/ || łańcuch || śdn. kêde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧgiėl /ťaďėl/ || kręgiel || śdn. kegel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kljǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
+
| kiȧgle /ťaglĕ/ || kręgle (gra) || ťaďėl + -ĕ || poświadczone chyba jako biernik: ťagli
 
|-
 
|-
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
+
| kiȧjàncînia /ťajăncaińă/ || kij pasterski, palica || psł. *kyjanьčinьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| kiȧjànîcia /ťajănaićă/ || tłuczek do lnu || psł. kyjanica || słowo poświadczone, Polański obocznie rekonstruuje kiėjănaićă
 
|-
 
|-
| kjolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
+
| kiȧrl /ťarl/ || mąż; mężczyzna || śdn. kerle || słowo poświadczone, obocznie ťaŕål
 
|-
 
|-
| kjosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
+
| kiȧsŷ /ťasåi/ || dom || śdn. kese + -åi || słowo poświadczone, obocznie ťesåi
 
|-
 
|-
| kjoza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
+
| kiȧtrek /ťatrĕk/ || piesek || śdn. koter || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
+
| kicår /ťicår/ || kosz; więcierz, kaszerz (do łowienia ryb) || por. śdn. Kesser || słowo poświadczone, obocznie ťicer
 
|-
 
|-
| kjunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
+
| kicårak /ťicerăk/ || koszyczek || ťicår + -ăk || słowo poświadczone jako ťicerak, ale por. ťicår
 
|-
 
|-
| kjust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
+
| kicårnek /ťicernĕk/ || koszykarz, łubiankarz || ťicår + -nĕk || formacja wzorem criv-crivnĕk, klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
+
| kieler /ťelĕr/ || piwnica || dn. Keller || słowo poświadczone, Polański pisze ťeler
 
|-
 
|-
| kjupål /ťüpål || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| kiėcînia /ťėcaińă/ || udo, udziec || psł. *kъčinьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėde /ťėdĕ/ || gdzie || psł. *kъde || słowo poświadczone, być może /ťėd/
 +
|-
 +
| kiėjènîcia /ťėjănaićă/ || tłuczek do ubijania lnu || psł. *kъjanica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėlîn /ťėlain/ || łono || psł. *kъlinъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėnądz /ťėnąʒ/ I || król; król w grze || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone, także w znaczeniu 'szlachcic; junkier'
 +
|-
 +
| kiėnądz /ťėnąʒ/ II || księżyc || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėnągînia /ťėnąďaińă/ || szlachcianka, królowa || psł. *kъnęgyni || słowo poświadczone, znaczenie "królowa" w analogii do ťėnąʒ
 +
|-
 +
| kiėnąze /ťėnązĕ/ || królewskie, szlacheckie || ťėnąʒ + -ĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėnąze liǫdu /ťėnązĕ ľǫdü/ || królestwo || ťėnązĕ + ľǫdü || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiėsin /ťėsin/ || żołądek || psł. *kъsenь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kinka /ťinkă/ || muszla, skorupa, łupina  || śdn. kinke || poświadczne w NSg: kinťai, choć być może ū-temat
 +
|-
 +
| kiodrat /ťödrăt/ || gadać, paplać || śdn. koderen || słowo poświadczone, forma osobowa /ťödrojĕ/ wzkazuje na ťödrot
 +
|-
 +
| kiola /ťölă/ || fura, pojazd, samochód || psł. *kola || słowo poświadczone, znaczenie samochód por. sch. kola
 +
|-
 +
| kiolàsena /ťölăsenă/ || wózek || psł. *kolesena? nieco niejasne fonetycznie || słowo poświadczone jako /ťölăsenă/
 +
|-
 +
| kiolåt /ťölåt/ || deska || psł. *kolъtь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone, prawdopodobnie odmiana s-tematowa, por. ťölăsenă
 +
|-
 +
| kionar /ťönăr/ || pasterz koni || psł. *konařь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kionika /ťönikă/ || konewka || psł. *kony + *-ika, nieregularnie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kionwîcia /ťönvaićă/ || dzbanek || psł. *konъvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kionŷ /ťönåi/ || dzban || psł. *kony || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiorac /ťörăc/ || korzec (miara) || psł. *korьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiorŷtce /ťöråitcĕ/ || korytko || psł. *korytьce || poświadczone w l.mn.: ťöråitcă
 +
|-
 +
| kiorŷte /ťöråitĕ/ || koryto || psł. *koryto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiosàrene /ťösărenĕ/ || kaszany, z kaszy || ťösör + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiosor /ťösör/ || kasza, krupy || psł. *kosorъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kioster /ťöster/ || kościelny || śdn. köster || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiostka /ťös(t)kă/ || kostka (anatomiczna) || psł. *kostъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiozka /ťöskă/ || kózka || psł. *kozъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kirbé /ťirbe/ || żłób, drabinka żłobowa || śdn. kribbe, z metatezą || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kirialîs /ťiŕolais/ || Kyrie eleison || niem. Kyrieleis || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kirnia /ťirńă/ || maślnica, kierznia || śdn. kerne || słowo poświadczone, obocznie ťirnă, ale raczej to niedokładność zapisu
 +
|-
 +
| kiubar /ťübăr/ || łóżko; pościel?; poduszka? || psł. *kobьrь || słowo poświadczone, obocznie ťübĕr
 +
|-
 +
| kiubåla /ťübålă/ || kobyła || psł. *kobyla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiubålka /ťübålkă/ || kobyłka || psł. *kobylъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulȧc /ťülac/ || kołek || psł. *kolьcь|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulcet /ťülcĕt/ || wbijać kołki || psł. *kolьčiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulèsî /ťülĕsai/ || rower || psł. *kolesi || dualis tantum od poświadczonego tölü, por. celü-cilĕsai
 +
|-
 +
| kiuliane /ťüľonĕ/ || kolano || psł. *kolěno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulne /ťülnĕ/ || wozowy, dotyczący wozu || ťölü + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiumål /ťümål/ || kminek || śdn. kömen, kömel || zapożyczenie z dn. jak engevår albo mairon
 +
|-
 +
| kiun /ťün/ || koń; wałach || psł. *koňь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiunac /ťünăc/ || koniec || psł. *konьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuncet /ťüncĕt/ || kończyć || psł. *konьčiti || czasownik od poświadczonego ťünăc
 +
|-
 +
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiunskie /ťünsťĕ/ || koński, dla koni || psł. *koňьskъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupa /ťüpă/ || kopa, sześćdziesiąt sztuk || psł. *kopa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupîcia /ťüpaićă/ || sterta siana || psł. *kopica||słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuprîwa /ťüpraivă/ || pokrzywa || psł. *kopriva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiusån /ťüsån/ || poduszka (pod głowę i do siedzenia) || śdn. küssen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuset /ťüsĕt/ || kosić || ťösă + -ĕt || czasownik od poświadczonego ťösă
 +
|-
 +
| kiusîste /ťüsaistĕ/ || drzewce kosy, kosisko || psł. *kosišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kiustne /ťüstnĕ/ || Küsten || psł. *kostьno? || rekonstrukcja, być może *xvostьno?; toponim
 +
|-
 +
| kiustrîwa /ťüstrîvă/ || stokłosa || psł. *kostriva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutàlnîcia /ťütălnaićă/ || hak do zawieszenia kotła (nad paleniskiem) || ťüťål + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutiål /ťüťål/ || kocioł || psł. *kotьlъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutlek /ťütlĕk/ || kociołek || psł. *kotьlikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzån /ťüzån/ || kożuch || psł. *kožьnъ|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuza /ťüză/ || skóra || psł. *koža || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzac /ťüzăc/ || kwałek chleba, kromka || śdn. kûse + -ăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuze /ťüzĕ/ || kozi || ťöză + -ĕ|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzka /ťüskă/ || skórka || psł. kožьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûchár /ťauxor/ || kucharz || psł. *kuxařь || słowo poświadczone, obocznie ťaux́or
 +
|-
 +
| kiûchàrnîcia /ťauxărnaićă/ || kuchnia || ťauxor + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrá /ťauro/ || kura || psł. *kura || poświadczone w l.mn.: ťauråi
 +
|-
 +
| kiûrą /ťaurą/ || kurczę, kurczątko || psł. *kurę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrèpatka /ťaurĕpotkă/ || kuropatwa || psł. *kuropatъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrîcé /ťauraice/ || przedmieście, przysiółek || ťauro + -aice || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûsát /ťausot/ || kosztować, próbować, smakować || psł. *kušati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûtît /ťautait/ || robić, czynić || psł. *kutiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiwit /ťivit/ || czajka || śdn. kiwit || słowo poświadczoneą
 +
|-
 +
| kizat /ťizăt/ || wybrać || śdn. kesen || poświadczone jako: ťizen, ale por. voiťizăt
 +
|-
 +
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec, handlarz || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kîpet /ťaipĕt/ I || kupić || psł. *kupiti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 +
|-
 +
| kîpet /ťaipĕt/ II || kipieć || psł. *kypěti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 +
|-
 +
| kîsèlîna /ťaisĕlaină/ || kwas || ťaiśolĕ + -aină || poświadczone w toponimii: Keisslein, por. głuż. kisalina
 +
|-
 +
| kîselek /ťaiselĕk/ || tlen || ťaiśolĕ + -nĕk || kalka niem. Sauerstoff, por. głuż. kislik, cz. kyslík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 +
|-
 +
| kîsiale /ťaiśolĕ/ || kwaśny, kisły || psł. *kisělъjь || poświadczone w toponimii: Keisslein, Kuseleitzen, por. głuż. kisały
 +
|-
 +
| kîzår /ťaizår/ || cesarz || śdn. keyser || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klagat /klogăt/ || skarżyć, oskarżać || śdn. klagen || poświadczone w 3Sg: klogă
 +
|-
 +
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klast /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
 +
|-
 +
| klȧbåt /klabåt/ || kłoda, kloc || dn. klōve, klave || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Klådce /Klåtcĕ/ || Klötze || psł. *Koldьcě || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| klåkiol /klåťöl/ || zegar; dzwon || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåkiolnek /klåťölnĕk/ || zegarmistrz || klåťöl + -nĕk || złożenie, por. criv-crivnĕk
 +
|-
 +
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
 +
|-
 +
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klącet /klącĕt/ || utykać na nogę, kuleć || psł. klęčiti || poświadczone w 3Sg: klącĕ
 +
|-
 +
| klącî /klącai/ || tylne podwórze || psł. *klęči? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kląkî /kląťai/ || zastrzał || psł. *klęky? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
 +
|-
 +
| klediat /kleďăt/ || ubrać, odziać || śdn. kleden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klediát sa /kleďot să/ || ubrać się || śdn. kleden || poświadczone w czasie przeszłym: kleďol să
 +
|-
 +
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
 +
|-
 +
| Klenuw /klenüv/ || Klennow || psł. *Klenovъ || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
 +
|-
 +
| klesta /klestă/ || kleszcze || psł. *klěščě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klestet /klestĕt/ || ściskać || psł. *klěščiti || rozkład poświadczonego imiesłowu aiklăstenĕ
 +
|-
 +
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klijé /klije/ || otręby || śdn. klîe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone, obocznie też klinkă
 +
|-
 +
| klinkàrnîcia || kościelny woreczek na pieniądze || por. szlez.-holszt. klinkers + -naićă || słowo poświadczone, Polański pisze klinkernaićă
 +
|-
 +
| klipår /klipår/ || ogier || śdn. klepper, klöpper || słowo poświadczone jako kliper, dodatkowo zasymilowane
 +
|-
 +
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûdát /kľaudot/ || myśleć, dumać || kľaud + -ot || czasownik utworzony wzorem brük-brükot
 +
|-
 +
| kliûdîka /kľaudaikă/ || myśliciel || kľaud- + -aikă || formacja z utworzonego kľaudot wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 +
|-
 +
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klîbena jågla /klaibenă jåglă/ || szpilka || klaibenă + jåglă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klîbenàtîcia /klaibenătaićă/ || szpilka || klaibenĕ + -taićă || słowo poświadczone, patrz: klaib́ăstaićă
 +
|-
 +
| klîbene /klaibenĕ/ || posiadający główkę, z główką || klaibo + -enĕ || słowo poświadczone, patrz: klaib́ostĕ
 +
|-
 +
| klîbiaste /klaib́ostĕ/ || posiadający główkę, głowę || klaibo + -ostĕ || słowo poświadczone, patrz: klaibenĕ
 +
|-
 +
| klîbiàstîcia /klaib́ăstaićă/ || szpilka || klaib́ostĕ + -aićă || słowo poświadczone, patrz: klaibenătaićă
 +
|-
 +
| klîbka /klaipkă/ || pączek || klaibo + -kă || słowo poświadczone, zapisane Kleipken
 +
|-
 +
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klǫbne /klǫbnĕ/ || biodrowy || klǫb + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knȧpát /knapot/ || trzaskać z bicza || dn. knappen || poświadczone w 3Sg: knapojĕ
 +
|-
 +
| knȧpsȧk /knapsak/ || torba pasterska || śdn. knapsak || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knȧwål /knavål/ || knebel || śdn. knevel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knecht /knext/ || parobek, sługa; młodzieniec || śdn. knecht || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone, obocznie knüp
 +
|-
 +
| koká /köko/ || kuchnia || śdn. köke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫdilia /kǫdiľă/ || kądziel, zwój lnu || psł. kǫděľь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫkiul /kǫťül/ ||kąkol|| psł. *kǫkoľь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫkiulene /kǫťülenĕ/ ||kąkolowe, do kąkolu|| psł. *kǫkolenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫpat /kǫpăt/ || kąpać || psł. *kǫpati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫpát sa /kǫpot să/ || kąpać się || psł. *kǫpati sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫs /kǫs/ || kęs, kawałek || psł. *kǫsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫsát /kǫsot/ || kąsać, gryźć || psł. *kǫsati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫsàwîcia /kǫsăvaićă/ || pokawałkowanie? || kǫs + -ăvaićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫset /kǫsĕt/ || ukąsić, ugryźć || psł. *kǫsiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kradîka /krodaikă/ || złodziej || psł. *kradika || formacja z rekonstruowanego /krost/ wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 +
|-
 +
| kragá /krogo/ || kołnierzyk || śdn. krage || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kraját /krojot/ || odcinać || psł. *krajati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krakadil /krokodil/ || krokodyl || niem. Krokodil || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. krokodil
 +
|-
 +
| Krakiuw /Kroťüv/ || Kraków || pl. Kraków || adaptacja morfologiczna
 +
|-
 +
| krakwîcia /krokvaićă/ || kawka || psł. krakъvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kram /krom/ || sklep, kram || śdn. krâm || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kramnek /kromnĕk/ || sklepikarz, sprzedawca w sklepie || krom + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 +
|-
 +
| krapîna /kropaină/ || odpadki drzewne || śdn. kröppen? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krasån /krosån/ || naszyjnik? || psł. krasьnъ || słowo poświadczone, oryginalnie "krzyżyk na szyi kobiet"
 +
|-
 +
| krasne /krosnĕ/ || piękny, ładny; dzielny?; uczciwy? || psł. *krasьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krast /krost/ || kraść || psł. *krasti || poświadczone w 2Sg: krodĕs, 3Sg: krodnĕ
 +
|-
 +
| krąs /krąs/ || wieniec, korona || śdn. kranz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧngiėl /kranďėl/ || obwarzanek, precel || śdn. kringel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧnkie /kranťĕ/ || chory || śdn. krank || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧpål /krapål/ || kaleka || śdn. kroppel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧwåd /kravåd/ || rak || śdn. krewed || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kråsîna /kråsaina/ || okruszek || psł. *krъšina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kremin /kremin/ || krzemień || psł. *krěmy || słowo poświadczone, być może mianownik to kremoi jak kamoi
 +
|-
 +
| kreweta /krevetă/ || krewetka || niem. Krevette || regularne zapożyczenie z niem., por. cz. kreveta
 +
|-
 +
| krid /krid/ || kreda || szlez-holszt. kried || poświadczone w GSg: kriďau
 +
|-
 +
| krig /krig/ || wojna || niem. Krieg || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krigát sa /krigot-să/ || walczyć, wojować, bić się || niem. kriegen || poświadczone w czasie przeszłym: krigălai-să
 +
|-
 +
| krigiėr /kriďėr/ || wojownik; kawalerzysta || niem. Krieger || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kriját /krijot/ || dostać, otrzymać || lüneb. krī’n || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kristu̇s /Kristus/ || Chrystus || śdn. Kristus || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîdlate /kraidlotĕ/ || skrzydlaty || psł. *kridlatъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîwe /kraivĕ/ || krzywy, ukośny || psł. *krivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîwîcia /kraivaićă/ || zakrzywienie, zagięcie, krzywizna || psł. *krivica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîwu /kraivü/ || krzywo, ukośnie; niechętnie || psł. *krivo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krosnu /krösnü/ || krosno (tkackie) || psł. *krosno || poświadczone w NPl: krösna
 +
|-
 +
| krǫg /krǫg/ || okrąg; obwód || psł. *krǫgъ || poświadczone w toponimii: Krung, Krungen, leksem ogólnosłowiański
 +
|-
 +
| krǫgiuwîste /krǫďüvaistĕ/ || skrzyżowanie, rondo || krǫg + -üv- + -aistĕ || poświadczone w toponimii: Krunkfeiz
 +
|-
 +
| krǫpá /krǫpo/ || zamek (u drzwi lub skrzyni) || śdn. krampe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krǫpåt /krǫpåt/ || dratwa || psł. *krǫpъtь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krǫpe /krǫpĕ/ || krępy, gruby || psł. *krǫpъjь || poświadczone w toponimii: Krummaseleitz, Krumpeitzen
 +
|-
 +
| krud /krüd/ || przyprawa || dn. krüd || słowo poświadczone, GSg: krüďau
 +
|-
 +
| krudiát /krüďot/ || przyprawiać || dn. krüden || poświadczone w 3Sg: krüďojĕ
 +
|-
 +
| krujet /krüjĕt/ || kroić, odcinać || psł. *krojiti || poświadczone w 3Sg: krüjĕ
 +
|-
 +
| krumka /krümka/ || piętka, końcówka chleba || psł. *kromъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kruzaste /krüzostĕ/ || kędzierzawy || śdn. krûs + -ostĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krûcá /krauco/ || krzyż, krzyżyk; drzewo krzyżowe || śdn. krûze || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krûckate /krauckotĕ/ || krzyżowy || krauco + -kă + -otĕ || słowo poświadczone, być może ’rozstajny’
 +
|-
 +
| krûk /krauk/ || gospoda, karczma, oberża || por. śdn. krôg || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krûz /krauskă/ || dzban || śdn. *krûse || słowo poświadczone jako kraiz
 +
|-
 +
| krûzka /krauskă/ || dzban, bańka ||krauz + -kă|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
 +
|-
 +
| krŷt /kråit/ || kryć, chować || psł. *kryti || poświadczone w 3Sg: kråjĕ
 +
|-
 +
| kuc? /küc?/ || chustka na szyję || por. śwn. kütze || poświadczone jako kücai
 +
|-
 +
| ku̇cka /kuckă/ || powóz, bryczka, kareta || śdn. kutze + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ku̇nstlikie /kunstliťĕ/ || kunsztowny, wymyślny || śdn. kunstlik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ku̇sa /kusă/ || chatka, chałupa || por. śdn. kote || słowo poświadczone, obocznie kuso
 +
|-
 +
| ku̇wål /kuvål/ || kula || por. prus.-niem. kûl, kaul || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ku̇wlek /kuvlĕk/ || kulka, kuleczka || kuvål + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kûna /Kaună/ || Kowno || niem. Kauen || toponim z niemieckiego
 +
|-
 +
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kůp /kåup/ || łabędź || psł. *kъlpь~kъlpъ || por. słi. kålp, łuż. kołṕ
 +
|-
 +
| kwȧpia /kvaṕă/ || miętus || niem. Quappe || słowo poświadczone jako niezasymilowane Quappi
 +
|-
 +
| kwetîste /kvetaistĕ/ || kwietnik, łąka kwiatowa ||  kjot + -aistĕ || formacja wzorem gord-gordaistĕ i wielu innych
 +
|-
 +
| kwetene /kvetenĕ/ || kwiecisty || kjot + -enĕ || przymiotnik wzorem clåvak-clåvecenĕ i wielu innych
 +
|-
 +
| kwetnek /kvetnĕk/ || kwiaciarz || kjot + -nĕk || złożenie wzorem criv-crivnĕk
 +
|-
 +
| kwiat /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kwîlet /kvailĕt/ || kwilić, płakać (o dziecku) || psł. *kviliti || poświadczone w 3Sg: kvailĕ
 
|}
 
|}
  
Linia 300: Linia 2638:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| la /lă/ || tylko, chyba, no; -że || psł. *lĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ladá /lodo/ || skrzynia; trumna; kałamarz || śdn. lade || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ladka /lotkă/ || skrzynka, szufladka || lodo + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ladát /lodot/ || ładować || śdn. laden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lame /lomĕ/ || kulawy, chromy || śdn. lam || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lastawîcia /lostovaićă/ || jaskółka || psł. *lastavica || słowo poświadczone, obocznie lostĕvaićă
 +
|-
 +
| Lastuw /Lostüv/ || Salzwedel || psł. lastovъ || słowo poświadczone, postuluje się także ľosťüv, ľostťüv, toponim
 +
|-
 +
| latwa /lotvă/ || łata (dachowa) || śdn. latte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimii: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
 +
|-
 +
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone, obocznie glovo
 +
|-
 +
| lawîcia /lovaićă/ || ławka || psł. *lavica || poświadczone w toponimii: Lappke, Loweitz, Lowitz
 +
|-
 +
| lazet /lozĕt/ || łazić, włazić || psł. *laziti || poświadczone w 3Sg: lozĕ
 +
|-
 +
| lazîka /lozaikă/ || ropucha || psł. *lazika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
 +
|-
 +
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧnene /lanenĕ/ || lniany || ľån + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 +
|-
 +
| lȧnîste /lanaistĕ/ || pole lnu || psł. *lьnišče || poświadczone w toponimii: Lanneitz, Lannisch, Lehneitzen
 +
|-
 +
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lȧwe /lavĕ/ || lwi || ľåv + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ, gǫs-gǫsĕ
 +
|-
 +
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Låbi /Låbi/ || Łaba || psł. *olbe || słowo poświadczone, rekonstruuje się także Låbü, ale cz. Labe i głuż. Łobjo sugerują psł. *olbe, nie *olbo, hydronim
 +
|-
 +
| lågat /lågăt/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
 +
|-
 +
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| låzîcak /låzaicăk/ || łyżeczka || låzaic + -ăk || zdrobnienie od poświadczonego słowa
 +
|-
 +
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lądîna /lądaină/ || niezabudowany teren || psł. *lędina || poświadczone w toponimii: Ladein-weide
 +
|-
 +
| lągnǫt /lągnǫt/ || kłaść się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
 +
|-
 +
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
 +
|-
 +
| led /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ledene /ledenĕ/ || wykonany z lodu || led + -enĕ || formacja jak våuno-våunenĕ
 
|-
 
|-
| lawa /lovo/ || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
+
| lekànîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ || ławka || psł. *lavъka, *lavica || poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
+
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Låbu /Låbü/ || Łaba || psł. *olbo || słowo poświadczone
+
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
 
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
 +
|-
 +
| lestèwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lewîcia /levaićă/ || lewica, lewa ręka || levĕ + -aićă || formacja wzorem pl. lewica, głuż. lěwica
 +
|-
 +
| lezt /lest/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
 +
|-
 +
| lialen /ľolĕn/ || ojcowy || ľoľă + -ĕn || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lias /ľos/ || las; drzewo, drewno || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liat /ľot/ || lot, rejs || deryw. od ľotot || por. niem. fliegen-Flug, dłuż. lět
 +
|-
 +
| liatát /ľotot/ || latać || psł. *lětati || poświadczone w 3Pl: ľotoją
 +
|-
 +
| liatu /ľotü/ || rok; lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liåtkie /ľåtťĕ/ || lekki || psł. *lьgъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liåtkiu /ľåtťü/ || lekko || psł. *lьgъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liîbaj /ľaibăj/ || raczej, lepiej || psł. *ľuběji || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liîbe /ľaibĕ/ || miły, przyjemny || psł. *ľubъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liîbet /ľaibĕt/ || kochać, lubić || psł. *ľubiti || poświadczone w 3Sg: ľaibĕ
 +
|-
 +
| liîbėw /ľaibėv/ || miłość || psł. *ľubъvь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liîbėwne /ľaibėvnĕ/ || miłosny || ľaibėv + -nĕ || przymiotnik z -nĕ jak plaug-plauznĕ, bükvait-bükvaitnĕ
 +
|-
 +
| liîbu /ľaibü/ || żartobliwie, dla żartu || psł. *ľubo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
 +
|-
 +
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| likát /likot/ || równać, zrównać, wyrównywać || śdn. liken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| likåm /likåm/ || równie, równo || śdn. lîk w narzędniku || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lipia /liṕă/ || warga || śdn. lippe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| litet /litĕt/ || lecieć || psł. *letěti || poświadczone w 3Sg: litĕ
 +
|-
 +
| litîdle /litaidlĕ/ || samolot || litĕt + -aidlĕ || por. niem. Flugzeug, łuż. lětadło, cz. letadlo
 +
|-
 +
| litîste /litaistĕ/ || lotnisko, port lotniczy || litĕt + -aistĕ || por. niem. Flughafen, Flugplatz, cz. letiště, dłuż. lětanišćo
 +
|-
 +
| litnek /litnĕk/ || lotnik || litĕt + -nĕk || por. niem. Flieger, dłuż. lětaŕ
 +
|-
 +
| liûdi /ľaudi/ || ludzie || psł. *ľudьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| liûdskie /ľaucťĕ/ || ludzki || ľaudi + -sťĕ || złożenie wzorem ogólnosłowiańskiego ludzki
 +
|-
 +
| Liûchiuw /Ľaux́üv/ || Lüchow || psł. *ľuxovъ || słowo poświadczone, toponim
 +
|-
 +
| Liûtkiuw /Ľautťüv/ || Hitzacker || psł. ľudъkovъ? ľutъkovъ? || słowo poświadczone, toponim
 +
|-
 +
| lizet /lizĕt/ || leżeć || psł. *ležeti || poświadczone w 3Sg: lizĕ
 +
|-
 +
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljalja /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
+
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
 +
|-
 +
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lît /lait/? || lać || psł. *liti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ, pochodne na -lĕt
 +
|-
 +
| lîtåwskie /laitåfsťĕ/ || litewski || Laitvă + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| Lîtwa /Laitvă/ || Litwa || pl. Litwa || por. pl. Litwa, cz. Litva
 +
|-
 +
| Lîtwianek /Laitv́onĕk/ || Litwin || Laitvă + -'onĕk || regularna nazwa mieszkańca na -'onĕk
 +
|-
 +
| Lîtwianka /Laitv́onkă/ || Litwinka || Laitvă + -'onkă || regularna nazwa mieszkanki na -'onkă
 +
|-
 +
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
 +
|-
 +
| lonu /lönü/ || łono, objęcia || psł. *lono || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lozát /lözot/ || wybawić || śdn. losen || poświadczone w rozkaźniku: lözoj
 +
|-
 +
| lǫp /lǫp/ || lump, szmata, łachman || śdn. lump || słowo poświadczone w l. mn.: lǫpoi, wybrany zasymilowany warjant
 +
|-
 +
| luchtår /lüxtår/ || latarnia, latarka || śdn. luchter || słowo poświadczone, obocznie löchtår
 +
|-
 +
| luder /lüdĕr/ || pijak, nicpoń, obdartus || śdn. luder || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ludia /lüďă/ || łódź || psł. *oldьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| luj /lüj/ || łój || psł. *lojь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lujene /lüjenĕ/ || łojowy || psł. *lojenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| luk /lük/ || szczęście || psł. *glücke || słowo poświadczone, obocznie glük, ale to może pomyłka
 +
|-
 +
| lumet /lümĕt/ || łamać || psł. *lomiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lupàtîcia /lüpătaićă/ || łopata do pieca, do chleba || psł. *lopatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljas /ľos/ || las || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
+
| lupata /lüpotă/ || kość łopatkowa || psł. *lopata || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljatu /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
+
| lukiėt /lüťėt/ || łokieć || psł. *olkъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
+
| lu̇ft /luft/ || powietrze || śdn. luft || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
+
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
 +
|-
 +
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| lûza /lauză/ || kałuża || psł. *łuža || poświadczone w toponimii: Lausch-feld, Lausche, Lausch-weide
 +
|-
 +
| Lûzîcia /Lauzaićă/ || Łużyce || laug + -aićă || zaadaptowanie łuż. Łužica
 +
|-
 +
| lûzîckie /lauzaicťĕ/ || łużycki || Lauzaićă + -sťĕ || przymiotnik geograficzny
 +
|-
 +
| lŷse /låisĕ/ || łysy || psł. *lysъjь || rozkład poświadczone låisaină
 +
|-
 +
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
 
|}
 
|}
  
Linia 328: Linia 2896:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
 
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
 
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| madŷ /modåi/ || mól || śdn. made || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| macht /moxt/ || moc, siła, potęga || śdn. macht || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mal /mol/ || znak, piętno, znamię || śdn. mâl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| male /molĕ/ || mały || psł. *malъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| male palac /molĕ polăc/ || mały palec || molĕ + polăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| maliat /moľăt/ || malować || śdn. malen || poświadczone w 3Sg: moľă
 
|-
 
|-
 
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
+
| maltit /moltit/ || posiłek, danie || śdn. mâl-tît || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| man /mon/ || księżyc || śdn. mân || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mand /mond/ || miesiąc || śdn. mând || słowo poświadczone w nazwach miesięcy
 +
|-
 +
| Margata /Morgotă/ || Małgorzata || śdn. Margate || zapożyczenie zaadaptowanej do śdn. formy imienia, imię
 +
|-
 +
| Margatka /Morgotkă/ || Małgosia || śdn. Morgotă + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă, imię
 +
|-
 +
| Marîja /Moraja/ || Maryja, Maria || śdn. Marie || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| Marîjen dȧnac /Morajĕn danăc/ || święto Matki Boskiej || Morajĕn + danăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Marîka /Moraikă/ || Marysia || Moraja + -kă || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł. *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Mark /Mork/ || Marek || śdn. Mark || imię zapożyczone z śdn., zasymilowane jak inne, imię
 +
|-
 +
| marwa /morvă/? || mrówka || psł. *morva || poświadczone w l.mn.: morvĕ
 +
|-
 +
| marwîste /morvaistĕ/ || mrowisko || psł. *morvišče || poświadczone w toponimii: Moorfeitz, Morfeitzen
 
|-
 
|-
 
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ || masło || psł. *mastъka || słowo poświadczone
+
| masketår /mosketår/ || żołnierz || niem. Musketier || słowo poświadczone, niejasna pierwsza (o? u?) i trzecia (e? i?) samogłoska, wybrano -år z uwagi na NPl: /musketri/
 +
|-
 +
| maskiu /mosťü/ || masło || psł. *maslъko || słowo poświadczone, ale obocznie mosťĕ
 +
|-
 +
| Maskwá /Moskvo/ || Moskwa || ros. Москва || zapożyczenie, pozostawiony akcent oksytoniczny, toponim
 
|-
 
|-
 
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
 
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
Linia 344: Linia 2950:
 
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matechja /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
+
| maslu /moslü/ || masło || psł. maslo || poświadczone w GSg: moslo, ale niepewne, por. mosťü
 +
|-
 +
| matá /moto/ || wymiar, rozmiar || śdn. mate || poświadczone w ASg: motǫ
 +
|-
 +
| matecha /motexă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Mates /Motĕs/ || Mateusz, Maciej || śdn. Mathies || zapożyczenie z śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 +
|-
 +
| materen /moterĕn/ || matczyny || psł. *materinъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mjågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
+
| matîcia /motaićă/ || królowa pszczół || psł. *matica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| matka /motkă/ || suka || psł. *matъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mazat /mozăt/ || mazać, smarować || psł. *mazati || poświadczone w 3Sg: mozĕ
 +
|-
 +
| Mȧcedanac /Macedonăc/ || Macedończyk || macedon- + -ăc || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem, por. mac. Македонец
 +
|-
 +
| Mȧcedanîja /Macedonajă/ || Macedonia || niem. Mazedonien || zapożyczenie być może z -k-, ale w niem. Makedonien oznacza historyczny region
 +
|-
 +
| Mȧcedanka /Macedonkă/ || Macedonka || macedon- + -kă || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem, por. mac. Македонка
 +
|-
 +
| mȧcedanskie /macedonsťĕ/ || macedoński || macedon- + -sťĕ || typowy przymiotnik
 +
|-
 +
| mȧdiá /maďo/ || miód pitny || śdn. mêde || poświadczone w ASg: madą
 +
|-
 +
| mȧde dat /made-dot/ || dać coś komuś w drogę, wyposażyć || śdn. mede + dot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧde jest /made-jest/ || jeść z kimś || śdn. mede + jest || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧdgit /madgit/ || posag || śdn. medegift || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧkȧrelia /makareľă/ || makrela || śdn. makkerēle || zapożyczenie, -le>-ľă jak w kortviľă, -ere->-are- jak varo, por. pl., łuż. makrela
 +
|-
 +
| mȧl /mal/ || żerdź, tyka, drążek || śdn. mol || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧlnek /malnĕk/ || młynarz || śdn. malen + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧlnîcia /malnaićă/ || młyn || śdn. malen + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧlnîkiuw /malnaiťüv/ || młynarski || malnĕk + -üv || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧma /mamă/ || mama || mowa dziecięca || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧn /man/ || ale, lecz || śdn. man || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧnaj /manăj/ || mniej || psł. *mьněje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧndȧrina /mandarină/ || mandarynka || niem. Mandarine || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. mandarina
 +
|-
 +
| mȧnese /manesĕ/ || mniejszy || psł. *mьnějьšьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧrene /marenĕ/ || śmierć || psł. *mьrěnьje || poświadczone w celowniku: mareńĕ
 +
|-
 +
| mȧrkát /markot/ || znaczyć, oznaczać || śdn. marken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mȧrznǫt /marznǫt/ || marznąć, zamarzać || psł. *mьrznǫti || poświadczone w 3Sg: marznĕ
 +
|-
 +
| mȧzet /mazĕt/ I || mży, siąpi (o legkim deszczu) || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazĕ
 +
|-
 +
| mȧzet /mazĕt/ II || mrużyć, puszczać oczko, dawać znak || psł. *mьžiti || poświadczone w 3Sg: mazi-mĕ
 +
|-
 +
| måch /måx/ || mech || psł. *mъxъ || poświadczone w toponimii: Maach, Machunike (<*mъxovьnikъ), Maschein (<*mъšina)
 +
|-
 +
| måswîcia /måsvaićă/ || komar || psł. *mъšьvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mąc /mąc/ || piłka, balon || psł. *męčь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mąciat /mąćăt/ || dotykać, macać || psł. *macati || poświadczone w 3Sg: mąćă
 +
|-
 +
| mącnǫt /mącnǫt/ || dotknąć, macnąć || psł. *macnǫti || poświadczone w 3Sg: mącnĕ
 +
|-
 +
| mąsi /mąsi/ || mięso || psł. *męse (!) || słowo poświadczone, obocznie /mąse/, Polański rekonstruuje praformę *męsьje
 +
|-
 +
| mąsnene /mąsnenĕ/ || mięsny, z mięsa || psł. *męsьnenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mątkie /mąťĕ/ || miękki || psł. *mękъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| med /med/ || miód || psł. *medъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| medena melana /medenă melonă/ || melon, melon miodowy || medenĕ + melonă || kalka niem. Honigmelone, por. łuż. mjodowa melona
 +
|-
 +
| medene /medenĕ/ || miodowy || med + -enĕ || typowy przymiotnik na -enĕ
 +
|-
 +
| mech /mex/ || worek, torba || psł. *měxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mejėr /mejėr/ || kosiarz || śdn. meier || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| melana /melonă/ || melon || niem. Melone || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. melona
 +
|-
 +
| menet /menĕt/ || mniemać, sądzić || psł. *měniti || poświadczone w 1Sg: meną, 2Sg: menăs wg Polańskiego niepewne
 +
|-
 +
| menza /menză/ || stołówka || niem. Mensa || por. głuż. mensa
 +
|-
 +
| merek /merĕk/ || dziki chrzan || śdn. marreik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| meret /merĕt/ || mierzyć || psł. *měriti || poświadczone w 3Sg: merĕ
 +
|-
 +
| mesak /mesăk/ || torba, worek || psł. *měšьkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mesȧcak /mesacăk/ || woreczek || mesak + -ăk || zdrobnienie, wzorem ros. мѣшочекъ
 +
|-
 +
| mesat /mesăt/ || mieszać || psł. *měšati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mesîste /mesaistĕ/ || wór || psł. *měšišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mestiår /mesťår/ || mistrz || śdn. mêster || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| met /met/ || mieć; musieć || psł. *(jь)měti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| met tedane /met tedonĕ/ || mieć do czynienia || met + tedonĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| metat /metăt/ || miotać || psł. *metati || poświadczone w 3Sg: micĕ
 +
|-
 +
| metla /metlă/ || miotła || psł. *metla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| miale /ḿolĕ/ || malutki || psł. *mělъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| miará /ḿoro/ || miara || psł. *měra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| miart /ḿort/ || szpik kostny || śdn. mark, nieregularnie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| miastu /ḿostü/ || miejsce || psł. *město || poświadczone w miejscowniku: meste
 +
|-
 +
| miågát /ḿågot/ || mrugać || psł. *migati, pod wpływem *mьgnǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| miågnǫt /ḿågnǫt/ || mrugnąć || psł. *mьgnǫti || rekonstrukcja słowa, którego wpływ zniekształcił *maigot>ḿågot
 +
|-
 +
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| midzia /miʒ́ă/ || miedza || psł. *meďa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mildichie /mildix́ĕ/ || łagodny || śdn. mildich || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| milta /miltă/ || śledziona || śdn. milte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Minsk /Minsk/ || Mińsk (Litewski) || brus. Мінск || zapożyczenie toponimu bez potrzeby adaptacji, toponim
 +
|-
 +
| Mîchal /Maixăl/ || Michał || śdn. Michel || poświadczone w przymiotniku Maixălevĕ~üvĕ, imię
 +
|-
 +
| Mîchelka /Maixelkă/ || Michaś || Maixăl + -kă || słowo poświadczone, imię
 +
|-
 +
| mîliá /maiľo/ || mila || śdn. mile || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mîlnîcia /mailnaićă/ || mączniak (grzyb pasożytniczy) || śdn. mel + -naićă || słowo poświadczone, obocznie mailaićă
 +
|-
 +
| mîmu /maimü/ || mimo, obok || psł. *mimo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mînåk /mainåk/ || wykastrowany samiec konia, wałach || por. śdn. meidem || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mîrán /mairon/ || majeranek || śdn. meiran || słowo poświadczone, być może mairån
 +
|-
 +
| mîska /maiskă/ || targ; jarmark || maiso + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mîsá /maiso/ || msza || śdn misse || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mîsåcne /maisåcnĕ/ || targowy, jarmarczny || maiskă + -nĕ || przymiotnik od poświadczonego maiskă
 +
|-
 +
| mîz /maiz/ || kukurydza || niem. Mais || por. łuż. majs, nie z Kukuruz ani Türken, bo to słowa południowoniemieckie
 +
|-
 +
| mlåcene /mlåcenĕ/ || mleczny || psł. *melčenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mlåcenek /mlåcenĕk/ || mlecz, rybie nasienie || psł. *melčenikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mlåde /mlådĕ/ || młody || psł. *moldъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mlåde dȧn /mlådĕ dan/ || sąd ostateczny || mlådĕ + dan || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mlåt /mlåt/ || mleć, mielić || psł. *melti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mode /mödĕ/ || zmęczony || śdn. mode || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mord /mörd/ || mord, morderstwo || śdn. mord || poświadczone jako /mord/, ale por. /mördål/
 +
|-
 +
| mordål /mördål/ || morderca || śdn. morder || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mori /möri/ || morze || psł. *moře || poświadczony miejscownik: no mărai, por. püli-vå pülai
 +
|-
 +
| mornek /mörnĕk/ || marynarz || möri + -nĕk || kalka niem. Seemann, por. głuż. namórnik, ros. морякъ
 +
|-
 +
| morska pasîcia /mörskă pasaićă/ || psioszka, zdrobniale o żeńskich genitaliach || mörskă + ṕås + -aićă || por. pl. psiocha, psioszka
 +
|-
 +
| morskie /mörsťĕ/ || morski || möri + -sťĕ || por. pol. morze-morski, ros. море-морской, głuż. morjo-mórski
 +
|-
 +
| morskie piås /mörsťĕ ṕås/ || foka || mörsťĕ + ṕås || kalka niem. Seehund, por. głuż. mórski pos
 +
|-
 +
| most /möst/ || grobla, wał || psł. *mostъ || słowo poświadczone, w węższym znaczeniu "droga na grobli"
 +
|-
 +
| motát /mötot/ || motać || psł. *motati || poświadczone w 3Sg: mötojĕ
 +
|-
 +
| motuwîdle /mötüvaidlĕ/ || motowidło || psł. *motovidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mǫcåne /mǫcånĕ/ || mączny, związany z mąką || psł. *mǫčьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
+
| mǫde /mǫdĕ/ || męskie genitalia || psł. *mǫdo || słowo poświadczone w NDu: mǫdă
 +
|-
 +
| mucet /mücĕt/ || moczyć || psł. *močiti || poświadczone w 3Sg: mücĕ, mücålă
 +
|-
 +
| mucia /müćă/ || suczka || niem. Mutz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| muciá /müćo/ || nietoperz || por. śdn. vledder mûs || słowo poświadczone, obocznie müćă
 +
|-
 +
| mucîdle /mücaidlĕ/ || moczydło (do moczenia lnu) || psł. *močidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| muct /müct/ || móc || psł. *moťi || poświadczone formy osobowe: müg, müzĕs, müzĕ…
 +
|-
 +
| mugiåla /müďålă/ || mogiła || psł. *mogyla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| muj /müj/ || mój || psł. *mojь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mukre /mükrĕ/ || mokry || psł. *mokrъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mukret /mükrĕt/ || zwilżać || psł. *mokriti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mukru /mükrü/ || mokro || psł. *mokro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
+
| mumîstu /mümaistü/ || korale (koral?) || psł. *momisto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| murskje pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
+
| muzgie /müzďĕ/ || szpik kostny || psł. *mozgy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mûdîka /maudaikă/ || zatyczka w dyszlu u radła || psł. *mudika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mûdît sa /maudait să/ || opóźniać się || psł. *muditi sę || poświadczone w 3Sg: maudi-să
 +
|-
 +
| mûchá /mauxo/ || mucha || psł. *muxa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mûriá /mauŕo/ || mur || mure || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mûriát /mauŕot/ || murować || muren || poświadczone w 3Sg: mauŕojĕ
 +
|-
 +
| mûrnek /maurnĕk/ || murarz || mauŕo + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mûsîcia /mausaićă/ || położnica, sześćniedziałka || niejasne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| můcące skǫpe /måucącĕ skǫpĕ/ || Wielki Piątek || måucącĕ + skǫpĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| můcet /måucet/ || milczeć || psł. *mьlčiti || poświadczony imiesłów: måucącĕ
 +
|-
 +
| můckǫ /måuckǫ/ || potajemnie, po kryjomu || psł. mьlčьkojǫ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| můnia /måuńă/ || błyskawica || psł. *mъlnьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| můz /måuz/ || ślimak || psł. *mъlžь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷ /moi/ || my || psł. *my || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷn /moin/ || cześć, czołem, siema || dn. moin || pożyczna z dolnoniemieckiego, por. kasz. mòjn
 
|-
 
|-
 
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷt /moit/ || myć || psł. *myti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷt del /moit del/ || zmywać || moit + del || poświadczone w 3Sg: mojĕ del
 +
|-
 +
| mŷt sa /moit să/ || myć się || psł. *myti sę || poświadczone w 3Sg: moji-să
 +
|-
 +
| mŷte /moitĕ/ || wynagrodzenie, zapłata || psł. *myto || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 368: Linia 3222:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| na /no/ || na || psł. *na || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| na jûtra /no jautră/ || na jutro || psł. *na jutrě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| na lewaj /no levăj/ || z lewa, po lewej || no + levĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| na lewu /no levü/ || na lewo, do lewa || no + levü || w analogii do: no levăj
 +
|-
 +
| na prawaj /no provăj/ || z prawa, po prawej || no + provĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| na prawu /no provü/ || na prawo, do prawa || no + provü || w analogii do: no provăj
 +
|-
 +
| na-jûtre /nojautrĕ/ || wschodni || na + jautrü || analogicznie do no-pĕlni
 +
|-
 +
| na-pèlni /nopĕlni/ || południowy || na + pölni || poświadczone w wyrażeniu na pèlni votĕr
 +
|-
 +
| na-pèlnuc /nopĕlnüc/ || północny || na + pölnüc || analogicznie do no-pĕlni
 +
|-
 +
| na-wècer /novĕcer/ || zachodni || na + wicer || analogicznie do no-pĕlni
 +
|-
 +
| nabår /nobår/ || sąsiad || śdn. naber || słowo poświadczone, wybrano warjant zasymilowany
 +
|-
 +
| nabiartkie /nob́ortťĕ/ || rama z przybijaczką (w krosnach) || psł. *nabьrdъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nacąt /nocąt/ || rozpocząć, zacząć || psł. *načęti || poświadczone w czasie przeszłym: nocǫl
 +
|-
 +
| nacǫtak /nocǫtăk/ || początek || psł. *načętъkъ || słowo wzorem głuż. započeć-započatk
 +
|-
 +
| nadǫt /nodǫt/ || nadmuchać || psł. *nadǫti || poświadczone w 3Sg: nodåmĕ
 +
|-
 +
| nagie /noďĕ/ || nagi, goły || psł. *nagъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| najt /nojt/ || znaleźć; wygrać, zwyciężyć (w grze) || psł. *najьti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nalet /nolĕt/ || nalać || psł. *naliti || poświadczone w 3Sg: nolėjĕ
 +
|-
 +
| naluzene /nolüzenĕ/ || przyzwyczajenie, nawyk || psł. *naloženьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nanuset /nonüsĕt/ || nanosić || psł. *nanositi || poświadczone w 3Sg: nonüsĕ
 +
|-
 +
| na pàlŷ /no pălåi/ || na poły, ani dobra ani zły, obojętny || psł. *na poly || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| napet /nopĕt/ || napoić || psł. *napiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| napucąt /nopücąt/ || zacząć, rozpocząć || psł. *napočęti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nàpuwadet /năpüvodĕt/ || zaprzęgać || psł. *napowaditi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| narmȧlne /normalnĕ/ || normalny || niem. normal + -nĕ || zapożyczenie z niem., por. głuż., pl. normalny
 +
|-
 +
| nas /nos/ || nasz || psł. *našь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nasȧrat /nosarăt/ || nasrać || psł. *nasьrati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| natore /notörĕ/ || innym razem, na drugi raz || psł. *na vъtoroje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| natucet /notücĕt/ || natoczyć (wino, piwo) || psł. *natočiti || poświadczone w 3Sg: notücĕ
 +
|-
 +
| nawartît sa /novortait să/ || wrócić || psł. *navortiti sę || poświadczone w rozkaźniku: navărtai-să
 +
|-
 +
| nawet /novĕt/ || nawinąć || psł. *naviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nawûcat /novaucăt/ || przyzwyczajać, nauczać || psł. *naučati || poświadczone w 3Sg: novaucă
 +
|-
 +
| nawûcet /novaucĕt/ || przyzwyczaić, nauczyć || psł. *naučiti || poświadczone w 3Sg: novaucĕ
 +
|-
 +
| nȧckî /nacťai/ || niecki; opałka || psł. *nьťьky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧpȧrad /naparăd/ || najpierw || psł. *naperdъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧra /nară/ || głupiec || śdn. narre || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧwŷsne /navoisnĕ/ || zwierzchni, naczelny || psł. *navyšьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nȧzduk /nazdük/ || chusteczka do nosa || śdn. nase-dôk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nebu /nebü/ || niebo; podniebienie || psł. *nebo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nebudziår /nebüʒ́år/ || świder || swn. *nebagēr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nedånuw /nedånüv/ || bezdenny || psł. *nedъnovъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nednaza /nednoză/ || pończocha || śdn. nedden-hase || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nefá /nefo/ || bratanek || śdn. nêve || por. głuż. nefa
 +
|-
 +
| nefka /nefkă/ || bratanica || nefo + -kă || nazwa żeńska na -kă
 +
|-
 +
| negelka /negelkă/ || goździk || śdn. negelken || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nech /nex/ || niech || psł. *nexaji || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nechat /nexăt/ || zostawić, zaniechać || psł. *nexati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nekåtu /nekåtü/ || nikt || psł. *nekъto || słowo poświadczone, Polański odczytuje nĕkåtü, ne- zamiast ni- bo k- jest twarde
 +
|-
 +
| nemac /nemăc/ || młodzieniec, chłopiec (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nemkînka /nemťainkă/ || dziewczyna, panna (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němъkynъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nenka /nenkă/ || panna młoda; synowa || prawdopodobnie słownictwo dziecięce || słowo poświadczone, obocznie ninkă
 +
|-
 +
| neret sa /neret să/ || żywić się || śdn. neren || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nerezac /nerezăc/ || nietrzebiony samiec świni, kiernoz; dzik || psł. *nerěžьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nerw /nerv/ || nerw || niem. Nerv || zapożyczenie, por. łuż. nerw
 +
|-
 +
| nerwozne /nervöznĕ || nerwowy || niem. nervös + -nĕ || por. łuż. nerwozny, cz. nervózní
 +
|-
 +
| netupard /netüpărd/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ni /ni/ || nie || psł. *ne || słowo poświadczone, obocznie w niektórych pozycjach także /ne/
 +
|-
 +
| nibisne /nibisnĕ/ || niebiański || nebü + -nĕ || przymiotnik utworzony z przyrostkiem -nĕ, wzorem ros. небесный
 +
|-
 +
| nic /nic/ || nic; wcale nie || psł. *nečьso || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nidelne /nidelnĕ/ || niedzielny || nideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ, por. *sredületĕ-sredületnĕ
 +
|-
 +
| nidet /nidĕt/ || nienawidzić; zazdrościć || śdn. niden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nichtia /nixťă/ || siostrzeniec || śdn. nichte || por. głuż. nichta, śdn. -te > -ťă częste
 +
|-
 +
| nichtka /nichtkă/ || siostrzenica || nixťă + -kă || forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| nijȧdån /nijadån/ || żaden || psł. *nejedъnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nikiėde /niťėdĕ/ || nigdzie || psł. *nekъde || słowo poświadczone, być może niťėd
 +
|-
 +
| nina /nină/ || teraz || psł. *nyně, nieregularnie || słowo poświadczone, obocznie także nenă, nånă
 +
|-
 +
| nincera /ninceră/ || przedwczoraj || śdn. nên + ceră || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ninesne /ninesnĕ/ || teraźniejszy, obecny || nină + -esnĕ || formacja jak dan-danesnĕ
 +
|-
 +
| ninjûtra /ninjautră/ || pojutrze || śdn. nên + jautră || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nislé /nisle/ || nosze || psł. *neslě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| niwiǫzana réc /niv́ǫzonă rec/ || niewiązana mowa, proza || psł. *nevęzanaja rěčь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nizît /nizait/ || ropień, wrzód || psł. *nežitъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nît /nait/ || nić || psł. *nitь || słowo poświadczone, być może rodzaju męzkiego
 +
|-
 +
| nîwa /naivă/ || pole; rola; niwa || psł. *niva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nîzkie /naisťĕ/ || niski || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nîzkiu /naisťü/ || nisko || psł. *nizъko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nîzne /naiznĕ/ || dolny || psł. nižьnъjь ||poświadczone w toponimii: Niesen-Deich, Niesen-Wiese, Naisdöhl
 +
|-
 +
| nos /nös/ || nos || psł. *nosъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nǫta /nǫtă/ || stado bydła || psł. *nuta || poświadczone w ASg: nǫtǫ, por. słe. núta
 +
|-
 +
| nǫtar /nǫtăr/ || pasterz bydła rogatego || nǫtă + -ăr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuc /nüc/ || noc || psł. *noťь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuciåne /nüćånĕ/ I || nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuciåne /nüćånĕ/ II || wartownik, stróż nocny || psł. *noťьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuga /nügă/ || noga, stopa || psł. *noga || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nugate /nügotĕ/ || posiadający nogi || psł. *nogatъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nugàwîcia /nügăvaićă/ || nogawka || nügă + -vaićă || formacja jak rǫkăv-rǫkăvaićă, por. cz. nohavice, dłuż. i głuż. nohajca
 +
|-
 +
| nugiėt /nüďėt/ || paznokieć || psł. *nogъtь || słowo poświadczone, w przypadkach zależnych temat nüxť-
 +
|-
 +
| nuchtak /nüxtăk/ ?? || paznokietek ||| psł. nogъtъkъ || poświadczone w APl: nüxťai
 +
|-
 +
| nuset /nüsĕt/ || nosić || psł. *nositi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuwá /nüvo/ || nów || psł. *nova || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| netupȧrd /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
+
| nuwe /nüvĕ/ || nowy || psł. *novъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidelja /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
+
| nuwîna /nüwaină/ || ugór zaorany od nowa, nowa ziemia uprawna || psł. *novina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîzkje /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
+
| nuwîne /nüvainĕ/ || wiadomości, gazeta || psł. *noviny || formacja wzorem głuż. nowiny, cz. noviny, sch. novine
 
|-
 
|-
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuzîcé /nüzaice/ || nożyce || psł. *nožicĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nuznŷ /nüznåi/ || pochwa na nóż || psł. *nožьny || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 +
==О==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 +
|-
 +
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| opát /öpot/ || pocałować || śdn. open || poświadczony derywat: öpåk
 +
|-
 +
| opåk /öpåk/ || pocałunek || śdn. open + -åk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| osterickie /östericťĕ/ || austriacki || Österikă + -cťĕ || przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| Osterika /Österikă/ || Austria || por. dn. Öösteriek || Österikă na Österreich tak jak Emerika na Himmelreich
 +
|-
 +
| Osterikiėr /Österiťėr/ || Austriak || Österikă + -år || nazwa mieszkańca z produktywnym sufiksem -år
 +
|-
 +
| Osterikiėrska /Österiťėrskă/ ||Austriaczka || Österikiėr + -skă || nazwa mieszkanki z produktywnym sufiksem -skă po -år
 +
|-
 +
| owål /övål/ || strug, hebel || śdn. hovel || słowo poświadczone, por. evål
 
|}
 
|}
  
Linia 382: Linia 3442:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| padát sa /podot să/ || padać (o deszczu) || psł. *padati sę || poświadczone w 3Sg: podăji-să
 +
|-
 +
| pagîbne /poďaibnĕ || mądry || psł. *pagubьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pające /pojącĕ/ || pajęczy || psł. *pajǫčьjь || formacja analogiczna do god-godĕ, korvo-korvĕ
 +
|-
 +
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pającîna /pojącainǎ/ || pajęczyna || psł. *pajǫčina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pak /păk/ || ale, lecz || psł. *pakъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pal /pol/ || pal, kołek || śdn. pâl || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| palac /polăc/ || palec (u rąk i u nóg) || psł. *palьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| palcą /polcą/ || paluszek || psł. palьčę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| palek /polĕk/ || kołek, drewniany gwóźdź || śdn. pâl + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pará /poro/ || błoto, brud, kał || psł. *para || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| parene /porenĕ/ || brudny, ubłocony || psł. *parenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| paret /porĕt/ || brudzić || psł. *pariti || poświadczony zleksykalizowany imiesłów: porenĕ, por. poro
 +
|-
 +
| parîna /poraină/ || huba, hubka, żagiew || psł. *parina || słowo poświadczone (jako nazwa terenowa)
 +
|-
 +
| parg /porg/ || próg || psł. *porgъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| parch /porx/ || purchawka, purchatka || psł. *porxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
+
| parîna /poraină/ || huba, hubka, żagiew || psł. *parina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimii: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
 +
|-
 +
| parsnene /porsnenĕ/ || prochowy, dotyczący prochu || porx + -nenĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pasék /pasek/ || pasieka || psł. *pasěkъ || poświadczone w toponimii: Pasacken, Paask, Passek, Patschak, por. pośw. persek
 +
|-
 +
| pasmą /posmą/ || pasmo nici || psł. *pasmo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
 
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
Linia 390: Linia 3492:
 
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
 
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
+
| pastwîste /postvaistĕ/ || pastwisko || psł. *pastvišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pat /pot/ || kopyto nierozdwojone || por. szlez.-holszt. poot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| patát /potot/ || szczepić, zaszczepiać || śdn. poten, paten || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| patŷ /potåi/ || kopyto rozdwojone, racica || por. szlez.-holszt. poot + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pawes /povĕs/ || papież || śdn. pâwes || słowo zasymilowane jak łuż. bamž, por. Drevĕs
 +
|-
 +
| pazá /pozo/ || pacha || psł. *paža || por. łuż. paža
 +
|-
 +
| pȧda /padă/ || ropucha || śdn. padde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧgàlîcia /pagălaićă/ || rogalik, bułka w kształcie podkowy || dn. paggeln  + -aićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧjane /pajonĕ/ || pijany || psł. *pijanъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧjàwîcia /pajăvaićă/ || pijawka || psł. *pijavica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧjîka /pajaikă/ || pijak || pait + -aikă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧn /pan/ || pień || psł. *pьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
+
| pȧnkiuk /panťük/ || omlet || dn. pannkōk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
+
| pȧpàrnîcia /papărnaićă/ ||młynek do pieprzu || paṕår + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| patka /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
+
| pȧpiår /paṕår/ || pieprz || psł. *pьpьrъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąpil /pąpil/ || bak || psł. pępelь || słowo poświadczone
+
| pȧpirene /papirenĕ/ || papierowy || papir + -enĕ || formacja z typowym przyrostkiem do rzeczownik ozn. materiały
 +
|-
 +
| pȧprika /paprikă/ || papryka || niem. Paprika || zapożyczenie, dodatkowo może być reanalizowane jako papr- od paṕår i -ikă jak w ťönikă
 +
|-
 +
| pȧradle /parodlĕ/ || miejsce do prania, pralnia || psł. pьradlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧrànîcia /parănaićă/ || kijanka do prania || psł. *pьranica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧrdet /pardĕt/ || pierdzieć || psł. *pьrděti || poświadczone w 3Sg: pardĕ
 +
|-
 +
| pȧre /parĕ/ || pierwszy || psł. *pьrvъjь, nieregularnie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧréd /pared/ || przedtem, dawniej || psł. *perdъ, z nieregularnym -a- || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Pȧriz /Pariz/ || Paryż || niem. Paris || zapożyczenie z niem., por. łuż. Paris (/-z-/), toponim
 +
|-
 +
| pȧrstin /parstin/ || pierścionek, obrączka ślubna || psł. *pьrstenь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧrtîja /partajă/ I || partia towaru; partia w grze || niem. Partie || zapożyczenie, słowo dość międzynarodowe
 +
|-
 +
| pȧrtîja /partajă/ || partia polityczna || niem. Partei || zapożyczenie, internacjonalizm
 +
|-
 +
| pȧse /pasĕ/ || psi || ṕås + -ĕ || typowa formacja jak korvo-korvĕ, dodatkowo cofnięty przegłos
 +
|-
 +
| pȧsinne /pasinĕ/ || pszenny || psł. *pьšenьnъjь || derywat od poświadczone pasinaićă, por. jącmin-jącånĕ
 +
|-
 +
| pȧsinîcia /pasinaićă/ || pszenica || psł. *pьšenica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧstèlîcia /pastĕlaićă/ || piec, otwór piecowy || psł. *pьščelica?? || słowo poświadczone, niepewne
 +
|-
 +
| pȧstrîcia /pastraićă/ || żmija || *ṕåstrĕ + -aićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pȧt /pat/ || naczynie || por. śdn. pot/put || poświadczone w liczbie mnogiej: pate
 +
|-
 +
| påknǫt /påknǫt/ || upaść, spaść || psł. *pъknǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påknǫt dånû /påknǫt dånau/ || wpaść || påknǫt + dånau || poświadczone w 3Sg: dånau påknĕ
 +
|-
 +
| påknǫt del /påknǫt del/ || odpaść || påknǫt + del || poświadczone w aoryście: påci del
 +
|-
 +
| påknǫt wånû /påknǫt vånau/ || wypaść || påknǫt + vånau || w analogii do poświadczonego dånau påknĕ
 +
|-
 +
| påtinac /påtinăc/ || ptak || psł. *pъtenьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtinȧcka /påtinackă/ || ptaszek || psł. *pъtenьčьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtince /påtincĕ/ || ptasi || psł. pъtenьčьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtince garch /påtincĕ gorx/ || ptasi groch, ptasia wyka (rodzaj chwastu) || påtince + gorx || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtince mlåka /påtincĕ mlåkă/ || ptasie mleko || påtince + mlåkă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtince zȧlą /påtincĕ zalą/ || ptasia wyka || påtince + zalą || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtincnîcia /påtincnaićă/ || klatka na ptaki || patinăc + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| påtka /påtkă/ || genitalja || psł. pъtka? || słowo poświadczone, Polański waha się pomiędzy potkă i påtkă
 +
|-
 +
| pądz /pąʒ/ || pieniądz; fening || psł. *pěnęʒь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pąpil /pąpil/ || bąk, trzmiel || dźwiękonaśladowcze? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pąska /pąskă/ || kiełbasa, kiszka || śdn. panse + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
 
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
Linia 406: Linia 3592:
 
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
 
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątáru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
+
| pątàru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątnàdist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
+
| pątkiusté /pątťüste/ || Zielone Świątki || śdn. pinkesten, etymologia ludowa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątdiśǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| pątkiustne /pątťüstnĕ/ || zielonoświątkowy || pątťüstĕ + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkjuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
+
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkjuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| pątstig /pątstig/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje pątstiďĕ
 
|-
 
|-
| pątstigje /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| pegá /pego/ || pieg || psł. *pěga || słowo ogólno zach.- i płd.-słow., por. sch. pega, cz. piha, głuż. piha, dłuż. pěga, sła. peha
 +
|-
 +
| pegate /pegotĕ/ || piegaty || pego + -otĕ || pego-pegotĕ tak jak nügă-nügotĕ
 +
|-
 +
| pek /pek/ || smoła || śdn. pek || poświadczone w GSg: peťai
 
|-
 
|-
 
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekárnîća /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| pekàrnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Peking /Peking/ || Pekin || niem. Peking || zapożyczenie, por. łuż., cz. Peking, toponim
 +
|-
 +
| pelen /pelĕn/ || piołun || psł. *pelynъ || poświadczone w GSg: pelåinĕ
 +
|-
 +
| pènidelia /pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pènidelne /pĕnidelnĕ/ || poniedziałkowy || pĕnideľă + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
 +
|-
 +
| penît sa /penait să/ || pienić się || ṕonă + -ait să || czasownik od zrekonstruowanego ṕonă
 +
|-
 +
| perdaja /perdojă/ || sprzedaż || psł. *perdaja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perdajîka /perdojaikă/ || sprzedawca || perdot + -aikă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perdát /perdot/ || sprzedawać || psł. perdavati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pere /perĕ/ || pierze || psł. *perьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pénidelja/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
+
| perèndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
+
| perèndȧnne /perĕndanĕ/ || czwartkowy|| perĕndan + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak *sredületĕ-sredületnĕ
 +
|-
 +
| peret /perĕt/ || prać || psł. periti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
 
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perjadat /perjodăt/ || przejadać; przegrywać || psł. *per-jědati || poświadczone w 3Sg: perjodă
 +
|-
 +
| perjést /perjest/ || przejeść; przegryźć || psł. *per-jěsti || poświadczone w 3Sg: perjedĕ i rozkaźniku: perjeʒ
 +
|-
 +
| perlet /perlĕt/ || przelać || psł. *perliti || poświadczone w 3Sg: perlajĕ, może perlait?
 +
|-
 +
| permesat /permesăt/ || przemieszać, pomieszać, zamieszać || psł. *perměšati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| perprasane /perprosone/ || egzamin, test || perprosot + -nĕ || por. dłuż. pśespytowanje
 +
|-
 +
| perprasát /perprosot/ || przepytywać, egzaminować || per- + prosot || złożenie wzorem dłuż. pśepšašaś, pśepšašowaś
 +
|-
 +
| perret /perrĕt/ || przekopać, przeryć || psł. *perryti || poświadczone w 3Sg: perråjĕ, może perråit?
 +
|-
 +
| pers /pers/ || brzoskwinia || dn. pers || poświadczone w l.mn.: persai
 +
|-
 +
| Persår /Persår/ I || Pers || niem. Perser || zapożyczenie z niem., por. dłuż. Persaŕ
 +
|-
 +
| persår /persår/ II || dywan perski || niem. Perser || por. dłuż. perser, niem. słowo również jest dwuznaczne
 +
|-
 +
| Persîja /Persajă/ || Persja || niem. Persien || zapożyczenie z adaptowaniem -ajă
 +
|-
 +
| perskie /persťĕ/ || perski || Pers- + -sťĕ || por. niem. Persisch
 +
|-
 +
| perstrelet /perstrelĕt/ || przestrzelić || psł. *perstrěliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| peru /perü/ || pióro (ptasie) || psł. pero || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pesen /pesĕn/ || pieśń || psł. *pěsnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Piana /Ṕonă/ || Peene, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja, hydronim
 +
|-
 +
| piana /ṕonă/ || piana || psł. *pěna || poświadczone w toponimii: Peene
 +
|-
 +
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piasåcnĕ /ṕosåcnĕ/ || piaszczysty || ṕosăk + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piat /ṕot/ || śpiewać; piać || psł. *pěti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piåstre /ṕåstrĕ/ || pstry, pstrokaty || psł. *pьstrъjь || poświadczony derywat: pastraićă
 +
|-
 +
| pic /pic/ || piec piekarski || psł. *peťь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| picȧn /pican/  || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 
| picȧn /pican/  || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| picne /picnĕ/ || służący do pieczenia || psł. *pečьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
 
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pinka /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
+
| pija /pijă/ || ciepła koszula, kabacik || por. szlez.-holszt. pie || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pilenka /pilenkă/ || pieluszka, pielucha || psł. *pelenъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pinka /pinkă/ || srom kobiecy || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piniat /pińăt/ || katować, męczyć || śdn. pinigen || poświadczone w czasie przeszłym: pińol, pińălai-jĕg
 +
|-
 +
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pipȧną || przepiórka || ??? || słowo poświadczone, być może pipalą
 +
|-
 +
| pipat /pipăt/ || całować || dn. pīpen || poświadczone w 3Sg: pipă
 +
|-
 +
| pipsȧk /pipsak/ || dudy || śdn. pip-sak || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pirdat /pirdăt/ || sprzedać || psł. *perdati || poświadczony imiesłów: pirdonĕ
 +
|-
 +
| pir /pir/ || dla || psł. *perъ || słowo poświadczone, obocznie Polański rekonstruuje pir
 +
|-
 +
| pirbas /pirbăs/ || na bose nogi || psł. *perъ + bosъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pircu /pircü/ || dlaczego || pir + cü || w analogii do poświadczonego pirtü
 +
|-
 +
| pirtu /pirtü/ || dlatego || pir + tü || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pirtągnǫt sa /pirtągnǫt să/ || wyciągnąć się, przeciągnąć się || psł. *pertęgnǫti sę || poświadczone w 3Sg: pirtągni-să
 +
|-
 +
| pirwȧrtet /pirvartĕt/ || przewiercić || psł. *pervьrtiti || poświadczone w 3Sg: pirvartĕ
 +
|-
 +
| pisát /pisot/ || oddawać mocz, sikać || śdn. pissen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pisîna /pisaină/ || mocz || pisot + -aină || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Pitår /Pitår/ || Piotr || śdn. Peter || imię mocno zasymilowane, ale por. dłuż. Pětš, pol. Piotr, imię
 +
|-
 +
| Pitrègard /Pitrĕgord/ || Piotrogród, Petersburg || Pitår + -gárd || kalka niem. Petersburg, por. cz. Petrohrad, głuż. Pětrohród, toponim
 +
|-
 +
| pîla /pailă/ || kaczka || por. szlez.-holszt. Piele || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîlą /pailą/ || gąsię, kaczę || psł. *pilę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîlia /paiľă/ || pożyteczność, użyteczność, korzyść || psł. *pilьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîlne /pailnĕ/ || pożyteczny, korzystny || paiľă + -nĕ || przymiotnik od pośw. rzeczownika, por. pl., łuż. pilny, sła. pilný
 +
|-
 +
| pîstat /paistăt/ || gwizdać || psł. *piščati || poświadczone w 3Sg: paistĕ
 +
|-
 +
| pîstialka /paisťolkă/ || piszczałka, fujarka || psł. *piščalъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pît /pait/ || pić || psł. *piti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîte /paitĕ/ || picie, napój || psł. *pitьje || poświadczone w celowniku: kå paiťĕ
 +
|-
 +
| pîwene /paivenĕ/ || piwny || paivü + -enĕ || por. mlåkă-mlåcenĕ
 +
|-
 +
| pîwnîcia /paivnaićă/ || pub, miejsce picia piwa || paivü + -naićă || kalka cz. pivnice, por vaină-vainaićă
 
|-
 
|-
 
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pîza /paizǎ/ || dupa? || por. prus.-niem. puse || poświadczone w ASg: paizǫ
 
|-
 
|-
 
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Pjana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| pîzdia /paizďǎ/ || dupa, tyłek? || psł. *pizda, zmiękczony temat || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plagá /plogo/ || plaga, klęska || śdn. plâge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plagát /plogot/ || męczyć, dręczyć || śdn. plagen || poświadczone w czasie przeszłym: plogol
 +
|-
 +
| plachta /ploxtă/ || płachta, prześcieradło, obrus, serweta || psł. *plaxъta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plachtwîcia /ploxtvaićă/ || chusta, chustka || ploxtă + -vaićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plakat /plokăt/ || płakać || psł. *plakati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plast /plost/ || włóka (jednostka powierzchni) || psł. plastъ || poświadczone w nazwie terenowej såvlåknĕ plast, co do znaczenia p. plostnĕk
 +
|-
 +
| plastnek /plos(t)nĕk/ || właściciel jednej włóki pola || plost + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| platet /plotĕt/ || kosztować, być wartym || psł. *platiti || poświadczone w 3Sg: plotĕ
 +
|-
 +
| plȧmazé /plamoze/ || pióropusz || śdn. plumasie || słowo poświadczone, liczba mnoga
 +
|-
 +
| plȧnta /plantă/ || roślina || śdn. plante || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plȧntát /plantot/ || sadzić || plantă + -ot || poświadczone gerundium: plantonĕ
 +
|-
 +
| plȧtér /plater/ || miska, półmisek || śdn. plattêr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plȧterek /platerĕk/ || miseczka || plater + -ĕk || poświadczone w liczbie mnogiej: plateraiťĕ
 +
|-
 +
| plåtne /plåtnĕ/ || płótno || psł. *poltьno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plåtnene /plåtnenĕ/ || płócienny || plåtnĕ + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plåtninek /plåtninĕk/ || handlarz płótnem || plåtnĕ + -inĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plåwet /plåvĕt/ || pleć, plewić, przesiewać, oddzielać plewy od ziarna || psł. *pelviti || poświadczone w 3Sg: plåvĕ
 +
|-
 +
| plåwŷ /plåvoi/ || plewy || psł. *pelvy || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pląsîka /pląsaikă/ || tancerz || psł. *plęs-ika ||  nazwa zawodu od pľǫsăt na -aikă, pląs- zamiast pľǫs- jak w pląsą
 +
|-
 +
| plekièpîzde /pleťĕpaizdĕ/ || sarnię, sarenka || dn. pleckig + paizdă + -ĕ || słowo poświadczone, zapewne substantywizowany przymiotnik
 
|-
 
|-
| pjasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| plesen /plesĕn/ || pleśń || psł. *plěsnь || poświadczone złożenie plesnaivĕ, co do -ĕn, por. pesĕn<*pěsnь
 
|-
 
|-
| pjås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| plesnîwe /plesnaivĕ/ || spleśniały || psł. *plěsnivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
| plestȧn /plestan/ || placek, płaskie ciasto || psł. *plěščьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| plewá /plevo/ || błonka na oku || psł. *plěva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pliǫsat /pľǫsăt/ || tańczyć || psł. *plęsati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plist /plist/ || pleść || psł. *plesti || poświadczone w 3Sg: plitĕ
 +
|-
 +
| plitát /plitot/ || splatać, pleść || psł. *pletati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plitene /plitenĕ/ || grodzenie płotem || psł. *pletenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pliûst /pľaust/ || bluszcz || psł. *pljuščь || poświadczone w GSg: pľausťă
 +
|-
 +
| Plotus /Plötüs/ || Piłat || śdn. ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plutwîcia /plütvaićă/ || płotka || psł. *plotъvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| plûce /plaucĕ/ || płuca || psł. *pluťa || poświadczone w l.mn.: plaucă
 
|-
 
|-
 
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pod /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
+
| plût /plaut/ || pływać || psł. *pluti || poświadczone w 3Sg: plajĕ
 +
|-
 +
| plûzet /plauzĕt/ || płużyć, orać || psł. *plužiti || poświadczone w 3Sg: plauzĕ
 +
|-
 +
| plûzne /plauznĕ/ || pługowy, płużny || psł. *plužьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pod /pöd/ || palenisko || psł. *podъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| poddane /pöddonĕ/ || oddany || psł. podъdanъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| podrûg /pödraug/ || towarzysz, pomocnik || psł. *podrugъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pol /pöl/ || pół, połowa || psł. *polъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pol kiupe /pöl ťüpĕ/ || trzydzieści, pół kopy || pöl + ťüpă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| polåt /pölåt/ || połeć, duży kawał mięsa || psł. *polъtь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| polni /pölni/ || południe (pora dnia), południe (kierunek) || psł. polъdьne? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| polnuc /pölnüc/ || północ (pora dnia), północ (kierunek) || psł. polъnoťь || w analogii do poświadczonego pölni
 +
|-
 +
| polskiorné /pölsťörne/ || półbuty, trzewiki || pöl + sťörne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| poltîste /pöltaistĕ/ || stłuczka, kawałki tłuczonego naczynia || śdn. polt + -aistĕ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| poluwnek /pölüvnĕk/ || rolnik posiadający połowę włoki pola || *pölüvă + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| poluzet /pölüzĕt/ || położyć || psł. *položiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| popást sa /pöpost să/ || spaść, upaść || psł. *popasti sę || poświadczone w 3Sg: pöpădi-să, p
 +
|-
 +
| porudene /pörüdenĕ/ || urodzony || psł. *porodenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| porudet /pörüdĕt/ || urodzić || psł. *poroditi || poświadczony imiesłów: pörüdenĕ
 +
|-
 +
| poslát /pöslot/ || posłać, wysłać || psł. *posъlati || poświadczone w czasie przeszłym pöslol
 +
|-
 +
| poslát wån /pöslot vån/ || wysłać, odesłać || pöslot + vån || poświadczono w czasie przeszłym: pöslol vån
 +
|-
 +
| poslûsat /pöslausăt/ || posłuchać, być posłusznym || psł. *poslušati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| powǫz /pövǫz/ || drąg służący do przyciskania siana || psł. *povǫzъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pǫkàwîcia /pǫkăvaićă/ || ropucha || psł. *pǫkavica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
 
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
+
| pǫtewe /pǫtevĕ/ || drogowy || pǫt + -evĕ || przymiotnik utworzony z miękkotematowym przyrostkiem -evĕ
 +
|-
 +
| pǫtnîcia /pǫtnaićă/ || napiwek || pǫt + -naićă || poświadczone zapożyczenie w dn: Punkeneitz
 +
|-
 +
| prafeta /profetă/ || prorok || śdn. prophête || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pram /prom/ || prom || śdn. prâm || zasymilowane zapożyczenie, por. dłuż. prama
 +
|-
 +
| prasát /prosot/ || pytać || psł. *prašati || poświadczone w czasie przeszłym: prosăl, obok tego prosojĕ lub prosoj
 +
|-
 +
| prawe /provĕ/ || prawy || psł. *pravъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prawîcia /provaićă/ || prawica, prawa ręka || provĕ + -aićă || formacja wzorem pl., głuż. prawica
 +
|-
 +
| prawnek /provnĕk/ || prawnik || provü + -nĕk || formacja z przyrostkiem -nĕk tworzącym zawody
 +
|-
 +
| prawu /provü/ || prawo || psł. *pravo || formacja wzorem pl., głuż. prawo, cz. právo, kalka niem. Recht, fr. droit
 +
|-
 +
| prȧding /prading/ || kazanie || śdn. predinge || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prȧchstîl /praxstail/ || ambona, kazalnica || por. dn. prēgestaul || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prądȧn /prądan/ || pełne wrzeciono, szpula? || psł. *prędьnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prądene /prądenĕ/ || motek, pasmo przędzy || psł. *prędenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prądia /prąďă/ || prządka || psł. *prędьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prąslén /prąslen/ || przęślik, ciężarek obciążający wrzeciono || psł. *pręslenь? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prąst /prąst/ || prząść || psł. *pręsti || poświadczone w 3Sg: prądĕ
 +
|-
 +
| prene /prenĕ/ || przedni; wczesny; pierwszy || psł. *perdnьjь || poświadczone w r.ż.: preńă
 +
|-
 +
| prenia zîma /preńă zaimă/ || jesień || preńă + zaimă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prenia zîma-mand /preńă zaimă mond/ || wrzesień || preńă zaimă + mond || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prepicle /prepiclĕ/ || przypalony, przypieczony || psł. *perpečьlъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prepict /prepict/ || smażyć, przysmażać || psł. *perpeťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| presék /presek/ || sad owocowy, ogród za domem || psł. *persěkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pricne /pricnĕ/ || poprzeczny || psł. *perčьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pricne pǫt /pricnĕ pǫt/ || skrzyżowanie, rozstajna droga || pricnĕ + pǫt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prid /prid/ || przed || psł. *perdъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pridcerak /pridcerăk/ || podwieczorek || prid- + ceră + -ăk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pridèbede /pridĕbedĕ/ || śniadanie || psł. *perdobědьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pridjîmą /pridjaimą/ || imię || prid- + -jaimą || kalka niem. Vorname, por. głuż předmjeno
 +
|-
 +
| pridjûzînak /pridjauzainăk/ || przedobiadek, posiłek przed obiadem || psł. *perdъjužinъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pridmét /pridmet/ || przedmiot, objekt, rzecz || prid- + met || -met z metăt, por. voimetăt, co do kalki por. pl. przedmiot, głuż. předmjet, cz. předmět
 +
|-
 +
| prichel /prixĕl/ || chór kościelny || por. fryz. Prichel || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje prixel
 +
|-
 +
| prikie /priťĕ/ || przeciw, za?, na? || psł. *perko || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prikî /priťai/ || wpoprzek, naprzeciwko || psł. *perky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prilidiát /priliďot/ || przecierpieć, wycierpieć || pri- + liďot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| priǫdka /pŕǫtkă/ || prządka || psł. *prędъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| priǫtru /pŕǫtrü/ || strych domu lub stodoły służący na siano || psł. *prętro || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pripék /pripek/ || przepieczone miejsce na chlebie || psł. *perpekъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| priwizt /privist/ || przewieźć || psł. *pervesti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| priz /priz/ || bez || psł. *perzъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prî /prai/ || przy, obok || psł. *pri || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîbet /praibĕt/ || przybić || psł. *pribiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîbuwat /praibüvăt/ || dobudować || prai- + büvot || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîdát /praidot/ || przydać, dodać || psł. *pridati || słowo poświadczone, obocznie praidăt
 +
|-
 +
| prîlåbe /prailåbĕ/ || jarzmo przyrożne || psł. *prilъbьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîluzît sa /prailüzait să/ || przywyknąć, przyzwyczaić się || psł. *priložiti sę || poświadczone w czasie przeszłym: prailüzål să
 +
|-
 +
| prîmȧrtîna /praimartaină/ || spadek || praiḿortĕ + -aină || formacja z -aină, por. *låisĕ-låisaină
 +
|-
 +
| prîmiarte /praiḿortĕ/ || odziedziczony po czyjejś śmierci || psł. *primьrtъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîrest /prairĕst/ || przyrosnąć || prai + rüst || poświadczone w 3Sg: prairüstĕ
 +
|-
 +
| prîroda /prairödă/ || przyroda, natura || prai- + röd + -ă || formacja ogólnosłowiańska, por. głuż. přiroda, cz. příroda
 +
|-
 +
| prîskat /praiskăt/ || przywiązać, zawiązać || psł. *prisъkati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîstawet /praistovĕt/ || wynająć || psł. *pristaviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîtoret /praitörĕt/ || przymknąć || psł. *pritvoriti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîwabet /praivobĕt/ || przywabić || psł. *privabiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prîwåst || wzrosnąć, przybrać || psł. privъzęti || poświadczone w 3Sg: praivåmĕ, por. våst
 +
|-
 +
| prîwiǫzat /praiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *privęzati || poświadczone w 1Sg: praivązą
 +
|-
 +
| prîzȧdat /praizadăt/ || zaczekać, poczekać || psł. *prižьdati || poświadczone w rozkaźniku: praizad
 
|-
 
|-
 
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
 
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pulak /pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak
+
| proste /pröstĕ/ || niedorzeczny, szalony || psł. *prostъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prostor /pröstör/ || kazalnica, ambona || psł. *prostorъ || poświadczone w miejscowniku: no prăstöră
 +
|-
 +
| prostota /pröstötă/ || dziwak, cudak || psł. *prostota || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prǫt /prǫt/ || rózga, pręt || psł. *prǫtъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pruliatu /prüľotü/ || wiosna || psł. *prolěto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prupél /prüpel/ || śniadanie || por. dn. pröpel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
+
| prusak /prüsăk/ || popiół, perzyna || niejasne || poświadczone w GSg: prüsťau
 +
|-
 +
| prusene /prüsenĕ/ || jaglany || psł. prosenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prusene kiosària /prüsenĕ ťösăŕo/ || kasza jaglana || prüsenĕ + ťösör
 +
|-
 +
| pruset /prüsĕt/ || żebrać, prosić || psł. *prositi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| prusinek /prüsinĕk/ || kasza jaglana || psł. *prosenьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pruwesle /prüveslĕ/ || powrósło || psł. *proveslo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pu /pü/ || po || psł. *po || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pucąt /pücąt/ || odpocząć || psł. *počęti || aspekt dokonany od: pücaivăt
 +
|-
 +
| pucîwane /pücaivonĕ/ || odpoczynek || psł. počivanьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pucîwat /pücaivăt/ || odpoczywać || psł. *počivati || poświadczone w 3Sg: pücaivă
 +
|-
 +
| pucréd /pücred/ || najemny pastuch || psł. *počerdъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pud /püd/ || pod || psł. *podъ || słowo poświadczone, obocznie pöd
 +
|-
 +
| pudåptat /püdåptăt/ || podeptać || psł. *podъpъtati || poświadczone w 3Sg: püdåpcĕ
 +
|-
 +
| pudklást /pütklodĕ/ || podkłaść, podłożyć || psł. *podъklasti || poświadczone w 3Sg: pütklodĕ
 +
|-
 +
| pudkiuw /pütťüv/ || podkowa || psł. podъkovь || słowo poświadczoen
 +
|-
 +
| pudluzet /püdlüzĕt/ || podłożyć || psł. *podъložiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pudret /püdrĕt/ || podkopać || psł. *podъryti || poświadczone w 3Sg: püdråjĕ, może püdråit
 +
|-
 +
| pudûsa /püdausă/ || podeszwa || psł. *poduša || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pugiore /püďörĕ/ || pogórze, zagórze || psł. *pogorьje ||  słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pugribst /pügripst/ || pogrzebać, pogrzeć || psł. *pogrebsti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pukînǫt /püťainĕ/ || potrącić, nadepnąć || psł. *pokydnǫti || poświadczone w 3Sg: püťainĕ
 +
|-
 +
| pukret /pükrĕt/ || pokryć || psł. *pokryti || słowo poświadczone, obocznie pökrĕt
 +
|-
 +
| puli /püli/ || pole || psł. *poľe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Puliak /Püľăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe Polack
 +
|-
 +
| Puliacka /Püľockă/ || Polska || Pülăk + -kă || por. toblăc-toblockă
 +
|-
 +
| pulne /pülnĕ/ || polny || püli + -nĕ || przymiotnik jak plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| Pulska /Pülskă/ || Polska || Pülăk + -skă || kalka pol. Polska, por. także inne państwa na -skă
 +
|-
 +
| pulskie /pülsťĕ/ || polski || Pülăk + -sťĕ || Pülăk-pülsťĕ jak Vend-vensťĕ
 +
|-
 +
| pumazat /pümozăt/ || pomazać, posmarować || psł. *pomazati || poświadczony imiesłów: pümăzonĕ
 +
|-
 +
| pumåja /pümojă/ || pomyje || psł. *pomyjě || słowo poświadczone, najpewniej liczba mnoga
 +
|-
 +
| pumąciat /pümąćăt/ || pomacać, podotykać || psł. *pomacati || poświadczone w czasie przeszłym: pümąćăl, także przyszłe pümącnĕ
 +
|-
 +
| pumost /pümöst/ || strych || psł. *pomostъ || poświadczone zapożyczenie do dn.:  Pomöhs
 +
|-
 +
| pup /püp/ || ksiądz, pop, pastor, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pupànîcia /püpănaićă/ || żona pastora || psł. *popanica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pupànîcka /püpănaickă/ || żona pastora, zdrobniale? ||püpànaićă + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pupél /püpel/ || popiół || psł. popelъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| puprǫg /püprǫg/ || popręg || psł. poprǫgъ|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pusliád /püsľod/ ||po, potem , później (i przyimek, i przysłówek) || psł. *poslědъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pusliád kiûtît /püsľod ťautait/ || robić później, odrabiać || püsľod + ťautait || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pusliád sådat /püsľod sådăt/ || naśladować || püsľod + sådăt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pustawet /püstovĕt/ || postawić || psł. *postaviti || poświadczone w 3Sg: püstovĕ
 +
|-
 +
| pustawet wånû /püstovĕt vånau/ || wystawić || püstovĕt + vånau || poświadczone w 3Sg: püstovĕ vånau
 +
|-
 +
| pustén /püsten/ || cień || psł. *postěnь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pustil /püstil/ || łóżko || psł. *posteľь || słowo poświadczone, ale w formie dialektalnej /pöstil/, obocznie püstiľă
 +
|-
 +
| puswîcia /püsvaićă/ || poszewka (na poduszkę) || psł. pošьvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pusŷ /püsåi/ || poszwa; pochwa (na miecz)? || psł. pošьva, reanalizowane || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| put /püt/ || pójść || psł. *pojьti || poświadczone w rozkaźniku: püd, 3Sg: püdĕ
 +
|-
 +
| putązena kiola /pütązenă ťölă/ || kareta || psł. *potęžьnaja + ťölă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| putesat /pütesăt/ || zabawiać (dzieci) || psł. *potěšati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| putipst /pütipst/ || zmiędlić (len) || psł. potipsti || słowo poświadczone, być może pütist
 +
|-
 +
| puwadet /püvodĕt/ || nakładać uprząż (koniu), zaprzęgać || psł. *povaditi || poświadczone w 3Sg: püvodĕ
 +
|-
 +
| puwǫsat /püvǫsăt/ || powąchać || psł. *povǫšiti || poświadczone w 3Sg: püvǫsă
 +
|-
 +
| puwûcet /püvaucĕt/ || nauczyć || psł. *po-učiti || poświadczony rozkaźnik: püvaucai-jĕg
 +
|-
 +
| puwûzdat /püvauzdăt/ || okiełznać || psł. *po-uzdati || poświadczony rozkaźnik: püvauzdai-jĕg
 +
|-
 +
| puzȧrat /püzarăt/ || popatrzeć, spojrzeć || psł. *pozьrěti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| puzdér /püzder/ || paździerz || psł. *pozderь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| puzgînǫt /püzďainǫt/ || zniknąć, zginąć || psł. *po-jьz-ginǫti? || poświadczone w 3Sg: püzďainĕ
 +
|-
 +
| puzgînǫte /püzďainǫtĕ/ || zaginiony || imiesłów od püzďainǫt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| puzîmak /püzaimăk/ || wiosna, przedwiośnie || psł. *pozimъkъ || słowo poświadczone, w tym samym znaczeniu püzaimă
 +
|-
 +
| puzne /püznĕ/ || późny || psł. *pozdьnъjь || poświadczony przysłówek: püznü
 +
|-
 +
| puznu /püznü/ || późno || psł. *pozdьno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pu̇ciår /pućår/ || fryzjer || dn. putzer || poświadczone w wyrażeniu: pućår vǫsüv
 +
|-
 +
| pu̇ciår wǫsuw /pućår vǫsüv/ || golibroda || dn. putzer + psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pu̇ckat /puckăt/ || golić || dn. putzen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pu̇lwér /pulver/ || proch strzelniczy || śdn. pulver || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pu̇pergesel /pupergesĕl/ || dudek || źródło niejasne || słowo poświadczone, niejasne dokładne brzmienie
 +
|-
 +
| pûcena pąska /paucenă pąskă/ || kiszka nadziewana krwią, kaszanka || paucenă + pąskă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pûcene /paucenĕ/ || nadziewany || niejasne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pûcet /paucĕt/ || nadziewać || niejasne || czasownik, od którego derywowano poświadczony imiesłów: paucenĕ
 +
|-
 +
| pûn /paun/ || funt || śdn. punt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pûstet /paustĕt/ || puścić || psł. *pustiti || poświadczone w 3Sg: paustĕ
 +
|-
 +
| pûstet dånû /paustĕt dånau/ || wpuścić || paustĕt + dånau || poświadczone w rozkaźniku: paust dånau
 +
|-
 +
| pûstet wånû /paustĕt vånau/ || wypuścić || paustĕt + vånau || poświadczone w 3Sg: paustĕ vånau
 +
|-
 +
| půná /påuno/ || pełnia || psł. *pьlna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| půne /påunĕ/ || pełny || psł. *pьlnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| půnu /påunü/ || pełno || psł. *pьlno || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 470: Linia 4164:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| rådust /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
+
| rad /rod/ || radca || śdn. rât || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| radát /rodot/ || rządzić || śdn. raden || poświadczone w 3Sg: rodojĕ
 +
|-
 +
| radet /rodĕt/ || radzić, naradzać się? || psł. *raditi pod wpływem /rod/ || poświadczone w 3Sg: rodĕ
 +
|-
 +
| radnek /rodnĕk/ || radca || rod + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rak /rok/ || surdut, tużurek || śdn. rok || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ratšȧra /rotšară/ || sztokfisz, wątłusz (ryba) || śdn. rôt-scher || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rawát /rovot/ || rabować, łupić, grabić || śdn. roven || poświadczone w czasie przeszłym: rovol, rovălai-jĕg
 +
|-
 +
| rawån /rovån/ || kruk || śdn. raven || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rawną /rovną/ || wrona, wronię || rovån + -ą || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| razát /rozot/ || bawić się; szaleć, hałasować || śdn. rasen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| razet /rozĕt/ || ciąć, kaleczyć, (bić?) || psł. *raziti || poświadczone w 3Sg: rozĕ
 +
|-
 +
| razinak /rozinăk/ || rodzynek || por. niem. Rosine + -ăk || poświadczone w l.mn.: rozinťai
 +
|-
 +
| rȧdlikie /radliťĕ/ || uczciwy, rzetelny || śdn. redelik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rȧgnǫt sa /ragnǫt să/ || ruszać się, poruszać się || śdn. regnen || poświadczone w 3Sg: ragni să
 +
|-
 +
| rȧchî /rax́ai/ || zemsta || niem. Rache + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rȧkát /rakot/ || liczyć, rachować || dn. reken || poświadczone w czasie przeszłym: rakol
 +
|-
 +
| rȧmka /ramkă/ || baran (?); cap, kozioł || śdn. ram || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rådá /rådo/ || chętnie || psł. *rada || słowo poświadczone, najpewniej nieodmienne
 +
|-
 +
| rådá met /rådo met/ || lubić || rådo + met || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rådlîcia /rådlaićă/ || radlica || rådlü + -aićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rådlîcîste /rådlaicaistĕ/ || radliczysko (część w radle, na której osadzona jest radlica) || rådlaićă + -aistĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rådlu /rådlü/ || radło || psł. *ordlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rådust /rådüst/ || wesele || psł. *radostь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råkî /råťai/ || skrzynia || psł. *orky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råkwîcia /råkvaićă/ || skrzynka || psł. *orkъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
 
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råna /rånă/ || poranek? || psł. *ranoje? *raně? || słowo poświadczone, niejasny sposób odmiany
 +
|-
 +
| råná /råno/ || rana || psł. *rana || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rånene /rånenĕ/ || ranny || *ranenъjь || imiesłów od utworzonego rånĕt, por. ros. раненный, pl. raniony
 +
|-
 +
| rånet /rånĕt/ || ranić || råno + -ĕt || czasownik wzorem bel-belĕt
 +
|-
 +
| rånu /rånü/ || wcześnie, rano || psł. *rano || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Råstuw /råstüv/ || Rastow || ???? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
 
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råtáj /råtoj/ || rataj, oracz || psł. *ortajь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råwat /råvăt/ || rwać || psł. *rъvati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råz /råz/ || żyto || psł. *rъžь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| råzene /råzenĕ/ || żytni || råz + -enĕ || przymiotnik wzorem mlåkă - mlåcenĕ
 
|-
 
|-
 
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ru̇s /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
+
| rec /rec/ || mowa, język || psł. *rěčь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| recka /reckă/ || potok, strumyk || rekă + -kă || poświadczone zapożyczenie w dn.: Retsch
 +
|-
 +
| reka /rekă/ || rzeka || psł. *rěka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| renia /reńă/ || rynna || śdn. renne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| repá /repo/ I || rzepa || psł. *rěpa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| repá /repo/ II || skrobaczka || śdn. rêpe || słowo poświadczone, por. rif
 +
|-
 +
| resene /resenĕ/ || rozwiązywanie (snopów) || psł. *rěšenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| reset /resĕt/ || rozwiązywać || psł. *rěšiti || rekonstrukcja czasownika z poświadczonego gerundium
 +
|-
 +
| rewát /revot/ || ruszać, poruszać || śdn. reppen || poświadczone formy osobowe i rozkaźniki: revojĕ, revăji-să, revoj-să
 +
|-
 +
| reze /rezĕ/ || szybciej, prędzej || psł. *rěžeji || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rezek /rezĕk/ || szybko, prędko || psł. *rězokъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rezna /reznă/ || trzcina || psł. *rězьna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| riadkie /ŕotťĕ/ || rzadki, rozrzedzony || psł. *rědъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| riazat /ŕozăt/ || rżnąć, piłować || psł. *rězati || poświadczone formy 1Sg: rezą, 3Sg: rezĕ
 +
|-
 +
| ribre /ribrĕ/ || drabina || psł. *rebrьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rict /rict/ || rzec, powiedzieć || psł. *reťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rif /rif/ || skrobaczka, tarka || lüneb. Rîf || słowo poświadczone, być może riv, por. repo II
 +
|-
 +
| riká /riko/ || królestwo || śdn. rîke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rikate /rikotĕ/ || bogaty || riko + -otĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| risa /risă/ || kłos || por. stmarch. ress || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| risete /risetĕ/ || rzeszoto, sito || psł. *rešeto || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rîgeriat /raigeŕăt/ || kierować, rządzić, panować || śdn. regêren || poświadczone w 3Sg: raigeŕă
 +
|-
 +
| rîz /raiz/ || ryż || śdn. rîs || zapożyczenie ze śdn., alternatywnie z niem. Reis
 +
|-
 +
| rîzá /raizo/ || podróż; raz || śdn. reise || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rîzat /raizăt/ || podróżować || śdn. reisen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rîzene /raizenĕ/ || żytni || raiz + -enĕ || przymiotnik wzorem mlåkă - mlåcenĕ
 +
|-
 +
| rodér /röder/ || wiosło sterowe, ster || śdn. roder || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rosa /rösă/ || rosa || psł. *rosa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rozga /rözgă/ || rózga || psł. *rozga || słowo poświadczone, obocznie /rozgo/
 +
|-
 +
| rozkîdat /rösťaidăt/ || rozrzucić || psł. *orzkidati || poświadczone w imiesłowie: rösťaidĕl
 +
|-
 +
| rozznat /rözznăt/ || rozeznać, rozpoznać || psł. *orz-znati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫb /rǫb/ || szew, brzeg (materjału, ubrania) || psł. *rǫbъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫbet /rǫbĕt/ || obrębiać || psł. *rǫbiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫcne /rǫcnĕ/ || ręczny || rǫkă + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫcnek /rǫcnĕk/ || ręcznik || rǫkă + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫka /rǫkă/ || ręka || psł. *rǫka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫkaw /rǫkăv/ || rękaw || psł. *rǫkavъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫkawa /rǫkovă/ || koszula || psł. *rǫkova (dualis tantum) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫkàwîcia /rǫkăvaićă/ || rękawica || psł. *rǫkavica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rǫp /rǫp/ || kosz, lej (w młynie) || śdn. rump || słowo poświadczone, być może: rump
 +
|-
 +
| rǫte /rǫtĕ/ || okrągły || śdn. runt || słowo poświadczone, Polański pisze runtĕ, ale nie wyklucza rǫtĕ
 +
|-
 +
| rudene /rüdenĕ/ || urodzony || psł. *rodenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rudet /rüdĕt/ || rodzić || psł. *roditi || poświadczono jedynie w stronie zwrotnej
 +
|-
 +
| rudia /rüďă/ || ruta (roślina) || śdn. rude || słowo poświadczone, obocznie rüdo
 +
|-
 +
| rug /rüg/ || róg (u zwierzęcia); róg (instrument) || psł. *rogъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rugiuza /rüďüză/ || rogoża (roślina) || psł. *rogoža || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rugiuznek /rüďüznĕk/ || rogoża, pałka || psł. *rogožьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rudît sa /rüdait să/ || rodzić się || psł. *roditi sę || poświadczone w 3Sg: rüdi-să
 +
|-
 +
| ruj /rüj/ || rój || psł. *rojь || formacja wsteczna od poświadczonego /rüji să/
 +
|-
 +
| rujît sa /rüjait să/ || roić się (o pszczołach) || psł. *rojiti sę || poświadczone w 3Sg: rüji să
 +
|-
 +
| ruk /rük/ || spódnica || śdn. rock || zapożyczenie jak tåbat, głuż. klejd
 +
|-
 +
| rukat /rükăt/ || pachnieć, wonieć || śdn. ruken || poświadczone w 3Sg: rükă
 +
|-
 +
| rukelbu̇ska /rükelbuskă/ || bukiecik kwiatów || śdn. rükelbusk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rukîtna /rüťaitnă/ || wierzba iwa || psł. *orkytьna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rulia /rüľă/ || zaorane pole || psł. *orľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Rum /Rüm/ || Rzym || por. niem. Rom, römisch || zapożyczenie z niemieckiego, ö>ü typowe, por. łuż. Rom, toponim
 +
|-
 +
| rumá /rümo/ || przestrzeń, obszar, plac || śdn. rûm || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rumiån /rüḿån/ || bławatek || psł. *rumьnъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rusît sa /rüsait să/ || rosić się (bielić się) || psł. *rositi sę || poświadczone w 3Sg: rüsi-să
 +
|-
 +
| rust /rüst/ || rosnąć || psł. *orsti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rust wånû /rüst vånau/ || wyrastać || rüst + vånau || poświadczone w 3Sg: rüstĕ vånau, por. rüst vör
 +
|-
 +
| rust wor /rüst vör/ || wyrastać || rüst + vör || poświadczone w 3Sg: rüstĕ vör, por. rüst vånau
 +
|-
 +
| ruwa jagiàda /rüvă jaďădo/ || agrest, owoc agrestu || rüvă + jaďădo || poświadczone w l.mn.: rüvă jaďădåi
 +
|-
 +
| ruwe /rüvĕ/ || włochaty || śdn. rûw || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruza /rüză/ || róża || psł. *roža? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruzac /rüzăc/ || luty || psł. rožьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruzdelet /rüzdelĕt/ || rozdzielić || psł. *orz-děliti || poświadczone w 3Sg: rüzdelĕ
 +
|-
 +
| ruzgnát /rüzgnot/ || rozegnać || psł. *orz-gъnati || poświadczone w 3Sg: rüzzinĕ, -zg- a nie -zĕg- bo por. rözznăt
 +
|-
 +
| ruzgnane /rüzgnonĕ/ || nabrzmiałe, spuchnięte || psł. *orz-gnanъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruzmesat /rüzmesăt/ || rozczynić, rozrobić (ciasto) || psł. *orz-měšati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruzne /rüznĕ/ || rogowy, dotyczący rogu || psł. *rožьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ruzpást sa /rüspost să/ || rozpaść się || psł. *orz-pasti sę || poświadczony imiesłów: rüspădenĕ
 +
|-
 +
| ruzplastet /rüsplostĕt/ || rozpłaszczyć || psł. *orz-plaščiti || poświadczony rozkaźnik: rüsplăstaitĕ
 +
|-
 +
| ruzskaknǫt /rüsskoknǫt/ || rozbiegnąć się, rozskoczyć, pierzchnąć || psł. *orz-skaknǫti || poświadczone w 3Sg: rüsskoknĕ
 +
|-
 +
| ruzwȧjanek /rüzvajonĕk/ || kołeczki (u krosna) || psł. *rozvijanikъ || poświadczone w l.mn.: rüzvajănaiťĕ, być może -b- zamiast -v-
 
|-
 
|-
| rŷbá /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
+
| Ru̇mén /Rumen/ || Rumun || niem. Rumäne || zapożyczenie z niemieckiego
 +
|-
 +
| Ru̇menîja /Rumenajă/ || Rumunja || por. niem. Rumänien || nazwa kraju wzorowana na niemieckiej
 +
|-
 +
| ru̇menskie /rumensťĕ/ || rumuński || rumen + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy narodu
 +
|-
 +
| Rûska /Rauskă/ || Rosja || Raus + -skă || por. głuż. Ruska, cz. Rusko
 +
|-
 +
| Rûskie /rausťĕ/ || Rosjanin || niem. Reuße lub psł. *Rusъ + -sťĕ || por. cz./sch. Rus, niem. Reuße, co do -stĕ por. Śosťĕ - Niemiec
 +
|-
 +
| rûskie /rausťĕ/ || rosyjski || rus + -sťĕ || przymiotnik odrzeczownikowy jak wend-wensťĕ
 +
|-
 +
| rŷbá /råibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷbe /råibĕ/ || rybi || råibo + -ĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷbe dik /råibĕ dik/ || staw do hodowli ryb || råibĕ + dik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷbe kiėcér /råibĕ ťėcer/ || sieć do łowienia ryb || råibĕ + ťėcer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷbnek /råibnĕk/ || rybak || råibo + -nĕk || słowo poświadczone, być może råibinĕk < *rybenikъ
 +
|-
 +
| rŷdze /råiʒĕ/ || ryży, rudy || psł. *ryďьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷdze kiunek /råiʒĕ ťünĕk/ || konik polny; szarańcza || råiʒĕ + ťünĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷt /råit/ || ryć || psł. *ryti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| rŷwat /råivăt/ || wyrywać || psł. *ryvati || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 488: Linia 4426:
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| sada /sodă/ || zdanie || deryw. od sodĕt || por. niem. Satz-setzen, łuż. sada
 +
|-
 +
| sadet /sodĕt/ || sadzić || psł. *saditi || poświadczone w 3Sg: sodĕ
 +
|-
 +
| sadèwîna /sodĕvaină/ || owoce || psł. *sadovina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sadlu /sodlü/ || sadło || psł. *sadlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sadzé /soʒe/ || sadza || psł. *saďě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sam /som/ || sam || psł. *samъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| samac /somăc/ || samiec || psł. samьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| samîcia /somaićă/ || samica || psł. *samica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| samudialne /somüďolnĕ/ || własnoręczny, własnej roboty || somü + ďolü + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sanî /sonai/ || sanie || psł. *sani || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧhi /sahi/ || wiśta, w lewo || sa? + dn. hi? || słowo poświadczone, być może saxi, sax́ü, sahü?
 +
|-
 +
| sȧlát /salot/ || sałata || śdn. sallat/salât || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧlia /saľă/ || chomąto, szleja || psł. *šьľa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧlinek /salinĕk/ || rymarz || saľă + -inĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧr /sar/ || ser || psł. *syrъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧrat /sarăt/ || srać || psł. *sьrati, wyrównane || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧra zena /sară zenă/ || wdowa || psł. siraja žena || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧre /sarĕ/ || owdowiały, osierocony || psł. *sirъjь || poświadczone w wyrażeniu: sară zenă
 +
|-
 +
| Sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
 +
|-
 +
| sȧrek /sarĕk/ || szeroko || psł. *širokъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧrota /sarötă/ I || serwatka || psł. *syrota || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧrota /sarötă/ II || sierota || psł. *sirota lub sarĕ + -ötă || por. pröstĕ-pröstötă lub ogólnosłow. sirota/syrota/sierota
 +
|-
 +
| sȧrp /sarp/ || sierp || psł. *sьrpъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧrsin /sarsin/ || szerszeń || psł. *sьrxy || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sȧrukie /sarüťĕ/ || szeroki || psł. *širokъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| så /så/ || z (cum, ex) || psł. *sъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| så Bugiåm /så Büďåm/ || z Bogiem, adieu || så + Büg || zwrot poświadczony
 +
|-
 +
| så sują wilą /så süją vilą/ || dobrowolnie, z własnej woli || så + süjă + viľă || zwrot poświadczony jako: så süjă wilă
 +
|-
 +
| såbrukát /såbrükot/ || zużyć || så- + brükot || poświadczony imiesłów: såbrükonĕ
 +
|-
 +
| såcit /såcit/ || szczeć, szczotka || psł. *sъčetь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såcitîna /såcitaină/ || szczecina || såcit + -aină || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sådat /sådăt/ || zrobić, zdziałać || psł. *sъděti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sådȧrgnǫt /sådargnǫt/ || wyczesać len || psł. *sъdъrgnǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sågnat /sågnăt/ || zgonić, spędzić (bydło) || psł. *sъgъnati || poświadczone w 3Sg: såzinĕ
 +
|-
 +
| sågràsene /sågrăsenĕ/ || grzeszny, bezbożny || psł. *sъgrěšenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såkadle /såkodlĕ/ || kołowrotek || psł. *sъkadlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såkret /såkrĕt/ || skryć, ukryć || psł. *sъkryti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såklî /såklai/ || okulary || psł. *s(t)ьklě, -i z jo-deklinacji || dualis tantum, por. rǫkăv-rǫkovă (koszula)
 +
|-
 +
| såklinek /såklinĕk/ || szklarz || *såklü + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såklu /såklü/ || szkło || psł. *stьklo, nieregularnie || rozkład poświadczonego såklinĕk
 +
|-
 +
| såląc /såląc/ || zgiąć || psł. *sъlęťi || poświadczony imiesłów sålącenă, por. stcz. léci, leku
 +
|-
 +
| såląk /såląk/ || wyka? || psł. *sъlękъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såluw /sålüv/ || słowik || psł. *sъlovь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såluzet /sålüzĕt/ || złożyć || psł. *sъložiti || poświadczone w 3Sg: sålüzĕ
 +
|-
 +
| såmȧrciane /såmarćonĕ/ || zmierzch || psł. *sъmьrcanьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såmȧrt /såmart/ || choroba, pomór, zaraza || psł. *sъmьrtь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såmàtana /såmătonă/ || śmietana || psł. *sъmětana || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såmeret /såmerĕt/ || zmierzyć || psł. sъměriti || poświadczony imiesłów: såmărenă
 +
|-
 +
| såmet /såmĕt/ || zmyć || psł. *sъmyti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sånadkie /sånotťĕ/ || płytki || psł. *sъnadъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såpat /såpăt/ || spać || psł. *sъpati || słowo poświadczone, obocznie såpot
 +
|-
 +
| såpące kamår /såpącĕ komår/ || sypialnia || såpącĕ + komår || słowo poświadczone, także såpącĕ
 +
|-
 +
| sås /sås/ || pierś kobieca, cycek || psł. *sъsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såsat /såsăt/ || ssać || psł. *sъsati || poświadczone w 3Sg: såsĕ
 +
|-
 +
| såswetet /såsvetĕt/ || wyświecić, wypalić || psł. *sъsvětiti || poświadczony imiesłów: sås(v)ătonă
 +
|-
 +
| såt /såt/ || zejść; spaść (o deszczu) || så- + ait || poświadczone w aoryście: sådĕ
 +
|-
 +
| såwȧrtat /såvartăt/ || zrobić (ubić) masło || psł. sъvьrtati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såwȧrtlîna /såvartlaină/ || maślanka || psł. *sъvьrtlina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såwlåk /såvlåk/ || powój polny || psł. sъvolkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såwlåkne /såvlåknĕ/ || dotyczący powoju, powojowy || såvlåk + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| såzdat /såzdăt/ || rozebrać || psł. *sъzděti (?) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sązmą /sązmą/ || sążeń || psł. *sęženь, zniekształcony || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sect /sect/ || kosić, siec, rąbać || psł. *sěťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sedet /sedĕt/ || siedzić || psł. *sěditi || poświadczone w 3Sg: sedĕ
 +
|-
 +
| sedlene /sedlenĕ/ || siodłowy || sedlü + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sedlinek /sedlinĕk/ || siodlarz || psł. *sedъlenikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sedlu /sedlü/ || siodło || psł. *sedъlu || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sedme /sedmĕ/ || siódmy || psł. *sedmъjь || nie **sidmĕ, bo poświadczono våsmĕ, a nie **vismĕ
 +
|-
 +
| sekànîcia /sekănaićă/ || siekane mięso || psł. *sěkanica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sekar /sekăr/ || kosiarz || psł. *sěkařь || poświadczone w GSg: sekăŕo
 +
|-
 +
| sekat /sekăt/ || siekać || psł. *sěkati || iteratyw od pośw. sect
 +
|-
 +
| sekiȧra /seťară/ || siekiera || psł. *sěkyra || słowo poświadczone, wtórnie seťaŕă
 +
|-
 +
| sekiàrnîcia /seťărnaićă/ || toporek || seťară + -naićă || poświadczone zapożyczenie do dn.: Zinterneitz (topór)
 +
|-
 +
| selšȧft /selšaft/ || towarzystwo || por. niem. Gesellschaft || słowo poświadczone, obocznie selšap
 +
|-
 +
| selšȧp /selšap/ || towarzystwo || por. lüneb. sellschap || słowo poświadczone, obocznie selšaft
 +
|-
 +
| sem /sem/ || tu, tutaj, do tego miejsca || psł. *sěmo || słowo poświadczone, obocznie są
 +
|-
 +
| semą /semą/ || siemię lniane, len || psł. *sěmę || słowo poświadczone, wtórnie semĕnü
 +
|-
 +
| senene /senenĕ/ || sienny, dotyczący siana || śonü + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| seninek /seninĕk/ || lipiec || psł. *sěnenikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Serb /Serb/ || Serb || por. niem. Serbe || zapożyczenie z niem., por. pl. Serb
 +
|-
 +
| serbècharwatskie /serbĕxorvocťĕ/ || serbskochorwacki, serbochorwacki || Serb + -ĕ- + Xorvăt + -sťĕ || jak niem. Serbokroatisch
 +
|-
 +
| Serbîja /Serbajă/ || Serbia || niem. Serbien || zapożyczenie, -ajă w miejsce łac. -ia jak w Morajă
 +
|-
 +
| Serbka /Serpkă/ || Serbka || por. niem. Serbe || typowa forma żeńska na -kă
 +
|-
 +
| serbskie /serpsťĕ/ || serbski || Serb + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| sest /sest/ || siąść || psł. *sěsti || poświadczony rozkaźnik: sąd, być może wyrównany bezokolicznik do sąst
 +
|-
 +
| seste /sestĕ/ || szósty || psł. *šestъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sestra /sestră/ || siostra || psł. *sestra || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sianu /śonü/ || siano || psł. *sěno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Siaska /śoskă/ I || Niemcy || śdn. Sasse + -skă || nazwa kraju na -skă, por. głuż. Nimska, cz. Německo, sch. Nemačka
 +
|-
 +
| Siaska /śoskă/ II || Niemka || śdn. Sasse + -skă || forma żeńska od poświadczonego męzkiego etnonimu
 +
|-
 +
| Siaskie /śosťĕ/ || Niemiec || śdn. Sasse + -sťĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| siaskie /śosťĕ/ || niemiecki || śdn. Sasse + -sťĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| siat /śot/ || siać || psł. *sějati || słowo poświadczone, obocznie sijot
 +
|-
 +
| sidem /sidĕm/ || siedem || psł. *sedmь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sidèmdisiǫt /sidĕmdiśǫt/ || siedemdziesiąt || sidĕm + diśǫt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sidlîste /sidlaistĕ/ || siedziba? || psł. *sědlišče || poświadczone w nazwie pola, por. cz. sídliště
 +
|-
 +
| sidmàru /sidmărü/ || siedmioro || psł. *sedьmero || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sipél /sipel/ || szufla? miara zboża około 28 litrów || śdn. schepel || słowo poświadczone w GSg: sipelai, obocznie šipelai
 +
|-
 +
| sist /sist/ || sześć || psł. *šestь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sistàru /sistărü/ || sześcioro || psł. *šestero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
+
| sistdisiǫt /sizdiśǫt/ || sześćdziesiąt || sist + disąt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sistnacti /sistnocti/ || szesnaście || sist + -nocti || słowo poświadczone, obocznie -nădist
 +
|-
 +
| sîdlu /saidlü/ || szydło || psł. *šidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sît /sait/ || szyć || psł. *šiti || poświadczone w 3Sg: sajĕ
 +
|-
 +
| sîtna jågla /saită jåglă/ || igła do szycia || saitnă + jåglă || słowo poświadczone, obocznie saită jåglă
 +
|-
 +
| sîtne /saitnĕ/ || do szycia, związany z szyciem || saitĕ + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sîtnîcia /saitnaićă/ || igła do szycia || saitnĕ + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swjǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
+
| skacîka /skocaikă/ || ogier || psł. *skačika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skakat /skokăt/ || skakać || psł. *skakati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skaknǫt /skoknǫt/ || skoczyć || psł. *skoknǫti || poświadczone w 3Sg: skoknĕ
 +
|-
 +
| skarnîcia /skornaićă/ || wiadro na smołę || psł. *skvarьnica || słowo poświadczone, znaczenie niepewne
 +
|-
 +
| skiorîp /sťöraip/ || skorupa; łuska, łupina; skórka owocu || psł. *skorupъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiora /sťöră/ || kora (drzewna) || psł. *skora || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiorac /sťörăc/ || szpak || psł. *skvorьcь || poświadczone w NPl: sťörce
 +
|-
 +
| skiorka /sťörkă/ || skórka (chleba) || psł. *skorъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiornia /sťörńă/ ||buty (z cholewkami) || psł. *skorьnьja || poświadczone w NPl: sťörne
 +
|-
 +
| skiot /sťöt/ || bydło rogate || psł. *skotъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiowarac /sťövorăc/ || serweta na stół, obrus || niejasna || słowo poświadczone, dokładne brzmienie niejasne
 +
|-
 +
| skiuk /sťük/ || skok || psł. *skokъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiukànîcia /sťükănaićă/ || zając || psł. *skokanica || poświadczone zapożyczenie do dn.: Zickaneitz
 +
|-
 +
| skiuknǫt /sťüknǫt/ || skoczyć || psł. *skoknǫti || poświadczone w 3Sg: sťüknĕ
 +
|-
 +
| skiup /sťüp/ || baran || psł. *skopъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiutål /sťütål/ || naczynie || sdn. sküttel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiutîna mąsi /sťütaină mąsi/ || wołowina || sťütaină + mąsi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skiutîne /sťütainĕ/ || wołowy || psł. *skotinъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skîba /sťaibă/ || chleb || psł. *skyba z śwn. scība || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skîbål /sťaibål/ || łata, łatka || psł. *skubъlъ || słowo poświadczona
 +
|-
 +
| skîbet /sťaibĕt/ || łatać || psł. *skubiti || poświadczone gerundium: sťaibenĕ
 +
|-
 +
| skîniá /sťaińo/ || stodoła || dn. skūne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skîplac /sťaiplăc/ || pasierb || psł. *skuplьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skîplîcka /sťaiplaickă/ || pasierbica || psł. *skupličьka || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje sťaiplaicťă
 +
|-
 +
| skǫpe /skǫpĕ/ || piątek || psł. *skǫpъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| skrupet /skrüpĕt/ || skropić || psł. *sъkropiti || poświadczone w 3Sg: skrüpĕ
 +
|-
 +
| slabe /slobĕ/ || słaby || psł. slabъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slabîna /slobaină/ || pachwina || slobĕ + -aină || złożenie jak łuż. słabina
 +
|-
 +
| slagî /sloďai/ || drewniany tłuczek || śdn. slâge + -åi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slapa /slopă/ || flejtuch, niechlujna kobieta || por. lüneb. schloppen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slȧgbȧm /slagbam/ || zapora, rogatka, szlaban? || por. brem. Slagboom || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slȧmår /slamår/ || marnotrawca, rozrzutnik || por. śdn. slômer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slȧpiat /slaṕăt/ || wlec, ciągnąć || śdn. slepen || poświadczone w czasie przeszłym: slapol~slaṕol
 +
|-
 +
| slåd /slåd/ || słód || psł. *soldъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slådet /slådĕt/ || słodzić || psł. *solditi || slåd-slådĕt jak sül-sülĕt
 +
|-
 +
| slådkie /slåtťĕ/ || słodki || psł. *soldъkъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slådkiust /slåtťüst/ || słodycz || slåtťĕ + -üst || kalka niem. Süßigkeit(en), por. dłuż słodkosć, pl. słodkości
 +
|-
 +
| slåma /slåmă/ || słoma || psł. *solma || słowo poświadczone, obocznie slåmo
 +
|-
 +
| slåmene /slåmenĕ/ || słomiany || slåmă + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slåmene mech /slåmenĕ mex/ || siennik || slåmenĕ + mex || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slåne /slånĕ/ || słony || psł. *solnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slånîcia /slånaićă/ || solniczka || slånĕ + -aićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slåwek /slåvĕk/ || słowik || psł. *solvikъ || poświadczone w APl: slåvaiťĕ
 +
|-
 +
| slåza /slåză/ || łza || psł. *slьza || słowo poświadczone, obocznie slåʒă
 +
|-
 +
| slepa /slepă/ || kura || psł. *slěpaja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slepa wǫtruba /slepă vǫtrübă/ || ślepa kiszka, wyrostek robaczkowy || slepă + vǫtrüba || kalka niem. Blinddarm, por. dłuż. slěpe crjowo
 +
|-
 +
| slepac /slepăc/ || kogut, kurek na wieży kościelnej || psł. *slěpьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slepe /slepĕ/ || ślepy || psł. *slěpъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slepîce /slepaicĕ/ || kurzy || slepaićă + -ĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slepîce mąsi /slepaicĕ mąsi/ || drób || slepaicĕ + mąsi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slepîcia /slepaićă/ || kura || psł. *slěpica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sliad /sľod/ I || zwierzę || psł. *slědъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sliad /sľod/ II || po, za || psł. *slědъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slid /slid/ || śledź || psł. *seldь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sliema /sľemă/ || kąpielówki, strój kąpielowy || ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slîna /slaină/ || ślina || psł. *slina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slîwenia /slaiveńă/ || śliwa || psł. *slivenьja || słowo poświadczone, obocznie zapewne slaivenă, por. NPl: slaivenåi
 +
|-
 +
| Sluwacka /Slüvockă/ || Słowaczka || Slüvăk + -kă || forma żeńska na -kă jak toblăc-toblockă
 +
|-
 +
| sluwackie /slüvocťĕ/ || słowacki || Slüvăk + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 +
|-
 +
| Sluwak /Slüvăk/ || Słowak || niem. Slowake, sła. Slovák || zapożyczenie, Slüw- jak w łuż. Słowak, -ăk jak w rodzimym sufiksie
 +
|-
 +
| Sluwakîja /Slüvokajă/ || Słowacja || Slüvăk + -ajă|| brak palatalizacji jak w niem. Slowakei
 +
|-
 +
| Sluwenac /Slüvenăc/ || Słoweniec || słe. Slovenec || Slüv- jak w łuż. Słowjenjec, -ăc odbija słe. -ec
 +
|-
 +
| Sluwenîja /Slüvenajă/ || Słowenia || słe. Slovenija, niem. Slowenien ||  -ija na -ajă typowe, Slüv- jak w łuż. Słowjenija
 +
|-
 +
| Sluwenka /Slüvenkă/ || Słowenka || słe. Slovenka || odbitka słoweńskiego słowa, por. Slüvenăc
 
|-
 
|-
| Swjǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
+
| sluwenackie /slüvensťĕ/ || słoweński || Slüvenăc + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ, -acťĕ dla uniknięcia homofonji jak sch. slovenački
 
|-
 
|-
| Swjǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
+
| sluwenskie /slüvensťĕ/ || słowiański || psł. *slověnьskъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swjǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
+
| sluweskiu /slüvesťü/ || słówko || slüvü + -ťü || zdrobnienie poświadczonego slüvü
 
|-
 
|-
| sluwjanek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
+
| Sluwinac /Slüvinăc/ || Słowiniec || pl. Słowiniec || adaptacja morfologiczna jak Slüvăk, Slüvenăc
 
|-
 
|-
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
+
| Sluwinka /Slüvinkă/ || Słowinka || pl. Słowinka || adaptacja morfologiczna jak Slüvockă, Slüvenkă
 +
|-
 +
| sluwinskie /slüvinsťĕ/ || słowiński || pl. słowiński || przymiotnik na -sťĕ, usunięcie sufiksu -ăc/kă
 +
|-
 +
| sluwisne /slüvisnĕ/ || związany ze słowem, filologiczny || slüvü + -nĕ || złożenie wzorem ros. словесный
 +
|-
 +
| sluwisnek /slüvisnĕk/ || słownik || slüvü + -nĕk || złożenie wzorem pl. słownik
 +
|-
 +
| Sluwianek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnikъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
 +
|-
 +
| sluwu /slüvü/ || słowo || psł. *slovo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| slûsat /slausăt/ || słuchać || psł. *slušati || poświadczone w 3Sg: slausă
 +
|-
 +
| slûzet /slauzĕt/ || służyć || psł. *služiti || poświadczone w 3Sg: slauzĕ
 +
|-
 +
| slŷsát /slåisot/ || słyszeć || psł. *slyšati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smard /smord/ || smród || psł. *smordъ || derywat od poświadczonego smardĕt
 +
|-
 +
| smardlînia /smordlaińă/ || czarna porzeczka || psł. smьrdlinьja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smȧcne /smacnĕ/ || smaczny || *smak + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smȧd /smad/ || kowal || śdn. smet || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smȧdiat /smaďăt/ || kuć || śdn. smēden || poświadczone w 3Sg: smaďă, smaďojĕ, obocznie więc smaďot
 +
|-
 +
| smȧgnǫt /smagnǫt/ || rzucić || psł. *smьgnǫti || poświadczone w 3Sg: smagnĕ
 +
|-
 +
| smȧk /smak/ || smak || śdn. smâk || poświadczone derywaty: smakăt, smacnĕ
 +
|-
 +
| smȧkat /smakăt/ || smakować || śdn. smâken || poświadczone w 3Sg: smakă, smakojĕ, obocznie więc smakot
 +
|-
 +
| smȧrd /smard/ || chłop || psł. *smьrdъ || poświadczone w NPl: smardi
 +
|-
 +
| smȧrdet /smardĕt/ || śmierdzieć || psł. *smьrděti || poświadczone w 3Sg: smardĕ
 +
|-
 +
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimii: Schmarkien
 +
|-
 +
| smech /smex/ || śmiech || psł. *směxъ || rzeczownik od pośw. sḿot să, por. głuż. směch(i), cz. smích
 +
|-
 +
| smiát sa /sḿot să/ || śmiać się || psł. *smějati sě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| smu̇kie /smuťĕ/ || przystojny, uprzejmy; ładny; dobry (o winie, piwie) || dn. smuk || słowo poświadczone, także jako nieodmienne smuk
 +
|-
 +
| snak /snok/ || wąż, padalec || śdn. snake || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
 
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| snezet /snezĕt/ || śnieżyć, padać (o śniegu) || sneg + -ĕt || por. caistĕ-caistĕt, *bel-belĕt
 +
|-
 +
| snezene /sneznĕ/ || śnieżny || sneg + -nĕ || por. viďėn - vignenĕ
 +
|-
 +
| snidår /snidår/ || krawiec || por. szlez.-holszt. snider || słowo poświadczone jako snider, ai snidŕă
 +
|-
 +
| snitkiėr /sniťėr/ || stolarz || por. śdn. snitker, szlez.-holszt. snittjer || słowo poświadczone, Polański transkrybuje sniťer
 +
|-
 +
| snor /snör/ || sznur || śdn. snôr || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| snoriaste /snöŕostĕ/ || obszyty, oblamowany || snör + -'ostĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| snup /snüp/ || snop || psł. *snopъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| snuwat /snüvăt/ || snuć (przędzę), prząść || psł. *snovati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sonka /sönkă/ || syn; synek || śdn. sone + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sǫ /sǫ/ || ten, ten tutaj || psł. *sь(nъ) || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sǫsiada /sǫśodă/ || mieszkaniec, współlokator; komornik (mieszkający na komornym) || psł. *sǫsěda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spadån /spodån/ || rydel || śdn. spâde(n) || poświadczone jako spoden, ale zob. derywat spodåncaistĕ
 +
|-
 +
| spadåncîste /spodåncaistĕ/ || stylisko (rydla) || *spodån + -caistĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spȧciriát /spaciŕot/ || spacerować, przejechać się konno || niem. spazieren || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spȧrs /spars/ || szparag || dn. spars, spaars || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spek /spek/ || słonina || śdn. spek || poświadczone w GSg: speťai
 +
|-
 +
| spelmȧn /spelman/ || muzykant || dn. spelmann || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| speliát /speľot/ || grać na instrumencie || dn. spelen || poświadczone w 3Pl: speľoją
 +
|-
 +
| spet /spet/ || dzida || śdn. spêt || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spina /spină/ || szafa || śdn. spinde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spîdål /spaidål/ ||wędzisko, wędlisko; rożen || por. śdn. spît, spêt + niem. -el || słowo poświadczone, dodatkowo zasymilowane -el>-ål
 +
|-
 +
| splet /splet/ || wiklina || psł. sъpletъ || słowo poświadczone w znaczeniu "kij wiklinowy"
 +
|-
 +
| splint /splint/ || split, 1/16 korca || śdn. spint, -l- niejasne || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| spolka /spölkă/ || szpulka || śdn. spôle + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sporiát /spöŕot/ || tropić || śdn. spṏren || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| srȧbanek /srabonĕk/ || zupa z krup owsianych, krupnik || psł. srьbanikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
 
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sreda /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
+
| sreda /sredă/ || środek, ośrodek; miękisz; kruszyna, okruch; środa || psł. *serda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sredka /sretkă/ || kruszyna, okruch chleba || sredă + -kă|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sredulete /sredületĕ/ || dzień przesilenia letniego || psł. *serdolětьje || rozkład poświadczonego sredületnĕ
 +
|-
 +
| sreduletne-mand /sredületnĕ-mond/ || czerwiec || sredületnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sreduliat /sredüľăt/ || dzień św. Jana || psł. serdolětъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sreduzîme /sredüzaimĕ/ || dzień przesilenia zimowego || sred- + zaimă + -ĕ || formacja wzorem rekonstruowanego sredületĕ
 
|-
 
|-
 
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
 
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sridne /sridnĕ/ || środkowy, średni || sredă + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| sridne palac /sridnĕ polăc/ || palec środkowy || sridnĕ + polăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stade /stodĕ/ || stado || psł. *stado || poświadczone w toponimii: Staddin, Stadin, Stadineitz
 +
|-
 +
| stadnîcia /stodnaićă/ || stadnina || stodĕ + -naićă || poświadczone w toponimii: Stadineitz
 +
|-
 +
| stak /stok/ || kij || śdn. stock || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stanîcia /stonaićă/ || osiedle, kolonia || psł. *stanica || poświadczone w toponimii: Stans, Stameitz, Stoinsch-weg
 +
|-
 +
| stanîste /stonaistĕ/ || obóz, obozowisko || psł. *stanišče || poświadczone w toponimii: Stameist
 +
|-
 +
| stará /storo/ || ostatnia kwadra księżyca || psł. *stara || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stare /storĕ/ || stary || psł. *starъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stara mȧma /storă mamă/ || babcia, babusia || storă + mamă || analogia do poświadczonego: storĕ ľoľă
 +
|-
 +
| stare lialia /storĕ ľoľă/ || dziadek, dziadziuś || storĕ + ľoľă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| starek /storĕk/ || zakwas, zaczyn || psł. *starikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| starîcia /storaićă/ || wyschnięty potok || psł. *starica || poświadczone w toponimii: Storeitz, Starreitz, por. cz. stařice
 +
|-
 +
| starna /stornă/ || strona || psł. *storna || słowo poświadczone, choć zapisy trudne w interpretacji
 +
|-
 +
| starnîste /stornaistĕ/ || partia polityczna, stronnictwo || stornă + -aistĕ || -aistĕ jak w nazwach miejsc, co do storn- por. pol. stronnictwo, cz. strana, sch. stranka, głuż. strona
 +
|-
 +
| starust /storüst/ || starość || storĕ + -üst || złożenie
 +
|-
 +
| starusta /storüstă/ || sołtys || psł. *starosta || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| starznîcia /storznaićă/ || strażnica, wartownia || psł. *storžьnica || poświadczone w toponimii: Starseneitz
 +
|-
 +
| stat /stot/ || stać || psł. *stati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stawet /stovĕt/ || postawić; podstawić || psł. *staviti || poświadczone w 3Sg: stovĕ
 +
|-
 +
| stawîdle /stovaidlĕ/ || ogrodzone pastwisko; kopka lnu || psł. *stavidlo || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stȧdzia /staʒ́ă/ || ścieżka || psł. *stьʒa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stȧmil /stamil/ || trzmiel || psł. *(š)čьmelь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stȧt /stat/ || państwo, kraj; stan || śdn. stât || zapożyczenie, por. łuż. stat, cz. stát
 +
|-
 +
| stȧtne /statne/ || państwowy || stat + -nĕ || przymiotnik jak plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| stefialia /stef́oľă/ || ojczym || śdn. stef + ľoľă, zdysymilowane || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stegnu /stegnü/ || lędźwie, biodro || psł. *stegno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stenîcia /stenaićă/ || pluskwa || psł. *stěnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stepa /stepă/ || szczapa, drzazga || psł. *ščepa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stepiat /steṕăt/ || łupić, rozszczepiać || psł. *ščepjati || poświadczone w 3Sg: steṕă
 +
|-
 +
| stiana /sťonă/ || ściana || psł. *stěna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stig /stig/ || dwudziestka, dwadzieścia sztuk || szlez-holszt. stieg || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stilena /stilenă/ || cielna (o krowie) || psł. *sъtelenaja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stilet /stilĕt/ || słać (łóżko) || psł. *stьlati, steľǫ || poświadczone w 3Sg: stilĕ; bezokolicznik wyrównany do tematu cz. teraź.
 
|-
 
|-
 
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
 
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sukol /süköl/ || sokół || psł. sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
+
| stiûká /sťauko/ || szczupak || psł. *ščuka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| storet /störĕt/ ||podpierać, opierać || śdn. stüren || poświadczone w 3Sg: störĕ
 +
|-
 +
| storît sa /störait să/ || podpierać się || śdn. stüren + są|| poświadczone w 3Sg: störi-să
 +
|-
 +
| stortiát /störťot/ || upaść || śdn. störten || poświadczone w czasie przeszłym: störťol
 +
|-
 +
| stǫpet /stǫpĕt/ || stąpnąć, wejść || psł. *stǫpiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stǫpá /stǫpo/ || stępa || psł. *stǫpa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strach /strox/ || strach || psł. *straxъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stralia /stroľă/ || promień || śdn. strâle || słowo poświadczone, obocznie straľă
 +
|-
 +
| strasîwe /strosaivĕ/ || bojaźliwy, nieśmiały || psł. *strašivъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stratá /stroto/ || ulica || śdn. strâte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stratka /strotkă/ || uliczka || stroto + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strȧfá /strafo/ || kara, mandat || śdn. strâfe || słowo poświadczone w ASg: strafǫ, ~ą
 +
|-
 +
| strȧfát /strafot/ || karać || śdn. strâfen || słowo poświadczone w 3Sg: strafojĕ
 +
|-
 +
| strȧk /strak/ || osełka, strychulec || śdn. strâk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strȧngie /strȧnďĕ/ || ozdobny, przystrojony || śdn. strenge || słowo poświadczone jako żeńskie strangă
 +
|-
 +
| stråja /stråjă/ || stryj || psł. *stryja || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| stråjewka /stråjefkă/ || stryjenka || stråjă + -efkă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| strelet /strelĕt/