Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<
 
(Nie pokazano 265 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''WENSKIE-PULSKIE SLUWESNEK'''
+
{{AM}}
 +
'''WENSKIE-PULSKIE SLUWESNEK'''<br>
 
'''SŁOWNIK (NOWO)POŁABSKO-POLSKI'''
 
'''SŁOWNIK (NOWO)POŁABSKO-POLSKI'''
 +
 +
Dla ułatwienia wyszukiwania i dotarcia do szerszych mas, cały artykuł jest pisany w [[Conlanger:Leksykon#R|języku radopolskim]].
 
==O słowniku==
 
==O słowniku==
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimji, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
+
Słownik ma na celu zebranie dobrze zaświadczonych słów połabskich (wendzkich, wendyjskich, drzewiańskich), a także wykreowanie nowych bazując na toponimii, możliwych zapożyczeniach z dolnoniemieckiego, slawizmów w dolnoniemieckim, kalek połabsko-niemieckich, a czasem sugerując się słownictwem w językach łużyckich i słowińskim, rzadziej także w czeskim i polskim.
  
Za literacki został wzięty djalekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
+
Za literacki został wzięty dialekt, w którym wystąpiło pełne mazurzenie, psł. *ьl/ъl dało /åu/ a nie /u/ oraz psł. *u dało (za wyjątkiem pozycji przed wargowymi i przyrostków) /au/, a nie /ai/.
  
==Wymowa i ortografja==
+
==Wymowa i ortografia==
W "/.../" podano zapis według transkrypcji Polańskiego, po środku według Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, a następnie z prawej zapis według proponowanej przeze mnie ortografji.
+
W "/.../" podano zapis według transkrypcji Polańskiego, po środku według Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, a następnie z prawej zapis według proponowanej przeze mnie ortografii.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+ Samogłoski pełne
 
|+ Samogłoski pełne
Linia 34: Linia 37:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+ Samogłoski zredukowane
 
|+ Samogłoski zredukowane
| align=center |/ĕ/ = {{IPA|&nbsp;ə&nbsp;}} = '''é''', '''e'''
+
| align=center |/ĕ/ = {{IPA|&nbsp;ə&nbsp;}} = '''è''', '''e'''
 
|-
 
|-
| align=center |/ă/ = {{IPA|&nbsp;ɐ&nbsp;}} = '''á''', '''a'''
+
| align=center |/ă/ = {{IPA|&nbsp;ɐ&nbsp;}} = '''à''', '''a'''
 
|}
 
|}
Znaki '''é''' oraz '''á''' oznaczają samogłoskę pełną, jeśli one w ostatniej sylabie słowa oraz zredukowaną, jeśli one w innej niż ostatnia sylaba.
+
Znaki '''é''' oraz '''á''' oznaczają samogłoskę pełną i stawiane wyłącznie w ostatniej sylabie, także w słowach jednosylabowych z wyjątkiem przyimków. Znaki '''à''' oraz '''è''' oznaczają samogłoskę zredukowaną i stawiane wyłącznie na innej sylabie niż ostatnia. Jeśli na przedostatniej sylabie jest samogłoska zredukowana, to na ostatniej jest pełna i nie ma potrzeby oznaczania tego akutem. Znaki '''a''' oraz '''e''' na ostatniej sylabie oznaczają samogłoskę zredukowaną, a na pozostałych – pełną.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linia 117: Linia 120:
 
| align=center | /š/ = {{IPA|ʃ}} = '''š'''
 
| align=center | /š/ = {{IPA|ʃ}} = '''š'''
 
| align=center |
 
| align=center |
| align=center | /ś/ = {{IPA|sʲ}} = '''ś'''
+
| align=center | /ś/ = {{IPA|sʲ}} = '''si'''
 
| align=center | /x́/ = {{IPA|xʲ}} = '''chi'''
 
| align=center | /x́/ = {{IPA|xʲ}} = '''chi'''
 
| align=center | /x/ = {{IPA|x}} = '''ch'''
 
| align=center | /x/ = {{IPA|x}} = '''ch'''
Linia 176: Linia 179:
 
| align=center |
 
| align=center |
 
|}
 
|}
Docelowa ortografja ma zapisywać spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne zgodnie z etymologją, czyli np. /defkă/ = '''dewka'''.  
+
Docelowa ortografia ma zapisywać spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne zgodnie z etymologią, czyli np. /defkă/ = '''dewka'''.  
  
 
Rozróżnienie '''di'''/'''gi''' oraz '''ti'''/'''ki''' ma podłoże etymologiczne. Piszemy /ďöră/ = '''giora''', /ďolü/ = '''dialu''', /ťostü/ = '''tiastu''', /ťölü/ = '''kiolu'''.
 
Rozróżnienie '''di'''/'''gi''' oraz '''ti'''/'''ki''' ma podłoże etymologiczne. Piszemy /ďöră/ = '''giora''', /ďolü/ = '''dialu''', /ťostü/ = '''tiastu''', /ťölü/ = '''kiolu'''.
  
Z uwagi na istniejące oboczności /kj/:/kv/ i podobne, piszemy '''w''' tam, gdzie są one etymologiczne, np. /sjot/ = '''swiat''' - świat, /no svăte/ = '''na swáté''' - na świecie.
+
Z uwagi na istniejące oboczności /kj/:/kv/ i podobne, piszemy '''w''' tam, gdzie są one etymologiczne, np. /sjot/ = '''swiat''' - świat, /no svăte/ = '''na swàte''' - na świecie.
  
==A==
+
== Szczegółowa fonologia ==
{| class="wikitable" width="100%"
+
 
|-
+
=== Samogłoski ===
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
 
|-
+
=== Spółgłoski ===
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
+
 
|}
+
=== Asymilacje ===
 +
Przy połączeniach dwóch i więcej spółgłosek dochodziło do asymilacji dźwięczności, tzn. spółgłoski ulegały ubezdźwięcznieniu, np. dewka=/defkă/, wǫzkie=/vǫsťĕ/. Co ważne, w odróżnieniu od języka polskiego, w języku połabskim udźwięcznienie nie zachodziło na końcu wyrazu, np. Bug=/büg/, dǫb=/dǫb/, led=/led/, nie ulegały ubezdźwięcznieniu także połączenia typu bezdźwięczna+w, np. råkwîcia=/råkvaićă/, šwadá=/švodo/, swecia=/svećă/, citwàru=/citvărü/.
  
==Ȧ==
+
=== Fonologia dialektalna ===
{| class="wikitable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%" style=text-align:center
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! stan prasłowiański !! Ostrów (Wustrow), Klonów (Klennow) - Hennig !! Życin (Süthen) - Schultze !! Łuchów (Lüchow) - Mithoff!! Łuchów (Lüchow) - Pfeffinger !! wariant literacki
 
|-
 
|-
| ȧgat /agot/ || chronić, oszczędzać || śdn. hegen, heien || słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
+
| * || ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
| ȧchter /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
+
| *|| ||  ||  || ||
 
|-
 
|-
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
+
| *ьl, *ъl || au? || u ||colspan="2"| åu || åu = ů
 
|-
 
|-
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
+
| *š, *č, *ž ||colspan="3"| s, c, z || š, č, ž || s, c, z
 
|-
 
|-
| ȧltitŷ /altitåi/ || zawsze || śdn. alletiden || słowo poświadczone
+
| *u<sup>1</sup> || au ||colspan="2"| oi? åi?  || ai? || au = û
|-
 
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
 +
<sup>1</sup> - w pozycji innej niż przed spółgłoskami wargowymi
  
==Å==
+
==A==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| åberhîd /åberhaid/ || dzierżawca rządowy || śdn. overheit || słowo poświadczone
+
| a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone
+
| aberhîd /oberhaid/ || dzierżawca rządowy || śdn. overheit || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone
+
| agát sa /ogot să/ || podobać się || śdn. hagen || poświadczone w 3Sg: ogăji-să
|}
 
 
 
==B==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| akî /oťai/ || szydełko? || śdn. hake + -åi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| babá /bobo/ || baba, stara kobieta || psł. *baba || słowo poświadczone
+
| alȧja /olajă/ || olej || śdn. oli(g)e || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| babka /bopkă/ || akuszerka, położna || psł. *babъka || słowo poświadczone
+
| alȧnt /olant/ || głowacz (ryba) || śdn. âlant || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimji: Bonnein
+
| aliat /oľăt/ || iść po coś, brać coś || śdn. holen || poświadczone w 3Sg: oľă
 
|-
 
|-
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
+
| amår /omår/ || młot || śdn. hamer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
+
| amél /omel/ || skop (wykastrowany baran) || śdn. hamel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bardzia /borʒ́ă/ || brózda || psł. *borzda || słowo poświadczone
+
| apá /opo/ || małpa || śdn. âpe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Barlen /borlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
+
| apat /opăt/ || mieć nadzieję, ufać || śdn. happen~hoppen || poświadczone w 1Sg: opăm
 
|-
 
|-
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
+
| ar /ăr/ || lub, albo || śdn. oder || słowo poświadczone, Polański transkrybuje ar
 
|-
 
|-
| barš /borš/ || okoń || por. niem. Barsch || słowo poświadczone
+
| ará /oro/ || prostytutka, dziwka || śdn. hore || poświadczone w ASg: orǫ
 
|-
 
|-
| bȧba /babă/ || babka, babcia || słownictwo dziecięce || słowo poświadczone  
+
| ás /os/ || padlina, ścierwo, przynęta?? || śdn. âs || poświadczone w GSg: oso, Lehr-Spławiński uważa za femininum
 
|-
 
|-
| bȧdål /badål/ || kat, oprawca || śdn. bodel || słowo poświadczone
+
| atát /otot/ || nienawidzić || śdn. haten || poświadczone w 3Sg: otăji-mĕ
 
|-
 
|-
| bȧdån /badån/ || kadź, zbiornik|| śdn. boden || słowo poświadczone
+
| awka /ofkă/ || jastrząb || lüneb. håfk(e) || słowo poświadczone, być może afka
 
|-
 
|-
| bȧlȧja /balajă/ || miednica || śdn. balleie || słowo poświadczone
+
| azŷ /ozåi/ || uszko, eska (do haczyka), spinka?, klamra? || śdn. ose + -åi || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Ȧ==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
+
| ȧgát /agot/ || chronić, oszczędzać || śdn. hegen, heien || słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
 
|-
 
|-
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
+
| ȧchtér /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
 
|-
 
|-
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
+
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 
|-
 
|-
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
+
| ȧl /al/ || już || śdn. al || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bek /bek/ || strumień || śdn. beke || słowo poświadczone
+
| Ȧlbȧnîja /Albanajă/ || Albania || por. niem. Albanien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
+
| ȧlbȧnskie /albansťĕ/ || albański || Albanajă + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy państwa
 
|-
 
|-
| bet sa /bet să/ || bać się || psł. *bojati sę || słowo poświadczone
+
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| betrat /betrăt/ || ulepszyć || śdn. beteren || słowo poświadczone
+
| ȧltitŷ /altitåi/ || zawsze || śdn. alletiden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
+
| ȧmén /amen/ || amen || śdn. amen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
+
| ȧnîz /anaiz/ || anyż || por. niem. Aneis, hol. anijs || zapożyczenie z -i->-ai-
 
|-
 
|-
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
+
| ȧr /ar/ I || albo || por. dn. or || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
+
| ȧr /ar/ II || tutaj || por. lüneb. hēr || słowo poświadczone, obocznie er
 
|-
 
|-
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
+
| ȧrdál /ardol/ || w dół, na dół || dn. herdāl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bialáru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
+
| ȧrde-mand /ardĕ-mond/ || styczeń || śdn. harde + śdn. mând || poświadczone jako grudzień, ale 1) hardemând = styczeń, 2) brakuje stycznia
 
|-
 
|-
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
+
| Ȧrmenîja /Armenajă/ || Armenia || por. niem. Armenien, końcówka -ajă || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
| blȧntia zûzàlîcia /blanťă zauzălaićă/ || robaczek świętojański || blanťă + psł. *žužalica || słowo poświadczone
+
| ȧrmenskie /armensťĕ/ || ormiański, armeński || Armenajă + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
+
| ȧsål /asål/ || osioł || śdn. esel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
+
| ȧste /astĕ/ || szybki || śdn. haste || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
+
| ȧkiėr /aťėr/ || kramarz || śdn. haker || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blij /blij/ || ołów || śdn. bli(g) || poświadczone w dopełniaczu /blijau/
+
| ȧwén /aven/ || właśnie || śdn. even || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Å==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| blijene /blijenĕ/ || ołowiany, ołowiowy || śdn. bli(g) + -enĕ ||  złożenie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| blinskat /blinskăt/ || kołysać || ??? || słowo poświadczone
+
| Åns, Ånsa /Åns(ă)/ || Jan || śdn. Hans || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| blîzą /blaizą/ || bliźnię (chłopiec) || psł. *bližę || słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
+
| Ånska /Ånskă/ || Janek || śdn. Hans + psł. *-ъka || słowo poświadczone, imię
 +
|}
 +
 
 +
==B==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
+
| babá /bobo/ || baba, stara kobieta || psł. *baba || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
+
| babka /bopkă/ || akuszerka, położna || psł. *babъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blîzek /blaizĕk/ || znajomy || psł. *blizokъ || poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
+
| bagnîna /bognaină/ || bagnisko || psł. *bagnina || poświadczone w toponimii: Bonnein
 
|-
 
|-
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
+
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimii w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
 
|-
 
|-
| bose /bösĕ/ || bosy || psł. bosъjь || słowo poświadczone
+
| barane /boronĕ/ || obrona || gerundium od /borot/ || słowo utworzone wzorem: aikrădinĕ (kradzież), vobenĕ (pokusa), vecenĕ (krzyk)
 
|-
 
|-
| boze /bözĕ/ || zły || śdn. böse || dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
+
| barát /borot/ || bronić || psł. *ob-varati, reanalizowane || poświadczone w rozkaźniku: boroj
 
|-
 
|-
| bǫbån /bǫbån/ || bęben || psł. *bǫbъnъ || słowo poświadczone
+
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bǫcet /bǫcĕt/ || ryczeć || psł. bǫčiti || słowo poświadczone
+
| bardzia /borʒ́ă/ || bruzda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bǫkar /bǫkăr/ || bączek (ptak) || psł. *bǫkařь || słowo poświadczone
+
| Barlen /borlĕn/ || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| brak /brok/ || nieużytek, odłóg || śdn. brake || słowo poświadczone
+
| barna /bornă/ || brona || psł. *borna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brat /brot/ || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
+
| barnu /bornü/ || ił, glina || psł. *bъrno || poświadczone w toponimii: Barneitz (<*bъrnišče)
 
|-
 
|-
| brȧdá /brado/ || pieczeń || śdn. brade || słowo poświadczone
+
| bart /bort/ || barć || psł. *bъrtь || poświadczone w toponimii w złożeniu: Pardein (<*bъrtina), Prietnick (<*bъrtьnikъ), Bartsch (<*bъrtьce), por stłuż. bart
 
|-
 
|-
| bråwŷ /bråvoi/ || brwi || psł. *brъvi || słowo poświadczone
+
| bartnek /bortnĕk/ || bartnik || bort + -nĕk || z rekonstruowanego bort, poświadczone stpoł. nazwisko rodowe: Bartenick
 
|-
 
|-
| brącet /brącět/ || brzęczeć || psł. *bręčěti || poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
+
| barš /borš/ || okoń || por. niem. Barsch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brącîka /brącaikă/ || harfa (żydowska?) || psł. *bręčika || słowo poświadczone
+
| bȧba /babă/ || babka, babcia || słownictwo dziecięce || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
+
| bȧckie /baťĕ/ || troszkę || zdrobnienie od baťĕ? || słowo poświadczone, ale Polański widzi jako zwykłą oboczność do baťĕ
 
|-
 
|-
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
+
| bȧdål /badål/ || kat, oprawca || śdn. bodel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brîtka /braitkă/ || czapka || śdn. breit?? || słowo poświadczone
+
| bȧdån /badån/ || kadź, zbiornik|| śdn. boden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
+
| bȧdiane /baďonĕ/ || modlitwa || baďot + 'onĕ || gerundium od poświadczonego baďot
 
|-
 
|-
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
+
| bȧdiannek /baďonĕk || modlitewnik || baďonĕ + -nĕk || formacja z -nĕk tworzącym nazwy narzędzi
 
|-
 
|-
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
+
| bȧdiát /baďot/ || modlić się || beden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brodawîcia /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
+
| bȧkie /baťĕ/ || trochę || por. szlez.-holszt. betken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brudegȧm /brüdegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
+
| bȧlȧja /balajă/ || miednica, balia, ceber || śdn. balleie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruder /brüdĕr/ || żebrak || śdn. broder || słowo poświadczone
+
| bȧn /ban/ || strych || śdn. bon || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| bruderînka /brüderainkă/ || żebrak || śdn. broder + -ainkă || słowo poświadczone
+
| bȧnȧna /banană/ || banan || niem. Banane || zapożyczenie z niem., por. łuż. banana
 
|-
 
|-
| bruderska /brüderskă/ || żebraczka || śdn. broder + -skă || słowo poświadczone
+
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruga /brügă/ || most || śdn. brügge || słowo poświadczone
+
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bruk /brük/ || użycie || śdn. brük || słowo poświadczone
+
| bȧrwin /barvin/ || wódka || śdn. brannewîn || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brukaza /brükoză/ || spodnie || śdn. brôkhôse || słowo poświadczone
+
| bȧt /bat/ || przykazanie || śdn. bot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
+
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brut /brüt/ || panna młoda || śdn. brüt || słowo poświadczone
+
| båz /båz/ || bez || psł. *bъzъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
+
| bedet /bedĕt/ || prosić, błagać || śdn. beden || poświadczone w 1Sg: bedą, w 3Sg: bedĕ
 
|-
 
|-
| bub /büb/ || fasola || psł. *bobъ || słowo poświadczone
+
| bek /bek/ || strumień || śdn. beke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bucka /bückă/ || leń, próżniak || ? || słowo poświadczone
+
| bel /bel/ || biel || psł. *bělь || rozkład poświadczonego belĕt
 
|-
 
|-
| budąca mûchá /büdącă mauxo/ || bąk, giez || psł. *bodǫťaja muxa || słowo poświadczone
+
| belet /belĕt/ || bielić ubrania || psł. *běliti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
+
| Belgiėr /belďėr/ || Belg || niem. Belgier || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
| bukwŷ /bükvoi/ || książka || śdn. bôk || słowo poświadczone
+
| Belgiėrska /belďėrskă/ || Belgijka || belďėr + -skă || typowa forma żeńska na -skă w słowach na -ėr
 
|-
 
|-
| bulet /bülĕt/ || boleć || psł. *bolěti || poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
+
| belgise /belďisĕ/ || belgijski || śdn. belgische? || co do -sĕ por. ingelsĕ
 
|-
 
|-
| bust /büst/ || kłuć, przebijać; żądlić || psł. *bosti || słowo poświadczone
+
| Belgîja /Belgajă/ || Belgia || niem. Belgien || zapożyczenie z zaadaptowanym sufiksem
 
|-
 
|-
| buwát /büvot/ || budować || śdn. buwen || słowo poświadczone
+
| ber /ber/ || niedźwiedź || śdn. bâr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
+
| bet sa /bet să/ || bać się || psł. *bojati sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
+
| betán /beton/ || beton || niem. Beton || por. głuż., pl. beton
 
|-
 
|-
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
+
| betrat /betrăt/ || ulepszyć || śdn. beteren || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
+
| bezat /bezăt/ || biec, biegać || psł. *běžati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buze /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
+
| bezat dor /bezăt dör/ || przepływać, przebiegać || bezăt  + dör || poświadczone w 3Sg: bezĕ dör
 
|-
 
|-
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
+
| bezat pusliád /bezăt püsľod/ || ścigać, biec za kimś || bezăt + püsľod || poświadczone w 3Sg: bezĕ püsľod
 
|-
 
|-
| Buźǫtkiu /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
+
| bezat wånû /bezăt vånau/ || wybiegać, wypływać || bezăt + vånau || poświadczone w 3Sg: bezĕ vånau
 
|-
 
|-
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
+
| bezat wåkårst /bezăt våkårst/ || obiegać, opływać || bezăt + våkårst|| poświadczone w 3Sg: bezĕ våkårst
 
|-
 
|-
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
+
| bezat wech /bezăt vex/ || odbiegać, odpływać || bezăt + vex || poświadczone w 3Sg: bezĕ vex
 
|-
 
|-
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
+
| bezîka /bezaikă/ || goniec, biegacz || psł. *běžika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
+
| biala zȧne /b́olă zanĕ/ || ścięgno || b́olĕ + zanĕ || złożenie wzorem dłuż. běła žyłka
 
|-
 
|-
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
+
| bialak /b́olăk/ || białko jajka; białko || psł. *bělъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bŷt /boit/ || być || psł. *byti || słowo poświadczone
+
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==C==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| Bialèrûska /B́olĕrauskă/ || Białoruś || b́olĕraus + -skă || por. głuż. Běłoruska, cz. Bělorusko
 
|-
 
|-
| cád /cod/ || dym; sadza; kopeć || psł. *čadъ || słowo poświadczone
+
| bialèrûskie /B́olĕrausťĕ/ || białoruski || b́olĕraus + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu na -sťĕ
 
|-
 
|-
| cadet /codĕt/ || kurzyć, dymić || psł. *čadъ || słowo poświadczone
+
| Bialèrûskie /b́olĕrausťĕ/ || Białorusin || b́olĕ + Rausťĕ|| por. biał. беларус, cz. Bělorus
 
|-
 
|-
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
+
| biardu /b́ordü/ || klepaczka do lnu, przybijaczka, płocha || psł. *bьrdo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| casá /coso/ || miska, czasza || psł. *čaša || słowo poświadczone
+
| bigrȧft /bigraft/ || pogrzeb || śdn. bîgraft || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧbår /cabår/ || ceber || psł. *čьbъrъ || słowo poświadczone
+
| bikac /bikăc/ || dzięcioł || śdn bicken + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrkî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
+
| bilikie /biliťĕ/ || tani || śdn. billik || zasymilowane zapożyczenie jak sch. jeftin, -iťĕ regularnie zasymilowane
 
|-
 
|-
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
+
| biûcet /b́aucĕt/ || szczekać || dźwiękonaśladowcze? || poświadczone w 3Sg: b́aucĕ
 
|-
 
|-
| cȧrmak /carmăk/ || żółtko jaja || psł. *čьrmakъ || słowo poświadczone
+
| biûcîka /b́aucaikă/ || szczekacz || b́aucĕt + -aikă || formacja z produktywnym -aikă, por. brącĕt-brącaikă
 
|-
 
|-
| cȧrnîcia /carnaićă/ || jeżyna || psł. *čьrnica || słowo poświadczone
+
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
+
| blawe /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
+
| blazat /blozǎt/ || dąć, wiać || śdn. blasen || poświadczone w 3Sg: blozǎ
 
|-
 
|-
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
+
| blȧntia zûzàlîcia /blanťă zauzălaićă/ || robaczek świętojański || blanťă + psł. *žužalica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Céch /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
+
| blågiota /blåďötă/ || wesołość, szczęście || psł. *bolgota || rozkład poświadczonego blåďütnĕ, por. pośw. pröstötă
 
|-
 
|-
| cele /celĕ/ || pszczeli || psł. *bьčelьjь || słowo poświadczone
+
| blågiutne /blåďütnĕ/ || wesoły, szczęśliwy || psł. *bolgotьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cela /celă/ || pszczoła || psł. *bьčela || słowo poświadczone
+
| blåcha /blåxă/ || pchła || psł. *blъxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
+
| blåne /blånĕ/ || błonie || psł. *bolnьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cepak /cepăk/ || kij, kijak || psł. *cěpakъ || słowo poświadczone
+
| blåse /blåsĕ/ || pchli || blåxă + -ĕ || formacja wzorem korvo-korvĕ i podob.
 
|-
 
|-
| cepŷ /cepoi/ || cep || psł. *cěpy || słowo poświadczone
+
| blåsa mîska /blåsă maiskă/ || pchli targ || blåsĕ + maiskă || kalka niem. Flohmarkt, por. korvĕ rög jako niem. Kuhhorn
 
|-
 
|-
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
+
| blåtu /blåtü/ || błoto || psł. *bolto || poświadczone w toponimii: Platjei, Plaut
 
|-
 
|-
| cesat /cesăt/ || czesać || psł. *česati || słowo poświadczone
+
| bledîcia /bledaićǎ/ || bladość || psł. *blědica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ce // || czy, lub || psł. *či || słowo poświadczone
+
| bliade /bľodĕ/ || blady || psł. *blědъjь || poświadczone w pochodnej: bledaićǎ
 
|-
 
|-
| céw /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
+
| bliåwat /bľåvǎt/ || wymiotować (pluć?) || psł. *blьvati || poświadczone w 3Sg: bľåvǎ
 
|-
 
|-
| cikánîcia /cikanaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
+
| blij /blij/ || ołów || śdn. bli(g) || poświadczone w dopełniaczu /blijau/
 
|-
 
|-
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
+
| blijene /blijenĕ/ || ołowiany, ołowiowy || śdn. bli(g) + -enĕ || złożenie
 
|-
 
|-
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
+
| blinskat /blinskăt/ || kołysać, huśtać || ??? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
+
| blinskànîcia /blinskǎnaićǎ/ || huśtawka || blinskǎt + -naićǎ || słowo poświadczone, obocznie blinskǎvaićǎ
 
|-
 
|-
| cirkát /cirkot/ || ćwierkać? || onomatopeja, patrz pol. ćwierkać || rozkład złożenia cirkoc
+
| bliǫdat /bľǫdăt/ || śnić || psł. *blędati || poświadczone w 3Sg: bľǫdă
 
|-
 
|-
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
+
| blîzą /blaizą/ || bliźnię (chłopiec) || psł. *bližę || słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
 
|-
 
|-
| citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
+
| blîzek /blaizĕk/ I || blisko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citérnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| blîzek /blaizĕk/ II || znajomy || psł. *blizokъ || poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
 
|-
 
|-
| citérnacti /citĕrnocti || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
 
|-
 
|-
| citérnádist /citĕrnădist/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
+
| blîzkie /blaisťĕ/ || bliski || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blisko
 
|-
 
|-
| citérnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
+
| blǫdet /blǫdĕt/ || błądzić || psł. *blǫditi || poświadczone w czasie przeszłym: blǫdål
 
|-
 
|-
| citwáru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
+
| bober /böbĕr/ || bóbr || psł. *bobrъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
 
|-
 
|-
| citwiarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
+
| bobre /böbrĕ/ || bobrzy || böbĕr + -ĕ || poświadczone w toponimji: Bobra (<*bobŕaja)
 
|-
 
|-
| cîpål /caipål/ || cebula || szlez-holszt zippel || słowo poświaczone
+
| bogát /bögot/ || skręcać || śdn. bögen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîst /caist/ || liczyć || psł. *čisti || poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
+
| bogiėl /böďėl/ || strzemię || śdn. bögel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîste /caistĕ/ || czysty || psł. *čistъjь || słowo poświadczone
+
| bor /bör/ || chłop, rolnik || śdn. bûr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîsté /caiste/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
+
| boret /börĕt/ || szczekać || psł. *boriti? || poświadczone w 3Sg: börĕ, 3Pl: börą, być może od *borti, wtedy /bort/
 
|-
 
|-
| cîstet /caistĕt/ || czyścić || psł. *čistiti || poświadczone w 3Sg: caistĕ
+
| borstia /börsťă/ || pierś || śdn. borst || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cîstu /caistü/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
+
| bose /bösĕ/ || bosy || psł. bosъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| clåwácene /clåvăcenĕ/ || człowieczy, ludzki || psł. *čelvěčenъjь || słowo poświadczone
+
| boze /bözĕ/ || zły || śdn. böse || dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
 
|-
 
|-
| clåwak /clåvăk/ || człowiek || psł. *čelvěk || słowo poświadczone
+
| bǫbån /bǫbån/ || bęben || psł. *bǫbъnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| crewu /crevü/ || trzewo || psł. červo || słowo poświadczone
+
| bǫcet /bǫcĕt/ || ryczeć || psł. bǫčiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| criw /criv/ || but, trzewik || psł. *červь || słowo poświadczone
+
| bǫkar /bǫkăr/ || bączek (ptak) || psł. *bǫkařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| criwnek /crivnĕk/ || szewc || criv + -nĕk || słowo poświadczone
+
| brak /brok/ || nieużytek, odłóg || śdn. brake || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cu // || co || psł. *čьso || słowo poświadczone
+
| brat /brot/ I || brat || psł. *bratъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cûdze /cauʒĕ/ || cudzy, obcy, nieprzyjaciel || psł. *ťuďь || słowo poświadczone
+
| brat /brot/ II || brać || psł. *bьrati || poświadczone w 3Sg: berĕ
 
|-
 
|-
| cût /caut/ || czuć || psł. *čuti || poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
+
| bratac /brotăc/ || brat, braciszek || brot + -ăc || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cůn /cåun/ || czółno, łódka || psł. *čьlnъ || słowo poświadczone
+
| bratȧcak /brotacăk/ || braciszek || brot + -acăk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| cůnak /cåunăk/ || czółenko tkackie || psł. *čьlnъkъ || słowo poświadczone
+
| brȧdá /brado/ || pieczeń || śdn. brade || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==D==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| bråwŷ /bråvoi/ || brwi || psł. *brъvi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dalekie /doleťĕ/? || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
+
| brącet /brącět/ || brzęczeć || psł. *bręčěti || poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
 
|-
 
|-
| dát /dot/ || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone
+
| brącîka /brącaikă/ || harfa (żydowska?) || psł. *bręčika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || słowo poświadczone
+
| bredål /bredål/ || nieznany bliżej instrument || fryz. bred? || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| dȧglitie /dagliťĕ/ || powszedni || śdn. daglik || słowo poświadczone
+
| brede /bredĕ/ || szeroki || śdn. brêt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧliá /daľo/ || długość || psł. *dьľa || poświadczone w ASg: dalą
+
| Bremŷ /Bremoi/ || Brema || niem. Bremen || adaptacja końcówki -en jako l.mn., por. cz. Brémy
 
|-
 
|-
| dȧlna /dalnă/ || osnowa || psł. *dьľьna? -oje? || słowo poświadczone
+
| brest /brest/ || wiąz || psł. *brest || poświadczone w toponimii: Briest, Brestah (<*brestъkъ), Prestein (<*brestina)
 
|-
 
|-
| dȧn /dan/ || dzień || psł. *dьnь || słowo poświadczone
+
| breza /breză/ || brzoza || psł. *berza || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧnac /danăc/ || dzień || psł. *dьnьcь || słowo poświadczone
+
| brezdiát /brezďot/ || dnieć, świtać || psł. *brěždžati || poświadczone w 3Sg: brezďojĕ
 
|-
 
|-
| dȧncká /dancko/ || dzięki || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone
+
| brezuwe /brezüvĕ/ || brzozowy || breză + -üvĕ || złożenie z poświadczonego /breză/, por. jėlmă-jėlmüvĕ, kol-kolüvĕ
 
|-
 
|-
| dȧnesne /danesnĕ/ || codzienny, dzienny || psł. *dьnešьnъjь || słowo poświadczone
+
| brig /brig/ || brzeg || psł. *bergъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
+
| Brit /Brit/ || Brytyjczyk || niem. Brite || zapożyczenie, por. cz. Brit
 
|-
 
|-
| dȧnsejse /danseisĕ/ || dzisiejszy || psł. *dьnь || słowo poświadczone
+
| Britȧnîja /Britanajă/ || Brytania || niem. Britannien || adaptacja niemieckiego słowa
 
|-
 
|-
| dȧra /dară/ || dziura || psł. *dira || słowo poświadczone
+
| Britka /Britkă/ || Brytyjka || Brit + -kă || typowa forma żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| dȧrgnǫt /dargnǫt/ || dzierga, wyczesywać (len) || psł. *dьrgnǫti || słowo poświadczone
+
| britskie /bricťĕ/ || brytyjski || brit + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| dȧršår /daršår/ || młóckarz || śdn. derscher || słowo poświadczone
+
| brizîna /brizaină/ || brzezina, las brzozowy || breză + -aină || poświadczone w LSg: brizaină
 
|-
 
|-
| dåné /dåne/ || wewnątrz, w środku || psł. *dъně || słowo poświadczone
+
| brizne /briznĕ/ || brzegowy || brig + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 
|-
 
|-
| dånu /dånü/ || dno || psł. *dъno || słowo poświadczone
+
| brîtka /braitkă/ || czapka || śdn. breit?? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dånû /dånau/ || do wewnątrz, do środka || psł. *dъnu || słowo poświadczone
+
| brod /bröd/ || bród || psł. *brodъ || poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
 
|-
 
|-
| dåwá /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
+
| broda /brödă/ || podbródek || psł. *borda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåwáj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
+
| brodàwîcia /brödăvaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
+
| brodegȧm /brödegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| degne /degnĕ/ || odpowiedni, warty || lüneb. dägen || słowo poświadczone
+
| brozgiėl /brözďėl/ || klin w radle lub pługu || psł. *brozgъlь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
+
| brudek /brüdĕk/ || brodzik || psł. *brodikъ? || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
 
|-
 
|-
| dék /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
+
| bruder /brüdĕr/ || żebrak || śdn. broder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
+
| bruderînka /brüderainkă/ || głóg || śdn. broder + -ain- + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| demutichie /demütix́ĕ/ || pokorny, uległy || śdn. dêmödich || słowo poświadczone  
+
| bruderska /brüderskă/ || żebraczka || śdn. broder + -skă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| den /den/ || Duńczyk || śdn. Dêne || zapożyczenie ze śdn.
+
| bruga /brügă/ || most || śdn. brügge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| denkát /denkot/ || myśleć || śdn. denken || słowo poświadczone
+
| bruk /brük/ || użycie || śdn. brük || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| deta /detă/ || dziecko || psł. *dětę || słowo poświadczone, obocznie detą
+
| brukaza /brükoză/ || spodnie || śdn. brôkhôse || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| detîne /detainĕ/ || dziecinny || psł. *dětinъjь || słowo poświadczone
+
| brukát /brükot/ || używać || śdn. brüken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dewa /devă/ || dziewczyna; służąca || psł. *děva || słowo poświadczone
+
| Brusel /Brüsĕl/ || Bruksela || niem. Brüssel || zapożyczenie toponimu
 
|-
 
|-
| dewka /defkă/ || dziewczyna; córka || psł. *děvъka || słowo poświadczone
+
| brut /brüt/ || narzeczona || śdn. brüt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dif /dif/ || złodziej || śdn. dief || słowo poświadczone
+
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimii: Braud, Braude
 
|-
 
|-
| dik /dik/ || staw || śdn. dîk || słowo poświadczone
+
| brûne /braunĕ/ || brązowy || śdn. brûn || zapożyczenie z dn., dyftongizacja wynika ze starości zapożyczenia, o czym świadczą łuż. bruny
 
|-
 
|-
| dikie /diťĕ/ || gruby || lüneb. dick || słowo poświadczone
+
| brŷsat /bråisăt/ || skrobać (rybę) || psł. *brysati || poświadczone w 3Sg: brăisĕ
 
|-
 
|-
| din /din/ || także, też || śdn. den || słowo poświadczone
+
| bub /büb/ || fasola || psł. *bobъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dingat /dingăt/ || wynajmować || śdn. dingen || słowo poświadczone
+
| bucka /bückă/ || leń, próżniak || ? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dirzet /dirzĕt/ || trzymać, powztrzymywać || psł. *dьržiti || słowo poświadczone
+
| budąca mûchá /büdącă mauxo/ || bąk, giez || psł. *bodǫťaja muxa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
+
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disątáru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
+
| bukî /büťai/ || litera || śdn. bôk + -åi || singulativum od poświadczonego plóralnego bükvoi
 
|-
 
|-
| disątdiśǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
+
| bukwît /bükvait/ || gryka, tatarka || śdn. bouk-weit || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disąt pątstig /disąt pątstig/ || tysiąc || disąt + pątstig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje disąt pątstiďĕ
+
| bukwîtne /bükvaitnĕ/ || gryczany, tatarczany || bükvait + -nĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
+
| bukwŷ /bükvoi/ || książka || śdn. bôk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
+
| bul /bül/ || ból || psł. *bolь || poświadczony czasownik pochodny: bülĕ
 
|-
 
|-
| diwątáru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
+
| bulet /bülĕt/ || boleć || psł. *bolěti || poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
 
|-
 
|-
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
+
| busa /büsă/ || strzelba, karabnin || śdn. büsse || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
+
| bust /büst/ || kłuć, przebijać; żądlić || psł. *bosti || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
+
| butia /büťă/ || zdobycz, łup || śdn. büte || poświadczone w ASg: bütą
 
|-
 
|-
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
+
| butian /büťăn/ || bocian || psł. *botěnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
+
| buwát /büvot/ || budować || śdn. buwen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîpaste /daipostĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupastъjь || słowo poświadczone
+
| Buza Dîská /Büză Daisko/ || Komunja Święta || büză + daisko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîpawe /daipovĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupavъjь || słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
+
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîská /daisko/ || stół || śdn. disk || słowo poświadczone
+
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
+
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dîwe /daivĕ/ || dziki || psł. *divъjь || słowo poświadczone
+
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dlån /dlån/ || dłoń || psł. *dolnь || słowo poświadczone
+
| Buze /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
+
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫt /dǫt/ || dąć, dmuchać || psł. *dǫti || poświadczone w 3Sg: dåmĕ
+
| Buzen /Büzĕn/ || Bösen || psł. *Božinъ || rekonstrukcja, por. XIV Bozene, Bosen, toponim
 
|-
 
|-
| drét /dret/ || drzeć || psł. *derti || poświadczone w 3Sg: derĕ
+
| Buziǫtkiu /büźǫtťü/ || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone
+
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
+
| bu̇nkiėr /bunťėr/ || bunkier || niem. bunker || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
| drûgie /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
+
| bu̇ntie /bunťĕ/ || kolorowy, pstrokaty || śdn. bunt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
+
| bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ || pstrąg || bunťă + råibo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
+
| Bûcî /Baucai/ || Boitze || psł. *buci, NPl od *bukъ || rekonstrukcja/adaptacja i adideacja nazwy niemieckiej, toponim
 
|-
 
|-
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || psł. dobrъjь dьnь || zwrot poświadczony
+
| bûd /baud/ || szyling || śdn. butken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || psł. *dobrъjь večerъ || zwrot poświadczony
+
| bûdet /baudĕt/ || budzić || psł. *buditi || aspekt ndk. do poświadczonego våzbaudĕt
 
|-
 
|-
| Dumas /Dümăs/ || Tomasz || śdn. Domas || słowo poświadczone
+
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Dumaska /Dümoskă/ || Tomek || Dümăs + -|| zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -
+
| bûkiuwe /bauťüvĕ/ || bukowy || bauk + -üvĕ || złożenie z poświadczonego /bauk/, por. jėlmă-jėlmüvĕ, kol-kolüvĕ
 
|-
 
|-
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
+
| bŷstre /boistrĕ/ || szybki, bystry || psł. *bystrъjь || poświadczone w toponimii: Wisstreitzen, Wüstereitz (<*bystrica), Fistrein (<*bystrina)
 
|-
 
|-
| dûsne /dausnĕ/ || zaduszny || psł. *dušьnъjь || słowo poświadczone
+
| bŷt /boit/ || być || psł. *byti || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==C==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
+
| cád /cod/ || dym; sadza; kopeć || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgiéråt /dåuďĕråt/ || długodziób || psł. *dъlg-o-rъtъ || słowo poświadczone
+
| cadet /codĕt/ || kurzyć, dymić || psł. *čadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgiu /dåuďü/ || długo || psł. *dъlgo || słowo poświadczone
+
| carne /cornĕ/ || czarny || psł. *čьrnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
+
| casá /coso/ || miska, czasza || psł. *čaša || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
+
| caska /coskă/ || miseczka || coso + -kă || zdrobnienie z przyrostkiem -kă
 
|-
 
|-
| dwîgát /dvaigot/ || dźwigać, podnosić || psł. *dvigati || iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
+
| cȧbår /cabår/ || ceber || psł. *čьbъrъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwîgnǫt /dvaignǫt/ || dźwignąć, podnieść || psł. *dvignǫti || słowo poświadczone
+
| cȧrkiėwne /carťėvnĕ/ || kościelny || carťai + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 
|-
 
|-
| dŷchat /dåixăt/ || chuchać || psł. *dyxati || poświadczone w 3Sg: dåixă
+
| cȧrkî /carťai/ || kościół; cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dŷm /dåim/ || dym || psł. *dymъ || słowo poświadczone
+
| cȧrkwîcia /carkvaićă/ || kaplica || psł. *cьrkъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dŷmat /dåimăt/ || dmuchać || psł. *dymati || poświadczone w 3Sg: dåimă
+
| cȧrmak /carmăk/ || żółtko jaja || psł. *čьrmakъ || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==E==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| cȧrnet /carnĕt/ || czernieć || psł. *čьrněti || formacja wzorem zåuknĕt, belĕt
 
|-
 
|-
| ele /elĕ/ || cały czas, zawsze || śdn. hêl || słowo poświadczone
+
| cȧrnîcia /carnaićă/ || czarna jagoda || psł. *čьrnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| eluwe /elüvĕ/ || cały || śdn. hêl + -üvĕ || słowo poświadczone
+
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 
|-
 
|-
| emerika /emerikă/ || królewstwo niebieskie || śdn. hemmelrîke || słowo poświadczone
+
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || ślimak || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| enep /enĕp/ || konopia || śdn. hennep || słowo poświadczone
+
| cȧrwena repá /carvenă repo/ || burak || carvenă + repo || kalka niem. Rote Beete, Rote Rübe, por. galĕrepo, dłuż. cerwjena rěpa
 
|-
 
|-
| engiėl /enďėl/ || anioł || śdn. engel || słowo poświadczone
+
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| engiwår /enďivår/ || imbir || śdn. engewer || słowo poświadczone
+
| cȧtîdle /cataidlĕ/ || komputer; liczydło || caist + -aidlĕ || kalka niem. Rechner, por. głuż. ličadło, cz. počítač, sch. računar
 
|-
 
|-
| erá /ero/ || cześć, honor || śdn. êre || poświadczone w bierniku /erǫ/
+
| cąst /cąst/ || część || psł. *čęstь || brak poświadczonych słów na część, słowo ogólnosłowiańskie
 
|-
 
|-
| erlikie /erliťĕ/ || uczciwy || śdn. êrlik || słowo poświadczone
+
| cąste /cąstĕ/ || częsty || psł. *čęstъjь || brak poświadczonych słów na częsty, słowo ogólnosłowiańskie
 
|-
 
|-
| erste /erstĕ/ || pierwszy || śdn. erste || słowo poświadczone
+
| ce // || czy, lub || psł. *či || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ewål /evål/ || hebel || dn. hewel || słowo poświadczone
+
| Cech /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
|}
 
 
 
==F==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| cela /celă/ || pszczoła || psł. *bьčela || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| fȧrbia /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
+
| celar /celăr/ || pszczelarz || celă + -ăr || formacja wzorem ťönăr, gǫśăr
 
|-
 
|-
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
+
| cele /celĕ/ || pszczeli || psł. *bьčelьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| flîtac /flaităc/ || piegża || flaito + -ac || słowo poświadczone
+
| cele wåsk /celĕ våsk/ || wosk pszczeli || celĕ + våsk || por. niem. Bienenwachs, por. także poświadczone korvĕ rög (niem. Kuhhorn)
 
|-
 
|-
| flîtát /flaitot/ || grać na flecie || flaito + -ot || słowo poświadczone
+
| celu /celü/ || policzek || psł. *čelo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Francoz /froncöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dolno-niemieckiego
+
| cepak /cepăk/ || kij, kijak || psł. *cěpakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
+
| cepŷ /cepoi/ || cep || psł. *cěpy || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==G==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| cera /ceră/ || wczoraj || psł. *vьčera || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gabel /gobel/? || widelec || śdn gåb(e)l || słowo poświadczone, ale niepewne
+
| cerajse /cerojsĕ/ || wczorajszy || psł. *vьčerajьšьjь || formacja analogiczna do dans - dansejsĕ
 
|-
 
|-
| gád /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
+
| cesat /cesăt/ || czesać || psł. *česati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gade /godĕ/ || gadzi, węży || psł. *gadьjь || słowo poświadczone
+
| ceskie /cesťĕ/ || czeski || Cex + -sťĕ || Cex-cesťĕ jak Wénd-wensťĕ
 
|-
 
|-
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
+
| cew /cev/ || cewka tkacka || psł. *cěvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gáj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
+
| cial /ćol/ || na zdrowie! || psł. *cělъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| galǫz /golǫz/ || gałąź || psł. *galǫzь || słowo poświadczone
+
| cikànîcia /cikănaićă/ || kózka? || niem. Zike + -naićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gárd /gord/ I || stajnia, obora || psł. *gordь || słowo poświadczone
+
| ciliûst /ciľaust/ || szczęka dolna || psł. *čeľustь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gárd /gord/ II || zamek, gród; sąd || psł. *gordъ || słowo poświadczone
+
| cink /cink/ || cynk || niem. Zink || zapożyczenie, por. łuż. cynk, internacjonalizm pochodzi ze słowa górnoniemieckiego
 
|-
 
|-
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
+
| cirkác /cirkoc/ || świerszcz || onomatopeja + psł. *-ačь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja
+
| cirkát /cirkot/ || ćwierkać? || onomatopeja, patrz pol. ćwierkać || rozkład złożenia cirkoc
 
|-
 
|-
| gárch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
+
| citer /citĕr/ || cztery || psł. *četyre || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| garnak /gornăk/ || garnek (na mleko) || psł. *gъrnъkъ || słowo poświadczone
+
| citèrdisiǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| garnet /gornĕt/ || mówić, gadać || psł. *gorniti || słowo poświadczone
+
| citèrnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| garsle /gorslĕ/ || garść || psł. *gъrstlьje || słowo poświadczone
+
| citèrnacti /citĕrnocti || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gaset /gosĕt/ || gasić || psł. *gasiti || poświadczone w 3Sg: gosĕ
+
| citèrnàdist /citĕrnădist/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gát /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatъ~gatь || poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
+
| citèrnarde /citĕrnordĕ/ || czworokątny || psł. *četyre + śdn. nôrd || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimji: Kadieck
+
| citrana /citronă/ || cytryny || niem. Zitrone, dn. Zitroon || por. łuż. citrona
 
|-
 
|-
| gȧklår /gaklår/ || kuglarz || gôkeler || słowo poświadczone
+
| citwàru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧlá /galo/ || strój odświętny, urzędowy || por. niem. Gala || słowo poświadczone
+
| citwiarte /citjortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone, Polański pisze ciťortĕ
 
|-
 
|-
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
+
| cîpål /caipål/ || cebula || szlez-holszt. zippel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧlgvŷ /galgvoi/ || szubienica; wieszak || śdn. galge || słowo poświadczone
+
| cîst /caist/ || liczyć || psł. *čisti || poświadczone w 3Sg: catĕ i imiesłów: catenĕ
 
|-
 
|-
| gȧnat /ganăt/ || być życzliwym || śdn. gannen || poświadczone 1Sg: ganăm, 2Sg: ganăs
+
| cîste /caistĕ/ || czysty || psł. *čistъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧnc /ganc/ || cały || niem. ganz || słowo poświadczone
+
| cîsté /caiste/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gȧng /gang/ || przejście, korytarz || śdn. gank || słowo poświadczone
+
| cîstet /caistĕt/ || czyścić || psł. *čistiti || poświadczone w 3Sg: caistĕ
 
|-
 
|-
| gåzîwe /gåzaivĕ/ || prędki, szybki || psł. *gъzivъjь || słowo poświadczone
+
| cîstu /caistü/ || czysto || psł. *čistě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gåzet /gåzĕt/ || gzić się, wzciekać się (o bydle) || psł. *gъzъ + -iti || poświadczone w 3Sg: gåzĕ
+
| clåwàcene /clåvăcenĕ/ || człowieczy, ludzki || psł. *čelvěčenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
+
| clåwak /clåvăk/ || człowiek || psł. *čelvěk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåwa /glåvă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| crewu /crevü/ || trzewia, wnętrzności || psł. červo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Glîne /Glainĕ/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
+
| criw /criv/ || but, trzewik || psł. *červь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| giolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
+
| criwnek /crivnĕk/ || szewc || criv + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| giolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| cu // || co; że || psł. *čьso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| giora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
+
| cûdze /cauʒĕ/ || cudzy, obcy, nieprzyjaciel || psł. *ťuďь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| giorka /ďörkă/ || górka, pagórek || psł. *gorъka || słowo poświadczone
+
| cût /caut/ || czuć || psł. *čuti || poświadczone w 1Sg: cajă (-ją?) i w 2Sg: cajĕs (-jis?)
 
|-
 
|-
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone
+
| cůn /cåun/ || czółno, łódka || psł. *čьlnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gladkie /glotťĕ/ || gładki; ładny || psł. *gladъkъjь || słowo poświadczone
+
| cůnak /cåunăk/ || czółenko tkackie || psł. *čьlnъkъ || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==D==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| glazá /glozo/ || szkło; szklanka || śdn. glas || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| glaznek /gloznĕk/ || szklarz || glozo + -nĕk || słowo poświadczone
+
| dade /dodĕ/ || zmarły || śdn. lüneb. dode || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåd /glåd/ || głód || psł. *goldъ || słowo poświadczone
+
| dagat /dogăt/ || być wartym || śdn. dogen || poświadczone w 3Sg: dogă
 
|-
 
|-
| glådet /glådĕt/ || głodować, biedować || psł. *golděti || poświadczone w 3Sg: glådĕ i gerundium glådenĕ
+
| dach /dox/ || przecież || śdn. doch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåduwat /glådüvăt/ || głodować, biedować || psł. *goldovati || poświadczone gerundium: glådüvenĕ, ale patrz glådĕt
+
| dalek /dolĕk/ || daleko || psł. *daleko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåduwate /glådüvotĕ/ || głodny || psł. *goldovatъjь || słowo poświadczone
+
| dalekie /doleťĕ/ || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 
|-
 
|-
| glåduwne /glådüvnĕ/ || biedny || psł. *goldovьnъjь || słowo poświadczone
+
| dargie /dorďĕ/ || drogi || psł. *dorgъjь || rekonstrukcja, por. nazwę miejscową Neu-Darchau (*novaja dorgava)
 
|-
 
|-
| glåduwnote /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
+
| darm /dorm/ || jelito || por. śdn. darm, dn. Doarm || zapożyczenie jak np. ströta 'tchawica'
 
|-
 
|-
| glåwa /glåwă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
+
| dat /dot/ I || dać || psł. *dati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glåwénene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvenenъjь || słowo poświadczone
+
| dat /dot/ II || śmierć || śdn. dôt || słowo poświadczone, być może dod
 
|-
 
|-
| glåwîna /glåwaină/ || główka lnu || psł. *golvina || słowo poświadczone
+
| dawek /dovĕk/ I || azot || dovĕt + -ĕk || kalka niem. Stickstoff, por. głuż. dusyk, cz. dusík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 
|-
 
|-
| glåwka /glåfkă/ || główka lnu || psł. *golvъka || słowo poświadczone
+
| dawek /dovĕk/ II || jastrząb || psł. *davikъ || słowo poświadczone, niepewne
 
|-
 
|-
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
+
| dawet /dovĕt/ || cisnąć, dławić, dusić || psł. *daviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
+
| dȧgiėl /daďėl/ || tygiel || śdn. degel || poświadczone w 3Sg: dovĕ
 
|-
 
|-
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
+
| dȧglitie /dagliťĕ/ || powszedni || śdn. daglik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
+
| dȧliá /daľo/ || długość || psł. *dьľa || poświadczone w ASg: dalą
 
|-
 
|-
| glîpe /glaipĕ/ || młody || psł. *glupъjь || słowo poświadczone
+
| dȧlna /dalnă/ || osnowa || psł. *dьľьna? -oje? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glîsta /glaistă/ || glista, robak || psł. *glista || słowo poświadczone, być może glaist
+
| dȧmá /damo/ || dama, pani || niem. Dame || zapożyczenie z typowym -e>-o, por. niem. Gale>galo
 
|-
 
|-
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
+
| dȧn /dan/ || dzień || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glǫbek /glǫbĕk/ || głęboko || psł. *glǫboko || słowo poświadczone
+
| dȧnac /danăc/ || dzień || psł. *dьnьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glǫbukie /glǫbüťĕ/ || głęboki || psł. *glǫbokъjь || słowo poświadczone
+
| dȧnesne /danesnĕ/ || codzienny, dzienny || psł. *dьnešьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gluene /glüenĕ/ || żarzący się || por. płn.-wzch.-brand. glönich || słowo poświadczone
+
| dȧnnek /dȧn(n)ĕk/ || dziennik, żurnal || dan + -nĕk || złożenie wzorem pl. dziennik, głuż. dźenik, por. niem. Tageszeitung
 
|-
 
|-
| glu̇pse /glupsĕ/ || zdradliwy, podstępny || śdn. glupesch || słowo poświadczone
+
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| glûchie /glaux́ĕ/ || głuchy || psł. *gluxъjь || słowo poświadczone
+
| dȧnsejse /danseisĕ/ || dzisiejszy || psł. *dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnát /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
+
| dȧra /dară/ || dziura || psł. *dira || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
+
| dȧrgnǫt /dargnǫt/ || dziergać, wyczesywać (len) || psł. *dьrgnǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnést /gnest/ || gnieść || psł. *gnesti || poświadczone w 3Sg: gnitĕ
+
| dȧršår /daršår/ || młóckarz || śdn. derscher || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnéw /gnev/ || gruczoł? || psł. *gněv || poświadczone w l. mn.: gnevoi
+
| dåné /dåne/ || wewnątrz, w środku || psł. *dъně || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnezdît sa /gnezdait-să/ || gnieździć się || psł. *gnězditi sę || słowo poświadczone
+
| dånu /dånü/ || dno || psł. *dъno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnîdá /gnaido/ || gnida || psł. *gňida || poświadczono w l. mn.: gnaidåi/-ĕ
+
| dånû /dånau/ || do wewnątrz, do środka || psł. *dъnu || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnît /gnait/ || gnić || psł. *gniti || poświadczono pochodne gnålĕ (zgniły)
+
| dåwá /dåvo/ || dwa || psł. *dъva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnuj /gnüj/ || gnój || psł. *gnojь || słowo poświadczone
+
| dåwáj /dåvoj/ || dwoje || psł. *dъvojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gnujene /gnüjenĕ/ || gnojowy || psł. *gnojenъjь || słowo poświadczone
+
| dåzd /dåzd/ || deszcz || psł. *dъždžь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
+
| dåzdinek /dåzdinĕk/ || parasol (na deszcz) || dåzd + -inĕk || por. niem. Regenschirm, cz. deštník, głuż. předešćnik
 
|-
 
|-
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
+
| dącká /dącko/ || dzięki, dziękuję || śdn. dank + -ăk || słowo poświadczone, Polański odczytuje /dancko/, ale jest to raczej stara pożyczka
 
|-
 
|-
| gǫse /gǫsĕ/ || gęsi || psł. *gǫsьjь || słowo poświadczone
+
| dąkát /dąkot/ || dziękować || śdn. danken || czasownik związany z poświadczonym /dącko/, por. pol. dziękować, głuż. dźakować, ukr. дякувати
 
|-
 
|-
| gǫsiar /gǫśăr/ || gąsior || psł. *gǫsьjařь || słowo poświadczone
+
| dedîcia /dedaićă/ || ojcowizna || psł. *dědica || poświadczone w toponimii: Tideitz, Tiedeitzen, Taddeis
 
|-
 
|-
| gǫska /gǫskă/ || biały chleb, bułka || psł. *gǫsъka || słowo poświadczone
+
| dedîna /dedană/ || dziedzina, spadek, dziedzictwo || psł. *dědina || poświadczone w toponimii: Deetjein, Detschön
 
|-
 
|-
| gǫste /gǫstĕ/ || gęsty || psł. *gǫstъjь || słowo poświadczone
+
| degne /degnĕ/ || odpowiedni, warty || lüneb. dägen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gráb /grob/ || grab || psł. *grabъ || poświadczone w ASg: groboi
+
| degá /dego/ || szpada || śdn. dege || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grabȧlnek /grobalnĕk/ || świder ciesielski (do grabi) || psł. *grabьlьnikъ || słowo poświadczone
+
| dek /dek/ || dach || śdn. dâk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grablé /groble/ || grabie || psł. *grabľě || słowo poświadczone
+
| delet /delĕt/ || dzielić || psł. *děliti || poświadczone w 3Sg: delĕ
 
|-
 
|-
| greblu /greblü/ || ożóg, pogrzebacz || psł. *greblo || słowo poświadczone
+
| demutichie /demütix́ĕ/ || pokorny, uległy || śdn. dêmödich || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| grád /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
+
| denkát /denkot/ || myśleć || śdn. denken || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gratewár /grotevor/ || dziadek || dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
+
| deret /derĕt/ || drzeć || psł. *derti || poświadczone w 3Sg: derĕ, por. perĕ-perĕt
 
|-
 
|-
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
+
| deta /detă/ || dziecko || psł. *dětę || słowo poświadczone, obocznie detą
 
|-
 
|-
| gratiát /groťot/ || chwalić || śdn. groten || słowo poświadczone
+
| detîne /detainĕ/ || dziecinny || psł. *dětinъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grawá /grovo/ || rów || śdn. grave || słowo poświadczone  
+
| dewa /devă/ || dziewczyna; służąca || psł. *děva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grawena /grovenă/ || starzec, siwy mężczyzna || śdn. grawe + -enă || słowo poświadczone
+
| dewîcia /dewaićă/ || dziewica || devă + -aićă || złożenie wzorem pol. dziewica, sch. devica, por. niem. Jungfrau
 
|-
 
|-
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
+
| dewka /defkă/ || dziewczyna; córka || psł. *děvъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gréch /grex/ || grzech || psł. *grěxъ || słowo poświadczone
+
| diada /ďodă/ || dziadek, ojciec matki || psł. *děda || poświadczone w toponimii: Thiedken (<*děd(k)in?), Tideitz, Tiedeitzen (<*dědica)
 
|-
 
|-
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
+
| dialat /ďolăt/ || pracować, działać || psł. *dělati || poświadczone 3Sg: ďolă, ale także ďolojĕ
 
|-
 
|-
| gresît sa /gresait-să/ || grzeszyć || psł. *grěšiti + să || słowo poświadczone
+
| dialàtuwne /ďolătüvnĕ/ || pracowity || psł. *dělatovьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gresnar /gresnăr/? || grzesznik || psł. *grešьnařь || poświadczone w DPl: gresnărüm
+
| dialu /ďolü/ || dzieło, praca, wysiłek || psł. *dělo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
+
| Dianèmarka /Ďonĕmorkă/ || Dania || Ďon + -morkă z niem. Mark || por. dłuż. mroka 'granica' z niem. Marke 
 
|-
 
|-
| grėbiåt /grėb́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone
+
| Dianska /Ďonskă/ || Dunka || śdn. Dêne + -skă || zapożyczenie ze śdn., por. Śoskă 'Niemka'
 
|-
 
|-
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
+
| Dianskie /Ďonsťĕ/ || Duńczyk || śdn. Dêne + -sťĕ || zapożyczenie ze śdn., por. Śosťĕ 'Niemiec'
 +
|-
 +
| dianskie /ďonsťĕ/ || duński || śdn. Dêne + -sťĕ || por. śosťĕ 'niemiecki'
 
|-
 
|-
| gribinátîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
+
| diatka /ďotkă/ || dziecko || psł. *dětъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| griját /grijot/ || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
+
| dif /dif/ || złodziej || śdn. dief || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
+
| dik /dik/ || staw || śdn. dîk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| griǫda /gŕǫdă/ II || grzęda || psł. *gręda || słowo poświadczone  
+
| dikie /diťĕ/ || gruby || lüneb. dick || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grîba /graibă/ || drobne pieniądze, grosze || psł. *grubyjě || słowo poświadczone, ale niepewne
+
| din /din/ || także, też || śdn. den || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grîp /graip/ || kupa, stos || być może śdn. grîpe || słowo poświadczone
+
| dingat /dingăt/ || wynajmować || śdn. dingen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grodling /grödling/ || kiełb || dn. grödeling || słowo poświadczone
+
| diǫsna /ďǫsnă/ || dziąsło || psł. *dęsna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
+
| dirzet /dirzĕt/ || trzymać, powztrzymywać || psł. *dьržiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grulikie /grüliťĕ/ || okrutny, okropny || śdn. grülik || słowo poświadczone
+
| disąt /disąt/ || dziesięć || psł. *desętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gruzne /grüznĕ/ || brzydki, szpetny || psł. *grozьnъjь || słowo poświadczone
+
| disątàru /disątărü/ || dziesięcioro || psł. *desętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grûk /grauk/ || grusza || psł. *gruša skontaminowana z *buk || słowo poświadczone
+
| disątdisiǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| grûsŷ /grausåi/ || grusza || psł. *gruš-y || słowo poświadczone
+
| disąt pątstig /disąt pątstig/ || tysiąc || disąt + pątstig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuje disąt pątstiďĕ
 
|-
 
|-
| guld /güld/ || złoto; gulden (pieniądz) || śdn. güld || słowo poświadczone
+
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| guldån /güldån/ || gulden (pieniądz) || śdn. gülden || słowo poświadczone
+
| disiǫtka /diśǫtkă/ || dziesiątka, dziesięć || desąt + -kă || (Rost) poświadczone zapożyczenie do niem.: Dischschonke(n)
 
|-
 
|-
| guldione /gülďonĕ/ || pozłacany || śdn. güld + -'onĕ || słowo poświadczone
+
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gu̇rkî /gurťai/ || ogurek || śdn. gurke || słowo poświadczone
+
| diwątàru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gu̇t || dobrze || niem. gut || słowo poświadczone
+
| diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ || dziewiętnaście || psł. *devętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gwiazda /gjozdă/ || gwiazda || psł. *gvězda || słowo poświadczone
+
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| gwiazdka /gjoz(d)kă/ || gwiazdka || psł. *gvězdъka || słowo poświadczone
+
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==Ch==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| chȧrwat /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
+
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimii: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 
|-
 
|-
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
+
| dîpaste /daipostĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupastъjь || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==Î==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| dîpawe /daipovĕ/ || głupi, naiwny || psł. *dupavъjь || słowo poświadczone, ale por. daipostĕ
 
|-
 
|-
| î /ai/ || u, przy || psł. *u || słowo poświadczone
+
| dîská /daisko/ || stół || śdn. disk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbezat /aibezăt/ || uciec || psł. uběžati || słowo poświadczone
+
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbet /aibĕt/ || zabić, ubić || psł. ubiti || słowo poświadczone
+
| dîwe /daivĕ/ || dziki || psł. *divъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îbrukát /aibrükot/ || ukłuć, ubóść || î- + brükot || słowo poświadczone
+
| dîwîna /daivaină/ || zwierzyna łowna; dziczyzna || daivĕ + -aină || złożenie wzorem głuż. dźiwina
 
|-
 
|-
| îbust /aibüst/ || ukłuć, ubóść || psł. ubosti || słowo poświadczone
+
| dlån /dlån/ || dłoń || psł. *dolnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdawet /aidovĕt/ || udusić, zadusić || psł. udaviti || słowo poświadczone
+
| dobål /döbål/ || djabeł || śdn. duvel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdialat /aiďolăt/ || zrobić || psł. udělati || poświadczony imiesłów: aiďălonă
+
| dol /döl/ || dół, dolina || psł. *dolъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îdelet /aidelĕt/ || oddzielić || psł. uděliti || słowo poświadczone
+
| dolda /döldă/ || (duży) garnek || śdn. dulte || poświadczone jako dölde, dodatkowo zasymilowane
 
|-
 
|-
| îdrûzet /aidrauzĕt/ || pomóc || psł. udružiti || poświadczone w cz. przeszłym: aidrauzål
+
| dor /dör/ I || dwór || psł. *dvorъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îkǫset /aikǫsĕt/ || ugryźć, ukąsić || psł. *ukǫsiti || poświadczony imiesłów: aikǫsenĕ
+
| dor /dör/ II || prze-, przez, (durch) || śdn. dor || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| îlumet /ailümĕt/ || ułamać || psł. *ulomiti || słowo poświadczone
+
| dornîste /dörnaistĕ/ || dworzec || dör + -n- + -aistĕ || kalka niem. Bahnhof, por. dłuż. dwórnišćo
 
|-
 
|-
| îlûcet /ailaucĕt/ || utrafić  || psł. *ulučiti || słowo poświadczone
+
| dorstiat /dörsťăt/ || być spragnionym || śdn. dörsten || poświadczone w 3Sg: dörsťojĕ
 
|-
 
|-
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
+
| Dorta /Dörtă/ || Dorota || śdn. Dorthe || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
+
| Dortka /Dörtkă/ || Dorotka || Dörtă + -kă || zdrobnienie, por. Morajă-Moraikă, imię
 
|-
 
|-
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
+
| dorianek /döŕonĕk/ || dzierżawca || dör + -'onĕk || formacja wzorem dör-döŕonkă
|}
 
 
 
==J==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| dorianka /döŕonkă/ || dzierżawczyni || psł. *dvořanъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jabkju /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
+
| dost /döst/ || dość || psł. *dostъ || słowo poświadczone, obocznie düst
 
|-
 
|-
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
+
| dǫb /dǫb/ || dąb; drzewo || psł. *dǫbъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
+
| dǫbak /dǫbăk/ || drzewko || psł. *dǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
+
| dǫbèwůná /dǫbĕvåuno/ || bawełna || dǫb + våuno || kalka niem. Baumwolle, por. pośw. jopťĕdǫb na Apfelbaum
 
|-
 
|-
| jedzna /jeʒdnă/ || jedzenie || psł. *jeďьna(ja) || słowo poświadczone, obocznie jednă
+
| dǫbîcia /dǫbaićă/ || sad, dąbrowa || dǫb + -aićă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone
+
| dǫbrianka /dǫbŕonkă/ || galas, dębianka || psł. *dǫbřanъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
+
| dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe || słowo poświadczone, obocznie dǫpă
 
|-
 
|-
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
+
| dǫpiat /dǫṕăt/ || chrzcić || śdn. dôpen || poświadczone w czasie przeszłym: dǫṕălai-jĕg
 
|-
 
|-
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
+
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/ || chrzcielnica || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
+
| dǫt /dǫt/ || dąć, dmuchać || psł. *dǫti || poświadczone w 3Sg: dåmĕ
 
|-
 
|-
| jǫzek /jǫzĕk/ || język || psł. *językъ || słowo poświadczone
+
| drȧle /dralĕ/ || prędki, szybki || śdn. dral || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
+
| drȧmeta /drametă/ || fujarka || śdn. drummete || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
+
| dråwa /dråvă/ || drwa|| psł. *drъva || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==K==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| dråwene /dråvenĕ/ || drewniany || dråvă + -enĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kabált /kobolt/ || krasnoludek, chochlik, kobold || śdn. kobolt || słowo poświadczone
+
| dråwnu /dråvnü/ || drewno || psł. *drъvьno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kád /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
+
| dråzet /dråzĕt/ || drżeć || psł. *drъžiti || poświadczone w 3Sg: dråzĕ
 
|-
 
|-
| kák, kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
+
| dremat /dremăt/ || śnić, marzyć we śnie || psł. *drěmati || poświadczone w 2Sg: dremĕs
 
|-
 
|-
| kaká /koko/ || pręgierz || śdn. kâk || słowo poświadczone
+
| dren /dren/ || cierń || psł. *dernъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kakát /kokot/ || kakać, robić kupę || psł. *kakati || słowo poświadczone
+
| drene /drenĕ/ || ciernie || psł. *dernьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kál /kol/ || kapusta || śdn. kôl || słowo poświadczone
+
| drenuwate /drenüvotĕ/ || cierniowy || dren + -üvotĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kám /kom/ || dokąd || psł. *kamo || słowo poświadczone
+
| Drewes /Drevĕs/ || Andrzej || śdn. Drêwes || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone
+
| Dreweska /Dreveskă/ || Andrzejek || Drevĕs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă, imię
 
|-
 
|-
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
+
| drewu /drevü/ || drzewo || psł. *dervo || rozkład poświadczonego drivenĕ, "drzewo" to także ľos, dǫb, drevü mogło być zapomniane
 
|-
 
|-
| kapår /kopår/ || miedź || śdn. kopper || zapożyczenie ze śdn., podobnie w łużyckich
+
| driste /dristĕ/ || odważny, mężny || śdn. drîst || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
+
| driwene /drivenĕ/ || drzewny || psł. *dervenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
+
| drizȧl /drizal/ || pas do przepasywania czy podciągania odzieży || psł. *dьržalь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kárk || noga (u zwierzęcia)? || psł. *korkъ || rozkład złożenia korťĕtüc
+
| druwa /drüvă/ || winogrono || śdn. drûve || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| karkiétuc /korťĕtüc/ || kret || psł. *korkъ + -točь || słowo poświadczone
+
| drûde /draudĕ/ || niekiedy || psł. *drugdy || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
+
| drûg /draug/ || inny, drugi, jeden || psł. *drugъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
+
| drûg drûgû /draug draugau/ || jeden drugiemu || psł. *drugъ drugu || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
+
| drûg gegén drûga /draug gegen draugă/ || jeden przeciw drugiemu || psł. *drugъ + śdn. gegen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
+
| drûgie /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
+
| drûz Bug /drauz Büg/ || szczęść Boże, dopomóż Boże || psł. *druži bogъ || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
+
| drûzet /drauzĕt/ || pomagać || psł. *družiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
+
| du // || do || psł. *do  || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
+
| du wåpàkwîdzenia /dü våpăkvaiʒeńă/ || do zobaczenia || dü + våpăk + vaiʒenĕ || zwrot kalkujący niem. Auf wiedersehen, por. dłuż. na zasejwiźenje
 
|-
 
|-
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
+
| duble /düblĕ/ || podwójny || śdn. dubbel || słowo poświadczone, obocznie dubbelt?
 
|-
 
|-
| // || ku || psł. *kъ || słowo poświadczone
+
| dublér /dübler/ || rodzaj monety, dytki || śdn. dubler || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kål /kål/ || kieł || psł. *kъlъ || niepewne poświadczenie w l. mn.: klåi, niejasny brak -å-
+
| dubra jûtru /dübră jautrü/ || dobre rano || dübrĕ + jautrü || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
+
| dubra nuc /dübră nüc/ || dobranoc || dübră + nüc || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| Kliǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
+
| dubre /dübrĕ/ || dobry || psł. *dobrъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
+
| dubré /dübre/ || dobrze || psł. *dobrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| dubre dȧn /dübrĕ dan/ || dzień dobry || dübrĕ + dan || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
+
| dubre vicér /dübrĕ vicer/ || dobry wieczór || dübrĕ + vicer || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
+
| dubru /dübrü/ || dobro || psł. *dobro || słowo poświadczone, znaczenie niepewne, por. niem. Gutes
 
|-
 
|-
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
+
| dujet /düjĕt/ || doić || psł. *dojiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
+
| dujoce /düjocĕ/ || dwojaki || psł. *dъvojačьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
+
| dukiuncet /düťüncĕt/ || dokończyć || psł. *dokončiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
+
| dum /düm/ || dom, posiadłość || psł. *domъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
+
| dumá /dümo/ || do domu || psł. *doma || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| Dumas /Dümăs/ || Tomasz || śdn. Domas || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
+
| Dumaska /Dümoskă/ || Tomek || Dümăs + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
 
|-
 
|-
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
+
| dupîte /düpaitĕ/ || pijany || psł. *dopitъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klást /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
+
| dust /düst/ || dość || psł. *dostь || słowo poświadczone, obocznie döst
 
|-
 
|-
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
+
| duzȧdát sa /düzadot să/ || doczekać się || psł. *dožьdati sę || formacja wsteczna od poświadczonego düzaidăt
 
|-
 
|-
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
+
| duzîdat /düzaidăt/ || oczekiwać || psł. *dožidati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
+
| du̇dȧja /dudajă/ || dudy || śdn. dûdey || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
+
| du̇ldichie /duldix́ĕ/ || cierpliwy || śdn. duldich || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
+
| dûre /daurĕ/ || drogi || śdn. dûr || uzupełnienie braków semantycznych, -ûr- > -aur- jak w saur
 
|-
 
|-
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
+
| dûsa /dausă/ || dusza || psł. *duša || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiol /klåťöl/ || dzwon; zegar || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
+
| dûsne /dausnĕ/ || zaduszny || psł. *dušьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
+
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
+
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
+
| důgièråt /dåuďĕråt/ || długodziób || psł. *dъlg-o-rъtъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
+
| důgiu /dåuďü/ || długo || psł. *dъlgo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
+
| důzne /dåuznĕ/ || dłużny, winny || dåug + -nĕ || złożenie wzorem pl. dłużny
 
|-
 
|-
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
+
| důznek /dåuznĕk/ || dłużnik, winowajca || dåug + -nĕk || poświadczone w NSg: dåuznaicĕ
 
|-
 
|-
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
+
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
+
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
+
| dwenàcte /dvenăcte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone
+
| dwenacté /dvenocte/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
+
| dwenactèpȧlcnîcia /dvenoctĕpolcnaićă/ || dwunastnica || dvenoctĕ + polăc + -naićă || kalka niem. Zwölffingerdarm, por. dłuż. dwanasćopalcnik
 
|-
 
|-
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
+
| dwenàcti /dvenăcti/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
+
| dwenàdist /dvenădist/ || dwanaście || psł. *dъvě na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
+
| dwîgát /dvaigot/ || dźwigać, podnosić || psł. *dvigati || iteratyw do poświadczonego dvaignǫt
 
|-
 
|-
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
+
| dwîgnǫt /dvaignǫt/ || dźwignąć, podnieść || psł. *dvignǫti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| dŷchat /dåixăt/ || chuchać || psł. *dyxati || poświadczone w 3Sg: dåixă
 
|-
 
|-
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
+
| dŷm /dåim/ || dym || psł. *dymъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
+
| dŷmat /dåimăt/ || dmuchać || psł. *dymati || poświadczone w 3Sg: dåimă
 +
|}
 +
 
 +
==E==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
+
| ele /elĕ/ || cały czas, zawsze || śdn. hêl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone
+
| Elska /Elskă/ || Elżbieta, Ela || śdn. Elske || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
 
|-
 
|-
| Kristu̇s /Kristus/ || Chrystus || śdn. Kristus || słowo poświadczone
+
| eluwe /elüvĕ/ || cały || ele + -üvĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
+
| emerika /emerikă/ || królestwo niebieskie || śdn. hemmelrîke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| krŷ /kråi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone, obocznie wtórne kåråi
+
| enep /enĕp/ || konopia || śdn. hennep || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kůcá /kåuco/ || głownia (płonąca) || psł. *kъlča || słowo poświadczone
+
| engiėl /enďėl/ || anioł || śdn. engel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kwiát /kjot/ || kwiat || psł. *květъ || słowo poświadczone
+
| engiwår /enďivår/ || imbir || śdn. engewer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Enka /Enkă/ || Henryk, Henio || śdn. Hencke || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona
 +
|-
 +
| enkst /enkst/ || ogier || niem. Hengst || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| er /er/ || pan || śdn. er || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| erá /ero/ || cześć, honor || śdn. êre || poświadczone w bierniku /erǫ/
 +
|-
 +
| eriát /eŕot/ || szanować, czcić || śdn. êren || poświadczone w 3Sg: eŕojĕ
 +
|-
 +
| erlikie /erliťĕ/ || uczciwy || śdn. êrlik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| erska /erskă/ || pani || er + -skă || poświadczone u Mithoffa w formie cytatu 'Ehrsske'
 +
|-
 +
| erste /erstĕ/ || pierwszy || śdn. erste || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| ewål /evål/ || hebel || dn. hewel || słowo poświadczone, por. övål
 
|}
 
|}
  
==L==
+
==F==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| ladá /lodo/ || skrzynia; trumna; kałamarz || śdn. lade || słowo poświadczone
+
| faliaste /foľostĕ/ || płowy || śdn. vâl + -'ostĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ladka /lotkă/ || skrzynka, szufladka || lodo + -kă || słowo poświadczone  
+
| falná /folno/ || fałda || dn. Foul, Foul’n? || słowo poświadczone w NSg: folne
 
|-
 
|-
| ladát /lodot/ || ładować || śdn. laden || słowo poświadczone
+
| folnene /folnenĕ/ || pofałdowany || folno + -enĕ lub imiesłów od *folnĕt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lame /lomĕ/ || kulawy, chromy || śdn. lam || słowo poświadczone
+
| fat /fot/ || beczka, naczynie || śdn. fat, fât || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lastawîcia /lostovaićă/ || jaskółka || psł. *lastavica || słowo poświadczone, obocznie lostĕvaićă
+
| fatnek /fotnĕk/ || bednarz || fot + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| latwa /lotvă/ || łata (dachowa) || śdn. latte || słowo poświadczone
+
| fȧdår /fadår/ || ojciec chrzestny, kum; ojciec || dn. Vadder || słowo poświadczone, dodatkowo zasymilowane
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ I || ława || psł. *lava || poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
+
| fȧgȧla /fagală/ || ptaszek || dn. vāgel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lawá /lovo/ II || wiara || śdn. glâwe || słowo poświadczone
+
| fȧlgát /falgot/ || następować, postępować || śdn. volgen || poświadczone w 3Sg: falgojĕ
 
|-
 
|-
| lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ || ławka || psł. *lavъka, *lavica || poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
+
| fȧná /fano/ || flaga || niem. fahne || zapożyczenie z niemieckiego
 
|-
 
|-
| lazet /lozĕt/ || łazić, włazić || psł. *laziti || poświadczone w 3Sg: lozĕ
+
| fȧrbȧt /farbat/ || zakaz || śdn. vorbot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lazîka /lozaikă/ || ropucha || psł. *lazika || słowo poświadczone
+
| fȧrbia /farb́ă/ || barwa, kolor; farba || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧdek /ladĕk/ || członek || śdn. let + -ĕk || słowo poświadczone
+
| fȧrbidiát /farbiďot/ || zakazać || śdn. vorbiden || poświadczone w czasie przeszłym: farbiďol
 
|-
 
|-
| lȧgiėr /laďėr/ || obóz || śdn. leger || słowo poświadczone
+
| fȧrdål /fardål/ || kwadra księżyca || śdn. vêrdel || słowo poświadczone, obocznie fardil
 
|-
 
|-
| lȧchiėn /lax́ėn/ || konewka, beczułka || śdn. lechen || słowo poświadczone
+
| fȧrforát /farförot/ || prowadzić, wieść || śdn. vorvoren || poświadczone w rozkaźniku: farförüj-năs
 
|-
 
|-
| lȧját /lajot/ || pożyczyć || śdn. leihen || poświadczone w 3Sg: lajol i imiesłów: lajonă
+
| fȧrklàgane /farklăgonĕ/ || oskarżony ||śdn. vorklagen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧmpá /lampo/ || lampa || śdn. lampe || słowo poświadczone
+
| fȧrstát /farstot/ || rozumieć || śdn. vorstân || poświadczone w 3Sg: farstojĕ
 
|-
 
|-
| lȧp /lap/ || gałgan, łachman, szmata || śdn. lapp || słowo poświadczone
+
| fȧrtȧriat /fartaŕăt/ || zniszczyć || śdn. vorteren || poświadczone w czasie przeszłym: fartaŕăl
 
|-
 
|-
| lȧs /las/ || łosoś || śdn. las || słowo poświadczone
+
| fȧrzakat /farzokăt/ || zapierać się, wypierać się || śdn. vorsāken || poświadczone w 3Sg: farzokă
 
|-
 
|-
| lȧsterår /lasterår/ || oszczerca, potwarca || śdn. lasterer || słowo poświadczone  
+
| fȧstèlawén /fastĕloven/ || zapusty || śdn. vastel-avent || słowo poświadczone, Polański rekonstruuje bez redukcji, ale jeden z zapisów Wastlówen
 
|-
 
|-
| lȧsterårska /lasterårskă/ || oszczerczyni, potwarczyni || lasterår + -skă || słowo poświadczone
+
| fålšîtia /fålšaiťă/ || fałsz || śdn. valsch(h)eit || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lȧzát /lazot/ || czytać || śdn. lesen  || słowo poświadczone
+
| fålšuwate /fålšüvotĕ/ || fałszywy || śdn. valsch + -otĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Låbu /Låbü/ || Łaba || psł. *olbo || słowo poświadczone
+
| fåtzȧk /fåtzak/ || tornister, plecak(?) || dn. Vat-Sakk || słowo poświadczone, Polański pisze fatzak, ale to chyba literówka
 
|-
 
|-
| lågát /lågot/ || kłamać, łgać || psł. *lъgati || poświadczone w 2Sg: låzĕs i w 3Sg: låzĕ
+
| ferdediát /ferdeďot/ || bronić || dn. verdädig’n || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîc /låzaic/ || łyżka || psł. *lъžicь || słowo poświadczone
+
| fertfȧk /fertfak/ || ćwierć, ćwiartka || dn. vērt(e) + Fack || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| låzîka /låzaikă/ || kłamca, łgarz || psł. *lъžika || słowo poświadczone
+
| ferzŷka /ferzåikă/ ||pokusa, pokuszenie || dn. versöking || poświadczone w ASg: ferzoikǫ, niejasne co zrobić z -oi-
 
|-
 
|-
| ląc /ląc/ || klęk, czepigi || psł. *lęčь || słowo poświadczone
+
| fidera /fideră/ || kuma, matka chrzestna || śdn. vedere || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lągnǫt /lągnǫt/ || kładnąć się? || psł. *legnǫti || poświadczone w 3Sg: lągnĕ
+
| Fin /Fin/ || Fin || niem. Finne || zapożyczenie z niemieckiego, por. łuż. Fin
 
|-
 
|-
| lecet /lecĕt/ || leczyć || psł. *lěčiti || poświadczone w 3Sg: lecĕ, leci-jĕg
+
| Finka /Finkă/ || Finka || Fin + -kă || regularna forma żeńska
 
|-
 
|-
| le // || tylko, chyba, no; -że || psł. *li || słowo poświadczone
+
| finskie /finsťĕ/ || fiński || fin + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| léd /led/ || lód || psł. *ledъ || słowo poświadczone
+
| find /find/ || nieprzyjaciel, wróg || dn. Find || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lekánîcia /lekănaićă/ || jastrząb, kania || ?? + -aićă || słowo poświadczone
+
| fîgá /faigo/ || figa || niem. Feige? || zapożyczenie, por. łuż., pl. figa
 
|-
 
|-
| lekar /lekăr/ || lekarz || psł. *lěkařь || słowo poświadczone
+
| fîgiuwe /faiďüvĕ/ || figowy || faigo + -üvĕ || przymiotnik na -üvĕ, żeby nie wywoływać I palatalizacji
 
|-
 
|-
| lemąz /lemąz/ || krokiew, kozioł (na dachu) || psł. *lěmęzь || słowo poświadczone
+
| fîgiuwe lîst /faiďüvĕ laist/ || listek figowy || faiďüvĕ + laist || kalka niem. Feigenblatt
 
|-
 
|-
| lepse /lepsĕ/ || lepszy || psł. *lěpьšьjь || słowo poświadczone
+
| flȧša /flašă/ || butla || niem. Flasche || formacja wsteczna wzgl. poświadczonego flaškă
 
|-
 
|-
| lesne /lesnĕ/ || leśny || psł. *lěsьnъjь || słowo poświadczone
+
| flȧška /flaškă/ || butelka || niem. Flasche + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lesna jablun /lesnă joblün/ || jabłoń leśna, leśniówka || lesnă + joblün || słowo poświadczone
+
| flitichie /flitix́ĕ/ || pilny || dn. flītich || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lesne wréch /lesnĕ vrex/ || orzech laskowy (owoc) || lesnĕ + vrex || słowo poświadczone
+
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lestîcia /lestaićă/ || leszczyna || psł. *leščica || słowo poświadczone, ale patrz lestĕvaićă
+
| flîtac /flaităc/ || piegża || flaito + -ac || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lestéwîcia /lestĕvaićă/ || leszczyna || psł. *leščevica || słowo poświadczone
+
| flîtát /flaitot/ || grać na flecie || flaito + -ot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lestîna /lestaină/ || leszczyna || psł. *leščina || słowo poświadczone
+
| flote /flötĕ/ || płaski || śdn. vlôt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lewe /levĕ/ || lewy || psł. *lěvъjь || słowo poświadczone
+
| for /för/ ||wy- || śdn. vör || słowo poświadczone, odpowiada niem. für, herfür
 
|-
 
|-
| lidiá /liďo/ || cierpienie || śdn. leide || poświadczone w ASg: lidą
+
| frame /fromĕ/ || pobożny || śdn. vrâm || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| lidiát /liďot/ || cierpieć || śdn. leiden || słowo poświadczone
+
| Frącoz /frącöz/? || Francuz || dn. Franzoos || zapożyczenie z dn., zasymilowane, por. głuż. jendźelski 'angielski'
 
|-
 
|-
| lifka /lifkă/ || kaftanik, gorset || śdn. lîfke || słowo poświadczone
+
| Frącozka /frącöskă/ || Francuzka || Frącöz + -kă || regularna forma żeńska
 
|-
 
|-
| lichån /lixån/ || ciało, zwłoki, trup || śdn. lîcham || słowo poświadczone
+
| frącozkie /frązösťĕ/ || francuski || frązöz + -sťĕ || przymiotnik od nazwy narodu, może frącözisĕ jak ingelsĕ?
 
|-
 
|-
| liját /lijot/? || lać || psł. *lěti? || poświadczone w 3Sg: lėjĕ, imiesłowie: laită i gerundiu: lėjonĕ
+
| Frąkrika /frąkrikă/ || Francja || kalka niem. Frankreich || por. emerikă ze śdn. hemmelrîke
 
|-
 
|-
| likát /likot/ || równać, zrównać, wyrównywać || śdn. liken || słowo poświadczone
+
| frefelàjące /frefelăjącĕ/ || hardy, przekorny || śdn. vrevelen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| likåm /likåm/ || równie, równo || śdn. lîk w narzędniku || słowo poświadczone
+
| frefelát /frefelot/ || być hardym, przekornym || śdn. vrevelen || rekonstrukcja czasownika, od którego powstał zleksykalizowany imiesłów
 
|-
 
|-
| lipia /liṕă/ || warga || śdn. lippe || słowo poświadczone
+
| fri /fri/ || swobodnie || śdn. fri || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| litet /litĕt/ || lecieć || psł. *letěti || poświadczone w 3Sg: litĕ
+
| frijá /frijo/ || małżeństwo ||dn. Frie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lizet /lizĕt/ || leżeć || psł. *ležeti || poświadczone w 3Sg: lizĕ
+
| friját /frijot/ || wziąć ślub || dn. frīn || poświadczone w 3Sg: frijol
 
|-
 
|-
| lizt /list/? || pełzać, leźć; włazić || psł. *lězti || poświadczone w 3Sg: lezĕ
+
| frijane /frijonĕ/ || ożenek, ślub || gerundium od: frijat || poświadczone w celowniku: kå frijońĕ
 
|-
 
|-
| lîb /laib/ || miara zboża || psł. *lubъ || słowo poświadczone
+
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîcerne /laicernĕ/ || lejcowy, zaprzęgowy || laićăr + -nĕ || słowo poświadczone
+
| fris /fris/ || ser fryzyjski || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîciar /laićăr/ || lejce || leid-sêl || słowo poświadczone
+
| Friska /friskă/ || Fryzyjka || fris + -|| forma żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
+
| friše /frišĕ/ || świeży || niem. frisch || słowo poświadczone, obocznie frišťĕ??
 
|-
 
|-
| lîpåk /laipåk/ || dudek (ptak) || psł. *lupъkъ || słowo poświadczone
+
| frîdichie /fraidix́ĕ/ || radosny, wesoły || śdn. vreidich || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîpîka /laipaikă/ || oprawca, hycel || psł. *lupika || słowo poświadczone
+
| frund /fründ/ || przyjaciel, krewny || śdn. vrünt || poświadczone w ASg: fründi
 
|-
 
|-
| lîpîna /laipaină/ || łupina, kora; łyko || psł. *lupina || słowo poświadczone
+
| frundlikie /fründliťĕ/ || uprzejmy, życzliwy || vrüntlik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîska /laiskă/ || lisa, liszka, || psł. *lisъka/*lišьka || słowo poświadczone
+
| fudår /füdår/ || pasza, karma; pokarm || śdn. vôder || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîst /laist/ || liść; list || psł. *listъ || słowo poświadczone  
+
| fudrat /füdrăt/ || karmić (zwierzęta) || śdn. vôderen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîste /laistĕ/ || liście, listowie || laist + -ĕ || złożenie, wzorem innych collectiv
+
| fule /fülĕ/ || leniwy || dn. fūl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lîstne /laistnĕ/ || listny, liściasty || psł. *listьnъjь || słowo poświadczone
+
| fule piås /fülĕ ṕås/ || leń, próżniak || fülĕ + ṕås || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==G==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| lîstne-mánd /laistnĕ-mond/ || maj || laistnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| lîstnîcia /laistnaićă/ || szałas, dom z gałęzi || psł. *listьnica || słowo poświadczone
+
| gabel /gobel/? || widelec || śdn gåb(e)l || słowo poświadczone, ale niepewne
 
|-
 
|-
| lîzát /laizot/ || lizać || psł. *lizati || poświadczone w 3Sg: laizĕ i rozkaźnik: laiz
+
| gad /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lialen /ľolĕn/ || bratni, bratowy|| ľoľă + -ĕn || słowo poświadczone
+
| gade /godĕ/ || gadzi, węży || psł. *gadьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
+
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lias /ľos/ || las; drzewo, drewno || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
+
| gaj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimii: Gei, Gei-wiesen
 
|-
 
|-
| liatát /ľotot/ || latać || psł. *lětati || poświadczone w 3Pl: ľotoją
+
| galǫz /golǫz/ || gałąź || psł. *galǫzь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liatu /ľotü/ || rok; lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
+
| gard /gord/ I || stajnia, obora || psł. *gordь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
+
| gard /gord/ II || zamek, gród; sąd || psł. *gordъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liåtkie /ľåtťĕ/ || legki || psł. *lьgъkъjь || słowo poświadczone
+
| gardîste /gordaistĕ/ || grodzisko, plac grodowy || psł. *gordišče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liåtkiu /ľåtťü/ || legko || psł. *lьgъko || słowo poświadczone
+
| Garduw /Gordüv/? || Gartow || psł. *gordovъ? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
+
| garch /gorx/ || groch; wyka || psł. *gorxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
+
| garnak /gornăk/ || garnek (na mleko) || psł. *gъrnъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbaj /ľaibăj/ || raczej, lepiej || psł. *ľuběji || słowo poświadczone
+
| garnet /gornĕt/ || mówić, gadać || psł. *gorniti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbe /ľaibĕ/ || miły, przyjemny || psł. *ľubъjь || słowo poświadczone
+
| garsle /gorslĕ/ || garść || psł. *gъrstlьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liîbet /ľaibĕt/ || kochać, lubić || psł. *ľubiti || poświadczone w 3Sg: ľaibĕ
+
| gaset /gosĕt/ || gasić || psł. *gasiti || poświadczone w 3Sg: gosĕ
 
|-
 
|-
| liîbėw /ľaibėv/ || miłość || psł. *ľubъvь || słowo poświadczone
+
| gat /got/ || gać, grobla, (staw?) || psł. *gatь || poświadczone w toponimii: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
 
|-
 
|-
| liîbu /ľaibü/ || żartobliwie, dla żartu || psł. *ľubo || słowo poświadczone
+
| gatek /gotĕk/ || mały staw || psł. *gatikъ || poświadczone w toponimii: Kadieck
 
|-
 
|-
| liûdi /ľaudi/ || ludzie || psł. *ľudьje || słowo poświadczone
+
| gȧklår /gaklår/ || kuglarz || śdn. gôkeler || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| liûdskie /ľaucťĕ/ || ludzki || ľaudi + -sťĕ || złożenie wzorem ogólnosłowiańskiego ludzki
+
| gȧlá /galo/ || strój odświętny, urzędowy || por. niem. Gala || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lonu /lönü/ || łono, objęcia || psł. *lono || słowo poświadczone
+
| gȧle /galě/ || żółty || śdn. gêle || dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
 
|-
 
|-
| lozát /lözot/ || wybawić || śdn. losen || poświadczone w rozkaźniku: lözoj
+
| gȧlèrepá /galĕrepo/ || marchew || galĕ + repo || słowo poświadczone, Polański uznaje je za dwa osobne: gale repo
 
|-
 
|-
| lǫp /lǫp/ || lump, szmata, łachman || śdn. lump || słowo poświadczone w l. mn.: lǫpoi, wybrany zasymilowany warjant
+
| gȧlgvŷ /galgvoi/ || szubienica; wieszak || śdn. galge || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| luchtår /lüxtår/ || latarnia, latarka || śdn. luchter || słowo poświadczone, obocznie löchtår
+
| gȧnat /ganăt/ || być życzliwym || śdn. gannen || poświadczone 1Sg: ganăm, 2Sg: ganăs
 
|-
 
|-
| luder /lüdĕr/ || pijak, nicpoń, obdartus || śdn. luder || słowo poświadczone
+
| gȧnc /ganc/ || cały || niem. ganz || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ludia /lüďă/ || łódź || psł. *oldьja || słowo poświadczone
+
| gȧng /gang/ || przejście, korytarz || śdn. gank || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| luj /lüj/ || łój || psł. *lojь || słowo poświadczone
+
| gȧngrena /gangrenă/ || gangrena || niem. (die!) Gangrän || zapożyczenie, por. głuż. gangrena
 
|-
 
|-
| lujene /lüjenĕ/ || łojowy || psł. *lojenъjь || słowo poświadczone
+
| gȧz /gaz/ || gaz || niem. Gas || zapożyczenie, por. pol. gaz
 
|-
 
|-
| luk /lük/ || szczęście || psł. *glücke || słowo poświadczone, obocznie glük, ale to może pomyłka
+
| gȧzene /gazenĕ/ || gazowy || gaz + -enĕ || typowy przymiotnik od nazwy substancji
 
|-
 
|-
| lumet /lümĕt/ || łamać || psł. *lomiti || słowo poświadczone
+
| gåzîwe /gåzaivĕ/ || prędki, szybki || psł. *gъzivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lupátîcia /lüpătaićă/ || łopata do pieca, do chleba || psł. *lopatica || słowo poświadczone
+
| gåzet /gåzĕt/ || gzić się, wściekać się (o bydle) || psł. *gъzъ + -iti || poświadczone w 3Sg: gåzĕ
 
|-
 
|-
| lupata /lüpotă/ || kość łopatkowa || psł. *lopata || słowo poświadczone
+
| gegén /gegen/ || przeciwko || śdn. gegen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lukiėt /lüťėt/ || łokieć || psł. *olkъtь || słowo poświadczone
+
| Gieska /Ďeskă/ || Gertruda, Gierka || śdn. Geske || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
| lu̇ft /luft/ || powietrze || śdn. luft || słowo poświadczone
+
| giole /ďölĕ/ || goły || psł. *golъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ I || łąka, pastwisko || psł. *lugъ || słowo poświadczone
+
| giolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûg /laug/ II || ług || śrwn. louge || słowo poświadczone
+
| giolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ I || czosnek || psł. *lukъ || słowo poświadczone
+
| giora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûk /lauk/ II || łuk || psł. *lukъ || poświadczone ailucĕt (ułuczyć)
+
| giorcanek /ďörconĕk/ || stwór górski, górzanin || psł. *gorьčanikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûna /laună/ || księżyc || psł. *luna || słowo poświadczone
+
| giorét sa /ďöret să/ || palić się || psł. *gorěti sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Lûzîcia /Lauzaićă/ || Łużyce || laug + -aićă || zaadaptowanie łuż. Łužica
+
| giorka /ďörkă/ || górka, pagórek || psł. *gorъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lûzîckie /lauzaicťĕ/ || łużycki || Lauzaićă + -sťĕ || przymiotnik geograficzny
+
| giorkie /ďörťĕ/ || gorzki || psł. *gorьkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| lŷse /låisĕ/ || łysy || psł. *lysъjь || rozkład poświadczone låisaină
+
| Giorska /Ďörskă/ || Bergen || psł. *gorьska(ja) || słowo poświadczone, toponim
 
|-
 
|-
| lŷsîna /låisaină/ || czoło || psł. *lysina || słowo poświadczone, być może låisaińă
+
| giujek /ďüjĕk/ || uzdrowiciel || psł. *gojikъ || słowo poświadczone, Polański tłumaczy "lekarz, cyrulik"
|}
 
 
 
==M==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| giujet /ďüjĕt/ || leczyć, goić || psł. *gojiti || poświadczone w 3Sg: ďüjĕ
 
|-
 
|-
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
+
| giujît sa /ďüjait să/ || goić się || psł. *gojiti sę || poświadczone w 3Sg: ďüji-să
 
|-
 
|-
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
+
| giulia /ďüľă/ || pustkowie, wrzosowisko || psł. *golьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Margata /Morgotă/ || Małgorzata || śdn. Margate || zapożyczenie zaadaptowanej do śdn. formy imienia
+
| giune /ďünĕ/ || gówno || psł. *govьno || poświadczone w GSg: ďünă
 
|-
 
|-
| Margatka /Morgotkă/ || Małgosia || śdn. Morgotă + -kă || zdrobnienie za pomocą typowego sufiksu -kă
+
| giust /ďüst/ || gość || psł. *gostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîja /Moraja/ || Maryja, Marja || śdn. Marie || słowo poświadczone
+
| giustnîcia /ďüstnaićă/ || kawał ziemi, z którego sołtys może ugościć wójta || psł. *gostьnica || słowo poświadczone, ale znaczenie być może dużo szersze
 
|-
 
|-
| Marîka /Moraikă/ || Marysia || Moraja + -kă || słowo poświadczone
+
| giuzd /ďüzd/ || gwóźdź; kołek || psł. *gvozdь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł. *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
+
| giûster /ďaustĕr/ || jaszczur || psł. *guščerъ || poświadczone nazwisko rodowe: Gauster, por. sch. gušter, także w toponimii: Güstrow, Guzstrowe
 
|-
 
|-
| Márk /Mork/ || Marek || śdn.  
+
| gîmne /ďaimnĕ/ || gumno, zabudowa gospodarska || psł. *gumьno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| marz /morz/ || mróz || psł. *morzъ || słowo poświadczone
+
| gladkie /glotťĕ/ || gładki; ładny || psł. *gladъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ || masło || psł. *mastъka || słowo poświadczone
+
| glazá /glozo/ || szkło; szklanka || śdn. glas || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| maslena mlåka /moslenă mlåkă/ || maślanka || psł. *moslenoje melko || słowo poświadczone
+
| glaznek /gloznĕk/ || szklarz || glozo + -nĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
+
| glåd /glåd/ || głód || psł. *goldъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matechia /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
+
| glådet /glådĕt/ || głodzić? || psł. *golděti || poświadczone w 3Sg: glådĕ i gerundium glådenĕ, ale znaczenie 'głodować, biedować'
 
|-
 
|-
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
+
| glåduwat /glådüvăt/ || głodować, biedować || psł. *goldovati || poświadczone gerundium: glådüvenĕ, ale patrz glådĕt
 
|-
 
|-
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
+
| glåduwate /glådüvotĕ/ || głodny || psł. *goldovatъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Mîchal /Maixăl/ || Michał || śdn. Michel || poświadczone w przymiotniku Maixălevĕ~üvĕ
+
| glåduwne /glådüvnĕ/ || biedny || psł. *goldovьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Mîchelka /Maixelkă/ || Michaś || Maixăl + -kă || słowo poświadczone
+
| glåduwnate /glådüvnotĕ/ || biedny || psł. *goldovьnatъjь || słowo poświadczone, ale patrz glådüvnĕ
 
|-
 
|-
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
+
| glåwa /glåwă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mlåka /mlåkă/ || mleko || psł. *melko || słowo poświadczone
+
| glåwènene /glåwĕnenă/ || dotyczący główki lnu || psł. *golvinenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
+
| glåwîna /glåwaină/ || główka lnu || psł. *golvina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| murskie pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
+
| glåwka /glåfkă/ || główka || psł. *golvъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
+
| glåwne /glåwnĕ/ || głowowy, główny || psł. *golvьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
+
| glåwne kiusån /glåvnĕ ťüsån/ || poduszka do spania || śdn
 
|-
 
|-
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
+
| gliǫdat /gľǫdăt/ || śnić || psł. *ględati || poświadczono w 3Sg: gľǫdăl
|}
 
 
 
==N==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| glîná /glaino/ || glina || psł. *glina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| na /no/ || na || psł. *na || słowo poświadczone
+
| Glîn /Glain/ || Lüneburg || psł. *glinь || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/ świadczy chyba o r. żeńskim, toponim
 
|-
 
|-
| nabår /nobår/ || sąsiad || śdn. naber || słowo poświadczone, wybrano warjant zasymilowany
+
| glînene /glainenĕ/ || gliniany || psł. *glinenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nabiartkie /nob́ortťĕ/ || rama z przybijaczką (w krosnach) || psł. *nabьrdъko || słowo poświadczone
+
| glîpe /glaipĕ/ || młody || psł. *glupъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nacąt /nocąt/ || rozpocząć, zacząć || psł. *načęti || poświadczone w czasie przeszłym: nocǫl
+
| glîpîna /glaipaină/ || młodzież || glaipĕ + -aină || utworzone wzorem sch. omladina
 
|-
 
|-
| nadǫt /nodǫt/ || nadmuchać || psł. *nadǫti || poświadczone w 3Sg: nodåmĕ
+
| glîpust /glaipüst/ || młodość || psł. *glupostь || utworzone wzorem råd-rådüst
 
|-
 
|-
| nagie /noďĕ/ || nagi, goły || psł. *nagъjь || słowo poświadczone
+
| glîsta /glaistă/ || glista, robak || psł. *glista || słowo poświadczone, być może glaist
 
|-
 
|-
| nàpuwadet /năpüvodĕt/ || zaprzęgać || psł. *napowaditi || słowo poświadczone
+
| glǫb /glǫb/ || głębina || psł. *glǫbь || poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
 
|-
 
|-
| nȧckî /nacťai/ || niecki; opałka || psł. *nьťьky || słowo poświadczone
+
| glǫbek /glǫbĕk/ || głęboko || psł. *glǫboko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧpȧrad /napară/ || najpierw || psł. *naperdъ || słowo poświadczone
+
| glǫbukie /glǫbüťĕ/ || głęboki || psł. *glǫbokъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧra /nară/ || głupiec || śdn. narre || słowo poświadczone
+
| glu̇pse /glupsĕ/ || zdradliwy, podstępny || śdn. glupesch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧwŷsne /navoisnĕ/ || zwierzchni, naczelny || psł. *navyšьnъjь || słowo poświadczone
+
| glûchie /glaux́ĕ/ || głuchy || psł. *gluxъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nȧzduk /nazdük/ || chusteczka do nosa || śdn. nase-dôk || słowo poświadczone
+
| gmîna /gmaină/ || gmina, || niem. arch. Gemeine, śdn. gemeine, gemêne || por. pl. gmina, dłuż. gmejna
 
|-
 
|-
| nebu /nebü/ || niebo; podniebienie || psł. *nebo || słowo poświadczone
+
| gnat /gnot/ || gnać || psł. *gъnati || poświadczone w 3Sg: gnol, zinĕ
 
|-
 
|-
| nebudziår /nebüʒ́år/ || świder || swn. *nebagēr || słowo poświadczone
+
| gnåle /gnålĕ/ || zgniły || psł. *gnilъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nedånuw /nedånüv/ || bezdenny || psł. *nedъnovъ || słowo poświadczone
+
| gnålîcia /gnålaićă/ || zgnilizna || gnålĕ + -aićă || rzeczownik od przymiotnika jak x́audĕ-x́audaićă
 
|-
 
|-
| nednaza /nednoză/ || pończocha || śdn. nedden-hase || słowo poświadczone
+
| gnew /gnev/ || gruczoł? || psł. *gněvъ || poświadczone w l. mn.: gnevoi
 
|-
 
|-
| negelka /negelkă/ || goździk || śdn. negelken || słowo poświadczone
+
| gnezdît sa /gnezdait-să/ || gnieździć się || psł. *gnězditi sę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nech /nex/ || niech || psł. *nexaji || słowo poświadczone
+
| gnist /gnist/ || gnieść || psł. *gnesti || poświadczone w 3Sg: gnitĕ
 
|-
 
|-
| nechat /nexăt/ || zostawić, zaniechać || psł. *nexati || słowo poświadczone
+
| gnîdá /gnaido/ || gnida || psł. *gňida || poświadczono w l. mn.: gnaidåi/-ĕ
 
|-
 
|-
| nèkåtu /nĕkåtü/ || nikt || psł. *nekъto || słowo poświadczone, odczyt niepewny
+
| gnît /gnait/ || gnić || psł. *gniti || poświadczono pochodne gnålĕ (zgniły)
 
|-
 
|-
| nemac /nemăc/ || młodzieniec, chłopiec (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němьcь || słowo poświadczone
+
| gnuj /gnüj/ || gnój || psł. *gnojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nemkînka /nemťainkă/ || dziewczyna, panna (stanu wyższego niż chłopski) || psł. *němъkynъka || słowo poświadczone
+
| gnujene /gnüjenĕ/ || gnojowy || psł. *gnojenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nenka /nenkă/ || panna młoda; synowa || prawdopodobnie słownictwo dziecięce || słowo poświadczone, obocznie ninkă
+
| gniazde /gńozdĕ/ || gniazdo || psł. *gnězdo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| neret sa /neret să/ || żywić się || śdn. neren || słowo poświadczone
+
| gǫgièlnîcia /gǫďĕlnaićă/ || skrzypce || psł. *golgol-? + -naićă || zapożyczenie do dn. Gungelneitz ’Geige, Violine’
 
|-
 
|-
| nerezac /nerezăc/ || nie trzebiony samiec świni, kiernoz; dzik || psł. *nerěžьcь || słowo poświadczone
+
| gǫs /gǫs/ || gęś || psł. *gǫsь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| netupard /netüpărd/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
+
| gǫse /gǫsĕ/ || gęsi || psł. *gǫsьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ni /ni/ || nie || psł. *ne || słowo poświadczone, obocznie w niektórych pozycjach także /ne/
+
| gǫsiar /gǫśăr/ || gąsior || psł. *gǫsьjařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nic /nic/ || nic; wcale nie || psł. *nečьso || słowo poświadczone
+
| gǫska /gǫskă/ || biały chleb, bułka || psł. *gǫsъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
+
| gǫste /gǫstĕ/ || gęsty || psł. *gǫstъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidet /nidĕt/ || nienawidzieć; zazdrościć || śdn. niden || słowo poświadczone
+
| grab /grob/ || grab || psł. *grabъ || poświadczone w ASg: groboi
 
|-
 
|-
| nijȧdån /nijadån/ || żaden || psł. *nejedъnъ || słowo poświadczone
+
| grabȧlnek /grobalnĕk/ || świder ciesielski (do grabi) || psł. *grabьlьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nikiėde /niťėdĕ/ || nigdzie || psł. *nekъde || słowo poświadczone, być może niťėd
+
| grablé /groble/ || grabie || psł. *grabľě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nina /nină/ || teraz || psł. *nyně, nieregularnie || słowo poświadczone, obocznie także nenă, nånă
+
| greblu /greblü/ || ożóg, pogrzebacz || psł. *greblo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nincera /ninceră/ || przedwczoraj || śdn. nên + ceră || słowo poświadczone
+
| grad /grod/ || grad || psł. *gradъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ninjûtra /ninjautră/ || pojutrze || śdn. nên + jautră || słowo poświadczone
+
| gratewár /grotevor/ || dziadek, ojciec ojca|| dn. grôte-vâer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nislé /nisle/ || nosze || psł. *neslě || słowo poświadczone
+
| gratka /grotkă/ || babka, matka ojca || śdn. grôteke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| niwiǫzana réc /niv́ǫzonă rec/ || niewiązana mowa, proza || psł. *nevęzanaja rěčь || słowo poświadczone
+
| gratiát /groťot/ || chwalić || śdn. groten || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nizît /nizait/ || ropień, wrzód || psł. *nežitъ || słowo poświadczone
+
| grawá /grovo/ || rów || śdn. grave || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| nît /nait/ || nić || psł. *nitь || słowo poświadczone, być może rodzaju męzkiego
+
| grawena /grovenă/ || starzec, siwy mężczyzna || śdn. grawe + -enă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîwa /naivă/ || pole; rola; niwa || psł. *niva || słowo poświadczone
+
| grȧmat /gramăt/ || grzmieć || psł. *grьměti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîzkie /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
+
| grȧnȧta /gramată/ || granat || niem. Granate || zapożyczenie z niemieckiego, por. dłuż. granata
 
|-
 
|-
| nîzkiu /naisťü/ || nizko || psł. *nizъko || słowo poświadczone
+
| Grecka /greckă/ || Grecja || Grek + -skă || por. dłuż. Grichiska, cz. Řecko
 
|-
 
|-
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
+
| greckie /grecťĕ/ || grecki || Grek + -sťĕ || przymiotnik na -sťĕ
|}
 
 
 
==P==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| grech /grex/ || grzech || psł. *grěxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| parpart /porport/, papart /poport/ || paproć || psł. *paportь>*porportь || poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
+
| Grek /grek/ || Grek || śdn. Greke || por. dłuż Grich z niem. Grieche
 
|-
 
|-
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
+
| Grekînka /Greťainkă/ || Greczynka || Grek + -åinkă || forma żeńska jak nemăc-nemťainkă
 
|-
 
|-
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
+
| grensa /grensă/ || granica || śdn. grense, z pol. granica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
+
| gresît sa /gresait-să/ || grzeszyć || psł. *grěšiti + să || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
+
| gresnar /gresnăr/? || grzesznik || psł. *grešьnařь || poświadczone w DPl: gresnărüm
 
|-
 
|-
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
+
| gresnek /gresnĕk/ || grzesznik || psł. *grěšьnikъ || poświadczone w l. mn.: gresnaiťĕ
 
|-
 
|-
| patka /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
+
| gribiåt /grib́åt/ || grzbiet, plecy || psł. *xrьbьtъ, nieregularnie || słowo poświadczone, Polański transkrybuje grėb́åt
 
|-
 
|-
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
+
| gribin /gribin/ || grzebień || psł. *grebenь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąpil /pąpil/ || bak || psł. pępelь || słowo poświadczone
+
| gribinàtîcia /gribinătaićă/ || kręgosłup || psł. *grebenatica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
+
| griját /grijot/ || grzać || psł. grějati || poświadczone w rozkaźniku 2Sg: grij să
 
|-
 
|-
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
+
| griǫda /gŕǫdă/ I || belka || psł. *gręda || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| pątáru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
+
| griǫda /gŕǫdă/ II || grzęda || psł. *gręda || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
+
| grîb /graib/ || grzyb || psł. *gribъ || poświadczone nazwisko rodowe: Greibke, Griepke, a także w toponimji: Greibkens feld
 
|-
 
|-
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| grîba /graibă/ || drobne pieniądze, grosze || psł. *grubyjě || słowo poświadczone, ale niepewne
 
|-
 
|-
| pątkiuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
+
| grîf /graif/ || gryf || niem. Greif || zapożyczenie z niem., do rozważenia także z śdn. grip
 
|-
 
|-
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| grîp /graip/ || kupa, stos || być może śdn. grîpe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątstig /pątstig/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone, ale Polański odczytuja pątstiďĕ
+
| grodling /grödling/ || kiełb || dn. grödeling || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
+
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekárnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| gronlądskie /grönlącťĕ/ || grenlandzki || Grönľǫdü + -sťĕ || przymiotnik od utworzonej nazwy państwa
 
|-
 
|-
| pénidelia/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
+
| Gronliǫdu /Grönľǫdü/ || Grenlandja || grönĕ + -ľǫdü || kalka niem. Grönland
 
|-
 
|-
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
+
| grulikie /grüliťĕ/ || okrutny, okropny || śdn. grülik || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
+
| gruzne /grüznĕ/ || brzydki, szpetny || psł. *grozьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| picȧn /pican/ || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
+
| grûk /grauk/ || grusza || psł. *gruša skontaminowana z *buk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
+
| grûsŷ /grausåi/ || grusza || psł. *gruš-y || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
+
| guld /güld/ || złoto; gulden (pieniądz) || śdn. güld || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pinka /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
+
| guldån /güldån/ || gulden (pieniądz) || śdn. gülden || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
+
| guldione /gülďonĕ/ || pozłacany || śdn. güld + -'onĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
+
| gu̇rkî /gurťai/ || ogurek || śdn. gurke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Piana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| gu̇t /gut/ || dobrze || niem. gut || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| gwiazda /gjozdă/ || gwiazda || psł. *gvězda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| gwiazdka /gjoz(d)kă/ || gwiazdka || psł. *gvězdъka || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==H==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| hatnu /hotnü/ || hetta, hejta, w prawo || dn. hot + -|| słowo poświadczone  
|-
 
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
|-
 
| Plotus /Plötüs/ || Piłat || śdn. ? || słowo poświadczone
 
|-
 
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 
 
|-
 
|-
| pod /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
+
| hȧj /haj/ || siano || śdn. hoi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
+
| hȧj-mand /haj-mond/ || sierpień || haj +  mond || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
+
| hȧka /hakă/ || motyka || niem. Hacke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
+
| her rict /her rict/ || rzec, powiedzieć || niem. her + rict || poświadczone w rozkaźniku: her-ric, odpowiada niem. her-
 
|-
 
|-
| pulak /pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak
+
| histarîja /historajă/ || historia || niem. Historie || zapożyczenie, por. dłuż. historija, pl. historia
 
|-
 
|-
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
+
| hîliane /haiľonĕ/ || uświęcony, poświęcony || śdn. heilen || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
==R==
+
==Ch==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| rådust /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
+
| chala /xolă/ || chwała, sława || psł. *xvala || derywat od poświadczonego xolĕ - chwali
 
|-
 
|-
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
+
| chalet /xolĕt/ || chwalić || psł. *xvaliti || poświadczone w 3Sg: xolĕ
 +
|-
 +
| charna /xornă/ || pokarm, pożywienie || psł. *xorna || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
+
| charnet /xornĕt/ || karmić, żywić || psł. *xorniti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
+
| charstîwe /xorstaivĕ/ || parszywy, pokryty krostami, świerzbowaty || psł. *xorstivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ru̇s /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
+
| charstŷ /xorståi/ || krosta, parch; świerzb || psł. *xorsty || poświadczone w l. mn.: xorstvoi
 
|-
 
|-
| rŷbá /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
+
| Charwat /xorvăt/ || Chorwat || sch. Hrvat || zaadaptowane zapożyczenie, dop. -otă
|}
 
 
 
==S==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| Charwatka /xorvotkă/ || Chorwatka || xorvăt + -kă || typowa forma żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
+
| Charwatska /xorvockă/ || Chorwacja || xorvăt + -skă || odbitka sch. Hrvatska
 
|-
 
|-
| såklinek /såklinĕk/ || szklarz || *såklü + -nĕk || słowo poświadczone
+
| charwatskie /xorvocťĕ/ || chorwacki || xorvăt + -sťĕ || typowy przymiotnik od nazwy narodu
 
|-
 
|-
| såklu /såklü/ || szkło || psł. *stьklo, nieregularnie || rozkład poświadczonego såklinĕk
+
| chėmil /x́ėmil/ || chmiel || psł. *xъmělь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sias /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
+
| China /x́ină/ || Chiny || niem. China || por. głuż. China, niem. /ˈçiːna/ (na południu także /ˈkiːna/)
 
|-
 
|-
| sîdlu /saidlü/ || szydło || psł. *šidlo || słowo poświadczone
+
| Chinianek /x́ińonĕk/ || Chińczyk || x́ină  + -'onĕk || etnonim na -onĕk, por. głuż. Chinjan
 
|-
 
|-
| sît /sait/ || szyć || psł. *šiti || poświadczone w 3Sg: sajĕ
+
| Chinianka /x́ińonkă/ || Chinka || x́ină + -'onkă || regularna forma żeńska
 
|-
 
|-
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
+
| chinskie /x́insťĕ/ || chiński || x́ină + -sťĕ || regularny przymiotnik na -sťĕ
 
|-
 
|-
| sluweskiu /slüvesťü/ || słówko || slüvü + -ťü || zdrobnienie poświadczonego slüvü
+
| chiorac /x́örăc/ || zły duch, djabeł || psł. *x(v)orьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sluwesne /slüvesnĕ/ || związany ze słowem, filologiczny || slüvü + -nĕ || złożenie wzorem ros. словесный
+
| chiore /x́örĕ/ || zły, niedobry; brzydki || psł. *x(v)orъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sluwesnek /slüvesnĕk/ || słownik || slüvü + -nĕk || złożenie wzorem pl. słownik
+
| chiorîcia /x́öraićă/ || zło || x́örĕ + -aićă || rzeczownik odprzymiotnikowy wzorem x́audĕ-x́audaićă
 
|-
 
|-
| sluwianek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
+
| chiost /x́öst/ || miotła, pomiotło || psł. *xvostъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sluwu /slüvü/ || słowo || psł. *slovo || słowo poświadczone
+
| chiudet /x́üdĕt/ || iść, chodzić || psł. *choditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
+
| chiutá /x́üto/ || chata, chałupa || niem. Hütte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
+
| chiûdac /x́audăc/ || zły duch, djabeł, szatan || psł. *xudьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
+
| chiûde /x́audĕ/ || marny, lichy; zły, niedobry; brzydki || psł. *xudъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sreda /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
+
| chiûde-mand /x́audĕ-mond/ || kwiecień || x́audĕ + mond || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
+
| chiûdîcia /x́audaićă/ || marność, coś złego || psł. *xudica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sták /stok/ || kij || śdn. stock || słowo poświadczone
+
| chîzá /x́aizo/ || chałupa, chata || psł. *xyža || rozkład poświadczonego x́aiznĕ, por. dł. chyža
 
|-
 
|-
| stará /storo/ || ostatnia kwadra księżyca || psł. *stara || słowo poświadczone
+
| chîzka /x́aiskă/ || chałupka, chatka || x́aizo + -kă || zdrobnienie od rekonstruowanego x́aizo
 
|-
 
|-
| stare /storĕ/ || stary || psł. *starъjь || słowo poświadczone
+
| chîzne /x́aiznĕ/ || chałupne, około chałupy || psł. *xyžьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| starek /storĕk/ || zakwas, zaczyn || psł. *starikъ || słowo poświadczone
+
| chlar /xlor/ || chlor || niem. Chlor || zapożyczenie, por. cz., łuż., pl. chlor
 
|-
 
|-
| starust /storüst/ || starość || storĕ + -üst || złożenie
+
| chlåd /xlåd/ || chłód || psł. *xoldъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| starusta /storüstă/ || sołtys || psł. *starosta || słowo poświadczone
+
| chlådene /xlådenĕ/ || chłodny || psł. *xoldenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stát /stot/ || stać || psł. *stati || słowo poświadczone
+
| chlew /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stawet /stovĕt/ || postawić; podstawić || psł. *staviti || poświadczone w 3Sg: stovĕ
+
| chlǫd /xlǫd/ || laska, kij || psł. *xlǫdъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stawîdle /stovaidlĕ/ || ogrodzone pastwisko; kopka lnu || psł. *stavidlo || słowo poświadczone
+
| chrąst /xrąst/ || chrząszcz, chrabąszcz || psł. *xręščь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stȧdzia /staʒ́ă/ || ścieżka || psł. *stьʒa || słowo poświadczone
+
| chrian /xŕon/ || chrzan || psł. *xrěnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stȧmil /stamil/ || czmiel || psł. *(š)čьmelь || słowo poświadczone
+
| chriûd /xŕaud/ || bicz, bat || psł. *xřudъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stilet /stilĕt/ || słać (łóżko) || psł. *stьlati, steľǫ || poświadczone w 3Sg: stilĕ; bezokolicznik wyrównany do tematu cz. teraź.
+
| chriûdek /xŕaudĕk/ || smyczek || psł. *xřudikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
+
| chrume /xrümĕ/ || kaleki, chromy || psł. *xromъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| storét sa /störet să/ || podpierać się || śdn. stüren || poświadczone w 3Sg: störi-să
+
| chrumene /chrümenĕ/ || obrażenie, skaleczenie || psł. *xromenьje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| stǫpet /stǫpĕt/ || stąpnąć, wejść || psł. *stǫpiti || słowo poświadczone
+
| chrumîcia /xrümaićă/ || kalectwo || xrümĕ + -aićă || złożenie wzorem x́audĕ-x́audaićă
 
|-
 
|-
| stǫpá /stǫpo/ || stępa || psł. *stǫpa || słowo poświadczone
+
| chrumota /xrümötă/ || kaleka || xrümĕ + -ötă || złożenie jak pröstĕ-pröstötă
 +
|}
 +
 
 +
==I==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| strȧfá /strafo/ || kara, mandat || śdn. strâfe || słowo poświadczone w ASg: strafǫ, ~ą
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| strȧfát /strafot/ || karać || śdn. strâfen || słowo poświadczone w 3Sg: strafojĕ
+
| ilek /ilĕk/ || tchórz, fretka || śdn. ilk || słowo poświadczone, obocznie ilkă
 
|-
 
|-
| strȧk /strak/ || osełka || śdn. strâk || słowo poświadczone
+
| ilka /ilkă/ || tchórz, fretka || śdn. ilke || słowo poświadczone, obocznie ilĕk
 
|-
 
|-
| strelet /strelĕt/ || strzelić || psł. *strěliti || słowo poświadczone
+
| ingelse /ingelsĕ/ || angielski || śdn. engelsch || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| striala /stŕolă/ || strzała || psł. *strěla || derywat od strelĕt
+
| ingiėl /inďėl/ || anioł || śdn. engel || formacja wsteczna od poświadczonego inglĕk
 
|-
 
|-
| strîct /straict/ || strzyc || psł. *striťi || poświadczone w 3Sg: straizĕ
+
| inglek /inglĕk/ || anioł, aniołek || śdn. engel + -ĕk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| strîp /straip/ || strup || psł. *strupъ || rozkład poświadczonego straipovă
+
| Ingliǫdår /ingľǫdår/ || Anglik || por. niem. Engländer lub Ingľǫdü + -år || kalka niem. Engländer
 
|-
 
|-
| strîpave /straipovĕ/ || strupowaty || psł. *strupavъjь || słowo poświadczone w r. ż. straipovă
+
| Ingliǫdårska /ingľǫdårskă/ ||Angielka || ingľǫdår + -skă || forma żeńska jak toblår-toblårskă
 
|-
 
|-
| strîzwŷ /straizvoi/ || nożyce || psł. *strižьvy || słowo poświadczone
+
| Ingliǫdu /ingľǫdü/ || Anglia || śdn. England + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy, por. poświadczone ingelsĕ
 
|-
 
|-
| subota /sübötă/ || sobota || psł. *sobota || słowo poświadczone
+
| Ir /ir/ || Irlandczyk || por. niem. Ire || zapożyczenie tak jak cz. Ir
 
|-
 
|-
| suj /süj/ || swój || psł. *svojь || słowo poświadczone
+
| Irska /irskă/ || Irlandka || ir + -skă || forma żeńska jak er-erskă
 
|-
 
|-
| sukol /süköl/ || sokół || psł. *sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
+
| irlądskie /irlącťĕ/ || irlandzki || irľǫdü + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, przegłos nosówek
 
|-
 
|-
| sul /sül/ || sól || psł. *solь || poświadczone w GSg: süle
+
| Irliǫdu /irľǫdü/ || Irlandia || por. niem. Irland + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy
 
|-
 
|-
| supål /süpål/ || smark || psł. *sopъlь || słowo poświadczone
+
| islądskie /islącťĕ/ || islandzki || isľǫdü + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, przegłos nosówek
 
|-
 
|-
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| Isliǫdår /isľǫdår/ || Islandczyk || isľǫdü + -år || kalka niem. Islander
 
|-
 
|-
| sukiėr /süťėr/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -ėr w zasadzie typowe
+
| Isliǫdårska /isľǫdårskă/ || Islandka || isľǫdår + -skă ||forma żeńska jak toblår-toblårskă
 
|-
 
|-
| sûchie /saux́ĕ/ || suchy || psł. *suxъjь || słowo poświadczone
+
| Isliǫdu /isľǫdü/ || Islandia || por. niem. Island + ľǫdü || kalka niemieckiej nazwy
 
|-
 
|-
| sûchiu /saux́ü/ || sucho || psł. *suxo || słowo poświadczone
+
| Itȧlianek /Itaľonĕk/ || Włoch || Italajă + -onĕk ||typowa nazwa mieszkańca na -onĕk
 
|-
 
|-
| sûká /sauko/ || suka, dziwka || psł. *suka || słowo poświadczone
+
| Itȧlianka /Itaľonkă/ || Włoszka || Italajă + -onkă || typowa nazwa mieszkanki na -onkă
 
|-
 
|-
| sûkiėr /sauťėr/ || dziwkarz || sauko + -ėr || słowo poświadczone
+
| itȧlenskie /italensťĕ/ || włoski || por. niem. italienisch || przymiotnik na -sťĕ, do rozważenia itaľensťĕ
 
|-
 
|-
| sûkne /sauknĕ/ || sukno || psł. *sukъno || słowo poświadczone
+
| Itȧlîja /Italajă/ || Włochy || por. niem. Italien || regularna pożyczka z niemieckiego
 
|-
 
|-
| sûnîcia /saunaićă/ || poziomka || psł. * || poświadczone w l. mn.: saunaică
+
| itiat /iťăt/ || nazywać; nazywać się; nakazywać || śdn. hêten || poświadczone w 3Sg: iťă, być może z nagłosowym h-
 
|-
 
|-
| sûr /saur/ || ocet || psł. *sûr || poświadczone w GSg: saurau
+
| izáp /izop/ || józefek (roślina) || śdn. isop || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==Î==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| sûset /sausĕt/ || suszyć || psł. *sušiti || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| swiǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
+
| î /ai/ I || u, przy || psł. *u || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swiǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
+
| î /ai/ II || ej, hej || psł. *aj || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swiǫte Tåri Kiėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
+
| îbezat /aibezăt/ || uciec || psł. *uběžati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swiǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
+
| îbet /aibĕt/ || zabić, ubić || psł. *ubiti || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==T==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| îbrukát /aibrükot/ || zużyć || ai- + brükot || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ták /tok/ || tak, w taki sposób || psł. *tako || słowo poświadczone
+
| îbust /aibüst/ || ukłuć, ubóść || psł. *ubosti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tám /tom/ || tam || psł. *tamo || słowo poświadczone
+
| îdawet /aidovĕt/ || udusić, zadusić || psł. *udaviti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tárn /torn/ || wieża; więzienie || śdn. torn || słowo poświadczone
+
| îdialat /aiďolăt/ || zrobić || psł. *udělati || poświadczony imiesłów: aiďălonă
 
|-
 
|-
| tárk /tork/ || Turek || śdn. Torke || słowo poświadczone
+
| îdelet /aidelĕt/ || oddzielić || psł. *uděliti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tarkuwe /torťüvĕ/ || tureckie || tork + -üvĕ || słowo poświadczone
+
| îdrûzet /aidrauzĕt/ || pomóc || psł. *udružiti || poświadczone w cz. przeszłym: aidrauzål
 
|-
 
|-
| tȧbȧkî /tabaťai/ || tabaka || niem. Tabak + -åi || słowo poświadczone
+
| îklestet /aiklestĕ/ || ścisnąć || psł. *uklěščiti || poświadczony imiesłów: aiklăstenĕ
 
|-
 
|-
| tåcîka /tåcaikă/ || tkacz || tåkăt + -aikă || słowo poświadczone, zob. tåkăc
+
| îkǫset /aikǫsĕt/ || ugryźć, ukąsić || psł. *ukǫsiti || poświadczony imiesłów: aikǫsenĕ
 
|-
 
|-
| tåde /tådĕ/ || oto || psł. tъde || słowo poświadczone
+
| îkrast /aikrăst/ || ukraść || psł. *ukrasti || poświadczone gerundium: aikrădinĕ
 
|-
 
|-
| tågie /tåďĕ/ || więc, zatem || psł. *tъgdy || słowo poświadczone
+
| îkràdine /aikrădinĕ/ || kradzież || psł. *ukradenьje || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| tåkac /tåkăc/ || tkacz || psł. *tъkačь || słowo poświadczone
+
| îkrujet /aikrüjĕt/ || ukroić, odciąć || psł. *ukrojiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåkat /tåkăt/ || tkać || psł. *tъkati || słowo poświadczone
+
| îlumet /ailümĕt/ || ułamać || psł. *ulomiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tål /tål/ || kark || psł. *tylъ || słowo poświadczone
+
| îlûcet /ailaucĕt/ || utrafić  || psł. *ulučiti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåna /tånă/ || tona || por. niem. Tonne || słowo poświadczone
+
| îmarzat /aimorzăt/ || zmarznąć || psł. *umoržati || poświadczony imiesłów : aimărzonĕ
 
|-
 
|-
| tåri /tåri/ || trzy || psł. *tri || słowo poświadczone
+
| îmiarte /aiḿortĕ/ || zmarły, umarły  || psł. *umьrtъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tåraj /tåroj/ || troje || psł. *trojь || słowo poświadczone
+
| îmret /aimrĕt/ || umrzeć || psł. *umerti || poświadczony imiesłów: aiḿortĕ
 
|-
 
|-
| tåslîwe /tåslaivĕ/ || popędliwy, drażliwy || psł. tъsklivъjь || słowo poświadczone
+
| îmûdît sa /aimaudait să/ || opóźnić się || psł. *umuditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: aimaudål să
 
|-
 
|-
| teple /teplĕ/ || ciepły || psł. *teplъjь || słowo poświadczone
+
| îpast /aipăst/ || odpaść || psł. *upasti || poświadczone gerundium: aipădenĕ
 
|-
 
|-
| tét /tet/ || chcieć || psł. *xъtěti || poświadczone liczne formy: cą, cis, cimĕ, citĕ, tex, texǫ,
+
| îplatet /aiplotĕt/ || zapłacić, opłacić || psł. *uplatiti || poświadczone w 3Sg: aiplotĕ
 
|-
 
|-
| tiåma /ťåmă/ || ciemność || psł. *tьma || słowo poświadczone
+
| îprąst /aiprąst/ || uprząść || psł. *upręsti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tin /tin/ || cyna || śdn. tinn || zapożyczenie niepoświadczonego słowa ze śdn., tak jak ołów (blij)
+
| îpûstet /aipaustĕt/ || upuścić || psł. *upustiti || poświadczone czasy przeszłe: aipaustål, aipaustaix, aipaustăs
 
|-
 
|-
| tîd /taid/ || czas || śdn. tîd || słowo poświadczone
+
| îriazat /aiŕozăt/ || uciąć, odciąć || psł. *urězati || poświadczone w 3Sg: airezĕ
 
|-
 
|-
| tîchåm /taixåm/ || cicho, powoli || psł. *tixъmъ || słowo poświadczone
+
| îrudene /airüdenĕ/ || urodzony || psł. *urodenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tîchie /taix́ĕ/ || cichy || psł. *tixъjь || słowo poświadczone
+
| îrudît sa /airüdait să/ || urodzić się || psł. *uroditi sę || poświadczone w czasie przeszłym: airüdål să
 
|-
 
|-
| tîsîna /taisaină/ || cisza || taix́ĕ + -aină || wzorem głuż. ćišina, ros. тишина, z produktywnym -aină
+
| îsact /aisăct/ || uciąć, usiec, skosić || psł. *useťi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trebe /trebĕ/ || Boże Narodzenie || psł. *terby || słowo poświadczone
+
| îsȧgát /aisagot/ || oszlifować, wygładzić || ai- + śdn. sagen || poświadczony imiesłów: aisăgonĕ, być może aisogot
 
|-
 
|-
| trepŷ /trepoi/ || schody || śdn treppe || słowo poświadczone
+
| îstrîzat /aistraizăt/ || ostrzyc || psł. *ustrižati || poświadczony imiesłów: aistraizonĕ
 
|-
 
|-
| tribne /tribnĕ/ || bożonarodzeniowy || psł. *terbьnъjь || słowo poświadczone
+
| îšapat /aišopăt/ || stwarzać || ai- + šopăt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tribne-mánd /tribnĕ-mond/ || grudzień || tribnĕ + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| ît /ait/ || iść || psł. *iti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trite /tritĕ/ || trzeci || psł. *tretьjь || słowo poświadczone
+
| ît dånû /ait dånau/ || wchodzić, wstępować || ait + dånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ dånau
 
|-
 
|-
| trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ || trzynaście || psł. *tri na desęte || słowo poświadczone
+
| ît del /ait del/ || odchodzić || ait + del || poświadczone w 3Sg: aidĕ del
 
|-
 
|-
| tore /törĕ/ || wtorek || psł. vъtorъjь || słowo poświadczone
+
| ît sa /ait să/ || powodzić się, wieść się || ait + să || poświadczone w 3Sg: aidi să
 
|-
 
|-
| tǫcá /tǫco/ || chmura || psł. tǫča || słowo poświadczone
+
| ît wåkårst /ait våkårst/ || obchodzić || ait + våkårst || poświadczone w 3Sg: aidĕ våkårst
 
|-
 
|-
| tǫcnu /tǫcnü/ || pochmurno || psł. *tǫčьno || słowo poświadczone
+
| ît wånû /ait vånau/ || wychodzić || ait + vånau || poświadczone w 3Sg: aidĕ vånau
 
|-
 
|-
| tûcet /taucĕt/ || tuczyć || psł. tučiti || poświadczone w 3Sg: taucĕ
+
| îta /aită/ || ojciec || germanizm, por. sfr. heitha || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tûcne /taucnĕ/ || tłusty, tuczny || psł. *tučьnъjь || słowo poświadczone
+
| îtąt /aitąt/ || uciąć || psł. *utęti || poświadczone w 3Sg: aitnĕ
 
|-
 
|-
| tûk /tauk/ || tłuszcz || psł. *tukъ || słowo poświadczone
+
| îtîne liǫdu /aitainĕ ľǫdü/ || ojczyzna || aită + -aină + ľǫdü || kalka głuż. wótčny kraj
 
|-
 
|-
| tůct /tåuct/ || tłuc || psł. tьlťi || słowo poświadczone
+
| îtupît sa /aitüpait să/ || utopić się || psł. *utopiti sę || poświadczone w 3Sg: aitüpi să
 
|-
 
|-
| tůk /tåuk/ || tłuszcz || psł. *tukъ || słowo poświadczone
+
| îwiǫzat /aiv́ǫzăt/ || przywiązać || psł. *uvęzati || poświadczone w 3Sg: aivązĕ i imiesłów: aiv́ǫzonĕ
 
|-
 
|-
| tůknǫt /tåuknǫt/ || uderzyć || psł. *tьlknǫti || poświadczone w 3Sg: tåuknĕ
+
| îwlåcat /aivlåcăt/ || zbronować || psł. *uvolčati || poświadczony imiesłów: aivlåconĕ
 
|-
 
|-
| tůste /tåustĕ/ || gruby; gęsty (o chmurze) || psł. *tъlstъjь || słowo poświadczone
+
| îzaset /aizosĕt/ || przestraszyć || psł. *užasiti || poświadczone w czasie przeszłym: aizăsål-jĕg, aizăsålai-jĕg
|-
 
| twiarde /tjordĕ/ || twardy || psł. *tvьrdъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
| tŷ /tåi/ || ty || psł. *ty || słowo poświadczone
 
|-
 
| tŷkat /tåikăt/ || sadzić || psł. *tykati || poświadczone w 3Sg: tåicĕ
 
 
|}
 
|}
  
====
+
==J==
{| class="wikitable" width="100%"  
+
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| u̇n /un/ || i; a || śdn. un || słowo poświadczone
+
| jabkiu /jopťü/ || jabłko || psł. *jablъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| u̇ndega /undegă/ || przywara, nałóg || śdn. undege || słowo poświadczone
+
| jablun /joblün/ || jabłoń || psł. *jablonь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| u̇nnunte /unnütĕ/ || zbyteczny || śdn. unnutte || słowo poświadczone
+
| jagièda /joďĕdo/ || wysypka? || psł. *jagody || słowo poświadczone, znaczenie niejasne
 
|-
 
|-
| u̇tkȧpu̇nte /utkapuntĕ/ || wykastrowany || śdn. ûtkapûnt || dodatkowo zasymilowane poświadczone /utkapunt/
+
| jagną /jogną/ || jagnię || psł. *jagnę || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==W==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| jaji /joji/ || jajko; jądro || psł. *jaje || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| warta /vortă/ || wrota, brama || psł. *vorta || słowo poświadczone
+
| jajkiu /jojťü/ || jajeczko || joji + -ťü || zdrobnienie wzorem büźǫtťü
 
|-
 
|-
| waret /vorĕt/ || gotować, warzyć || psł. *variti || słowo poświadczone
+
| jaluwe /jolüvĕ/ || jałowy, niepłodny || psł. *jalovъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧdika /vadikă/ || serwatka || śdn. waddike || dodatkowo zasymilowane poświadczone /vadike/
+
| jaluwîcia /jolüvaićă/ || jałówka || psł. *jalovica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧchtuwat /vaxtüvăt/ || czuwać, czyhać || śdn. wachten || poświadczone w 3Sg /vaxtojĕ
+
| jamá /jomo/ || jama; dół na grób || psł. jama || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wȧs /vas/ || wieś || psł. *vьsь || słowo poświadczone
+
| jasne /josnĕ/ || jasny || psł. *jasnъjь || podobne słowo niepoświadczone, por. cz. jasný, głuż. jasny, słi. jasnï
 
|-
 
|-
| wåda /vådă/ || woda || psł. *voda || słowo poświadczone
+
| jar /jor/ || dolina || psł. *jarъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
 
|-
 
|-
| wåkju /våťü/ || oko || psł. *oko || słowo poświadczone
+
| jarmic /jormic/ || szpada || psł. *jarъ měčь? niepewne || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåkninek /våkninĕk/ || szklarz || psł. *okъnenikъ || słowo poświadczone
+
| jasènîna /josĕnaină/ || las jesionowy || psł. *jasenina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåknu /våknü/ || okno || psł. *okъno || słowo poświadczone
+
| jasin /josin/ || jesion || psł. *jasenь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wål /vål/ || wół || psł. *volъ || słowo poświadczone
+
| jastȧrne /jostarnĕ/ || wielkanocny || jostråi + -nĕ || przymiotnik na -nĕ jak trebĕ-tribnĕ, por. srebrü-sribarnĕ
 
|-
 
|-
| wås /vås/ || wesz || psł. *vъšь || słowo poświadczone
+
| Jastrŷ /jostråi/ || Wielkanoc || psł. *jastry || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåsa /våsă/ || osa || psł. *osa || słowo poświadczone
+
| jawar /javăr/ || jawor || psł. *javorъ || poświadczone w l.mn.: javårĕ
 
|-
 
|-
| wåsak /våsăk/ || osa || psł. *osъkъ || słowo poświadczone
+
| jáz /joz/ || ja || psł. *jazъ || słowo poświadczone, obocznie: jo
 
|-
 
|-
| wåsk /våsk/ || wosk || psł. *voskъ || słowo poświadczone
+
| jȧdån /jadån/ || jeden || psł. *jedьnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wåstruw /Våstrüv/ || Wüstrow || psł. *ostrovъ || słowo poświadczone
+
| jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti || jedenaście || psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwåda /våvådă/ || książę || psł. *vojevoda || słowo poświadczone
+
| jȧgiėr /jaďėr/ || myśliwy || śdn. jeger || słowo poświadczone, obocznie jagår
 
|-
 
|-
| wåwet /våvĕt/ || owinąć, zawinąć || psł. *vъviti || słowo poświadczone
+
| jȧcht /jaxt/ || polowanie || śdn. jacht || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwidća /våvićă/ || księżna || psł. *vojevodьca || słowo poświadczone
+
| jȧka /jakă/ || kurtka || niem. Jacke || zapożyczenie, por. łuż. jaka
 
|-
 
|-
| wåwlåct /våvlåct/ || nawlec || psł. *vъvelťi || słowo poświadczone
+
| jȧnác /janoc/ || jedynak || psł. *jedьnačь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåwûzdet /våvauzdĕt/ || okiełznać || psł. *vъ(v)uzditi || poświadczone gerundium /våvauzdenĕ/
+
| jȧnace /janocĕ/ || jednakowy || psł. *jedьnačьjь || rozkład poświadczonego tårüjjanocĕ, por. düjocĕ
 
|-
 
|-
| wåz /våz/ || wóz, fura || psł. *vozъ || słowo poświadczone
+
| jågla /jåglă/ || igła || psł. *jьgla || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzbet /våzbĕt/ || przybić || psł. *vъzbiti || słowo poświadczone
+
| jågra /jågră/ || gra || psł. *jьgra || rekonstruowane z jågraićă, które jest wyrównaniem jėgraićă do pierwotnego jågră
 
|-
 
|-
| wåzbust /våzbüst/ || przekłuć, otworzyć || psł. *vъzbosti || słowo poświadczone
+
| jåkra /jåkră/ || ikra || psł. *jьkra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdǫt /våzdǫt/ || rozdmuchać, nadmuchać || psł. *vъzdǫti || poświadczone w 3Sg: /våzdåmĕ/
+
| jåskra /jåskră/ || iskra || psł. *jьkra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdene /våzdenĕ/ || ubranie || psł. *vъzdenьje || słowo poświadczone
+
| jåzba /jåzbă/ || izba, świetlica || psł. *jьstъba || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdét sa /våzdet să/ || ubrać się || psł. *vъzděti sę || słowo poświadczone
+
| jąc /jąc/ || przełyk || psł. *jěťь, nieregularnie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdewát sa /våzdevot să/ || ubierać się || psł. *vъzděvati sę || słowo poświadczone
+
| jącåne /jącånĕ/ || jęczmienny || psł. *jęčьnьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdráz /våzdroz/ || głos, śpiew; melodia || psł. *vъz(d)razъ || słowo poświadczone
+
| jącånek /jącånĕk/ || trznadel || psł. *jęčьnьnikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåzdrizȧl /våzdrizal/ || pas, pasek; rzemień || psł. *vъzdьržьlь || słowo poświadczone
+
| jącmin /jącmin/ || jęczmień || psł. *jęčьmenь || słowo poświadczone, być może istniał pierwotny mianownik: jącmoi
 
|-
 
|-
| wåzdwîgnǫt /våzdvaignǫt/ || podnieść || psł. *vъzdvignǫti || słowo poświadczone
+
| jącmine /jącminĕ/ || jęczmienny || psł. *jęčьmenьnъjь || słowo poświadczone, wtórne wobec jącånĕ
 
|-
 
|-
| wåzlet /våzlĕt/ || nalać, polać || psł. *vъzliti || słowo poświadczone
+
| jąt /jąt/ || chwytać, łapać, brąć || psł. *jęti || poświadczone formy osobowe: jėmĕ, jėmăto-să i imiesłów: jǫtĕ
 
|-
 
|-
| wåzbûdet /våzbaudĕt/ || obudzić || psł. *vъzbuditi || słowo poświadczone  
+
| jątrènîcia /jątrĕnaićă/ || jątrznica, kiszka || psł. *jętrenica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wend /vend/ || Wend, Połabianin || niem. Wend? || z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
+
| je /je/ || tak (potwierdzenie) || śdn. je || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wiater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone
+
| jed /jed/ || jedzenie, jadło || psł. *jědь || poświadczone w wyrażeniu: ai jădai
 
|-
 
|-
| wicér /vicer/ || wieczór || psł. *večerъ || słowo poświadczone
+
| jedące kamår /jedącĕ komår/ || jadalnia, pokój jadalny || jest + komår || formacja analogiczna do såpące komår, por. niem. Esszimmer
 
|-
 
|-
| wicera /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
+
| jedna /jednă/ || potrawa || psł. *jědьna(ja) || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wicia /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
+
| jednîcia /jednaićă/ || jadalnia || jed + -naićă || formacja analogiczna do pekărnaićă, ťauxărnaićă
 
|-
 
|-
| wilia /viľă/ || wola || psł. voľa || słowo poświadczone
+
| jedzna /jeʒnă/ || jedzenie || psł. *jěďьna(ja) || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wimûriát /vimauŕot/ || omurować || vib- + mauren || poświadczone w imiesłowie: vimauŕonă
+
| jesera /jeseră/ || ości u kłosa, wąsy, kolce || psł. *jesera || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| winia /vińă/ || woń, zapach || psł. *voňa || słowo poświadczone
+
| jest /jest/ || jeść || psł. *jěsti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| winiat /vińăt/ || wygrywać, zyskiwać || śdn. winnen || poświadczone w 2Sg: vińăs
+
| jezdet /jezdĕt/ || jeździć || psł. *jězditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| winiát /vińot/ || pachnieć (ładnie) || psł. *voněti || poświadczone w 3Sg: vińojĕ
+
| Jezu̇s /Jezus/ || Jezus || śdn. Jesus || słowo poświadczone, imię
 
|-
 
|-
| winîcia /vinaićă/ || dyszel || psł. *ojьnica || słowo poświadczone
+
| jėgrîcia /jėgraićă/ || zabawa || psł. *jьgrica || słowo poświadczone, obocznie wtórne postaci: jaigraićă, jågraićă
 
|-
 
|-
| wiǫzat /v́ǫzăt/ || wiązać || psł. *vęzati || słowo poświadczone
+
| jėlma /jėlmă/ || wiąz, brzost || psł. *jьlьma || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wiper /vipĕr/ || wieprz || psł. *veprь || słowo poświadczone
+
| Jėlmenawa /jėlmenovă/ || Ilmenawa, Ilmenau || psł. *jьlьmenava || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| wiprawet /viprovĕt/ || oporządzać gospodarstwo domowe || psł. *opraviti || poświadczone gerundium: viprovenĕ
+
| jėlmuwe /jėlmüvĕ/ || wiązowe, z wiązu || jėlmă + -üvĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wirgiat /virďăt/ || chłostać || psł. *vьrgati || słowo poświadczone
+
| jėskrît sa /jėskrait să/ || iskrzyć się || psł. *jьskriti sę || z poświadczonego jåskră; jå->jė- por. jågră>jėgraićă
 
|-
 
|-
| wirgnǫt /virgnǫt/ || rzucić || psł. *vьrgnǫti || słowo poświadczone
+
| jėwér /jėver/ || wiór, trzaska || psł. *jьverъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wiriål /viŕål/ || orzeł || psł. *orьlъ || poświadczone, ale w znaczeniu "sęp zajęczy", co jest wątpliwe
+
| jidîne /jidainĕ/ || jedyny || psł. *jedinъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wis /vis/ I || || psł. *osь || słowo poświadczone
+
| jisin /jisin/ || jesień || psł. *jesenь || poświadczone w złożeniu jisin-mond
 
|-
 
|-
| wis /vis/ II || wszystek || psł. *vьšь || słowo poświadczone
+
| jisin-mand /jisin-mond/ || wrzesień || psł. *jesenь + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wis tîd /vis taid/ || zawsze, cały czas || vis + śdn. tîd || słowo poświadczone
+
| jist /jist/ || jeszcze || psł. *ješče || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wisakie /visoťĕ/ || wszelki || psł. *vьšakъjь || słowo poświadczone
+
| jiz /jiz/ || jeż || psł. *ježь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wise /visĕ/ || na pewno || śdn. wisse || słowo poświadczone
+
| jizér /jizer/ || jezioro || psł. *jezerъ? || poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
 
|-
 
|-
| wisedȧnisne /visedanisnĕ/ || powszedni, codzienny || psł. *vьšedьnešьnъjь || słowo poświadczone
+
| jizerak /jizerăk/? || jeziorko || psł. *jezerъkъ || poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
 
|-
 
|-
| wisem /visĕm/ || osiem || psł. *osmь || słowo poświadczone
+
| /jai/ || wy || śdn. || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wisèmdisiǫt /visĕmdiśǫt/ || osiemdziesiąt || psł. *osmь desętъ || słowo poświadczone
+
| jîgiu /jaiďü/ || jarzmo || psł. *jьgo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wisèmnàdist /visĕmnădist/ || osiemnaście || psł. *osmь na desęte || słowo poświadczone
+
| jîgrác /jaigroc/ || gracz || jaigr- + -oc || złożenie wzorem: cirkoc
 
|-
 
|-
| wisèmnacti /visĕmnocti/ || osiemnaście || psł. *osmь na desęte || słowo poświadczone
+
| jîgrát /jaigrot/ || bawić się, grać || psł. *jьgrati || poświadczone w 3Pl: jaigroją
 
|-
 
|-
| wisîna /visaină/ || osina || psł. *osina || poświadczone w l. mn.: visainĕ
+
| jînam /jainăm/ || gdzie indziej || psł. *jьnamъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| vismàru /vismărü/ || ośmioro || psł. *osmero || słowo poświadczone
+
| jîminne /jaiminĕ/ || imienny, związany z imieniem || jaimą + -nĕ || przymiotnik na -nĕ od poświadczonego jaimą
 
|-
 
|-
| wit /vit/ || od || psł. *otъ || słowo poświadczone
+
| jîmat /jaimăt/ || łapać, łowić || psł. *jьmati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wizsact /vissăct/ || posiekać, pociąć || psł. *jьz-sěťi || słowo poświadczone
+
| jîmą /jaimą/ || imię; nazwisko; rzeczownik || psł. *jьmę || słowo poświadczone, znaczenia wzorem niem. Name
 
|-
 
|-
| wiz /viz/ || z (kogo, czego) || psł. *jьz || słowo poświadczone
+
| jîmu /jaimü/ || imię || psł. *jьmę, zmiana deklinacji || słowo poświadczone, obocznie do jaimą
 
|-
 
|-
| wisŷpet /visåpĕt/ || pocałować || psł. *osypiti || poświadczone w rozkaźniku: visåip
+
| jînde /jaindĕ/ || kiedyś, pewnego razu || psł. *jьngdy || wzorem poświadczone draudĕ
 
|-
 
|-
| wisŷpît sa /visåipait să/ || pocałować się || psł. *osypiti sę || słowo poświadczone
+
| jîne /jainĕ/ || inny || psł. *jьnъjь || poświadczono zaimek z rdzeniem jain-
 
|-
 
|-
| wîdét /vaidet/ || widzieć || psł. *viděti || poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
+
| jîstu /jaistü/ || nerka || psł. *jьsto || poświadczone w l.mn.: jaistă
 
|-
 
|-
| wîdlŷ /vaidlåi/ || widły || psł. *vidly || słowo poświadczone
+
| Jorga /Jörgă/ || Jerzy, Jurek || śdn. Jurge(n) || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, -ör- jak bör, imię
 
|-
 
|-
| wîchår /vaixår/ || wicher || psł. *vixrъ || słowo poświadczone
+
| jǫdre /jǫdrĕ/ || jądro, ziarno orzecha || psł. *jędro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîka /vaikă/ || miasto || śdn. wîk || słowo poświadczone
+
| jǫtra /jǫtră/ || wątroba || psł. *jętra || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wînîća /vainaićă/ || winnica || psł. *vinьnica || słowo poświadczone  
+
| jǫzek /jǫzĕk/ || język (narząd) || psł. *językъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîne /vainĕ/ || winien || psł. *vinьnъjь || słowo poświadczone
+
| Juta /Jütă/ || Judyta || śdn. Jutte || zapożyczenie ze śdn., zasymilowane jak inne imiona, imię
 
|-
 
|-
| wîne /vainĕ/ || wino || psł. *vino || poświadczone w partytywie /vaină/
+
| ju̇nge /jungĕ/ || młody || śdn. junk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîne-mand /vainĕ-mond/ || październik || psł. *vino + śdn. mônd || słowo poświadczone
+
| jûnac /jaunăc/ || młody byk || psł. *junьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wînek /vainĕk/ || winowajca, dłużnik || psł. *vinьnikъ || słowo poświadczone  
+
| jûtra /jautră/ || jutro || psł. *jutrě || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîsenia /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ || wiśnia (drzewo) || psł. *višeňa, višiňa || słowo poświadczone
+
| jûtru /jautrü/ || poranek; wschód || psł. *jutro || słowo poświadczone, "wzchód" por. vicer
 
|-
 
|-
| wîsét /vaiset/ || wisieć || psł. *visěti || poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
+
| jûz /jauz/ || już || psł. *juže || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wîsná /vaisno/ || wiśnia (owoc) || psł. *višьňa || poświadczone w NPl: /vaisnåi/
+
| jûzîna /jauzaină/ || obiad || psł. *južina || słowo poświadczone
 +
|}
 +
 
 +
==K==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| wiater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologia !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| wǫgiėl /vǫďėl/ || węgiel || psł. *ǫglь || słowo poświadczone
+
| kabált /kobolt/ || krasnoludek, chochlik, kobold || śdn. kobolt || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫgior /vǫďör/ || węgorz || psł. ǫgořь || słowo poświadczone
+
| kad /kod/ || skrzynka międlicy || psł. *kadь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wǫgioriǫta /Vǫďöŕǫtă/ || Seehausen || psł. *ǫgoręta || słowo poświadczone
+
| kafij /kofij/ || kawa || dn., dsas. Koffie || końcowe -j jak w dłuż. kafej, głuż. kofej, por. także blij
 
|-
 
|-
| wǫs /vǫs/ || broda || psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
+
| kak /kok, kăk/ || jak || psł. *kako || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫzål /vǫzål/ || węzeł || psł. *ǫzъlъ || słowo poświadczone
+
| kak îdi sa? /kok aidi-să?/ || co tam? jak się masz? || kok + ait să || zwrot poświadczony
 
|-
 
|-
| wǫzkie /vǫsťě/ || wązki || psł. *ǫzъkъjь || poświadczone w toponimji: Wunski
+
| kak wile /kok vilĕ/ || ile || kok + vilĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫzla /vǫzlă/ || kolanko źdźbła || psł. *vǫzъlę || słowo poświadczone
+
| kaká /koko/ || pręgierz || śdn. kâk || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wréch /vrex/ || orzech || psł. *orěxъ || słowo poświadczone
+
| kakát /kokot/ || kakać, robić kupę || psł. *kakati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wrisîka /vrisaikă/ || borówka, czarna jagoda || psł. *versika || poświadczone w l. mn.: v
+
| kakie /koťĕ/ || jaki, który || psł. kakъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| writene /vritenĕ/ || wrzeciono || psł. *verteno || słowo poświadczone
+
| kal /kol/ || kapusta || śdn. kôl || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wu̇nkȧr /vunkar/ || kosz wozowy, półkoszki || śdn. woen-kar || słowo poświadczone, może vǫkar?
+
| kalinîcia /kolinaićă/ || kałuża, bajoro || psł. kalenica || słowo poświadczone, być może kolĕnaićă
 
|-
 
|-
| wûcet /vaucĕt/ || uczyć, przyzwyczajać || psł. *učiti || słowo poświadczone
+
| kaluwe /kolüvĕ/ || kapuściany || kol + -üvĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wûcîka /vaucaikă/ || nauczyciel || vauc- od vaucĕt + -aikă || złożenie wzorem bezaika, låzaika
+
| kam /kom/ || dokąd || psł. *kamo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wûcnek /vaucnĕk/ || uczeń || vauc- od vaucĕt + -nĕk || złożenie wzorem ros. ученикъ
+
| kamànŷ /kamănåi/ || piec pokojowy || psł. *kameny || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wûchiu /waux́ü/ || ucho || psł. *uxo || słowo poświadczone
+
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone, zapewne obocznie także komăt
 
|-
 
|-
| wûja /vaujă/ || wuj, brat matki || psł. *uja || słowo poświadczone
+
| kamát tape /komot topĕ/ || schodzić się || komot + topĕ || poświadczone w 3Pl: komoją topĕ
 
|-
 
|-
| wûjewka /vaujefkă/ || ciotka, siostra matki || psł. *ujevъka || słowo poświadczone
+
| kamát wånû /komot vånau/ || wychodzić || komot + vånau || poświadczone w 3Sg: komă vånau
 
|-
 
|-
| wûl /vaul/ || ul || psł. *ulь || słowo poświadczone
+
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wûsne /vausnĕ/ || skóra || psł. *usno || słowo poświadczone
+
| kaminene /kominenĕ/ || kamienny || komoi + -enĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wûsnene /vausnenĕ/ || skórzany || vausnĕ + -enĕ || słowo poświadczone
+
| kampiu̇ter /kompiutĕr/ || komputer || niem. Computer || zapożyczenie, por. łuż. kompjuter
 
|-
 
|-
| wûsta /vaustă/ || usta || psł. *usta || słowo poświadczone
+
| kamŷ /komoi/ || kamień || psł. kamy || słowo poświadczone, najpewniej rodzaju żeńskiego
 
|-
 
|-
| wûzda /vauzdă/ || uzda || psł. *uzda || słowo poświadczone
+
| kamŷka /komoikă/ || kamyk; pestka || komoi + -kă || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wůcka /vauckă/ || wilk, wilczek || psł. *vьlkъ + -ka || słowo poświadczone
+
| kapat /kopăt/ || kapać || psł. *kapati || poświadczone w 3Sg: kopĕ
 
|-
 
|-
| wůk /våuk/ || wilk || psł. *vьlkъ || słowo poświadczone
+
| kapår /kopår/ || miedź || śdn. kopper || zapożyczenie ze śdn., podobnie w łużyckich
 
|-
 
|-
| wůná /vauno/ || wełna || psł. *vьlna || słowo poświadczone
+
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
 
|-
 
|-
| wůnene /vaunenĕ/ || wełniany || psł. *vьlněnъjь || słowo poświadczone
+
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wŷsukie /voisüťĕ/ || wysoki || psł. *vysokъjь || słowo poświadczone
+
| kaprene /koprenĕ/ || miedziany || kopår + -enĕ || formacja wzorem dråvă-dråvenĕ
|}
 
 
 
==Z==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| karia /koŕă/ || taczka || śdn. karre || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| za /zo/ || za, dla || psł. *za || słowo poświadczone
+
| kark /kork/ || noga (u zwierzęcia)? || psł. *korkъ || rozkład złożenia korťĕtüc
 
|-
 
|-
| zabá /zobo/ || żaba || psł. *žaba || słowo poświadczone
+
| karkiétuc /korťĕtüc/ || kret || psł. *korkъ + -točь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zabet /zobĕt/ || zapomnieć || psł. *zabyti || rozkład poświadczonego zobåit să
+
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zabŷt sa /zobåit să/ || zapomnieć się || psł. *zabyti sę || poświadczone w czasie przeszłym: zobål-să
+
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zabka /zopkă/ || żaba drzewna, rzekotka || psł. *žabъka || słowo poświadczone
+
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
 
|-
 
|-
| zając /zojąc/ || zając || psł. zajęcь || słowo poświadczone
+
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zającak /zojącăk/ || zajączek || psł. zajęčьkъ || słowo poświadczone
+
| kartwilia /kortwiľă/ || rozrywka, zabawa || śdn. kort(e)wile || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zaká /zoko/ || rzecz || śdn. sâke || słowo poświadczone
+
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zát /zot/ || nasienie || śdn. sât || słowo poświadczone
+
| karwar /korvăr/ || krowiarz, hodowca bydła || korvo + -ăr || nazwa hodowcy jak ťün-ťünăr
 
|-
 
|-
| zȧlą /zalą/ || wyka || psł. zьlę?? || słowo poświadczone
+
| karwe /korvĕ/ || krowi || psł. *korvьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zȧlwȧja /zalvajă/ || szałwia || śdn. salwie || słowo poświadczone
+
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja, toponim
 
|-
 
|-
| zȧn /zan/ || żniwo || psł. *žьnь || poświadczone w l. mn.: zanai
+
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zȧne /zanĕ/ || żyła || śdn. sane + -åi || słowo poświadczone
+
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zȧnîsne /zanaisnĕ/ || żniwny || psł. *žьnьšьnъjь || słowo poświadczone
+
| kasȧl /kosal/ || kaszel || psł. kašьľь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zȧnîsne-mánd /zanaisnĕ-mond/ || sierpień || zȧnîsne + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| kaset /kasĕt/ || zapraszać na przyjęcie || psł. *kvasiti || poświadczone jako gerundium: kosenĕ
 
|-
 
|-
| zȧrat /zarăt/ || patrzeć || psł. *zьrěti || słowo poświadczone
+
| kaslet /koslĕt/ || kaszleć || psł. kašľati || poświadczone w 3Sg: koslĕ
 
|-
 
|-
| zȧriadle /zaŕodlĕ/ || lustro || psł. *zьrědlo || słowo poświadczone
+
| katér /koter/ || kot, kocur || śdn. kâter || słowo poświadczone, może zasymilować do kotår?
 
|-
 
|-
| zȧwat /zavăt/ || żuć || psł. *žьvati || słowo poświadczone
+
| kazde /kozdĕ/ || każdy || psł. *kъžьdo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zȧzat /zazăt/ || palić, opalać, spalać || psł. *žьžati || słowo poświadczone
+
| kȧchiėl /kax́ėl/ || kafel || śdn. kachel || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zågle /zåglĕ/ || zły, rozgniewany || psł. *žьglъjь || słowo poświadczone
+
| kȧchiėlnek /kax́ėlnĕk/ || kafelkarz || kax́ėl + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| zåmela /zåmelă/ || bułka || śdn. sêmele || słowo poświadczone
+
| kȧchlek /kaxlĕk/ || kafelek || kax́ėl + -ĕk || zdrobnienie wzorem kuvål-kuvlĕk
 
|-
 
|-
| zåwat /zåvăt/ || wołać, przywoływać || psł. *zъvati || poświadczone w 3Sg: züvĕ
+
| kȧkû /kakau/ || kakao || niem. Kakao || por. niem. Kakao [kaˈkaʊ̯], a także -au jako partytyw
 
|-
 
|-
| ząt /ząt/ || zięć || psł. *zętь || słowo poświadczone
+
| kȧlądår /kalądår/ || kalendarz || niem. Kalender || słowo poświadczone, Polański zapisuje kalandår
 
|-
 
|-
| zątek /zątĕk/ || pan młody || psł. *zętikъ || słowo poświadczone
+
| kȧnél /kanel/ || cynamon || dn. Kaneel || zapożyczenie z dn., słowo Zimt południowoniemieckie
 
|-
 
|-
| zelǫd /zelǫd/ || żołądź || psł. *želǫdь || słowo poświadczone
+
| kȧnta /kantă/ || kąt, róg || śdn. kante || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zena /zenă/ || żona, także kobieta || psł. *žena || słowo poświadczone
+
| kȧpu̇z /kapuz/ || kaptur (dla ochrony przed pszczołami?) || śdn. kabütze || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zerawac /zerovăc/ || żarzący się popiół || psł. *žeravьcь || słowo poświadczone
+
| kȧrpa /karpă/ || karp || śdn. karpe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zewarnak /zevornăk/ || skowronek || psł. *ževornъkъ || słowo poświadczone
+
| Kȧzȧch /Kazax/ || Kazach || por. niem. Kasache || zapożyczenie z niem., por. ros. казахъ
 
|-
 
|-
| zewat /zevăt/ || ziewać || psł. *zěvati || poświadczone w 3Sg: zevă (albo zevĕ)
+
| Kȧzȧchstȧn /Kazaxstan/ || Kazachstan || por. niem. Kasachstan || zapożyczenie z niemieckiego, por. ros. Казахстанъ
 
|-
 
|-
| ziarnu /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
+
| Kȧzȧska /Kazaskă/ || Kazaszka || Kazax + -kă || typowa nazwa żeńska na -kă
 
|-
 
|-
| zil /zil/ || lina || śdn. sîl || poświadczone w l. mn.: zilåi
+
| kȧzȧskie /kazasťĕ/ || kazaski || Kazax + -sťĕ || typowy przymiotnik na -sťĕ, nie -stansťĕ, bo niem. kasachisch
 
|-
 
|-
| zile /zilĕ/ || trawa || psł. *zelьje || słowo poświadczone
+
| // || ku, do || psł. *|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ziliazene /ziľozenĕ/ || żelazny || ziľozü + -enĕ || słowo poświadczone
+
| kål /kål/ || kieł || psł. *kъlъ || niepewne poświadczenie w l. mn.: klåi, niejasny brak -å-
 
|-
 
|-
| ziliazu /ziľozü/ || żelazo || psł. *želězo || słowo poświadczone
+
| kåtu /kåtü/ || kto || psł. *kъto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zimia /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
+
| Klǫcka /Klǫckă/? || Clenze || psł. *klanьčьka?? || słowo poświadczone, odczyt Kľǫskă nieprawdopodobny, toponim
 
|-
 
|-
| zimne /zimnĕ/ || ziemny, z ziemi || psł. *zemьnъjь || słowo poświadczone
+
| kiȧba /ťabă/ || duch || ??? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧdål /ťadål/ || kitel, bluza || śdn. kedel || słowo poświadczone, obocznie ťetål
 +
|-
 +
| kiȧdiá /ťaďo/ || łańcuch || śdn. kêde || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧgiėl /ťaďėl/ || kręgiel || śdn. kegel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiȧgle /ťaglĕ/ || kręgle (gra) || ťaďėl + -ĕ || poświadczone chyba jako biernik: ťagli
 
|-
 
|-
| zimnek /zimnĕk/ || duch ziemny, podziemny duszek || psł. *zemьnikъ || słowo poświadczone
+
| kiȧjàncînia /ťajăncaińă/ || kij pasterski, palica || psł. *kyjanьčinьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zip /zip/ || mydło || śdn. sêpe || poświadczone w GSg: ziṕau
+
| kiȧjànîcia /ťajănaićă/ || tłuczek do lnu || psł. kyjanica || słowo poświadczone, Polański obocznie rekonstruuje kiėjănaićă
 
|-
 
|-
| zizîcka /zizaicka/ || kukułka || psł. *žežičьka || słowo poświadczone
+
| kiȧrl /ťarl/ || mąż; mężczyzna || śdn. kerle || słowo poświadczone, obocznie ťaŕål
 
|-
 
|-
| zîbår /zaibår/ || żubr || psł. *zǫbr, odnosowione || poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
+
| kiȧsŷ /ťasåi/ || dom || śdn. kese + -åi || słowo poświadczone, obocznie ťesåi
 
|-
 
|-
| zîd /zaid/ || Żyd || psł. *židъ || słowo poświadczone
+
| kiȧtrek /ťatrĕk/ || piesek || śdn. koter || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîdé /zaide/ || struny (skrzypcowe) || śdn. seide || słowo poświadczone
+
| kicår /ťicår/ || kosz; więcierz, kaszerz (do łowienia ryb) || por. śdn. Kesser || słowo poświadczone, obocznie ťicer
 
|-
 
|-
| zîma /zaimă/ || zima || psł. *zima || słowo poświadczone
+
| kicårak /ťicerăk/ || koszyczek || ťicår + -ăk || słowo poświadczone jako ťicerak, ale por. ťicår
 
|-
 
|-
| zîma-mand /zaimă-mond/ || listopad || psł. *zima + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| kicårnek /ťicernĕk/ || koszykarz, łubiankarz || ťicår + -nĕk || formacja wzorem criv-crivnĕk, klübĕk-klübaucnĕk
 
|-
 
|-
| zîmiana /zaiḿonă/ || gorączka, dreszcze || psł. *ziměna || słowo poświadczone
+
| kieler /ťelĕr/ || piwnica || dn. Keller || słowo poświadczone, Polański pisze ťeler
 
|-
 
|-
| zîmne /zaimnĕ/ || zimny || zaimă + -nĕ || słowo poświadczone
+
| kiėcînia /ťėcaińă/ || udo, udziec || psł. *kъčinьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîmnu /zaimnü/ || zimno || zaimă + -nü || słowo poświadczone
+
| kiėde /ťėdĕ/ || gdzie || psł. *kъde || słowo poświadczone, być może /ťėd/
 
|-
 
|-
| zît /zait/ || żyć || psł. *žiti || poświadczone w 3Sg: zaivĕ
+
| kiėjènîcia /ťėjănaićă/ || tłuczek do ubijania lnu || psł. *kъjanica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîtkiu /zaitťü/ || ziarnko zboża || zaitü + -ťü || poświadczone w l. mn.: zaitkă
+
| kiėlîn /ťėlain/ || łono || psł. *kъlinъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîtne /zaitnĕ/ || zbożowy, na zboże || zaitü + -nĕ || słowo poświadczone
+
| kiėnądz /ťėnąʒ/ I || król; król w grze || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone, także w znaczeniu 'szlachcic; junkier'
 
|-
 
|-
| zîtu /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
+
| kiėnądz /ťėnąʒ/ II || księżyc || psł. *kъnęʒь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîwat /zaivăt/ || życie; ciało; brzuch || psł. *životъ || słowo poświadczone
+
| kiėnągînia /ťėnąďaińă/ || szlachcianka, królowa || psł. *kъnęgyni || słowo poświadczone, znaczenie "królowa" w analogii do ťėnąʒ
 
|-
 
|-
| zîwåtak /zaivåtăk/ || serce || psł. *životъkъ || słowo poświadczone
+
| kiėnąze /ťėnązĕ/ || królewskie, szlacheckie || ťėnąʒ + -ĕ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zîwe /zaivĕ/ || żywy || psł. *živъjь || słowo poświadczone
+
| kiėnąze liǫdu /ťėnązĕ ľǫdü/ || królestwo || ťėnązĕ + ľǫdü || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zlåd /zlåd/ || grad || psł. *želdь? *želdъ? || słowo poświadczone
+
| kiėsin /ťėsin/ || żołądek || psł. *kъsenь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zlåta /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
+
| kinka /ťinkă/ || muszla, skorupa, łupina  || śdn. kinke || poświadczne w NSg: kinťai, choć być może ū-temat
 
|-
 
|-
| zlåtene /zlåtenĕ/ || złoty, złocony || psł. *zoltenъjь || słowo poświadczone, Polański się waha, być może zlåtnĕ
+
| kiodrat /ťödrăt/ || gadać, paplać || śdn. koderen || słowo poświadczone, forma osobowa /ťödrojĕ/ wzkazuje na ťödrot
 
|-
 
|-
| zmėjek /zmėjĕk/ || padalec || psł. *zmijikъ || słowo poświadczone, choć niepewne
+
| kiola /ťölă/ || fura, pojazd, samochód || psł. *kola || słowo poświadczone, znaczenie samochód por. sch. kola
 
|-
 
|-
| znajemne /znojemnĕ/ || znany || psł. *znajemьnъjь || słowo poświadczone
+
| kiolàsena /ťölăsenă/ || wózek || psł. *kolesena? nieco niejasne fonetycznie || słowo poświadczone jako /ťölăsenă/
 
|-
 
|-
| znát /znot/ || znać || psł. *znati || słowo poświadczone
+
| kiolåt /ťölåt/ || deska || psł. *kolъtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zǫb /zǫb/ || ząb || psł. *zǫbъ || słowo poświadczone
+
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone, prawdopodobnie odmiana s-tematowa, por. ťölăsenă
 
|-
 
|-
| zǫdlu /zǫdlü/ || żądło || psł. *žędlo || słowo poświadczone
+
| kionar /ťönăr/ || pasterz koni || psł. *konařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zriba /zribǎ/ || źrebię || psł. *žerbę || słowo poświadczone
+
| kionika /ťönikă/ || konewka || psł. *kony + *-ika, nieregularnie || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zribac /zribǎc/ || młody (roczny) koń || psł. *žerbьcь || słowo poświadczone
+
| kionwîcia /ťönvaićă/ || dzbanek || psł. *konъvica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zribîcia /zribaićǎ/ || młoda (roczna) klacz || psł. *žerbica || słowo poświadczone
+
| kionŷ /ťönåi/ || dzban || psł. *kony || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zunet /zünĕt/ || dzwonić || psł. *zvoniti || poświadczone w 3Sg: zünĕ
+
| kiorac /ťörăc/ || korzec (miara) || psł. *korьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zûk /zauk/ || żuk || psł. *žukъ || słowo poświadczone
+
| kiorŷtce /ťöråitcĕ/ || korytko || psł. *korytьce || poświadczone w l.mn.: ťöråitcă
 
|-
 
|-
| zůknǫt /zauknǫt/ || żółknąć || psł. *žьlknǫti || poświadczone w 3Sg: zauknĕ
+
| kiorŷte /ťöråitĕ/ || koryto || psł. *koryto || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| zwȧnet /zvanĕt/ || dźwięczeć, dzwonić || psł. zvьniti || poświadczone w 3Sg: zvanĕ
+
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zwån /zvån/ || dźwięk || psł. *zvonъ || słowo poświadczone (Schleicher)
+
| kiosàrene /ťösărenĕ/ || kaszany, z kaszy || ťösör + -enĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiosor /ťösör/ || kasza, krupy || psł. *kosorъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kioster /ťöster/ || kościelny || śdn. köster || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiostka /ťös(t)kă/ || kostka (anatomiczna) || psł. *kostъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiozka /ťöskă/ || kózka || psł. *kozъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kirbé /ťirbe/ || żłób, drabinka żłobowa || śdn. kribbe, z metatezą || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kirialîs /ťiŕolais/ || Kyrie eleison || niem. Kyrieleis || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kirnia /ťirńă/ || maślnica, kierznia || śdn. kerne || słowo poświadczone, obocznie ťirnă, ale raczej to niedokładność zapisu
 +
|-
 +
| kiubar /ťübăr/ || łóżko; pościel?; poduszka? || psł. *kobьrь || słowo poświadczone, obocznie ťübĕr
 +
|-
 +
| kiubåla /ťübålă/ || kobyła || psł. *kobyla || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiubålka /ťübålkă/ || kobyłka || psł. *kobylъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulȧc /ťülac/ || kołek || psł. *kolьcь|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulcet /ťülcĕt/ || wbijać kołki || psł. *kolьčiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulèsî /ťülĕsai/ || rower || psł. *kolesi || dualis tantum od poświadczonego tölü, por. celü-cilĕsai
 +
|-
 +
| kiuliane /ťüľonĕ/ || kolano || psł. *kolěno || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiulne /ťülnĕ/ || wozowy, dotyczący wozu || ťölü + -nĕ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiumål /ťümål/ || kminek || śdn. kömen, kömel || zapożyczenie z dn. jak engevår albo mairon
 +
|-
 +
| kiun /ťün/ || koń; wałach || psł. *koňь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiunac /ťünăc/ || koniec || psł. *konьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuncet /ťüncĕt/ || kończyć || psł. *konьčiti || czasownik od poświadczonego ťünăc
 +
|-
 +
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiunskie /ťünsťĕ/ || koński, dla koni || psł. *koňьskъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupa /ťüpă/ || kopa, sześćdziesiąt sztuk || psł. *kopa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiupîcia /ťüpaićă/ || sterta siana || psł. *kopica||słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuprîwa /ťüpraivă/ || pokrzywa || psł. *kopriva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiusån /ťüsån/ || poduszka (pod głowę i do siedzenia) || śdn. küssen || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuset /ťüsĕt/ || kosić || ťösă + -ĕt || czasownik od poświadczonego ťösă
 +
|-
 +
| kiusîste /ťüsaistĕ/ || drzewce kosy, kosisko || psł. *kosišče || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Kiustne /ťüstnĕ/ || Küsten || psł. *kostьno? || rekonstrukcja, być może *xvostьno?; toponim
 +
|-
 +
| kiustrîwa /ťüstrîvă/ || stokłosa || psł. *kostriva || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutàlnîcia /ťütălnaićă/ || hak do zawieszenia kotła (nad paleniskiem) || ťüťål + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutiål /ťüťål/ || kocioł || psł. *kotьlъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiutlek /ťütlĕk/ || kociołek || psł. *kotьlikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzån /ťüzån/ || kożuch || psł. *kožьnъ|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuza /ťüză/ || skóra || psł. *koža || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzac /ťüzăc/ || kwałek chleba, kromka || śdn. kûse + -ăc || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuze /ťüzĕ/ || kozi || ťöză + -ĕ|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiuzka /ťüskă/ || skórka || psł. kožьka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûchár /ťauxor/ || kucharz || psł. *kuxařь || słowo poświadczone, obocznie ťaux́or
 +
|-
 +
| kiûchàrnîcia /ťauxărnaićă/ || kuchnia || ťauxor + -naićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrá /ťauro/ || kura || psł. *kura || poświadczone w l.mn.: ťauråi
 +
|-
 +
| kiûrą /ťaurą/ || kurczę, kurczątko || psł. *kurę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrèpatka /ťaurĕpotkă/ || kuropatwa || psł. *kuropatъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûrîcé /ťauraice/ || przedmieście, przysiółek || ťauro + -aice || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûsát /ťausot/ || kosztować, próbować, smakować || psł. *kušati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiûtît /ťautait/ || robić, czynić || psł. *kutiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kiwit /ťivit/ || czajka || śdn. kiwit || słowo poświadczoneą
 +
|-
 +
| kizat /ťizăt/ || wybrać || śdn. kesen || poświadczone jako: ťizen, ale por. voiťizăt
 +
|-
 +
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec, handlarz || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kîpet /ťaipĕt/ I || kupić || psł. *kupiti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 +
|-
 +
| kîpet /ťaipĕt/ II || kipieć || psł. *kypěti || poświadczone w 3Sg: ťaipĕ
 +
|-
 +
| kîsèlîna /ťaisĕlaină/ || kwas || ťaiśolĕ + -aină || poświadczone w toponimii: Keisslein, por. głuż. kisalina
 +
|-
 +
| kîselek /ťaiselĕk/ || tlen || ťaiśolĕ + -nĕk || kalka niem. Sauerstoff, por. głuż. kislik, cz. kyslík, -ĕk jak w ďüjĕt-ďüjĕk
 +
|-
 +
| kîsiale /ťaiśolĕ/ || kwaśny, kisły || psł. *kisělъjь || poświadczone w toponimii: Keisslein, Kuseleitzen, por. głuż. kisały
 +
|-
 +
| kîzår /ťaizår/ || cesarz || śdn. keyser || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klagat /klogăt/ || skarżyć, oskarżać || śdn. klagen || poświadczone w 3Sg: klogă
 +
|-
 +
| klagá /klogo/ || skarga || śdn. klage || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klare /klorĕ/ || czysty; wódka || śdn. klare || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klast /klost/ || kłaść || psł. *klasti || poświadczone w 3Sg: klodĕ
 +
|-
 +
| klȧbåt /klabåt/ || kłoda, kloc || dn. klōve, klave || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧnîka /klanaikă/ || ten, który przeklina || psł. *klьnika || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧc /klac/ || kij, drążek, laska || śwn. kloz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧpa /klapă/ || most zwodzony || por. niem. Klappe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧwår /klavår/ || kawaler || śdn. klover || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klȧwrek /klavrĕk/ || chłopak, chłopiec || śdn. klover + -ĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåda /klådă/ || beczka || psł. *kolda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| Klådce /Klåtcĕ/ || Klötze || psł. *Koldьcě || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| klåkiol /klåťöl/ || zegar; dzwon || psł. *kolkolъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåkiolak /klåťölăk/ || dzwonek || psł. *kolkolъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåkiolnek /klåťölnĕk/ || zegarmistrz || klåťöl + -nĕk || złożenie, por. criv-crivnĕk
 +
|-
 +
| klåkionak /klåťönăk/ || dzwonek (kwiat) || psł. *kolkolъkъ, nieregularnie -n- || słowo poświadczone w l. mn: klåťönťĕ
 +
|-
 +
| klånîcia /klånaićǎ/ || kłonica (u wozu) || psł. *kolnica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klås /klås/ || kłos || psł. *kolsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klåse /klåsĕ/ || kłosie || psł. *kolsьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klącet /klącĕt/ || utykać na nogę, kuleć || psł. klęčiti || poświadczone w 3Sg: klącĕ
 +
|-
 +
| klącî /klącai/ || tylne podwórze || psł. *klęči? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kląkî /kląťai/ || zastrzał || psł. *klęky? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kląt /kląt/ || kląć, przeklinać || psł. *klęti || poświadczone w 3Sg: klanĕ
 +
|-
 +
| klediat /kleďăt/ || ubrać, odziać || śdn. kleden || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klediát sa /kleďot să/ || ubrać się || śdn. kleden || poświadczone w czasie przeszłym: kleďol să
 +
|-
 +
| klen /klen/ || klon || psł. *klenъ || rozkład przymiotnika klenüvĕ
 +
|-
 +
| Klenuw /klenüv/ || Klennow || psł. *Klenovъ || rekonstrukcja, toponim
 +
|-
 +
| klenuwe /klenüvĕ/ || klonowy || psł. *klenovъjь || słowo poświadczone, ale w znaczeniu "bukowy", zapewne błąd
 +
|-
 +
| klesta /klestă/ || kleszcze || psł. *klěščě || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klestet /klestĕt/ || ściskać || psł. *klěščiti || rozkład poświadczonego imiesłowu aiklăstenĕ
 +
|-
 +
| klicka /klickă/ || czapeczka || niem. Klitz + -kă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klijé /klije/ || otręby || śdn. klîe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klika /klikă/ || członek męzki || ? || słowo poświadczone, obocznie też klinkă
 +
|-
 +
| klinkàrnîcia || kościelny woreczek na pieniądze || por. szlez.-holszt. klinkers + -naićă || słowo poświadczone, Polański pisze klinkernaićă
 +
|-
 +
| klipår /klipår/ || ogier || śdn. klepper, klöpper || słowo poświadczone jako kliper, dodatkowo zasymilowane
 +
|-
 +
| klit /klit/ || nieduży garnek || śdn. klît || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûc /kľauc/ || klucz || psł. *kľučь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûd /kľaud/ || myśl, rada || psł. *kľudъ? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kliûdát /kľaudot/ || myśleć, dumać || kľaud + -ot || czasownik utworzony wzorem brük-brükot
 +
|-
 +
| kliûdîka /kľaudaikă/ || myśliciel || kľaud- + -aikă || formacja z utworzonego kľaudot wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 +
|-
 +
| klîbá /klaibo/ || głowica na dachu || śdn. klûwe || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klîbenàtîcia /klaibenătaićă/ || szpilka || klaibenĕ + -taićă || słowo poświadczone, patrz: klaib́ăstaićă
 +
|-
 +
| klîbene /klaibenĕ/ || posiadający główkę, z główką || klaibo + -enĕ || słowo poświadczone, patrz: klaib́ostĕ
 +
|-
 +
| klîbiaste /klaib́ostĕ/ || posiadający główkę, głowę || klaibo + -ostĕ || słowo poświadczone, patrz: klaibenĕ
 +
|-
 +
| klîbiàstîcia /klaib́ăstaićă/ || szpilka || klaib́ostĕ + -aićă || słowo poświadczone, patrz: klaibenătaićă
 +
|-
 +
| klîbka /klaipkă/ || pączek || klaibo + -kă || słowo poświadczone, zapisane Kleipken
 +
|-
 +
| klǫb /klǫb/ || biodro || psł. *klǫbъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klǫbne /klǫbnĕ/ || biodrowy || klǫb + -nĕ || przymiotnik wzorem plaug-plauznĕ
 +
|-
 +
| klǫbak /klǫbăk/ || kłębek || psł. *klǫbъkъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubek /klübĕk/ || kapelusz || psł. *klobukъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubûcnek /klübaucnĕk/ || kapelusznik || klübĕk + -nĕk || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klubûcnia /klübaucńă/ || wytwórnia kapeluszy || klübĕk + -ńă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| klutá /klüto/ || bryłka, grudka || śdn. klüte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knȧpát /knapot/ || trzaskać z bicza || dn. knappen || poświadczone w 3Sg: knapojĕ
 +
|-
 +
| knȧpsȧk /knapsak/ || torba pasterska || śdn. knapsak || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knȧwål /knavål/ || knebel || śdn. knevel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knecht /knext/ || parobek, sługa; młodzieniec || śdn. knecht || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| knop /knöp/ || guzik || śdn. knôp || słowo poświadczone, obocznie knüp
 +
|-
 +
| koká /köko/ || kuchnia || śdn. köke || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫdilia /kǫdiľă/ || kądziel, zwój lnu || psł. kǫděľь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫkiul /kǫťül/ ||kąkol|| psł. *kǫkoľь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫkiulene /kǫťülenĕ/ ||kąkolowe, do kąkolu|| psł. *kǫkolenъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫpat /kǫpăt/ || kąpać || psł. *kǫpati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫpát sa /kǫpot să/ || kąpać się || psł. *kǫpati sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫs /kǫs/ || kęs, kawałek || psł. *kǫsъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫsát /kǫsot/ || kąsać, gryźć || psł. *kǫsati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫsàwîcia /kǫsăvaićă/ || pokawałkowanie? || kǫs + -ăvaićă || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kǫset /kǫsĕt/ || ukąsić, ugryźć || psł. *kǫsiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kradîka /krodaikă/ || złodziej || psł. *kradika || formacja z rekonstruowanego /krost/ wzorem låzăt-låzaikă i wielu innych
 +
|-
 +
| kragá /krogo/ || kołnierzyk || śdn. krage || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kraját /krojot/ || odcinać || psł. *krajati || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krakadil /krokodil/ || krokodyl || niem. Krokodil || zapożyczenie bez większej asymilacji, por. łuż. krokodil
 +
|-
 +
| Krakiuw /Kroťüv/ || Kraków || pl. Kraków || adaptacja morfologiczna
 +
|-
 +
| krakwîcia /krokvaićă/ || kawka || psł. krakъvica || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kram /krom/ || sklep, kram || śdn. krâm || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kramnek /kromnĕk/ || sklepikarz, sprzedawca w sklepie || krom + -nĕk || nazwa zawodu jak klübĕk-klübaucnĕk
 +
|-
 +
| krapîna /kropaină/ || odpadki drzewne || śdn. kröppen? || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krasån /krosån/ || naszyjnik? || psł. krasьnъ || słowo poświadczone, oryginalnie "krzyżyk na szyi kobiet"
 +
|-
 +
| krasne /krosnĕ/ || piękny, ładny; dzielny?; uczciwy? || psł. *krasьnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krast /krost/ || kraść || psł. *krasti || poświadczone w 2Sg: krodĕs, 3Sg: krodnĕ
 +
|-
 +
| krąs /krąs/ || wieniec, korona || śdn. kranz || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧngiėl /kranďėl/ || obwarzanek, precel || śdn. kringel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧnkie /kranťĕ/ || chory || śdn. krank || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧpål /krapål/ || kaleka || śdn. kroppel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krȧwåd /kravåd/ || rak || śdn. krewed || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kråsîna /kråsaina/ || okruszek || psł. *krъšina || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kremin /kremin/ || krzemień || psł. *krěmy || słowo poświadczone, być może mianownik to kremoi jak kamoi
 +
|-
 +
| kreweta /krevetă/ || krewetka || niem. Krevette || regularne zapożyczenie z niem., por. cz. kreveta
 +
|-
 +
| krid /krid/ || kreda || szlez-holszt. kried || poświadczone w GSg: kriďau
 +
|-
 +
| krig /krig/ || wojna || niem. Krieg || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krigát sa /krigot-să/ || walczyć, wojować, bić się || niem. kriegen || poświadczone w czasie przeszłym: krigălai-să
 +
|-
 +
| krigiėr /kriďėr/ || wojownik; kawalerzysta || niem. Krieger || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kriját /krijot/ || dostać, otrzymać || lüneb. krī’n || słowo poświadczone