Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 16: Linia 16:
 
| ȧchter /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
 
| ȧchter /axter/ || tył || śdn. achter || rozkład złożenia /axterskă/
 
|-
 
|-
| ȧchterskje /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
+
| ȧchterskie /axtersťĕ/ || tylny || śdn. achter + psł. *-ьskъjь || słowo poświadczone w r. żeńskim
 
|-
 
|-
 
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
 
| ȧlbȧrga /albargă/ || oberża, gospoda || śdn. herberge || słowo poświadczone
Linia 50: Linia 50:
 
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
 
| bagne /bognĕ/ || bagno || psł. *bagno || poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
 
|-
 
|-
| bardŷńa /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
+
| bardŷnia /bordåińă/ || siekiera || psł. *bordyňa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bardźa /borʒ́ă/ || brózda || psł. *borzda || słowo poświadczone
+
| bardzia /borʒ́ă/ || brózda || psł. *borzda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Barlen /borlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
 
| Barlen /borlĕn/? || Berlin || psł. *bъrlinъ? || rekonstrukcja
Linia 72: Linia 72:
 
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
| bȧnkî /banťai/ || ławka || śdn. banke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bȧrgjėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
+
| bȧrgiėr /barďėr/ || mieszczuch || śdn. borger || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
 
| båla /bålă/ || byk || śdn. bulle || słowo poświadczone
Linia 94: Linia 94:
 
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
 
| bît /bait/ || bić || psł. *biti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bjale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
+
| biale /b́olĕ/ || biały || psł. *bělъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| bjaláru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
+
| bialáru̇s /b́olărus/ || Białorusin || b́olĕ + rus || por. biał. беларус, cz. Bělorus
 
|-
 
|-
 
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
 
| blave /blovĕ/ || niebieski || śdn. blawe || słowo poświadczone
Linia 116: Linia 116:
 
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
 
| blîzek /blaizĕk/ || blizko || psł. *blizъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| blîzîća /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
+
| blîzîcia /blaizaićă/ || bliźnię (dziewczę) || psł. *bližica || słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
 
|-
 
|-
 
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
 
| blîzkje /blaisťĕ/ || blizki || psł. *blizъkъjь || według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
Linia 158: Linia 158:
 
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
 
| brodak /brödăk/ || brodzik || psł. *brodъkъ || poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
 
|-
 
|-
| brodawîća /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
+
| brodawîcia /brödavaićă/ || brodawka || psł. *bordavica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| brudegȧm /brüdegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
 
| brudegȧm /brüdegam/ || małżonek, mąż || śdn. brüdegam || słowo poświadczone  
Linia 208: Linia 208:
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Buźǫtkju /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
+
| Buźǫtkiu /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
 
| bu̇k /buk/ || piasta || śdn. bûk || słowo poświadczone
Linia 228: Linia 228:
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| cȧrkjî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
+
| cȧrkî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
Linia 248: Linia 248:
 
| citváru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 
| citváru /citvărü/ || czworo || psł. *četvoro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| citvjarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
+
| citviarte /ciťortĕ/ || czwarty || psł. *četvьrtъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
 
| citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ || czternaście || psł. *četyre na desęte || słowo poświadczone
Linia 260: Linia 260:
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| dalekje /doleťĕ/? || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
+
| dalekie /doleťĕ/? || daleki || psł. *dalekъjь || według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
 
|-
 
|-
 
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
 
| dȧns /dans/ || dzisiaj || psł. *dьnьsь || słowo poświadczone
Linia 278: Linia 278:
 
| disątdiśǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
 
| disątdiśǫt /disątdiśǫt/ || sto || psł. *desętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| disąt pątstigje /disąt pątstiďĕ/ || tysiąc || psł. *desętь + *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| disąt pątstigie /disąt pątstiďĕ/ || tysiąc || psł. *desętь + *pętь + stig || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diśǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
+
| disiǫte /diśǫtĕ/ || dziesiąty || psł. *desętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
 
| diwąt /divąt/ || dziewięć || psł. *devętь || słowo poświadczone
Linia 288: Linia 288:
 
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
| disątnacti /disątnocti/ || dwadzieścia || psł. *desętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwątdiśǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
+
| diwątdisiǫt /divądiśǫt/ || dziewięćdziesiąt || psł. *devętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| diwątáru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
 
| diwątáru /divątărü/ || dziewięcioro || psł. *devętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| diwjǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
+
| diwiǫte /div́ǫtĕ/ || dziewiąty || psł. *devętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
Linia 298: Linia 298:
 
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
+
| dǫpnîcia /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
 
|-
 
|-
 
| drûgje /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
 
| drûgje /drauďĕ/ || drugi || psł. *drugъjь || słowo poświadczone
Linia 312: Linia 312:
 
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
| důg /dåug/ || dług || psł. *dъlgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| důgje /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
+
| důgie /dåuďĕ/ || długi || psł. *dъlgъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
| dwȧr /dvar/ || drzwi || psł. *dvьrь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| dwȧrnîća /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
+
| dwȧrnîcia /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 350: Linia 350:
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| fȧrbja /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
+
| fȧrbia /farb́ă/ || kolor || por. niem. Farbe || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
 
| flîtá /flaito/ || flet || śdn. floite || słowo poświadczone
Linia 384: Linia 384:
 
| glåwa /glåvă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
 
| glåwa /glåvă/ || głowa || psł. *golva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Glîni /Glaini/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
+
| Glîne /Glainĕ/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
 
|-
 
|-
 
| gjolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
 
| gjolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
Linia 468: Linia 468:
 
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel
+
| kartka /kortkă/ || kartka, karteczka || śdn. kârte + kă || zdrobnienie
 
|-
 
|-
| kartkje /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
+
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartkie /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Karwîća /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
+
| Karwîcia /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
 
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
Linia 480: Linia 482:
 
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Kljǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
+
| Kliǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
 
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| kîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
+
| kiolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
+
| kiosa /ťösă/ || kosa || psł. *kosa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjoza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
+
| kioza /ťöză/ || koza || psł. *koza || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
+
| kiun /ťün/ || koń || psł. *koňь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
+
| kiunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
+
| kiust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
+
| kiusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| kjupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| kiupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
 
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
Linia 520: Linia 522:
 
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
| lîpá /laipo/ || lipa || psł. *lipa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljalja /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
+
| lialia /ľoľă/ || tata || prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljas /ľos/ || las || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
+
| lias /ľos/ || las || psł. *lěsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljatu /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
+
| liatu /ľotü/ || lato || psł. *lěto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
+
| liån /ľån/ || len || psł. *lьnъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
+
| liåw /ľåv/ || lew || psł. *lьvъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ljǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
+
| liǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 552: Linia 554:
 
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 
| maslene /moslenĕ/ || maślany || psł. *maslenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| matechja /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
+
| matechia /motex́ă/ || macocha || psł. *matexa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 
| matî /motai/ || matka || psł. *mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| mjågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
+
| miågla /ḿåglă/ || mgła || psł. *mьgla || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
 
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
 
| mǫka /mǫkă/ || mąka || psł. *mǫka || słowo poświadczone
Linia 564: Linia 566:
 
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| murskje pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
+
| murskie pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
 
|-
 
|-
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
Linia 580: Linia 582:
 
| netupȧrd /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 
| netupȧrd /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nidelja /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
+
| nidelia /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| nîzkje /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
+
| nîzkie /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
Linia 618: Linia 620:
 
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątdiśǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| pątdisiǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkjuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
+
| pątkiuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkjuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątstigje /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| pątstigie /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pekárnîća /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| pekárnîcia /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pénidelja/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
+
| pénidelia/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
Linia 648: Linia 650:
 
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Pjana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| Piana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| pjasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| piasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| piås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
| piǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| piǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
Linia 702: Linia 704:
 
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swjǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
+
| swiǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swjǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
+
| Swiǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Swjǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
+
| Swiǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| swjǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
+
| swiǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sluwjanek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
+
| sluwianek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
 
|-
 
|-
 
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
 
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
Linia 728: Linia 730:
 
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
 
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sukjår /süťår/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
+
| sukiår /süťår/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
 
|-
 
|-
 
| śas /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
 
| śas /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
Linia 792: Linia 794:
 
| wås /vås/ || wesz || psł. *vъšь || słowo poświadczone
 
| wås /vås/ || wesz || psł. *vъšь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wåsa /våsă/, wåsak /våsăk/ || osa || psł. *osa, *osъkъ || słowo poświadczone
+
| wåsa /våsă/ || osa || psł. *osa || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåsak /våsăk/ || osa || psł. *osъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| wåsk /våsk/ || wosk || psł. *voskъ || słowo poświadczone
 
| wåsk /våsk/ || wosk || psł. *voskъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Wåstruw /Våstrüv/ || Wüstrow || psł. *ostrovъ || słowo poświadczone
 
| Wåstruw /Våstrüv/ || Wüstrow || psł. *ostrovъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwåda /våvådă/ || książę || psł. *vojevoda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwet /våvĕt/ || owinąć, zawinąć || psł. *vъviti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwidća /våvićă/ || księżna || psł. *vojevodьca || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwlåct /våvlåct/ || nawlec || psł. *vъvelťi || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåwûzdet /våvauzdĕt/ || okiełznać || psł. *vъ(v)uzditi || poświadczone gerundium /våvauzdenĕ/
 +
|-
 +
| wåz /våz/ || wóz, fura || psł. *vozъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbet /våzbĕt/ || przybić || psł. *vъzbiti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbust /våzbüst/ || przekłuć, otworzyć || psł. *vъzbosti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdǫt /våzdǫt/ || rozdmuchać, nadmuchać || psł. *vъzdǫti || poświadczone w 3Sg: /våzdåmĕ/
 +
|-
 +
| wåzdene /våzdenĕ/ || ubranie || psł. *vъzdenьje || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdét sa /våzdet să/ || ubrać się || psł. *vъzděti sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdewát sa /våzdevot să/ || ubierać się || psł. *vъzděvati sę || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdráz /våzdroz/ || głos, śpiew; melodia || psł. *vъz(d)razъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdrizȧl /våzdrizal/ || pas, pasek; rzemień || psł. *vъzdьržьlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzdwîgnǫt /våzdvaignǫt/ || podnieść || psł. *vъzdvignǫti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzlet /våzlĕt/ || nalać, polać || psł. *vъzliti || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wåzbûdet /våzbaudĕt/ || obudzić || psł. *vъzbuditi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Wend /vend/ || Wend, Połabianin || niem. Wend? || z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
 
| Wend /vend/ || Wend, Połabianin || niem. Wend? || z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
Linia 804: Linia 842:
 
| wicera /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
 
| wicera /viceră/ || kolacja || psł. *večeřa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wića /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
+
| wicia /vićă/ || owca || psł. *ovьca || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| wîdét /vaidet/ || widzieć || psł. *viděti || poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
 
| wîdét /vaidet/ || widzieć || psł. *viděti || poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
Linia 824: Linia 862:
 
| wînek /vainĕk/ || winowajca, dłużnik || psł. *vinьnikъ || słowo poświadczone  
 
| wînek /vainĕk/ || winowajca, dłużnik || psł. *vinьnikъ || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| wîseńa /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ || wiśnia (drzewo) || psł. *višeňa, višiňa || słowo poświadczone
+
| wîsenia /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ || wiśnia (drzewo) || psł. *višeňa, višiňa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| wîsét /vaiset/ || wisieć || psł. *visěti || poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
 
| wîsét /vaiset/ || wisieć || psł. *visěti || poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
Linia 830: Linia 868:
 
| wîsná /vaisno/ || wiśnia (owoc) || psł. *višьňa || poświadczone w NPl: /vaisnåi/
 
| wîsná /vaisno/ || wiśnia (owoc) || psł. *višьňa || poświadczone w NPl: /vaisnåi/
 
|-
 
|-
| wjater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone  
+
| wiater /v́otĕr/ || wiatr || psł. *větrъ || słowo poświadczone  
 
|-
 
|-
| wǫgjėl /vǫďėl/ || węgiel || psł. *ǫglь || słowo poświadczone
+
| wǫgiėl /vǫďėl/ || węgiel || psł. *ǫglь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫgjor /vǫďör/ || węgorz || psł. ǫgořь || słowo poświadczone
+
| wǫgior /vǫďör/ || węgorz || psł. ǫgořь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| Wǫgjorjǫta /Vǫďöŕǫtă/ || Seehausen || psł. *ǫgoręta || słowo poświadczone
+
| Wǫgioriǫta /Vǫďöŕǫtă/ || Seehausen || psł. *ǫgoręta || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| wǫs /vǫs/ || broda || psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
 
| wǫs /vǫs/ || broda || psł. *ǫsъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wǫzkje /vǫsťě/ || wązki || psł. *ǫzъkъjь || poświadczone w toponimji: Wunski
+
| wǫzkie /vǫsťě/ || wązki || psł. *ǫzъkъjь || poświadczone w toponimji: Wunski
 
|-
 
|-
 
| wréch /vrex/ || orzech || psł. *orěxъ || słowo poświadczone
 
| wréch /vrex/ || orzech || psł. *orěxъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| wŷsukje /voisüťĕ/ || wysoki || psł. *vysokъjь || słowo poświadczone
+
| wůcka /vauckă/ || wilk || psł. *vьlkъ + -ka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůná /vauno/ || wełna || psł. *vьlna || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wůnene /vaunenĕ/ || wełniany || psł. *vьlněnъjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| wŷsukie /voisüťĕ/ || wysoki || psł. *vysokъjь || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
Linia 862: Linia 906:
 
| zena /zenă/ || żona, także kobieta || psł. *žena || słowo poświadczone
 
| zena /zenă/ || żona, także kobieta || psł. *žena || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| ziljazu /ziľozü/ || żelazo || psł. *želězo || słowo poświadczone
+
| ziliazu /ziľozü/ || żelazo || psł. *želězo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zimja /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
+
| zimia /ziḿă/ || ziemia || psł. *zemьja || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| zîber /zaibĕr/ || żubr || psł. *zǫbr, odnosowione || poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
 
| zîber /zaibĕr/ || żubr || psł. *zǫbr, odnosowione || poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
Linia 874: Linia 918:
 
| zîtu /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
 
| zîtu /zaitü/ || zboże || psł. *žito || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| zjarnu /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
+
| ziarnu /źornü/ || ziarno || psł. *zьrno || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| zlåta /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone
 
| zlåta /zlåtă/ || złoto || psł. *zolto || słowo poświadczone

Wersja z 00:17, 30 cze 2020

A

połabski polski etymologja uzasadnienie
a /ă/ a, lecz psł. *a słowo poświadczone

==Ȧ==ȧ

połabski polski etymologja uzasadnienie
ȧgat /agot/ chronić, oszczędzać śdn. hegen, heien słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
ȧchter /axter/ tył śdn. achter rozkład złożenia /axterskă/
ȧchterskie /axtersťĕ/ tylny śdn. achter + psł. *-ьskъjь słowo poświadczone w r. żeńskim
ȧlbȧrga /albargă/ oberża, gospoda śdn. herberge słowo poświadczone
ȧltitŷ /altitåi/ zawsze śdn. alletiden słowo poświadczone
ȧmén /amen/ amen śdn. amen słowo poświadczone

Å

połabski polski etymologja uzasadnienie
åberhîd /åberhaid/ dzierżawca rządowy śdn. overheit słowo poświadczone
Åns, Ånsa /Åns(ă)/ Jan śdn. Hans słowo poświadczone
Ånska /Ånskă/ Janek śdn. Hans + psł. *-ъka słowo poświadczone

B

połabski polski etymologja uzasadnienie
babá /bobo/ baba, stara kobieta psł. *baba słowo poświadczone
babka /bopkă/ akuszerka, położna psł. *babъka słowo poświadczone
bagnîna /bognaină/ bagnisko psł. *bagnina poświadczone w toponimji: Bonnein
bagne /bognĕ/ bagno psł. *bagno poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
bardŷnia /bordåińă/ siekiera psł. *bordyňa słowo poświadczone
bardzia /borʒ́ă/ brózda psł. *borzda słowo poświadczone
Barlen /borlĕn/? Berlin psł. *bъrlinъ? rekonstrukcja
barna /bornă/ brona psł. *borna słowo poświadczone
barš /borš/ okoń por. niem. Barsch słowo poświadczone
bȧba /babă/ babka, babcia słownictwo dziecięce słowo poświadczone
bȧdål /badål/ kat, oprawca śdn. bodel słowo poświadczone
bȧdån /badån/ kadź, zbiornik śdn. boden słowo poświadczone
bȧlȧja /balajă/ miednica śdn. balleie słowo poświadczone
bȧn /ban/ strych śdn. bon słowo poświadczone
bȧnkî /banťai/ ławka śdn. banke słowo poświadczone
bȧrgiėr /barďėr/ mieszczuch śdn. borger słowo poświadczone
båla /bålă/ byk śdn. bulle słowo poświadczone
båz /båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
bek /bek/ strumień śdn. beke słowo poświadczone
belet /belĕt/ bielić ubrania psł. *běliti słowo poświadczone
bet sa /bet să/ bać się psł. *bojati sę słowo poświadczone
betrat /betrăt/ ulepszyć śdn. beteren słowo poświadczone
bezat /bezăt/ biec, biegać psł. *běžati słowo poświadczone
bezîka /bezaikă/ goniec, biegacz psł. *běžika słowo poświadczone
bikac /bikăc/ dzięcioł śdn bicken + psł. *-ačь słowo poświadczone
bît /bait/ bić psł. *biti słowo poświadczone
biale /b́olĕ/ biały psł. *bělъjь słowo poświadczone
bialáru̇s /b́olărus/ Białorusin b́olĕ + rus por. biał. беларус, cz. Bělorus
blave /blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
blåcha /blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
blåne /blånĕ/ błonie psł. *bolnьje słowo poświadczone
blåtu /blåtü/ błoto psł. *bolto poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
blij /blij/ ołów śdn. bli(g) poświadczone w dopełniaczu /blijau/
blijuwe /blijüvĕ/ ołowiany, ołowiowy śdn. bli(g) + psł. *-ovъjь złożenie
blinskat /blinskăt/ kołysać ??? słowo poświadczone
blîzą /blaizą/ bliźnię (chłopiec) psł. *bližę słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
blîzek /blaizĕk/ blizko psł. *blizъko słowo poświadczone
blîzîcia /blaizaićă/ bliźnię (dziewczę) psł. *bližica słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
blîzkje /blaisťĕ/ blizki psł. *blizъkъjь według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
blîzek /blaizĕk/ znajomy psł. *blizokъ poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
bober /böbĕr/ bóbr psł. *bobrъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
bose /bösĕ/ bosy psł. bosъjь słowo poświadczone
boze /bözĕ/ zły śdn. böse dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
bǫbån /bǫbån/ bęben psł. *bǫbъnъ słowo poświadczone
bǫcet /bǫcĕt/ ryczeć psł. bǫčiti słowo poświadczone
bǫkar /bǫkăr/ bączek (ptak) psł. *bǫkařь słowo poświadczone
brak /brok/ nieużytek, odłóg śdn. brake słowo poświadczone
brat /brot/ brat psł. *bratъ słowo poświadczone
brȧdá /brado/ pieczeń śdn. brade słowo poświadczone
bråwŷ /bråvoi/ brwi psł. *brъvi słowo poświadczone
brącet /brącět/ brzęczeć psł. *bręčěti poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
brącîka /brącaikă/ harfa (żydowska?) psł. *bręčika słowo poświadczone
breza /breză/ brzoza psł. *berza słowo poświadczone
brig /brig/ brzeg psł. *bergъ słowo poświadczone
brîtka /braitkă/ czapka śdn. breit?? słowo poświadczone
brod /bröd/ bród psł. *brodъ poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
broda /brödă/ podbródek psł. *borda słowo poświadczone
brodak /brödăk/ brodzik psł. *brodъkъ poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
brodawîcia /brödavaićă/ brodawka psł. *bordavica słowo poświadczone
brudegȧm /brüdegam/ małżonek, mąż śdn. brüdegam słowo poświadczone
bruder /brüdĕr/ żebrak śdn. broder słowo poświadczone
bruderînka /brüderainkă/ żebrak śdn. broder + -ainkă słowo poświadczone
bruderska /brüderskă/ żebraczka śdn. broder + -skă słowo poświadczone
bruga /brügă/ most śdn. brügge słowo poświadczone
bruk /brük/ użycie śdn. brük słowo poświadczone
brukaza /brükoză/ spodnie śdn. brôkhôse słowo poświadczone
brukát /brükot/ używać śdn. brüken słowo poświadczone
brut /brüt/ panna młoda śdn. brüt słowo poświadczone
brûd /braud/ brud psł. *brudъ poświadczony w toponimji: Braud, Braude
bub /büb/ fasola psł. *bobъ słowo poświadczone
bucka /bückă/ leń, próżniak ? słowo poświadczone
budąca mûchá /büdącă mauxo/ bąk, giez psł. *bodǫťaja muxa słowo poświadczone
Bug /Büg/ Bóg psł. *bogъ słowo poświadczone
bukwŷ /bükvoi/ książka śdn. bôk słowo poświadczone
bulet /bülĕt/ boleć psł. *bolěti poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
bust /büst/ kłuć, przebijać; żądlić psł. *bosti słowo poświadczone
buwát /büvot/ budować śdn. buwen słowo poświadczone
Buzac /Büzăc/ Bóg psł. *božьcь słowo poświadczone
Buzȧcak /Büzacăk/ Bóg psł. *božьčьkъ słowo poświadczone
Buza Matî /büză motai/ Matka Boża psł. *božьja mati słowo poświadczone
buzą /büzą/ obraz święty psł. *božę słowo poświadczone
Buze /Büzĕ/ Boży psł. Božьjь słowo poświadczone
Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ Syn Boży psł. Božьjь Otrokъ słowo poświadczone
Buźǫtkiu /büźǫtťü obrazek święty psł. *božętъko słowo poświadczone
bu̇k /buk/ piasta śdn. bûk słowo poświadczone
bu̇ntie /bunťĕ/ kolorowy, pstrokaty śdn. bunt słowo poświadczone
bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ pstrąg bunťă + råibo słowo poświadczone
bûd /baud/ szyling śdn. butken słowo poświadczone
bûk /bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone
bŷt /boit/ być psł. *byti słowo poświadczone

C

połabski polski etymologja uzasadnienie
cȧrkî /carťai/ kościół, także cmentarz przykościelny psł. *cьrky słowo poświadczone
cȧrw /carv/ robak? psł. *čьrvь poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
cȧrw lezące /carv lezącĕ/ wąż psł. *čьrvь lězęťьjь słowo poświadczone
cȧrwene /carvenĕ/ czerwony psł. *čьrvenъjь słowo poświadczone
Cech /cex/ Czech cz. Čech zapożyczenie z czeskiego
celu /celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
cera /ceră/ wczoraj psł. *vьčera słowo poświadczone
carne /cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone
citer /citĕr/ cztery psł. *četyre słowo poświadczone
citváru /citvărü/ czworo psł. *četvoro słowo poświadczone
citviarte /ciťortĕ/ czwarty psł. *četvьrtъjь słowo poświadczone
citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ czterdzieści psł. *četyre desętъ słowo poświadczone

D

połabski polski etymologja uzasadnienie
dalekie /doleťĕ/? daleki psł. *dalekъjь według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
dȧns /dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
dåwa /dåvo/ dwa psł. *dъva słowo poświadczone
dåwaj /dåvoj/ dwoje psł. *dъvojь słowo poświadczone
dåzd /dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
den /den/ Duńczyk śdn. Dêne zapożyczenie ze śdn.
disąt /disąt/ dziesięć psł. *desętь słowo poświadczone
disątáru /disątărü/ dziesięcioro psł. *desętero słowo poświadczone
disątdiśǫt /disątdiśǫt/ sto psł. *desętь desętъ słowo poświadczone
disąt pątstigie /disąt pątstiďĕ/ tysiąc psł. *desętь + *pętь + stig słowo poświadczone
disiǫte /diśǫtĕ/ dziesiąty psł. *desętъjь słowo poświadczone
diwąt /divąt/ dziewięć psł. *devętь słowo poświadczone
diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ dziewiętnaście psł. *devętь na desęte słowo poświadczone
disątnacti /disątnocti/ dwadzieścia psł. *desętь na desęte słowo poświadczone
diwątdisiǫt /divądiśǫt/ dziewięćdziesiąt psł. *devętь desętъ słowo poświadczone
diwątáru /divątărü/ dziewięcioro psł. *devętero słowo poświadczone
diwiǫte /div́ǫtĕ/ dziewiąty psł. *devętъjь słowo poświadczone
dîpá /daipo/ jama, jaskinia psł. *dupa poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
dîwak /daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
dǫpnîcia /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ chrzest śdn. dôpe + psł. *-ьnica słowo zaświadczone
drûgje /drauďĕ/ drugi psł. *drugъjь słowo poświadczone
drûz Bug /drauz Büg/ szczęść Boże, dopomóż Boże psł. *druži bogъ zwrot poświadczony
dubre /dübrĕ/ dobry psł. *dobrъjь słowo poświadczone
dubre dȧn /dübrĕ dan/ dzień dobry psł. dobrъjь dьnь zwrot poświadczony
dubre vicér /dübrĕ vicer/ dobry wieczór psł. *dobrъjь večerъ zwrot poświadczony
důg /dåug/ dług psł. *dъlgъ słowo poświadczone
důgie /dåuďĕ/ długi psł. *dъlgъjь słowo poświadczone
dwȧr /dvar/ drzwi psł. *dvьrь słowo poświadczone
dwȧrnîcia /dvarnaićă/ pokój psł. *dvьrьnica słowo poświadczone

E

połabski polski etymologja uzasadnienie
ele /elĕ/ cały czas, zawsze śdn. hêl słowo poświadczone
eluwe /elüvĕ/ cały śdn. hêl + -üvĕ słowo poświadczone
emerika /emerikă/ królewstwo niebieskie śdn. hemmelrîke słowo poświadczone
enep /enĕp/ konopia śdn. hennep słowo poświadczone
engiėl /enďėl/ anioł śdn. engel słowo poświadczone
engiwår /enďivår/ imbir śdn. engewer słowo poświadczone
erá /ero/ cześć, honor śdn. êre poświadczone w bierniku /erǫ/
erlikie /erliťĕ/ uczciwy śdn. êrlik słowo poświadczone
erste /erstĕ/ pierwszy śdn. erste słowo poświadczone
ewål /evål/ hebel dn. hewel słowo poświadczone

F

połabski polski etymologja uzasadnienie
fȧrbia /farb́ă/ kolor por. niem. Farbe słowo poświadczone
flîtá /flaito/ flet śdn. floite słowo poświadczone
flîtac /flaităc/ piegża flaito + -ac słowo poświadczone
flîtát /flaitot/ grać na flecie flaito + -ot słowo poświadczone
Francoz /froncöz/? Francuz dn. Franzoos zapożyczenie z dolno-niemieckiego
Fris /fris/ Fryzyjczyk śdn. Vrêsch słowo poświadczone

G

połabski polski etymologja uzasadnienie
gad /god/ wąż psł. *gadъ słowo poświadczone
gadek /godĕk/ robak psł. *gadikъ słowo poświadczone
gaj /goj/ gaj, lasek psł. *gajь poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
Garduw /Gordüv/? Gartow psł. *gordovъ? rekonstrukcja
gat /got/ gać, grobla, (staw?) psł. *gatъ~gatь poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
gatek /gotĕk/ mały staw psł. *gatikъ poświadczone w toponimji: Kadieck
gȧle /galě/ żółty śdn. gêle dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
glåwa /glåvă/ głowa psł. *golva słowo poświadczone
Glîne /Glainĕ/? Lüneburg psł. *glinьje poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
gjolǫb /ďölǫb/ gołąb psł. golǫbь słowo poświadczone
gjolǫbak /ďölǫbăk/ gołąbek psł. golǫbъkъ słowo poświadczone
gjora /ďöră/ góra psł. *gora słowo poświadczone
Gjorska /Ďörskă/ Bergen psł. *gorьska(ja) słowo poświadczone
glǫb /glǫb/ głębina psł. *glǫbь poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
grone /grönĕ/ zielony śdn. gröne słowo poświadczone

Ch

połabski polski etymologja uzasadnienie
chȧrwat /xarvăt/ Chorwat sch. hrvat zaadaptowane zapożyczenie
chléw /xlev/ chlew psł. *xlěvъ słowo poświadczone

Î

połabski polski etymologja uzasadnienie
î /ai/ u, przy psł. *u słowo poświadczone
îbezat /aibezăt/ uciec psł. uběžati słowo poświadczone
îbet /aibĕt/ zabić, ubić psł. ubiti słowo poświadczone
îta /aită/ ojciec germanizm, por. sfr. heitha słowo poświadczone

J

połabski polski etymologja uzasadnienie
jabkju /jopťü/ jabłko psł. *jablъko słowo poświadczone
jar /jor/ dolina psł. *jarъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
jȧdån /jadån/ jeden psł. *jedьnъ słowo poświadczone
jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti jedenaście psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte słowo poświadczone
jedna /jednă/, jedzna /jeʒdnă/ jedzenie psł. *jedьna(ja), *jeďьna(ja) słowo poświadczone
jidîne /jidainĕ/ jedyny psł. *jedinъjь słowo poświadczone
jizér /jizer/ jezioro psł. *jezerъ? poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
jizerak /jizerăk/? jeziorko psł. *jezerъkъ poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
jǫtra /jǫtră/ wątroba psł. *jętra słowo poświadczone
jǫzek /jǫzĕk/ język psł. *językъ słowo poświadczone
jûtra /jautră/ jutro psł. *jutrě słowo poświadczone
jûtru /jautrü/ poranek psł. *jutro słowo poświadczone

K

połabski polski etymologja uzasadnienie
kamát /komot/ przychodzić śdn. komen słowo poświadczone
kamår /komår/ pokój śdn. kamer słowo poświadczone
kapjá /koṕo/ kropla psł. *kapľa poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
kapka /kopkă/ kropelka psł. *kapъka słowo poświadczone
kartá /korto/ kartka; karta śdn. kârte słowo poświadczone
kartka /kortkă/ kartka, karteczka śdn. kârte + kă zdrobnienie
kartål /kortål/ koszula szlez-holszt. kortel słowo poświadczone
kartkie /kortťě/ krótki psł. kortъkъjь słowo poświadczone
karwá /korvo/ krowa psł. *korva słowo poświadczone
Karwîcia /Korvaićă/? Karwitz psł. korvica? rekonstrukcja
kas /kos/ zakwas? psł. *kvasъ słowo poświadczone
kasac /kosăc/ drożdże psł. *kvasьcь słowo poświadczone
Kliǫska /Kľǫskă/? Clentz psł. *klęsъka słowo poświadczone
k(å)rŷ, /k(å)råi/ krew psł. *kry słowo poświadczone
kîpac /ťaipăc/ kupiec psł. *kupьcь słowo poświadczone
kiolu /ťölü/ koło psł. *kolo słowo poświadczone
kiosa /ťösă/ kosa psł. *kosa słowo poświadczone
kioza /ťöză/ koza psł. *koza słowo poświadczone
kiun /ťün/ koń psł. *koňь słowo poświadczone
kiunek /ťünĕk/ koń psł. *koňikъ słowo poświadczone
kiust /ťüst/ kość psł. *kostь słowo poświadczone
kiusten /küstĕn/ Küsten psł. *kostinъ? rekonstrukcja
kiupål /ťüpål/ motyka psł. *kopъlь słowo poświadczone
krîdle /kraidlĕ/ skrzydło psł. *kridlo słowo poświadczone

L

połabski polski etymologja uzasadnienie
lawa /lovo/ ława psł. *lava poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ ławka psł. *lavъka, *lavica poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
Låbu /Låbü/ Łaba psł. *olbo słowo poświadczone
lepse /lepsĕ/ lepszy psł. *lěpьšьjь słowo poświadczone
lîpá /laipo/ lipa psł. *lipa słowo poświadczone
lialia /ľoľă/ tata prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego słowo poświadczone
lias /ľos/ las psł. *lěsъ słowo poświadczone
liatu /ľotü/ lato psł. *lěto słowo poświadczone
liån /ľån/ len psł. *lьnъ słowo poświadczone
liåw /ľåv/ lew psł. *lьvъ słowo poświadczone
liǫdu /ľǫdü/ pole, ziemia rolna psł. *lędo słowo poświadczone

M

połabski polski etymologja uzasadnienie
madek /modĕk/ dżdżownica śdn. made, maddik słowo poświadczone
malîna /molainǎ/ malina psł. *malina słowo poświadczone
Marîna zîpa /moraină zaipă/ tęcza psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi słowo poświadczone
marz /morz/ mróz psł. *morzъ słowo poświadczone
mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ masło psł. *mastъka słowo poświadczone
maslena mlåka /moslenă mlåkă/ maślanka psł. *moslenoje melko słowo poświadczone
maslene /moslenĕ/ maślany psł. *maslenъjь słowo poświadczone
matechia /motex́ă/ macocha psł. *matexa słowo poświadczone
matî /motai/ matka psł. *mati słowo poświadczone
miågla /ḿåglă/ mgła psł. *mьgla słowo poświadczone
mǫka /mǫkă/ mąka psł. *mǫka słowo poświadczone
mlåka /mlåkă/ mleko psł. *melko słowo poświadczone
mǫda /mǫdă/ męzkie genitalja psł. *mǫda słowo poświadczone
murskie pjås /mürsťĕ ṕås/ foka psł. *morьskъjь pьsъ pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
muzdin /müzdin/ mózg psł. *moždženь słowo poświadczone
mŷs /mois/ mysz psł. *myšь słowo poświadczone
mŷska /moiskă/ mięsień psł. *myšьka słowo poświadczone

N

połabski polski etymologja uzasadnienie
netupȧrd /netüpard/ motyl psł. *netopyřь, -d nieregularne słowo poświadczone
nidelia /nideľă/ niedziela; tydzień psł. *neděľa słowo poświadczone
nîzkie /naisťĕ/ nizki psł. *nizъkъjь słowo poświadczone
nuz /nüz/ nóż psł. *nožь słowo poświadczone

P

połabski polski etymologja uzasadnienie
parpart /porport/, papart /poport/ paproć psł. *paportь>*porportь poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
past /post/ paść psł. *pasti słowo poświadczone
pastȧrnek /postarnĕk/ pasterz psł. *pastyřьnikъ słowo poświadczone
pająk /pojąk/ pająk psł. *pajǫkъ słowo poświadczone
palac /polăc/ palec psł. *palьcь słowo poświadczone
parsą /porsą/ prosię psł. *porsę słowo poświadczone
patka /potkă/ pochwa por. niem. Fotze słowo poświadczone
pȧpir /papir/ papier śdn. papîr słowo poświadczone
pąpil /pąpil/ bak psł. pępelь słowo poświadczone
pąst /pąst/ pięść psł. *pęstь słowo poświadczone
pąt /pąt/ pięć psł. *pętь słowo poświadczone
pątáru/pątărü/ pięcioro psł. *pętero słowo poświadczone
pątnádist /pątnădist/ piętnaście psł. *pętь na desęte słowo poświadczone
pątdisiǫt /pątdiśǫt/ pięćdziesiąt psł. *pętь desętъ słowo poświadczone
pątkiuste /pątťüste/ Zielone Świątki psł. *pętъ kostě? słowo poświadczone
pątkiuste-mand /pątťüste-mond/ czerwiec pątťüste + śdn. mând słowo poświadczone
pątstigie /pątstiďĕ/ sto psł. *pętь + stig słowo poświadczone
pekar /pekăr/ piekarz psł. *pekařь słowo poświadczone
pekárnîcia /pekărnaićă/ piekarnia psł. *pekarьnica słowo poświadczone
pénidelia/pĕnideľă/ poniedziałek psł. *poneděľa? słowo poświadczone
peréndȧn /perĕndan/ czwartek psł. *perunъ dьnь słowo poświadczone
perîka /peraikă/ praczka psł. *perika słowo poświadczone
picȧn /pican/ bochenek chleba psł. *pečьnь słowo poświadczone
picene /picenĕ/ pieczony psł. *pečenъjь słowo poświadczone
pict /pict/ piec psł. *peťi słowo poświadczone
pinka /pinkă/ żeńskie genitalja ??? słowo poświadczone
pîwu /paivü/ piwo psł. *pivo słowo poświadczone
pîzda /paizdǎ/ dupa psł. *pizda słowo poświadczone
Piana /Ṕonă/ Penne, pol. Piana psł. *pěna rekonstrukcja
piasak /ṕosăk/ piasek psł. *pěsъkъ słowo poświadczone
piås /ṕås/ pies psł. *pьsъ słowo poświadczone
piǫta /ṕǫtă/ pięta psł. *pęta słowo poświadczone
piǫte /ṕǫtĕ/ piąty psł. *pętъjь słowo poświadczone
plice /plicĕ/ ramię, bark psł. *pleťe słowo poświadczone
plûg /plaug/ pług psł. *plugъ słowo poświadczone
pod /pöd/ serce psł. *podъ słowo poświadczone
pǫt /pǫt/ droga psł. *pǫtь słowo poświadczone
pǫp /pǫp/ pępek psł. *pǫpъ słowo poświadczone
prosu /prösü/ proso psł. *proso słowo poświadczone
pulak /pülăk/ Polak püli + -ăk odbitka, złożenie pole + -ak
pup /püp/ ksiądz, duchowny psł. *popъ słowo poświadczone

R

połabski polski etymologja uzasadnienie
rådust /rådüst/ ślub psł. *radostь słowo poświadczone
råmą /råmą/ ramię psł. *ormę słowo poświadczone
råt /råt/ usta psł. *rъtъ słowo poświadczone
rebru /rebrü/ żebro psł. rebro słowo poświadczone
ru̇s /rus/ Rosjanin ros. россъ por. cz./sch. Rus, biał. беларус
rŷbá /raibo/ ryba psł. *ryba słowo poświadczone

S

połabski polski etymologja uzasadnienie
sȧrb /sarb/? Łużyczanin, także Serb? psł. *sьrbъ odbitka łuż. Sorb
sîve /saivĕ/ szary psł. *sivъjь słowo poświadczone
swiǫte /sjǫtĕ/ święty psł. *svętъ słowo poświadczone
Swiǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ dzień św. Jana psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. słowo poświadczone
Swiǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ Trzech Króli psł. *svętyji trьje kъnęʒi słowo poświadczone
swiǫtu /sjǫtü/ święto psł. *svęto słowo poświadczone
sluwianek /slüv́onĕk/ Słowianin psł. *slověnъkъ z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
smårk /smårk/ świerk psł. smъrkъ? poświadczone w toponimji: Schmarkien
snég /sneg/ śnieg psł. *sněgъ słowo poświadczone
srebru /srebrü/ srebro psł. *sьrebro słowo poświadczone
sreda /sredă/ środa psł. *serda słowo poświadczone
sribȧrne /sribarnĕ/ srebrny, srebrzony psł. *sьrebrьnъjь słowo poświadczone
stiną /stiną/ szczenię psł. *ščenę słowo poświadczone
sukol /süköl/ sokół psł. sokolъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
sur-mand /sür-mond/ marzec śdn. sor + śdn. mând słowo poświadczone
sukiår /süťår/ cukier śdn. sucker zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
śas /śos/ Niemiec śdn. Sasse z /śosťĕ/ - niemiecki

T

połabski polski etymologja uzasadnienie
tark /tork/ Turek śdn. Torke słowo poświadczone
tåri /tåri/ trzy psł. *tri słowo poświadczone
tåraj /tåroj/ troje psł. *trojь słowo poświadczone
trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ trzynaście psł. *tri na desęte słowo poświadczone
tore /törĕ/ wtorek psł. vъtorъjь słowo poświadczone
tǫcá /tǫco/ chmura psł. tǫča słowo poświadczone

połabski polski etymologja uzasadnienie
u̇n /un/ i; a śdn. un słowo poświadczone
u̇ndega /undegă/ przywara, nałóg śdn. undege słowo poświadczone
u̇nnunte /unnütĕ/ zbyteczny śdn. unnutte słowo poświadczone
u̇tkȧpu̇nte /utkapuntĕ/ wykastrowany śdn. ûtkapûnt dodatkowo zasymilowane poświadczone /utkapunt/

W

połabski polski etymologja uzasadnienie
warta /vortă/ wrota, brama psł. *vorta słowo poświadczone
waret /vorĕt/ gotować, warzyć psł. *variti słowo poświadczone
wȧdika /vadikă/ serwatka śdn. waddike dodatkowo zasymilowane poświadczone /vadike/
wȧchtuwat /vaxtüvăt/ czuwać, czyhać śdn. wachten poświadczone w 3Sg /vaxtojĕ
wȧs /vas/ wieś psł. *vьsь słowo poświadczone
wåda /vådă/ woda psł. *voda słowo poświadczone
wåkju /våťü/ oko psł. *oko słowo poświadczone
wåkninek /våkninĕk/ szklarz psł. *okъnenikъ słowo poświadczone
wåknu /våknü/ okno psł. *okъno słowo poświadczone
wål /vål/ wół psł. *volъ słowo poświadczone
wås /vås/ wesz psł. *vъšь słowo poświadczone
wåsa /våsă/ osa psł. *osa słowo poświadczone
wåsak /våsăk/ osa psł. *osъkъ słowo poświadczone
wåsk /våsk/ wosk psł. *voskъ słowo poświadczone
Wåstruw /Våstrüv/ Wüstrow psł. *ostrovъ słowo poświadczone
wåwåda /våvådă/ książę psł. *vojevoda słowo poświadczone
wåwet /våvĕt/ owinąć, zawinąć psł. *vъviti słowo poświadczone
wåwidća /våvićă/ księżna psł. *vojevodьca słowo poświadczone
wåwlåct /våvlåct/ nawlec psł. *vъvelťi słowo poświadczone
wåwûzdet /våvauzdĕt/ okiełznać psł. *vъ(v)uzditi poświadczone gerundium /våvauzdenĕ/
wåz /våz/ wóz, fura psł. *vozъ słowo poświadczone
wåzbet /våzbĕt/ przybić psł. *vъzbiti słowo poświadczone
wåzbust /våzbüst/ przekłuć, otworzyć psł. *vъzbosti słowo poświadczone
wåzdǫt /våzdǫt/ rozdmuchać, nadmuchać psł. *vъzdǫti poświadczone w 3Sg: /våzdåmĕ/
wåzdene /våzdenĕ/ ubranie psł. *vъzdenьje słowo poświadczone
wåzdét sa /våzdet să/ ubrać się psł. *vъzděti sę słowo poświadczone
wåzdewát sa /våzdevot să/ ubierać się psł. *vъzděvati sę słowo poświadczone
wåzdráz /våzdroz/ głos, śpiew; melodia psł. *vъz(d)razъ słowo poświadczone
wåzdrizȧl /våzdrizal/ pas, pasek; rzemień psł. *vъzdьržьlь słowo poświadczone
wåzdwîgnǫt /våzdvaignǫt/ podnieść psł. *vъzdvignǫti słowo poświadczone
wåzlet /våzlĕt/ nalać, polać psł. *vъzliti słowo poświadczone
wåzbûdet /våzbaudĕt/ obudzić psł. *vъzbuditi słowo poświadczone
Wend /vend/ Wend, Połabianin niem. Wend? z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
wicér /vicer/ wieczór psł. *večerъ słowo poświadczone
wicera /viceră/ kolacja psł. *večeřa słowo poświadczone
wicia /vićă/ owca psł. *ovьca słowo poświadczone
wîdét /vaidet/ widzieć psł. *viděti poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
wîdlŷ /vaidlåi/ widły psł. *vidly słowo poświadczone
wîchår /vaixår/ wicher psł. *vixrъ słowo poświadczone
wîka /vaikă/ miasto śdn. wîk słowo poświadczone
wînîća /vainaićă/ winnica psł. *vinьnica słowo poświadczone
wîne /vainĕ/ winien psł. *vinьnъjь słowo poświadczone
wîne /vainĕ/ wino psł. *vino poświadczone w partytywie /vaină/
wîne-mand /vainĕ-mond/ październik psł. *vino + śdn. mônd słowo poświadczone
wînek /vainĕk/ winowajca, dłużnik psł. *vinьnikъ słowo poświadczone
wîsenia /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ wiśnia (drzewo) psł. *višeňa, višiňa słowo poświadczone
wîsét /vaiset/ wisieć psł. *visěti poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
wîsná /vaisno/ wiśnia (owoc) psł. *višьňa poświadczone w NPl: /vaisnåi/
wiater /v́otĕr/ wiatr psł. *větrъ słowo poświadczone
wǫgiėl /vǫďėl/ węgiel psł. *ǫglь słowo poświadczone
wǫgior /vǫďör/ węgorz psł. ǫgořь słowo poświadczone
Wǫgioriǫta /Vǫďöŕǫtă/ Seehausen psł. *ǫgoręta słowo poświadczone
wǫs /vǫs/ broda psł. *ǫsъ słowo poświadczone
wǫzkie /vǫsťě/ wązki psł. *ǫzъkъjь poświadczone w toponimji: Wunski
wréch /vrex/ orzech psł. *orěxъ słowo poświadczone
wůcka /vauckă/ wilk psł. *vьlkъ + -ka słowo poświadczone
wůná /vauno/ wełna psł. *vьlna słowo poświadczone
wůnene /vaunenĕ/ wełniany psł. *vьlněnъjь słowo poświadczone
wŷsukie /voisüťĕ/ wysoki psł. *vysokъjь słowo poświadczone

Z

połabski polski etymologja uzasadnienie
zabá /zobo/ żaba psł. *žaba słowo poświadczone
zabka /zopkă/ żaba drzewna, rzekotka psł. *žabъka słowo poświadczone
zając /zojąc/ zając psł. zajęcь słowo poświadczone
ząt /ząt/ zięć psł. *zętь słowo poświadczone
zena /zenă/ żona, także kobieta psł. *žena słowo poświadczone
ziliazu /ziľozü/ żelazo psł. *želězo słowo poświadczone
zimia /ziḿă/ ziemia psł. *zemьja słowo poświadczone
zîber /zaibĕr/ żubr psł. *zǫbr, odnosowione poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
zîd /zaid/ Żyd psł. *židъ słowo poświadczone
zîma-mand /zaimă-mond/ listopad psł. *zima + śdn. mând słowo poświadczone
zîtu /zaitü/ zboże psł. *žito słowo poświadczone
ziarnu /źornü/ ziarno psł. *zьrno słowo poświadczone
zlåta /zlåtă/ złoto psł. *zolto słowo poświadczone
zlåtene /zlåtenĕ/ złoty, złocony psł. *zoltenъjь słowo poświadczone
zǫb /zǫb/ ząb psł. *zǫbъ słowo poświadczone
zuzûcka /züzaucka/ kukułka psł. *zozučьka słowo poświadczone