Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "==A== {| class="wikitable" width="100%" |- ! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie |- | a /ă/ || a, lecz || psł. *a || słowo poświadczone |- | /aită/ ||...")
 
Linia 54: Linia 54:
 
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
 
| brûd /braud/ || brud || psł. *brudъ || poświadczony w toponimji: Braud, Braude
 
|-
 
|-
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
+
| Bug /Büg/ || Bóg || psł. *bogъ || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
+
| Buzac /Büzăc/|| Bóg || psł. *božьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
+
| Buzȧcak /Büzacăk/ || Bóg || psł. *božьčьkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
+
| Buza Matî /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
+
| buzą /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
+
| Buze /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
+
| Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
+
| Buźǫtkju /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
+
| bûk /bauk/ || buk || psł. *bukъ || słowo poświadczone
|-
 
| /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 
|-
 
| /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 
|-
 
| /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
 
|-
 
| /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 
|-
 
| /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 96: Linia 78:
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| cȧrvene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
+
| cȧrkjî /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrw /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
 +
|-
 +
| cȧrw lezące /carv lezącĕ/ || wąż || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| cȧrwene /carvenĕ/ || czerwony || psł. *čьrvenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Cech /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
 
| Cech /cex/ || Czech || cz. Čech || zapożyczenie z czeskiego
Linia 115: Linia 103:
 
|-
 
|-
 
| citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
 
| citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ || czterdzieści || psł. *četyre desętъ || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 161: Linia 145:
 
|-
 
|-
 
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 
| dîpá /daipo/ || jama, jaskinia || psł. *dupa || poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
 +
|-
 +
| dîwak /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
 
| dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ || chrzest || śdn. dôpe + psł. *-ьnica || słowo zaświadczone
Linia 181: Linia 167:
 
|-
 
|-
 
| dwȧrnîća /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 
| dwȧrnîća /dvarnaićă/ || pokój || psł. *dvьrьnica || słowo poświadczone
 
 
|-
 
| /pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 
|-
 
| /törĕ/ || wtorek || psł. vъtorъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
| /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
 
|-
 
| /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
| /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
  
Linia 199: Linia 173:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
+
|-
 
+
| || || || słowo poświadczone
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 214: Linia 187:
 
|-
 
|-
 
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
| Fris /fris/ || Fryzyjczyk || śdn. Vrêsch || słowo poświadczone
 
|-
 
| /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
|-
 
| /pican/  || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
| /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
| /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
 
|-
 
| /süťår/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 233: Linia 193:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| gad /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gadek /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| gaj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
 
| gaj /goj/ || gaj, lasek || psł. *gajь || poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
Linia 247: Linia 211:
 
|-
 
|-
 
| Glîni /Glaini/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
 
| Glîni /Glaini/? || Lüneburg || psł. *glinьje || poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
 +
|-
 +
| gjolǫb /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| gjolǫbak /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| gjora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
 
| gjora /ďöră/ || góra || psł. *gora || słowo poświadczone
Linia 255: Linia 223:
 
|-
 
|-
 
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 
| grone /grönĕ/ || zielony || śdn. gröne || słowo poświadczone
 
 
 
|-
 
| /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
| /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
 
 
 
 
|}
 
|}
  
==X==
+
==Ch==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
+
| chȧrwat /xarvăt/ || Chorwat || sch. hrvat || zaadaptowane zapożyczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
+
| chléw /xlev/ || chlew || psł. *xlěvъ || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 311: Linia 263:
 
|-
 
|-
 
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
 
| jûtru /jautrü/ || poranek || psł. *jutro || słowo poświadczone
 
|-
 
| /tåri/ || trzy || psł. *tri || słowo poświadczone
 
|-
 
| /tåroj/ || troje || psł. *trojь || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 335: Linia 279:
 
|-
 
|-
 
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
 
| k(å)rŷ, /k(å)råi/ || krew || psł. *kry || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kjîpac /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| kjolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
 
| kjolu /ťölü/ || koło || psł. *kolo || słowo poświadczone
Linia 345: Linia 291:
 
|-
 
|-
 
| kjunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 
| kjunek /ťünĕk/ || koń || psł. *koňikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kjust /ťüst/ || kość || psł. *kostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
 
| kjupål /ťüpål || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 
| kjupål /ťüpål || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 
 
 
|-
 
| || Lemgow || ||
 
|-
 
| /Lauküv/? || Luckau || psł. *lukovъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
| || Lübbow || psł. *ľubovъ? ||
 
|-
 
|  || Lüchow ||  ||
 
 
|-
 
| || Schnega || ||
 
|-
 
| || Schwerin || psł. *zvěrinъ? ||
 
|-
 
| || Waddeweitz || ||
 
 
|-
 
| || Dannenberg || ||
 
 
|}
 
|}
  
Linia 398: Linia 325:
 
|-
 
|-
 
| ljǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 
| ljǫdu /ľǫdü/ || pole, ziemia rolna || psł. *lędo || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 414: Linia 331:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| madek /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| malîna /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
 
| Marîna zîpa /moraină zaipă/ || tęcza || psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi || słowo poświadczone
Linia 436: Linia 357:
 
|-
 
|-
 
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 
| mǫda /mǫdă/ || męzkie genitalja || psł. *mǫda || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| murskje pjås /mürsťĕ ṕås/ || foka || psł. *morьskъjь pьsъ || pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
 
|-
 
|-
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 
| muzdin /müzdin/ || mózg || psł. *moždženь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| mŷs /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 
| mŷska /moiskă/ || mięsień || psł. *myšьka || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  
Linia 461: Linia 371:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| netupȧrd /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
 +
|-
 +
| nidelja /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| nîzkje /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 
| nîzkje /naisťĕ/ || nizki || psł. *nizъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
 
| nuz /nüz/ || nóż || psł. *nožь || słowo poświadczone
|-
 
| nidelja /nideľă/ || niedziela; tydzień || psł. *neděľa || słowo poświadczone
 
|-
 
 
|}
 
|}
  
Linia 479: Linia 390:
 
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
 
| past /post/ || paść || psł. *pasti || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
+
| pastȧrnek /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| pająk /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
+
| palac /polăc/ || palec || psł. *palьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątáru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
+
| parsą /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
+
| patka /potkă/ || pochwa || por. niem. Fotze || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątdiśǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
+
| pȧpir /papir/ || papier || śdn. papîr || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątkjuste-mand/pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| pąpil /pąpil/ || bak || psł. pępelь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pątstigje /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
+
| pąst /pąst/ || pięść || psł. *pęstь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
+
| pąt /pąt/ || pięć || psł. *pętь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pjǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
+
| pątáru/pątărü/ || pięcioro || psł. *pętero || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
+
| pątnádist /pątnădist/ || piętnaście || psł. *pętь na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
+
| pątdiśǫt /pątdiśǫt/ || pięćdziesiąt || psł. *pętь desętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| pulak /pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak
+
| pątkjuste /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
 
 
==R==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| pątkjuste-mand /pątťüste-mond/ || czerwiec || pątťüste + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
+
| pątstigje /pątstiďĕ/ || sto || psł. *pętь + stig || słowo poświadczone
 
 
 
 
|}
 
 
 
==S==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| pekar /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
+
| pekárnîća /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sluwjanek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
+
| pénidelja/pĕnideľă/ || poniedziałek || psł. *poneděľa? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
+
| peréndȧn /perĕndan/ || czwartek || psł. *perunъ dьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
+
| perîka /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
+
| picȧn /pican/ || bochenek chleba || psł. *pečьnь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
+
| picene /picenĕ/ || pieczony || psł. *pečenъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| śas /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
+
| pict /pict/ || piec || psł. *peťi || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==T==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| pinka /pinkă/ || żeńskie genitalja || ??? || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tark /tork/ || Turek || śdn. Torke || słowo poświadczone
+
| pîwu /paivü/ || piwo || psł. *pivo || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ || trzynaście || psł. *tri na desęte || słowo poświadczone
+
| pîzda /paizdǎ/ || dupa || psł. *pizda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| tǫcá /tǫco/ || chmura || psł. tǫča || słowo poświadczone
+
| Pjana /Ṕonă/ || Penne, pol. Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
|}
 
 
 
 
 
==Rośliny==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| pjasak /ṕosăk/ || piasek || psł. *pěsъkъ || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| /molainǎ/ || malina || psł. *malina || słowo poświadczone
+
| pjås /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
 
 
==Rzeki==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| pjǫta /ṕǫtă/ || pięta || psł. *pęta || słowo poświadczone
 
 
 
|-
 
|-
| /Ṕono?/, /Ṕonă?/ || Penne, Piana || psł. *pěna || rekonstrukcja
+
| pjǫte /ṕǫtĕ/ || piąty || psł. *pętъjь || słowo poświadczone
|}
 
 
 
==Substancje==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| plice /plicĕ/ || ramię, bark || psł. *pleťe || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
 
 
==Święta i uroczystości==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| plûg /plaug/ || pług || psł. *plugъ || słowo poświadczone
 
 
 
|-
 
|-
| /pątťüste/ || Zielone Świątki || psł. *pętъ kostě? || słowo poświadczone
+
| pod /pöd/ || serce || psł. *podъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
+
| pǫt /pǫt/ || droga || psł. *pǫtь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svęt, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
+
| pǫp /pǫp/ || pępek || psł. *pǫpъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
+
| prosu /prösü/ || proso || psł. *proso || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
+
| pulak /pülăk/ || Polak || püli + -ăk || odbitka, złożenie pole + -ak
 
|-
 
|-
| /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
+
| pup /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  
==Wiara==
+
==R==
{| class="wikitable" width="100%"  
+
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| /Büg/, /Büzăc/, /Büzacăk/ || Bóg || psł. *bogъ, božьcь, božьčьkъ || słowo poświadczone
+
| rådust /rådüst/ || ślub || psł. *radostь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /büză motai/ || Matka Boża || psł. *božьja mati || słowo poświadczone
+
| råmą /råmą/ || ramię || psł. *ormę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /büzą/ || obraz święty || psł. *božę || słowo poświadczone
+
| råt /råt/ || usta || psł. *rъtъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /Büzĕ/ || Boży || psł. Božьjь || słowo poświadczone
+
| rebru /rebrü/ || żebro || psł. rebro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /Büzĕ Våtrük/ || Syn Boży || psł. Božьjь Otrokъ || słowo poświadczone
+
| ru̇s /rus/ || Rosjanin || ros. россъ || por. cz./sch. Rus, biał. беларус
 
|-
 
|-
| /büźǫtťü || obrazek święty || psł. *božętъko || słowo poświadczone
+
| rŷbá /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
|-
 
| /carťai/ || kościół, także cmentarz przykościelny || psł. *cьrky || słowo poświadczone
 
|-
 
| /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
 
 
|}
 
|}
  
 
+
==S==
==Zawody==
+
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"  
 
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| /pekăr/ || piekarz || psł. *pekařь || słowo poświadczone
+
| sȧrb /sarb/? || Łużyczanin, także Serb? || psł. *sьrbъ || odbitka łuż. Sorb
 
|-
 
|-
| /pekărnaićă/ || piekarnia || psł. *pekarьnica || słowo poświadczone
+
| sîve /saivĕ/ || szary || psł. *sivъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /peraikă/ || praczka || psł. *perika || słowo poświadczone
+
| swjǫte /sjǫtĕ/ || święty || psł. *svętъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /postarnĕk/ || pasterz || psł. *pastyřьnikъ || słowo poświadczone
+
| Swjǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ || dzień św. Jana || psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /püp/ || ksiądz, duchowny || psł. *popъ || słowo poświadczone
+
| Swjǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ || Trzech Króli || psł. *svętyji trьje kъnęʒi || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /ťaipăc/ || kupiec || psł. *kupьcь || słowo poświadczone
+
| swjǫtu /sjǫtü/ || święto || psł. *svęto || słowo poświadczone
 
 
|}
 
 
 
==Zwierzęta==
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
+
| sluwjanek /slüv́onĕk/ || Słowianin || psł. *slověnъkъ || z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
 
 
 
|-
 
|-
| /carv/ || robak? || psł. *čьrvь || poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
+
| smårk /smårk/ || świerk || psł. smъrkъ? || poświadczone w toponimji: Schmarkien
 
|-
 
|-
| /carv lezącĕ/ || wąż || psł. *čьrvь lězęťьjь || słowo poświadczone
+
| snég /sneg/ || śnieg || psł. *sněgъ || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /daivăk/ || jeleń || psł. *divakъ || słowo poświadczone
+
| srebru /srebrü/ || srebro || psł. *sьrebro || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /ďölǫb/ || gołąb || psł. golǫbь || słowo poświadczone
+
| sreda /sredă/ || środa || psł. *serda || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /ďölǫbăk/ || gołąbek || psł. golǫbъkъ || słowo poświadczone
+
| sribȧrne /sribarnĕ/ || srebrny, srebrzony || psł. *sьrebrьnъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /god/ || wąż || psł. *gadъ || słowo poświadczone
+
| stiną /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /godĕk/ || robak || psł. *gadikъ || słowo poświadczone
+
| sukol /süköl/ || sokół || psł. sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| /mois/ || mysz || psł. *myšь || słowo poświadczone
+
| sur-mand /sür-mond/ || marzec || śdn. sor + śdn. mând || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /modĕk/ || dżdżownica || śdn. made, maddik || słowo poświadczone
+
| sukjår /süťår/ || cukier || śdn. sucker || zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
 
|-
 
|-
| /netüpard/ || motyl || psł. *netopyřь, -d nieregularne|| słowo poświadczone
+
| śas /śos/ || Niemiec || śdn. Sasse || z /śosťĕ/ - niemiecki
 +
|}
  
 +
==T==
 +
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
|-
| /pąpil/ || bak || psł. pępelь || słowo poświadczone
+
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
|-
 
|-
| /pojąk/ || pająk || psł. *pajǫkъ || słowo poświadczone
+
| tark /tork/ || Turek || śdn. Torke || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /porsą/ || prosię || psł. *porsę || słowo poświadczone
+
| tåri /tåri/ || trzy || psł. *tri || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /ṕås/ || pies || psł. *pьsъ || słowo poświadczone
+
| tåraj /tåroj/ || troje || psł. *trojь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /raibo/ || ryba || psł. *ryba || słowo poświadczone
+
| trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ || trzynaście || psł. *tri na desęte || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /stiną/ || szczenię || psł. *ščenę || słowo poświadczone
+
| tore /törĕ/ || wtorek || psł. vъtorъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
| /süköl/ || sokół || psł. sokolъ || poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
+
| tǫcá /tǫco/ || chmura || psł. tǫča || słowo poświadczone
 
 
 
 
 
 
 
|}
 
|}
  

Wersja z 15:01, 21 cze 2020

A

połabski polski etymologja uzasadnienie
a /ă/ a, lecz psł. *a słowo poświadczone
/aită/ ojciec germanizm, por. sfr. heitha słowo poświadczone

B

połabski polski etymologja uzasadnienie
bagnîna /bognaină/ bagnisko psł. *bagnina poświadczone w toponimji: Bonnein
bagne /bognĕ/ bagno psł. *bagno poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
Bårlen? /bårlĕn/? Berlin psł. *bъrlinъ? rekonstrukcja
båz /båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
bjale /b́olĕ/ biały psł. *bělъjь słowo poświadczone
bjaláru̇s /b́olărus/ Białorusin b́olĕ + rus por. biał. беларус, cz. Bělorus
blave /blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
blåcha /blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
blåne /blånĕ/ błonie psł. *bolnьje słowo poświadczone
blåtu /blåtü/ błoto psł. *bolto poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
blîzek /blaizĕk/ blizko psł. *blizъko słowo poświadczone
blîzkje /blaisťĕ/ blizki psł. *blizъkъjь według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
bober /böbĕr/ bóbr psł. *bobrъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
brat /brot/ brat psł. *bratъ słowo poświadczone
breza /breză brzoza psł. *berza słowo poświadczone
brig /brig/ brzeg psł. *bergъ słowo poświadczone
brod /bröd/ bród psł. *brodъ poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
broda /brödă/ podbródek psł. *borda słowo poświadczone
brodak /brödăk/ brodzik psł. *brodъkъ poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
brûd /braud/ brud psł. *brudъ poświadczony w toponimji: Braud, Braude
Bug /Büg/ Bóg psł. *bogъ słowo poświadczone
Buzac /Büzăc/ Bóg psł. *božьcь słowo poświadczone
Buzȧcak /Büzacăk/ Bóg psł. *božьčьkъ słowo poświadczone
Buza Matî /büză motai/ Matka Boża psł. *božьja mati słowo poświadczone
buzą /büzą/ obraz święty psł. *božę słowo poświadczone
Buze /Büzĕ/ Boży psł. Božьjь słowo poświadczone
Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ Syn Boży psł. Božьjь Otrokъ słowo poświadczone
Buźǫtkju /büźǫtťü obrazek święty psł. *božętъko słowo poświadczone
bûk /bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone

C

połabski polski etymologja uzasadnienie
cȧrkjî /carťai/ kościół, także cmentarz przykościelny psł. *cьrky słowo poświadczone
cȧrw /carv/ robak? psł. *čьrvь poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
cȧrw lezące /carv lezącĕ/ wąż psł. *čьrvь lězęťьjь słowo poświadczone
cȧrwene /carvenĕ/ czerwony psł. *čьrvenъjь słowo poświadczone
Cech /cex/ Czech cz. Čech zapożyczenie z czeskiego
celu /celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
cera /ceră/ wczoraj psł. *vьčera słowo poświadczone
carne /cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone
citer /citĕr/ cztery psł. *četyre słowo poświadczone
citváru /citvărü/ czworo psł. *četvoro słowo poświadczone
citvjarte /ciťortĕ/ czwarty psł. *četvьrtъjь słowo poświadczone
citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ czterdzieści psł. *četyre desętъ słowo poświadczone

D

połabski polski etymologja uzasadnienie
dalekje /doleťĕ/? daleki psł. *dalekъjь według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
dȧns /dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
dåwa /dåvo/ dwa psł. *dъva słowo poświadczone
dåwaj /dåvoj/ dwoje psł. *dъvojь słowo poświadczone
dåzd /dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
den /den/ Duńczyk śdn. Dêne zapożyczenie ze śdn.
disąt /disąt/ dziesięć psł. *desętь słowo poświadczone
disątáru /disątărü/ dziesięcioro psł. *desętero słowo poświadczone
disątdiśǫt /disątdiśǫt/ sto psł. *desętь desętъ słowo poświadczone
disąt pątstigje /disąt pątstiďĕ/ tysiąc psł. *desętь + *pętь + stig słowo poświadczone
diśǫte /diśǫtĕ/ dziesiąty psł. *desętъjь słowo poświadczone
diwąt /divąt/ dziewięć psł. *devętь słowo poświadczone
diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ dziewiętnaście psł. *devętь na desęte słowo poświadczone
disątnacti /disątnocti/ dwadzieścia psł. *desętь na desęte słowo poświadczone
diwątdiśǫt /divądiśǫt/ dziewięćdziesiąt psł. *devętь desętъ słowo poświadczone
diwątáru /divątărü/ dziewięcioro psł. *devętero słowo poświadczone
diwjǫte /div́ǫtĕ/ dziewiąty psł. *devętъjь słowo poświadczone
dîpá /daipo/ jama, jaskinia psł. *dupa poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
dîwak /daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ chrzest śdn. dôpe + psł. *-ьnica słowo zaświadczone
drûgje /drauďĕ/ drugi psł. *drugъjь słowo poświadczone
drûz Bug /drauz Büg/ szczęść Boże, dopomóż Boże psł. *druži bogъ zwrot poświadczony
dubre /dübrĕ/ dobry psł. *dobrъjь słowo poświadczone
dubre dȧn /dübrĕ dan/ dzień dobry psł. dobrъjь dьnь zwrot poświadczony
dubre vicér /dübrĕ vicer/ dobry wieczór psł. *dobrъjь večerъ zwrot poświadczony
důg /dåug/ dług psł. *dъlgъ słowo poświadczone
důgje /dåuďĕ/ długi psł. *dъlgъjь słowo poświadczone
dwȧr /dvar/ drzwi psł. *dvьrь słowo poświadczone
dwȧrnîća /dvarnaićă/ pokój psł. *dvьrьnica słowo poświadczone

E

połabski polski etymologja uzasadnienie
słowo poświadczone

F

połabski polski etymologja uzasadnienie
fȧrbja /farb́ă/ kolor por. niem. Farbe słowo poświadczone
Francoz /froncöz/? Francuz dn. Franzoos zapożyczenie z dolno-niemieckiego
Fris /fris/ Fryzyjczyk śdn. Vrêsch słowo poświadczone

G

połabski polski etymologja uzasadnienie
gad /god/ wąż psł. *gadъ słowo poświadczone
gadek /godĕk/ robak psł. *gadikъ słowo poświadczone
gaj /goj/ gaj, lasek psł. *gajь poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
Garduw /Gordüv/? Gartow psł. *gordovъ? rekonstrukcja
gat /got/ gać, grobla, (staw?) psł. *gatъ~gatь poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
gatek /gotĕk/ mały staw psł. *gatikъ poświadczone w toponimji: Kadieck
gȧle /galě/ żółty śdn. gêle dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
glåwa /glåvă/ głowa psł. *golva słowo poświadczone
Glîni /Glaini/? Lüneburg psł. *glinьje poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
gjolǫb /ďölǫb/ gołąb psł. golǫbь słowo poświadczone
gjolǫbak /ďölǫbăk/ gołąbek psł. golǫbъkъ słowo poświadczone
gjora /ďöră/ góra psł. *gora słowo poświadczone
Gjorska /Ďörskă/ Bergen psł. *gorьska(ja) słowo poświadczone
glǫb /glǫb/ głębina psł. *glǫbь poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
grone /grönĕ/ zielony śdn. gröne słowo poświadczone

Ch

połabski polski etymologja uzasadnienie
chȧrwat /xarvăt/ Chorwat sch. hrvat zaadaptowane zapożyczenie
chléw /xlev/ chlew psł. *xlěvъ słowo poświadczone

J

połabski polski etymologja uzasadnienie
jabkju /jopťü/ jabłko psł. *jablъko słowo poświadczone
jar /jor/ dolina psł. *jarъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
jȧdån /jadån/ jeden psł. *jedьnъ słowo poświadczone
jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti jedenaście psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte słowo poświadczone
jedna /jednă/, jedzna /jeʒdnă/ jedzenie psł. *jedьna(ja), *jeďьna(ja) słowo poświadczone
jidîne /jidainĕ/ jedyny psł. *jedinъjь słowo poświadczone
jizér /jizer/ jezioro psł. *jezerъ? poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
jizerak /jizerăk/? jeziorko psł. *jezerъkъ poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
jǫtra /jǫtră/ wątroba psł. *jętra słowo poświadczone
jǫzek /jǫzĕk/ język psł. *językъ słowo poświadczone
jûtra /jautră/ jutro psł. *jutrě słowo poświadczone
jûtru /jautrü/ poranek psł. *jutro słowo poświadczone

K

połabski polski etymologja uzasadnienie
kamår /komår/ pokój śdn. kamer słowo poświadczone
karwá /korvo/ krowa psł. *korva słowo poświadczone
Karwîća /Korvaićă/? Karwitz psł. korvica? rekonstrukcja
Kljǫska /Kľǫskă/? Clentz psł. *klęsъka słowo poświadczone
k(å)rŷ, /k(å)råi/ krew psł. *kry słowo poświadczone
kjîpac /ťaipăc/ kupiec psł. *kupьcь słowo poświadczone
kjolu /ťölü/ koło psł. *kolo słowo poświadczone
kjosa /ťösă/ kosa psł. *kosa słowo poświadczone
kjoza /ťöză/ koza psł. *koza słowo poświadczone
kjun /ťün/ koń psł. *koňь słowo poświadczone
kjunek /ťünĕk/ koń psł. *koňikъ słowo poświadczone
kjust /ťüst/ kość psł. *kostь słowo poświadczone
kjusten /küstĕn/ Küsten psł. *kostinъ? rekonstrukcja
kjupål /ťüpål motyka psł. *kopъlь słowo poświadczone

L

połabski polski etymologja uzasadnienie
lawa /lovo/ ława psł. *lava poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ ławka psł. *lavъka, *lavica poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
Låbu /Låbü/ Łaba psł. *olbo słowo poświadczone
lepse /lepsĕ/ lepszy psł. *lěpьšьjь słowo poświadczone
lîpá /laipo/ lipa psł. *lipa słowo poświadczone
ljalja /ľoľă/ tata prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego słowo poświadczone
ljas /ľos/ las psł. *lěsъ słowo poświadczone
ljatu /ľotü/ lato psł. *lěto słowo poświadczone
ljån /ľån/ len psł. *lьnъ słowo poświadczone
ljåw /ľåv/ lew psł. *lьvъ słowo poświadczone
ljǫdu /ľǫdü/ pole, ziemia rolna psł. *lędo słowo poświadczone

M

połabski polski etymologja uzasadnienie
madek /modĕk/ dżdżownica śdn. made, maddik słowo poświadczone
malîna /molainǎ/ malina psł. *malina słowo poświadczone
Marîna zîpa /moraină zaipă/ tęcza psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi słowo poświadczone
marz /morz/ mróz psł. *morzъ słowo poświadczone
mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ masło psł. *mastъka słowo poświadczone
maslena mlåka /moslenă mlåkă/ maślanka psł. *moslenoje melko słowo poświadczone
maslene /moslenĕ/ maślany psł. *maslenъjь słowo poświadczone
matechja /motex́ă/ macocha psł. *matexa słowo poświadczone
matî /motai/ matka psł. *mati słowo poświadczone
mjågla /ḿåglă/ mgła psł. *mьgla słowo poświadczone
mǫka /mǫkă/ mąka psł. *mǫka słowo poświadczone
mlåka /mlåkă/ mleko psł. *melko słowo poświadczone
mǫda /mǫdă/ męzkie genitalja psł. *mǫda słowo poświadczone
murskje pjås /mürsťĕ ṕås/ foka psł. *morьskъjь pьsъ pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
muzdin /müzdin/ mózg psł. *moždženь słowo poświadczone
mŷs /mois/ mysz psł. *myšь słowo poświadczone
mŷska /moiskă/ mięsień psł. *myšьka słowo poświadczone

N

połabski polski etymologja uzasadnienie
netupȧrd /netüpard/ motyl psł. *netopyřь, -d nieregularne słowo poświadczone
nidelja /nideľă/ niedziela; tydzień psł. *neděľa słowo poświadczone
nîzkje /naisťĕ/ nizki psł. *nizъkъjь słowo poświadczone
nuz /nüz/ nóż psł. *nožь słowo poświadczone

P

połabski polski etymologja uzasadnienie
parpart /porport/, papart /poport/ paproć psł. *paportь>*porportь poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
past /post/ paść psł. *pasti słowo poświadczone
pastȧrnek /postarnĕk/ pasterz psł. *pastyřьnikъ słowo poświadczone
pająk /pojąk/ pająk psł. *pajǫkъ słowo poświadczone
palac /polăc/ palec psł. *palьcь słowo poświadczone
parsą /porsą/ prosię psł. *porsę słowo poświadczone
patka /potkă/ pochwa por. niem. Fotze słowo poświadczone
pȧpir /papir/ papier śdn. papîr słowo poświadczone
pąpil /pąpil/ bak psł. pępelь słowo poświadczone
pąst /pąst/ pięść psł. *pęstь słowo poświadczone
pąt /pąt/ pięć psł. *pętь słowo poświadczone
pątáru/pątărü/ pięcioro psł. *pętero słowo poświadczone
pątnádist /pątnădist/ piętnaście psł. *pętь na desęte słowo poświadczone
pątdiśǫt /pątdiśǫt/ pięćdziesiąt psł. *pętь desętъ słowo poświadczone
pątkjuste /pątťüste/ Zielone Świątki psł. *pętъ kostě? słowo poświadczone
pątkjuste-mand /pątťüste-mond/ czerwiec pątťüste + śdn. mând słowo poświadczone
pątstigje /pątstiďĕ/ sto psł. *pętь + stig słowo poświadczone
pekar /pekăr/ piekarz psł. *pekařь słowo poświadczone
pekárnîća /pekărnaićă/ piekarnia psł. *pekarьnica słowo poświadczone
pénidelja/pĕnideľă/ poniedziałek psł. *poneděľa? słowo poświadczone
peréndȧn /perĕndan/ czwartek psł. *perunъ dьnь słowo poświadczone
perîka /peraikă/ praczka psł. *perika słowo poświadczone
picȧn /pican/ bochenek chleba psł. *pečьnь słowo poświadczone
picene /picenĕ/ pieczony psł. *pečenъjь słowo poświadczone
pict /pict/ piec psł. *peťi słowo poświadczone
pinka /pinkă/ żeńskie genitalja ??? słowo poświadczone
pîwu /paivü/ piwo psł. *pivo słowo poświadczone
pîzda /paizdǎ/ dupa psł. *pizda słowo poświadczone
Pjana /Ṕonă/ Penne, pol. Piana psł. *pěna rekonstrukcja
pjasak /ṕosăk/ piasek psł. *pěsъkъ słowo poświadczone
pjås /ṕås/ pies psł. *pьsъ słowo poświadczone
pjǫta /ṕǫtă/ pięta psł. *pęta słowo poświadczone
pjǫte /ṕǫtĕ/ piąty psł. *pętъjь słowo poświadczone
plice /plicĕ/ ramię, bark psł. *pleťe słowo poświadczone
plûg /plaug/ pług psł. *plugъ słowo poświadczone
pod /pöd/ serce psł. *podъ słowo poświadczone
pǫt /pǫt/ droga psł. *pǫtь słowo poświadczone
pǫp /pǫp/ pępek psł. *pǫpъ słowo poświadczone
prosu /prösü/ proso psł. *proso słowo poświadczone
pulak /pülăk/ Polak püli + -ăk odbitka, złożenie pole + -ak
pup /püp/ ksiądz, duchowny psł. *popъ słowo poświadczone

R

połabski polski etymologja uzasadnienie
rådust /rådüst/ ślub psł. *radostь słowo poświadczone
råmą /råmą/ ramię psł. *ormę słowo poświadczone
råt /råt/ usta psł. *rъtъ słowo poświadczone
rebru /rebrü/ żebro psł. rebro słowo poświadczone
ru̇s /rus/ Rosjanin ros. россъ por. cz./sch. Rus, biał. беларус
rŷbá /raibo/ ryba psł. *ryba słowo poświadczone

S

połabski polski etymologja uzasadnienie
sȧrb /sarb/? Łużyczanin, także Serb? psł. *sьrbъ odbitka łuż. Sorb
sîve /saivĕ/ szary psł. *sivъjь słowo poświadczone
swjǫte /sjǫtĕ/ święty psł. *svętъ słowo poświadczone
Swjǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ dzień św. Jana psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. słowo poświadczone
Swjǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ Trzech Króli psł. *svętyji trьje kъnęʒi słowo poświadczone
swjǫtu /sjǫtü/ święto psł. *svęto słowo poświadczone
sluwjanek /slüv́onĕk/ Słowianin psł. *slověnъkъ z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
smårk /smårk/ świerk psł. smъrkъ? poświadczone w toponimji: Schmarkien
snég /sneg/ śnieg psł. *sněgъ słowo poświadczone
srebru /srebrü/ srebro psł. *sьrebro słowo poświadczone
sreda /sredă/ środa psł. *serda słowo poświadczone
sribȧrne /sribarnĕ/ srebrny, srebrzony psł. *sьrebrьnъjь słowo poświadczone
stiną /stiną/ szczenię psł. *ščenę słowo poświadczone
sukol /süköl/ sokół psł. sokolъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
sur-mand /sür-mond/ marzec śdn. sor + śdn. mând słowo poświadczone
sukjår /süťår/ cukier śdn. sucker zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
śas /śos/ Niemiec śdn. Sasse z /śosťĕ/ - niemiecki

T

połabski polski etymologja uzasadnienie
tark /tork/ Turek śdn. Torke słowo poświadczone
tåri /tåri/ trzy psł. *tri słowo poświadczone
tåraj /tåroj/ troje psł. *trojь słowo poświadczone
trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ trzynaście psł. *tri na desęte słowo poświadczone
tore /törĕ/ wtorek psł. vъtorъjь słowo poświadczone
tǫcá /tǫco/ chmura psł. tǫča słowo poświadczone

W

połabski polski etymologja uzasadnienie
warta /vortă/ wrota, brama psł. *vorta słowo poświadczone
waret /vorĕt/ gotować, warzyć psł. *variti słowo poświadczone
wȧs /vas/ wieś psł. *vьsь słowo poświadczone
wåda /vådă/ woda psł. *voda słowo poświadczone
wåkju /våťü/ oko psł. *oko słowo poświadczone
wåkninek /våkninĕk/ szklarz psł. *okъnenikъ słowo poświadczone
wåknu /våknü/ okno psł. *okъno słowo poświadczone
wål /vål/ wół psł. *volъ słowo poświadczone
wås /vås/ wesz psł. *vъšь słowo poświadczone
wåsa /våsă/, wåsak /våsăk/ osa psł. *osa, *osъkъ słowo poświadczone
wåsk /våsk/ wosk psł. *voskъ słowo poświadczone
Wåstruw /Våstrüv/ Wüstrow psł. *ostrovъ słowo poświadczone
Wend /vend/ Wend, Połabianin niem. Wend? z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
wicér /vicer/ wieczór psł. *večerъ słowo poświadczone
wicera /viceră/ kolacja psł. *večeřa słowo poświadczone
wića /vićă/ owca psł. *ovьca słowo poświadczone
wjater /v́otĕr/ wiatr psł. *větrъ słowo poświadczone
wǫgjėl /vǫďėl/ węgiel psł. *ǫglь słowo poświadczone
wǫgjor /vǫďör/ węgorz psł. ǫgořь słowo poświadczone
Wǫgjorjǫta /Vǫďöŕǫtă/ Seehausen psł. *ǫgoręta słowo poświadczone
wǫs /vǫs/ broda psł. *ǫsъ słowo poświadczone
wǫzkje /vǫsťě/ wązki psł. *ǫzъkъjь poświadczone w toponimji: Wunski
wréch /vrex/ orzech psł. *orěxъ słowo poświadczone
wŷsukje /voisüťĕ/ wysoki psł. *vysokъjь słowo poświadczone

Z

połabski polski etymologja uzasadnienie
zabá /zobo/ żaba psł. *žaba słowo poświadczone
zabka /zopkă/ żaba drzewna, rzekotka psł. *žabъka słowo poświadczone
zając /zojąc/ zając psł. zajęcь słowo poświadczone
ząt /ząt/ zięć psł. *zętь słowo poświadczone
zena /zenă/ żona, także kobieta psł. *žena słowo poświadczone
ziljazu /ziľozü/ żelazo psł. *želězo słowo poświadczone
zimja /ziḿă/ ziemia psł. *zemьja słowo poświadczone
zîber /zaibĕr/ żubr psł. *zǫbr, odnosowione poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
zîd /zaid/ Żyd psł. *židъ słowo poświadczone
zîma-mand /zaimă-mond/ listopad psł. *zima + śdn. mând słowo poświadczone
zîtu /zaitü/ zboże psł. *žito słowo poświadczone
zjarnu /źornü/ ziarno psł. *zьrno słowo poświadczone
zlåta /zlåtă/ złoto psł. *zolto słowo poświadczone
zlåtene /zlåtenĕ/ złoty, złocony psł. *zoltenъjь słowo poświadczone
zǫb /zǫb/ ząb psł. *zǫbъ słowo poświadczone
zuzûcka /züzaucka/ kukułka psł. *zozučьka słowo poświadczone