Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dolśanboś s IV a - podróż
 52. dolśantǫ v - podróżować
 53. dorsek adj - ciągły
 54. dorsekboś s IV - ciągłość
 55. duj s IV b - grom, piorun
 56. dujboś s IV a - burza
 57. duptą v - spadać
 58. dut pron - ty
 59. dyraptǫ v - budzić się

  E

 60. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 61. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 62. ekket - jedyny
 63. ekmyt num - pierwszy
 64. eknak - tylko, jedynie
 65. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 66. eksąpil s - ząb
 67. ëkvan s III - kwant
 68. El s III - Bóg
 69. elban s - pomnik
 70. elrį v - przebaczać
 71. enkośran s - wesz
 72. enpaś s - siarka
 73. et - będący
 74. etboś s IV a - istnienie
 75. etśan adj - pomarańczowy
 76. etśanboś s - pomarańcz
 77. etśanpyn s - miedź
 78. evpul s III a - syn
 79. evytat s I - niebo

  Ę

 80. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 81. ę, ęśi - być

  G

 82. gah adj - dobry
 83. ganet pron - wy
 84. gansỹ v - myć (się)
 85. gerkat adj - długi
 86. geśat adj - zielony
 87. geśatboś s - zieleń
 88. geśatsak s - chlor
 89. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 90. gevan s - zwierzę
 91. gih s IIIb - sen
 92. goj s IV b - strona, podstrona
 93. gon s III a - słońce
 94. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 95. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 96. gonsak s - hel
 97. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 98. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 99. guh num - dwa
 100. gunvarat s - myśliciel
 101. gunvarą v - myśleć
 102. gunvyr s - myśl
 103. gurboś s IV b - wiedza
 104. gurtǫ v - wiedzieć
 105. gutan - mający nadzieję
 106. gutanket - esperanto
 107. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 108. gutot num - drugi
 109. gųmah num - dwadzieścia
 110. gųmatot num - dwudziesty
 111. gųsit num - dwieście
 112. gųsįmyt num - dwusetny
 113. gykket - jedzący
 114. gykkę - jeść
 115. gyvinak s - trudny
 116. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 117. ih pron - ono, to
 118. ihtal s III a - południe geograficzne
 119. ihtal- prefiks - południowy
 120. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 121. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 122. ijsar s - kość
 123. isoturi s - historia
 124. iśśanboś - krzyk
 125. iśśantǫ - krzyczeć
 126. iśtet adj - nagły
 127. iśtetzan adv - nagle
 128. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 129. įvar s - obrońca
 130. įvartǫ - bronić
 131. įvin s - krew
 132. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 133. kahliś s - skórka
 134. kajśyn s III a - wujek
 135. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 136. kal'ender s III - kalendarium
 137. kal'enderat s I - kalendarz
 138. kalrej s - wir
 139. kalrezę - wirować
 140. kanoh adv - tu
 141. kanohrek - stąd
 142. kanohtik - tu
 143. karadun - lekcja
 144. karadunnul - szkoła
 145. karut - inny, różny
 146. kategor s III a - kategoria
 147. keenpaś s - selen
 148. keh num - jeden
 149. kekonsak - neon (pierwiastek)
 150. kekuh num - trzy
 151. kekunpyn - sód
 152. kekutot num - trzeci
 153. kekųmah num - trzydzieści
 154. kekųmatot num - trzydziesty
 155. kekųsit num - trzysta
 156. kekųsįmyt num - trzysetny
 157. kemah num - jedenaście
 158. kematot num - jedenasty
 159. kemajguh num - trzynaście
 160. kemajgutot num - trzynasty
 161. kemajryh num - piętnaście
 162. kemajrytot num - piętnasty
 163. kemajśoh num - siedemnaście
 164. kemajśotot num - siedemnasty
 165. kemajveh num - dziewiętnaście
 166. kemajvetot num - dziewiętnasty
 167. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 168. kep'evpul s III a - wnuk
 169. kepmanzor s III a - babcia
 170. kepsynrut s I - dziadek
 171. keptonnot s II - wnuczka
 172. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 173. keśoh num - siedem
 174. keśotot num - siódmy
 175. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 176. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 177. keśǫsit num - siedemset
 178. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 179. keveh num - dziewięć
 180. kevetot num - dziewiąty
 181. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 182. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 183. kevęsit num - dziewięćset
 184. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 185. kevnen s - drzewo
 186. kevolsak s - german (pierwiastek)
 187. kieman s - duch
 188. kirut s I - zaszczyt
 189. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 190. kiśvit adj - zachód
 191. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 192. koat adj - wysoki
 193. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 194. koh pron - wszystko, każde
 195. konak pron - w każdy sposób
 196. konaldat s I - konweld
 197. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 198. kot pron - każdy, wszyscy
 199. kovek pron - zawsze
 200. kovoh pron - wszędzie
 201. kun - lekki
 202. kunputer s III - komputer
 203. kunpyn - lit
 204. kunśin - zawód, praca
 205. kunśit - pracujący, pracownik
 206. kunśitboś - praca, pracowanie
 207. kunśį - pracować
 208. kurtą v - robić
 209. kusun s - złoto
 210. kut pron - taki

  M

 211. mah num - dziesięć
 212. makap s - glina
 213. makapsak s - glin
 214. maldat adj - młody
 215. mal'ut adj - daleki
 216. masuj s - jajo
 217. matot num - dziesiąty
 218. mąsit num - tysiąc
 219. mąsįmyt num - tysięczny
 220. manzar s III a - matka
 221. mąnek s III a - kwiat
 222. maryt adj - żółty
 223. marytboś s - żółcień
 224. megat s - stół, mebel
 225. megatvarat s - stolarz
 226. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 227. mek'ỹ v - kłamać
 228. mervyt adj - prosty, banalny
 229. met pron - ja
 230. mij - więcej, bardziej
 231. mikan num - pięć
 232. mikantot num - piąty
 233. mikmah num - pięćdziesiąt
 234. mikmatot num - pięćdziesiąty
 235. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 236. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 237. miksit num - pięćset
 238. miksįmyt num - pięćsetny
 239. miltan s IIIa - chęć, wola
 240. miltat s I - chcący
 241. miltą v - chcieć
 242. milzun num - milion
 243. mipbaroh s - pastwisko
 244. mipbartǫ v - paść, wypasać
 245. miraśkę v - uwolnić
 246. mirat adj - wolny
 247. miratboś s IVa - wolność
 248. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 249. mizan adv - dużo, często, bardzo
 250. moś s - kąt, róg
 251. mukiś - śnieg
 252. mukiśvaj - zawieja
 253. munat adj - możliwy
 254. murat adj - zmęczony
 255. murą v - zmęczyć się
 256. mutkan - możliwość
 257. v - móc

  N

 258. natural adj - naturalny
 259. nej'et s - ocet
 260. nemak s - kłamca
 261. nemaktǫ v - kłamać
 262. nemanat s - okłamywany
 263. nemat s - kłamstwo
 264. nenvat s I - bajka
 265. net s I - nowość
 266. netboś s IV a - nowość
 267. nęmyt adj - nowy
 268. ni c - i, a
 269. nihboś s IV b - życie
 270. nitǫ v - żyć
 271. nomet pron - my
 272. noput s I - piłka
 273. nośildot s II - koromysło
 274. nǫih pron - one (o rzeczach)
 275. nǫit pron - oni, one
 276. nuptat adj - mały
 277. nurmaś s - sprzedawca
 278. nurmaśę v - sprzedawać
 279. nuśrat s - prawda
 280. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 281. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 282. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 283. onvi c - albo, czy
 284. ośran s - wszy
 285. otrą v - radzić, doradzać
 286. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 287. otparboś s IV - historia
 288. otsyr'atboś s IV - wymowa
 289. ovit s - część

  P

 290. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 291. partǫ v - dziać się, stawać się
 292. pątyl adj - szcżęśliwy
 293. pegun s - król
 294. peguntoh s IIIb - królestwo
 295. pevit s I - użytkownik
 296. pevį v - używać
 297. pęmyt adj - główny
 298. piśtit s - liść
 299. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 300. poj s IV b - północ geograficzna
 301. poj- prefiks - północny
 302. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 303. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 304. pojvit adj - północno-wschodni
 305. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 306. ponśin s III - imię
 307. por s - dom
 308. posęmyt adj - posesywny
 309. pukramat s I - program, aplikacja
 310. purtal s III - portal internetowy
 311. pylmet - dym, smog
 312. pyn - metal
 313. pynet - żelazo

  R

 314. rabev s - przyjaciel
 315. radunboś s - nauka
 316. radunkę v - uczyć
 317. raduntǫ v - uczyć się
 318. ramaśę v - kupować
 319. ramonkan s III - dar
 320. ramontǫ v - dać
 321. v - dokonać
 322. regit s I - lewo
 323. rekmat s I - przedrostek
 324. rekureksat s I - rekolekcje
 325. ren s III - czas
 326. repuprik s III a - republika
 327. repnatboś s IV a - gra
 328. repną v - grać, bawić się
 329. rerat adj - gładki
 330. retset s I - brat
 331. riav s - płyn
 332. riavet s - fluor
 333. riavpyn s - rtęć
 334. rin s - przed
 335. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 336. riser s - róg (zwierzęcia)
 337. rismyr s III a - rodzina
 338. rismyrponśin s III - nazwisko
 339. rogyt v - śpiący
 340. rogỹ v - spać
 341. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 342. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 343. rojtyttoh s III b - związek, unia
 344. rok s III a - miejsce
 345. rokat adj - żywy
 346. ropsat adj - miły
 347. ropsatzan adv - miło, mile
 348. rot s II - kot
 349. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 350. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 351. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 352. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 353. rukal adj - zaległy
 354. rukrą v - czytać
 355. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 356. rup s - woda
 357. rupparit s - wodnisty
 358. rupsak s - wodór
 359. rurin - rosnący
 360. rurinsak - azot
 361. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 362. ruśan adj - fioletowy
 363. ruśanboś s - fiolet
 364. ruśansak s - jod
 365. ryh num - cztery
 366. rylśoh s - ryba
 367. rytot num - czwarty
 368. rỹa - swastyka
 369. rỹmah num - czterdzieści
 370. rỹmatot num - czterdziesty
 371. rỹsit num - czterysta
 372. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 373. sabyt adj - jasny
 374. sadait pron - ten, tamten
 375. sah pron - to, tamto
 376. saito'uh pron - tam
 377. saitonamik pron - tak
 378. saitovek pron - wtedy
 379. saitovoh pron - tam
 380. sajsan adj - święty
 381. sajsankot s - tydzień świąteczny
 382. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 383. sal s III a - rok
 384. sama - żegnajcie
 385. samu - żegnaj
 386. sanat - stojący
 387. sanak - w taki sposób
 388. saną - stać
 389. sanvet adj - pożegnany
 390. sap s - światło
 391. sappyn s - uran
 392. sardatboś s IV a - śmierć
 393. sardą v - umierać
 394. sarget s - książka
 395. saśkę v - stanowić
 396. sat pron - ten/ta, ta osoba
 397. sattoh v - państwo
 398. sav - potem
 399. savek - wtedy
 400. savoh - tam
 401. savohrek - stamtąd
 402. savohtik - tam
 403. savvin s - fosfor
 404. sazoit pron - ta, tamta
 405. sąmyt - takowy
 406. sąpil - zęby
 407. sej c - więc
 408. selvutboś - dotyk
 409. selvų - dotykać
 410. sennun - samolot
 411. sennunoh - lotnisko
 412. sev s - pod
 413. sevan s IIIa - ciasto
 414. sit num - sto
 415. sįmyt num - setny
 416. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 417. solmaj s IV b - jutro
 418. solmazivek adv - jutro
 419. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 420. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 421. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 422. somą v - pytać
 423. sondat adj - początkujący
 424. sondą v - zaczynać, być początkującym
 425. soret s - wątek na forum
 426. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 427. sormejtę v - przegrywać
 428. sośtą v - potrafić
 429. sutboś s IV b - chodzenie
 430. v - iść, pójść
 431. synrut s I - ojciec
 432. syr'an - mowa
 433. syr'antan - mówca, mówiący
 434. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 435. syr'at - mówiący/mówiąca
 436. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 437. syr'atkan s III - język
 438. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 439. śek s III - pies
 440. śer - znudzony
 441. śerket - nudny
 442. śerkę - nudzić
 443. śertǫ - nudzić się, nudzić
 444. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 445. śetzit s I - intensywny
 446. sezaj s - sens, zmysł
 447. śion s - srebro
 448. śįtak s III a - siostra
 449. śoh num - sześć
 450. śotot num - szósty
 451. śǫmah num - sześćdziesiąt
 452. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 453. śǫsit num - sześćset
 454. śǫsįmyt num - sześćsetny
 455. śunak s III - słowo
 456. śynrun s - unbihexium
 457. śyt s I - miasto

  T

 458. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 459. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 460. tankal adj - piękny
 461. tarmak s III a - cena
 462. p - niż
 463. terantǫ - znikać
 464. teśaratboś - śmiech
 465. teśarą - śmiać się
 466. todak s III - packa
 467. toh s III b - kraj arch
 468. tonnot s II - córka
 469. tysur s III - koń

  U

 470. unvuk s III a - bagno
 471. upinat s I - opinia
 472. ursan s III - lekarz
 473. ursanak s III - lek
 474. ursantǫ v - leczyć
 475. ursannul s III - służba zdrowia
 476. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 477. uśonboś s - seledyn
 478. uvet adj - niebieski
 479. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 480. vaj s IV b - wiatr
 481. valmut s I - leszczyna
 482. var'at - narrator
 483. var'atboś - opowiadanie
 484. var'ą - opowiadać
 485. varą v - tworzyć
 486. vazį v - wiać
 487. c - ale, lecz
 488. vegiś - lis
 489. veginśek - lisek
 490. veh num - osiem
 491. venkat adj - drogi
 492. venśak s III a - ciocia
 493. vetot num - ósmy
 494. vetratboś s IV a - zrozumienie
 495. vetrą v - rozumieć
 496. vęmah num - osiemdziesiąt
 497. vęmatot num - osiemdziesiąty
 498. vęsit num - osiemset
 499. vęsįmyt num - osiemsetny
 500. vih - co
 501. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 502. vilrį v - notować
 503. vinak - jak
 504. virkin - przyjemny
 505. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 506. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 507. virzuv - pieprz
 508. viś s - ogon
 509. viśtų v - leżeć
 510. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 511. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 512. viuj - mniej
 513. vivek - kiedy
 514. vivoh - gdzie
 515. vivohrek - skąd
 516. vivohtik dokąd
 517. vįmyt - jaki
 518. vol s - piasek
 519. volsak s - krzem
 520. vorun s III - forum internetowe
 521. vośnit adj - zapatrzony
 522. votsę v - pisać
 523. vur s IIIa - dzień
 524. vuraś s - czyn
 525. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 526. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 527. vyjbą v - rysować
 528. vyktygak s - palacz
 529. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 530. vyktyk s - smok
 531. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 532. vyran adj - czerwony
 533. vyranboś s - czerwień
 534. vyransak s - brom

  Y

 535. yktar adj - błękitny
 536. yktaran s - błękit
 537. ymen s - oko
 538. yn c - że; to, co
 539. ynrek - bo, ponieważ
 540. ytemat s I - winny
 541. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 542. ytemą v - być winnym
 543. yv s - palny, palący (się)
 544. yvboś s - ogień
 545. yvsak s - tlen
 546. yvtǫ v - palić (się)

 547. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 548. c - jeśli
 549. ziktatboś s IV a - bieg
 550. ziktą v - biec
 551. zil s III a - dookoła
 552. zoit pron - ona
 553. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 554. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 555. zupan s - przestępny
 556. zupankot s - tydzień przestępny
 557. zurkat adj - krótki
 558. zyv s IIIa - morze
 559. zyven s IIIa - ocean
 560. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III