Szablon:Kyon-kraje

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Państwo Stolica
ważniejsze miasta
Liczba ludności
Narody
Język(i) oficjalne
Języki używane
Przedstawiciel
Ustrój
Potencjał militarny Towary eksportowe Towary importowe Autor
Państwo i Związek Tangijski
ΤΗΛΕΑ ΤΑ Ι ΙΝΓΙΟΜΕΥΡΑΤΟΑ Υ ΤΑΝΓΥΑ
Tangia.png
Symbole: Kusza, maź luminescencyjna
gwiazda czteroramienna
Naratai ΝΑΡΑΤΑΙ
Kun Atla ΚΥΝ ΑΤΛΑ
Hatlangao ΧΑΤΛΑΝΓΑΟ
Tangijczycy
Mniejszości: Pinusi
Ayu
Mniejszości:
sechton
pinu
pilu
miyami
yuketon
Cesarz Związku Tangijskiego
Decyzje podejmuje rada składająca się z przedstawicieli wybranych demokratycznie lub dziedziczących władzę. W skład rady wchodzi cesarz, który nie jest związany z żadnym regionem.
+ olbrzymia i nowoczesna flota
+ optyka
+ duży procent budżetu na utrzymanie armii
+ artyleria
+ dobra defensywa
+ piśmiennictwo, kartografia
+ potęga handlowa

- słabe opanowanie broni palnej
- stałe zagrożenie konfliktami wewnętrznymi
- podatność na broń biologiczną
- strach przed przebywaniem z dala od mórz
- zależność od importu żywności
papier,
księgi,
mapy,
okręty,
drewno,
żelazo,
złoto,
szkło
żywność,
medykamenty,
czarny proch,
drewno,
szkło
Canis
5
Państwo Neššów
Dēmatocci Nešširtoħ [dɛ:ma'tottsi 'neʃʃirtoχ]
PosiadlosciNessi.PNG
Barwy handlowe:
Złote słońce otoczone czterema grotami
na białym tle
Handlowa.PNG
Barwy monarchii:
czarne słońce otoczone czterema grotami
na złotym tle

Monarchia.PNG
Melekē Nešši
Mniejszości: Narukinowie, Išti, Pelmiona Mitengów
Nešši Absolutyzm
Monarchia Dziedziczna
Nomokracja
Państwo Neszszów jest Nomokracją, zarządzaną przez Monarchę. Monarchia Neszszów jest stara i posiada własną doktrynę ideologiczną, przez co Monarcha ingeruje w niewielką część spraw. Prawo sądownicze jest spisane w tzw. Stary Zapisach i jest oparte o zasady Wiary. Prowincje są zarządzane z Fortec; każde mężczyzna płaci równy podatek. Zamorskie prowincje także są kontrolowane z Fortec. Patriarchalna budowa społeczeństwa.
+Rozbudowana flota wojskowa i handlowa
+Rozbudowany system Fortec
+Otoczone wysokimi murami Porty
+Duża baza populacyjna
+Interwencje zbrojne trwające bez ustanku na Morzach jak i w Interiorze
+Dobrze poznana Północ
+Chłonność przyjmowania wszystkich nowinek technologicznych
+Ze względu na zamknięcie Kraju duże trudności z wywiadem
+Broń palna, armaty
+Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu
+Silna militaryzacja społeczeństwa
-Trudności z ekspansją w głąb lądu
-Odległości od Metropolii
-Długie drogi zaopatrzeniowe
Złoto i Srebro
Inne kruszce
Rudy
Płody rolne
Żywiec
Drewno
Meble
Futra
Rzeźby
Ubrania
Barwniki
Wyroby hutnicze
Technologie
Skóry i Kości
Mięso
Barwniki
Drogie kamienie
Egzotyczne drewno
Technologie
Henryk Pruthenia
5
Siedmiomieście
市七 chán lāng [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧]
Miasta.png
Symbole: półksiężyc, gwiazda ośmioramienna
Zhanzhou 門 [t͡ʃʰɐn˥˩ t͡ʃʰɔːo̯˩˥]
Guangling東 [ˈgwɐŋ˧lɪŋ˥˩]
Xiapcheng州 [ɕɑːp˩˥t͡ʃʰɛːŋ˥˩]
Qin miejscy
Mniejszości: Qin nomadyczni, inne
Qin
Mniejszości:
własne języki
Siedmiu Królów
Siedmiomieście jest konfederacją wspólnie rządzonych miast, z których każde wysyła do największego z nich swojego reprezentanta — Króla. Królowie podejmują decyzje wspólnie.
+ inżynieria dróg i mostów
+ piśmiennictwo, kartografia, papier
+ rozwinięta optyka
+ proch, armaty, petardy
+ skuteczność obronna
+ potęga handlowa zdolna uzależniać od siebie inne ludy i kraje
+ pionierskie badania w zakresie astronomii, chemii i fizyki, pozwalające na konstruowanie machin wojennych i ulepszenie nawigacji

- sojusz z Qin nomadycznymi słaby i uzależniony od okoliczności
- położenie geopolityczne utrudnia ekspansję
- przeludnienie
- brak stałej armii
nowe technologie,
księgi,
usługi bankowe,
papier,
towary egzotyczne i luksusowe,
meble,
srebro
szkło,
technologie wojskowe,
złoto,
farby i barwniki,
kwarc i podobne minerały
Widsið
5
Konfederacja Państw Sechtonu
ܣܚܬܘܢܝܪ ܠܟܝܬܠ [sɨħtoɲir lɨcatäl]
Secht2.jpg
Symbole: Zamek i pióro
S'xaka ܨܥܩܐ [sʕaqɑʔ] Sechtończycy
Mniejszości:
Tangijczycy
Pinusi
Sechton
Mniejszości: 15 innych
Przedstawiciele poszczególnych państw
Państwa są związane Traktatem Konfederacji. W przypadku napaści na jedno państwo, wszystkie znajdują się w stanie wojny. Szczegóły różnią się w zależności od państwa.
+ doskonała siatka wywiadowcza
+ polityka neutralności,
skarbiec innych państw
+ imponujące możliwości defensywne
+ siatka ogromnych fortec
+ doskonałe opanowanie broni palnej i artylerii
+ fantastyczne wyszkolenie armii i sił specjalnych

- złe położenie geograficzne
- słabe możliwości ofensywne
- podatność na broń biologiczną populacji
- mała liczebność wojska
usługi bankowe,
poświadczanie przysiąg,
wyroby jubilerskie,
sprzedaż technologii wojskowych,
liny
żywność,
papier
metale i kamienie szlachetne
Canis
4
Państwo Tjevangono
Tjevangono Gìabonro
Tlàgęvranj [θʌ'gɛː.vraŋ] Thewańczycy Thewański Radokracja
Państwa są związane Traktatem Konfederacji. W przypadku napaści na jedno państwo, wszystkie znajdują się w stanie wojny. Szczegóły różnią się w zależności od państwa.
ArturJD
4
Państwo Ludzi Pinu
Pinu Serik
Pinu.jpg
Symbole:
Komi ['kɔmi] Kilkaset ludów Pinu
Mniejszości:
Sechtończycy
Pinusi
Yuketczycy
Inni
Dialekty pinu Król lub królowa
Państwo chronione przez Tangię i Secht. Wewnętrzne sprawy reguluje monarcha o władzy formalnie absolutnej, realnie mocno ograniczonej.
+ agresja tubylców
+ teren pokryty lasami
+ walka psychologiczna, biologiczna, stosowanie toksyn

- zależność polityczna
- mała, słaba armia
- niski poziom rozwoju większości społeczeństwa
- podatność na choroby
- brak znajomości broni palnej
żywność,
drewno,
składniki medyczne
dobra luksusowe,
szkło,
wyroby hutnicze
Canis
3
Państwo Olseskie
Ołégù ta kóm [ɔ̄ɬég̊ɯ̀ tʰā kóm]
X0dfyqA.png
Symbole:
Kozón [kɔ̄ꞎónʲ] Olsecy Olseski Monarchia dziedziczna
Monarcha i Zgromadzenie Małe posiadają największe uprawnienia, władzę dopełnia Zgromadzenie Wielkie (zwane Zgromadzeniem Prowincji).
+ rozwinięta siatka dróg i poczty
+ opanowanie prochu (małe i większe armaty)
+ potężna, zwrotna i szybka kawaleria
+ doskonałe łucznictwo
+ szczegółowe taktyki wojenne (z dokładnościami czasowymi)
+ mobilność
+ początki szyfrowania mechanicznego

- bardzo słabo rozwinięta flota
- oparcie taktyk wojennych o ataki dystansowe
- problemy z nawigacją morską
- nastawienie na ofensywę
żywność,
metale szlachetne,
metale lekkie,
medykamenty,
rękodzieła,
wyroby hutnicze
papier,
szkło,
kamienie szlachetne,
drewno lasów deszczowych,
towary egzotyczne i luksosowe
Pluur
5
Wuzang
出壁 [wʊ˥˩t͡sɑːŋ˩˥]
Miasta.png
Symbole: półksiężyc, ośmioramienna gwiazda, strzała
brak Qin nomadyczni:
nin tou [nɪn˥˩tɔːo̯]
ala song [ɑː˧lɑː˩˥ sɵŋ˧˦˧]
ala chi [ɑː˧lɑː˩˥ t͡ʃʰiː˩˥]
qing [t͡ɕʰɪŋ˧˦˧]
ho'ot [hɔː˥˩ɵt˥˩]
fu liu [fuː˧˦˧liːo̯˧]
heng sha [həŋ˩˥ʃɑː˧]
sip cheng [sɪp˥˩tɕɛːŋ˥˩]
tap xiao [tɐp˩˥ɕɑːo̯˩˥]
Qin Kaganat
Luźna konfederacja dziewięciu plemion nomadycznych, zamieszkujących okolice miast Siedmiomieścia. Nazwa Wuzang jest siedmiomiejskim egzonimem — plemiona same zbiorczo nazywają się jiang hot [t͡ɕɑːŋ˧˦˧hɵt˩˥] "lud nieosiadły".
+ brak stałych osad
+ mobilność
+ zaawansowane łucznictwo, łucznicy konni
+ duże zdolności mobilizacyjne

- brak stałych osad
- częściowe polityczne uzależnienie od Siedmiomieścia
- niski poziom rozwoju technologicznego
Widsið
2
Republika Murów
Timauri Taminea [tiˈmau̯ri taˈminɛa]
Muria2.png
Symbole: srebrna tarcza księżyca lub głowa wilka na bladopurpurowym tle, srebrny wilk umieszczony na szczycie drzewca sztandaru
Hirra [ˈhiɾa]
Fatan [ʍaˈtɑ̃]
Murzy Murski Konsulowie,
ambasady i gubernie
Republika z dwuizbowym parlamentem, federacja
+ nowoczesne technologie i odkrycia
+ nawigacja na morzu
+ duża, doświadczona flota
+ piśmiennictwo, kartografia
+ sieć fortów i latarń
+ armaty
+ sprawny system dowództwa i komunikacji

- niezależność polityczna wojska
- mało zawodowych żołnierzy
- niestabilność wewnętrzna
- położenie na wyspie
- konflikty zewnętrzne
technologia,
żywność,
szkło,
drewno,
papier i księgi,
towary egzotyczne (tkaniny, meble),
srebro i miedź,
mapy,
wyroby hutnicze,
proch
kruszce i metale szlachetne,
żywność,
kamień,
woda pitna,
farby i barwniki
Spiritus
5
Dżaugria
Җаүгро Дуҥӑ
150
Budano Будано Dżaugryjczycy Język dżaugryjski Związek Plemienny
Państwo jest zorganizowane wokół grodów plemiennych. Wiec Sześciu Plemion wybiera Księcia, który sprawuje swoją władzę dożywotnio. Poszczególne plemiona cieszą się dużą autonomią.
+Mobliność
+Dużo łuczników
+Brak organizacji państwowej sąsiadów
+System dróg
+Zasoby pieniężne
+Częste wojny lokalne
+Obwarowane grody
-Brak stałej armii
-Brak jednolitego przywództwa
-Brak zjednoczenia wewnętrznego
-Uzależnienie od wydobywanych kruszców
-Niska piśmienność
Futra i mięso
Kruszce (złoto i srebro)
Pieniądz
Wyroby rzemieślnicze
Żywność
Towary luksusowe
Wyroby rzemieślnicze
Przedmioty sztuki
Technologie
Siła robocza
Henryk Pruthenia
2
Związek Północny
Związek Ośmiu
150
Inannākka Mitengowie Północni Język północnomiteński Związek Ośmiu Państw Demokratycznych
Związek ośmiu państw. Wspólne decyzje są podejmowane poprzez głosowanie Posłów. Miasta stanowią demokracje bezpośrednie, gdzie wszyscy wolni mężczyźni-obywatele moją prawo głosu. Rozporządzenia wykonują Rady Kraju.
+Mobliność
+Dobra i liczna flota
+Dobra znajomość obszaru
+Miasta posiadają stałe kontyngenty wojsk
-Brak stałej armii
-Brak jednolitego przywództwa
-Liczne frakcje wewnętrzne
-Brak zjednoczenia wewnętrznego
-Uzależnienie od Państwa Neszszów
Henryk Pruthenia
4
Kadonia
150
Kadonia Mitengowie Wschodni
Mniejszości: Kadończycy
Język wschodniomiteński
Mniejszości: Język kadoński
Oligarchia
Królestwo Kadonii zarządzane jest przez Radę Arystokratyczną. Wybierają oni Naczelnego Wodza (odpowiada za armię), Wielkiego Księcia (sprawy wewnętrzne) i Wielkiego Króla (zarządzanie prowincjami, sądownictwo, prawo). Istnieje duże zróżnicowanie ludności pod względem praw: Arystokracja cieszy się pełnią praw (w większości składa się z Mitengów) a niższe warstwy są w wielu sprawach ograniczane.
Henryk Pruthenia
2.5
Lūta
150
Lūta Nagurazi
Mniejszości: Saaqmańczycy
Język naguraski
Mniejszości: Język saaqma
Republika Arystokratyczna
Wszyscy obywatele (mężczyźni szlachetnego pochodzenia) mają prawo głosować. Wybierają oni przedstawiana przez Mówców projekty prawa, podatków oraz w czasie wojny wybierają Strategów.
Henryk Pruthenia
3
Iliriōn
150
Morūnšā Morunszańczycy
Mniejszości: Saaqmańczycy
Nagurazi
Język morunszański
Mniejszości: Język saaqma
Republika Arystokratyczna
Wszyscy obywatele (mężczyźni szlachetnego pochodzenia) mają prawo głosować. Wybierają oni przedstawiana przez Mówców projekty prawa, podatków oraz w czasie wojny wybierają Strategów.
Henryk Pruthenia
3
Wielkie Imperium Ajdyniriańskie
Éxan Khshāyarvan Aydīniru
Khshayarvan mapa2.png
Symbole: Czarny ńarmad - zazwyczaj na czerwonym tle, chamzhir
Ńarmad.jpg
Djyazhoar [d͡ʑjäʐoäɾ]


Ezhid
Ḱivarā
Jazyöd
Bhaťipur

Ajdyniriańczycy
Mniejszości: Dziesiątki ludów podbitych
Język ajdyniriański
Mniejszości: inne
Khshāyar
Imperator

Ajdynir jest dziedziczną monarchią absolutną, na czele której stoi Khshāyar, uznawany za żywego boga na ziemi. Doradza mu Wielka Rada. Władza Imperatora opiera się również na państwowej propagandzie i działaniu Anûshayi Khshāyaranaz, czyli wywiadu i służby bezpieczeństwa wewnętrznego. Prowincje zarządzane są przez Gubernatorów, których Imperator może dowolnie powoływać i odwoływać.
+doskonałe formacje ciężkiej piechoty i ciężkiej jazdy
+zaawansowane machiny oblężnicze
+świetne wyszkolenie i dyscyplina
+długa tradycja wojskowa
+zaawansowana taktyka, strategia i sztuka dowodzenia
+reputacja imperialnej armii jako niepokonanej
+duża populacja państwa
+przymusowa służba wojskowa
+siatka dróg łącząca odległe regiony Imperium
+potężne fortyfikacje głównych miast
+doskonały wywiad i kontrwywiad
+działanie propagandy państwowej
+silna militaryzacja społeczeństwa
-zaniedbana i niedofinansowana flota
-przeludnienie głównych miast
-prawie całkowita nieobecność broni palnej
-wielkie odległości między prowincjami
perły,
tropikalne drewno,
rzeźby i meble,
ajdyniriańskie dywany,
kamień,
kamienie szlachetne,
złoto,
wino,
herbata,
żywność,
iḱagozh
ayiritana,
medykamenty,
towary egzotyczne i luksusowe,
niewolnicy
metale,
szkło,
papier,
wyroby hutnicze,
barwniki,
niewolnicy
Borlach
4.5