Szebaski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.
Sentencja purźibil muve kelepne mje (odpuść nam nasze winy); fragment modlitwy.

Język szebaski, szebaszwiu, język szebaszwijski (Sjebasvju /ʃəbˠaʃvʲu/) to język sztuczny tworzony przez Milyamda na przełomie roku 2010 i 2011.

Fonologia

Samogłoski.
Spółgłoski Wargowe Dziąsłowe Zadz. Podn. Welarne
Nosowe
m

mj

n
ɲ
nj
Zwarte pˠ bˠ
p b
pʲ bʲ
pj bj
tˠ dˠ
t d
tʃ dʒ
tj dj
c k g
Szczelinowe vˠ (f)
v

vj
sˠ zˠ
s z
ʃ ʒ
sj zj
ɕ ʑ
ś ź
x
h
Boczne ɫ
l
ʎ
lj
Półsamogłoski (w) ɾ
r
j
Samogłoski Fonem Alofony
i /i/ [ɪ]
í /i:/ [iː]
į /ĩ/ [ĩː]
u /u/ [ʊ̞]
ú /u:/ [uː]
ų /ũ/ [ũː]
a /a/ [ɐ]
á /a:/ [aː]
ą /ã/ [ä̃ː]
e /ə/ [ə]
o /ɒ/ [ɔ̞]

Gramatyka

W szebaszwiu częste są wymiany długościowe: á:a, ú:u, í:i, e:0.

Rzeczowniki

Gramatyka wyróżnia trzy rodzaje w liczbie pojedynczej i jeden w liczbie mnogiej.

Jedynie w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej odróżnia się mianownik od biernika (który tu łączy się z narzędnikiem):

Singular Plural
N. kelpák (winowajca) kelpake
G. kelpaker kelpákre
D. kelpaku kelpákve
A. kelpakų kelpake
I. kelpakų kelpákne

W rodzaju żeńskim wyróżnia się cztery formy:

Singular Plural
NA. matra (matka) matre
G. matrar materre
D. matro materve
I. matrą materne

W rodzaju nijakim mianownik łączy się z celownikiem (ma to miejsce również w niektórych zaimkach):

Singular Plural
NA. śibinu (niebo) śibine
G. śibinur śibínre
D. śibinu śibínve
I. śibinų śibinne

Czasowniki

Czasowniki odmieniają się regularnie, najprostszy to ir - być. Pozostałe czasowniki zawierają jego formy jako końcówki.

Os. L. poj. L. mn.
Cz. teraźniejszy
1. į
2. is it
3. i í
Cz. przeszły
1. ijį
2. ijs ijt
3. ij ije
Tr. rozkazujący * il ile

Zaimki

Zaimki odmieniają się bardzo podobnie do rzeczowników.

Zaimki osobowe

Ja Ty Pan Pani On Ona Ono My Wy Oni
N. mu tu Et Ta el la lu le
G. mur tur Ter Tar ler lar lur mure ture lere
D. mu tu Tu To lu lo lu muve tuve leve
A. le
I. mune tune lene

Zaimki dzierżawcze

Podano na przykładzie múj (mój) i mej (nasz):

R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga
N. múj / mej muja / mja muju / mju muje / mje
G. mujer / mjer mujar / mjar mujur / mjur mújre / mejre
D. muju / mju mujo / mjo muju / mju mújve / mejve
A. mujų / mjų muja / mja muju / mju muje / mje
I. mujų / mjų mują / mją mujų / mjų mújne / mejne

00:Sjebasvju