Szyszenia

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Xixe ['ʃiʃe̞]
Szyszenia
Flaga Monarchii Olseskiej.png
Flaga Monarchii Olsów

Państwo Szyszenów
Szyszenia.png
▸ Język urzędowy olseski
szyszeński
▸ Stolica Jál [jál]
▸ System rządów monarchia despotyczna w unii personalnej z Olsenią
▸ Typ państwa zależne królestwo
▸ Głowa państwa Tan II
▸ Pierwszy minister brak
▸ Waluta 1 pyd = 144 lżofów
▸ System gospodarczy de facto kapitalizm
▸ Religia panująca religia Olsów
▸ Terytoria zależne nie dotyczy

Szyszenia, ols. Xixe - despotyczna monarchia dziedziczna, w unii personalnej z Olsenią położona na północ od tejże. Jest jedną ze czterch części Monarchii Olsów. Posiada zawrotną armię lądową, wykorzystującą rowery i dalekosiężne dzidy i patyki zniszczenia. Jest jednym z najstarszych państw Wschodu - Pierwsze Państwo Szyszeńskie swą świetność osiągnęło w 1990 uniwersalnego roku Kyońskiego. Obecna gospodarka Szyszenii opiera się głównie na rolnictwie (hodowla patyków na drzewach, a także pola trawy) i wydobywnictwie minerałów szlachetnych na zachodzie kraju. Z Olsenii importuje, poza żywnością i medykamentami, głównie wyroby hutnicze i kupę.

I Państwo Szyszeńskie

I Państwo Szyszeńskie.png

II Państwo Szyszeńskie - Złota Era

II Państwo Szyszeńskie.png

III Państwo Szyszeńskie

III Państwo Szyszeńskie.png

IV Państwo Szyszeńskie

IV Państwo Szyszeńskie.png

Teraźniejszość (V Państwo Szyszeńskie)

Szyszenia2.png