Tangia (złoty wiek)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲦⲀⲨ·ⲦⲀⲚⲄⲨⲀⲚⲀ
ⲦⲎⲖⲀⲚⲖⲈⲢⲀ
Czytasz artykuł z serii Imperium Tangijskie. | Język ayu (pisma) · Historia · Karaizm · Buae · Cesarz Tangii · Kaoritanu · Tangijczycy · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET
prehistoria « 1900-2600 « 2600-2900 « 2900-3300 « Wieki Ciemne « okres Kaori: [NA][TO][LU][NO][OU][RE][KN][MA][TK][AK][HI][TI] « WWKK « 
« 6911-8843 « Rewolucja Kauczukowa « WS1 8843-8845 « Plan 30-letni « WS2 8877-8891 « 8891-8973 « 9000-9600 « 9600-9564 « WS3 9654-9662 « 9662-9750 « 9750-9867 « Impakt 9867 « WoN 9900-9905 « ROK 10000
  N1  
Państwo conworldu KYON.
  6  
Imperium Wielkiej Tangii
Tangian cuneiform Word Tangwa Tri.png
ΤΑΥ·ΤΑΝΓΥΑΝΑ·ΤΗΛΑΝΛΕΡΑ
LATA 9654 - 9750
TangiaImperialFlag.png
Flaga Tangii
TangiaImperialCoA.png
Imperialny Emblemat Tangii
Tangia9750EK mapa polityczna.png
Mapa administracyjna Tangii
Tangia na świecie9700EK.png
Tangia na świecie
Polityka
Stolica Kun Atla
Cesarz Yul-Yoa Aku Olo'o
(Γιυλ-γιοα Ακυ Ολο'ο)
Ustrój monarchia absolutna
Porządek prawny prawo kazusowe
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: ayu, buański (Buania)
Początek umowa tang.-secht. z Magnis z 14 Ra'anau 9662
Koniec państwa niepokoje społeczne 9751 EK
Demografia
Ludność
(rok 9750 EK)
74 544 874
- 36 526 988 Kaori
- 19 381 667 Buania
- 7 752 667 Pinu
- 4 472 692 Wyspy Zach.
- 1 863 622 Atirai
- 446 897 Ma'uri
- 373 Dom. Antarkt.
- 2 981 795 Ter. demark. Dz. Ziem
- 1 118 173 Samodz. Takatoa
Narodowości Tangijczycy (19 narodów, w tym Buańczycy i Atyrajczycy), Pinusi, Sechtońcycy, narody dewijskie, Szurowie, Neszowie, Murowie
Języki używane: ayu, buański, inne
Średnia dł. życia 60 lat
Wiara
Religia państwowa karaizm (~70%)
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii system filozoficzno-religijny
Siła wyższa lub panteon karai (energia wody)
Najważniejsze ośrodki kultu
Świątynia Naratajska, Talanga, Pięć Mędrców
Inne: Świątynia pięciu aspektów w Taka'o (KNA), drewniana świątynia w Tirameng (KLU), Wielka Świątynia w Tau Rao (KKN)
Poziom wolności wyznania znacznie ograniczona
Inne religie Buae (YO), szamanizm tangijski (KMA, KTK), rdzenne animistyczne, pinuskie, atyrajskie, kērosutoccu
Geografia i natura
Położenie na świecie Kanisja: wyspa Kaori, Pinu, wyspy zachodnie, Buania
Dewia: Atirai
Sfeniscja: Ma'uri, nowoces.
Powierzchnia 3 620 604 km²
- 1 014 748 km² wyspa Kaori
- 900 087 km² Buania
- 1 058 701 km² Pinu
- 109 tys. km² wyspa Atirai
- 38,9 tys. km² wyspa Ma'uri
- 7,6 tys. km² wyspa nowocesarska
Stefy klimatyczne wybrzeża, lasy deszczowe, lasy umiarkowane, wysokie góry, pustynie
Gospodarka
Kraje eksportu Secht, Szur, Państwo Neszów, Ajdynir
Towary eksportowe szkło, papier, mapy, perły i biżuteria perłowa, okręty, kauczuk, heban tangijski, ruda żelaza, miedzi
Kraje importu Secht, Szur, Państwo Neszów, Ajdynir
Towary importowe żywność, drewno okrętowe i budowlane (mahoń, cedr), pasza, komponenty metalowe, złoto
System monetarny oparty na parytecie złota (1 AOT = bulion 7,78g złota)
Waluta aotai
Kod waluty AOT
"ΛΥΤΑ ΝΙ ΦΑΡΙ - ΜΑ'Α ΧΑΤΥΑ ΧΑΡΙ"
Ewolucja
Tangia rok 9640 Tangia rok 9866
Uwaga: Niniejszy artykuł traktuje o czasach wybiegających daleko w przyszłość od roku 8973 EK. Należy traktować go jako apokryf, a treść jako spekulację.

        Tangia (ay. "Τανγυα" Tangua, bu. "Tañu", mhn. "Τανὲμά" Tanèmá), oficjalnie Cesarstwo Wielkiej Tangii (klinowo: Tangian cuneiform Word Tangwa Bis.png; ay. "Ταυ Τανγυανα Τηλανλερα" Tau Tanguana Teilanlera, bu. "Tañusy", mhn. "μα Τήλάν-μὰλι Τήλεά υ Τάο Τανὲμά" ma Teélán-màli Teéleá iu Táo Tanèmá) - państwo znajdujące się w większości w Kyonie zachodnim oraz na wyspach wszechoceanu i Sfeniscji, o powierzchni 3 620 604 km², sąsiadujące z Sechtem na wschodzie, Państwem Neszów i Dewią na północy, Szurem na południu oraz Murią i Ajdynirem na zachodzie. Składa się z dużej wyspy Kaori, wysp zachodnich Akeira i Hiranea, półwyspu Pinu, terytorium demarkacyjnego Dzikich Ziem Kanisji, południowodewijskiej wyspy Atirai, wyspy Ma'uri oraz sfeniscjańskiej wyspy nowocesarskiej oraz znacznej liczby małych wysp wszechoceanu. Stolicą państwa jest Kun Atla. Głową państwa jest cesarz, a rządzący pod Koroną Kaori, władcami poszczególnych regionów są kaoritanu. Religią państwową jest karaizm, obowiązująca na wszystkich terytoriach oprócz pustyń Marao i Takangari, gdzie dopuszczany jest także szamanizm tangijski, oraz Buania, gdzie wyznawana jest religia Buae. Symbolem państwa jest księżyc Lykaon na tle krzyża buańskiego, w Buanii flaga jest pomarańczowa, na pozostałych terytoriach granatowoniebieska. W 9700 EK populacja wynosiła 74 544 874, a średnia wieku 60 lat.

Opisywane tu lata 9654 - 9750 EK były złotym wiekiem w dziejach Tangii. Technologicznie imperium tangijskie odpowiadało poziomowi ziemskiego imperium brytyjskiego w późnym XVIII i wczesnym XIX wieku, przy czym w pewnych aspektach wyprzedzając rozwój technologii na Ziemi (taśmy przesyłowe, guma i obicia kół, optyka katadioptryczna, mikroskop), a w innych spóźniając się (brak osiągnięć humanitarnych takich jak konstytucja czy prawa człowieka, brak rewolucji przemysłowej). Imperium tangijskie było mocarstwem gospodarczym i militarnym, szczególnie sławiąc się największą i najbardziej nowoczesną marynarką wojenną na ówczesnym świecie. Jako jedno z pierwszych większych mocarstw szeroko wykorzystywało broń palną z zamkiem skałkowym u armii lądowej na dużą skalę, z dobrze dopasowanymi do niej taktykami. Gospodarczo, Tangia utraciła swoje znaczenie jako historycznego monopolisty na produkcję tropikalnego kauczuku, gdzie recepturę produkcji wtórnie odkryto bądź wykradziono i powtórzono w Sechcie, ale stała się lokalną potęgą tekstylną, eksportu przypraw, elementów okrętowych, a także transportu kruszcu i kamieni szlachetnych od potęg tych złóż z antarktycznych regionów świata. Imperium konsekwentnie prowadziło politykę importu dóbr surowych (materiałów, surowców) i eksportu towarów już przetworzonych (ubrań, naczyń, dekoracji, broni), wymagających specjalistycznej wiedzy rzemieślniczej. Była także potęgą w usługach, wpierw dzięki wprowadzeniu i unowocześnieniu sechtońskiej myśli finansowej, a później wskutek naturalnego rozwoju sektora usługowego przy bardzo pomyślnej koniunkturze makroekonomicznej. Tania siła robocza, zasilana nieludzko wykorzystywanymi niewolnikami, głównie o pochodzeniu pinuskim, sprawiła, że Tangia lat 9654 - 9750 posiadała potężny surplus eksportu nad importem.

Sukces imperium tangijskiego w złotym wieku pod kątem politycznym był efektem trzech ważnych czynników:

 1. pokojowego i owocnego wstąpienia Buanii do Unii Tangijskiej;
 2. skutecznych reform państwa: scalono politycznie i ideologicznie prowincje kaoryjskie, w tym na drodze rewolucji religijnej usunięto ich własne, lokalne systemy monarsze i demokratyczne, zastępując je wydajnym systemem imperialnym z cesarzem na czele i podległymi jemu kaoritanu, oraz dzięki zunifikowaniu systemu monetarnego na przestrzeni prawie całego imperium, a także dzięki metodycznym przemianom kulturowym skutkującym powstaniem kultu cesarza i wykształcenia się wydatnej warstwy arystokratycznej i zarazem kultury posłuszeństwa i dyscypliny w warstwach średniej i niższej, i zwiększeniu wykorzystania niewolnictwa w celach odniesienia korzyści finansowych;
 3. dobrym traktowaniem Buanii i bardzo pomyślnym na dłuższą metę wynikiem Trzeciej Wojny o Saakę lat 9654 - 9662, która doprowadziła do upadku ekonomiczną i cywilizacyjną dominację Sechtu w regionie.

Uważa się, że złoty wiek Tangii zakończył się po 9750 roku, kiedy system imperialno-feudalny w połączeniu z dobrze już rozwiniętym kapitalizmem epoki nowożytnej, z nieprawidłowym zarządzaniem krajem przez kosztowną i arogancką klasę arystokratyczną, potężną magnaterię bez praw szlacheckich, z nieludzkim wykorzystywaniem tangijskich niewolników oraz klasy robotniczej, i fal nieurodzaju, doprowadził kraj do utraty stabilności. Gwoździem do trumny imperium był upadek meteorytu na Kun Atla w 9867 EK i następnie Tangijska Wojna Domowa lat 9900-9905 EK, która ostatecznie położyła kres imperium i dzięki której powstała Republika Tangii.

Spis treści

Nazwa kraju

Słowo "Tangia" (język ayu) czy "Tanema" (język mahan) są niejasnego pochodzenia. W czasach unitarnych spekulowano związek ze słowem "τανγα" tanga oznaczającym "mistrzostwo" albo "władzę" (por. "τανυ" tanu - władca), ale nawet w tych czasach powszechnie akceptowano pogląd, że jest to znacznie późniejsza interpretacja. Słowo "Tangia" pojawia się pierwszy raz podczas okresu Kaori w ośmiu tekstach lutafaryjskich, gdzie tym określeniem nazywano "ciepłe kraje mórz". Prawdopodobnie przez najstarszą część historii słowo "Tangia" oznaczało po prostu "świat", a potem wyspę Kaori. Po przyłączeniu Buanii do unii tangijskiej, wyspę Tangię nazwano wyspą Kaori, a słowem "Tangia" określano polityczny ustrój podległy cesarzowi.

Kraj nazywano też innymi określeniami:

 • "Ταυαν υ λουρη" tawan i lourei - kraina szkła,
 • "Τηλεα υ ομα'ε" teilea i oma'e - państwo kuszy,
 • "Ρανγνα ταυαν" rangna tawan - świetlisty kraj.

Buańczycy nazywają kraj "Tañusy" /taŋusɯ/, gdzie człon "-sy" dotyczy państwa. W Sechcie nazywa się go w nscht. ܬܐܵܢܘ݅ Tānū. Ajdynir nazywa Tangię "Tāzhvanir" /ta:ʐvaˈɲir/.

Nazwy w różnych językach

Poniższa tabela przedstawia nazwy Tangii w różnych językach.

język nazwa państwa pełna nazwa państwa nazwa mieszkańca
języki ziemskie
Polski Tangia Cesarstwo Wielkiej Tangii Tangijczyk
English Tangia Empire of Great Tangia Tangian
języki kyońskie
Ayu Tangian cuneiform Word Tangwa Bis.png
Τανγυα
Tangua
['taŋ(g)wa]
Tangian cuneiform Word TauTanguanaTeilanLera.png
Ταυ Τανγυανα Τηλανλερα
Tau Tanguana Teilanlera
/tœː 'taŋgwana 'tejɫanɫeɾa/
Τανγυαραι
Tanguarai
/tœː 'taŋgwaɾai/
Buański Tañu
/taŋu/
Tañusy
/taŋusɯ/
Tañuiro
/taŋuiro/
Mahan Τανὲμά
[tane˨ma˦]
Τήλάν-μὰλι Τήλεά υ Τάο Τανὲμά
/ma teː˦la˦n ma˨li teː˦lea˦ ɥy ta˦ɔ tane˨ma˦/
Ραί υ Τανὲμά
/rai˦ ɥy tane˨ma˦/

Symbole narodowe

Symbole narodowe tangijskie to imperialna flaga kaoryjska, imperialna flaga buańska, flaga takatoa oraz emblemat cesarski. Poszczególne prowincje posiadają swoje symbole narodowe wyrażone hieroglifami klinowymi. Do insygniów państwowych należy także Korona Kaori. Podstawowymi symbolami całego państwa są hieroglify klinowe "Tangia" oraz hieroglif "Teilan" (cesarz):

Tangian cuneiform Word Tangwa Bis.png Tangian cuneiform Word Teilan Emperor Bis.png
Hieroglif "Τανγυα" Tangua - Tangia Hieroglif "Τηλαν" Teilan - cesarz

Romboidalny symbol klinowy Tangii z przecięciem w środku miał symbolizować jedność wyspy Kaori, reprezentując istotny historycznie związek jego części wschodniej i zachodniej. Później nabrał w ogóle znaczenia "unia", "związek". W Sechcie symbol jest nazywany obelżywie "kozie oko".

Flaga

Imperialna flaga Tangii występuje w dwóch wariantach kolorystycznych:

TangiaImperialFlag.png TangiaImperialBuaniaFlag.png
Flaga imperialna, wariant kaoryjski Flaga imperialna, wariant buański

Charakterystyczny, pomarańczowy wariant buański jest używany wyłącznie przez Buańczyków. Pozostała część imperium wykorzystuje granatowy kolor.

W centrum flagi znajduje się Lykaon, księżyc, symbol narodowy Tangijczyków. Jest używany jako symbol jedności narodów tangijskich i symbol misji karajskiej, której celem jest rozprzestrzenienie religii wody na cały świat. Związek wody z naturalnym satelitą jest silny na Ziemi, ale jeszcze silniejszy na Kyonie, ponieważ Lykaon krąży o wiele bliżej swojej planety niż Księżyc.

Za księżycem znajduje się krzyż buański symbolizujący znaczną więź Tangijczyków z Buanią. W wariancie buańskim jest widoczny z charakterystycznymi okręgami występującymi w parach, na fladze kaoryjskiej te okręgi są blade i ledwie widoczne. Po lewej stronie znajduje się symbol klinowy wyspy Atirai. Po prawej stronie znajduje się symbol klinowy terytorium Pinu.

Pozostałe

Ohuż (keha) jest symbolem Buanii.

Z fizycznych (namacalnych) symboli Tangii możemy wyszczególnić poniższe:

 • Kusza - choć w 9700 EK dominuje już broń palna, to kusza jest wciąż używana jako narodowy symbol łowców tangijskich
 • Szkło i wszelka optyka - Tangia wykonuje soczewki i lunety, peryskopy, teleskopy, a także powszechnie wykorzystywane są ozdoby i narzędzia szklane.
 • Orka (ay. "Τανγυανα αραταο") jest symbolem całej morskiej Tangii.
 • Glyptodon - symbol Tangii lądowej.
 • Lasy i zarośla - zdecydowana większość terytoriów imperium ma ciepły, wilgotny klimat i bujną roślinność. Dotyczy to przede wszystkim terytorium Pinu.
 • Ohuż (bu. "Keha") jest symbolem Buanii. O sproszkowaną substancję o świetnych właściwościach smakowych, konserwujących, ale też psychodelicznych, toczono wojny.

Slogany

✦ “ΛΥΤΑ·ΝΙ·ΦΑΡΙ-ΜΑ'Α·ΧΑΤΥΑ·ΧΑΡΙ” /'ɫʉta ni 'faɾi 'maʔa 'ɦatwa 'ɦaɾi/ język ayu   ⌑ "Luta ni Fari, wpisz mnie do kronik!"

Tangijskie władze stosują kilka sloganów. Są one ponumerowane. W roku 9700 był to "Καραι χο'υμ λοα νατλα φορονο" Karai ho'um loa natla forono /'kaɾai 'ɦoʔʉm 'ɫoa 'natɫa 'foɾono/, co oznacza "Noc karajska nad całym światem". W roku 9750 był to "Φαι τηλανλερα - τατλανευι τηλανλερα" fai teilanlera - tatlaneui teilanlera /'fai 'tejɫanɫeɾa 'tatɫanœʉ̯i 'tejɫanɫeɾa/, czyli "silne cesarstwo - piękne cesarstwo".

Oprócz sloganów przypisywanych konkretnemu cesarzowi, stosowane są ogólne slogany. Wiele z nich ma długą historię.

 1. "Λυτα νι Φαρι - μα'α χατυα χαρι" Luta ni Fari - ma'a hatua hari /'ɫʉta ni 'faɾi 'maʔa 'ɦatwa 'ɦaɾi/. Najstarszy slogan, pochodzący z początków okresu Kaori. Jego słów nie da się dopasować do języka ayu, prawdopodobnie było to obcojęzyczne, być może przedtangijskie wyrażenie, które zostało przystosowane do ubogiej fonetyki ayu i przekształcone przez wieki. Hasło interpretuje się jako starożytny okrzyk bojowy "Luta ni Fari - wpisz mnie do kronik". Używany też jako okrzyk bojowy.
 2. "Ιχη φινεο υ'ιτα" Ihei fineo u'ita /'iɦej 'fineo 'wʉʔita/ - "tylko pierwszy zaszczyt". Pierwsze hasło okresu unitarnego, przyjęte w 6911 EK (0 ET) wraz z ustanowienie cesarstwa.
 3. "Χο'υμ! Χο'υμ! Τανγυα χο'υμ!" Ho'um! Ho'um! Tangua ho'um! /'ɦoʔʉm 'ɦoʔʉm 'taŋgwa 'ɦoʔʉm/ - "noc! noc! tangijska noc!" Okrzyk bojowy przyjęty do 9509 EK podczas karajskiej rewolucji sekty yul-yoa. Oznacza rozwój ideologii karajskiej w taki sposób, aby była wyznawana przez cały świat, tak, że zawsze nad jakimiś karaistami świeci noc z gwiazdami[1].
Tangian cuneiform phrase LutaniFari ma'a hatua hari.png
"Λυτα νι Φαρι - μα'α χατυα χαρι", to rytmiczny okrzyk bojowy z czasów okresu Kaori.
Znaczenie słów "Luta ni Fari, wpisz mnie do kronik!" zdaje się być dopisane znacznie później, a język oryginalnych słów pozostaje nieznany.

Polityka

Kwadratowy emblemat używany w niektórych dokumentach.

Polityka cesarstwa tangijskiego w jej Złotym Wieku jest skomplikowana. Z uwagi na historię państwa, należące do niego tereny należy rozdzielić na tereny tangijskie (Kaorytów), buańskie, tereny podbite, kolonie zamorskie (np. Ma'uri), działania terytorialne Takatoa, i wyspę Atirai. W każdym z tych regionów zasięg władzy cesarskiej jest nieco inny i samo prawo jest inne, zatem w znaczeniu administracyjno-legislacyjnym Tangia pozostała federacją.

Jednocześnie należy odróżnić Imperium z lat 9654-9750 EK, które opisuje niniejszy artykuł, od tego z 9751-9866 EK, które opisuje odpowiedni artykuł. Tangia lat 9654-9750 EK miała najsilniejszy wizerunek monarchistyczno-arystokratyczny, z niemal boskim kultem cesarza (ay. "τηλαν" teilan) i podległych mu kaoritanu (ay. "καοριτανυ" kaoritanu) i świetnie rozwiniętą arystokracją, która początkowo zarządzała handlarzami i zezwalała niezależnym kompaniom handlowym na działania kolonialne, przede wszystkim na terytorium Pinu, Atirai i którym pozwoliła na zarządzanie nawet istotnymi międzynarodowymi trasami handlowymi (Tangia-Secht, Tangia-Dewia, Tangia-Ajdynir, Tangia-Szur, Tangia-Nuaria). W tym okresie kraj zatem wycofał się z merkantylnego zarządzania na pół-merkantylne, pół-feudalne. W późniejszych latach, 9751-9866 EK, niezależni handlarze przekształcili się w magnatów bez wstępu do pałaców, bez sztandaru, bez tytułów szlacheckich, ale zdobyli taką potęgę (faktyczną, ekonomiczno-społeczną potęgę), że nabywali faktyczną władzę polityczną pomimo braku tytułów szlacheckich i dzięki rynkowi kredytu, który udzielali arystokracji, zupełnie zakłócili istniejący ład społeczny. Niedoświadczony kapitalizm doprowadził też wtedy do kilku kryzysów gospodarczych, co w połączeniu z gospodarką kolonialno-wyzyskową opartą w coraz większej mierze o nieludzkie wykorzystywanie niewolników, uderzenie meteorytu w Kunatla w 9867 EK, z coraz silniejszymi ruchami socjalistycznym i komunistycznym wśród warstw chłopskiej i robotniczej, i fatalnymi plonami doprowadziło ostatecznie do wojny domowej i powstania republiki.

Istotnym faktem odróżniającym Imperium Tangijskie od wcześniejszych okresów (np. 8973 EK czy 9509 EK) było też zejście religii (karaizmu) na drugi plan. Odłam juljoański (ay. "γιυλ-γιοα καράιγιομι " yul-yoa karaiyomi, dosł. "religia karai gwiezdnej rzeki") stabilnie opanował cały kraj i, co ważniejsze, przeniknął wszystkie struktury polityczne. I choć Buania posiadała bardzo wysoką autonomię i specjalny status, pozwalający jej wyznawać własną religię rodzimą (Buae), to karaizm wyznawało tam 40%, w tym wiele elit społecznych. Ponadto karaizm był kompatybilny z wieloma wierzeniami Buae, ponadto karaizm był ze swojej specyficznej definicji stworzony dla wyspiarskich organizmów politycznych, nie obszarów kontynentalnych, więc i sama religia uległa przemianie. Ostatecznie doprowadziło to do odmian karaizmu zwanych "buańskim karaizmem" i "pinuskim karaizmem", które były uznane oficjalnie w Imperium epoki 9866 EK, ale w tu opisywanym okresie 9654-9750 jeszcze nie zawsze i nie wszędzie. Faktem jest, że w 9654-9750 religia była już oczywistym narzędziem państwa tangijskiego w rękach cesarza.

Struktury władzy

Na najwyższym poziomie władzy znajduje się suweren, którym jest cesarz Tangii. Cesarz jest dziedziczny, domyślnie, albo wybierany przez urzędujących kaoritanu przy wsparciu rady nadzwyczajnej. Zasiada on na tronie w Luta ni Fari albo w Kun Atla (późniejszy okres) pod legendarną Koroną Kaori, z której wyjęto piętnaście klejnotów. Rozkazy cesarskie są wdrażane poprzez przekazanie ich przedstawicielom cesarza najwyższej możliwej rangi, nazywanym kaoritanu, którzy noszą pierścień z jednym z klejnotów Kaori lub z jego repliką. Kaoritanu jest mianowany przez cesarza osobiście i występuje tylko jeden na region. Cesarz posiada władzę odwołania kaoritanu, czasowego lub trwałego pozbawienia go władzy, albo skazania go na śmierć. W większości dominiów panuje zasada "wasal mojego wasala nie jest moim wasalem", co oznacza, że cesarz nie może wydawać poleceń np. tanu, i musi przekazać kaoritanu stosowne polecenie wydania rozkazu, i dopiero to zobowiązuje do czegokolwiek kaoritanu. Ta zasada była jednak niepisana i w praktyce usłyszenie rozkazu od stanowiska wyższego bardzo rzadko powodowało sprzeciw.

Strukturę władzy na najwyższym poziomie w latach 9654 - 9750 odzwierciedla poniższa tabela, przedstawiająca stan na rok 9700 EK.

  Τηλαν Γιυλ-Γιοα ΑΚΥ ΟΛΟ'Ο
Cesarz Yul-Yoa Aku Olo'o
Tangian cuneiform Word Teilan Emperor Bis.png
Καορι Τοννο'ο
Dominium Kaori
Tangian cuneiform Word Kaori.png
Νατο'ερα Μακυ
Ναραταινα Καοριτανυ

Nato'era Maku
Kaoritanu Naratai

Tangian cuneiform Word Naratai2 new.png
Κατυ Ατορι
Τονγαμινε Καοριτανυ

Katu Atori
Kaoritanu Tongami

Tangian cuneiform Word Tongami new.png
Χανη Υτλαμαρι
Καοριτανυ υ Λυτα νι Φαρι

Hanei Utlamari
Kaoritanu Luta ni Fari

Tangian cuneiform Word LutaniFari new.png
Καο Καπορι
Νομευραινε Καοριτανυ

Kao Kapori
Kaoritanu Nomeurai

Tangian cuneiform Word Nomeurai new.png
Τανε'ανε Απορι
Μαραονα Καοριτανυ

Tane'ane Apori
Kaoritanu Marao

Tangian cuneiform Word Marao new.png
Καλια Υαρινε
Καοριτανυ υ
Ορυμιλο νι Ρητικα

Kalia Warine
Kaoritanu
Orumilo ni Reitika

Tangian cuneiform Word OrumiloReitika new.png
Τακακορι Χαρανι
Τακανγαρινε Καοριτανυ

Takakori Harani
Kaoritanu Takangari

Tangian cuneiform Word Takangari new.png
Ματυ Ματη
Κυν Ατλανα Καοριτανυ

Matu Matei
Kaoritanu Kun Atla

Tangian cuneiform Word KunAtla new.png
Πυ-Γιο Τοννο'ο
Dominium Buania
Tangian cuneiform Word YoElalun.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Saboem

Tangian cuneiform Word Saboem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Kehaem

Tangian cuneiform Word Kehaem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Uriikem

Tangian cuneiform Word Uriikem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Ahoem

Tangian cuneiform Word Ahoem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Unem

Tangian cuneiform Word Unem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Pobeem

Tangian cuneiform Word Pobeem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Feutsyem

Tangian cuneiform Word Feutsyem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Ykenbegá

Tangian cuneiform Word Ykenbega new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Ñyem

Tangian cuneiform Word Nyem new.png

Καοριτανυ


Kaoritanu Laisyem

Tangian cuneiform Word Laisyem new.png
Πινυ Τοννο'ο
Dominium Pinu
Tangian cuneiform Word Pinu.png
Κανυ Καλυλι
Ατλα Απορινε Καοριτανυ

Kanu Kaluli
Kaoritanu Atla Apori

Tangian cuneiform Word AtlaApori new.png
Κακαρι Μαρι
Ταυ Φυνυνα Καοριτανυ

Kakari Mari
Kaoritanu Tau Funu

Tangian cuneiform Word TauFunu new.png
Ρον Κυτ Κερι
Πινυ Λαυνα Καοριτανυ

Ron Kut Keri
Kaoritanu Pinu Lau

Tangian cuneiform Word PinuLau new.png
Αο Καρονι
Καπυτυ Αυνα Καοριτανυ

Ao Karoni
Kaoritanu Kaputu Au

Tangian cuneiform Word KaputuAu new.png
Χαρα Μαραι
Οπιλα Μυλινε Καοριτανυ

Hara Marai
Kaoritanu Opila Muli

Tangian cuneiform Word OpilaMuli new.png
Σακομα Νελυλι
Γιο'ατι Μυλινε Καοριτανυ

Sakoma Neluli
Kaoritanu Yo'ati Muli

Tangian cuneiform Word YoatiMuli new.png
Καλασι Κυλι
Κομιπυλινε Καοριτανυ

Kalasi Kuli
Kaoritanu Komipuli

Tangian cuneiform Word Komipuli new.png
Οκιτα Νημιλυν Τοννο'ο
Dominium Wysp Zachodnich
Tangian cuneiform Word OkitaNeimi.png
Ματατυ Φυτλαρι
Ακηρα Καοριτανυ

Matatu Futlari
Kaoritanu Akeira

Tangian cuneiform Word Akeira new.png
Καλ Φανγλαρι
Χιρανεα Καοριτανυ

Kal Fanglari
Kaoritanu Hiranea

Tangian cuneiform Word Hiranea new.png
Ατιραι Τοννο'ο
Dominium Atirai
Tangian cuneiform Word Atirai new.png
Κονναρι Μα'οχεα
Ατιραι Καοριτανυ

Konnari Ma'ohea
Kaoritanu Atirai

Tangian cuneiform Word Atirai new.png
Μα'υρι Τοννο'ο
Dominium Ma'uri
Tangian cuneiform Word Mauri new.png
Τανε'ανε Νϋι-Καο
Μα'υρι Καοριτανυ

Tane'ane Nui-Kao
Kaoritanu Ma'uri

Tangian cuneiform Word Mauri new.png
Μενγιοα Τοννο'ο
Dominium Antarktyczne
Tangian cuneiform Word AhariTeilan new.png
Λαριμενα Καριφοε
Τηλαν Αχαρι Καοριτανυ

Larimena Karifoe
Kaoritanu Nowocesarskie

Tangian cuneiform Word AhariTeilan new.png
Κεπορ υ Ιλο Κυνα Τοννο'ο
Dominium Demarkacyjne Dzikich Ziem
Tangian cuneiform Word IloKuna.png
Υμιναρο Καρυι
Καρερε Καοριτανυ

Uminaro Karui
Kaoritanu Karere

Tangian cuneiform Word Karere new.png
Καλ Κυλι
Καλ Καπορα Καοριτανυ

Kal Kuli
Kaoritanu Kal Kapora

Tangian cuneiform Word Kal Kapora new.png
Υρα Τακατοα Τοννο'ο
Samodzierżawstwo Takatoa
Tangian cuneiform Word Takatoa.png
Αριανο Τονυ
Τακατοα Ταυτανυ

Ariano Tonu
Admirał Takatoa

Tangian cuneiform Word TakatoaDomain new.png

Cesarz Tangii

Lupa2.gif
Główny artykuł: Cesarz Tangii

Cesarz Tangii (ideogram klinowy: Tangian cuneiform Word Teilan Emperor Bis.png, ay. "Τηλαν" Teilan /'teĭɫan/, mhn. "Τήλαν" Téilan /tej˦lan/) - tytuł monarszy władcy Tangii. Zakres władzy cesarza ideologicznie jest absolutny, ale zgodnie z regułą "wasal mojego wasala nie jest moim wasalem" (ay. "Κανμαλονα κανμα ραόν κανμαλο" kanmalona kanma raon kanmalo) bezpośrednie polecenia wydaje wyłącznie kaoritanu. Cesarz jednak ma instrumenty politycznego nacisku na kaoritanu: może ich do woli odwoływać i mianować. Oprócz tego, z uwagi na kult jednostki cesarza w tej epoce, sprzeciwienie się cesarzowi miało bardzo niebezpieczne skutki polityczne dla kaoritanu. Wierzono, że taki system jest najlepszy, ponieważ cesarz zachowywał kontrolę nad ogółem kraju, ale nie wdawał się w szczegóły, nad którymi nie byłby w stanie zapanować z uwagi na wielkość imperium. Z tego powodu od cesarzy oczekiwano, że ich polecenia będą wydawane tam, gdzie jest to konieczne. Podpisane rozkazy cesarskie, zwane mutai ("μυται") miały moc prawną.

Pierwotnie instytucja cesarza była eksperymentem politycznym mającym za zadanie utworzenie członka rady państw Tangii, którego podstawowym celem byłoby bycie bezspornym i bezstronnym, elementem spajającym cały kraj, utrzymanym z podatków wszystkich państw podległych oraz prowincji, i odpowiedzialnym zarówno za porządek obrad poprzez sztucznie wymagany szacunek wobec jego osoby, jak i za proponowanie inicjatyw pod głosowanie. Praktyka ta wychodziła różnie i najczęściej cesarz był marionetką albo pewnych prowincji, albo całej rady. W nowszych czasach powiązania religijne z fanatykami karaistycznymi nadały cesarzowi realną władzę, która zniosła radę jako najwyższą instancję, jako niewydajną, i ustanowiła cesarza jedynym, najwyższym władcą tak w aspekcie ustawodawczym i wykonawczym, jak i sądowym i religijnym. Cesarz zasiadał na początku epoki (9640 EK) w Luta ni Fari, tradycyjnej stolicy wyspy. Potem zasiadał w ogromnym kompleksie pałacowym w Kun Atla, wydając zazwyczaj rozkazy zasiadając pod wielokrotnie restaurowaną Koroną Kaori.

Kaoritanu

Lupa2.gif
Główny artykuł: Kaoritanu

Kaoritanu (ay. "Καοριτανυ") sprawowali nad poszczególnymi regionami kraju takimi jak Naratai czy Tongami. Zastąpili oni królów i prezydentów republik oraz wodzów regionów plemiennych. Początkowo było 10 kaoritanu, rządzących wyspami Kaori, Atirai i Hiranea. W 9750 roku każdy region posiadał swojego kaoritanu, było ich aż 32 plus zarządca marynarki wojennej.

Kaoritanu byli mianowani i odwoływani przez cesarza i przyjmowali od niego rozkazy. W przypadku braku rozkazów, rządzili samodzielnie. Zdarzało się, że władcy mniej istotnych regionów nie otrzymywali rozkazów od cesarza wcale (np. Pinu Lau).

Takatoa

Lupa2.gif
Główny artykuł: Takatoa

Takatoa jest marynarką państwową Tangii. W latach największej ekspansji oceanicznej, Takatoa z formalnego punktu widzenia posiadała własny kodeks działania i musiała funkcjonować w dużej mierze jak oddzielna formacja administracyjna z cesarzem tangijskim jako seniorem. Ponieważ odległości geograficzne pomiędzy poszczególnymi częściami imperium były olbrzymie, terytoria, którym nie nadano własnych praw administracyjnych były zarządzane oddzielnie przez Takatoa i na podstawie praw ustanowionych przez admiralicję. Współzależność okrętów od administracji lądowej powodowała, że hierarchia polityczna generalnie była zachowywana. Takatoa w 9700 i 9750 roku zajmowała się administracją całych tysięcy mniejszych wysp Wszechoceanu oraz różnych czasowych lub permanentnych kolonii kontynentalnych ustanawianych w różnych częściach globu. To nie administracja cesarska lub najbliższego dominium miała dbać o te kolonie, ale Takatoa w zależności od ekonomicznej opłacalności kolonii lub celów politycznych.

Istniało prawo pierwszeństwa dekretu cesarskiego. W związku z nim, terytorium, któremu nadano własne prawa administracyjne ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do sprzeciwu przechodziło z władzy Takatoa na władzę ustanowionych dekretem organów, wpierw wchodząc w okres przejściowy, a następnie całkowicie. Nie zawsze jednak było to egzekwowane, ponieważ nie zawsze kolonie - a niektóre z nich były oddalone od innych ziem o całe tysiące kilometrów żeglugi - miały szansę dowiedzieć się o nadaniu im praw. Z tego względu głównie prawa nadawano tym obszarom, które, po pierwsze, były dostatecznie rozwinięte, a po drugie, gdzie nie dało się ukryć faktu zaistnienia dekretu, na przykład poprzez intensywne kursowanie wielu okrętów na ten teren.

Polityka zagraniczna

Tangijska polityka zagraniczna jest nastawiona na wyzysk w krajach, które można podbić, i handel w krajach, których podbić się nie da lub się nie opłaca. Podbito Pinu i Dzikie Ziemie i wchłonięto tysiące wysp od Atirai po wyspę Nowocesarską - rdzenną ludność zazwyczaj wywieziono siłą na okrętach i rozproszono po imperium, masowo wcielając w szeregi niewolników, szczególnie rdzenną ludność pinuską i atyrajską. Kilkadziesiąt czy odnośnie niektóry miejsc nawet kilkaset lat po tych działaniach podbite tereny nabrały charakteru całkowicie tangijskiego. Inaczej jest z Buanią, która zachowała bardzo wysoką autonomię, jednocześnie masowo czerpiąc z rozwiązań tangijskich i stopniowo mieszając się z Tangijczykami.

Polityka prawdziwie zagraniczna jest prowadzona przede wszystkim z Sechtem, Państwem Neszów, Szurem, ale w Złotym Wieku zasięg kontaktu bezpośredniego został rozszerzony i objął olseńską Nuarię, a także Murię i Ajdynir. Te bliższe relacje są handlowe, ale napięte i na zasadzie rywalizacji z przymuszoną współpracą. Tangijska doktryna Złotego Wieku zakłada pokaz potęgi, ale imperium nie dążyło do starcia. Relacje z dalszymi państwami takimi jak Muria, Nuaria czy Ajdynir są przyjaźniejsze i stricte nastawione na handel. Relacje z innymi państwami są głównie pośrednie i dotyczą uprzejmej wymiany korespondencji.

Geografia, klimat i podział administracyjny

Wyższy podział administracyjny posiada poniższą strukturę. Poniższa lista je przedstawia wraz z przyjętym tłumaczeniem:

 1. τοννο'ο tonno'o /'tonnoʔo/ - dominium, rządzone przez kaoritanu /'kaoɾitanʉ/ (wielkiego lorda),
 2. μαυ mau /mœː/ - region, rządzony przez tanu /'tanʉ/ (lorda),
 3. χυον huon /ɦwon/ - hrabstwo (τανυκυνα tanukuna /'tanʉkʉna/, tzw. "ziemia pańska") rządzone przez huontanu /'ɦwontanu/ (hrabiego),
 4. μη'ι mei'i /'mejʔi/ - dystrykt, rządzony przez mouri /'mœʉ̯ɾi/ (zarządzcę).

Zatem podział administracyjny najwyższego szczebla (dominiów) jest widoczny na mapie poniżej, z zaznaczeniem, że jest to mapa na rok 9750 EK:

Tangia9750EK mapa polityczna.png

Dominium Kaori

✦ “Τοννο'ο·υ·Καορι·Νημι” /'tonnoʔo ʔi 'kaoɾi 'nejmi/ język ayu   ⌑ Dominium Kaori

Dominium Kaori znajduje się na wyspie Kaori, dużej wyspie na zachód od kontynentu. Posiada znaczne terytorium (drugie pod względem powierzchni po Pinu) oraz największą populację z całego cesarstwa. Jest centrum politycznym, militarnym i handlowym. Stolicą jest miasto Kun Atla.

Kaori small heightmap.png
Grafika w rozdz. 6144 x 4260 px

Geograficznie i klimatycznie jest to teren mocno zróżnicowany. Wyspa ma pochodzenie tektoniczne i znajduje się na zderzeniu kilku płyt kontynentalnych. W jej centrum znajduje się sześć potężnych łańcuchów górskich o przewyższeniach przekraczających 10 tys. metrów nad poziomem morza. Te łańcuchy górskie, jak również wiele łańcuchów mniejszej wysokości, rozdzielają wyspę i tworzą wyraźne pustkowie pośrodku. Z tego względu na Kaori stosuje się czasami podział wysokościowy:

 • Lanakuna (ΛΑΝΑΚΥΝΑ /'ɫanakʉna/) to strefa nizin. Obejmuje obszary od poziomu morza i 1020 hPa do wysokości ciśnienia 794 hPa, to jest do około 2000 metrów.
 • Lanameira (ΛΑΝΑΜΗΡΑ /'ɫanamejɾa/) to strefa wyżyn i gór mniejszych. Są to wszystkie obszary górskie zdolne do normalnego, stałego zamieszkania, wraz z prowadzeniem życia, włączając w to takie elementy życia jak przebieg ciąży, przechodzenie chorób czy dorastanie dzieci. Jest to obszar od 2000 metrów do 6000 metrów. Kończy się tam, gdzie ciśnienie atmosferyczne spada poniżej 50%, tj. 471 hPa.
 • Tang-lana (ΤΑΝΓΛΑΝΑ /'taŋ(g)ɫana/) to strefa wysokościowa rozciągająca się od 6000 metrów do 8000 metrów. To obszar gór, w którym wytrenowane osoby są w stanie przebywać przez dłuższy czas, ale gdzie prowadzenie normalnego życia jest już wykluczone. To obszary do 355 hPa ciśnienia atmosferycznego.
 • Tautang-lana (ΤΑΥΤΑΝΓ-ΛΑΝΑ /'tœːtaŋ(g)ɫana/) to strefa śmierci. Rozciąga się od 8000 metrów do 10000 metrów lub do spadku ciśnienia 264 hPa. W tym obszarze osoby wybitnie wytrenowane są w stanie spędzić kilka-kilkanaście godzin. Te wysokości są przekroczeniem granicy powyżej której człowiek nie jest w stanie się już zaadaptować, rany przestają się goić, a człowiek bardzo powoli zaczyna umierać. Dłuższy postój w tej części spowoduje śmierć.
 • Aralang-lana (ΑΡΑΛΑΝΓ-ΛΑΝΑ /'aɾaɫaŋ(g)ɫana/) to strefa przyspieszonej śmierci. Oznacza wszystkie stratosferyczne terytoria górskie powyżej 10 000 metrów nad poziomem morza lub poniżej 264 hPa. Przebywanie na tych wysokościach wymaga pełnego kombinezonu pod przynajmniej częściowym ciśnieniem. W przeciwnym wypadku dochodzi do utraty przytomności w ciągu 60 sekund i zgonu w ciągu 30 minut.

Historycznie, Kaori przede wszystkim dzieliła się na wschód i zachód. Z uwagi na klimat tej części Kyonu, średnio co około dwa lata (ale z możliwością wychyleń od 1 do 10 lat) to wschód, to zachód był na zmianę żyzny lub pustynniał. Kiedy jedna część kraju była wilgotna, a ziemia wydawała plony, to druga pustynniała. To dostrzeżenie właśnie tego faktu doprowadziło po wielu latach wewnętrznych konfliktów do zawiązania Unii Tangijskiej w 6911 roku.

Tangia9700EK DomKaori.png

Podział administracyjny

W 9640 roku Tangia finalnie rozwiązała stanowiska monarsze i demokratyczne. Zarządcami poszczególnych regionów zostali kaoritanu. W 9688 roku wydzielono administracyjnie Wyspy Zachodnie do osobnego dominium, a wyspa Kaori była oddzielnym dominium. Zatem, w 9700 roku, na wyspie Kaori było osiem prowincji i ośmiu kaoritanu.

Zdjęcie Jednostka Nazwa/klin Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Rowan-heuvel-U6t80TWJ1DM-unsplash.jpg Region
Naratai
Μαυ Ναραται
mau Naratai
Tangian cuneiform Word Naratai2 new.png
Naratai
Ναραται
8 985 639 123 834 km² lasy deszczowe, bagna, trawy, wybrzeża KNA Tangia9750EK mapa polityczna Naratai.png
Chor-tsang-07mSKrzKiRw-unsplash.jpg Region
Tongami
Μαυ Τονγαμι
mau Tongami
Tangian cuneiform Word Tongami new.png
Tounarao
Τουναραο
5 040 724 92 493 km² lasy deszczowe, równiny, stepy, wyżyny, wysokie góry, wybrzeża KTO Tangia9750EK mapa polityczna Tongami.png
Sarah-brown-YC954YGaw1E-unsplash.jpg Region
Luta ni Fari
Μαυ Λυτα νι Φαρι
mau Luta ni Fari
Tangian cuneiform Word LutaniFari new.png
Luta ni Fari
Λυτα νι Φαρι
3 272 818 45 482 km² lasy deszczowe, sawanna, góry, step KLU Tangia9750EK mapa polityczna LutaNiFari.png
Nichole-thrasher-N JbOhr5U2s-unsplash.jpg Region
Nomeurai
Μαυ Νομευραι
mau Nomeurai
Tangian cuneiform Word Nomeurai new.png
Hatlangao
Χατλανγαο
2 228 146 45 864 km² lasy deszczowe, sawanna, góry, step KNO Tangia9750EK mapa polityczna Nomeurai.png
Keith-chan-GZ0gSVdegoA-unsplash.jpg Region
Marao
Μαυ Μαραο
mau Marao
Tangian cuneiform Word Marao new.png
Tungu i Marao
Τυνγυ υ Μαραο
336 048 92 875 km² stepy, pustynia, równiny, wyżyny, wysokie góry, wybrzeża KMA Tangia9750EK mapa polityczna Marao.png
Noppadol-niyomthai-6K3pmc1ZhUg-unsplash.jpg Region
Orumilo i Reitika
Μαυ Ορυμιλο νι Ρητικα
mau Orumilo ni Reitika
Tangian cuneiform Word OrumiloReitika new.png
Orumilo, Reitika
Ορυμιλο, Ρητικα
7 013 182 78 734 km² sawanna, równiny, lasy deszczowe, góry, wybrzeża KOR Tangia9750EK mapa polityczna OrumiloReitika.png
Grant-durr-5gV6L077Dc0-unsplash.jpg Region
Takangari
Μαυ Τακανγαρι
mau Takangari
Tangian cuneiform Word Takangari new.png
Tungu i Takangari
Τυνγυ υ Τακανγαρι
737 845 186 897 km² pustynia, lasy deszczowe, lasy, stepy, wyżyny, wysokie góry KTK Tangia9750EK mapa polityczna Takangari.png
Giulia-lorenzon-RXvF1c8-OOU-unsplash.jpg Region
Kun Atla
Μαυ Κυν Ατλα
mau Kun Atla
Tangian cuneiform Word KunAtla new.png
Kun Atla
Κυν Ατλα
8 912 585 163 200 km² wybrzeża, lasy, lasy leszczowe, równiny, stepy, góry KKN Tangia9750EK mapa polityczna KunAtla.png

Dominium Buania

✦ “Busy” /busɯ/ język buański   ⌑ Buania
✦ “Τοννο'ο·υ·Πυ-Γιο” /'tonnoʔo ʔi 'pujo/ język ayu   ⌑ Dominium Buania

Buania to duża kraina kontynentalna na zachodzie Kyonu znajdująca się na południe od Pinu, ale na północ od Szuru. Posiada łagodny klimat ze znaczną liczbą rzek i bujną roślinność. Posiada bardziej urodzajne gleby niż pozostałe krainy i ciepły, łagodny klimat. Bogata w ohuż. Prowincje w Buanii nazywane są "em", jest ich dziesięć, zatem i występuje dziesięciu kaoritanu.

Tangia9700EK DomBusy.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa/klin Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Zhenrui-mei-YZYpJICGego-unsplash.jpg Region
Saboacki
Saboem
Tangian cuneiform Word Saboem new.png
Saboat 6 977 400 135 013 km² wybrzeża, lasy, równiny, pola, pagórki BSB Tangia9750EK mapa polityczna Busy Saboem.png
Breno-machado-nFSw6m01-38-unsplash.jpg Region
Kehacki
Kehaem
Tangian cuneiform Word Kehaem new.png
Kehaseat 4 651 600 101 312 km² wybrzeża, dżungla, lasy deszczowe, bagna BKS Tangia9750EK mapa polityczna Busy Kehaem.png
Stephen-walker-mhqoyciC5I0-unsplash.jpg Region
Urycki
Uriikem
Tangian cuneiform Word Uriikem new.png
Feketaba 3 488 700 88 929 km² wybrzeża, wzgórza, góry, jeziora, bagna, las liściasty, las iglasty BUM Tangia9750EK mapa polityczna Busy Uriikem.png
Ricardo-avelar-9WgJjYZFchk-unsplash.jpg Region
Ahoacki
Ahoem
Tangian cuneiform Word Ahoem new.png
Ahoat 290 725 64 471 km² wybrzeża, bagna, dżungle BAT Tangia9750EK mapa polityczna Busy Ahoem.png
Martin-zangerl-yOuhjExBNXg-unsplash.jpg Region
Unacki
Unem
Tangian cuneiform Word Unem new.png
Migába 872 175 95 409 km² wybrzeża, jeziora, bagna, góry, wzgórza BUN Tangia9750EK mapa polityczna Busy Unem.png
Tejj-Ug-YMAVj3hI-unsplash.jpg Region
Pobecki
Pobeem
Tangian cuneiform Word Pobeem new.png
Rýul 678 358 46 888 km² wybrzeża, dżungla, lasy liściaste, jeziora BPM Tangia9750EK mapa polityczna Busy Pobeem.png
Alexey-elfimov-FAQ2lVCnpSI-unsplash.jpg Region
Feucki
Feutsyem
Tangian cuneiform Word Feutsyem new.png
Feutsyat 775 267 107 110 km² wybrzeża, bagna, dżungle, lasy liściaste, lasy iglaste BFC Tangia9750EK mapa polityczna Busy Feutsyem.png
Jaimie-harmsen-HLoXSRfswdA-unsplash.jpg Region
Ykenbecki
Ykenbegá
Tangian cuneiform Word Ykenbega new.png
Begárýat 387 633 104 410 km² góry, bardzo wysokie góry, wzgórza, kotliny, lasy iglaste, pustynia BYB Tangia9750EK mapa polityczna Busy Ykenbega.png
Valeriy-ryasnyanskiy-tf9ZfxOLL5c-unsplash.jpg Region
Niecki
Ñyem
Tangian cuneiform Word Nyem new.png
Ñybeul 290 725 96 707 km² góry, wzgórza, dżungle, jeziora, bagna, rwące rzeki BNM Tangia9750EK mapa polityczna Busy Ngyem.png
Kelli-anne-yj9yBtmAmH8-unsplash.jpg Region
Laisujecki
Laisyem
Tangian cuneiform Word Laisyem new.png
Isrobeul 969 083 59 866 km² wybrzeża, lasy iglaste, lasy cedrowe BLS Tangia9750EK mapa polityczna Busy Isrobeul.png
Buania Canisowa 2.png

Dominium Pinu

✦ “Τοννο'ο·υ·Πινυ” /'tonnoʔo ʔi 'pinu/ język ayu   ⌑ Dominium Pinu

Dominium Pinu znajduje się w Kanisji, jest dużym półwyspem bezpośrednio na południe od wyspy Kaori. Posiada granicę lądową z Buanią i Terytorium Demarkacyjnym Dzikich Ziem. Największa prowincja Imperium, ale o najmniejszej gęstości zaludnienia. Do Trzeciej Wojny o Saakę w latach 9654-9662 EK stanowiła niepodległe państwo o nazwie Pinu, w wojnie większość ludności autochtonicznej albo została wywieziona z półwyspu w charakterze niewolników, albo zginęła (wskutek działań wojennych, zbiorowych mordów, od chorób). Obecnie autochtoni stanowią 9% populacji, głównie wymieszanej z Tangijczykami i Buańczykami i akceptujących ich zwyczaje i religie, dodatkowe 2% wciąż żyje w dżunglach prowadząc tradycyjny tryb życia. Półwysep jest relatywnie płaski, z łagodnym wzniesieniem w jego centrum, i jest niemal w całości porośnięty gęstymi lasami deszczowymi. Posiada najłagodniejszy klimat ze wszystkich terytoriów i umiarkowanie żyzne gleby. Stolicą jest Atla Apori, młode miasto założone przez Tangijczyków w 9655 EK.

Tangia9700EK DomPinu.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Mark-AddyORqTyCg-unsplash.jpg Region
Atla Apori
Μαυ Ατλα Απορι
mau Atla Apori
Tangian cuneiform Word AtlaApori new.png
Atla Apori
Ατλα Απορι
4 031 193 102 614 km² wybrzeża, dżungle, wodospady, rwiste rzeki PAA Tangia9750EK mapa polityczna AtlApori.png
Saiyara-takia-eSRCAcRFaZc-unsplash.jpg Region
Tau Funu
Μαυ Ταυ Φυνυ
mau Tau Funu
Tangian cuneiform Word TauFunu new.png
Kulai
Κυλαι
775 229 463 207 km² wybrzeża, dżungle, wzgórza, wodospady, rwiste rzeki, bagna PTF Tangia9750EK mapa polityczna TauFunu.png
Thea-smc-0lqRLj702NY-unsplash.jpg Region
Pinu Lau
Μαυ Πινυ Λαυ
mau Pinu Lau
Tangian cuneiform Word PinuLau new.png
Oañiat
bu. Oañiat / ay. Οανιατι
155 046 93 960 km² bardzo gęste dżungle, rwiste rzeki, wodospady, bagna PPL Tangia9750EK mapa polityczna PinuLau.png
Renns-art-fJnVp TuQMk-unsplash.jpg Region
Kaputu Au
Μαυ Καπυτυ Αυ
mau Kaputu Au
Tangian cuneiform Word KaputuAu new.png
Nyaluli Mauk
Νιαλυλι Μαυκι
1 046 560 124 044 km² wybrzeża, dżungle, wzgórza, wodospady, rwiste rzeki, bagna PKA Tangia9750EK mapa polityczna KaputuAu.png
Jaime-dantas-jvmKGFxoKlY-unsplash.jpg Region
Opila Muli
Μαυ Οπιλα Μυλι
mau Opila Muli
Tangian cuneiform Word OpilaMuli new.png
Opilapu
Οπιλαπυ
426 376 90 251 km² wybrzeża, bagna, dżungle, rwiste rzeki POM Tangia9750EK mapa polityczna OpilaMuli.png
Andres-medina-2kV0praZVZ8-unsplash.jpg Region
Yo'ati Muli
Μαυ Γιοατι Μυλι
mau Yo'ati Muli
Tangian cuneiform Word YoatiMuli new.png
Feutaoiat
bu. Feutaoiat, ay. Φευταογιατι
503 899 107 148 km² bagna, gęste dżungle, wybrzeża, urwiska PYM Tangia9750EK mapa polityczna Yo'ati Muli.png
Alexander-schimmeck-gLtJea5taXo-unsplash.jpg Region
Komipuli
Μαυ Κομιπυλι
mau Komipuli
Tangian cuneiform Word Komipuli new.png
Komi
Κομι
813 991 77 476 km² wybrzeża, dżungle, wzgórza PKP Tangia9750EK mapa polityczna KomiPuli.png

Dominium Wysp Zachodnich

✦ “Τοννο'ο·Οκιτα·Νημιλυν”/'tonnoʔo ʔi 'ʔokita 'nejmiɫʉn/ język ayu   ⌑ Dominium Wysp Zachodnich

Wyspy Zachodnie odnoszą się do dwóch wysp bezpośrednio na zachód od wyspy Kaori. Są to większa Akeira na północy ze stolicą w porcie Uruna i mniejsza wyspa Hiranea na południu ze stolicą w mieście Yatlomea. Obie wyspy mają istotne znaczenie handlowe, są ważnym punktem tranzytowym w handlu towarami tak dalej na zachód do Atirai i dalej z Murią i Ajdynirem, jak i z Neszami na północy. Ponadto, mają znaczenie produkcyjne, ponieważ wytwarza się tam cukier. Historycznie, Akeira jest wyspą, z której pochodzi kauczukowiec. Wyspy mają też bardziej urodzajne ziemie i produkują więcej żywności niż zużywają, dzięki czemu sprzedają zapasy okrętom. Specjalizują się w imporcie narzędzi stoczniowych i materiałów zamiennych, i naprawiają okręty.

Tangia9700EK DomWyspyZach.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa/klin Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Boudewijn-huysmans-VvMyfPkaeLQ-unsplash.jpg Region
Akeira
Μαυ Ακηρα
mau Akeira
Tangian cuneiform Word Akeira new.png
Uruna
Υρυνα
2 683 615 97 844 km² lasy deszczowe, wybrzeża OAK Tangia9750EK mapa polityczna Akeira.png
Cauayan-island-resort-imap-1lqT4o-unsplash.jpg Region
Hiranea
Μαυ Χιρανεα
mau Hiranea
Tangian cuneiform Word Hiranea new.png
Yatlomea
Γιατλομεα
1 789 077 37 838 km² lasy deszczowe, wybrzeża OHI Tangia9750EK mapa polityczna Hiranea.png

Dominium Atirai

✦ “Τοννο'ο·υ·Ατιραι·Νημι” /'tonnoʔo ʔi 'ʔatiɾaj 'nejmi/ język ayu   ⌑ Dominium Atirai

Atirai jest obszarem państwa Tangijskiego o statusie kolonii dojrzałej i należała pierwotnie do tangijskiej grupy wysp odległych, a w złotym wieku Tangii stanowi niepodległe dominium. Ta jednostka administracyjna jest położona na równikowej wyspie o rozmiarach 391 km na 411 km o powierzchni 109 692 km², w olbrzymiej odległości 6 901 km od północnych skrajów Akejry i 8 641 km na wschód od zachodnich wybrzeży wyspy Tangia, znajduje się w regionie Dewii bardziej niż Kanisji, do której dzieli ją odległość "zaledwie" 4 379 km. Jest wyspą wulkaniczną o złożach siarki i złota, egzotycznych przypraw, jest kolonią karną i miejscem badań naukowych, stanowi jako baza tangijska poważny punkt handlowy z Dewią. Wyspą zarządza jeden kaoritanu. Atirai przecina równik.

Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Cosmic-timetraveler-LgrGHYZzBSk-unsplash.jpg Region
Atirai
Μαυ Ατιραι
mau Atirai
Tangian cuneiform Word Atirai new.png
Alai Ara
Αλαι Αρα
1 490 897 109 692 km² wybrzeża, równiny, wulkany ATI Tangia9750EK mapa polityczna Atirai.png

Tangia napadła na wyspę w 9401 EK, pokonała miejscowe statki, a lokalną ludność zabrała w niewolę. Atirai znajduje się w tak ogromnej odległości od Tangii, że posiada autonomię w dosłownie wszystkim, czyniąc ją de facto niepodległym państwem w zaawansowanej unii z Tangią. Ważny punkt na szlakach eksploracyjnych tangijskiej floty handlowej, żegluga w te strony stała się szczególnie intensywna w złotym wieku Tangii z uwagi na szlak wody, nie tylko dalej na zachód w celach handlowych z Murią i Ajdynirem, ale też na północ z Dewijczykami Państwa Neszów.

Dominium Ma'uri

✦ “Τοννο'ο·υ·Μα'υρι·Νημι” /'tonnoʔo ʔi 'maʔʉɾi 'nejmi/ język ayu   ⌑ Dominium Ma'uri

Wyspa Ma'uri znajduje się na oceanie, daleko na zachód i południe. Jest to najbardziej oddalony punkt, gdzie sięga cesarstwo tangijskie. Wyspa została odkryta przypadkiem przez okręt T.K.T. Nuilau w 9562 EK, którego zniosły utrzymujące się wiatry. Wyspę stanowi dawno wygasły wulkan, posiada ona morsko-umiarkowany klimat, który jest w stanie utrzymać zupełnie inną roślinność niż Tangia. Przede wszystkim jednak są na niej znaczne pokłady surowców, w tym złota. Kolonia w formalnym sensie istnieje od 9594 EK. W 9700 - 9750 EK jest zdolna do samodzielnego utrzymania się. Zamieszkują ją głównie Tangijczycy.

Tangia9750EK mapa polityczna Ma'uri.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod Położenie
Tom-gainor-0JJEW2XLWk8-unsplash.jpg Region
Ma'uri
Μαυ Μα'υρι
mau Ma'uri
Tangian cuneiform Word Mauri new.png
Ako Lea
Ακο Λεα
447 269 38 985 km² wybrzeża, równiny, lasy umiarkowane, góry MUI Tangia9750EK mapa polityczna Ma'uri.png

Dominium Antarktyczne

✦ “Τοννο'ο·υ·Μενγιοα” /'tonnoʔo ʔi 'menjoa/ język ayu   ⌑ Dominium Antarktyczne

Tak zwane "Dominium Antarktyczne" to twór administracyjny z 9684 EK. Ekspedycje buańsko-tangijskie poszukujące nowych terenów eksploracyjnych w morzach południowych natrafiły w 9660 EK tylko na jedną większą wyspę, którą pierwotnie nazwano "Αχαρι Ταυριαν-Τα'ο" Ahari Taurian-Ta'o, tj. "nowe obserwatorium Tauriana", po czym zmieniono nazwę na "Τηλαν Αχαρι" Teilan Ahari, tj. "Nowocesarska". Działania cywilizacyjne na wyspie są bardzo utrudnione z powodu potężnych wiatrów antarktycznych i ponieważ sama wyspa składa się prawie w całości z gołych skał i jest agrarnie nieurodzajna. Nie znaleziono tam interesujących surowców naturalnych. Terytorium stworzono jako kolonię karną, obóz pracy o wyjątkowo ciężkim rygorze z więzieniem obliczonym na śmierć skazanych. Wyspa jest miejscem odpoczynku wielu ptaków. Znajdują się tam kolonie pingwinów. Wyspa doświadcza zjawiska dnia i nocy polarnej. Czasami zimą ocean potrafi zamarznąć.

Tangia9700EK DomWyspyZachNowoces.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod
Loic-mermilliod-3xI5eHi3QKo-unsplash.jpg Region
Wyspy
Nowocesarskiej
Μαυ Τηλαν Αχαρι
mau Teilan Ahari
Tangian cuneiform Word AhariTeilan new.png
brak stałej załogi 373 7 644 km² skały, porosty, tundra NTA Tangia9700EK DomWyspyZachNowoces.png

Terytorium Demarkacyjne Dzikich Ziem

✦ “Τοννο'ο·υ·Κεπορο·υ·Ιλο·Κυνα” /'tonnoʔo ʔi 'kepoɾo ʔi 'ʔiɫo 'kʉna/ język ayu   ⌑ Terytorium Demarkacyjne Dzikich Ziem

Terytorium Demarkacyjne Dzikich Ziem powstało na bazie traktatu pokojowego z Trzeciej Wojny o Saakę w 14 Ra'anau 9662. Przyczyną wybuchu wojny były napady plemion z terytorium Pinu na Buanię. Terytoria tzw. Dzikich Ziem Kanisji zamieszkują plemiona o jeszcze wyższej agresywności niż pinuskie, co było między innymi przyczyną powstania południowego muru sechtońskiego, tzw. Małego Muru. Zatem i traktat pokojowy, oprócz tangijskiej aneksji Pinu, obejmował podzielenie pozostałego terytorium rozdzielającego Tangię i Secht na pół i "ucywilizowanie" terytorium celem otwarcia bezpośrednich szlaków handlowych, pokojowo lub siłą.

Tangia9750EK mapa polityczna TerDemarkacyjne.png
Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod
Mandy-beerley-9GDa7nK 4q0-unsplash.jpg Region
Karere
Μαυ Καρερε
mau Karere
Tangian cuneiform Word Karere new.png
Mengu Oma'e
Μενγυ Ομα'ε
894 538 189 955 km² dżungle, wybrzeża, wulkany, rozpadliny, kaniony, sawanna, pustynia IK1 Tangia9750EK mapa polityczna Karere.png
Waren-brasse-9rPy3yfLe7c-unsplash.jpg Region
Kal Kapora
Μαυ Καλ Καπορα
mau Kal Kapora
Tangian cuneiform Word Kal Kapora new.png
Muan Nui
Μυαν Νϋι
2 087 256 152 499 km² dżungle, wybrzeża, wulkany, rozpadliny, kaniony IK2 Tangia9750EK mapa polityczna KalKapora.png

Samodzierżawstwo Takatoa

✦ “Τοννο'ο·υ·Υρα·Τακατοα” /'tonnoʔo ʔi 'ʔʉɾa 'takatoa/ język ayu   ⌑ Samodzierżawstwo Takatoa

Jednostka samodzierżawstwa Takatoa odnosi się do domyślnego stanu terytoriów morskich, wyspiarskich i oceanicznych zarządzanych przez Takatoa, czyli marynarkę państwową Tangii. Są to wszystkie tereny, którym aparat państwowy Tangii nie nadał praw administracyjnych i nie uznał za jednostkę terytorialną, na bazie swoich praw lub na bazie uznania terytorium zagranicznego (tj. nie są uznawane przez państwo Tangia jako obce państwo). Takatoa zarządza tymi terytoriami według swoich praw i odpowiada bezpośrednio przed cesarzem. Władza Takatoa jest z definicji tymczasowa i może zostać natychmiastowo ograniczona po uznaniu wniosku dowolnej prowincji o rozszerzenie na jej korzyść terytorium, ponieważ o ile nie ma roszczeń innych prowincji ani istotnych konfliktów prawa międzynarodowego, to Takatoa natychmiast traci prawa samodzierżawy i wchodzi w okres przejściowy przekazania władzy, podczas którego zmieniany jest ustrój danego terytorium.

Siedzibą samodzierżawstwa jest miasto Alai Lele położone na mniejszej w pobliżu zatoki naratajskiej na wyspie Kaori.

Zdjęcie Jednostka Nazwa Stolica Populacja Powierzchnia Klimat/teren Kod
La prise de Debokké.jpg Samodzierżawstwo
Takatoa
Μαυ Υρα Τακατοα
mau Ura Takatoa
Tangian cuneiform Word TakatoaDomain new.png
Alai Lele
Αλαι Λελε
1 490 897 - wyspy, osady nabrzeżne TKT

Flaga Takatoa, czyli marynarki wojennej o kwazi-państwowym ustroju, przedstawia pysk orki tangijskiej widziany od przodu z księżycem Lykaonem w charakterze "trzeciego oka". Wariant buański jest pomarańczowy i posiada krzyż buański.

Flaga Tangijska TAKATOA.png Flaga Tangijska TAKATOA - Busy.png
Flaga Takatoa, wariant kaoryjski Flaga Takatoa, wariant buański

Środowisko naturalne

Fauna

Flora

Chronografia

Rytm dnia i nocy - doba

Doba tangijska (dt) składa się z 29 godzin (ht), z których każda godzina trwa 90 minut ziemskich. Godziny, tak się składa, że podzielono na 90 minut, co wyrównuje minutę tangijską z minutą ziemską. Minuta tangijska podzielona jest na 60 sekund, ale sekunda jest podzielona na 30 podsekund, tymczasem na Ziemi stosuje się raczej podział na 100 setnych sekundy.

Nazwa lokalna pory doby Pora doby Godzina startowa Godzina zakończenia Czas trwania (ht) Czas trwania (hz) Średnia temperatura¹
Χο'υμ /'ɦoʔʉm/ Noc 28:00 5:89 7 10,5 22°C
Γιαο /'jao/ Poranek 6:00 11:89 7 10,5 18°C
Ραμι /'ɾami/ Dzień 12:00 20:89 9 13,5 31°C
Μαλυ /'maɫʉ/ Wieczór 21:00 26:89 6 9 31°C

¹Dla Naratai.
Te pory dnia wyznaczają rytm pracy, snu i aktywności dla Tangijczyków zamieszkujących regiony nadmorskie.

Przeciętny Tangijczyk śpi stosunkowo długo, przez 8 osiem godzin tangijskich (12 ziemskich) w nocy, zazwyczaj w godzinach od północy do 8 rano, a następnie zasypia znowu w godzinach upalnych, w godzinach od 15 w południe do 23 wieczorem, o zachodzie słońca. Następnie czas aktywności przypada na noc, pod warunkiem, że jest dostępna dostateczna ilość światła.

Historia

Infrastruktura i komunikacja

Usługi transportowe

Poczta

Adresy i kody pocztowe

Rangfen - tangijska sieć świetlna

Gospodarka

Polityka monetarna

Produkcja

Rolnictwo i zarządzanie zasobami roślinnymi

Cukier

Tytoń

Ohuż

Łowiectwo, rybołówstwo, hodowla i zbieractwo

Górnictwo i wydobycie złota aluwialnego

Kamienie szlachetne

Przemysł

Młynarstwo

Kuchnia

Zielarstwo

Garbarstwo

Bednarstwo i kołodziejstwo

Produkcja węgla drzewnego

Hutnictwo

Kowalstwo i cała metalurgia

Tartaki i prace drzewne

Katamarany

Budownictwo

Prace szklane

Wytwarzanie ozdób

Szewstwo

Tkactwo

Wytwórstwo barwników

Wytwórstwo utensyliów aptekarskich

Alchemia i prace chemiczne

Produkcja lamp

Przemysł kauczukowy

Wytwórstwo protez

Wytwórstwo zabawek, instrumentów muzycznych oraz artykułów festiwalowych

Wytwórstwo artykułów religijnych i symboliki państwowej

Przemysł zbrojeniowy i produkcja broni myśliwskiej

Usługi oprócz handlu

Usługi finansowe

Usługi religijne

Usługi medyczne

Usługi edukacyjne

Usługi militarne i łowieckie

Handel

Handel wewnętrzny

Eksport i import

Społeczeństwo

Dane demograficzne

Wszystkie statystyki demograficzne przedstawiane poniżej odnoszą się do roku 9750 EK. Demograficzny podział dominiów (tonno'o) imperium przedstawiono w tabeli poniżej.

Dominium Populacja Procent
Kaori 36 526 988 49,0%
Buania 19 381 667 26,0%
Pinu 7 752 294 10,4%
Wyspy Zachodnie 4 472 692 6,0%
Ter. Dem. Dzikich Ziem 2 981 795 4,0%
Samodz. Takatoa 1 490 897 2,0%
Atirai 1 490 897 2,0%
Ma'uri 447 269 0,6%
Antarktyka 373 0,0%

Stratyfikacja społeczna

Niewolnictwo

Lista ludów zamieszkujących imperium

Tangijczycy

Diaspora

Buańczycy

Diaspora

Atyrajczycy

Siły zbrojne

Marynarka wojenna

Lupa2.gif
Główny artykuł: Takatoa

Okręty wojenne

Siły lądowe

Lupa2.gif
Główny artykuł: Aranu

Wojska artyleryjskie

Twierdze i fortece

Siły specjalne

Obserwatoria

Szpitalnictwo wojskowe

Kultura

Piętnaście Cudów Tangii

Moda

Tytuły

Tradycje i zwyczaje

Święta

Imiona

Sztuka

Literatura

Architektura

Muzyka

Taniec

Kuchnia

Nauka i odkrycia

Osiągnięcia

Tangia jako projekt internetowy

Przypisy

 1. Aluzja do hasła "The empire on which the sun never sets." Czytaj więcej: Wikipedia.org, dostęp 30-12-2020.