Thèvāngō Hēkrē: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 113: Linia 113:
 
| '''Przymkięte'''
 
| '''Przymkięte'''
 
|[iː] ī
 
|[iː] ī
 +
|
 
|[uː] ū
 
|[uː] ū
 
|-
 
|-
Linia 166: Linia 167:
 
|
 
|
 
|[æː]
 
|[æː]
|
 
|-
 
| '''Otwarte'''
 
|
 
|
 
 
|
 
|
 
|}
 
|}
Linia 182: Linia 178:
 
|-
 
|-
 
| '''Przymkięte'''
 
| '''Przymkięte'''
|[iː] ī
+
|
 
|
 
|
 
|[ũː] ũ  
 
|[ũː] ũ  
|-
 
| '''Prawie przymknięte'''
 
|
 
|
 
|[ʊ̃ː] ũ
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| '''Półprzymknięte'''
 
| '''Półprzymknięte'''
Linia 216: Linia 206:
 
|-
 
|-
 
| '''Przymkięte'''
 
| '''Przymkięte'''
|[i] i
+
|
|[ɨ] ŷ
+
|
 
|[u] u
 
|[u] u
 
|-
 
|-
 
| '''Prawie przymknięte'''
 
| '''Prawie przymknięte'''
|[ɪ] y
+
|[ɪ] i
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 234: Linia 224:
 
|
 
|
 
|[ʌ] à [ɔ] o
 
|[ʌ] à [ɔ] o
 +
|-
 +
| '''Prawie otwarte'''
 +
|
 +
| [æ] a
 +
|
 
|-
 
|-
 
| '''Otwarte'''
 
| '''Otwarte'''
 
|[a] a
 
|[a] a
 
|
 
|
 +
|
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|+ Samogłoski krótkie nieakcentowane
 +
!
 +
! Przednie
 +
! Centralne
 +
! Tylne
 +
|-
 +
| '''Przymkięte'''
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''Prawie przymknięte'''
 +
|[ɪ] i, y
 +
|
 +
|[ʊ] u
 +
|-
 +
| '''Półprzymknięte'''
 +
|[e] è
 +
|[ə] e, è
 +
|[o] o
 +
|-
 +
| '''Półotwarte'''
 +
|
 +
|[ɜ] a, à [ɞ] o
 +
|[ʌ] à [ɔ] o
 +
|-
 +
| '''Prawie otwarte'''
 +
|
 +
| [æ] a
 
|
 
|
 
|}
 
|}

Wersja z 16:04, 15 wrz 2014

Thèvāngō Hēkrē (lub po prostu dialekt południowy) - dialekt wywodzący się z języka Tjèvāngō archaicznego.

Procesy

Charakterystyka początkowa

Alofonia /j/ [ɣ~x] oraz /ĵ/ [j~ʝ]

Jedną z pierwszych różnic, jakie pojawiły się w języku była alofonia przy palatalizacji [ɣ]: standardowa [j] na północy miała wariant [ʝ].

Potem pojawiło się ubezdźwięcznienie <j> na początku wyrazu przez zasadę analogii do [x] przydechowego. Palatalizowało się jednak cały czas do [ʝ]. Następnie, proces ten objął również spółgłoskę ciężką /dj/ w nagłosie.

Początek epoki literackiej

Alofonia północna była we wczesnoarchaicznym państwie ludu Tjèvāngonō traktowana na równi z wymową standardową. Problem stanowił zapis /dj/ w pierwszej sylabie wyrazu, gdyż miał on dwie różne realizacje. Przyjęto więc konwencję, że w środku wyrazu zapisuje się go jako <dj>, które było wymawiane zawsze jako [dɣ], natomiast rozpoczynające słowo /dj/ o dwóch sposobach realizacji będzie zapisywane jako <tj> ze znakiem bezdźwięcznego <t> ulegającemu lub nie ulegającemu ubezdźwięcznieniu przez /j/ [ɣ~x] w zależności od mowy czytającego dany tekst.

[x] zastępujące dawne [ɣ] ulegało palatalizacji do dźwięcznego [ʝ], jednak dla [x] przydechowego przez pewien czas działał normalny mechanizm palatalizacji [x]>[xʲ]. Wyniku analogii ów przydech również zaczął się palatalizować [x]>[ʝ].

W pewnym momencie, ubezdźwięcznieniu uległy wszystkie /j/ i wszystkie palatalizowały się do [ʝ]. Spółgłoska ciężka <dj> uległa ubezdźwięcznieniu do /tx/, lecz przy palatalizacji pozostało [dʝ]. Wyjątek pojawił się przy spółgłosce ciężkiej <tj> [tx], która przez bezdźwięczne /t/ palatalizowała się do [tç]. Dzieje się tak, gdyż owo [tx] powstało z dużo starszego procesu, nie tak nagle i w inny sposób.

Do tego czasu nie zaszły zmiany w samogłoskach. Przedstawione dotąd różnice to drobiazgi, jednakże wpłyną one na zupełną zmianę brzmienia języka w przyszłości.

Dalsze zmiany

Okres wczesny

W tym okresie zaczynają pojawiać się błędy ortograficzne. Oficjalnie pismo pozostało takie samo, następujący opis będzie więc stosował zapis standardowy; zmienione zostaną jedynie makrony. Charakterystycznymi cechami tego okresu jest afrykatyzacja oraz zanik spółgłosek ciężkich

Poniższe zmiany w palatalizacji uznawane są za pierwsze oznaki dialektyzacji języka:

Jeżeli poniższe głoski się palatalizowały, następowała afrykatyzacja głosek /t/ i /d/:

 • [t] > [tʲ] > [t͡ɕ]
 • [d] > [dʲ] > [d͡ʑ]
 • <dj> [tx] > [dʝ] > [ɟʝ]
 • <tj> [tx] > [tç] > [cç]

Zaniknęły głoski ciężkie powodując zmiany długości sylab i przesunięcia akcentu.

 • <ng> [ŋg], traktowane dotychczas jako jeden fonem, rozdzieliło się na dwa, często rozdzielając sylaby [ŋ.g]
 • <kv> [kf] zostało rozbide na dwa, jak wyżej: [k.f]
 • Spółgłoska ciężka <tl> [θ~ð] uległa przemianie w [s~z]. Równolegle z afrykatyzacją, palatalizacja <tl> [s]/[z] doprowadziła do powstania zmiękczenia: [ɕ]/[ʑ]. Spowodowało to również zmianę iloczasu i w konsekwencji przesunięcia akcentów np. flutlur [.fluθur] => flutlūr [flu.suːr]
 • <j>, <tj> i <dj> zostały opisane wcześniej.
 • vl <ʋ> przeszło w [v]
 • <ll~nl> [ʎ] przeszły w [j]
 • [Cr] uległo rozdzieleniu: [C.r]. Jeśli wyraz rozpoczyna się od tej zbitki, dochodzi krótka szwa:[Cə̆r]

Niektóre samogłoski krótkie nieakcentowane uległy pewnej destabilizacji. Pojawiają się też pierwsze błędy ortograficzne, w których mylone są nieakcentowane krótkie <i> oraz <y> (gdyż obie są wymawiane jako /ɪ/. Zaniknął też fonem krótkiego /ɨ/. Jego zanik obserwowano dużo wcześniej w wiejskich gwarach, w języku "wysokim" występuje on rzadko, lecz jego obecność była uważana za przejaw wysokiego urodzenia i bogatej kultury językowej. Dlatego też dialekt północny od tego momentu uważany jest za "niższy", choć jest to tylko wymysł bufonów z południa - w rzeczywistości, kultura pozostawała na porównywalnym poziomie.

Zaszły następujące przemiany w samogłoskach nieakcentowanych krótkich:

 • [ɛ] > [ɜ]
 • [e] > [ɘ]
 • [i] > [ɪ]
 • [ɨ] > [ɪ]

Okres środkowy

W okresie tym zaszły liczne przemiany w systemie samogłoskowym:

Krótkie nieakcentowane:

 • [a] > [æ~ɜ]
 • [ʌ] > [ʌ~ɜ]
 • [ɜ] > [ə]
 • [ɘ] > [ə]
 • [i] > [ɪ]
 • [ɔ] > [ɔ~ɞ]
 • [u] > [ʊ]

(Druga alofoniczna samogłoska wymawiana jest po welarnych i palatalnych)

Krótkie akcentowane:

 • [a] > [æ]
 • [e] > [ɪ]
 • [i] > [ɪ]

Długie nieakcentowane:

 • [aː] > [æː]
 • [iː] > [ɪː]
 • [uː] > [ʉː]
 • [ɨː] > [ɪː]

Długie akcentowane:

 • [aː] > [aæ]
 • [ɛː] > [ɛə]
 • [eː] > [iː]
 • [oː] > [oʊ]
 • [ɨː] > [ɪː]

(Niektóre samogłoski długie akcentowane stały się dyftongami)

Okres późny

Podczas trwania tego okresu, powstają charakterystyczne dla dialektu północnego głoski nosowe.

Spamogłoski nazalizują się przed [ŋ], które w tym okresie zanika. Znazalizowana samogłoska staje się zawsze długa - ta nowa reguła osłabia niektóre prawa iloczasu. Np. w archaicznym wyrazie vrangē [vra'ŋgɛː]unasalizowało się [a] i stało się długie. Jednakże dzieje się to wbrew prawu, które mówi, że sylaba o budowie C+C+V nie może być długa. W konsekwencji wymowa północna okresu środkowego vrangē to [və̆'rãː.geː]

Samogłoski krótkie nieakcentowane:

 • an/àn [ɜŋ] > ẽ [ɛ̃ː]
 • en/èn [əŋ] > ẽ [ɛ̃ː]
 • in [ɪŋ] > ĩ [ɘ̃ː]
 • on [ɞŋ] > õ [ɔ̃ː]
 • un [ʊŋ] > ũ [ũː]
 • yn [ɪŋ] > ỹ [ɘ̃ː]

Samogłoski akcentowane:

 • an [aŋ] > ã [ãː]
 • àn [ʌŋ] > [ʌ̃ː] > ã [ãː]
 • en [ɛŋ] > ẽ [ɛ̃ː]
 • èn [ɪŋ] > ỹ [ɘ̃ː]
 • in [ɪŋ] > ĩ [ɘ̃ː]
 • on [oŋ] > õ [õː]
 • un [uŋ] > ũ [ũː]
 • yn [ɪŋ] > ỹ [ɘ̃ː]

Fonetyka

Samogłoski

Samogłoski długie akcentowane i dyftongi
Przednie Centralne Tylne
Przymkięte [iː] ī [uː] ū
Prawie przymknięte [ɪː] ȳ
Półprzymknięte [oʊ] ō
Półotwarte [ɛə] ē
Otwarte [aæː] ā
Samogłoski długie nieakcentowane
Przednie Centralne Tylne
Przymkięte [ʊː] ū
Prawie przymknięte [ɪː] ȳ
Półprzymknięte [eː] ḕ
Półotwarte [ɛː] ē [ɔː] ō
Prawie otwarte [æː]
Samogłoski nosowe
Przednie Centralne Tylne
Przymkięte [ũː] ũ
Półprzymknięte [ɘ̃ː] ĩ, ỹ [õː] õ
Półotwarte [ɛ̃ː] ẽ [ɔ̃ː] õ
Otwarte [ãː] ã
Samogłoski krótkie akcentowane
Przednie Centralne Tylne
Przymkięte [u] u
Prawie przymknięte [ɪ] i
Półprzymknięte [e] è [o] o
Półotwarte [ɛ] e [ʌ] à [ɔ] o
Prawie otwarte [æ] a
Otwarte [a] a
Samogłoski krótkie nieakcentowane
Przednie Centralne Tylne
Przymkięte
Prawie przymknięte [ɪ] i, y [ʊ] u
Półprzymknięte [e] è [ə] e, è [o] o
Półotwarte [ɜ] a, à [ɞ] o [ʌ] à [ɔ] o
Prawie otwarte [æ] a

Spółgłoski

Spółgłoski
Bilabialne Wargowo-zębowe Zębowe Dziąsłowe Podniebienne Miękkopodniebienne
Nosowe twarde [m] m [n] n [ŋ] n
miękkie [mʲ] mì ɲ [nì]
Zwarte twarde [p] p [b] b [t] t [d] d [k] k [g] g
miękkie [pʲ] pì [bʲ] bì [tʲ] tì [dʲ] dì [kʲ] kì [gʲ] gì [ʝ] ĵ
Szczelinowe twarde [f] f [v] v [θ~ð] tl [x] h
miękkie [fʲ] fì [vʲ] vì, vlì [θʲ] tlì [xʲ] î [ɣ] llì, nlì
Aproksymanty twarde
miękkie
Drżące twarde [r] r
miękkie [rʲ] rì
Boczne twarde [l] l [ʎ] nl, ll
miękkie [ʎ] lì

Zaniknęły spółgłoski ciężkie, zmieniając brzmienie, zanikając bądź rozdzielając się na dwie głoski. Podczas reinterpretacji podziału sylab archaiczne reguły iloczasu wciąż obowiązywały, wskutek czego zmienił się iloczas niektórych sylab:

tjè.vā.ngo.nō > thi.van.gō.nō

Dalszą konsekwencją takiej zmiany jest przesunięcie akcentu:

tjè.vā.ngo.nṓ > thi.van.gṓ.nō

Akcentowane samogłoski rozwijały się inaczej niż ich nieakcentowane odpowiedniki, więc proces ten prowadził do większych zmian barwowych.

Spółgłoski ciężkie
Znak graficzny IPA
ng ŋg
kv kf(~gv)
tl θ(~ð)
j ɣ(~x)
tj (~tx)
tj
vl ʋ
ll, nl ʎ
C+r ["C"r]