Użytkownik:Deus/Greczka dla polskiego: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 3: Linia 3:
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: larger;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: larger;"
 
|-
 
|-
| Α || Β || Γ || Δ || Ε || Έ || Ζ || Η || Ή || Ι || Ί || Ϊ || Κ || Λ || Μ || Ν || Ο || Ό || Π || Ρ || Σ || Τ || Υ || Ύ || Ϋ || Φ || Χ || Ω
+
| Α || Β || Γ || Δ || Ε || Έ || Ζ || Η || Ή || Θ || Ι || Ί || Ϊ || Κ || Λ || Μ || Ν || Ο || Ό || Π || Ρ || Σ || Τ || Υ || Ύ || Ϋ || Φ || Χ || Ω
 
|-
 
|-
| α || β || γ || δ || ε || έ || ζ || η || ή || ι || ί || ϊ || κ || λ || μ || ν || ο || ό || π || ρ || σ/ς || τ || υ || ύ || ϋ || φ || χ || ω
+
| α || β || γ || δ || ε || έ || ζ || η || ή || θ || ι || ί || ϊ || κ || λ || μ || ν || ο || ό || π || ρ || σ/ς || τ || υ || ύ || ϋ || φ || χ || ω
 
|- style="font-size: small;"
 
|- style="font-size: small;"
| a || b || g<br>ż(y/i)<br>(ż)dż(y/i) || d<br>dz(i) || e~ie<br>ę~ię || e<br>ę || z<br>ź(dź)<br>ż(dż) || ie~je~e<br>ię~ję~ę || je~ie<br>ję~ię || i~j || i~y || j~i<br>i || k<br>cz(y/i) || ł<br>l(i) || m || n || o<br>ą || ó || p || r<br>rz(y/i) || s<br>sz(cz)<br>ś(ć/ci) || t<br>c(i) || w || y~i || y<br>u || f || ch~h<br>sz(y/i) || u
+
| a || b || g<br>ż(y/i)<br>(ż)dż(y/i) || d<br>dz(i) || e~ie<br>ę~ię || e<br>ę || z<br>ź(dź)<br>ż(dż) || ie~je~e<br>ię~ję~ę || je~ie<br>ję~ię || c || i~j || i~y || j~i<br>i || k<br>cz(y/i) || ł<br>l(i) || m || n || o<br>ą || ó || p || r<br>rz(y/i) || s<br>sz(cz)<br>ś(ć/ci) || t<br>c(i) || w || y~i || y<br>u || f || ch~h<br>sz(y/i) || u
 
|}
 
|}
 
=== Wieloznaki ===
 
=== Wieloznaki ===
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: larger;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: larger;"
 
|-
 
|-
| ΓΙ || ΔΙ || ΖΙ || ΛΙ || ΝΙ || ΝΫ || ΡΙ || ΣΙ || ΤΓ || ΤΓΙ || ΤΙ || ΤΣ || ΤΖ || ΧΙ
+
| ΓΙ || ΔΙ || ΖΙ || ΛΙ || ΝΙ || ΝΫ || ΡΙ || ΣΙ || ΤΓ || ΤΓΙ || ΤΙ || ΤΖ || ΧΙ
 
|-
 
|-
| γι || δι || ζι || λι || νι || νϋ || ρι || σι || τγ || τγι || τι || τσ/τς || τζ || χι
+
| γι || δι || ζι || λι || νι || νϋ || ρι || σι || τγ || τγι || τι || τζ || χι
 
|- style="font-size: small;"
 
|- style="font-size: small;"
| ż<br>(ż)dż || dź<br>dzi || ź<br>zi || l || ń<br>ni || ą~ę || rz || ś<br>si || dż(y/i) || dż || ć<br>ci || c || dz || sz
+
| ż<br>(ż)dż || dź<br>dzi || ź<br>zi || l || ń<br>ni || ą~ę || rz || ś<br>si || dż(y/i) || dż || ć<br>ci || dz || sz
 
|}
 
|}
  
Linia 44: Linia 44:
 
| rowspan=3 | ie || ε || kiedy<br>giełda || κεδύ<br>γελδα || po '''k''' lub '''g'''
 
| rowspan=3 | ie || ε || kiedy<br>giełda || κεδύ<br>γελδα || po '''k''' lub '''g'''
 
|-
 
|-
| η || ciek<br>pies || τηκ<br>πης || jeśli '''i''' pełni funkcję zmiękczenia<ref name="zmiękczane">Zwykle po '''m''', '''n''', '''p''', '''b''', '''w''', '''s''', '''z''', '''c''', '''dz'''. Czasami po '''f''' w przyswojonych zapożyczeniach.</ref>
+
| η || ciek<br>pies || τηκ<br>πης || jeśli '''i''' pełni funkcję zmiękczenia<ref name="zmiękczane">Zawsze po '''m''', '''n''', '''p''', '''b''', '''w''', prawie zawsze po '''s''', '''z''', '''c''', '''dz'''. Czasami po '''f''' w przyswojonych zapożyczeniach.</ref>
 
|-
 
|-
| ή || piranie<br>orient || πίρανή<br>ορήντ || jeśli '''i''' pełni funkcję '''j'''
+
| ή || lilie<br>piranie<br>orient || λίλή<br>πίρανή<br>ορήντ || jeśli '''i''' pełni funkcję '''j'''
 
|-
 
|-
 
| rowspan=3 | e || η || czek<br>że<br>lek || κηκ<br>γη<br>ληκ || po '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''', '''rz''' lub '''l'''
 
| rowspan=3 | e || η || czek<br>że<br>lek || κηκ<br>γη<br>ληκ || po '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''', '''rz''' lub '''l'''
Linia 58: Linia 58:
 
| mozaika || μοζαικα || w roli '''j''' przed spółgłoską lub na granicy wyrazu
 
| mozaika || μοζαικα || w roli '''j''' przed spółgłoską lub na granicy wyrazu
 
|-
 
|-
| balia<br>lodżia || βαλιια<br>λιοτγιια || w roli '''j''' po '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''', '''rz''' lub '''l'''
+
| lodżia || λιοτγιια || w roli '''j''' po '''ć''', '''ż''', '''ś''', '''ź''' lub dwuznakach '''cz''', '''dż''', '''dź''', '''sz''', '''rz''', przed samogłoskami innymi niż '''e''' lub '''ę'''
 
|-
 
|-
| rowspan=3 | ϊ || magia<br>gwardii || μαγϊα<br>γυαρδϊί || w roli '''j''' po grafemach innych niż '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''', '''rz''' lub '''l''', przed samogłoskami innymi niż '''e''' lub '''ę'''
+
| rowspan=2 | ϊ || balia<br>magia<br>gwardii || βαλϊα<br>μαγϊα<br>γυαρδϊί || w roli '''j''' w innym wypadku, przed samogłoskami innymi niż '''e''' lub '''ę'''
|-
 
| zbroi || ζβροϊ || w roli '''ji''' po samogłosce
 
 
|-
 
|-
 
| czip<br>sinus<br>współistnieć || κϊπ<br>σϊνυς<br>υσπόλϊστνητι || jako niezmiękczająca samogłoska<ref>Zawsze po '''t''', '''d''', '''ż''', '''r''', '''ł''' i dwuznakach '''cz''', '''dż''', '''sz''', w niektórych zapożyczeniach też po innych grafemach spółgłoskowych.</ref>
 
| czip<br>sinus<br>współistnieć || κϊπ<br>σϊνυς<br>υσπόλϊστνητι || jako niezmiękczająca samogłoska<ref>Zawsze po '''t''', '''d''', '''ż''', '''r''', '''ł''' i dwuznakach '''cz''', '''dż''', '''sz''', w niektórych zapożyczeniach też po innych grafemach spółgłoskowych.</ref>
Linia 68: Linia 66:
 
| ύ || drugi<br>kino<br>historia || δρωγύ<br>κύνο<br>χύστορϊα || jako samogłoska po '''k''', '''g''', '''ch''' lub '''h'''
 
| ύ || drugi<br>kino<br>historia || δρωγύ<br>κύνο<br>χύστορϊα || jako samogłoska po '''k''', '''g''', '''ch''' lub '''h'''
 
|-
 
|-
| ί || bzik<br>iks || βζίκ<br>ίκς || w innym wypadku, nie przed '''e''' lub '''ę'''
+
| rowspan=3 | ί || zbroi || ζβροί || w roli '''ji''' po samogłosce
 +
|-
 +
| bzik<br>iks || βζίκ<br>ίκς || w innym wypadku, nie przed '''e''' lub '''ę'''
 +
|-
 +
| ij || żmija || γιμία || jeśli '''i''' jest zmiękczającą<ref name="zmiękczane"/> samogłoską, nie po '''k''', '''g''', '''ch''' lub '''h''', przed samogłoską
 +
|-
 +
| ii || ϊ || manii<br>kanalii || μανϊ<br>καναλϊ || w roli '''ji''' po '''n''' i '''l'''
 
|-
 
|-
 
| rowspan=3 | y || ί || czy<br>żyto<br>krzyk || κί<br>γίτο<br>κρίκ || po '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''' lub '''rz'''
 
| rowspan=3 | y || ί || czy<br>żyto<br>krzyk || κί<br>γίτο<br>κρίκ || po '''cz''', '''dż''', '''sz''', '''ż''' lub '''rz'''
Linia 112: Linia 116:
 
| g || γ || guz || γωζ ||  
 
| g || γ || guz || γωζ ||  
 
|-
 
|-
| rowspan=4 | c || rowspan=2 | τ || cios || τιος || przed '''i''' oznaczającym zmiękczenie
+
| rowspan=2 | c || τ || cios<br>cicho || τιος<br>τίχο || przed '''i''' oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
 
|-
 
|-
| cicho || τίχο || przed '''i''' oznaczającym zmiękczającą spółgłoskę
+
| θ || cegła<br>cirrus || θεγλα<br>θϊρρως || w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku
 
|-
 
|-
| τς || piec || πητς || na końcu wyrazu
+
| rowspan=2 | dz || δ || dział<br>dzik || διαλ<br>δίκ ||  jeśli jest dwuznakiem, przed '''i''' oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
|-
 
| τσ || cegła || τσεγλα || w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku
 
|-
 
| rowspan=3 | dz || rowspan=2 | δ || dział || διαλ ||  jeśli jest dwuznakiem, przed '''i''' oznaczającym zmiękczenie
 
|-
 
| dzik || δίκ || jeśli jest dwuznakiem, przed '''i''' oznaczającym zmiękczającą spółgłoskę
 
 
|-
 
|-
 
| τζ || dzwon || τζυον || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
| τζ || dzwon || τζυον || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
|-
 
|-
| rowspan=3 | cz || rowspan=2 | κ || czyn<br>liczi || κίν<br>λίκϊ || jeśli jest dwuznakiem, przed '''y''' lub '''i'''
+
| rowspan=2 | cz || κ || czerw<br>czyn<br>liczi || κηρυ<br>κίν<br>λίκϊ || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub '''i''' oznaczającym samogłoskę
|-
 
| czerw<br>dziewczę || κηρυ<br>δηυκηνϋ || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''' lub '''ę'''
 
 
|-
 
|-
 
| κι || czar<br>mecz || κιαρ<br>μεκι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
| κι || czar<br>mecz || κιαρ<br>μεκι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
|-
 
|-
| rowspan=6 | dż || rowspan=2 | γ || drożdży || δροζγί || po jednoznaku '''ż''', przed '''y''' lub potencjalnie przed '''i'''
+
| rowspan=4 | dż || γ || móżdżek<br>drożdży || μόζγηκ<br>δροζγί || po jednoznaku '''ż''', przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub potencjalnie przed '''i''' oznaczającym samogłoskę
|-
 
| móżdżek<br>jeżdżę || μόζγηκ<br>ηζγηνϋ || po jednoznaku '''ż''', przed '''e''' lub '''ę'''
 
 
|-
 
|-
 
| γι || zjeżdża<br>miażdż || ζήζγια<br>μιαζγι || po jednoznaku '''ż''', w innym wypadku
 
| γι || zjeżdża<br>miażdż || ζήζγια<br>μιαζγι || po jednoznaku '''ż''', w innym wypadku
 
|-
 
|-
| rowspan=2 | τγ || dżygit<br>dżins || τγίγύτ<br>τγϊνς || jeśli jest dwuznakiem, przed '''y''' lub '''i''', nie po jednoznaku '''ż'''
+
| τγ || dżem<br>dżygit<br>dżins || τγημ<br>τγίγύτ<br>τγϊνς || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub '''i''' oznaczającym samogłoskę, nie po jednoznaku '''ż'''
|-
 
| dżem<br>nindżę || τγημ<br>νίντγηνϋ || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''' lub '''ę''', nie po jednoznaku '''ż'''
 
 
|-
 
|-
 
| τγι || dżaga<br>brydż || τγιαγα<br>βρύτγι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem, nie po jednoznaku '''ż'''
 
| τγι || dżaga<br>brydż || τγιαγα<br>βρύτγι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem, nie po jednoznaku '''ż'''
Linia 164: Linia 156:
 
| ζ || zaraz<br>mierzić<br>podzbiór || ζαραζ<br>μηρζίτι<br>ποδζβιόρ || jeśli nie jest częścią dwuznaku '''cz''', '''dz''', '''rz''' lub '''sz'''
 
| ζ || zaraz<br>mierzić<br>podzbiór || ζαραζ<br>μηρζίτι<br>ποδζβιόρ || jeśli nie jest częścią dwuznaku '''cz''', '''dz''', '''rz''' lub '''sz'''
 
|-
 
|-
| rowspan=4 | sz || σ || szczep || σκηπ || przed '''cz'''
+
| rowspan=3 | sz || σ || szczep || σκηπ || przed '''cz'''
|-
 
| rowspan=2 | χ || szyna<br>jesziwa || χίνα<br>ηχϊυα || jeśli jest dwuznakiem, przed '''y''' lub '''i'''
 
 
|-
 
|-
| szept<br>wszędzie || χηπτ<br>υχηνδη || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''' lub '''ę'''
+
| χ || wszędzie<br>szyna<br>jesziwa || υχηνδη<br>χίνα<br>ηχϊυα || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub '''i''' oznaczającym samogłoskę
 
|-
 
|-
 
| χι || szafa<br>marsz || χιαφα<br>μαρχι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
| χι || szafa<br>marsz || χιαφα<br>μαρχι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
|-
 
|-
| rowspan=4 | ż || ζ || różdżka || ρόζγικα || przed dwuznakiem '''dż'''
+
| rowspan=3 | ż || ζ || różdżka || ρόζγικα || przed dwuznakiem '''dż'''
|-
 
| rowspan=2 | γ || życie<br>reżim || γίτη<br>ρεγϊμ || przed '''y''' lub '''i'''
 
 
|-
 
|-
| żer<br>książę || γηρ<br>κσιονγηνϋ || przed '''e''' lub '''ę'''
+
| γ || żer<br>życie<br>reżim || γηρ<br>γίτη<br>ρεγϊμ || przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub '''i''' oznaczającym samogłoskę
 
|-
 
|-
 
| γι || żaba<br>też || γιαβα<br>τεγι || w innym wypadku, nie przed dwuznakiem '''dż'''
 
| γι || żaba<br>też || γιαβα<br>τεγι || w innym wypadku, nie przed dwuznakiem '''dż'''
Linia 182: Linia 170:
 
| rowspan=2 | ś || σ || wieść<br>ścieg || υηστι<br>στηγ || przed '''ć''' lub miękkim '''ci'''
 
| rowspan=2 | ś || σ || wieść<br>ścieg || υηστι<br>στηγ || przed '''ć''' lub miękkim '''ci'''
 
|-
 
|-
| σι || coś<br>śpiew || τσοσι<br>σιπηυ || w innym wypadku
+
| σι || śpiew || σιπηυ || w innym wypadku
 
|-
 
|-
 
| rowspan=2 | ź || ζ || gwóźdź<br>jeździć || γυόζδι<br>ηζδίτι || przed '''dź''' lub '''dzi'''
 
| rowspan=2 | ź || ζ || gwóźdź<br>jeździć || γυόζδι<br>ηζδίτι || przed '''dź''' lub '''dzi'''
Linia 194: Linia 182:
 
| r || ρ || raz || ραζ || jeśli nie jest częścią dwuznaku
 
| r || ρ || raz || ραζ || jeśli nie jest częścią dwuznaku
 
|-
 
|-
| rowspan=3 | rz || rowspan=2 | ρ || marzyć || μαρίτι || jeśli jest dwuznakiem, przed '''y''' lub potencjalnie przed '''i'''
+
| rowspan=2 | rz || ρ || rzęsa<br>marzyć || ρηνσα<br>μαρίτι || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''', '''ę''', '''y''' lub potencjalnie '''i''' oznaczającym samogłoskę
|-
 
| rzecz<br>rzęsa || ρηκι<br>ρηνσα || jeśli jest dwuznakiem, przed '''e''' lub '''ę'''
 
 
|-
 
|-
 
| ρι || rzut<br>pierz || ριωτ<br>πηρι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
| ρι || rzut<br>pierz || ριωτ<br>πηρι || w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
 
|-
 
|-
| rowspan=3 | l || rowspan=2 | λ || lipa || λίπα || przed '''i''' oznaczającym samogłoskę
+
| rowspan=2 | l || λ || tlen<br>lipa<br>filia || τλην<br>λίπα<br>φίλϊα || przed '''e''', '''ę''' lub '''i'''
|-
 
| tlen<br>lęk || τλην<br>ληνκ || przed '''e''' lub '''ę'''
 
 
|-
 
|-
| λι || las<br>pal<br>filia || λιας<br>παλι<br>φίλιια || w innym wypadku
+
| λι || las<br>pal || λιας<br>παλι || w innym wypadku
 
|-
 
|-
 
| ł || λ || ład || λαδ ||  
 
| ł || λ || ład || λαδ ||  
 
|-
 
|-
| rowspan=4 | j || ϊ || wersja || υερσϊα || po spółgłosce, przed samogłoską inną niż '''e''' lub '''ę'''
+
| rowspan=4 | j || rowspan=3 | ι || jak || ιακ || na początku wyrazu, nie przed '''e''' lub '''ę'''
 
|-
 
|-
| rowspan=3 | ι || jak || ιακ || na początku wyrazu, nie przed '''e''' lub '''ę'''
+
| boja<br>majtki<br>rój || βοια<br>μαιτκύ<br>ρόι || po samogłosce, nie przed '''e''' lub '''ę'''
 
|-
 
|-
| boja || βοια || między samogłoskami, nie przed '''e''' lub '''ę'''
+
| welwiczja || υελυίκιια || po '''ć''', '''ż''', '''ś''', '''ź''' lub dwuznakach '''cz''', '''dż''', '''dź''', '''sz''', '''rz''', przed samogłoskami innymi niż '''e''' lub '''ę'''
 
|-
 
|-
| maj || μαι || na końcu wyrazu, po samogłosce
+
| ϊ || wersja<br> || υερσϊα || po innych spółgłoskach, przed samogłoskami innymi niż '''e''' lub '''ę'''
 
|}
 
|}
  
Linia 222: Linia 206:
  
 
Υόλ γο πύτα: «Πανη χριονσκιω,<br>
 
Υόλ γο πύτα: «Πανη χριονσκιω,<br>
Πο τσο παν τακ βρηνκί υ γονσκιω;»
+
Πο θο παν τακ βρηνκί υ γονσκιω;»
  
«Ιακ το πο τσο; Το ηστ πρατσα,<br>
+
«Ιακ το πο θο; Το ηστ πραθα,<br>
Καγιδα πρατσα σηνϋ οπλατσα».
+
Καγιδα πραθα σηνϋ οπλαθα».
  
«Α τσόγι ζα το παν δοσταη;»
+
«Α θόγι ζα το παν δοσταη;»
  
 
«Τεγι πύτανη! Υχίστκε γαη,<br>
 
«Τεγι πύτανη! Υχίστκε γαη,<br>
Linia 237: Linia 221:
 
Υόλ πομύσιλιαλ: «Ζνακομίτη,<br>
 
Υόλ πομύσιλιαλ: «Ζνακομίτη,<br>
 
Τεγι ροζποκινενϋ τακε γίτη».<br>
 
Τεγι ροζποκινενϋ τακε γίτη».<br>
Υρότίλ δο δομ ι υεσολο<br>
+
Υρότίλ δο δομ ί υεσολο<br>
 
Ζακιονλ βρηνκητι ποδ στοδολονϋ<br>
 
Ζακιονλ βρηνκητι ποδ στοδολονϋ<br>
 
Πο υολημω, τενγύμ βασεμ.
 
Πο υολημω, τενγύμ βασεμ.
  
Ιακ νη υριασινη: «Τσόγι το ζνακί;<br>
+
Ιακ νη υριασινη: «θόγι το ζνακί;<br>
 
Κημω το σηνϋ υόλ πρόγινιακί;!»
 
Κημω το σηνϋ υόλ πρόγινιακί;!»
  
«Ιακ το; Κίγι ια νίτς νη ροβηνϋ;<br>
+
«Ιακ το; Κίγι ια νίθ νη ροβηνϋ;<br>
 
Πρητηγι υλασινη βρηνκηνϋ σοβη!»
 
Πρητηγι υλασινη βρηνκηνϋ σοβη!»
  
Linia 250: Linia 234:
 
Δοσύτι τεγο! Ιαζδα υ πολη!»
 
Δοσύτι τεγο! Ιαζδα υ πολη!»
  
Ι δαλ τακονϋ μω ροβοτενϋ,<br>
+
Ί δαλ τακονϋ μω ροβοτενϋ,<br>
 
Γη σηνϋ υόλ οβληυαλ ποτεμ.
 
Γη σηνϋ υόλ οβληυαλ ποτεμ.
  
Linia 271: Linia 255:
 
Κτόρε σονϋ υηκινε ί τρυαιονϋ οδ υηκω,<br>
 
Κτόρε σονϋ υηκινε ί τρυαιονϋ οδ υηκω,<br>
 
Γη ίχ ποκιοντκω νίκτ ζβαδατι νη μογη.<br>
 
Γη ίχ ποκιοντκω νίκτ ζβαδατι νη μογη.<br>
Ια υηντς νη χτιαλαμ ωληνκνοντι σηνϋ κιλεκα<br>
+
Ια υηνθ νη χτιαλαμ ωληνκνοντι σηνϋ κιλεκα<br>
 
Ί ζα ζλαμανη πραυ τύχ κεδύσι βογομ<br>
 
Ί ζα ζλαμανη πραυ τύχ κεδύσι βογομ<br>
 
Ζδαυατι ταμ σπραυενϋ. Βομ σιμηρτί ια πευνα<br>
 
Ζδαυατι ταμ σπραυενϋ. Βομ σιμηρτί ια πευνα<br>
Linia 278: Linia 262:
 
Βο κομω πρίχιλο γίτ υσιρόδ νησκηνστι τύλιω,<br>
 
Βο κομω πρίχιλο γίτ υσιρόδ νησκηνστι τύλιω,<br>
 
Ιακγη βύ υ σιμηρτί ζύσκω νη δοπατρίλ;<br>
 
Ιακγη βύ υ σιμηρτί ζύσκω νη δοπατρίλ;<br>
Τακ υηντς νη μηρζί μνη σιμηρτί τα γροζιβα,<br>
+
Τακ υηνθ νη μηρζί μνη σιμηρτί τα γροζιβα,<br>
 
Ληκι μηρζίλοβύ μνη βρατερσκε τιαλο<br>
 
Ληκι μηρζίλοβύ μνη βρατερσκε τιαλο<br>
 
Νηπογρηβανε. Τακ, σιμηρτι μνη νη στραχί,<br>
 
Νηπογρηβανε. Τακ, σιμηρτι μνη νη στραχί,<br>
Linia 286: Linia 270:
 
— Σοφοκλης, φραγμεντ δραματω ''Αντύγονα''
 
— Σοφοκλης, φραγμεντ δραματω ''Αντύγονα''
  
<!--
+
-----
|-
+
 
| ą = o+''Ν'' || οϋ || kąt || κοϋτ ||
+
'''Κρετα''' – γρεθκα υύσπα πολογιονα να Μοριω Σιρόδζημνύμ. Ηστ ονα ναιυηνκχιονϋ γρεθκονϋ υύσπονϋ ί πιοντονϋ θο δο υηλικοστί υύσπονϋ σιρόδζημνομορσκονϋ. Λίνϊα βρηγουα μα δλωγοστι οκ. 1040 κμ. Ναιυηνκχίμ μιαστεμ ηστ Χερακλϊον (Ίρακλϊον). Να Κρετη οδκρύτο ηδνε ζ ναισταρχίχ, μαιονθε 5,7 μλν λιατ σιλιαδύ πριοδκόυ κιλουηκα.
|-
+
 
| ę = e+''Ν'' || ηϋ<br>έϋ<br>εϋ || zięba<br>mogę<br>męka || ζηϋβα<br>μογέϋ<br>μεϋκα || '''ę''' obejmują zasady dotyczące '''e'''
+
Κραιοβραζ υύσπύ τυοριονϋ σκαλίστε υύβρηγια πρηπλαταιονθε σηνϋ ζ χηροκύμί,ιασνύμί πλιαγιαμί.
-->
+
 
 +
Κλίματ μα θεχϋ ωμιαρκουανε, ιακ ί σωβτροπίκαλινε. Σιρεδνια ροκινα οπαδόυ υύνοσί 640 νμ. Λιατο ηστ γορονθε ί σωχε, υ ζίμη ηστ χλοδνηι. Υ ρειοναχ γόρσκύχ οπαδύ σονϋ δωγιο υύγιχη νίγι υ ρεχιτη υύσπύ, σκίτύ κηνστο ποκρύυα σινηγ (οδ λίστοπαδα δο μαια).
 +
 
 +
Ροσιλίννοστι ηστ σκομπα, βωινηι ροζυία σηνϋ υ υίλιγοτνηιχίχ ρειοναχ.
 +
 
 +
Κρετα στανουί ηδεν ζ ρεγϊονόυ αδμίνίστραθύινύχ Γρεθϊί, υ ραμαχ κτόρεγο μογινα υύρόγινίτι 4 ηδνοστκύ ρεγϊοναλινε: Χανϊα, Ρετϊμνο, Χερακλϊον ί Λασϊτϊ. Τρανσπορτ σαμολιοτουύ ζαπευνιαιονϋ δωγη λιοτνίσκα: πορτ λιοτνίκί Χερακλϊον ίμ. Νίκοσα Καζανδακϊσα υ Χερακλϊονη ί Δασκαλογϊαννίς υ Χανϊ.

Wersja z 11:34, 4 lut 2020

W BUDOWIE

Alfabet

Α Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ Κ Λ Μ Ν Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Ϋ Φ Χ Ω
α β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ κ λ μ ν ο ό π ρ σ/ς τ υ ύ ϋ φ χ ω
a b g
ż(y/i)
(ż)dż(y/i)
d
dz(i)
e~ie
ę~ię
e
ę
z
ź(dź)
ż(dż)
ie~je~e
ię~ję~ę
je~ie
ję~ię
c i~j i~y j~i
i
k
cz(y/i)
ł
l(i)
m n o
ą
ó p r
rz(y/i)
s
sz(cz)
ś(ć/ci)
t
c(i)
w y~i y
u
f ch~h
sz(y/i)
u

Wieloznaki

ΓΙ ΔΙ ΖΙ ΛΙ ΝΙ ΝΫ ΡΙ ΣΙ ΤΓ ΤΓΙ ΤΙ ΤΖ ΧΙ
γι δι ζι λι νι νϋ ρι σι τγ τγι τι τζ χι
ż
(ż)dż

dzi
ź
zi
l ń
ni
ą~ę rz ś
si
dż(y/i) ć
ci
dz sz

Odpowiedniki grafemów

Grafemy okołosamogłoskowe
Zapis polski Zapis grecki Przykłady Komentarz
a α rak ρακ
o ο kos κος
ó ό mróz μρόζ
u ϋ klaun κλαϋν jako spółgłoska
ω wnuk υνωκ jako samogłoska
je η jest ηστ na początku wyrazu
twoje γραηκ po samogłosce
ή wjechać
wizjer
υήχατι
υίζήρ
po spółgłosce
ie ε kiedy
giełda
κεδύ
γελδα
po k lub g
η ciek
pies
τηκ
πης
jeśli i pełni funkcję zmiękczenia[1]
ή lilie
piranie
orient
λίλή
πίρανή
ορήντ
jeśli i pełni funkcję j
e η czek
że
lek
κηκ
γη
ληκ
po cz, , sz, ż, rz lub l
έ keks
gest
κέκς
γέστ
po k lub g
ε mech μεχ w innym wypadku, nie po j lub i
i ι dziad
miasto
διαδ
μιαστο
w roli zmiękczenia[1] przed samogłoskami innymi niż e lub ę
mozaika μοζαικα w roli j przed spółgłoską lub na granicy wyrazu
lodżia λιοτγιια w roli j po ć, ż, ś, ź lub dwuznakach cz, , , sz, rz, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
ϊ balia
magia
gwardii
βαλϊα
μαγϊα
γυαρδϊί
w roli j w innym wypadku, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
czip
sinus
współistnieć
κϊπ
σϊνυς
υσπόλϊστνητι
jako niezmiękczająca samogłoska[2]
ύ drugi
kino
historia
δρωγύ
κύνο
χύστορϊα
jako samogłoska po k, g, ch lub h
ί zbroi ζβροί w roli ji po samogłosce
bzik
iks
βζίκ
ίκς
w innym wypadku, nie przed e lub ę
ij żmija γιμία jeśli i jest zmiękczającą[1] samogłoską, nie po k, g, ch lub h, przed samogłoską
ii ϊ manii
kanalii
μανϊ
καναλϊ
w roli ji po n i l
y ί czy
żyto
krzyk
κί
γίτο
κρίκ
po cz, , sz, ż lub rz
ϋ gyros
chyba
γϋρος
χϋβα
po k, g, ch lub h
ύ błysk βλύσκ w innym wypadku, jako samogłoska
ą = o+Ν ονϋ łzą λζονϋ na końcu wyrazu
ομ dąb δομβ przed p lub b
ον drąg
gałąź
kąt
δρονγ
γαλονζι
κοντ
w innym wypadku
ę = e+Ν ήνϋ
ηνϋ
ένϋ
ενϋ
nutrię
ramię
mogę
babę
νωτρήνϋ
ραμηνϋ
μογένϋ
βαβενϋ
na końcu wyrazu
ę obejmują zasady dotyczące e
ήμ
ημ
έμ
εμ
zięba
kępa
bęben
ζημβα
κέμπα
βεμβεν
przed p lub b
ę obejmują zasady dotyczące e
ήν
ην
έν
εν
zdjęcie
język
gęś
męka
ζδήντη
ηνζύκ
γένσι
μενκα
w innym wypadku
ę obejmują zasady dotyczące e
Grafemy spółgłoskowe
Zapis polski Zapis grecki Przykłady Komentarz
m μ mak μακ
n ν nos
dynia
aronia
νος
δύνια
αρονϊα
ń ν babuńcia βαβωντια przed ć, , ś, ź lub miękkimi ci, dzi, si, zi
νι koń κονι w innych wypadkach
p π pan παν
b β byk βύκ
t τ takt τακτ
d δ dług
odzew
odżywka
δλωγ
οδζευ
οδγίυκα
jeśli nie jest częścią dwuznaku
k κ kot κοτ
g γ guz γωζ
c τ cios
cicho
τιος
τίχο
przed i oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
θ cegła
cirrus
θεγλα
θϊρρως
w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku
dz δ dział
dzik
διαλ
δίκ
jeśli jest dwuznakiem, przed i oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
τζ dzwon τζυον w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
cz κ czerw
czyn
liczi
κηρυ
κίν
λίκϊ
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
κι czar
mecz
κιαρ
μεκι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
γ móżdżek
drożdży
μόζγηκ
δροζγί
po jednoznaku ż, przed e, ę, y lub potencjalnie przed i oznaczającym samogłoskę
γι zjeżdża
miażdż
ζήζγια
μιαζγι
po jednoznaku ż, w innym wypadku
τγ dżem
dżygit
dżins
τγημ
τγίγύτ
τγϊνς
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę, nie po jednoznaku ż
τγι dżaga
brydż
τγιαγα
βρύτγι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem, nie po jednoznaku ż
ć τι spać σπατι
δι miedź μηδι
f φ forum φορωμ
w υ wór υόρ
s ζ sczytać ζκίτατι przed cz, ć lub miękkim ci
ς czas κιας na końcu wyrazu
σ sok
siad
σοκ
σιαδ
w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku sz
z σ rozdział
zżyty
ροσδιαλ
σγίτύ
jeśli jest jednoznakiem, przed , , ż lub miękkim dzi
zhańbić
zszywka
σχανιβίτι
σχίυκα
na początku wyrazu, przed h lub sz
ζ zaraz
mierzić
podzbiór
ζαραζ
μηρζίτι
ποδζβιόρ
jeśli nie jest częścią dwuznaku cz, dz, rz lub sz
sz σ szczep σκηπ przed cz
χ wszędzie
szyna
jesziwa
υχηνδη
χίνα
ηχϊυα
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
χι szafa
marsz
χιαφα
μαρχι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
ż ζ różdżka ρόζγικα przed dwuznakiem
γ żer
życie
reżim
γηρ
γίτη
ρεγϊμ
przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
γι żaba
też
γιαβα
τεγι
w innym wypadku, nie przed dwuznakiem
ś σ wieść
ścieg
υηστι
στηγ
przed ć lub miękkim ci
σι śpiew σιπηυ w innym wypadku
ź ζ gwóźdź
jeździć
γυόζδι
ηζδίτι
przed lub dzi
ζι źrebię
maź
ζιρεβηνϋ
μαζι
w innym wypadku
h χ hak χακ
ch chleb χληβ
r ρ raz ραζ jeśli nie jest częścią dwuznaku
rz ρ rzęsa
marzyć
ρηνσα
μαρίτι
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub potencjalnie i oznaczającym samogłoskę
ρι rzut
pierz
ριωτ
πηρι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
l λ tlen
lipa
filia
τλην
λίπα
φίλϊα
przed e, ę lub i
λι las
pal
λιας
παλι
w innym wypadku
ł λ ład λαδ
j ι jak ιακ na początku wyrazu, nie przed e lub ę
boja
majtki
rój
βοια
μαιτκύ
ρόι
po samogłosce, nie przed e lub ę
welwiczja υελυίκιια po ć, ż, ś, ź lub dwuznakach cz, , , sz, rz, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
ϊ wersja
υερσϊα po innych spółgłoskach, przed samogłoskami innymi niż e lub ę

Przykładowe teksty

Υ Σκηβρηχίνη χριονσκι βριμί υ τριτίνη
Ί Σκηβρηχίν ζ τεγο σλύνη.

Υόλ γο πύτα: «Πανη χριονσκιω,
Πο θο παν τακ βρηνκί υ γονσκιω;»

«Ιακ το πο θο; Το ηστ πραθα,
Καγιδα πραθα σηνϋ οπλαθα».

«Α θόγι ζα το παν δοσταη;»

«Τεγι πύτανη! Υχίστκε γαη,
Υχίστκε τριτίνύ πο υχη κιασύ,
Λονκύ, πολια οραζ λιασύ,
Ναυετ ρηκικύ, ναυετ ζδροη,
Υχίστκο το ηστ υλασινη μοη!»

Υόλ πομύσιλιαλ: «Ζνακομίτη,
Τεγι ροζποκινενϋ τακε γίτη».
Υρότίλ δο δομ ί υεσολο
Ζακιονλ βρηνκητι ποδ στοδολονϋ
Πο υολημω, τενγύμ βασεμ.

Ιακ νη υριασινη: «θόγι το ζνακί;
Κημω το σηνϋ υόλ πρόγινιακί;!»

«Ιακ το; Κίγι ια νίθ νη ροβηνϋ;
Πρητηγι υλασινη βρηνκηνϋ σοβη!»

«Ια τί τω ποβρηνκηνϋ, υολη,
Δοσύτι τεγο! Ιαζδα υ πολη!»

Ί δαλ τακονϋ μω ροβοτενϋ,
Γη σηνϋ υόλ οβληυαλ ποτεμ.

Πο ροβοτη ποβηγλ υ γονσκη.
«Ιωγι ια το να χριονσκιω πομσκηνϋ!»

Ληκι νη ζασταλ χριονσκια υ τριτίνη,
Βο χριονσκι υλασινη βρηνκιαλ υ Πσκίνη.

— Ιαν Βρηχυα, Χριονσκι


Πρητηγι νη Ιουίχι οβυηστίλ το πραυο,
Νί υολια Δϊκύ ποδζημνύχ βόστυ σιοστρύ,
Τακα ρόδ λιωτζκί ζυιονζαλα ωσταυονϋ.
Α νη μνημαλαμ, βύ ωκαζ τυόι οστρύ
Τύλη μιαλ υαγύ ί σίλύ υ κιλουηκω,
Αβύ μόγλ λαματι σιυίεντε πραυα βογη,
Κτόρε σονϋ υηκινε ί τρυαιονϋ οδ υηκω,
Γη ίχ ποκιοντκω νίκτ ζβαδατι νη μογη.
Ια υηνθ νη χτιαλαμ ωληνκνοντι σηνϋ κιλεκα
Ί ζα ζλαμανη πραυ τύχ κεδύσι βογομ
Ζδαυατι ταμ σπραυενϋ. Βομ σιμηρτί ια πευνα
Ναυετ βεζ τυεγο ωκαζω· α ησιλί
Υκησινηι σιμηρτι πρίιδη, ζα ζύσκ το ποκίταμ.
Βο κομω πρίχιλο γίτ υσιρόδ νησκηνστι τύλιω,
Ιακγη βύ υ σιμηρτί ζύσκω νη δοπατρίλ;
Τακ υηνθ νη μηρζί μνη σιμηρτί τα γροζιβα,
Ληκι μηρζίλοβύ μνη βρατερσκε τιαλο
Νηπογρηβανε. Τακ, σιμηρτι μνη νη στραχί,
Α ησιλί γλωπιο διαλατι τί σηνϋ ζδαηνϋ,
Νηχ μόι νηροζωμ ζα νηροζωμ σταη.

— Σοφοκλης, φραγμεντ δραματω Αντύγονα


Κρετα – γρεθκα υύσπα πολογιονα να Μοριω Σιρόδζημνύμ. Ηστ ονα ναιυηνκχιονϋ γρεθκονϋ υύσπονϋ ί πιοντονϋ θο δο υηλικοστί υύσπονϋ σιρόδζημνομορσκονϋ. Λίνϊα βρηγουα μα δλωγοστι οκ. 1040 κμ. Ναιυηνκχίμ μιαστεμ ηστ Χερακλϊον (Ίρακλϊον). Να Κρετη οδκρύτο ηδνε ζ ναισταρχίχ, μαιονθε 5,7 μλν λιατ σιλιαδύ πριοδκόυ κιλουηκα.

Κραιοβραζ υύσπύ τυοριονϋ σκαλίστε υύβρηγια πρηπλαταιονθε σηνϋ ζ χηροκύμί,ιασνύμί πλιαγιαμί.

Κλίματ μα θεχϋ ωμιαρκουανε, ιακ ί σωβτροπίκαλινε. Σιρεδνια ροκινα οπαδόυ υύνοσί 640 νμ. Λιατο ηστ γορονθε ί σωχε, υ ζίμη ηστ χλοδνηι. Υ ρειοναχ γόρσκύχ οπαδύ σονϋ δωγιο υύγιχη νίγι υ ρεχιτη υύσπύ, σκίτύ κηνστο ποκρύυα σινηγ (οδ λίστοπαδα δο μαια).

Ροσιλίννοστι ηστ σκομπα, βωινηι ροζυία σηνϋ υ υίλιγοτνηιχίχ ρειοναχ.

Κρετα στανουί ηδεν ζ ρεγϊονόυ αδμίνίστραθύινύχ Γρεθϊί, υ ραμαχ κτόρεγο μογινα υύρόγινίτι 4 ηδνοστκύ ρεγϊοναλινε: Χανϊα, Ρετϊμνο, Χερακλϊον ί Λασϊτϊ. Τρανσπορτ σαμολιοτουύ ζαπευνιαιονϋ δωγη λιοτνίσκα: πορτ λιοτνίκί Χερακλϊον ίμ. Νίκοσα Καζανδακϊσα υ Χερακλϊονη ί Δασκαλογϊαννίς υ Χανϊ.

  1. 1,0 1,1 1,2 Zawsze po m, n, p, b, w, prawie zawsze po s, z, c, dz. Czasami po f w przyswojonych zapożyczeniach.
  2. Zawsze po t, d, ż, r, ł i dwuznakach cz, , sz, w niektórych zapożyczeniach też po innych grafemach spółgłoskowych.