Użytkownik:Deus/Greczka dla polskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W BUDOWIE

Zapis polski Zapis grecki Przykłady Komentarz
a α rak ρακ
o ο kos κος
ó ό mróz μρόζ
u ω wnuk υνωκ
je η jest ηστ na początku wyrazu
grajek γραηκ między samogłoskami
twoje τυοη na końcu wyrazu po samogłosce
ie ε kiedy
giełda
κεδύ
γελδα
po k i g
η ciek
nie
pies
sierp
τηκ
νη
πης
σηρπ
jeśli i pełni funkcję zmiękczenia[1]
e έ keks
gest
κέκς
γέστ
po k i g
ε mech
orient
wizjer
μεχ
ορϊεντ
υίζϊερ
w pozostałych przypadkach
i ι dziad
miasto
διαδ
μιαστο
w roli zmiękczenia[1] przed samogłoskami innymi niż e i ę
mozaika μοζαικα w roli j przed spółgłoską albo na granicy wyrazu
ϊ magia μαγϊα w roli j po spółgłosce
zbroi ζβροϊ w roli ji
trik τρϊκ jako niezmiękczająca samogłoska
ύ drugi
kino
δρωγύ
κύνο
jako samogłoska po k i g
ί bzik
iks
βζίκ
ίκς
w innym wypadku, nie przed e i ę
y ί krzyk
czy
pidżyn
κρίκ
κί
πίγίν
po rz, cz i
ϋ gyros
kyliks
γϋρος
κϋλικς
po k i g
ύ błysk βλύσκ w innym wypadku, jako samogłoska
ą = o+Ν οϋ kąt κοϋτ
ę = e+Ν ηϋ
έϋ
εϋ
zięba
mogę
męka
ζηϋβα
μογέϋ
μεϋκα
ę obejmują zasady dotyczące e
  1. 1,0 1,1 Zwykle po m, n, p, b, w, s, z, c, dz. Czasami po f w przyswojonych zapożyczeniach.