Użytkownik:Emil/Brudnopis

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język hurr durr

Jeden z języków północnodarkajskich.

Fonologia

Samogłoski

Przednie Środkowe Tylne
Płaskie Zaokrąglone
Przymknięte ɪ iː (i í) ʏ yː (ü ű) ᵿ (ue) ʊ uː (u ú)
Średnie ɛ eː (e é) œ øː (ö ő) ɔ oː (o ó)
Otwarte ɛː (ä) a ɑː (a á)

Dyftongi

Zakończone na i̯ Zakończone na y̯ Zakończone na u̯
Przymknięte ʊi̯ (ě)[1] iu̯ (iu)
Średnie ɛi̯ (ei) œy̯ (eu) ɔu̯ (ou)
Otwarte ai̯ (ai) au̯ (au)

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Przedniojęzykowe Podniebienne Welarne Krtaniowe
Nosowe m (m) n (n)
Zwarte bezdźwięczne p (p) t (t) k (k)
dźwięczne b (b) d (d) g (g)
Afrykaty bezdźwięczne (pf ()) ts (c)
dźwięczne dz (z)
Szczelinowe bezdźwięczne f (f) θ (þ) s (s) ʃ (š) x (ch) h (h)
dźwięczne v (v) ð (ð) z (ȥ) z (ž) ɣ (gh)
Drżące r (r)
Boczne, Półsamogłoski ɫ̪ (ł) l (l) j (j) w (w, ł)

Dźwięk występował tylko w wczesnym okresie rozwoju, później został zastąpiony przez f w nagłosie oraz w innych pozycjach przez pp w dialektach północnych i ff w południowych. Podobnie z nie-przedsamogłoskowym ł, które po początkowej odrębności połączyło się z w. Nadal pozostało niezmienione przed samogłoskami.

Dźwięk r nie-przed samogłoskami był wokalizowany do [ɐ̯], by tworzyć dyftongi i tryftongi. Te drugie potem zaczęły często opuszczać drugi element niezgłoskotwórczy, czyli właśnie r. Niektóre dialekty przed przedniojęzykowymi zamieniają [ɐ̯] na retrofleksje, np. rd /rd/ [ɖ] < [ɐ̯d].

Rozwój fonologiczny

PPD wczesny środkowy nowoczesny
*a a a, aː a, ɑː
*aː aː, æː aː, ɛː ɑː, ɛː, a
œ œ, øː œ, øː
*øː øː øː øː, œ
ɛ ɛ, eː ɛ, eː
*eː ɪː ɪ̈i̯ ʊi̯
ɔ ɔ, oː ɔ, oː
*oː oː, ɔ
ɘ ɘ, ɨː ɪ, iː, e
*ɨ̞ː ɨ̞ː ɨː iː, e
ɵ ɵ, ʉː ʏ, yː, ᵿ
*ʉ̞ː ʉ̞ː ʉː yː, ᵿ
ɪ ɪ, iː ɪ, iː
*iː iː, ɪ
ʊ ʊ, uː ʊ, uː
*uː uː, ʊ
ᵿ, ə ᵿ, Ø ᵿ, Ø
*ai ai, eː ai, eː ai, eː, ɛ
*au au, oː au, oː au, oː, ɔ
*iu iu, yː iu, yː iu, yː, ʏ
 • rő < ráá, ghó < yoo
 • paþ, kwaþ < quaþ
 • üv < ǫv
 • ðiu < ðiu, šiṗṗ < šipf
 • jó < joo
 • ves < es

Nadbużański

 • *tj *dj → c´ dz´
 • *TelT → TolT
 • *C_E → C´
 • *o- *ǫ- → vo- vǫ-
 • *ę *ǫ → ą (z zachowaniem miękkości)
 • *ě → a (z zachowaniem miękkości)
 • *ol ol´ → öl öl´
 • *´l̥´_T → ´l̥ (przed twardymi przedniojęzykowymi)
 • *T´erT TorT TölT → T´er´eT ToroT TölöT
 • *´ь̥ ъ̥ → ´e a
 • *´ь̯ ъ̯ → ´Ø Ø (z wydłużeniem zastępczym po niebezdźwięcznych oraz c č š)
 • *c´ dz´ → c dz
 • *V_g_V → ʁ → r
 • *r´ → ř
 • ściągnięcie samogłosek w grupach z jotą: VjV > Vː, aje → ē, oje → ō, oją → ą̄ itd.
  • ь̥jь̯ ъ̯jь̯ → ī ȳ
 • *l̥ *´l̥ *´l̥´ *r̥ *´ř̥ → ol ´ol ´el´ yr ´iř
 • *v → w (ale *v´ → v´)
 • Miękki przegłos (_P)
  • *o *ō → ö ȫ
  • *a *ā → e ē
  • *ą *ą̄ → ę ę̄
  • *e → ė
 • *č *š *ž → c s z
 • *y *ȳ K_ → i ī
 • *n´ *t´ *d´ *s´ *z´ *l´ → ń ť ď ś ź ĺ
 • chc → cc → č
 • Zanik iloczasu
  • *ī, *ȳ, *ū → ei, oi /œɪ̈/, au
  • *ē *ȫ *ō *ā → é ő ó á
  • *ˊę̄_P → į
  • *ą̄ ę̄ → ą́ → ǫ
 • *v´ → v
 • *m´ *b´ *p´ _[!P #] → m b p
 • *k *g *ch S_E→ č dž š
 • *k *g *ch _E → š ž š

Sadaryn

Iscoi Sadarinan
Csugéchej ra Száddarin

Sadaryn
{{{flaga}}} {{{herb}}}
{{{motto}}}
{{{lokalizacja}}}
Język urzędowy: ludżorycki, maszyjski
Języki używane: {{{języki używane}}}
Stolica Neetiscueïs/Lüdzsoriköjk
Ustrój republika
Prezydent
(Moolita/Apfapun)
{{{szef rządu}}} {{{premier}}}
Powierzchnia
- całkowita
-% wody

{{{powierzchnia całkowita}}} km²
{{{procent wody}}}%
Ludność {{{rok}}}
- całkowita

{{{ludność całkowita}}}
Waluta ()
Strefa czasowa {{{czas}}}
Powstanie: {{{utworzenie}}}
Hymn {{{hymn}}}
Przynależność do organizacji
Domena internetowa {{{internet}}}
Kod telefoniczny +{{{kod}}}

Sadaryn (lug. Sadarina /ˈsadarina/, mas. Száddarin /ˈsaːːdarin/), oficjalnie Państwo Sadarynu (lug. Iscoi Sadarinan /ˈiskɔj ˈsadarinan/, mas. Csugéchej ra Száddarin /ˈt͡ʃugeːxɛj ˌra ˈsaːːdarin/) - państwo federacyjne na północy Wielkiego Kontynentu Hadżalu. Jest to republika prezydencka składająca się z oficjalnie równoprawnych podmiotów - Ludżoryki (Lugiorica) oraz Maszapu (Másáp). Jednak ze względu na historię oraz liczne prawa dyskryminujące Maszów to ludność ludżorycka jest główną siłą polityczną w kraju. Prowadzi to bardzo często do konfliktów i buntów. Obecny status tego państwa reguluje Konstytucja Państwa Sadarynu oraz Traktat Krutsomujcki, kończący interwencje Jesiwu w tym państwie.


Związek Ludżorycki (Brug Lugoricesa)

Protest Maszów (Nötter arr Más)

 1. wymowa głównego dialektu, występują też warianty typu [ɪ̈i̯] [əi̯] czy [ɤi̯]