Użytkownik:Henryk Pruthenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 2: Linia 2:
 
| style="text-align: center;"|'''Wieża O Pruthenii'''
 
| style="text-align: center;"|'''Wieża O Pruthenii'''
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|Goth|Ten użytkownik zna drugą stronę '''mroku'''.}}
+
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|KKK!|Run, nigga, nigga, '''run, run, run!'''.}}
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|боди модификейшн|Ten użytkownik uwielbia zabawy '''igłami''', '''nożami''' czy też '''żyletkami''' i twierdzi, że to wcale nie '''boli'''.}}
+
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|Chazaria|Żyd '''Waltzman''' poniesie śmierć za swe działania.}}
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|ZOK|Ten użytkownik ma nerwicę '''natręctw'''.}}
+
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|14 słów|Sława naszym '''kobietom'''!}}
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|кровь|Ten użytkownik lubi tylko '''słodką''' krew.}}
+
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|Wolny rynek|Ten użytkownik uważa, że '''wolny rynek''' uratuje Europę.}}
|-|-
 
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|Фобия|Ten użytkownik posiada wiele '''fobij'''.}}
 
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|[/I\]|Ten użytkownik czasami bywa '''pacyfistą'''.}}
+
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|Monarchizm|Боже, '''царя''' храни!}}
 
|-
 
|-
 
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|XIX w.|Ten użytkownik pisze ortografją rodem z '''XIX wieku'''.}}
 
|{{Userbox|#ae7891|#ffeca8|XIX w.|Ten użytkownik pisze ortografją rodem z '''XIX wieku'''.}}
Linia 21: Linia 19:
 
| style="text-align: center;"|'''Wieża Natlangów'''
 
| style="text-align: center;"|'''Wieża Natlangów'''
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#FFB198|#FFE9E2|ru|Этот пользователь знает [http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_rosyjski русский язык] хорошо.}}
+
|{{Userbox|#FFB198|#FFE9E2|ru|Этот пользователь знает как пить водку.}}
 
|-
 
|-
 
|{{Userbox|#6ef7a7|#c5fcdc|pl|[http://www.pl.wikipedia.org/J%C4%99zyk_polski Polski] jest dobrze znany temu użytkownikowi.}}
 
|{{Userbox|#6ef7a7|#c5fcdc|pl|[http://www.pl.wikipedia.org/J%C4%99zyk_polski Polski] jest dobrze znany temu użytkownikowi.}}
Linia 65: Linia 63:
 
|{{Userbox|#FF0001|#FF774C|RW|Ten użytkownik wyznaje '''Rodzimą Wiarę'''.}}
 
|{{Userbox|#FF0001|#FF774C|RW|Ten użytkownik wyznaje '''Rodzimą Wiarę'''.}}
 
|-
 
|-
|{{Userbox|#6ef7a7|#c5fcdc|<3|Ale nie przeszkadza mu to czcić '''wokalistek'''.}}
 
|-
 
|{{Userbox|#FFB198|#FFE9E2|NookiE|Ten użytkownik zakochał się w '''Darii Stawrowicz'''.}}
 
|-
 
|{{Userbox|#FFB198|#FFE9E2|АП|I wcale nie zapomniał pro '''Prichodźko!'''.}}
 
|-
 
Jestem popierdolony.
 
 
 
 
 
 
= Notatki =
 
 
Öųzyk ǵörysk [œw̃zik ɟœrysk], język dziérzynski (od PS* dira, dziura, poświadczone w połabskiém i czeskiém ogólnie) - jezyk słowianski następny.
 
 
== Samogłoski ==
 
 
W języku dziérżynskiém doszło do dość silnech przemian samogłoskowech:
 
*denasalizacja: ę > eŭ, ǫ > oŭ
 
*ě > í
 
*odpadnięcie wygłosowech jerów, oraz tech w pozycji słabéj (za wyjątkiém nagłosowéj sylaby), wzdłużenié zastępcze, pojawienié się nowech długich samogłosek;
 
**superdługie: ī
 
**długie: í, é, á, ó, ý, ú, (brak długiech odpowiedników kontynuantów jerów, długie odpowiedniki były na początku wymawiane półdługo, a potém uległy skróceniu do zwykłych form krótkiech)
 
**krótkie: i, e, a, o, y, u, ǒ (< ъ), ǎ (< ь), l, l´, r, r´
 
*ó > ú
 
*l, r; l´, r´ > ǒ; ǎ
 
*skrócenié samogłosek krótkiech do półkrótkiech a długich do krótkiech (bez zmiany barwy):
 
**ī > í (potém ´ai)
 
**í, é, á, ý, ú > i, e, a, y, u
 
**i, e, ´u > ь
 
**a, o > ъ
 
**u, ǒ, y > ъ²
 
**´a, ǎ > ь²
 
*zlanie się barwy i oraz y, przy jednakowém braku palatalizacji przed i pochodzaczém od y
 
*ponowne odpadnięcie jerów w słabech pozycjach, ponowne wzdłużenié zastępcze:
 
**i, e, a, u > í, é, á, ú
 
**ь > ö
 
**ъ > ä
 
**ь² > ǎ
 
**ъ² > ë
 
 
=== Rozwój tonów ===
 
 
W wyniku pojawienia się nowech jerów doszło do powstania tonów w następujacy sposób:
 
*samogłoski i, e, a, u przyjmowały ton średni gdy nie były pod akcentém, pod akcentém - wysoki
 
*samogłoski ь, ъ, ь², ъ² przyjmowały pod akcentém ton wysoki
 
*samogłoski ь, ъ, ь², ъ² przyjmowały w pozycji przed samogłoskami i, e, a, u oraz przed akcentowaną sylabą ton wznoszący
 
*samogłoski ь, ъ, ь², ъ² przyjmowały w pozycji po samogłoskach i, e, a, u oraz po akcentowanéj sylabie ton opadający
 
Następnie w wyniku odpadnięcia jerów do następnech procesów fonetycznych:
 
*jeżeli í, é, á, ú, ö, ä, ǎ, ë znajdowały się przed sylabą z jerém akcentowaném, to po jego odpadnięciu otrzymały ton wznoszący, a gdy przed sylabą z jerém nieakcentowaném - opadający.
 
*w jedném słowie nie może się znaleźć dwa razy ton wznoszący, bądź opadający, dochodzi wtedy do przemiany drugiego tonu w średni
 
 
=== Nasalizacja ===
 
 
Gdy sylabę zamkniętą zamykało m (m´) bądź n (n´) dochodzi do nasalizacji samogłoski (ortograficznie "n"). Przed miękkimi warjantami spółgłosek nosowech dochodziło także do nasalizacji, ale samogłoska nosowa zmienia się w miękkie [w] (ortograficznie į)
 
 
== Spółgłoski ==
 
 
*PS *l *v w pozycji po samogłosce w sylabie zamknietéj > ŭ, przed miękką > j
 
*czwarta palatalizacja (tak jak w zapadniém)
 
*miękkie k, t; g, d > ḱ; ǵ (wymowa jak czeskie ť, ď)
 
*g przed spółgłoską oraz w wygłosie > v, w reszcie pozycji > h
 
*grupy spółgłoska sonorna-spółgłoska niesonorna (CN) zamienione na grupy
 
*m´, nj > mn´, jn´
 
*tj, dj > jč, jdž (světja, medja > sjíjč, mjödž)
 
*zachowanie Ʒ
 
*depalatalizacja afrykat oraz š, ž
 
 
== Gramatyka ==
 
 
Gramatyka została mocno uproszczona, głównie przez zmiany fonetyczne.
 
 
=== Rzeczownik ===
 
 
W wyniku procesów fonetycznech dosżło do uproszczenia deklinacji.
 
Końcówki przypadków:
 
 
Mianownik:
 
*rodzaj męski:
 
** -
 
*rodzaj żenski:
 
** -
 
 
 
Mianownik liczba mnoga:
 
*rodzaj męski:
 
**alternacje k, t > ḱ, v, ŭ > j, v (pochodzącego od x) > ṡ, g, ǧ, d > ǵ, n > ň, m > mň, p > pjö, b > bjö
 
**-äj (od końcówki -ove)
 
*rodzaj żenski:
 
**alternacje k, t > ḱ, v, ŭ > j, v (pochodzącego od x) > ṡ, g, ǧ, d > ǵ, n > ň, m > mň, p > pjö, b > bjö
 
**alternacje samogłoskowe
 
 
 
Zależny:
 
*rodzaj męski:
 
**alternacje samogłoskowe:
 
*rodzaj żenski:
 
**alternacje k, t > ḱ, v, ŭ > j, v (pochodzącego od x) > ṡ, g, ǧ, d > ǵ, n > ň, m > mň, p > pjö, b > bjö
 
**alternacje samogłosek
 
 
 
Zależny liczba mnoga:
 
*rodzaj męski:
 
**-oŭ
 
**ǎj
 
*rodzaj żenski:
 
**alternacje samogłosek
 
 
 
Prepositionalis:
 
*rodzaj męski:
 
**-i bądź -´ai
 
*rodzaj żenski:
 
**równy zależnemu u miękkotematowech
 
**twardotematowe: -i bądź -´ai
 
 
 
Prepositionalis liczba mnoga:
 
**-av
 
**ij
 
 
 
Zanik odmiany rodzajowéj oraz przez przypadki (powstaje system mianownik - przypadek zależny (pochodzący od biernika oraz dopełniacza) - miejscownik, powstaje zależność znaczenia słowa od miejsca w zdaniu).
 
Dawny dopełniacz tworzy się konstrukcją przyimkową "ǎs", a celownik "ḱǎ"
 
 
=== Czasownik ===
 
 
Doszło do zaniku używania czasownika "być" w odmianie teraźniejszéj, co doprowadziło do rzadséj frekwencji w używaniu czasu przeszłego złożonego, i w konsenkwencji - zaprzestania jego używania. Formy imperfektu i aorystu zdążyły wcześniéj zaniknąć, co doprowadziło do tworzenia czasu przeszłego od formy imiesłowu.
 
 
==== Czas teraźniejszy ====
 
 
Pod wypływem form aorystu oraz imperfektu doszło do zlania się drugiéj i trzeciéj osoby liczby pojedynczéj na rzecz trzeciéj, a u czowsowników trzeciéj konjugacji (znati) zaniku -je (znajetъ > zná; znajǫ > znajoų > znáų). Pod wypływém aorystu doszło także do odpadnięcia -tъ w trzeciéj osobie obu liczb, a daléj - zlania się pierwszéj osoby liczby pojedynczéj i trzeciéj osoby liczby mnogiéj.
 
 
Liczba pojedyncza:
 
I II III IV
 
-äų -äų -aų (j)öų
 
-ö -ö -a jö
 
-ö -ö -a jö
 
Liczba mnoga:
 
-eų -eų -aų -jių
 
-öḱ -öḱ -aḱ -öḱ
 
-äų -äų -aų (j)öų
 
Liczba podwójna:
 
-öji -öji -aji -öji
 
-öt -öt -át -öji
 
-öḱ -öḱ -aḱ -öḱ
 
 
==== Czas przeszły ====
 
 
Czas przeszły tworzy się dodając do tematu czasownika -ŭṡ. Dla mnogiéj dodaje się to samo, ale wzdłuża ostatnią samogłoskę tematu. Podwójną tworzy się dodając sufix -ŭṡy.
 
A więc:
 
bezokolicznik: xvaliti > vajöḱ
 
pojedyncza: vajöŭṡ
 
mnoga: vajiŭṡ
 
podwójan: vajöŭṡy
 
 
==== Czas przyszły ====
 
 
Czas przyszły jest oparty o odmianę czasownika "być" oraz imiesłów czasu przeszłego.
 
 
= Alfabet =
 
 
A a - [a]
 
Á á - [aː]
 
Ă ă - [ʲæ]
 
Ä ä - [ɒ]
 
B b - [b]
 
C c - [t͡s]
 
Ċ ċ - [t͡ʂ]
 
D d - [d]
 
Ḋ ḋ - [d͡ʐ]
 
Ď ď - [d͡z]
 
E e - [ɛ]
 
É é - [ɛː]
 
Ë ë - [ə]
 
G g - [ɣ]
 
Ǵ ǵ - [ɟ]
 
Ğ ğ - [g]
 
H h - [x]
 
Ḣ ḣ - [ɦ]~[ʔ]
 
I i - [ʲi]
 
Í í - [ʲiː]
 
J j - [j]
 
į - [ɥ̃]
 
K k - [k]
 
Ḱ ḱ - [c]
 
L l - [l]
 
M m - [m]
 
N n - [n]
 
Ň ň - [ɲ]
 
O o - [ɔ]
 
Ö ö - [ʲœ]
 
P p - [p]
 
R r - [ʁ]
 
S s - [s]
 
Ṡ ṡ (ẛ) - [ʂ]
 
T t - [t]
 
U u - [u]
 
Ú ú - [u͡ʊ]
 
Ŭ ŭ - [w]
 
ų - [w̃]
 
V v - [v]
 
Y y - [i]
 
Z z - [z]
 
Ż ż - [ʐ]
 
 
= Ten temat istnieje, bo denerwuje mnie, gdy robię coś, a na dole są te jebane kategorje... =
 
 
 
 
[[Kategoria:Użytkownicy|Henryk Pruthenia]]
 

Wersja z 21:35, 11 sty 2015

Wieża O Pruthenii
KKK! Run, nigga, nigga, run, run, run!.
Chazaria Żyd Waltzman poniesie śmierć za swe działania.
14 słów Sława naszym kobietom!
Wolny rynek Ten użytkownik uważa, że wolny rynek uratuje Europę.
Monarchizm Боже, царя храни!
XIX w. Ten użytkownik pisze ortografją rodem z XIX wieku.
Wieża Natlangów
ru Этот пользователь знает как пить водку.
pl Polski jest dobrze znany temu użytkownikowi.
en This user is able to contribute with an intermediate level of English.
de Ten użytkownik trochę potrafi Dojczować.
Wieża Konlangów
con-0 Ten użytkownik nie rozumie ani nie potrafi się posługiwać stworzonymi przez siebie conlangami. Ani żadnymi innymi.
grammatical cases Ten użytkownik uwielbia stosować wiele przypadków w swoich conlangach.
Wieża Pism
latina Ten użytkownik zna alfabet łaciński.
кириллица Ten użytkownik zna cyrylicę i uważa ją za najlepszy alfabet dla Słowian
IPA Temu użytkownikowi wydaje się, że zna IPA.
Wieża ulubionych
[/I\] Ten użytkownik kocha muzykę Rosji i uważaj co rzeczesz.
Россия Ten użytkownik interesuje się Rosją i Krajami byłego ZSSR.
Z Conlang wiki
no amorfic Ten użytkownik nienawidzi języków izolujących.
aglutination Ten użytkownik woli języki aglutynacyjne lub fleksyjne.
etym Tego użytkownika interesują etymologie wyrazów
historia Ten użytkownik pasjonuje się historią
ZUO Ten użytkownik strzeli bez ostrzeżenia i nie boi się śmierci.
Убей американца! Ten użytkownik nie lubi Zachodu.
RW Ten użytkownik wyznaje Rodzimą Wiarę.