Użytkownik:Henryk Pruthenia/Tumburgejsz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 141: Linia 141:
 
*ḱ, ǵ, ḱʷ, ǵ, χ́, χ́ʷ > s, z, š, šʷ
 
*ḱ, ǵ, ḱʷ, ǵ, χ́, χ́ʷ > s, z, š, šʷ
 
*f- > ∅-
 
*f- > ∅-
*w > h-, ∅
 
 
*kʷ, gʷ, χʷ, šʷ > p, w, w, š
 
*kʷ, gʷ, χʷ, šʷ > p, w, w, š
 
*š > s
 
*š > s
 
*hp, ht, hk, hb, hd, hg > pp, tt, kk
 
*hp, ht, hk, hb, hd, hg > pp, tt, kk
 
*p, t, k, b, d, g > p t k (w mocnych pozycjach), b̥, d̥, g̥ (w słabych pozycjach, to jest między samogłoskami i po sonornych)
 
*p, t, k, b, d, g > p t k (w mocnych pozycjach), b̥, d̥, g̥ (w słabych pozycjach, to jest między samogłoskami i po sonornych)
 +
*ī, ū, ē, ō, ā > ī, ɨ̄, ī, ā
 +
*i, u, e, o, a > i, ɨ, e, a, a
 +
*ūy, ēy, ōy, āy > ɨ̄i̯, ī, āi̯, āi̯
 +
*uy, ey, oy, ay > ē, ē, ei̯, ai̯
 +
*īw, ēw, ōw, āw > īu̯, ū, eu̯, au̯
 +
*iw, ew, ow, aw > iɨ̯, eɨ̯, u, aɨ̯
 +
*i, ī > ɨ, ɨ̄ (przed r, w, p, b, m, h}
 +
*w > h-, ∅
 +
*skrócenie samogłosek przed pp, tt, kk, a także innymi zbitkami zbitkami spółgłoskowymi, za wyjątkiem sekwencji NC/RC, a także w każdej nieakcentowanej sylabie;
 +
*wypadnięcie nieakcentowane /e/ w dłuższych słowach
 +
*mutacje, ale o tym później :)
  
 
= Biedronki =
 
= Biedronki =

Wersja z 22:27, 15 mar 2018

IL

 • ś, š > š
 • z, ź > dz
 • g_ {ū, u} > v_
 • ū > ī
 • ai, al > ai
 • ei, el > ei
 • il > ī
 • ul > ui
 • ar, er > au, eu
 • ir > iu > ī
 • ur > ū
 • skrócenie nieakcentowanych
 • skrócenie długich przed sonornymi
 • skrócenie wygłosowego -ā w a-tematach
 • ō, ā > ō
 • ē > jā
 • ū > au
 • ō > uo > (v)o
 • ā > a
 • ī > e
 • lenicja
  • nd, mb > nn, mm
  • nt, mp > n, m
  • ks, ps, ts > x, fs, xs
  • fs, xs > s, š
 • pn, tn, bn, dn > t, d
 • pm, tm, bm, dm > p, b
 • tr, str > xr, šr
 • g_, k_ {e, i} > j, x
 • otwarcie wygłosowego -n, -m o -i
 • dz, š, x > ???

Tumbergejsz

ASK

 • hl, hn, hr > l̥, n̥, r̥ <hl, hn, hr>
 • œ > ø
 • ǫ, ǫ́ > o, ó
 • æ > á
 • i, u (po akcentowanych e:, ø:, o:, æ:, a:) > e, o
 • þ, ð > t, d
 • eo, eu > jú
 • ei > jí
 • á > ǻ
 • u, ú > ʉ, ʉ́
 • ó > ú
 • skrócenie i wydłużenie sylab jak wiadomo, ja to wiem, a wy nie, hłe hłe hłe
 • VnC > VC
 • VgC > VjC
 • r̩, l̩, n̩, m̩ > ur, ul, un, um

AES

 • ï, a > a
 • ä...ä > a...e
 • č- > š-
 • ć- > ś-
 • V_V: ŋ, ?x, ?w > VV
 • δ > t
 • ä > a
 • s, ś > h, j
 • ś > s
 • VCV > VgV
 • Wzdłużenie:
  • a > aa > oo
  • e > ee > ii
  • i > ii > ii
  • o > oo > oo
  • u > uu > uu
  • ü > üü > üü
 • redukcja:
  • a > a
  • e > 0, e
  • i > e
  • o > o
  • u > o
  • ü > i
 • Vj, Vw > Vi, Vw
 • rozwój dyftongów...

Allah akbar dysk

 • î, ei, û, ou, iu, öu > ei, au, eu/äu???
 • ie, uo, üe > i:, u:, ü: (fr!)
 • wzdłużenie krótkich w sylabach otwartych:
 • skrócenie przed {m, t, xt, ft, mC, nC, lC, rC
 • s, z > s (jak po niemiecku)
 • w > v (wszędzie!)
 • s_{p, t, n} > sch
 • snîden > schneiden > schnijden
 • hût > Haut > Haat
 • liute > Leute > Lijte
 • liebe > Liebe > !Liebe
 • bruoder > Bruder > !Bruder
 • brüeder > Brüder > !Brüder

IGHJJJ

 • eh₂, h₂e > ah₂, h₂a
 • eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
 • HV > V
 • VHC > V:
 • Ch₁C > CC
 • s (przed samogłoskami, w nagłosie) > h
 • hm, hn, hl, hr > m, n, l, r (bezdźwięczne)
 • m̥, n̥, l̥, r̥ (dźwięczne czy nie):
  • > um, un, ul, ur (po w, p, b, kw, gw, m)
  • > am, an, al, ar (w reszcie pozycji)
 • kw, gw, gʰw > kʷ, gʷ, gʷʰ
 • Rozwój zwartych:
Spógłoska Między
samogłoskami
Po
szczelinowych
Przed
zwartymi
W reszcie
pozycji
bʰ, dʰ, gʰ ʋ, ð, ɣ b, d, g b, d, g b, d, g
p, t, k f, š, χ p, t, k f, s, χ p, t, k
b, d, g ʋ, ð, ɣ b, d, g f, s, χ b, d, g
 • rozwój zwartych przed laryngałami:
  • Ch₂ > θ, θ, χ
  • Ch₃ > f, f, χ
  • całkowity zanik laryngałów
 • s > h (za wyjątkiem wygłosu i po zwartej)
 • ḱ, ǵ, ḱʷ, ǵ, χ́, χ́ʷ > s, z, š, šʷ
 • f- > ∅-
 • kʷ, gʷ, χʷ, šʷ > p, w, w, š
 • š > s
 • hp, ht, hk, hb, hd, hg > pp, tt, kk
 • p, t, k, b, d, g > p t k (w mocnych pozycjach), b̥, d̥, g̥ (w słabych pozycjach, to jest między samogłoskami i po sonornych)
 • ī, ū, ē, ō, ā > ī, ɨ̄, ī, ā
 • i, u, e, o, a > i, ɨ, e, a, a
 • ūy, ēy, ōy, āy > ɨ̄i̯, ī, āi̯, āi̯
 • uy, ey, oy, ay > ē, ē, ei̯, ai̯
 • īw, ēw, ōw, āw > īu̯, ū, eu̯, au̯
 • iw, ew, ow, aw > iɨ̯, eɨ̯, u, aɨ̯
 • i, ī > ɨ, ɨ̄ (przed r, w, p, b, m, h}
 • w > h-, ∅
 • skrócenie samogłosek przed pp, tt, kk, a także innymi zbitkami zbitkami spółgłoskowymi, za wyjątkiem sekwencji NC/RC, a także w każdej nieakcentowanej sylabie;
 • wypadnięcie nieakcentowane /e/ w dłuższych słowach
 • mutacje, ale o tym później :)

Biedronki

Biedronki jedzą pająki.