Użytkownik:Kazimierz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „Witam :-) {| class="wikitable" ! przyp. ! lp. ! lm. |- | M. | | |- | D. | | |- | C. | | |- | B. | | |- | N. | | |- | W...”)
Znacznik: Zastąpiono
Linia 29: Linia 29:
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" | aspekt
 +
! colspan="2" | ndok.
 +
! colspan="2" | prog.
 +
! colspan="2" | wiel.
 +
! colspan="2" | dok.
 +
|-
 +
| czas ↓
 +
| liczba →
 +
| poj.
 +
| mn.
 +
| poj.
 +
| mn.
 +
| poj.
 +
| mn.
 +
| poj.
 +
| mn.
 +
|-
 +
| colspan="2" | terazniejszy
 +
| -a
 +
-e
 +
-i
 +
| -e
 +
-i
 +
-i
 +
| set -ab
 +
set -eb
 +
set -ib
 +
| si -ab
 +
si -eb
 +
si -ib
 +
| -aha
 +
-eše
 +
-iši
 +
| -aše
 +
-eši
 +
-iši
 +
| set -al
 +
set -el
 +
set -il
 +
| si -al
 +
si -el
 +
si -il
 +
|-
 +
| colspan="2" | przeszły
 +
| -ava
 +
-eva
 +
-iva
 +
| -ave
 +
-eve
 +
-ive
 +
| bava -ab
 +
bava -eb
 +
bava -ib
 +
| bave -ab
 +
bave -eb
 +
bave -ib
 +
| -ahava
 +
-eševa
 +
-išiva
 +
| -ahave
 +
-eševe
 +
-išive
 +
| bava -al
 +
bava -el
 +
bava -il
 +
| bave -al
 +
bave -el
 +
bave -il
 +
|-
 +
| colspan="2" | przyszły
 +
| -amo
 +
-emo
 +
-imo
 +
| -ame
 +
-eme
 +
-ime
 +
| bamo -ab
 +
bamo -eb
 +
bamo -ib
 +
| bame -ab
 +
bame -eb
 +
bame -ib
 +
| -ahamo
 +
-ešemo
 +
-išimo
 +
| -ahame
 +
-ešeme
 +
-išime
 +
| bamo -al
 +
bamo -el
 +
bamo -il
 +
| bame -al
 +
bame -el
 +
bame -il
 
|}
 
|}
 
[[Kategoria:Użytkownicy]]
 
[[Kategoria:Użytkownicy]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Kazimierz]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Kazimierz]]

Wersja z 17:26, 28 sty 2019

Witam :-)

przyp. lp. lm.
M.
D.
C.
B.
N.
W.
aspekt ndok. prog. wiel. dok.
czas ↓ liczba → poj. mn. poj. mn. poj. mn. poj. mn.
terazniejszy -a

-e -i

-e

-i -i

set -ab

set -eb set -ib

si -ab

si -eb si -ib

-aha

-eše -iši

-aše

-eši -iši

set -al

set -el set -il

si -al

si -el si -il

przeszły -ava

-eva -iva

-ave

-eve -ive

bava -ab

bava -eb bava -ib

bave -ab

bave -eb bave -ib

-ahava

-eševa -išiva

-ahave

-eševe -išive

bava -al

bava -el bava -il

bave -al

bave -el bave -il

przyszły -amo

-emo -imo

-ame

-eme -ime

bamo -ab

bamo -eb bamo -ib

bame -ab

bame -eb bame -ib

-ahamo

-ešemo -išimo

-ahame

-ešeme -išime

bamo -al

bamo -el bamo -il

bame -al

bame -el bame -il