Użytkownik:Kazimierz

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Witam :-)

przyp. lp. lm.
M.
D.
C.
B.
N.
W.
aspekt ndok. prog. wiel. dok.
czas ↓ liczba → poj. mn. poj. mn. poj. mn. poj. mn.
terazniejszy -a

-e -i

-e

-i -i

set -ab

set -eb set -ib

si -ab

si -eb si -ib

-aha

-eše -iši

-aše

-eši -iši

set -al

set -el set -il

si -al

si -el si -il

przeszły -ava

-eva -iva

-ave

-eve -ive

bava -ab

bava -eb bava -ib

bave -ab

bave -eb bave -ib

-ahava

-eševa -išiva

-ahave

-eševe -išive

bava -al

bava -el bava -il

bave -al

bave -el bave -il

przyszły -amo

-emo -imo

-ame

-eme -ime

bamo -ab

bamo -eb bamo -ib

bame -ab

bame -eb bame -ib

-ahamo

-ešemo -išimo

-ahame

-ešeme -išime

bamo -al

bamo -el bamo -il

bame -al

bame -el bame -il