Użytkownik:Kazimierz/Brudnopis

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


przyp. lp. lm.
M. kyr kyry
D. kyrôs kyrys
C. kyrôv kyryv
B. kyrôns kyryns
N. kyrôm kyrym
W. kyru kyrji
przyp. lp. lm.
M. xunʹ xuni
D. xunês xunis
C. xunêv xuniv
B. xunêns xunins
N. xunêm xunim
W. xunʹu xunʹji
przyp. lp. lm.
M. tefôlʹ tefli
D. teflîs teflis
C. teflîv tefliv
B. teflîns teflins
N. teflîm teflim
W. teflʹu tefôlʹji
przyp. lp. lm.
M. kozla kozlä
D. kozlas kozläs
C. kozlav kozläv
B. kozlans kozläns
N. kozlam kozläm
W. kozlo kozlaji
przyp. lp. lm.
M. devđi devđi
D. devđis devđis
C. devđiv devđiv
B. devđins devđins
N. devđim devđim
W. devđu devđiji
aspekt ndok. prog. wiel. dok.
czas ↓ liczba → poj. mn. poj. mn. poj. mn. poj. mn.
terazniejszy -a

-e

-i

-e

-i

-i

set -ab

set -eb

set -ib

si -ab

si -eb

si -ib

-aha

-eše

-iši

-aše

-eši

-iši

set -al

set -el

set -il

si -al

si -el

si -il

przeszły -ava

-eva

-iva

-ave

-eve

-ive

bava -ab

bava -eb

bava -ib

bave -ab

bave -eb

bave -ib

-ahava

-eševa

-išiva

-ahave

-eševe

-išive

bava -al

bava -el

bava -il

bave -al

bave -el

bave -il

przyszły -amo

-emo

-imo

-ame

-eme

-ime

bamo -ab

bamo -eb

bamo -ib

bame -ab

bame -eb

bame -ib

-ahamo

-ešemo

-išimo

-ahame

-ešeme

-išime

bamo -al

bamo -el

bamo -il

bame -al

bame -el

bame -il


aspekt ndok. prog. wiel. dok.
czas ↓ liczba → poj. mn. poj. mn. poj. mn. poj. mn.
teraźniejszy set -an

set -en

set -in

si -an

si -en

si -in

set -ag

set -eg

set -ig

si -ag

si -eg

si -ig

baha -an

baha -en

baha -in

bahe -an

bahe -en

bahe -in

set -ad

set -ed

set -id

si -ad

si -ed

si -id

przeszły bava -an

bava -en

bava -in

bave -an

bave -en

bave -in

bava -ag

bava -eg

bava -ig

bave -ag

bave -eg

bave -ig

bahava -an

bahava -en

bahava -in

bahave -an

bahave -en

bahave -in

bava -ad

bava -ed

bava -id

bave -ad

bave -ed

bave -id

przyszły bamo -an

bamo -en

bamo -in

bame -an

bame -en

bame -in

bamo -ag

bamo -eg

bamo -ig

bame -ag

bame -eg

bame -ig

bahamo -an

bahamo -en

bahamo -in

bahame -an

bahame -en

bahame -in

bamo -ad

bamo -ed

bamo -id

bame -ad

bame -ed

bame -id


  • мав̇ rz ż — matka
  • ісъх rz — ojciec