Użytkownik:Spiritus/Barckie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki barckie (jkb. baresi frallë) od jakubiańskiego bar - brat (spyropol. bareti frálli; spyr. bardeti fjorldi; polon. barteti fjarlti; kamilgard. bareti frali; bartyjan. barfrálaj) - rodzina języków na Dianie, wywodząca się z Jakutu. Obecnie języków barckich używa się na wszystkich kontynentach. Są 2 (po bergskich i przed findejskimi) największą rodziną językową na planecie.

Prabarcki

Samogłoski

a e i o u [a e i o u]

Dyftongi

ae, ee, ie, oe, ue [ae, eɛ, je, oe, ue] au, eu, iu, ou, uu [aw, ew, ju, ow, uo]

Spółgłoski

p, b, t, d, k, g, f, v, š, ž, s, z, ś, ź, h, l, r, n, m, ' [p, b, t, d, k, g, f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, x, l, r, n, m, ʲ] ts, dz, tś, dź [[t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ]

Tekst

Pervet boni volneti e identiketi

Grupa Wschodnia

Wspólne zmiany

Fonetyczne

Wygłosowe ld, lt, rd, rt > lt, rt

Vn, Vm > V~ > V

C' > C

pi, pe, bi, be, p, b > f, v

š, ž > s, z

Grupy CjV1ljV1C, CjV1rjV1C > Cla:C, Cra:C

Grupy CV1lV1C, CV1rV1C > ClV:C, CrV:C

h [x] > h [h] > -

Ve > Vi > ai [aj]

Vu > au [aw]


Gramatyczne

Ustabilizowanie się końcówek osób:

1. = -a/-o

2. = -e/-e

3. = -au/-i

Ustabilizowanie się końcówek czasów:

Przeszły: -em

Przyszły: -en

Zanik Ergatywu, Essywu i Wokatywu.

Ustabilizowanie się końcówek przypadków:

Nom. - Acc. -an Dat. -el Ins. -e Gen. -ec

Przejście perfektu w aspekt dokonany

Zanik rodzaju

Tekst