Wajtulski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 379: Linia 379:
 
|Sygnalizuje brak samogłoski.
 
|Sygnalizuje brak samogłoski.
 
|}
 
|}
 +
 +
===Liczba===
 +
Liczby są cztery: pojedyncza, podwójna, potrójna i mnoga. Liczba pojedyncza nie ma morfemu, pozostałe tworzy się od niej przy pomocy prefiksów, sufiksów i cyrkumfiksów.
 +
{|class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 +
!<small>Schemat</small>
 +
!<small>I</small>
 +
!<small>II</small>
 +
!<small>III</small>
 +
!<small>IV</small>
 +
!<small>V</small>
 +
!<small>VI</small>
 +
|- align=center
 +
! l. podw.
 +
| тиї-
 +
| тиї-
 +
| к-
 +
| кеа-
 +
| -іоx
 +
| -іоx
 +
|-  align=center
 +
! l. potr.
 +
| н- -(еа)к
 +
| н- -(еа)к
 +
| н- -(еа)к
 +
| нў- -(еа)к
 +
| н- -(еа)к
 +
| н- -(еа)к
 +
|- align=center
 +
! l. mn.
 +
| -(еа)к
 +
| һ- -(еа)к
 +
| -(еа)к
 +
| -(еа)к
 +
| -(еа)к
 +
| һ- -(еа)к
 +
|-
 +
|}
 +
 +
===Przypadek===
 +
 +
Przypadki są trzy – mianownik, dopełniacz i przyimkownik (prepositionalis), przy czym ten ostatni w liczbie pojedynczej ujednolicił się z dopełniaczem, zaś w pozostałych liczbach z  mianownikiem (wyjątek stanowi odmiana części zaimków, w ramach której przyimkownik jest równy dopełniaczowi we wszystkich liczbach).
 +
 +
Możliwe końcówki dopełniacza:  -''а'', -''в'', -''и'', -''і'', -''егоа''. W liczbie podwójnej po końcówce ''-іоx'', a także potrójnej i mnogiej używa się -''а'', w zaimkach osobowych -''в'', przymiotniki zakończone spółgłoską najczęściej otrzymują ''-егоа'', dla pozostałych form o wyborze końcówki decyduje uzus.
  
 
[[Kategoria:Odprysk]]
 
[[Kategoria:Odprysk]]
 
[[Kategoria:Języki sztuczne a priori]]
 
[[Kategoria:Języki sztuczne a priori]]

Wersja z 22:11, 26 gru 2014

Język wajtulski (Lolle Voajtulla.png Лолле Воӑітулла)

Fonetyka

Samogłoski

  Przednie Tylne
Przymknięte i u
Półprzymknięte e o
Półotwarte ɛ ɔ
Prawie otwarte i otwarte a

Ponadto występują zredukowane alofony /ʊ/ od /u/, /ɪ/ od /i/ i /ə/ od /a/.

Zapis ortograficzny:

  • Cyrylica: и, у; е, о; еа, оа; а;
  • Łacinka: i, u; e, o; ė, ȯ; a.

Spółgłoski

  Dwuwargowe Wargowo-zębowe Przedniojęzykowe Podniebienne Welarne Języczkowe Gardłowe Krtaniowe
Nosowe m n N
Zwarte p t k
Szczelinowe f s ʕ h
Półsamogłoski ɥ ɥˁ ʋ j
Boczne l

Zapis ortograficzny:

  • Cyrylica: м, н, ң; б, п, д, т, ц, г, к; ө, с, ѕ, х, һ; ҩ, ҩҩ, в, і, ї; л, лл;
  • Łacinka: m, n, ṇ; p, ph, t, th, ṭ, k, kh; f, s, ṣ, x, h; w, ẉ, v, j, y; l, ḷ.

Tony

Istnieją dwa tony: niski i wysoki. Na piśmie tonów zwykle się nie zaznacza. W dokładniejszym zapisie używa się "ptaszka" dla oznaczenia tonu wysokiego w cyrylicy (np. ӑ), a "daszka" w łacince (np. ệ, â).

Alfabet

Język wajtulski jest zapisywany zarówno pismem wajtulskim jak i hiundajskim. Tabela poniżej zawiera znaki pisma wajtulskiego wraz z ich hiundajksimi (cyrylickimi) odpowiednikami i łacińską transkrypcją. Pismo to jest abugidą z domyślną samogłoską [o] lub [a], zmienianą przez dopisywanie do znaku innych samogłosek lub znaku ciszy. Dla lepszej czytelności symbole samogłosek zaprezentowano na tle litery ka. Ortografia wajtulska nie uwzględnia tonów.
Pismem tym pisze się od prawej do lewej.

Litera
w abugidzie wajtulskiej
Litera
w piśmie hiundajskim
Litera
w transkrypcji łacińskiej
Przypisana głoska Przykładowe słowo IPA Znaczenie Uwagi
WajtulKA.png га ka k
WajtulNGO.png ңо ṇo N
WajtulSO.png со so s
WajtulPHO.png по pho
WajtulTO.png до to t
WajtulHO.png һо ho h
WajtulTHO.png то tho
WajtulNO.png но no n
WajtulFO.png өо fo f
WajtulJO.png іо jo j
WajtulPO.png бо po p
WajtulWO.png ҩо wo ɥ
WajtulVO.png во vo ʋ
WajtulKHA.png ка kha
WajtulXO.png хо xo ʕ
WajtulLO.png ло lo l
WajtulLLO.png лло ḷo
WajtulWWO.png ҩҩо ẉo ɥˁ
WajtulYO.png їо yo
WajtulMO.png мо mo m
WajtulSSO.png ѕо ṣo
WajtulTTO.png цо ṭo
Wajtul-.png (о) (o) (o) Pusta kreska na początku wyrazu sygnalizuje nagłos samogłoskowy. Jeśli nie towarzyszy jej żaden znak samogłoski, oznacza to, że wyraz zaczyna się od [o].
WajtulI.png и i i, ɪ
WajtulU.png у u u, ʊ
WajtulA.png а, о a, o a, ə, o Znakom ka i kʰa nadaje wartość samogłoski [o], dla innych znaków wnosi wartość [a].
WajtulOA.png оа ȯ ɔ
WajtulE.png е e e
WajtulEA.png еа ė ɛ
Wajtul0.png Sygnalizuje brak samogłoski.

Liczba

Liczby są cztery: pojedyncza, podwójna, potrójna i mnoga. Liczba pojedyncza nie ma morfemu, pozostałe tworzy się od niej przy pomocy prefiksów, sufiksów i cyrkumfiksów.

Schemat I II III IV V VI
l. podw. тиї- тиї- к- кеа- -іоx -іоx
l. potr. н- -(еа)к н- -(еа)к н- -(еа)к нў- -(еа)к н- -(еа)к н- -(еа)к
l. mn. -(еа)к һ- -(еа)к -(еа)к -(еа)к -(еа)к һ- -(еа)к

Przypadek

Przypadki są trzy – mianownik, dopełniacz i przyimkownik (prepositionalis), przy czym ten ostatni w liczbie pojedynczej ujednolicił się z dopełniaczem, zaś w pozostałych liczbach z mianownikiem (wyjątek stanowi odmiana części zaimków, w ramach której przyimkownik jest równy dopełniaczowi we wszystkich liczbach).

Możliwe końcówki dopełniacza: -а, -в, -и, -і, -егоа. W liczbie podwójnej po końcówce -іоx, a także potrójnej i mnogiej używa się -а, w zaimkach osobowych -в, przymiotniki zakończone spółgłoską najczęściej otrzymują -егоа, dla pozostałych form o wyborze końcówki decyduje uzus.