Współlang 0.1: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ '''Samogłoski''' |- ! ! Przednie ! Centralne ! Tylne |- ! Przymknięte | [i] '''i''' | | rowspan=2| [u~o] '''u''...”)
 
m
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 67: Linia 67:
 
|-
 
|-
 
! Bezdźwięczne
 
! Bezdźwięczne
| [f] '''f'''
+
| colspan=2| [f] '''f'''
| [s] '''s'''
+
| colspan=2| [s] '''s'''
 
| [ɕ] '''ŝ'''
 
| [ɕ] '''ŝ'''
 
|
 
|
Linia 76: Linia 76:
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 +
| [ʨ] '''ĉ'''
 
|
 
|
| [ʨ] '''ĉ'''
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 83: Linia 83:
 
| colspan=2| [w] '''w'''
 
| colspan=2| [w] '''w'''
 
| colspan=2|  
 
| colspan=2|  
 +
| [j] '''y'''
 
|
 
|
| [j] '''y'''
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 104: Linia 104:
 
|}
 
|}
  
 +
 +
Konstrukcja sylaby: (C)(C)V(C)(C)
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 615: Linia 617:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
Oŝcet sfedlistra awwa suẑzovdre mnoro claŝtrit.
 +
[ɑɕkət sfɛdlistra awːa soʑzɔvdrɛ mnɑrɔ klaɕtrit]

Aktualna wersja na dzień 01:41, 3 sty 2014

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i [u~o] u
Półprzymknięte [ɛ~ə] e
Średnie [ɔ~ɑ] o
Otwarte [a] a
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Palatalne Welarne
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ñ
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t] t [k] c [ʔ]
Dźwięczne [b~β] b [d~ð] d [g~ɣ] g
Szczelinowe Dźwięczne [v] v [z] z [ʑ]
Bezdźwięczne [f] f [s] s [ɕ] ŝ
Afrykaty [ʨ] ĉ
Aproksymanty [w] w [j] y
Boczne [l] l [ɬ] ş
Boczne [r] r


Konstrukcja sylaby: (C)(C)V(C)(C)

Dozwolone zbitki spółgłosek
m n ŋ p b t d k g ʔ ʨ f v s z ɕ ʑ r l ɬ
m mm mn mp mb mt md mk mg mf mv ms mz mr ml
n nm nn nt nd nf nv ns nz nr nl
ŋ ŋm ŋŋ ŋt ŋd ŋk ŋg ŋf ŋv ŋs ŋz ŋɕ ŋʑ ŋr ŋl
p pm pn pp pt pk ps pr pl
b βm bn bb βd bg bz br bl
t tm tn tp tt tk tf ts tr tl
d ðm dn ðŋ ðb dd ðg dv dz ðr dl
k km kn kp kt kk kf ks kr kl
g ɣm ɣn ɣb ɣd gg gv gz gr gl
ʔ ʔm ʔn ʔʔ ʔf ʔs ʔɕ ʔl
ʨ ʨm ʨn ʨp ʨt ʨk ʨʨ ʨf ʨs ʨɕ ʨr ʨl
f fm fn fp ft fk ff fs fr fl
v vm vn vb vd vg vv vz vr vl
s sm sn sp st sk sf ss sr sl
z zm zn zb zd zg zv zz zr zl
ɕ ɕm ɕn ɕŋ ɕp ɕt ɕk ɕʔ ɕʨ ɕf ɕs ɕɕ ɕr ɕl
ʑ ʑm ʑn ʑŋ ʑb ʑd ʑg ʑʔ ʑv ʑz ʑʑ ʑr ʑl
r rm rn rp rb rt rd rk rg rf rv rs rz rr rl
l lm ln lp lb lt ld lk lg lf lv ls lz ll
ɬ ɬm ɬp ɬb ɬt ɬd ɬk ɬg ɬʔ ɬf ɬv ɬl ɬɬ
w wm wn wp wb wt wd wk wg wf wv ws wz wr wl
j jm jn jp jb jt jd jk jg jf jv js jz jr jl

Oŝcet sfedlistra awwa suẑzovdre mnoro claŝtrit. [ɑɕkət sfɛdlistra awːa soʑzɔvdrɛ mnɑrɔ klaɕtrit]