Wysoki: Informacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
 
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[To raczej takie ogólne informacje dla mnie, będę to edytował.]'''
 
 
 
Końcówki:
 
Końcówki:
 
*'''-идца''' : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 
*'''-идца''' : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
Linia 15: Linia 13:
  
  
* TorT, TolT, TerT, TelT -> TorT/TarT, TolT/TalT, TrѣT, TlѣT
+
* TorT, TolT, TerT, TelT -> TurT, TulT, TarT, TalT
* olT-, orT- -> laT, raT
+
* orT-, olT- -> ruT, luT
* tl, dl -> sl, zl
+
* tl, dl -> tal, dal
 
* tj, dj -> št, žd
 
* tj, dj -> št, žd
* -tti, -dti - -> s'ti, z'ti
+
* ě -> я
 
 
 
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 45: Linia 41:
 
|-
 
|-
 
! Otwarte
 
! Otwarte
| [æ] '''ѣ'''
+
|
 
| colspan=2| [a] '''а я'''
 
| colspan=2| [a] '''а я'''
 
|-
 
|-
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|+ '''Alofonia Samogłoskowa'''
 +
|-
 +
! rowspan=2| Fonem
 +
! rowspan=2| Pozycja
 +
! rowspan=2| Symbol
 +
! colspan=3| Wymowa
 +
|-
 +
! <small>Akcentowane</small>
 +
! <small>Przed akcentem</small>
 +
! <small>Po akcencie</small>
 +
|-
 +
! rowspan=3| /a/
 +
| (C)'''V'''(C)
 +
| rowspan=2| а
 +
| [a]
 +
| [ɘ]
 +
| [ɐ]
 +
|-
 +
| (C/Cʲ)'''V'''Cʲ
 +
| [æ̈]
 +
| [ɪ̟]
 +
| [æ̈]
 +
|-
 +
| (Cʲ)'''V'''(C/Cʲ)
 +
| я
 +
| [æ]
 +
| [ɪ]
 +
| [æ]
 
|}
 
|}
  
Linia 55: Linia 82:
 
! rowspan=2 colspan=2|
 
! rowspan=2 colspan=2|
 
! rowspan=2| Wargowe
 
! rowspan=2| Wargowe
! rowspan=2| Koronalne
+
! colspan=2| Koronalne
 
! colspan=2| Dorsalne
 
! colspan=2| Dorsalne
 
|-
 
|-
 +
! <small>Dziąsłowe</small>
 +
! <small>Zadziąsłowe</small>
 
! <small>Palatalne</small>
 
! <small>Palatalne</small>
 
! <small>Welarne</small>
 
! <small>Welarne</small>
Linia 65: Linia 94:
 
| [m] '''м'''
 
| [m] '''м'''
 
| [n] '''н'''
 
| [n] '''н'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 71: Linia 101:
 
| [mʲ] '''мь'''
 
| [mʲ] '''мь'''
 
| [nʲ] '''нь'''
 
| [nʲ] '''нь'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 78: Linia 109:
 
| [p] '''п''' [b] '''б'''
 
| [p] '''п''' [b] '''б'''
 
| [t] '''т''' [d] '''д'''
 
| [t] '''т''' [d] '''д'''
 +
|
 
|
 
|
 
| [k] '''к'''
 
| [k] '''к'''
Linia 84: Linia 116:
 
| [pʲ] '''пь''' [bʲ] '''бь'''
 
| [pʲ] '''пь''' [bʲ] '''бь'''
 
|
 
|
 +
|
 
|
 
|
 
| [kʲ] '''кь'''
 
| [kʲ] '''кь'''
Linia 91: Linia 124:
 
|  
 
|  
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
| [ʨ] '''ч''' [ʥ] '''дж'''
+
| [ʧ] '''ч'''
|  
+
| [ʨ] '''чь'''
 +
|
 
|-
 
|-
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
 
|  
 
|  
 
| [ʦʲ] '''ть''' [ʣʲ] '''дь'''
 
| [ʦʲ] '''ть''' [ʣʲ] '''дь'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 104: Linia 139:
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
| [ɕ] '''ш''' [ʑ] '''ж'''
+
| [ʃ] '''ш''' [ʒ] '''ж'''
| [x] '''х'''
+
| [ɕ] '''шь''' [ʑ] '''жь'''
 +
|
 
|-
 
|-
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
Linia 111: Linia 147:
 
| [sʲ] '''сь''' [zʲ] '''зь'''  
 
| [sʲ] '''сь''' [zʲ] '''зь'''  
 
|
 
|
| [ç] '''хь'''
+
|
 +
|
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| Płynne
 
! rowspan=2| Płynne
 
! <small>Twarde</small>
 
! <small>Twarde</small>
 
|
 
|
| [r] '''р''' [ɭ] '''л'''
+
| [] '''р''' [ɫ̞] '''л'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 122: Linia 160:
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
 
|
 
|
|
+
| [r̝ʲ] '''рь''' [l̝ʲ] '''ль'''
 +
|  
 
| [j] '''й'''
 
| [j] '''й'''
 
|  
 
|  
Linia 150: Linia 189:
 
|-
 
|-
 
! Mianownik
 
! Mianownik
| Ѥжь
+
| Ижь
 
| Мя
 
| Мя
 
| Тя
 
| Тя
 
| Вя
 
| Вя
| То
+
| Кав
| Та
+
| Кая
 
| Ти
 
| Ти
 
| Тe
 
| Тe
Linia 165: Linia 204:
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Ѥку/йку
+
| Ѥку
| Ѥю/йю
+
| rowspan=3| Ѥю
| colspan=2| Их
+
| colspan=2| Ишь
 
| Себи
 
| Себи
 
|-
 
|-
 
! Celownik
 
! Celownik
| Менѣ/ми
+
| Меня/ми
| Тoбѣ/ти
+
| Тoбя/ти
 
| Нам
 
| Нам
 
| Вам
 
| Вам
| Ѥму/йму
+
| Ѥму
| Ѥю/йю
 
 
| colspan=2| Им
 
| colspan=2| Им
| Сoбѣ
+
| Сoбя
 
|-
 
|-
 
! Biernik
 
! Biernik
| Мени/ми
+
| Мени
| Теби/ти
+
| Теби
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Неку/ку
+
| Ѥку
| Той
+
| Ишь
| Их
 
 
| Тe
 
| Тe
 
| Себи/Сю
 
| Себи/Сю
 
|-
 
|-
 
! Narzędnik
 
! Narzędnik
| Мной
+
| Мнуй
| Тобой
+
| Тобуй
 
| Нами
 
| Нами
 
| Вами
 
| Вами
| Ним
+
| rowspan=2| Ним
| Нёй
+
| rowspan=2| Нюй
 
| colspan=2| Ними
 
| colspan=2| Ними
 
| Собой
 
| Собой
 
|-
 
|-
 
! Prepozycjonał
 
! Prepozycjonał
| Менѣ
+
| Мене
| Тoбѣ
+
| Тoбе
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Ним
+
| colspan=2| Нишь
| Ни
+
| Сoбе
| colspan=2| Них
 
| Сoбѣ
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linia 261: Linia 296:
 
|}
 
|}
  
* '''Що''' [ɕʨo] Co
+
* '''Ать''' [aʦʲ] Tak
* '''Що-ж''' [ɕʨoʑ] Coś
+
* '''Нет''' [nʲet] Nie
* '''Нѥвó''' [nʲjɛvᶹo] Nic
 
* '''Кдо''' [gdo] Kto
 
* '''Кдо-ж''' [gdoʑ] Ktoś
 
* '''Никáд''' [nʲikad] Nikt
 
* '''Длящó''' [dlʲaɕʨo] Dlaczego
 
* '''Длящó-ж''' [dlʲaɕʨoʑ] Dlatego
 
* '''Дѣй''' [ʣʲæj] Gdzie
 
* '''Дѣ-ж''' [ʣʲæʑ] Gdzieś
 
* '''Нѥвся''' [nʲjɛvᶹsʲa] Nigdzie
 
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
* '''Такá-ж''' [tɘkaʑ] Tak
+
* '''Зачáс''' [zɘˈʨas] Wtedy
* '''Каддá''' [kɘdːa] Kiedy
+
* '''К вершу реки''' [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
* '''Зачáс''' [zɘʨas] Wtedy
+
* '''Себидца''' [sʲeˈbʲiʦːa] Osoba
* '''То-б-щь''' [topɕ] To by się
+
* '''Чюсь''' [ʨʊsʲ] Część
 +
* '''Действишкут''' [ʣʲejˈstv̥ʲiʃkʊt] Czasownik
 +
* '''Словишкут''' [sɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Rzeczownik
 +
* '''Прюсловишкут''' [pr̝ʲʊsɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Przymiotnik
 +
* '''Себислов''' [sʲebʲiˈsɫ̞ov] Zaimek osobowy
 +
* '''Прюеднишкут''' [pr̝ʲʊjedˈnʲiʃkʊt] Spójnik
 +
* '''Шляб''' [ʃl̝ʲab] Chleb
 +
* '''Кнюжа''' [ˈknʲʊʒa] Książka
 +
* '''Курва''' [kʊr̞ˈva] Krowa
 +
* '''Мулко''' [mʊɫ̞kɐ] Mleko
 +
 
 +
 
 +
* '''То идют.'''
 +
* '''Ѥму идют сю'''
 +
* '''То пошат'''
  
* '''То идют к вершу реки.'''<br/>[to‿jʣʲʊt k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki]<br/>On idzie nad rzekę.
+
 
* '''То пошат к вершу реки.'''<br/>[to pɘʃat k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki]<br/>On poszedł nad rzekę.
+
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
* '''
+
|+ '''Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)'''
 +
|-
 +
! rowspan=2| Czas
 +
! rowspan=2| Aspekt
 +
! colspan=1| Tryb
 +
|-
 +
! <small>Oznajmujący</small>
 +
|-
 +
! rowspan=5| Teraź.
 +
! <small>Prosty</small>
 +
| Чита
 +
|-
 +
! <small>Ciągły</small>
 +
| Читую сю
 +
|-
 +
! <small>Dokonany</small>
 +
| Считя
 +
|-
 +
! <small>Perfekt</small>
 +
| Ут ѥку считан ѥсь
 +
|-
 +
! <small>Perfekt ciągły</small>
 +
| Ут ѥку считыван ѥсь
 +
|-
 +
! rowspan=5| Przeszł.
 +
! <small>Prosty</small>
 +
| Читал
 +
|-
 +
! <small>Ciągły</small>
 +
| Читуял сю
 +
|-
 +
! <small>Dokonany</small>
 +
| Считал
 +
|-
 +
! <small>Perfekt</small>
 +
| Ут ѥку считан был
 +
|-
 +
! <small>Perfekt ciągły</small>
 +
| Ут ѥку считыван был
 +
|-
 +
! rowspan=6| Przyszł.
 +
! <small>Prosty</small>
 +
| Жилбут читать
 +
|-
 +
! <small>Ciągły</small>
 +
| Жилбут читуять сю
 +
|-
 +
! <small>Dokonany</small>
 +
| Жилбут считать
 +
|-
 +
! <small>Perfekt</small>
 +
| Зжилбут чю ут ѥку считан был
 +
|-
 +
! <small>Perfekt ciągły</small>
 +
| Зжилбут чю ут ѥку считыван был
 +
|}

Aktualna wersja na dzień 15:36, 8 maj 2014

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TurT, TulT, TarT, TalT
 • orT-, olT- -> ruT, luT
 • tl, dl -> tal, dal
 • tj, dj -> št, žd
 • ě -> я
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte
Otwarte [a] а я
Alofonia Samogłoskowa
Fonem Pozycja Symbol Wymowa
Akcentowane Przed akcentem Po akcencie
/a/ (C)V(C) а [a] [ɘ] [ɐ]
(C/Cʲ)V [æ̈] [ɪ̟] [æ̈]
(Cʲ)V(C/Cʲ) я [æ] [ɪ] [æ]
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʧ] ч [ʨ] чь
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ʃ] ш [ʒ] ж [ɕ] шь [ʑ] жь
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь
Płynne Twarde [r̞] р [ɫ̞] л
Miękkie [r̝ʲ] рь [l̝ʲ] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ижь Мя Тя Вя Кав Кая Ти Тe Себи
Dopełniacz Мени Теби Нас Вас Ѥку Ѥю Ишь Себи
Celownik Меня/ми Тoбя/ти Нам Вам Ѥму Им Сoбя
Biernik Мени Теби Нас Вас Ѥку Ишь Тe Себи/Сю
Narzędnik Мнуй Тобуй Нами Вами Ним Нюй Ними Собой
Prepozycjonał Мене Тoбе Нас Вас Нишь Сoбе
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoн Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєко Ажєю Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєко Ажєю Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоёй Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
 • Ать [aʦʲ] Tak
 • Нет [nʲet] Nie
 • Качь [kaʨ] Jak
 • Зачáс [zɘˈʨas] Wtedy
 • К вершу реки [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
 • Себидца [sʲeˈbʲiʦːa] Osoba
 • Чюсь [ʨʊsʲ] Część
 • Действишкут [ʣʲejˈstv̥ʲiʃkʊt] Czasownik
 • Словишкут [sɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Rzeczownik
 • Прюсловишкут [pr̝ʲʊsɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Przymiotnik
 • Себислов [sʲebʲiˈsɫ̞ov] Zaimek osobowy
 • Прюеднишкут [pr̝ʲʊjedˈnʲiʃkʊt] Spójnik
 • Шляб [ʃl̝ʲab] Chleb
 • Кнюжа [ˈknʲʊʒa] Książka
 • Курва [kʊr̞ˈva] Krowa
 • Мулко [mʊɫ̞kɐ] Mleko


 • То идют.
 • Ѥму идют сю
 • То пошат


Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)
Czas Aspekt Tryb
Oznajmujący
Teraź. Prosty Чита
Ciągły Читую сю
Dokonany Считя
Perfekt Ут ѥку считан ѥсь
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван ѥсь
Przeszł. Prosty Читал
Ciągły Читуял сю
Dokonany Считал
Perfekt Ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван был
Przyszł. Prosty Жилбут читать
Ciągły Жилбут читуять сю
Dokonany Жилбут считать
Perfekt Зжилбут чю ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Зжилбут чю ут ѥку считыван был