Wysoki: Informacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 14: Linia 14:
  
 
* TorT, TolT, TerT, TelT -> TurT, TulT, TarT, TalT
 
* TorT, TolT, TerT, TelT -> TurT, TulT, TarT, TalT
* orT-, olT- -> luT, ruT
+
* orT-, olT- -> ruT, luT
 
* tl, dl -> tal, dal
 
* tl, dl -> tal, dal
 
* tj, dj -> št, žd
 
* tj, dj -> št, žd
 
+
* ě -> я
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 296: Linia 296:
 
|}
 
|}
  
 +
* '''Ать''' [aʦʲ] Tak
 +
* '''Нет''' [nʲet] Nie
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
 
* '''Зачáс''' [zɘˈʨas] Wtedy
 
* '''Зачáс''' [zɘˈʨas] Wtedy
Linia 306: Linia 308:
 
* '''Себислов''' [sʲebʲiˈsɫ̞ov] Zaimek osobowy
 
* '''Себислов''' [sʲebʲiˈsɫ̞ov] Zaimek osobowy
 
* '''Прюеднишкут''' [pr̝ʲʊjedˈnʲiʃkʊt] Spójnik
 
* '''Прюеднишкут''' [pr̝ʲʊjedˈnʲiʃkʊt] Spójnik
 +
* '''Шляб''' [ʃl̝ʲab] Chleb
 +
* '''Кнюжа''' [ˈknʲʊʒa] Książka
 +
* '''Курва''' [kʊr̞ˈva] Krowa
 +
* '''Мулко''' [mʊɫ̞kɐ] Mleko
  
  

Aktualna wersja na dzień 15:36, 8 maj 2014

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TurT, TulT, TarT, TalT
 • orT-, olT- -> ruT, luT
 • tl, dl -> tal, dal
 • tj, dj -> št, žd
 • ě -> я
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte
Otwarte [a] а я
Alofonia Samogłoskowa
Fonem Pozycja Symbol Wymowa
Akcentowane Przed akcentem Po akcencie
/a/ (C)V(C) а [a] [ɘ] [ɐ]
(C/Cʲ)V [æ̈] [ɪ̟] [æ̈]
(Cʲ)V(C/Cʲ) я [æ] [ɪ] [æ]
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʧ] ч [ʨ] чь
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ʃ] ш [ʒ] ж [ɕ] шь [ʑ] жь
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь
Płynne Twarde [r̞] р [ɫ̞] л
Miękkie [r̝ʲ] рь [l̝ʲ] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ижь Мя Тя Вя Кав Кая Ти Тe Себи
Dopełniacz Мени Теби Нас Вас Ѥку Ѥю Ишь Себи
Celownik Меня/ми Тoбя/ти Нам Вам Ѥму Им Сoбя
Biernik Мени Теби Нас Вас Ѥку Ишь Тe Себи/Сю
Narzędnik Мнуй Тобуй Нами Вами Ним Нюй Ними Собой
Prepozycjonał Мене Тoбе Нас Вас Нишь Сoбе
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoн Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєко Ажєю Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєко Ажєю Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоёй Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
 • Ать [aʦʲ] Tak
 • Нет [nʲet] Nie
 • Качь [kaʨ] Jak
 • Зачáс [zɘˈʨas] Wtedy
 • К вершу реки [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
 • Себидца [sʲeˈbʲiʦːa] Osoba
 • Чюсь [ʨʊsʲ] Część
 • Действишкут [ʣʲejˈstv̥ʲiʃkʊt] Czasownik
 • Словишкут [sɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Rzeczownik
 • Прюсловишкут [pr̝ʲʊsɫ̞ɐˈvʲiʃkʊt] Przymiotnik
 • Себислов [sʲebʲiˈsɫ̞ov] Zaimek osobowy
 • Прюеднишкут [pr̝ʲʊjedˈnʲiʃkʊt] Spójnik
 • Шляб [ʃl̝ʲab] Chleb
 • Кнюжа [ˈknʲʊʒa] Książka
 • Курва [kʊr̞ˈva] Krowa
 • Мулко [mʊɫ̞kɐ] Mleko


 • То идют.
 • Ѥму идют сю
 • То пошат


Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)
Czas Aspekt Tryb
Oznajmujący
Teraź. Prosty Чита
Ciągły Читую сю
Dokonany Считя
Perfekt Ут ѥку считан ѥсь
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван ѥсь
Przeszł. Prosty Читал
Ciągły Читуял сю
Dokonany Считал
Perfekt Ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван был
Przyszł. Prosty Жилбут читать
Ciągły Жилбут читуять сю
Dokonany Жилбут считать
Perfekt Зжилбут чю ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Зжилбут чю ут ѥку считыван был