Wysoki: Informacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 55: Linia 55:
 
! rowspan=2 colspan=2|
 
! rowspan=2 colspan=2|
 
! rowspan=2| Wargowe
 
! rowspan=2| Wargowe
! rowspan=2| Koronalne
+
! colspan=2| Koronalne
 
! colspan=2| Dorsalne
 
! colspan=2| Dorsalne
 
|-
 
|-
 +
! <small>Dziąsłowe</small>
 +
! <small>Zadziąsłowe</small>
 
! <small>Palatalne</small>
 
! <small>Palatalne</small>
 
! <small>Welarne</small>
 
! <small>Welarne</small>
Linia 65: Linia 67:
 
| [m] '''м'''
 
| [m] '''м'''
 
| [n] '''н'''
 
| [n] '''н'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 71: Linia 74:
 
| [mʲ] '''мь'''
 
| [mʲ] '''мь'''
 
| [nʲ] '''нь'''
 
| [nʲ] '''нь'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 78: Linia 82:
 
| [p] '''п''' [b] '''б'''
 
| [p] '''п''' [b] '''б'''
 
| [t] '''т''' [d] '''д'''
 
| [t] '''т''' [d] '''д'''
 +
|
 
|
 
|
 
| [k] '''к'''
 
| [k] '''к'''
Linia 84: Linia 89:
 
| [pʲ] '''пь''' [bʲ] '''бь'''
 
| [pʲ] '''пь''' [bʲ] '''бь'''
 
|
 
|
 +
|
 
|
 
|
 
| [kʲ] '''кь'''
 
| [kʲ] '''кь'''
Linia 91: Linia 97:
 
|  
 
|  
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
| [ʨ] '''ч''' [ʥ] '''дж'''
+
| colspan=2| [ʧ~ʨ] '''ч'''
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
Linia 97: Linia 103:
 
|  
 
|  
 
| [ʦʲ] '''ть''' [ʣʲ] '''дь'''
 
| [ʦʲ] '''ть''' [ʣʲ] '''дь'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 104: Linia 111:
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
| [ɕ] '''ш''' [ʑ] '''ж'''
+
| colspan=2| [ʃ~ɕ] '''ш''' [ʒ~ʑ] '''ж'''
| [x] '''х'''
+
|
 
|-
 
|-
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
Linia 111: Linia 118:
 
| [sʲ] '''сь''' [zʲ] '''зь'''  
 
| [sʲ] '''сь''' [zʲ] '''зь'''  
 
|
 
|
| [ç] '''хь'''
+
|
 +
|
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| Płynne
 
! rowspan=2| Płynne
Linia 117: Linia 125:
 
|
 
|
 
| [r̞] '''р''' [ɫ̞] '''л'''
 
| [r̞] '''р''' [ɫ̞] '''л'''
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 123: Linia 132:
 
|
 
|
 
| [r̝ʲ] [ʎ̝] '''ль'''
 
| [r̝ʲ] [ʎ̝] '''ль'''
 +
|
 
| [j] '''й'''
 
| [j] '''й'''
 
|  
 
|  
Linia 291: Linia 301:
 
! rowspan=2| Czas
 
! rowspan=2| Czas
 
! rowspan=2| Aspekt
 
! rowspan=2| Aspekt
! colspan=4| Tryb
+
! colspan=1| Tryb
 
|-
 
|-
 
! <small>Oznajmujący</small>
 
! <small>Oznajmujący</small>
! <small>Przypuszczający</small>
 
! <small>Życzący</small>
 
! <small>Nieświadka</small>
 
 
|-
 
|-
 
! rowspan=5| Teraź.
 
! rowspan=5| Teraź.
 
! <small>Prosty</small>
 
! <small>Prosty</small>
 
| Чита
 
| Чита
!
 
| Чита-же
 
| Чита ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Ciągły</small>
 
! <small>Ciągły</small>
| Ѥсь чита
+
| Читую сю
!
 
| Ѥсь чита-же
 
| Ѥсь чита ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Dokonany</small>
 
! <small>Dokonany</small>
 
| Считя
 
| Считя
!
 
| Считя-же
 
| Считя ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt</small>
 
! <small>Perfekt</small>
| Ут ѥку считан
+
| Ут ѥку считан ѥсь
!
 
| Ут ѥку считан-же
 
| Ут ѥку считан ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt ciągły</small>
 
! <small>Perfekt ciągły</small>
| Ут ѥку считан ѥсь
+
| Ут ѥку считыван ѥсь
!
 
| Ут ѥку считан-же ѥсь
 
| Ут ѥку считан ѥсь ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! rowspan=5| Przeszł.
 
! rowspan=5| Przeszł.
 
! <small>Prosty</small>
 
! <small>Prosty</small>
 
| Читал
 
| Читал
| Ли читал
 
| Читал-же
 
| Читал ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Ciągły</small>
 
! <small>Ciągły</small>
| Был читал
+
| Читуял сю
| Был ли читал
 
| Был-же читал
 
| Был ли-нет читал
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Dokonany</small>
 
! <small>Dokonany</small>
 
| Считал
 
| Считал
| Ли считал
 
| Считал-же
 
| Считал ли-нет
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt</small>
 
! <small>Perfekt</small>
| Ут ѥку был считан
+
| Ут ѥку считан был
| Ут ѥку был ли считан
 
| Ут ѥку был-же считан
 
| Ут ѥку был ли-нет считан
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt ciągły</small>
 
! <small>Perfekt ciągły</small>
| Ут ѥку был считан был
+
| Ут ѥку считыван был
| Ут ѥку был ли считан был
 
| Ут ѥку был-же считан был
 
| Ут ѥку был ли-нет считан был
 
 
|-
 
|-
 
! rowspan=5| Przyszł.
 
! rowspan=5| Przyszł.
 
! <small>Prosty</small>
 
! <small>Prosty</small>
 
| Жилбут читать
 
| Жилбут читать
!
 
| Жилбут-же читать
 
| Жилбут ли-нет читать
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Ciągły</small>
 
! <small>Ciągły</small>
 
| Жилбут быть читать
 
| Жилбут быть читать
!
 
| Жилбут-же быть читать
 
| Жилбут ли-нет быть читать
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Dokonany</small>
 
! <small>Dokonany</small>
 
| Жилбут считать
 
| Жилбут считать
!
 
| Жилбут-же считать
 
| Жилбут ли-нет считать
 
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt</small>
 
! <small>Perfekt</small>
 
| Ут ѥку зжилбить считать
 
| Ут ѥку зжилбить считать
!
 
| Ут ѥку зжилбить-же считать
 
| Ут ѥку зжилбить ли-нет считать
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 10:14, 7 maj 2014

[To raczej takie ogólne informacje dla mnie, będę to edytował.]

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TorT/TarT, TolT/TalT, TrѣT, TlѣT
 • olT-, orT- -> laT, raT
 • tl, dl -> sl, zl
 • tj, dj -> št, žd
 • -tti, -dti - -> s'ti, z'ti


Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte
Otwarte [a] а я
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʧ~ʨ] ч
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ʃ~ɕ] ш [ʒ~ʑ] ж
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь
Płynne Twarde [r̞] р [ɫ̞] л
Miękkie [r̝ʲ] [ʎ̝] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ѥжь Мя Тя Вя То Та Ти Тe Себи
Dopełniacz Мени Теби Нас Вас Ѥку/йку Ѥю/йю Их Себи
Celownik Менѣ/ми Тoбѣ/ти Нам Вам Ѥму/йму Ѥю/йю Им Сoбѣ
Biernik Мени/ми Теби/ти Нас Вас Неку/ку Той Их Тe Себи/Сю
Narzędnik Мной Тобой Нами Вами Ним Нёй Ними Собой
Prepozycjonał Менѣ Тoбѣ Нас Вас Ним Ни Них Сoбѣ
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoн Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєко Ажєю Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєко Ажєю Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоёй Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
 • Що [ɕʨo] Co
 • Що-ж [ɕʨoʑ] Coś
 • Нѥвó [nʲjɛvᶹo] Nic
 • Кдо [gdo] Kto
 • Кдо-ж [gdoʑ] Ktoś
 • Никáд [nʲikad] Nikt
 • Длящó [dlʲaɕʨo] Dlaczego
 • Длящó-ж [dlʲaɕʨoʑ] Dlatego
 • Дѣй [ʣʲæj] Gdzie
 • Дѣ-ж [ʣʲæʑ] Gdzieś
 • Нѥвся [nʲjɛvᶹsʲa] Nigdzie
 • Качь [kaʨ] Jak
 • Такá-ж [tɘkaʑ] Tak
 • Каддá [kɘdːa] Kiedy
 • Зачáс [zɘʨas] Wtedy
 • То-б-щь [topɕ] To by się
 • К вершу реки [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki


 • То идют.
 • Ѥму идют сю
 • То пошат


Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)
Czas Aspekt Tryb
Oznajmujący
Teraź. Prosty Чита
Ciągły Читую сю
Dokonany Считя
Perfekt Ут ѥку считан ѥсь
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван ѥсь
Przeszł. Prosty Читал
Ciągły Читуял сю
Dokonany Считал
Perfekt Ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван был
Przyszł. Prosty Жилбут читать
Ciągły Жилбут быть читать
Dokonany Жилбут считать
Perfekt Ут ѥку зжилбить считать