Wysoki: Informacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 287: Linia 287:
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Czasy, Aspekty, Tryby - Mówić (1sg)'''
+
|+ '''Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| Czas
 
! rowspan=2| Czas
 
! rowspan=2| Aspekt
 
! rowspan=2| Aspekt
! Tryb
+
! colspan=4| Tryb
 
|-
 
|-
 
! <small>Oznajmujący</small>
 
! <small>Oznajmujący</small>
Linia 300: Linia 300:
 
! rowspan=5| Teraź.
 
! rowspan=5| Teraź.
 
! <small>Prosty</small>
 
! <small>Prosty</small>
|
+
| Чита
 +
!
 +
| Чита-же
 +
| Чита ли-нет
 
|-
 
|-
 
! <small>Ciągły</small>
 
! <small>Ciągły</small>
|
+
| Ѥсь чита
 +
!
 +
| Ѥсь чита-же
 +
| Ѥсь чита ли-нет
 
|-
 
|-
 
! <small>Dokonany</small>
 
! <small>Dokonany</small>
|
+
| Считя
 +
!
 +
| Считя-же
 +
| Считя ли-нет
 
|-
 
|-
 
! <small>Perfekt</small>
 
! <small>Perfekt</small>

Wersja z 21:07, 6 maj 2014

[To raczej takie ogólne informacje dla mnie, będę to edytował.]

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TorT/TarT, TolT/TalT, TrѣT, TlѣT
 • olT-, orT- -> laT, raT
 • tl, dl -> sl, zl
 • tj, dj -> št, žd
 • -tti, -dti - -> s'ti, z'ti


Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte
Otwarte [a] а я
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʨ] ч [ʥ] дж
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ɕ] ш [ʑ] ж [x] х
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь [ç] хь
Płynne Twarde [r̞] р [ɫ̞] л
Miękkie [r̝ʲ] [ʎ̝] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ѥжь Мя Тя Вя То Та Ти Тe Себи
Dopełniacz Мени Теби Нас Вас Ѥку/йку Ѥю/йю Их Себи
Celownik Менѣ/ми Тoбѣ/ти Нам Вам Ѥму/йму Ѥю/йю Им Сoбѣ
Biernik Мени/ми Теби/ти Нас Вас Неку/ку Той Их Тe Себи/Сю
Narzędnik Мной Тобой Нами Вами Ним Нёй Ними Собой
Prepozycjonał Менѣ Тoбѣ Нас Вас Ним Ни Них Сoбѣ
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoн Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєко Ажєю Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєко Ажєю Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоёй Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
 • Що [ɕʨo] Co
 • Що-ж [ɕʨoʑ] Coś
 • Нѥвó [nʲjɛvᶹo] Nic
 • Кдо [gdo] Kto
 • Кдо-ж [gdoʑ] Ktoś
 • Никáд [nʲikad] Nikt
 • Длящó [dlʲaɕʨo] Dlaczego
 • Длящó-ж [dlʲaɕʨoʑ] Dlatego
 • Дѣй [ʣʲæj] Gdzie
 • Дѣ-ж [ʣʲæʑ] Gdzieś
 • Нѥвся [nʲjɛvᶹsʲa] Nigdzie
 • Качь [kaʨ] Jak
 • Такá-ж [tɘkaʑ] Tak
 • Каддá [kɘdːa] Kiedy
 • Зачáс [zɘʨas] Wtedy
 • То-б-щь [topɕ] To by się
 • К вершу реки [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki


 • То идют.
 • Ѥму идют сю
 • То пошат


Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)
Czas Aspekt Tryb
Oznajmujący Przypuszczający Życzący Nieświadka
Teraź. Prosty Чита Чита-же Чита ли-нет
Ciągły Ѥсь чита Ѥсь чита-же Ѥсь чита ли-нет
Dokonany Считя Считя-же Считя ли-нет
Perfekt
Perfekt ciągły
Przeszł. Prosty
Ciągły
Dokonany
Perfekt
Perfekt ciągły
Przyszł. Prosty
Ciągły
Dokonany
Perfekt