Wysoki: Informacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 126: Linia 126:
 
|  
 
|  
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
 
| [ʦ] '''ц''' [ʣ] '''дз'''
| colspan=2| [ʧ~ʨ] '''ч'''
+
| [ʧ] '''ч'''
|  
+
| [ʨ] '''чь'''
 +
|
 
|-
 
|-
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
Linia 140: Linia 141:
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [vᶹ] '''в'''
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
 
| [s] '''с''' [z] '''з'''  
| colspan=2| [ʃ] '''ш''' [ʒ~ʑ] '''ж'''
+
| [ʃ] '''ш''' [ʒ] '''ж'''
 +
| [ɕ] '''шь''' [ʑ] '''жь'''
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 160: Linia 162:
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
 
|
 
|
| [r̝ʲ] [ʎ̝] '''ль'''
+
| [r̝ʲ] '''рь''' [l̝ʲ] '''ль'''
 
|  
 
|  
 
| [j] '''й'''
 
| [j] '''й'''
Linia 189: Linia 191:
 
|-
 
|-
 
! Mianownik
 
! Mianownik
| Ѥжь
+
| Ижь
 
| Мя
 
| Мя
 
| Тя
 
| Тя
 
| Вя
 
| Вя
| То
+
| Кав
| Та
+
| Кая
 
| Ти
 
| Ти
 
| Тe
 
| Тe
Linia 204: Linia 206:
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Ѥку/йку
+
| Ѥку
| Ѥю/йю
+
| rowspan=3| Ѥю
| colspan=2| Их
+
| colspan=2| Ишь
 
| Себи
 
| Себи
 
|-
 
|-
 
! Celownik
 
! Celownik
| Менѣ/ми
+
| Меня/ми
| Тoбѣ/ти
+
| Тoбя/ти
 
| Нам
 
| Нам
 
| Вам
 
| Вам
| Ѥму/йму
+
| Ѥму
| Ѥю/йю
 
 
| colspan=2| Им
 
| colspan=2| Им
| Сoбѣ
+
| Сoбя
 
|-
 
|-
 
! Biernik
 
! Biernik
| Мени/ми
+
| Мени
| Теби/ти
+
| Теби
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Неку/ку
+
| Ѥку
| Той
+
| Ишь
| Их
 
 
| Тe
 
| Тe
 
| Себи/Сю
 
| Себи/Сю
 
|-
 
|-
 
! Narzędnik
 
! Narzędnik
| Мной
+
| Мнуй
| Тобой
+
| Тобуй
 
| Нами
 
| Нами
 
| Вами
 
| Вами
| Ним
+
| rowspan=2| Ним
| Нёй
+
| rowspan=2| Нюй
 
| colspan=2| Ними
 
| colspan=2| Ними
 
| Собой
 
| Собой
 
|-
 
|-
 
! Prepozycjonał
 
! Prepozycjonał
| Менѣ
+
| Мене
| Тoбѣ
+
| Тoбе
 
| Нас
 
| Нас
 
| Вас
 
| Вас
| Ним
+
| colspan=2| Нишь
| Ни
+
| Сoбе
| colspan=2| Них
 
| Сoбѣ
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linia 300: Linia 298:
 
|}
 
|}
  
* '''Що''' [ɕʨo] Co
 
* '''Що-ж''' [ɕʨoʑ] Coś
 
* '''Нѥвó''' [nʲjɛvᶹo] Nic
 
* '''Кдо''' [gdo] Kto
 
* '''Кдо-ж''' [gdoʑ] Ktoś
 
* '''Никáд''' [nʲikad] Nikt
 
* '''Длящó''' [dlʲaɕʨo] Dlaczego
 
* '''Длящó-ж''' [dlʲaɕʨoʑ] Dlatego
 
* '''Дѣй''' [ʣʲæj] Gdzie
 
* '''Дѣ-ж''' [ʣʲæʑ] Gdzieś
 
* '''Нѥвся''' [nʲjɛvᶹsʲa] Nigdzie
 
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
 
* '''Качь''' [kaʨ] Jak
* '''Такá-ж''' [tɘkaʑ] Tak
 
* '''Каддá''' [kɘdːa] Kiedy
 
 
* '''Зачáс''' [zɘʨas] Wtedy
 
* '''Зачáс''' [zɘʨas] Wtedy
* '''То-б-щь''' [topɕ] To by się
 
 
* '''К вершу реки''' [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
 
* '''К вершу реки''' [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
 +
* '''Действишкут''' [ʣʲejstv̥ʲiʃkʊt] Czasownik
 +
* '''Ословишкут''' [ɐsɫ̞ɐvʲiʃkʊt] Rzeczownik
 +
* '''Прюсловнишкут''' [pr̝ʲʊ
  
  
Linia 379: Linia 366:
 
| Зжилбут чю ут ѥку считан был
 
| Зжилбут чю ут ѥку считан был
 
|-
 
|-
! <small>Perfekt</small>
+
! <small>Perfekt ciągły</small>
 
| Зжилбут чю ут ѥку считыван был
 
| Зжилбут чю ут ѥку считыван был
 
|}
 
|}

Wersja z 13:55, 8 maj 2014

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TorT/TarT, TolT/TalT, TrѣT, TlѣT
 • olT-, orT- -> laT, raT
 • tl, dl -> sl, zl
 • tj, dj -> št, žd
 • -tti, -dti - -> s'ti, z'ti


Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte
Otwarte [a] а я
Alofonia Samogłoskowa
Fonem Pozycja Symbol Wymowa
Akcentowane Przed akcentem Po akcencie
/a/ (C)V(C) а [a] [ɘ] [ɐ]
(C/Cʲ)V [æ̈] [ɪ̟] [æ̈]
(Cʲ)V(C/Cʲ) я [æ] [ɪ] [æ]
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʧ] ч [ʨ] чь
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ʃ] ш [ʒ] ж [ɕ] шь [ʑ] жь
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь
Płynne Twarde [r̞] р [ɫ̞] л
Miękkie [r̝ʲ] рь [l̝ʲ] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ижь Мя Тя Вя Кав Кая Ти Тe Себи
Dopełniacz Мени Теби Нас Вас Ѥку Ѥю Ишь Себи
Celownik Меня/ми Тoбя/ти Нам Вам Ѥму Им Сoбя
Biernik Мени Теби Нас Вас Ѥку Ишь Тe Себи/Сю
Narzędnik Мнуй Тобуй Нами Вами Ним Нюй Ними Собой
Prepozycjonał Мене Тoбе Нас Вас Нишь Сoбе
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoн Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєко Ажєю Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєко Ажєю Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоёй Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
 • Качь [kaʨ] Jak
 • Зачáс [zɘʨas] Wtedy
 • К вершу реки [k‿v̥ʲɛrʃʊ r̝ʲɛki] Nad rzekę/w górę rzeki
 • Действишкут [ʣʲejstv̥ʲiʃkʊt] Czasownik
 • Ословишкут [ɐsɫ̞ɐvʲiʃkʊt] Rzeczownik
 • Прюсловнишкут [pr̝ʲʊ


 • То идют.
 • Ѥму идют сю
 • То пошат


Czasy, Aspekty, Tryby - Czytać (3sg)
Czas Aspekt Tryb
Oznajmujący
Teraź. Prosty Чита
Ciągły Читую сю
Dokonany Считя
Perfekt Ут ѥку считан ѥсь
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван ѥсь
Przeszł. Prosty Читал
Ciągły Читуял сю
Dokonany Считал
Perfekt Ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Ут ѥку считыван был
Przyszł. Prosty Жилбут читать
Ciągły Жилбут читуять сю
Dokonany Жилбут считать
Perfekt Зжилбут чю ут ѥку считан был
Perfekt ciągły Зжилбут чю ут ѥку считыван был