Wysokopolskie nazwy miejscowe

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuł ma na celu zebranie wszystkich polskich egzonimów (a także wybranych endonimów) mających wysokopolską (czyli czyście słowiańską, dającą się regularnie wyprowadzić z odziedziczonych rdzeni, ewentualnie zapożyczonych do około X wieku) etymologję, lub są wysokopolskimi odbitkami nazw obcojęzycznych. Zebrano tutaj zarówno egzonimy historyczne, jak i neologizmy, najczęściej ukuwane w analogji do nich.

Lista jest alfabetyczna, według nazwy lokalnej danej miejscowości, w nawiasie podano spółczesny polski egzonim według KSNG (jeśli jest różny w pisowni od endonimu), po myślniku podano wysokopolskie egzonimy, przy czym neologizmy pochylono (dla odróżnienia od nazw historycznych).

A

 • Altenburg - Starogród Saski
 • Amsterdam - Ostrodom

B

 • Bautzen, Budyšin (Budziszyn) - Budziszyn
 • Beograd (Belgrad) - Białogród
 • Bremen (Brema) - Brzemię

C

 • Chemnitz - Kamienica Saska
 • Cottbus, Chóśebuz (Chociebuż) - Chociebądz

D

 • Delitzsch -
 • Dresden (Drezno) - Drzeżdżany

E

 • Erfurt - Jarobród

F

 • Forst, Baršć - Barszcz
 • Freital - Dolna Wola

G

 • Glauchau - Głuchów

H

 • Herzberg - Sierców

K

 • Köln (Kolonia) - Kólno

L

 • Leipzig (Lipsk) - Lipsk
 • Lübeck (Lubeka) - Lubek (dop. -bka)

M

 • Magdeburg - Dziewin
 • Meißen (Miśnia) -
 • Müschen, Myšyn - Myszyn

O

 • Oranienburg - Boczów
 • Oxford (Oksford) - Wołobród

P

 • Pirna, Pěrno - Pierno
 • Plauen - Pławno
 • Potsdam (Poczdam) - Postąpim
 • Prenzlau - Przemysław
 • Priegnitz - Przygonice

Q

 • Querfurt - Czerwobród

R

 • Riazań - Rzezań
 • Roma (Rzym) - Rzym
 • Rostock - Roztoka

S

 • Salzburg - Solnogród
 • Sankt Pietierburg (Petersburg) - Piotrogród
 • Sremski Karlovci - Karłowice, Karłowice Śremskie
 • Székesfehérvár - Białogród Stołeczny, Białogród Królewski

T

 • Torgau, Torgawa - Targawa

U

 • Użhorod - Wężygród

Z

 • Zagreb (Zagrzeb) - Zagrzeb
 • Zittau, Žitawa (Żytawa) - Żytawa