Asu/Tuuq:Canis

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kənisəsu tuuq-qonlañərəvmé yunaymé poloniyamév əlsə ici suluq noroya Jamisu. Ineřıw atsa bun qonlañəlar Aylawaysu, Aswasu se İlisü tılalar. Aylawaysu yelkemév və vé malavmé (bu hakka añařinlar laarya yineyıřüse), qonlañ yelkeřıw əlsə. Aswa merasu (a priori + altay tıla) yşwoltéy yelkeřıw. İlisü auxlang əlsə.