Ertbir/ဟျုဖဃ်

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ထီးညီးဃော့လီးဈီးတယ်ဇစ ဟဂြဓဃ္လဇ်၊

လယ်ဆော့ဓူးလူးစူး ထီးညီးမဃော့လီးဓ။

ဇေပ် 785 ဈီးပသဝ် ဟ၎2269 ဟဓဝယ်ဇယ်သယ်ဝ် အော်ဟြော်ဓော်ဃော်ဃ္လော်ဇ်။

အုပှမဓြထ် ဈီးတ် စပ် Język astralogermański


Język astralogermański – język z rodziny germańskich, jeden z najważniejszych utworzonych przez Obcego konlangów. Silnie zróżnicowany dialektowo. Używany w conworldzie zwanym Kontynentem Istanbudzkim od ok. V wieku. Zamysł powstał ok. 2005 roku i jezyk jest dalej rozwijany. Astralogermańszczyzna charakteryzuje się głównie wpływami języka angielskiego, niemieckiego i niderlandzkiego, również szemierskiego, języków romańskich i języków słowiańskich.

ဟဂြ!

မူးဝူးနဝ ဟဟြထ် ထီးညီးဃော့လီးပော်လဇော်ကဈီးတယ်ဇ် ဟဂြဓဃ္လဇ်၊ ဂီးဝီးထ် Conlanger Wiki! အဖ် အိနိဃ္လနဓ် "conlanger"၊ ဇဓ၎ထီးညီးဃော့လီးရိက် ဖ။ လော်ပ္လ၎ထီးညီးဃော့လီးနျိဓယ်ဆယ်သယ်ဝယ်ဈယ်၊ ဓော့ဝယ်ကယ်ဇယ်ဈယ် နု၎လော့မြယ်ဓ် ဃော့လီးခော့ဓော့ဈော့စော့၊ အုမ၎ထီးညီးဟီးမီး၊ ထီးညီးသော့၊ ထီးညီးဃိရုတ် ဟ၎ပော်ကြယ်တှတဂေမေနျိဓယ်ဆယ်သယ်ဝယ်ဈယ် ဈီးခယ်ဟြဝဓဃ္လဇ်။ ဈော်မသဝတ်် ပူး ဈီးတယ်ဇယ်ဓယ် အဃြ၎ဈီးပော်ဘော်ဝခခ် ပော်လော်ဇော်ကဝထ် ဝယ်ကီးဓူးလူးစူး အုမ၎IRC-စယ် ဈော်တုမြဓဃ္လဇ်။ ရူးဝူးဓူးဃ္လူးဇ၊ အေ၎ပူး ဖဃသဝစ ရပ် ဟ၎ဓှယ် ကျဇြထ် ဘထူးသယ်ဝယ်ခယ်ခ် ဘော့ဝော်ရုတြဓတဂမ်။

ပော်ကြယ်ဝယ်ဓ်?

ပော်ကြယ်ဝယ်ဓယ်စ်? အူးဝီးနဟြဓ၊ လော်ထ် ဈီးခယ်ဟြဝဓဃ္လဇ်!

အော့ဓော့ဈော့ဝဝော့ဓော့ဖော့စ်၊ အေ၎...

aht:Путку аткунтasu:Аян мерхert:Hyufagertbir:ဟျုဖဃ်