Gammaja

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gammaja, znana również jako Świat Gammy - aprioryczny świat sztuczny tworzony przez użytkowników Polskiego Forum Językowego. Został on rozpoczęty w 2018 roku przez Borlacha, pierwotnie jako miejsce do umieszczenia języków gamajskich, jednak od 2020 roku zaczęły się pojawiać inne rodziny.

Mapa Gammai przed końcem epoki brązu.png


Gammaja pod względem geograficznym jest luźną wariacją na temat paleolitycznej Ziemi. Pojawiają się tam elementy obecne na niej w czasach prehistorycznych (np. wyschnięte Morze Śródziemne, Morze Panońskie, Zielona Sahara, Jezioro Megaczad), choć nigdy nie występowały one jednocześnie. Część miejsc nie ma paralelizmów w geologicznej historii prawdziwego świata - przykładem może być kilkutysięcznikowy łańcuch górski dzielący kontynent przypominający Eurazję, zwany tymczasowo Megauralem.

Państwa i ludy Gammy

Rozpad wspólnoty gammajskiej - 0 PG/AG

Nazwa polska Nazwa własna Region Rodzina Język(i) Religia Poziom rozwoju Twórca
Prangamajowie *raħ ghammarasa Step Gamajski Ludy gammajskie późny Język protogamajski Panteon pragamajski S1 Borlach
Wcześni Onowie *rā ʔąnrasa Step Gamajski Ludy gammajskie wczesny Język onski Panteon pragamajski/panteon onski S1 Cywil
Wcześni Zongepajczycy *żongá(pei)slaza Kotlina Zongepajcka Ludy gammajskie Język starozongepajcki Panteon pragamajski/szamanizm S1 Emil
Pradarkajowie *ddākatta Kotlina Zongepajcka, Trójkąt Darkajski Ludy darkajskie Język pradarkajski Religia pradarkajska S1~S2 Emil
Prakorbulowie *körbülöx Step Mamuci Ludy korbulskie Język prakorbulski Mitologia prakorbulska S1 Grzymkieł,
Wirek
Gimbutajowie ??? Step Mamuci Przedgamajskie ludy Stepu Mamuciego ??? Kult bogini-matki P3 Cywil

Epoka brązu / 1 etap - 1500 PG

Nazwa polska Nazwa własna Region Rodzina Język(i) Religia Poziom rozwoju Twórca
Onowie *rai Hąnraz Step Gamajski/Step Mamuci Ludy gammajskie Język onski Panteon onski S1/S2 Cywil
Zongepajczycy Żongěsla
*Sąjăpeğa
Kotlina Zongepajcka Ludy gammajskie zongepajcki klasyczny, prazachodniozongepajcki szamanizm S2 Emil
Darkajowie północni *ðákaþ Kotlina Zongepajcka Ludy darkajskie Języki północnodarkajskie Religia północnodarkajska S2 Emil
Darkajowie południowi *dōcata Trójkąt Darkajski, Onigammaja Ludy darkajskie Języki południowodarkajskie Monoteizm południowodarkajski S2-S3 Emil


Epoka żelaza / 2 - etap 2000 PG