Gospodarka i demografia Tangii

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Czytasz artykuł z serii Tangia. | Język ayu (pisma) · Historia · Karaizm · Cesarz Tangii · Rada Państwa Tangia · Kaoritanu · Tangijczycy · Dziesięć Cudów Tangii · Gospodarka i demografia Tangii · Tangijska Sieć Świetlna · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET
Schemat zależności między walutami Tangii.

        Gospodarka i demografia Tangii to tematy złożone, ze sobą ściśle powiązane, jako że niemożliwe jest omawianie gospodarki kraju bez precyzyjnego określenia jej demografii. Oba te aspekty są ujęte w niniejszym artykule. Tangia znajduje się w epoce porównywalnej do europejskich mocarstw kolonialnych lat 1650 - 1750 w porównaniu do Ziemi i ma z nimi wiele wspólnego, od merkantylizmu z bulionizmem, przez wykorzystywanie potężnej floty oceanicznej do transportu i ochrony, ale także do blokad i embarg, przez ustanawianie monopoli, po wyzyskowo-rabunkowe działania, w tym niewolnictwo i handel ludźmi. Tego ostatniego stulecia później Tangia będzie się wstydzić.

Do mocnych stron Tangii jako gospodarki należą:

 1. Bardzo dobry handel wewnętrzny.
 2. Bezpieczeństwo transportu towarów.
 3. Zabezpieczenie interesów Tangijczyków dzięki silnej, licznej armii.
 4. Brutalnie wytępiona korupcja, jako zjawisko sprzeczne z religią.
 5. Bardzo rozwinięta technologia i nauka na swoje czasy, wspierająca rozwój dóbr do handlu i możliwości przetwarzania produktów, wydobycia surowców.
 6. Dyscyplina kraju i niski poziom przestępczości pospolitej dzięki systemowi państwa policyjnego.
 7. Gospodarka w pewnym zakresie wolnorynkowa, konkurencyjna, na miarę czasów.
 8. Świetny system bankowy, skoordynowany za pomocą Tangijskiej Sieci Świetlnej, przy odpowiednich warunkach natychmiastowo przekazując informacje handlowe na znaczne odległości.
 9. Względna stabilność i poszanowanie kontraktów i w miarę sprawne sądownictwo.

Do słabych stron Tangii jako gospodarki należą:

 1. Absurdalny system monetarny, w którym jedno państwo posługuje się co najmniej dziesięcioma systemami walutowymi.
 2. Przeludnienie i zarazem bezrobocie, zwiększony poziom ubóstwa.
 3. Przeludnienie w połączeniu z bardzo trudnym klimatem powoduje wybuchy katastrofalnych epidemii.
 4. Kapitalizm epoki baroku, czy czasów nowożytnych w ogóle, powoduje skrajne nierówności.
 5. Niewolnictwo, gospodarka wyzyskowa w koloniach i pośredniowieczna stratyfikacja demograficzna powodują niepokoje społeczne.
 6. Szeroko pojęta armia zatrudnia zbyt wiele osób, znudzeni żołnierze są trudni w opanowaniu, a rodziny królewskie wraz z arystokracją są nieopłacalne, wszystko to pochłania znaczne środki.

Wstępne dane ekonomiczno-demograficzne

Tangia (bez Buanii) liczy sobie 29 843 922 osoby, z czego 18 023 908 znajduje się w optymalnym wieku produkcyjnym, jest to 8 576 069 mężczyzn i 9 447 840 kobiet. Z tej liczby, 4,5% mężczyzn i 7,8% uznaje się za chorych, kalekich, niepełnosprawnych, ale też np. należących do arystokracji, i z innych powodów niezdolnych do pracy. Pozostawia to 7 281 266 mężczyzn i 7 094 841 kobiet zdolnych do pracy. W armii w przeważającej większości pracują mężczyźni.

Armia

Ze wstępnych danych wynika, że 32% populacji zdolnej do pracy służy w armii:

 1. 775 728 osób służy we marynarce wojennej,
 2. 836 969 osób służy w armii lądowej,
 3. 20 414 osób służy w siatce wywiadowczej,
 4. 183 725 osób służy w obserwatoriach i służy jako rangfeniści,
 5. 224 553 osoby służą w szpitalnictwie militarnym i świadczy elitarne usługi medyczne dla ludności cywilnej.

W trakcie pięciomiesięcznego roku kyońskiego, trwającego 136,35 ziemskich dni, machina państwowa cesarstwa tangijskiego ponosi koszt 252885 AOT, co odpowiada niecałym 2 tonom czystego złota w obrocie. Co prawda w tym generuje również przychód 61822 AOT z usług cywilnych, od naukowych po medyczne, ale przy koszcie 312997 AOT państwo musi zrównoważyć sobie to obciążenie przychodami z innych źródeł, głównie z opodatkowania znacznych korporacji oraz chłopstwa, z cła, i z handlu międzynarodowego, a także dzięki zyskom generowanym przez niewolniczą pracę. O ile niewolnik, traktowany przedmiotowo, nie ma żadnych praw, o tyle chłopstwo nieraz znajduje się w gorszej od niego sytuacji, jako nie tylko przypisany do ziemi (pańszczyzna) i zmuszony w praktyce do tak samo wyzyskowej pracy, to jeszcze w przeciwieństwie do niewolnika zmuszony do opłacania podatków. Tangia również zdecydowanie nie posiada pokrycia w złocie na taki obrót walutą w nim zdefiniowaną, i złoto na potęgę importuje, co w ostatnich latach poprawiło jego zapotrzebowanie i zastąpiło potrzebę korzystania z weksli bankowych jako instrumentu płatniczego.

1 AOT = 1000 AHT.

Przeciętny marynarz zarabia rocznie 190 AHT, czyli 38 AHT miesięcznie brutto, ale pomimo państwowej wypłaty i tak musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 27%, więc dochód netto marynarza wynosi w praktyce 139 AHT. Zarobek wynosi ok. 28 AHT w skali miesiąca. Żołnierz armii lądowej natomiast zarabia mniej, 102 AHT netto. Dla porównania, rangfenista zarabia od 500 AHT do 1000 AHT (= 1 AOT) rocznie netto, lekarz ogólny 700 AHT, specjalista wywiadu 850 AHT, epidemiolog 700 AHT, kawalerzysta 120 AHT, a kryptolog obserwatorium 1500 AHT netto.

Instrumenty finansowe

Ustalenia wstępne

 • Wartość złota [AU]¹: ~1 500,00 PLN za 7,78g (2.2020)
 • Główna waluta: aotai AOT
 • Wartość 1,000 AOT: 7,78g AU
# Region Nazwa waluty Łac. Ayu Skrót ay. Skrót ISO Jedn. = AOT AHR PLN¹ 1AOT>waluta Złoto (gramy) Skalowalność Emitent Zastosowanie
1 Tangia Moneta Imperialna Aotai ΑΟΤΑΙ αο AOT 1 AOT = 1,00000 AOT 1000 AHR 1500,00 PLN 7,78000g 1 AOT = 1000 AHR Imperialny Bank Centralny Tangia, międzynarodowa, międzyregionalna, duże transakcje
2 Tangia Grosik Imperialny Hori ΧΟΡΙ χρ AHR 1 AHR = 0,00100 AOT 1,00 AHR 1,50 PLN 1000 AHR 0,00778 g 1 AOT = 1000 AHR Imperialny Bank Centralny Tangia, międzynarodowa, międzyregionalna
3 Naratai Naratajska Moneta Królewska Namai ΝΑΜΑΙ ννμ NNM 1 NNM = 0,00128 AOT 1,28 AHR 1,92 PLN 781 NNM 0,00996 g 1 NNM = 100 NLM Naratajski Bank Królewski Naratai, regionalna
4 Naratai Naratajski Grosik Królewski Lemue ΛΕΜΥΕ νλμ NLM 1 NLM = 0,00001 AOT 0,01 AHR 0,02 PLN 78100 NLM 0,00010 g 1 NNM = 100 NLM Naratajski Bank Królewski Naratai, regionalna
5 Tongami Tounarajska Atta T. Atta ΑΤΤΑ τατ ΤΑΤ 1 ΤΑΤ = 0,00192 AOT 1,92 AHR 2,88 PLN 520 TAT 0,01496 g 1 ΤΑΤ Bank Centralny Tounarao Tongami, regionalna
6 Luta ni Fari Lutafaryjska Moneta Renei ΡΕΝΗ ρνη LRN 1 LRN = 0,10000 AOT 100,00 AHR 150,00 PLN 10 LRN 0,77800 g 1 AOT = 10 LRN Bank Centralny Luta ni Fari Lutafari, regionalna, sprzężona z AOT
7 Luta ni Fari Lutafaryjski Grosik Kerene ΚΕΡΕΝΕ κρν LKN 1 LKN = 0,00040 AOT 0,40 AHR 0,60 PLN 2500 LKN 0,00311 g 1 LRN = 250 LKN Bank Centralny Luta ni Fari Lutafari, regionalna, sprzężona z AOT
8 Nomeurai Nomeurajski Tilane Tilane ΤΙΛΑΝΕ τλν NTN 1 NTN = 0,00122 AOT 1,22 AHR 1,82 PLN 823 NTN 0,00945 g 1 NTN = 12 NAT Bank Hatlangao Nomeurai, regionalna
9 Nomeurai Nomeurajska Atta N. Atta ΑΤΤΑ νατ NAT 1 NAT = 0,00010 AOT 0,10 AHR 0,15 PLN 9876 NAT 0,00079 g 1 NTN = 12 NAT Bank Hatlangao Nomeurai, regionalna
10 Marao Marajska Tanga Tanga ΤΑΝΓΑ ταν TAN 1 TAN = 0,00127 AOT 1,27 AHR 1,90 PLN 790 TAN 0,00985 g 1 TAN Mennica i Bank Marajski Pustynia Marajska, regionalna
11 Orumilo Moneta Orumilo Lao ΛΑΟ λαο OLO 1 OLO = 0,00457 AOT 4,57 AHR 6,85 PLN 219 OLO 0,03553 g 1 OLO = 100 OHL Bank Orumilo Cała prowincja Orumilo i Rejtika oprócz Rejtiki, regionalna
12 Orumilo Grosik Orumilo Horilao ΧΟΡΙΛΑΟ χρλ OHL 1 OHL = 0,00005 AOT 0,05 AHR 0,07 PLN 21900 OHL 0,00036 g 1 OLO = 100 OHL Bank Orumilo Cała prowincja Orumilo i Rejtika oprócz Rejtiki, regionalna
13 Reitika Rean Rejtiki Rean ΡΕΑΝ ραν RRN 1 RRN = 0,00736 AOT 7,36 AHR 11,05 PLN 136 RRN 0,05730 g 1 OLO = 0,62 RRN Bank Rejtiki Miasto Rejtika i okolice, regionalna
14 Takangari Pustynny Lan Lan ΛΑΝ κλν KLN 1 KLN = 0,00050 AOT 0,50 AHR 0,75 PLN 2000 NLM 0,00389 g 1 AOT = 2000 NLM Pustynny Bank Takangari Pustynia Takangaryjska, regionalna, sprzężona z AOT
15 Kunatla Kunatlyjska Moneta Fang ΦΑΝΓ φνγ FNG 1 FNG = 0,00310 AOT 3,10 AHR 4,64 PLN 323 FNG 0,02409 g 1 FNG = 100 HFN Bank Centralny Kunatla Kunatla, regionalna
16 Kunatla Kunatlyjski Grosik Horifang ΧΟΡΙΦΑΝΓ χφν HFN 1 HFN = 0,00003 AOT 0,03 AHR 0,05 PLN 32300 HFN 0,00024 g 1 FNG = 100 HFN Bank Centralny Kunatla Kunatla, regionalna
17 Grupa Wysp Odległych Waluta Wysp Odległych To'u ΤΟ'Υ του TOU 1 TOU = 0,00041 AOT 0,41 AHR 0,61 PLN 2457 TOU 0,00317 g 1 TOU Wspólny Bank Wysp Akeira, Hiranea, bliższe wyspy i kolonie
18 Takatoa Waluta Floty Imperialnej Tak ΤΑΚ τακ TAK 1 TAK = 0,00667 AOT 6,67 AHR 10,00 PLN 150 TAK 0,05187 g 1 AOT = 150 TAK T.K.T. Ho'um Obok aotai jako grosik do zaopatrzenia, do wymiany między okrętami, dla marynarzy, sprzężona z AOT
19 Tangia Tangijska Sztabka Złota Tanguafang Τανγυαφανγ τφ TAU 1 TAU = 1884 AOT 1884000 AHR 2 826 000 PLN 0,0005 TAK 14658 g 1 TAU = 14,66kg AU Imperialny Bank Centralny Rezerwy złota, bardzo duże transakcje

¹Porównywanie wartości pieniądza dwóch skrajnie różnych państw, Polski i Tangii, na różnym etapie rozwoju, w dwóch różnych światach, nie ma sensu. Podana w tabeli wartość była możliwa do pokazania z uwagi na definicję AOT w wadze złota oraz mierzalnej wartości złota w Polsce, natomiast nijak nie mówi o wartości złota w Tangii czy w ogóle na Kyonie. Przyjmuje się założenie, że złoto jest rzadkie w identycznym stopniu, co na Ziemi, i jego wydobycie jest analogiczne (Tangia jest cywilizacyjnie w epoce wielkich odkryć XVII-XVIII wieku jako kolonizator).

Tangian cuneiform Word Tangwa Tri Next.png
TANGIA
WIDOK HISTORYCZNY: Prehistoria Tangijska | ROK 1900 | ROK 2791 | ROK 3153 | ROK 5517 | ROK 5882 | ROK 6911 | ROK 8973 | ROK 9509| ROK 9640 | ROK 9700
RÓŻNE: Tangia | Język ayu | Język mahan | Pisma tangijskie | Historia Tangii | Gospodarka i Demografia | Tangijczycy | Religia karai | Armia i flota | Rada Państwa Tangia | Cesarz Tangii | Kaoritanu
DZIESIĘĆ CUDÓW: Świątynia Naratajska | Obserwatorium Tauriana | Takatoa | Katakumby Marajskie | Ogród Górski w Kun Atla | Najwyższy Uniwersytet Tamarua | Talanga | Pałac Temeteu | Pięć Mędrców | Forteca w Tau Atla
KYNOGRAFIA: Królestwo Naratajskie | Republika Tongami | Republika Lutafaryjska | Republika Nomeurajska | Pustynia Marajska | Królestwa Orumilo i Rejtiki | Pustynia Takangaryjska | Królestwo Kunatla | Dominium Kontynentu: Buania | Grupa Wysp Odległych: Akeira | Hiranea | Atirai
MIEJSCOWOŚCI: Naratai | Tounarao | Luta ni Fari | Hatlangao | Tungu i Marao | Orumilo, Reitika | Tungu i Takangari | Kun Atla | Saboat | Uruna | Yatlomea | Alai Ara