Imiona Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Poniższe listy zawierają przykładowe imiona i nazwiska stosowane w Kyonie mają służyć tworzeniu nazw postaci bez konieczności pytania opiekuna danego obszaru, ludu czy języka.

Języki nuweńskie

Język azeński

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język azeński

Nadawanie nazwisk w Azenii stało się popularne w ostatnich czasach za sprawą reform społecznych przeprowadzanych przez obecnego króla Kogrima III. Większość nazwisk ma pochodzenie przezwiskowe, często są to nazwy profesji lub derywaty od miejsca pochodzenia danej osoby. W azeńskim nazwisko stoi zawsze po imieniu – odwrócenie kolejności jest traktowane jako wpływ qiński i raczej niemile widziane wśród elit.

Przykładowe nazwiska

 • Arēdh „woźnica”
 • Bōl „kamieniarz”
 • Dūnz „architekt”
 • Mūro „leśnik”
 • Nzārk „kowal”
 • Rāndo „żołnierz”
 • Vemȳn „nauczyciel, mistyk”
 • Zelāsar „z Asar”
 • Zelazīn „z Azeny”
 • Zelfalīnzarn „z Falinzarn”

Przykładowe imiona męskie

 • Balz „prowadzę”
 • Bor „kocham”
 • Kogrim „wiem”
 • Mzīnch „upieram się”
 • Radah „tworzę”
 • Sōris „gonię”
 • Sturdūnz „buduję”
 • Zalhn „otwieram”
 • Zolzn „trwam”
 • Zuar „schlebiam”

Przykładowe imiona żeńskie

 • Azin „cenię”
 • Falānu „dbam”
 • Marēn „lecę”
 • Mthār „nie pozwalam”
 • Mzūl „opiekuję się”
 • Ōdroz „przesłaniam”
 • Rāz „kocham”
 • Urēso „przygotowuję”
 • Zīl „rosnę”


Język hareński

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język hareński

Hareńczycy noszą tylko imiona, które mogą być uzpuełnione informacją o pochodzeniu w wypadku wieloznaczności. Imiona mają zazwyczaj pochodzenie odczasownikowe, podobnie jak w azeńskim.

Przykładowe imiona męskie

 • Adahl „otwieram”
 • Din „biegnę”
 • Ghilan „zmierzam do celu”
 • Lathen „walczę”
 • Mithran „kuję”
 • Piar „czuję”
 • Revas „przywracam, oddaję”
 • Sol „schlebiam”
 • Suledin „trwam”
 • Tel „rosnę”
 • Vallas „prowadzę, przewodzę”

Przykładowe imiona żeńskie

 • Athim „przyjmuję z pokorą”
 • Drith „wiem”
 • Las „daję odpór”
 • Lath „kocham”
 • Falanda „stawiam czoła”
 • Melana „tworzę”
 • Numen „piekę”
 • Renan „przemawiam”
 • Vhen „dom”


Języki qińskie

Język qin

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język qin

Qińskie imię zwykle jest dwuczłonowe i składa się z miana ( līn) oraz imienia ( tòng). Miano to najczęściej nazwisko – te wśród Qin mają najczęściej pochodzenie przezwiskowe. Nie funkcjonują nazwiska patronimiczne. Jeśli osoba należy do jednego z czternastu Rodów ( bèi) lub historycznie do dynastii panującej ( dá), nazwa rodu lub dynastii zastępuje nazwisko.

Imiona mają zwykle pochodzenie życzeniowe i obrazują cechy, których rodzice życzą swoim dzieciom. Dużo nowych imion opiera się na tradycjach bohenistycznych, nawiązując do poszczególnych cnót lub imion Czcigodnych. Obserwuje się tendencję do nadawania imion jednosylabowych zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom – są one wtedy odróżniane od siebie przedrostkami:  kùn „słońce” w przypadku chłopców i  huà „księżyc” w przypadku dziewcząt.

Rody Qin

Historyczne dynastie panujące

oznacza dynastię zniesławioną

Przykładowe nazwiska

 • Bênfù
 • Câi (powszechne wśród wyższych warstw społecznych)
 • Chēn
 • Cí
 • Fō
 • Gâomîng
 • Hè
 • Hētû
 • Kánmā
 • Lēnmìn
 • Lìng
 • Mí (najpopularniejsze)
 • Pâm
 • Sáichâng
 • Sûn (popularne)
 • Tó
 • Tòluó
 • Tōng
 • Wúlen
 • Yùn (powszechne na obszarach wiejskich)
 • Yùng (wariant powyższego)
 • Wông
 • Zhāo
 • Zūn

Przykładowe imiona męskie

 • Âifù „płomienna przemowa”
 • Chānlôu „łaskawe oko”
 • Īnmēng „dobra ręka”
 • Kàmēn „wszelka wiedza”
 • Kênfè „podążający Drogą
 • Liâm „pan wiatru, żeglarz”
 • Mèk „serce”
 • Qiângguè „odpoczynek”
 • Shînqíng „odważny”
 • Shù „siła”
 • Táluó'èr (← tr. Tárolaùgr)
 • Yuànzēn „przekraczający granicę”
 • Xìnbū „troskliwy”
 • Zhēnmē „gospodarz”

Przykładowe imiona żeńskie

 • Áodê „jasny umysł”
 • Bêiyī „przywódczyni”
 • Hín „piękno”
 • Huàyàn „promień księżyca”
 • Kôhò „bogata dusza”
 • Jīlìn „królowa”
 • Jíshà'êr „dobre zdrowie”
 • Lūnbèi „tajemnica”
 • Sùnhò „czysta dusza”
 • Tuōyàn „urok”
 • Ūnùng „przyjaciółka przyrody”
 • Yûn „cierpliwa”


Języki Wschodniego Wybrzeża

Język murski

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język murski

Imiona murskie są często blisko powiązane ze stanem, a więc z zawodem wykonywanym przed przodka danej osoby — szczególnie w przypadku osób przynależących do stanu II lub III; takie nazwiska zazwyczaj składają się z nazwy zawodu z sufiksem -tā (dziecko, potomek), a w niektórych rodzinach w zależności od płci: -mē (syn, dziedzic), -pin (córka). Niektóre nazwiska mają zaś charakter religijny. Przedstawiciele stanu I noszą często stare nazwiska o trudnej do określenia etymologii — niektórzy uczeni postulują, że część z nich pochodzi jeszcze od ludności przed-murskiej ludności archipelagu, szczególnie że takie nazwiska są znacznie bardziej rozpowszechnione na jego późno w pełni zmurszczonej północy.

Imiona osób ze stanu II i III często mają charakter życzeniowy lub religijny, nierzadko mogą być równie dobrze nadane chłopcu, co dziewczynce. W stanie I bardziej utrzymana jest tradycja nadawania chłopcom imion związanych z walką i siłą, a dziewczynkom — z pięknem, kwiatami i innymi roślinami. Warto zauważyć, że murskie imiona są często bardzo proste, jednoczłonowe.

Dawniej powszechny zwyczaj stosowania zdrabniającego przedimka kwada/kwede wobec wszystkich synów niepierworodnych wraz z rozwojem ustroju demokratycznego i poluźnieniem się więzów rodowych jest obecnie w regresie, a w niektórych środowiskach może być nawet traktowany jako faux-pas.

Przykładowe nazwiska

 • Pēge ród stanu I
 • Āmu ród stanu I
 • Min „światło”
  (bardzo popularne nazwisko)
 • Kaudratā „potomek kowala”

Przykładowe imiona uniwersalne

 • Ngātra „podstawa, korzeń”
 • Waumu „zdrowie”

Przykładowe imiona męskie

 • Traku „miecz”
 • Ēdre „woj, rycerz”

Przykładowe imiona żeńskie

 • Danku „wiśnia”
 • Mēme „staw”
 • Kapár „piękna”Języki kaoryjskie

Język ayu

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język ayu
Lupa2.gif
Główny artykuł: Tangia
Przykładowe imiona męskie
 • Αρατανε - Aratane, męskie
 • Χακανε - Hakane, męskie
 • Τακαλα - Takala, męskie
 • Τανε'ανε - Tane'ane, męskie
 • Ματαν - Matan, męskie
 • Χατο Ταλι - Hato Tali, męskie
 • Φαρανγ Αρανι - Farang Arani, męskie
 • Ατολενα - Atolena, męskie
 • Αταραν - Ataran, męskie
 • Λαν Ακορι - Lan Akori, męskie
 • Ταυ Ταρκιναν - Tau Tarikanan, męskie
 • Αταρ Αμαρι - Ata Amari, męskie
 • Αφι Τονγ - Afi Tong, męskie
 • Αφι Αχαρι - Afi Ahari, męskie
 • Ετα Τελαμι - Eta Telami, męskie
 • Τονεν - Tonen, męskie
 • Καραογιο - Kararoyo, męskie
 • Αφι Ματαν - Afi Matan, męskie
 • Χαρι Κοε - Hari Koe, męskie
 • Αταναμα Ταλι - Atanama Tali, męskie
 • Ατα Καπυρι - Ata Kapuri, męskie
 • Χορετενεν - Horetenen, męskie
 • Καλαπαρι - Kalapari, męskie
 • Τομιλαρο - Tomilaro, męskie
 • Αταφαρι - Atafari, męskie
 • Μιτυλυ - Mitulu, męskie
 • Χελαι Πελαυ - Helai Pelau, męskie
 • Ταυριαν - Taurian, męskie
 • Μηνοπαυ - Meinopau, męskie
 • Αλαμηρα - Alameira, męskie
Przykładowe imiona żeńskie
 • Χακατερα - Hakatera, żeńskie
 • Κανγαρι - Kangari, żeńskie
 • Χαρι - Hari, żeńskie
 • Χαρι Ακαραι - Hari Akari, żeńskie
 • Χαρι Λαυ - Hari Lau, żeńskie
 • Χαρι Κοκορι - Hari Kokori, żeńskie
 • Μιταλαγια - Mitalaya, żeńskie
 • Κελατιρα - Kelatira, żeńskie
 • Χαλακερι - Halakeri, żeńskie
 • Καλια - Kalia, żeńskie


Języki trusko-taugryjskie

Język truski

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język truski

Imiona władców truskich są dwuczłonowe, znaczące. Imiona męskie to czasowniki pochodzące od rzeczowników pospolitych, pełniące funkcję przymiotnika. Imiona żeńskie to zwyczajne rzeczowniki pospolite.

Imiona władców

 • Tárolaùgr - po nim - ludzie
 • Laùgrád - skała (oparcie) ludu
 • Meleín
 • Faùt - imię pochodzenia pojckiego.

Imiona męskie

 • Akrìzor
 • Lùtor
 • Klèndor
 • Aìrtor
 • Aùdor
 • Álaìrkor

Imiona żeńskie

 • Lág
 • Leùng
 • Gròz
 • Aúd
 • Meís
 • Seít
 • Nél
 • Indák
 • Skùbr


Języki izolowane

Język mhasalski

Lupa2.gif
Główny artykuł: Język mhasalski
Lupa2.gif
Zobacz też: Mhasalowie#Imiona

Imiona mhasalskie można podzielić imiona popularne, tradycyjne oraz obce. Większość popularnych imion mhasalskich jest prosta, zwykle dwusylabowa, często będąca rzeczownikami, rzadziej przymiotnikami lub złożeniami. Występują imiona męskie, żeńskie oraz takie, które przez swoją popularność stały się uniwersalne. Popularne imiona męskie często oznaczają przedmioty, narzędzia lub zjawiska przyrodnicze, zwłaszcza te kojarzące się z niebezpieczeństwem lub rozmiarem, żeńskie zaś rośliny lub zwierzęta.

Imiona tradycyjne posiadają etymologię trudniejszą do identyfikacji, potrafią być bowiem w użyciu od całych tysiącleci, co pokazuje jak długą historie posiada mhasalska cywilizacja. Część imion tradycyjnych zatraciła już całkowicie swoje pierwotne znaczenie, kojarząc się jedynie z postaciami historycznymi, u części z nich można owe znaczenie odgadnąć, cześć jest zaś zupełnie nieznanego pochodzenia. Wśród Mhasalów można także natrafić na imiona obcego pochodzenia, zwłaszcza zniekształcone imiona ajdyniriańskie. Nadawane są zwłaszcza wśród mieszkańców większych miast oraz w środowisku kupieckim. Specjalną kategorią mhasalskich imion stanowią imiona teoforyczne, używane przez kapłanów (imiona kapłańskie), dawniej także przez faraonów (imiona tronowe).

W języku mhasalskim nazwisko zawsze stoi przed imieniem. Tradycyjnie używane były jedynie przez arystokracje, jednak wraz ze wzrostem znaczenie kupców i mieszczaństwa zostały one zaadaptowane także te warstwy społeczne. Ich nazwiska wzięły się zwykle od przezwisk lub wskazują na miejsce pochodzenia. Nazwiska rodów arystokratycznych poprzedzone są natomiast słowem 𐦥𐦪𐦤 wahat (wysoki).

Rody arystokratyczne

 • 𐦾𐦥𐦧𐦲 𐦥𐦪𐦤 Wahat Ankhtir
 • 𐦨𐦧 𐦥𐦪𐦤 Wahat Kemi
 • 𐦨𐦣𐦵𐧈𐦬 𐦥𐦪𐦤 Wahat Sēcīm
 • 𐦰𐦲𐦪𐦣𐦥 𐦥𐦪𐦤 Wahat Tīhanā
 • 𐦫𐦲𐦾𐦤 𐦥𐦪𐦤 Wahat Ūrnagi

Przykładowe nazwiska

 • 𐦮𐦾𐦲 Anoroq „wielki, donośny głos”
 • 𐦳𐦾𐦧 Kariš „mały”
 • 𐦾𐦧𐦶𐧇𐦬 Sōbkra „kamień”
 • 𐦧𐦨𐦥 Temaku „szachraj”
 • 𐦮𐦾𐦡𐦤 Widaraq „z Widar”

Przykładowe imiona uniwersalne

 • 𐦥𐧈𐦴 Jēt „papirus”
 • 𐦥𐦬𐦶 Bast „promień”
 • 𐦥𐦾𐦰𐦳 Šārith „jasny, jasna”
 • 𐦥𐦾𐦳𐦩 Lišrith „rzeka Lišrith”
 • 𐦩𐦾𐦣𐦲 Nīrral „złoto”

Przykładowe imiona męskie

 • 𐦧𐦨𐧈𐦧 Kēmek „topór”
 • 𐦶𐦮𐦩 Lauqhab „błyskawica, grzmot”
 • 𐦳𐧈𐦤𐦪 Hewēš „horyzont”
 • 𐦳𐦨𐦪 Ahmheš (niepewna etymologia)
 • 𐦲𐦪𐦢 Pehen (niepewna etymologia)

Przykładowe imiona żeńskie

 • 𐦾𐦤𐦲 Nhewer „lotos”
 • 𐦮𐦩𐦨 Malq „akacja”
 • 𐦲𐦠𐦤 Awāun „ibis”
 • 𐦾𐦥𐦰 Ātharu (niepewna etymologia)
 • 𐦥𐦲𐦣𐦴 Jīnhat (niepewna etymologia)