Język Bogów

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język Bogów, Język Boski

Fonetyka

Samogłoski

Samogłoski (51)
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Półdługie Długie Krótkie Półdługie Długie Krótkie Półdługie Długie
Przymknięte Zwykłe [ʏᵝ] y [ʏᵝˑ] yh [ʏᵝː] ylh [ɯᵝ] u [ɯᵝˑ] uh [ɯᵝː] ulh
Miękkie [iʲ] i [iʲˑ] ih [iʲː] ilh
Twarde [y˞ᵝˤ] yr [y˞ᵝˤˑ] yrh [y˞ᵝˤː] yrlh [uˤ] ou [uˤˑ] ouh [uˤː] oulh
Półprzymknięte Zwykłe [øᵝ] eo [øᵝˑ] eoh [øᵝː] eolh
Miękkie [eʲ] ei [eʲˑ] eih [eʲː] eilh [oᵝᶣ] o [oᵝᶣˑ] oh [oᵝᶣː] olh
Twarde [ɵᵝˤ] uo [ɵᵝˤˑ] uoh [ɵᵝˤː] uolh
Półotwarte Zwykłe [ɔᵝ] ao [ɔᵝˑ] aoh [ɔᵝː] aolh
Miękkie [ɞᶣ] oy [ɞᶣˑ] oyh [ɞᶣː] oylh
Twarde [ɛˤ] e [ɛˤˑ] eh [ɛˤː] elh [ʌˤ] oa [ʌˤˑ] oah [ʌˤː] oalh
Otwarte Zwykłe [ɑ] a [ɑˑ] ah [ɑː] alh
Miękkie [ɶ˞ᵝˠᶣ]or [ɶ˞ᵝˠᶣˑ]orh [ɶ˞ᵝˠᶣː] orlh [ɐʲ] ye [ɐʲˑ] yeh [ɐʲː] yelh
Twarde [æˤ] ae [æˤˑ] aeh [æˤː] aelh

Tony

Tony Zwykłe:

 • - a
 • V˥˩ - à
 • V˧˥ - á
 • V˩˥˧ - â

Tony Nosowe:

 • Ṽ˥˨ - ãy
 • Ṽ˨˦˧ - ã

Tony Dyszące:

 • V̤˧˨ - ä
 • V̤˥˩ - as

Tony Skrzypiące:

 • V̰˥˨ - àv
 • V̰˧ - av

Tony Ingresywne:

 • ↓V˧ - aw
 • ↓V˥˨ - àw
 • ↓V˩˥˧ - âw

Spółgłoski

Spółgłoski (72)
Wargowe Koronalne Dorsalne Transcen-
dentne
Zębowe Dziąsłowe Retrofleksyjne Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [n̪] nn [n] n [ɳ] nh [ɲ] nx [ŋ] ng [ɴ] ngh
Zwarte Bezdźw. [p] p [t̪] tt [t] t [ʈ] dt [c] c [k] k [q] q [ʞ]1 qk
Bezdźw. Asp. [pʰ] ph [t̪ʰ] tth [tʰ] th [ʈʰ] dth [cʰ] ch [kʰ] kh [qʰ] qh
Dźwięczne [b] b [d̪] dd [d] d [ɖ] td [ɟ] j [g] g [ɢ] qg
Dźw. Asp. [bʱ] bh [d̪ʱ] ddh [dʱ] dh [ɖʱ] tdh [ɟʱ] jh [gʱ] gh [ɢʱ] qgh
Ejektywy [pʼ] px [t̪ʼ] ttx [tʼ] tx [ʈʼ] dtx [cʼ] cx [kʼ] kx [qʼ] qx
Szczelinowe Bezdźw. [f] f [θ] fh [s] s [ʂ] sh [ç] sc [x] h [χ] x [Ω]2 w
Dźwięczne [v] v [ð] vh [z] z [ʐ] zh [ʝ] zc [ɣ] gh [ʁ] gx
Aproksymanty [ʋ] fv [ɹ] rh [ɻ] rrh [½]3 qfp
Uderzeniowe [ʬ] pr [ʭ] tr [ɺ] r [ʡ̯̝̞̘̙]4 qlr
Drżące [ʙ] bb [r] rr [ﷲ‎‎‎‎]5 ll
Boczne [l̪] l [ʫ] lz [ɭ˔̊] lh [ʔˡ]6 qlk
 • 1) - [ʞ] - Regresywny mlask welarny, jest on najłatwiejszą do wyartykułowania głoską transcendentną, łatwą na tyle, iż istnieją Istoty śmiertelne, które posiadły umiejętność wymówienia tej głoski.
 • 2) - [Ω] - Głoska omega, uważa się ją za fonetyczne osiągnięcie absolutu, coś nieosiągalnego dla istot śmiertelnych, jest to głoska wiary i duszy, nieartykułowana fizycznie, nie posiada faktycznej wartości fonetycznej, jej istnienie określa się transcendentalnością.
 • 3) - [½] - Półspółsamopółgłoska bezniedźwięczna palatalwelaruwularyzowana, niemożliwa (w śmiertelnym tego słowa znaczeniu) do wyartykułowania ze względu na brak definicji.
 • 4) - [ʡ̯̝̞̘̙] - Nagłośniowa głoska uderzeniowa obrotowa, przy jej artykulacji należy zakręcić nagłośnią (a tym samym krtanią) młynek o 360º, teorytycznie jest możliwa do wymówienia przez człowieka, nigdy tego jednak nie sprawdzono.
 • 5) - [ʔˡ] - Boczna głoska zwarta krtaniowa, niemożliwa do wyartykułowania ze względu na niemożność rozsunięcia na boki języka w krtani, brak dokładniejszych danych.

Gramatyka

Postanowienia:

 • Całkowita redefinicja stosunków morfosynktatycznych
 • Trzynaście liczb - Pojedyncza, podwójna, potrójna, cząstkowa, mnoga małoilościowa, mnoga wielkoilościowa, syngulatywna, syngulatywna podwójna, syngulatywna potrójna, nieokreślona, zerowa, negatywna, absolutna.
 • Sto czternaście przypadków - Docelowo.
 • Osiem Czasów - Teraźniejszy, ogólny, przeszły bliski, przeszły daleki, przyszły bliski, przyszły daleki, nieokreślony, absolutny.
 • Siedem płci - Męska (zapładniająca), żeńska (rozrodcza), nijaka, mieszana, męskożeńska (naturalna), nieokreślona, absolutna.
 • Siedemnaście stopni honoryfikatywności
 • Dwanaście stopni określoności rzeczowników

Przypadki

 • 01. Transcendentyw;
 • 02. Absolutyw;
 • 03. Mianownik;
 • 04. Ergatyw;
 • 05. Intransytyw;
 • 06. Biernik;
 • 07. Dopełniacz;
 • 08. Celownik;
 • 09. Narzędnik;
 • 10. Komitatyw;
 • 11. Wołacz;
 • 12. Adessyw (u czegoś);
 • 13. Adwersyw (naprzeciw czegoś);
 • 14. Antyw (przed czymś);
 • 15. Apudessyw (przy czymś);
 • 16. Cyrkiteryw (dookoła czegoś);
 • 17. Kontrassyw (przeciw czemuś, wbrew czemuś);
 • 18. Ekstrassyw (poza czymś);
 • 19. Infrassyw (poniżej czegoś);
 • 20. Interyw (pomiędzy czymś);
 • 21. Intressyw (wewnątrz czegoś);
 • 22. Jukstyw (podobnie do czegoś);
 • 23. Penesyw (po stronie czegoś);
 • 24. Ponessyw (za czymś);
 • 25. Postyw (po czymś);
 • 26. Praeteryw (ponad czymś);
 • 27. Proksymusyw (blisko czegoś);
 • 28. Propteryw (przez coś);
 • 29. Sekundyw (następujący po czymś);
 • 30. Supryw (nad czymś);
 • 31. Transyw (przez coś, poprzez coś);
 • 32. Koramessyw (w obecności czegoś);
 • 33. Subteryw (pod czymś);
 • 34. Superyw (ponad czymś, nad czymś);
 • 35. Aekwatyw (w porównaniu z czymś);
 • 36. Allatyw (w stronę czegoś);
 • 37. Ablatyw (od strony czegoś);
 • 38. Komparatyw (jak coś);
 • 39. Delatyw (z powierzchni czegoś);
 • 40. Dystrybutyw (co ileś czegoś);
 • 41. Egressyw (począwszy od czegoś);
 • 42. Elatyw (z wnętrza czegoś);
 • 43. Essyw (w charakterze czegoś);
 • 44. Eksessyw (wychodząc ze stanu czegoś);
 • 45. Illatyw (do wnętrza czegoś);
 • 46. Instruktyw (w sposób czegoś);
 • 47. Narzędnik (za pomocą czegoś);
 • 48. Latyw (do czegoś, w kierunku czegoś);
 • 49. Miejscownik (gdzieś);
 • 50. Partytyw (część czegoś);
 • 51. Possessyw (własność czegoś);
 • 52. Prolatyw (poprzez coś, poprzez powierzchnię czegoś);
 • 53. Prosekutyw (wzdłuż czegoś);
 • 54. Socjatyw (razem z czymś);
 • 55. Sublatyw (na coś, na powierzchnię czegoś);
 • 56. Superessyw (na czymś, na powierzchni czegoś);
 • 57. Temporalis (w czasie czegoś);
 • 58. Wialis (poprzez coś, z pomocą czegoś);
 • 59. Progressyw (ewoluując do stanu czegoś);
 • 60. Regressyw (cofając się do stanu czegoś)