Język ardejski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język ardejski
Danze ardeje
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: Fleksyjny
SOV
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : Ardeja
Klasyfikacja: Indoeuropejski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i u (i u)
 • ɛ ə ɔ (e ë o)
 • a (a)

Spółgłoski

 • m m̥ n n̥ (m mh n nh)
 • p b t d k g (p b t d c g)
 • v s ɕ ʝ x h (v s c g x h)
 • dz~ts~z~ʃ (z)
 • j l r (j l r)

Przed /e/ oraz /i/ dochodzi do palatalizacji /k/ oraz /g/ do /ɕ/ i /ʝ/. Aby do tego ortograficznie nie dopuścić używa się dwuznaków qu oraz gu. Aby zapisać palatalizowane wersje przed innymi samogłoskami używa się dwuznaków cj oraz g.

Akcent

Jeżeli akcent kończy się sylabą zamkniętą - akcent pada na nią, jeżeli zaś nie - akcent pada na przedostatnią sylabę.

Zmiany dźwiękowe

 • h₁e, eh₁ > e, ē
 • h₂e, eh₂ > a, ā
 • h₃e, eh₃ > o, ō
 • VH > V:
 • H- > a-
 • H > ∅
 • ḱ, ǵ, ǵʰ > ś, ź
 • dt, tt > st
 • t > z (nie *śt)
 • sz > z
 • Cʰ > C
 • NV > N̥
 • -m, -n, -r > ∅
 • m̥, n̥ > am, an, -ë
 • l̥, r̥ > ël, ër
 • ei, oi, eu, ou > i, a, u, u
 • eiV > ijV
 • sV, sR, sN > h
 • w > v
 • hs, sh, hv > s, s, x
 • kh > x
 • hd > z
 • ś > s
 • ź > VjC, zV, Vj#, s
 • Cz > Cs
 • k, g > ś, ź {e, i}
 • kʷ, gʷ > k, g
 • o > u
 • au > o
 • ē, ā, ū > a, a, ë
 • dv, zv > d, z
 • ōu > a
 • V: > V
 • ln, rn > n
 • lm, rm > m
 • Tm, Tn > m, n

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg, Pl. Refl.
I II I II
Nom. ej vi
Obl. mhe ze nho vo heve
Poss. mhu zu nhu uhru hevu
III osoba
Cas. Sg Pl.
m f
Nom. i je ije
Obl.
Poss. ehu ehavu ehu

Rzeczownik

Tabela deklinacji
Cas. I II III IV V VI
m f m f m m m f m m
Sg. Nom. vëlc anc danze mhuri uvi nhumhë anha maza sa svo
Obl. danzë anhar mazar ser svun
Pl. Nom. vëlque ance danzi mhurij uvij nhumho hëje anhare mazare serde svune
Obl.

Przymiotnik

Deklinacja przymiotnika
Cas. m f
Sg. Nom. henhu henhe
Obl.
Pl. Nom. henhi
Obl.
Pred. henh

Przymiotnik odmienia się przez rodzaje i liczby, nie odmienia się przez przypadki. Występuje specjalna forma predykatywu, to jest orzecznika i jest ona wspólna dla wszystkich form.

Czasownik

Tabela koniugacji
Inf. I II III IV V VI
pipez legjez viz guiz zaz sluz daz mherz
Pr. pipe legje vide guij za sleve da mhër
Perf. pip legj vid guiz zaz sluz dedaz mher


pipez
Pr.
Pers. Sg. Pl.
I pipe pipej
II pipe pipej
III pipe pipej
Perf.
Pers. Sg. Pl.
I pip pip
II pip pip
III pip pip
Fut.
Pers. Sg. Pl.
I pipes pipes
II pipes pipes
III pipes pipes
Imp.
II pipe pipej
Inf. pipez
Part Act. Pass.
pipezu pipemu
viz
Pr.
Pers. Sg. Pl.
I vide videj
II vide videj
III viz videj
Perf.
Pers. Sg. Pl.
I vid vid
II vid vid
III vid vid
Fut.
Pers. Sg. Pl.
I vides vides
II vides vides
III vides vides
Imp.
II vide videj
Inf. viz
Part Act. Pass.
videzu videmu
guiz
Pr.
Pers. Sg. Pl.
I guij guij
II guij guij
III guij guij
Perf.
Pers. Sg. Pl.
I guiz guiz
II guiz guiz
III guiz guiz
Fut.
Pers. Sg. Pl.
I guijes guijes
II guijes guijes
III guijes guijes
Imp.
II guij guij
Inf. viz
Part Act. Pass.
guijezu guijemu