Język awański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język awański
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Wertynia (język mniejszości)
Liczba użytkowników (Kyon) fhui mało
Sposoby zapisu: ??????, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjny, SOV
Klasyfikacja: Języki awano-heńskie
Lista conlangów

Język awański (awa. Avane? [ˈɐwɐne?]) - język z rodziny języków awano-heńskich używany jest przez Awanów na terenach środkowej Wertynii.

Języki awano-heńskie

 • Język proto-awano-heński (†)
  • Języki awańskie
   • Język ireński
   • Język staro-awański (†)
    • Język awański
    • Język werański (†)
  • Języki heńskie
   • Język heński (†)
    • Język ewiński
   • Język sawicki

Fonologia

 1. Aa - /ɐ/
 2. Áá - /ɐ/
 3. Āā - /ɐː/
 4. Ao - /ɑ/
 5. - /ɑː/
 6. Ææ - /æ/
 7. Ǣǣ - /æː/
 8. An/Am - /ɐ̃/
 9. Bb - /b/
 10. Zz - /t͡s/
 11. Tz - /t͡ʃ/
 12. Dd - /d/
 13. Ðð - /ð/
 14. Ds - /d͡z/
 15. Dj - /d͡ʒ/
 16. Ee - /e/
 17. Éé - /e/
 18. Ēē - /eː/
 19. Eu - /ø/
 20. - /øː/
 21. En/Em - /ẽ/
 22. Ff - /f/
 23. Gg - /g/
 24. Ǵǵ - /d͡ʑ/
 25. Ch - /h/
 26. Kh - /χ/
 27. Ii - /i/
 28. Īī - /iː/
 29. Yy - /j/
 30. Cc - /k/
 31. Ll - /l/
 32. Lh - /ɫ/
 33. Mm - /ɱ/
 34. Nn - /n/
 35. Ng - /ŋ/
 36. Ńń - /ɲ/
 37. Oo - /ɤ/
 38. Ōō - /ɤː/
 39. Œœ - /œ/
 40. Œ̄œ̄ - /œː/
 41. Ou - /u/
 42. - /uː/
 43. Pp - /p/
 44. Rr - /r/
 45. Rh - /ʀ/
 46. Ss - /s/
 47. Xx - /ʃ/
 48. X́x́ - /ɕ/
 49. Tt - /t/
 50. T́t́ - /t͡ɕ/
 51. Þþ - /θ/
 52. Uu - /y/
 53. Ūū - /yː/
 54. Uo - /o/
 55. - /oː/
 56. Ůů - /w/
 57. Vv - /w/
 58. Zs - /z/
 59. J́j́ - /ʑ/
 60. Jj - /ʒ/

Słowniczek

 1. khar /ˈχɐr/ - ja
 2. fer /ˈfer/ - ty
 3. zsor /ˈzɤr/ - on
 4. pær /ˈpær/ - ona
 5. aver /ˈɐwer/ - my
 6. toar /ˈtɤɐr/ - wy
 7. sver /ˈswer/ - oni

Egzonimy

 1. Eydarev /ˈejdɐrew/ - Ajdynir