Język cangi

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cangi - język a priori tworzony przez użytkownika Artaxesa od 22 marca 2011.

Fonologia

Samogłoski

a ɑ
e ɜ e
i ɪ i
o ɔ o
u u
y ʉ

Dyftongi

ai æ
ei i
oi ʏ
ui y
au ɔ
eu ʏ
iu y
ou ʊ

Spółgłoski

p p
t t
k k
b b
d d
g g
h ɦ
ch x
l l
lj/li ʎ
r r
j j
v w
f f ~ ʍ
s s z
z ts
th θ
dh ð
m m
n n
ng ŋ
c
dzh
ds dz
ts ts
sh ʃ
zh ʒ
sj/si ɕ
zj/zi ʑ

Spółgłoski geminowane

Podwójne grafemy spółgłoskowe służą do zapisywania spółgłosek długich, np. tt jest zapisem dla [tː]. Geminaty spółgłosek zapisywanych wieloznakowo zapisuje się poprzez podwojenie pierwszego grafemu, np. ddzh [dʒː].

Geminaty mogą występować w poniższych pozycjach wyrazowych:

  1. Inicjalnie przed samogłoską.
  2. Pomiędzy samogłoskami.
  3. Pomiędzy spółgłoską płynną /l r j w/ a samogłoską.
  4. Na końcu wyrazu po samogłosce.

Rzeczowniki

Deklinacja

'krąg' 'mowa'
1. Mianownik kyr alta
2. Kontaktyw kyri altai
3. Konstruktyw kyron altan
4. Latyw kyresh altash

Liczba

Markerem liczby mnogiej jest sufiks -lV, występujący po sufiksie przypadka deklinacyjnego. V oznacza powtórzenie ostatniej samogłoski wyrazu, do którego został dodany sufiks.

Czasowniki

Aspekty

Afiks 'iść' 'stać' 'otwierać'
Imperfektyw - at- ta- aka-
Perfektyw -ra- arat- rata- araka-
Prospektyw -me- amet- meta- ameka-
Inceptyw -so- asot- sota- asoka-
Terminatyw -nu- anut- nuta- anuka-
Dezyderatyw -la- alat- lata- alaka-

Strony

Afiks 'mówić' 'jeść' 'otwierać'
Czynna - atla- ed- aka-
Bierna -en-, -n- atlan- eden- akan-
Refleksywna -ash-, -sh- atlash- edash- akash-

Osoby

l. pojedyńcza l. mnoga
1. an- ar-
2. the-, th- is-
3. oh- oj-

Liczebniki

L. główny L. porządkowy L. wielokrotny
1. et eti etashti
2. don doni donashti
3. kal kali kalashti
4. tovan tovani tovanashti
5. zhaha zhahi zhahashti
6. fura furi furashti
7. dsula dsuli dsulashti
8. kahta kahti kahtashti
9. lapa lapi lapashti
10. dhert dherti dhertashti
11. dhert etna dherti etina dhert etashtina
20. don dhert doni dhertina don dhertashtina
21. don dhert etna doni dherti etina don dhert etashtina
100. dozhan dozhani dozhanashti
121. dozhan don dhert etna dozhani doni dherti etina dozhan don dhert etashtina
1000. kahshan kahshani kahshanashti
10.000. mandzhan mandzhani mandzhanashti
100.000. dhert mandzhanna dherti mandzhanina dhert mandzhanashti
1.000.000. dozhan mandzhanna dozhani mandzhanina dozhan mandzhanashta