Język eszerkłaldzki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
eszerkłaldzki
šrik łrad en
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2009 - dziś
Cel utworzenia: świat «Ziemlia»
Ilość mówiących ?
Sposoby zapisu: latinica, arabskie, hebrajskie, cyrylica, rapewanica
Klasyfikacja: języki ziemlskie
języki ludów pustyni
wschodnie
eszerkłaldzki
Kody
Conlanger–2 -
Lista conlangów


Język eszerkłaldzki (šrik łrad en język eszerkładów) - język używany na terenie Rabawanu w świecie Ziemli. Posługują się niém mieszkańcy stepów wokół Wolfgradu, jak i eszerkłaldzka djaspora rozrzucona po całém świecie.


Alfabet a fonologja

A a Ä ä B b C c Ç ç D d Ď ď Ð ð E e Ë ë
[ɑ] [æˑ] [b] [ts] [tɬ] [d] [dʱ] [ð] [e] [əˑ]
F f G g Ǧ ǧ H h Ḣḣ Ḥḥ I i Ïï Jj Ĵĵ
[ɸ] [f] [gʱ] [h] [ħ] [ɦ] [i] [ɪˑ] [j] [ʔ]
K k Ķ ķ Ǩ ǩ Ḩ ḩ L l Ḷ ḷ Ľ ľ Ł ł M m N n
[k] [c] [cʰ] [ç] [l] [ɮ] [ɭ] [ɫ] [m] [n]
Ņ ņ Ñ ñ O o Õ õ P p Q q R r Ř ř S s Š š
[ɲ] [ŋ] [ɤ] [ɤ̃] [p] [q] [ʀ] [ʁ] [s] [ʂ]
Şş T t Ť ť Ŧ ŧ Þ þ U u Ü ü Ŭ ŭ V v W w
[ɬ] [t] [tʰ] [ʈ] [θ] [u] [yˑ] [w] [ʋ] [β]
Y y Z z Ž ž
[ʏ] [z] [ʐ]