Język kawski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język kawski
Кавиири иезег
Utworzenie: CivilixXXX w 2014/2018
Sposoby zapisu: pismo kawskie, cyrylica
Typologia: fleksyjno-aglutynacyjny z elementami polisyntezy, SVO
Klasyfikacja: izolat
Lista conlangów


Język kawski (kaw. кавиири иезег, kaviiri jezeg, IPA: [kɑvɪˈiɾɪ ˈjɛzɜk]) to flagowy język stworzony przez CivilixXXXa. Jego początki sięgają 2014 roku, ale rozwój obecnej wersji został rozpoczęty w 2018 i trwa do dziś. Jest to język pośredni między fleksją i aglutynacją, z elementami polisyntezy. Jest on językiem izolowanym, choć niektórzy zawierają go w hipotetycznej grupie języków nostratycznych.

Fonologia

Samogłoski

przednie tylne
wysokie i ~ ɪ u ~ ʊ ~ ɵ
średnie ɛ ~ ɜ ~ ʌ ɔ ~ o
niskie æ ~ ɐ ~ ɑ


Pierwsza wymowa jest używana w nagłosie słowa, oraz pod akcentem, zarówno głównym jak i pobocznym. Druga wymowa jest używana w innych sytuacjach. Trzecia występuje tylko w języku potocznym, najczęściej po akcencie i w wygłosie słowa.

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Zazębowe Miękkopodniebienne Twardoopodniebienne Krtaniowe
Nosowe m n
Zwarte bezdźwięczne p t k ʔ
dźwięczne b d g
ejektywne p' t' k'
Afrykaty d͡ʐ
Szczelinowe bezdźwięczne f s x
dźwięczne v z ʐ
Drżące ɾ
Aproksymanty w l j

Spółgłoski zwarte nieejektywne, szczelinowe i afrykaty są ubezdźwięczniane w wygłosie słowa, a udźwięczniane między samogłoskami. Ponadto, jeśli w zbitce występują one w dwóch różnych dźwięcznościach, to wszystkie są realizowane jako dźwięczne, poza wygłosem słowa, gdzie zachodzi ubezdźwięcznienie i jego nagłosem, gdzie głoski dostosowują się do dźwięczności ostatniej głoski w zbitce.

Akcent

W języku kawskim zwykle akcent pada na drugą sylabę od końca. Jednak w zapożyczeniach pozostawiana jest oryginalna pozycja akcentu, którą oznacza się wtedy akutem. Sporadycznie zdarza się także występowanie innego akcentu w słowach rodzimych, np. w zaimku honorykatywnym дариба́н.

Struktura sylaby

Maksymalna struktura sylaby w języku to CCCVCC, choć 3/4 sylab nie przekracza struktury CVC.

Zapis

Pismo kawskie

DO UZUPEŁNIENIA

Cyrylica

Cyrylica Transkrypcja Wymowa
а a /æ/
б b /b/
в v /v/
г g /g/
д d /d/
е e /ɛ/
ж ž /ʐ/
з z /z/
и i /i/
к k /k/
қ k' /k'/
л l /l/
м m /m/
н n /n/
о o /ɔ/
п p /p/
ԥ p' /p'/
р r /ɾ/
с s /s/
т t /t/
ҭ t' /t'/
у u /u/
ф f /f/
ћ đ /d͡ʐ/
х h /x/
ъ ' /ʔ/

Gramatyka

Rdzeń

W języku kawskim podstawową częścią składową słowa jest rdzeń. Od niego można utworzyć większość części mowy. Z właściwych części mowy rdzeń można otrzymać w następujące sposoby:
1. Od czasownika odjąć końcówkę -тик/-ик;
2. Od przymiotnika odjąć końcówkę -и;
3. Większość niezłożonych rzeczowników może być użyta jako rdzenie.

Czasownik

Tworzenie czasownika ze rdzenia

Bezokolicznik czasownika w języku kawskim jest tworzony poprzez dodanie końcówki -тик. Istnieje także starsza końcówka bezokolicznika -ик, która nie jest już produktywna.

Odmiana przez osoby i liczby

Czasownik w kawskim odmienia się przez 3 osoby i dwie liczby (pojedyńcza i mnoga). Taki wyglądają ich końcówki:

l.p l.m
1.os -бу -ћи
2.os -ес -сек
3.os -иећ -ћа

Przykład odmiany czasownika силитик - budować:

l.p l.m
1.os силибу силићи
2.os силиес силисек
3.os силииећ силића

Rzeczownik

Rzeczownik w kawskim jest odmieniany przez osoby i liczby. Tak wyglądają końcówki.

l. poj. l. mn.
M. - -ер
D. -ор
C. -ов -еф
B. -еб -ир
N. -ен -арг

Inkorporacja dopełnienia i przydawki

W języku kawskim możliwe jest zinkorporowanie dopełnienia i/lub przydawki do podmiotu lub orzeczenia. Głowę frazy umieszcza sie na końcu. Przykładowe zastosowania tego zjawiska:

суле - dom; акак - z powrotem; клитик - iść; сулеакаклитик - wracać do domu
нинк - chleb; низа - mięso; низанинк - kanapka z mięsem/wędliną

Na możliwości inkorporacji polega kawskie rozróżnienie określoności - inkorporować można tylko rzeczowniki nieokreślone, i tylko do nich można inkorporować przydawki. Ponadto nigdy nie można stosować inkorporacji wobec nazw własnych.