Język nartrycki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
nartrycki/nortricki
Sprika Nŕþra/𐍃𐍀𐍂𐌹𐌺𐌰 𐌽𐍂𐌸𐍂𐌰
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2012
Cel utworzenia: brak
Liczba użytkowników ?
Sposoby zapisu: alfabet gotycki, latinica
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
jermańskie
wschodniojermańskie
norticki
Kody
Conlanger–2 -
Lista conlangów


Język nortricki został stworzony, aby módz zobaczyć, jakby mógł rozwijać się język jermański, pod silnymi wpływami języków słowiańskiech i ugrofińskiech. Miałby być używany na południowowschodniém wybrzeżu jeziora Czudzkiego (ew. Pejpus). Język jest wyprowadzony za pomocą proces fonetycznech z języka prajermańskiego.

Alfabet a fonologja

Bukwa Latinicy Bukwa Gocka Wymowa [IPA] Adnotacje
Aa 𐌰 a
Āā 𐌰𐌹
Ãã 𐌰𐌽 ã
Ee 𐌴 e
Ēē 𐌴𐌹 ɛː
Ff/Φφ 𐍆 ɸ
Gg/Γγ 𐌲 γ
Hh 𐍇 x
Ii 𐌹 ʲi
Īī 𐌹𐌹 ʲiː
Jj 𐌾 j, ʲ po spółgłoskach oznacza palatalizację
Kk 𐌺 k (c) przed miękkimi
Ḳḳ 𐌺𐌲 kʰ (cʰ) przed miękkimi
Ll 𐌻 l
Ĺĺ 𐌻
Mm 𐌼 m
Nn 𐌽 n (ŋ)
Ňň 𐌽𐌾 ɲ
Ŋŋ 𐌲 n
Oo 𐍉 ɔ
Ōō 𐌰𐌿 ɔː
Õõ 𐍉𐌽 ɔ̃
Pp 𐍀 p
Ṗṗ 𐌱
Qq 𐌵 kʷ (cʷ) przed miękkimi
Rr 𐍂 r
Ŕŕ 𐍂
Ss 𐍃 s (z)
Šš 𐍃𐌾
Tt 𐍄 t
Ťť 𐌳 ʈ
Þþ 𐌸 θ
Uu 𐌿 u
Ūū 𐌿𐌿
Vv 𐌱𐍅 ʋ
Ww 𐍅 w
Xx 𐍈
Zz 𐍄𐍃 t͡s

Porządek gocki

Gocki sposób zapisu składa się z 32 bukw (23 znaków i 9 dwuznaków)

𐌰 𐌰𐌹 𐌰𐌿 𐌱 𐌱𐍅 𐌲 𐌳 𐌴 𐌴𐌹 𐌵
a ɔː ʋ γ, n ʈ e ɛː kʷ (cʷ)
𐌸 𐌹 𐌹𐌹 𐌺 𐌺𐌲 𐌻 𐌼 𐌽 𐌽𐌾 𐌾
θ ʲi ʲiː k (c) kʰ (cʰ) l, l̩ m n (ŋ), ~ ɲ j, ʲ
𐌿 𐌿𐌹 𐍀 𐍂 𐍃 𐍃𐌾 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇
u p r, r̩ s (z) t w ɸ x
𐍈 𐍉
ɔ

Porządek latinicy

Latinica składa się z 38 znaków.

A a Ā ā Ã ã E e Ē ē F f/Φ φ G g/Γ γ H h I i Ī ī
[a] [aː] [ã] [e] [ɛː] [ɸ] [γ] [x] [ʲi] [ʲiː]
J j K k Ḳ ḳ L l Ĺ ĺ M m N n Ň ň Ŋ ŋ O o
[j], [ʲ] [k], [c] [kʰ], [cʰ] [l] [l̩] [m] [n], [ŋ] [ɲ] [n] [ɔ]
Ō ō Õ õ P p Ṗ ṗ Q q R r Ŕ ŕ S s Š š Tt
[ɔː] [ɔ̃] [p] [pʰ] [kʷ], [cʷ] [r] [r̩] [s], [z] [sʲ] [t]
Ť ť Þ þ U u Ū ū V v W w X x Zz
[ʈ] [θ] [u] [uː] [ʋ] [w] [xʷ] [t͡s]