Język ostburgeński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język ostburgeński
????
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. germańskie
  • j. dolmacki
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i y u (i y u)
 • ɛ œ ɔ (e ö o)
 • æ (ä)
 • a (a)
 • ei (ei)

Samogłoski mogą być długie, lub krótkie, w zależności od otwartości sylaby. Jeżeli w sylabie zamkniętej jest obecna samogłoska długa, to zaznacza się ją za pomocą podwojenia samogłoski.

Spółgłoski

 • m mʰˤ n nʰˤ (m mh n nh)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • f v s z ʃ ç ʝ h (vh~f v s z s~sj kj gj h)
 • ts͡ tʃ͡ (tz tkj)
 • l lʰˤ r rʰˤ j (l lh r rh j)

Dźwięk /ʃ/ występuje jedynie w zapożyczeniach oraz jako alofon /s/ przed /k/.

Zmiany dźwiękowe

 • -ǭ, -ô, -ō > -e
 • z > r
 • ē₂R, eR, ēR > jäR (pod akcentem), äR (poza akcentem)
 • ē₂ > ä
 • ō > ū
 • tR, Rt > tz
 • t > z V_V, V_ (czasami *tj nie)
 • k, g > kj, gj _{i, j, e}
 • w > v
 • s, f > z, v V_V, V_
 • hv, hl, hm, hn, hr > vh, lh, mh, nh, rh
 • Ld, Nd > L, N
 • þ > d
 • ai > ē
 • au > ō
 • ī, ū > ei, au
 • -b-, -d- > -v-, -∅-
 • a-przegłos:
  • u > o
 • e-przegłos:
  • a > e
  • o > ö
  • u > y
 • eu > ö
 • hs, ht > s, tz
 • kv, gv > k, g
 • egC, ekC > eiC

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg Pl
I II I II
Nom. ei dau veir jaur
Gen. meins deins unzärs irvärs
Dat. mir dir ynze irve
Acc. mei dei unz irv
’me ’de ’ze ’ve
Poss. mein dein unzär irvär
III osoba
Cas. Sg Pl
m f n I
Nom. jir zei jiz jeire
Gen. jes järs jes järe
Dat. jimme järe jimme jin
Acc. jin je jiz jinr

Rzeczownik

Tabela deklinacyjna
Cas. I II III IV V
m n f m n m n m f n m
Sg. Nom. volf juk gjeve gest mer zun bev vootz buuk name gume
Gen. volfs juks gjevs gests mers zunor bevor vöötzs byyks nemnis gymens
Dat. volfe juke gjeve geste mere zynvi bevvi vöötze buukje nemne gymene
Acc. volf juk gjeve geste mer zun bev vootz buuk name guman
Pl. Nom. volfur juku gjever gesteir merei zunvir bevau vöötzer byykjer namne gymener
Gen. volfe juke gjeve geste mere zynve bevve vootze buuke namne gumane
Dat. volfan jukan gjevun gestin merin zunun bevun vootzun buukun namnun gumanun
Acc. volfanr juku gjevur gestinr merei zununr bevau vootzunr buukunr namne gumanunr

Rodzajnik

Rodzajnik określony
Cas. Sg Pl
m f n I
Nom. da dei daz dee
Gen. daz deers daz dere
Dat. damme dere damme deen
Acc. dan de daz dans
Rodzajnik nieokreślony
Cas. Sg
m f n
Nom. een ene ena
Gen. eens eners ens
Dat. ename enere ename
Acc. enan ene ena

Przymiotnik

Czasownik

W drugiej osobie obu czasów czasowniki kończące się na t, d, przyjmują końcówkę -st.

Czasowniki słabe

Czasowniki słabe
Prs.
Pers. Sg. Pl.
I höör höran
II höört höran
III höör höran
Imp.
Pers. Sg. Pl.
I höört hörun
II höörst hörun
III höört hörun
Subj.
Pers. Sg. Pl.
I höre höre
II hörer höre
III höre höre
Imper.
II höör höre
Inf. höre
Prt. I höran
Prt. II gahöör’

Czasowniki mocne

Prs.
Pers. Sg. Pl.
I var varan
II vert varan
III ver varan
Imp.
Pers. Sg. Pl.
I vuur vurun
II vuurt vurun
III vuur vurun
Subj.
Pers. Sg. Pl.
I vare vare
II varer vare
III vare vare
Imper.
II var vare
Inf. vare
Prt. I varan
Prt. II gavaran
Prs.
Pers. Sg. Pl.
I nem neman
II nimt neman
III nim neman
Imp.
Pers. Sg. Pl.
I nam namun
II namt namun
III nam namun
Subj.
Pers. Sg. Pl.
I neme name
II namer name
III name name
Imper.
II nem neme
Inf. neme
Prt. I neman
Prt. II ganuman

Czasowniki nieregularne

Prs.
Pers. Sg. Pl.
I im zin
II irt zin
III ist zin
Imp.
Pers. Sg. Pl.
I var verun
II vast verun
III var verun
Subj.
Pers. Sg. Pl.
I zee zei
II zeer zei
III zee zei
Imper.
II vez vize
Inf. veze
Prt. I vezan
Prt. II gavezan
Prs.
Pers. Sg. Pl.
I vjärd vjärdan
II virst vjärdan
III vird vjärdan
Imp.
Pers. Sg. Pl.
I vard vardun
II varst vardun
III vard vardun
Subj.
Pers. Sg. Pl.
I vjärde vjärde
II vjärder vjärde
III vjärde vjärde
Imper.
II vjärde vjärde
Pass.
Pers. Sg. Pl.
I vjärde vjärdene
II vjärdare vjärdene
III vjärda vjärdene
Inf. vjärde
Prt. I vjärdan
Prt. II gavordan
Class Inf Prs Imp. Part. II Znaczenie
3. os. 1. os. 2. os.
I skjeine skjein skeen skeent gaskjinan świecić
stike stik steek steest gastikan kleić
II böde bjyd bood boost gabudan oferować
lauke lök look loost galukan zamykać
III zinge zing zang zanst gazungan śpiewać
helpe hilp halp halft gahulpan pomagać
IV keme kim kam kamt gakuman przyjść
V zevhe zivh zavh zast gazevan widzieć
zite zit zat zast gazetan siedzieć
VI vare ver vuur vuurt gavaran jechać
VII lhope lhööp lhoop lhooft galhopan skakać
zeeë sēidi sezō sezōt sēan siać