Język proto-istyjsko-zagdamijsko-midegeński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-istyjsko-zagdamijsko-midegeński - wspólny prajęzyk Istów, Zagdamów, Migdenów. Jest to język fleksyjny. Charakteryzuje się dużym naciskiem na przechodniość-nieprzechodniość oraz występowaniem poimków.

Głoski

Spółgłoski

 • m n nʲ (m n n')
 • p~b t~d tʲ~dʲ k g (p t ť k g)
 • s z sʲ zʲ x ɣ (s z ś ź x ɣ)
 • ts~dz tʲs~dzʲ (c ʒ ć ʒ́)
 • w l r lʲ rʲ j (w l ĺ r ŕ j)

Samogłoski

Krótkie

 • i u (i u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • æ ɑ (ä a)

Długie

 • iː uː (ī ū)
 • ieˑ uoˑ (ē ō)
 • æː aː (ǟ ā)

Morflogia

Rzeczownik

Deklinacja nieokreślona
Deklinacja Mocna Słaba
I m I f II m II f III f IV m IV f
Mianowik (A) mōno tāna ōnab ūsta jūr ratto newa
Mianownik (B) mēno tǟna ēnabs īstas jīr ratte newä
Dopełniacz (B) mēnim tǟnäm ēnabi īsti jīreni rattem newäm
Celownik (B) mēnu tǟnu ēnabi īsti jīrenu rattē newä
Biernik (B) mēnos tǟnas ēnabs īstas jīrens ratte newǟ
Essyw (A) mēnem tānäm ōnabe ūstä jūrenem ratten newän
Ablatyw (B) mēnosi tǟnasi ēnabesi īstäsi jīrensi rattesi newäsi
Partytyw (B) mēnun tǟnun ēnabun īstun jīren ratten newän
Wołacz mēn tān ōnab ūsta jūr ratto newa
Deklinacja określona
Deklinacja Mocna Słaba
I m I f II m II f III f IV m IV f
Mianowik (A) mōnon tānan ōnabon ūstan jūren ratton newan
Mianownik (B) mēnon tǟnan ēnabsen īstasen jīren ratten newän
Dopełniacz (B) mēnin tǟnän ēnabin īstin jīrenin ratten newän
Celownik (B) mēnun tǟnun ēnabin īstin jīrenun rattēn newän
Biernik (B) mēnosen tǟnasen ēnabsen īstasen jīrensen ratten newǟn
Essyw (A) mēnen tānän ōnaben ūstän jūrenen rattenen newänen
Ablatyw (B) mēnosin tǟnasin ēnabesin īstäsin jīrensin rattesin newäsin
Partytyw (B) rattenen newänen
Wołacz mēn tān ōnab ūsta jūr ratto newa

Czasownik

Szyk zdania

 • VSO
 • VS
Czasownik

wānī - widzieć, patrzeć

Strona Przechodnia Nieprzechodnia Zwrotna
Czas teraźniejszy
1.sg, 2.sg. wānī wǟnī nawǟnī
3. sg wāne wǟnu nawǟnu
1. pl wān wǟn nawǟn
2. pl wān wǟner nawǟn
3. sg
3. sg
3. sg
3. sg
3. sg
3. sg