Język swaryjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język swaryjski
Dou swäreschta Schprijka
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. germańskie
  • j. swaryjskie
   • j. swaryjski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język swaryjski - jeden z języków Adnaty, używany w Swarii.

Dźwięki

Samogłoski

 • ɪ iː ʏ yː ʊ uː (i ü u)
 • e: øː oː (e ö o)
 • ɛ œ ɔ (e ö o)
 • æ æː (ä)
 • a ɒː (a)
 • ɪæ ɪæː (iä)
 • ou (ou)
 • ɪe ɪeː (ie)
 • ɛɪ~ɪi~ɨi (ij)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k ɡ (p b t d k g)
 • f v s z ʃ x h (f v s z sch ch h)
 • ts (tz)
 • w r l j (w r l j)

Procesy fonetyczne

 • sk > ʃ
 • -ô > -e
 • -ǭ, -ō > -a
 • s_ > ʃ {r, l, n, m, t, p, k, w, f}
 • z > z
 • hr-, hl-, hn-, hm-, hw- > zr, zl, zn, zm, zw
 • kj, gj > tj, dj
 • ē > ij
 • _h, h_ > x {r, l}
 • VhC > V̄C
 • h > ∅ (za wyjątkiem nagłosu)
 • e > i (za wyjątkiem _R}
 • ai > äj
 • u_ > o {l, r}
 • w_- > _- {o, u}
 • eR > iäR
 • aR > äR
 • a-przegłos (nieregularnie)
  • u > o
  • i > e? (rzadko)
 • i-przegłos (przed i, j):
  • a > ä
  • u > ü
  • o > ö
  • au > ö
  • eu > ö
 • f-, s- > v-, z-
 • gn, ng > g
 • au > ou
 • g_-, k_- > x {r, l, n, m} (nie odzwierciedlone w ortografii)
 • Cj > CCj
 • Cij > Cj
 • zj > dj
 • VnS, VmS > V̄S
 • Przesuwka (po samogłosce, CC, po /r, l/):
  • p > ff
  • t > ts
  • kk > x
 • ss > ts
 • eu > iu
 • þ > ð
 • β ð ɣ > b, d, g
 • bC, dC, gC > f, s, x
 • nd, mb > n, m
 • ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ _CC > a, iä, ij, ou, u, äi, öi, üi
 • ī > ie
 • -k > -x (nieregularnie!)
 • CC > C
 • GG > G
 • äi, öi, üi > iä, iä, ij
 • ō > ou (w zamkniętej sylabie, powoduje alternacje!)
 • VrV > V:rV
 • äj_ > ij {r, l, n, m}
 • äj > ä

Gramatyka

Rzeczownik

Rodzajnik określony

Cas. SG PL
m f n m f, n
Nom. da dou datz dij dous
Gen. das däzous das däze
Dat. damme däzie damme dijma
Akk. dan doun datz das dous
Ins. dan däza dan dijmi

Rodzajnik nieokreślony

Casus SG PL
m f n m f, n
Nom ijn ijna ijna ijne ijnous
Gen. ijns ijnous ijns ijze
Dat. ijme ijnie ijme ijma
Acc. ijnan ijnoun ijna ijnas ijnous
Ins. ijnan ijza ijnan ijmi

Deklinacja

Cas I II III IV V VI
a i u ō ǭ C ô
m n m m f f f m
SG Nom. a a e
Gen. si si iei ous ous en si nii
Dat. e e iei u e en ii nii
Acc. oun en n
Ins. a a iei u a ene ei nei
PL Nom. ou ou iei wii ous en si nii
Gen. en en ieni en an ene e ne
Dat. ma ma mai ma am ena ma nema
Acc. a a iei u ous enous es nes
Ins. mii mii mii mii emii enmii mii nemii

Deklinacja I

Cas. bagno m
Sg Pl
Nom Our Ourou
Gen. Örsi Ouren
Dat. Oure Ourma
Acc. Our Oura
Ins. Oura Örmii
Cas. skóra n
Sg Pl
Nom Fjäll Fiälla
Gen. Fjällsi Fiällen
Dat. Fjälle Fiällma
Acc. Fjäll Fiälla
Ins. Fjälla Fiällmi

Deklinacja II

Cas. derzenie, bicie m
Sg Pl
Nom Schlägi Schlädiei
Gen. Schlädiei Schlädieni
Dat. Schlädiei Schlächmai
Acc. Schlägi Schlädiei
Ins. Schlädiei Schlächmii

Deklinacja III

Cas. sługa m
Sg Pl
Nom Ijr Ijrwii
Gen. Ijrous Ijrwen
Dat. Ijru Ijrma
Acc. Ijr Ijru
Ins. Ijru Ijrmii

Deklinacja IV

Cas. zdanie, opinia f
Sg Pl
Nom Mijna Mijnous
Gen. Mijnous Mijnan
Dat. Mijne Mijnam
Acc. Mijnoun Mijnous
Ins. Mijna Mijnemi

Deklinacja V

Cas. granica f
Sg Pl
Nom Targa Targen
Gen. Targen Targene
Dat. Targen Targema
Acc. Targen Targenous
Ins. Targene Tärgenmii

Deklinacja VI

Cas. książka f
Sg Pl
Nom Bouk Böchsi
Gen. Böchsi Boke
Dat. Bökii Bochma
Acc. Bouk Bokes
Ins. Bökei Böchmii
Cas. orzeł m
Sg Pl
Nom Are Ärnii
Gen. Ärnii Arne
Dat. Ärnii Arnema
Acc. Arn Arnes
Ins. Ärnei Ärnemii

Przymiotnik

Przymiotnik przyjmuje te samo końcówki co rodzajnik.

Przysłówek

Przysłówki tworzy się od przymiotników za pomocą sufiksu -a.

Zaimek osobowy

Cas. Sg Pl Refl.
I II I II
Nom. ik di wie jus
Gen. mies dies ijziärs zwiärs ziens
Dat. mis dis ijzis zwis zis
Acc. mik dik ijzik zwik zik
Ins. miz dis ijzis zwis zis
Poss. mien dien ijziär zwiär zien
Cas. Sg Pl
m f n m f, n
Nom. iss sie itz ijs ija
Gen. iss izous iss izen
Dat. imme izie imme ima
Acc. innan izoun itz ijs ija
Ins. innan iza innan immi
Poss. iss iz iss izin

Czasownik

Koniugacja czasownika
Con. Mocne Słabe
I
gryźć
I
czuć się
II
piec
Prs.
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I bietza bietzama batzna batznama bacha bachoma
II bietzsi bietzidi batznes batznad baks bachod
III bietzdi bietzen batzned batzned bakd bached
Imperf.
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I bätz bätzuma batznoda batzneduma bach(o)da bach(e)duma
II bätztz bätzud batznetz batznedud bach(e)tz bach(e)dud
III bätz bätzun batznede batznedun bach(e)de bach(e)dun
Imper.
II bietz bietzidi batzna batznad bacha bachoud
Inf. bietza batzna bacho
Part. Pr. bietzantz batznatz bachoutz
Part. Perf. bitzan batznadd bachodd

To, czy samogłoska w koniugacji wypada, zależy od tego, czy nowopowstała zbitka jest wymawialna, a nie od koniugacji.

Tekst

Czasownik

Owca i konie Datz Schijf e dij Märchou
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. An'damme Rijne datz Schijf, zwiliecha nij häbiede Olloun, zaw das Märcha: ijn biär ijnan häbiechan Wagg, äniär droug ijna groutza Voudr, e drid vour gacha Mannen. Datz Schijf sädiode dijma Märchma: „Miena Hiärtze akd mik, zewatz, zwatz Manne bioded mako Märchma”. Dij Märchou schwäriode: „Hödia, Schijf, ijziärous Hiärtzeni aked ijzik, zwänne zewama Manne, Vröje, nijmd dienoun Olloun vür zik zijlfan. E Schijf nij häfd Olloun”. Zwänne hösde zwatz, datz Schijf dlijwde dorch'oun Välen.